ภาวะทุพโภชนาการ ผอม เตี้ย และ อ้วน ที่เกินระดับร้อยละ 10.00 ของประเทศ
ภาวะทุพโภชนาการผอม ภาวะทุพโภชนาการเตี้ย ภาวะทุพโภชนาการอ้วน

ดูแผนที่ขนาดใหญ่

ดูแผนที่ขนาดใหญ่

ดูแผนที่ขนาดใหญ่
ลำดับ เขตพื้นที่การศึกษา ค่าร้อยละ
1.  สพป.นราธิวาส เขต 1 15.69%
2.  สพป.ปัตตานี เขต 2 13.47%
3.  สพป.นราธิวาส เขต 2 11.46%
4.  สพป.นราธิวาส เขต 3 11.42%
5.  สพป.ปัตตานี เขต 1 11.27%
6.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 10.70%
7.  สพป.ปัตตานี เขต 3 10.61%
8.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 10.53%
9.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 10.50%
10.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 10.17%
11.  สพป.ยะลา เขต 2 10.16%
12.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 10.10%
ลำดับ เขตพื้นที่การศึกษา ค่าร้อยละ
1.  สพป.ปัตตานี เขต 2 14.85%
2.  สพป.นราธิวาส เขต 1 12.09%
3.  สพป.ยะลา เขต 2 10.94%
4.  สพป.นราธิวาส เขต 3 10.75%
5.  สพป.ปัตตานี เขต 3 10.65%
6.  สพป.ตาก เขต 2 10.31%
ลำดับ เขตพื้นที่การศึกษา ค่าร้อยละ
1.  สพป.สระบุรี เขต 1 16.14%
2.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 13.95%
3.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 13.51%
4.  สพป.กรุงเทพมหานคร 12.52%
5.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 12.35%
6.  สพป.ชัยนาท 12.25%
7.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 12.25%
8.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 12.22%
9.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 12.07%
10.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 11.98%
11.  สพป.ราชบุรี เขต 1 11.95%
12.  สพป.สมุทรสงคราม 11.67%
13.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 11.53%
14.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 11.48%
15.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 11.25%
16.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 11.21%
17.  สพป.สมุทรสาคร 11.18%
18.  สพป.แพร่ เขต 1 11.13%
19.  สพป.อ่างทอง 11.07%
20.  สพป.พัทลุง เขต 1 10.96%
21.  สพป.อุดรธานี เขต 1 10.93%
22.  สพป.ภูเก็ต 10.83%
23.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 10.74%
24.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 10.70%
25.  สพป.สิงห์บุรี 10.67%
26.  สพป.นนทบุรี เขต 2 10.65%
27.  สพป.ลำปาง เขต 2 10.60%
28.  สพป.สุโขทัย เขต 2 10.58%
29.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 10.56%
30.  สพป.ชลบุรี เขต 2 10.52%
31.  สพป.เชียงราย เขต 1 10.41%
32.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 10.40%
33.  สพป.นครปฐม เขต 2 10.39%
34.  สพป.พะเยา เขต 1 10.38%
35.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 10.32%
36.  สพป.ระยอง เขต 1 10.29%
37.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 10.29%
38.  สพป.ลพบุรี เขต 1 10.27%
39.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 10.17%
40.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 10.14%
41.  สพป.พิจิตร เขต 1 10.11%
42.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 10.03%

Powered By www.thaieducation.net