ภาวะทุพโภชนาการ ผอม เตี้ย และ อ้วน ที่เกินค่ามาตรฐานของกรมอนามัย
ภาวะทุพโภชนาการผอม > 7.00% ภาวะทุพโภชนาการเตี้ย > 5.00% ภาวะทุพโภชนาการอ้วน > 10.00%

ดูแผนที่ขนาดใหญ่

ดูแผนที่ขนาดใหญ่

ดูแผนที่ขนาดใหญ่
ลำดับ เขตพื้นที่การศึกษา ค่าร้อยละ
1.  สพป.นราธิวาส เขต 1 15.69%
2.  สพป.ปัตตานี เขต 2 13.47%
3.  สพป.นราธิวาส เขต 2 11.46%
4.  สพป.นราธิวาส เขต 3 11.42%
5.  สพป.ปัตตานี เขต 1 11.27%
6.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 10.70%
7.  สพป.ปัตตานี เขต 3 10.61%
8.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 10.53%
9.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 10.50%
10.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 10.17%
11.  สพป.ยะลา เขต 2 10.16%
12.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 10.10%
13.  สพป.นครพนม เขต 2 9.61%
14.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 9.21%
15.  สพป.ยะลา เขต 1 8.67%
16.  สพป.ราชบุรี เขต 1 8.56%
17.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 8.51%
18.  สพป.ตรัง เขต 2 8.46%
19.  สพป.นครพนม เขต 1 8.41%
20.  สพป.เชียงราย เขต 3 8.38%
21.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 8.05%
22.  สพป.ตาก เขต 1 8.02%
23.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 7.97%
24.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 7.96%
25.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 7.91%
26.  สพป.สกลนคร เขต 1 7.91%
27.  สพป.อุดรธานี เขต 1 7.85%
28.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 7.84%
29.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 7.77%
30.  สพป.สตูล 7.77%
31.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 7.76%
32.  สพป.สกลนคร เขต 3 7.73%
33.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 7.69%
34.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 7.67%
35.  สพป.ยโสธร เขต 1 7.65%
36.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 7.65%
37.  สพป.ลำปาง เขต 2 7.57%
38.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 7.57%
39.  สพป.ยะลา เขต 3 7.53%
40.  สพป.ตราด 7.53%
41.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 7.52%
42.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 7.52%
43.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 7.50%
44.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 7.48%
45.  สพป.ตาก เขต 2 7.48%
46.  สพป.ภูเก็ต 7.36%
47.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 7.34%
48.  สพป.สกลนคร เขต 2 7.30%
49.  สพป.มุกดาหาร 7.29%
50.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 7.25%
51.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 7.24%
52.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 7.22%
53.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 7.15%
54.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 7.11%
55.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 7.10%
56.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 7.10%
57.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 7.08%
58.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7.05%
ลำดับ เขตพื้นที่การศึกษา ค่าร้อยละ
1.  สพป.ปัตตานี เขต 2 14.85%
2.  สพป.นราธิวาส เขต 1 12.09%
3.  สพป.ยะลา เขต 2 10.94%
4.  สพป.นราธิวาส เขต 3 10.75%
5.  สพป.ปัตตานี เขต 3 10.65%
6.  สพป.ตาก เขต 2 10.31%
7.  สพป.ปัตตานี เขต 1 9.52%
8.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 8.87%
9.  สพป.ยะลา เขต 1 8.85%
10.  สพป.เชียงราย เขต 3 8.50%
11.  สพป.ยะลา เขต 3 8.49%
12.  สพป.นราธิวาส เขต 2 8.45%
13.  สพป.เชียงราย เขต 4 7.48%
14.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 7.34%
15.  สพป.ตาก เขต 1 7.11%
16.  สพป.สกลนคร เขต 1 7.05%
17.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 7.03%
18.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 6.62%
19.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 6.51%
20.  สพป.นครพนม เขต 2 6.41%
21.  สพป.น่าน เขต 2 6.40%
22.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 6.28%
23.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 6.26%
24.  สพป.เชียงราย เขต 1 6.25%
25.  สพป.นครพนม เขต 1 6.14%
26.  สพป.เชียงราย เขต 2 6.06%
27.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 6.01%
28.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 5.80%
29.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 5.75%
30.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 5.67%
31.  สพป.จันทบุรี เขต 2 5.62%
32.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 5.62%
33.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 5.61%
34.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 5.58%
35.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 5.56%
36.  สพป.สตูล 5.52%
37.  สพป.อุดรธานี เขต 1 5.48%
38.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 5.46%
39.  สพป.สงขลา เขต 3 5.41%
40.  สพป.มุกดาหาร 5.41%
41.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 5.40%
42.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 5.37%
43.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 5.30%
44.  สพป.เลย เขต 1 5.28%
45.  สพป.ราชบุรี เขต 1 5.27%
46.  สพป.ภูเก็ต 5.25%
47.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 5.23%
48.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 5.22%
49.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 5.18%
50.  สพป.บึงกาฬ 5.15%
51.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 5.10%
52.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 5.09%
53.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 5.08%
54.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 5.02%
55.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 5.02%
ลำดับ เขตพื้นที่การศึกษา ค่าร้อยละ
1.  สพป.สระบุรี เขต 1 16.14%
2.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 13.95%
3.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 13.51%
4.  สพป.กรุงเทพมหานคร 12.52%
5.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 12.35%
6.  สพป.ชัยนาท 12.25%
7.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 12.25%
8.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 12.22%
9.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 12.07%
10.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 11.98%
11.  สพป.ราชบุรี เขต 1 11.95%
12.  สพป.สมุทรสงคราม 11.67%
13.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 11.53%
14.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 11.48%
15.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 11.25%
16.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 11.21%
17.  สพป.สมุทรสาคร 11.18%
18.  สพป.แพร่ เขต 1 11.13%
19.  สพป.อ่างทอง 11.07%
20.  สพป.พัทลุง เขต 1 10.96%
21.  สพป.อุดรธานี เขต 1 10.93%
22.  สพป.ภูเก็ต 10.83%
23.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 10.74%
24.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 10.70%
25.  สพป.สิงห์บุรี 10.67%
26.  สพป.นนทบุรี เขต 2 10.65%
27.  สพป.ลำปาง เขต 2 10.60%
28.  สพป.สุโขทัย เขต 2 10.58%
29.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 10.56%
30.  สพป.ชลบุรี เขต 2 10.52%
31.  สพป.เชียงราย เขต 1 10.41%
32.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 10.40%
33.  สพป.นครปฐม เขต 2 10.39%
34.  สพป.พะเยา เขต 1 10.38%
35.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 10.32%
36.  สพป.ระยอง เขต 1 10.29%
37.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 10.29%
38.  สพป.ลพบุรี เขต 1 10.27%
39.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 10.17%
40.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 10.14%
41.  สพป.พิจิตร เขต 1 10.11%
42.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 10.03%

Powered By www.thaieducation.net