ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนระดับประถม สพป.ระยอง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนอนุบาลระยอง 2631
143 5.44
26 0.99
499 18.97
169 6.42
261 9.92
1533 58.27
1098 41.73 %
2  โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1786
230 12.88
116 6.49
1028 57.56
73 4.09
165 9.24
174 9.74
1612 90.26 %
3  โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1576
62 3.93
28 1.78
253 16.05
90 5.71
145 9.20
998 63.32
578 36.68 %
4  โรงเรียนบ้านมาบยางพร 1155
6 0.52
0 0.00
105 9.09
4 0.35
0 0.00
1040 90.04
115 9.96 %
5  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 1102
65 5.90
58 5.26
47 4.26
14 1.27
42 3.81
876 79.49
226 20.51 %
6  โรงเรียนบ้านปลวกแดง 1087
20 1.84
65 5.98
57 5.24
35 3.22
15 1.38
895 82.34
192 17.66 %
7  โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 974
85 8.73
80 8.21
116 11.91
34 3.49
11 1.13
648 66.53
326 33.47 %
8  โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 941
50 5.31
119 12.65
79 8.40
128 13.60
97 10.31
468 49.73
473 50.27 %
9  โรงเรียนวัดเนินพระ 716
32 4.47
19 2.65
98 13.69
0 0.00
0 0.00
567 79.19
149 20.81 %
10  โรงเรียนวัดมาบข่า 702
91 12.96
48 6.84
49 6.98
32 4.56
133 18.95
349 49.72
353 50.28 %
11  โรงเรียนวัดตะพงนอก 638
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
638 100.00
0 0.00 %
12  โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 626
20 3.19
19 3.04
26 4.15
2 0.32
0 0.00
559 89.30
67 10.70 %
13  โรงเรียนวัดบ้านดอน 587
3 0.51
8 1.36
6 1.02
8 1.36
0 0.00
562 95.74
25 4.26 %
14  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 524
24 4.58
20 3.82
58 11.07
20 3.82
12 2.29
390 74.43
134 25.57 %
15  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 513
34 6.63
29 5.65
45 8.77
16 3.12
16 3.12
373 72.71
140 27.29 %
16  โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 508
41 8.07
15 2.95
25 4.92
21 4.13
12 2.36
394 77.56
114 22.44 %
17  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 502
124 24.70
18 3.59
26 5.18
11 2.19
0 0.00
323 64.34
179 35.66 %
18  โรงเรียนวัดกรอกยายชา 413
8 1.94
5 1.21
8 1.94
4 0.97
4 0.97
384 92.98
29 7.02 %
19  โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ 400
42 10.50
48 12.00
69 17.25
22 5.50
22 5.50
197 49.25
203 50.75 %
20  โรงเรียนวัดตากวน 388
21 5.41
12 3.09
13 3.35
5 1.29
2 0.52
335 86.34
53 13.66 %
21  โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 382
51 13.35
48 12.57
24 6.28
27 7.07
86 22.51
146 38.22
236 61.78 %
22  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 379
18 4.75
21 5.54
57 15.04
1 0.26
1 0.26
281 74.14
98 25.86 %
23  โรงเรียนวัดท่าเรือ 379
7 1.85
7 1.85
17 4.49
0 0.00
1 0.26
347 91.56
32 8.44 %
24  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 364
10 2.75
30 8.24
55 15.11
9 2.47
3 0.82
257 70.60
107 29.40 %
25  โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม 361
30 8.31
12 3.32
59 16.34
1 0.28
1 0.28
258 71.47
103 28.53 %
26  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 347
22 6.34
15 4.32
49 14.12
7 2.02
7 2.02
247 71.18
100 28.82 %
27  โรงเรียนวัดหนองพะวา 340
16 4.71
4 1.18
40 11.76
0 0.00
0 0.00
280 82.35
60 17.65 %
28  โรงเรียนวัดชากหมาก 323
14 4.33
21 6.50
1 0.31
18 5.57
16 4.95
253 78.33
70 21.67 %
29  โรงเรียนวัดมาบชลูด 318
28 8.81
8 2.52
19 5.97
24 7.55
22 6.92
217 68.24
101 31.76 %
30  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 310
14 4.52
7 2.26
26 8.39
12 3.87
0 0.00
251 80.97
59 19.03 %
31  โรงเรียนวัดหนองกระบอก 309
32 10.36
25 8.09
40 12.94
17 5.50
13 4.21
182 58.90
127 41.10 %
32  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 288
39 13.54
18 6.25
58 20.14
10 3.47
18 6.25
145 50.35
143 49.65 %
33  โรงเรียนบ้านหนองจอก 285
9 3.16
7 2.46
12 4.21
3 1.05
3 1.05
251 88.07
34 11.93 %
34  โรงเรียนวัดพลา 284
4 1.41
2 0.70
6 2.11
1 0.35
0 0.00
271 95.42
13 4.58 %
35  โรงเรียนวัดน้ำคอก 277
12 4.33
13 4.69
29 10.47
3 1.08
1 0.36
219 79.06
58 20.94 %
36  โรงเรียนวัดสระแก้ว 259
53 20.46
6 2.32
24 9.27
2 0.77
0 0.00
174 67.18
85 32.82 %
37  โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 255
18 7.06
9 3.53
35 13.73
9 3.53
8 3.14
176 69.02
79 30.98 %
38  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 244
6 2.46
11 4.51
20 8.20
3 1.23
1 0.41
203 83.20
41 16.80 %
39  โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 241
11 4.56
1 0.41
22 9.13
3 1.24
0 0.00
204 84.65
37 15.35 %
40  โรงเรียนวัดในไร่ 240
15 6.25
0 0.00
34 14.17
0 0.00
0 0.00
191 79.58
49 20.42 %
41  โรงเรียนบ้านไร่จันดี 238
34 14.29
19 7.98
32 13.45
12 5.04
11 4.62
130 54.62
108 45.38 %
42  โรงเรียนบ้านคลองกรำ 233
5 2.15
11 4.72
27 11.59
5 2.15
0 0.00
185 79.40
48 20.60 %
43  โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง 232
18 7.76
34 14.66
20 8.62
0 0.00
0 0.00
160 68.97
72 31.03 %
44  โรงเรียนบ้านยายจั่น 231
11 4.76
14 6.06
51 22.08
3 1.30
1 0.43
151 65.37
80 34.63 %
45  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) 217
8 3.69
14 6.45
21 9.68
20 9.22
0 0.00
154 70.97
63 29.03 %
46  โรงเรียนบ้านหนองบอน 204
10 4.90
7 3.43
15 7.35
16 7.84
0 0.00
156 76.47
48 23.53 %
47  โรงเรียนวัดห้วงหิน 201
9 4.48
14 6.97
6 2.99
6 2.99
2 1.00
164 81.59
37 18.41 %
48  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 198
10 5.05
0 0.00
2 1.01
3 1.52
8 4.04
175 88.38
23 11.62 %
49  โรงเรียนบ้านท่าเสา 198
3 1.52
3 1.52
6 3.03
3 1.52
0 0.00
183 92.42
15 7.58 %
50  โรงเรียนบ้านปากแพรก 196
24 12.24
3 1.53
19 9.69
2 1.02
0 0.00
148 75.51
48 24.49 %
51  โรงเรียนวัดปทุมาวาส 193
26 13.47
25 12.95
25 12.95
51 26.42
50 25.91
16 8.29
177 91.71 %
52  โรงเรียนบ้านมาบเตย 175
37 21.14
9 5.14
11 6.29
5 2.86
6 3.43
107 61.14
68 38.86 %
53  โรงเรียนวัดยายดา 175
8 4.57
5 2.86
12 6.86
0 0.00
0 0.00
150 85.71
25 14.29 %
54  โรงเรียนวัดเกาะกลอย 174
4 2.30
4 2.30
16 9.20
3 1.72
0 0.00
147 84.48
27 15.52 %
55  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 171
12 7.02
10 5.85
17 9.94
4 2.34
0 0.00
128 74.85
43 25.15 %
56  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 167
11 6.59
11 6.59
20 11.98
6 3.59
0 0.00
119 71.26
48 28.74 %
57  โรงเรียนวัดกระเฉท 164
4 2.44
4 2.44
6 3.66
4 2.44
0 0.00
146 89.02
18 10.98 %
58  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 163
3 1.84
2 1.23
4 2.45
3 1.84
2 1.23
149 91.41
14 8.59 %
59  โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง 163
4 2.45
2 1.23
24 14.72
1 0.61
0 0.00
132 80.98
31 19.02 %
60  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 161
1 0.62
0 0.00
1 0.62
0 0.00
9 5.59
150 93.17
11 6.83 %
61  โรงเรียนบ้านบึงตาต้า 158
5 3.16
7 4.43
15 9.49
0 0.00
0 0.00
131 82.91
27 17.09 %
62  โรงเรียนบ้านคลองขนุน 157
3 1.91
5 3.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
149 94.90
8 5.10 %
63  โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 157
8 5.10
9 5.73
17 10.83
8 5.10
25 15.92
90 57.32
67 42.68 %
64  โรงเรียนวัดเกาะ 157
12 7.64
6 3.82
25 15.92
0 0.00
0 0.00
114 72.61
43 27.39 %
65  โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย 152
0 0.00
0 0.00
3 1.97
0 0.00
0 0.00
149 98.03
3 1.97 %
66  โรงเรียนวัดหนองกรับ 148
8 5.41
1 0.68
9 6.08
1 0.68
0 0.00
129 87.16
19 12.84 %
67  โรงเรียนบ้านมาบตอง 145
1 0.69
0 0.00
8 5.52
0 0.00
0 0.00
136 93.79
9 6.21 %
68  โรงเรียนวัดบ้านค่าย 144
15 10.42
30 20.83
31 21.53
3 2.08
1 0.69
64 44.44
80 55.56 %
69  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 140
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
140 100.00
0 0.00 %
70  โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 139
0 0.00
0 0.00
5 3.60
0 0.00
0 0.00
134 96.40
5 3.60 %
71  โรงเรียนวัดตาขัน 137
19 13.87
11 8.03
18 13.14
3 2.19
0 0.00
86 62.77
51 37.23 %
72  โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 136
16 11.76
4 2.94
44 32.35
2 1.47
11 8.09
59 43.38
77 56.62 %
73  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 126
5 3.97
0 0.00
27 21.43
0 0.00
0 0.00
94 74.60
32 25.40 %
74  โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 125
4 3.20
5 4.00
8 6.40
9 7.20
13 10.40
86 68.80
39 31.20 %
75  โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 119
0 0.00
5 4.20
13 10.92
0 0.00
0 0.00
101 84.87
18 15.13 %
76  โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน 118
9 7.63
2 1.69
53 44.92
4 3.39
0 0.00
50 42.37
68 57.63 %
77  โรงเรียนบ้านเนินเสาธง 116
4 3.45
4 3.45
23 19.83
0 0.00
0 0.00
85 73.28
31 26.72 %
78  โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด 114
3 2.63
2 1.75
5 4.39
0 0.00
0 0.00
104 91.23
10 8.77 %
79  โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 114
5 4.39
4 3.51
9 7.89
1 0.88
2 1.75
93 81.58
21 18.42 %
80  โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ 113
20 17.70
15 13.27
10 8.85
8 7.08
6 5.31
54 47.79
59 52.21 %
81  โรงเรียนวัดละหารไร่ 113
3 2.65
0 0.00
5 4.42
0 0.00
0 0.00
105 92.92
8 7.08 %
82  โรงเรียนวัดชากผักกูด 111
7 6.31
4 3.60
22 19.82
2 1.80
0 0.00
76 68.47
35 31.53 %
83  โรงเรียนบ้านคลองทราย 108
1 0.93
2 1.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 97.22
3 2.78 %
84  โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน 108
3 2.78
3 2.78
3 2.78
1 0.93
1 0.93
97 89.81
11 10.19 %
85  โรงเรียนบ้านพยูน 107
4 3.74
0 0.00
7 6.54
0 0.00
0 0.00
96 89.72
11 10.28 %
86  โรงเรียนบ้านหนองละลอก 106
0 0.00
0 0.00
7 6.60
0 0.00
0 0.00
99 93.40
7 6.60 %
87  โรงเรียนบ้านหนองไร่ 106
0 0.00
0 0.00
9 8.49
0 0.00
0 0.00
97 91.51
9 8.49 %
88  โรงเรียนบ้านชะวึก 102
29 28.43
9 8.82
4 3.92
5 4.90
0 0.00
55 53.92
47 46.08 %
89  โรงเรียนวัดนาตาขวัญ 99
2 2.02
2 2.02
1 1.01
1 1.01
2 2.02
91 91.92
8 8.08 %
90  โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย 94
8 8.51
3 3.19
17 18.09
0 0.00
1 1.06
65 69.15
29 30.85 %
91  โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร 91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.20
0 0.00
89 97.80
2 2.20 %
92  โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 90
0 0.00
0 0.00
2 2.22
0 0.00
0 0.00
88 97.78
2 2.22 %
93  โรงเรียนวัดแกลงบน 86
0 0.00
0 0.00
2 2.33
2 2.33
2 2.33
80 93.02
6 6.98 %
94  โรงเรียนวัดหนองตะแบก 84
11 13.10
5 5.95
11 13.10
6 7.14
5 5.95
46 54.76
38 45.24 %
95  โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง 83
3 3.61
1 1.20
10 12.05
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87 %
96  โรงเรียนวัดธรรมสถิต 81
2 2.47
6 7.41
6 7.41
2 2.47
4 4.94
61 75.31
20 24.69 %
97  โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง 78
0 0.00
0 0.00
6 7.69
0 0.00
0 0.00
72 92.31
6 7.69 %
98  โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 78
4 5.13
2 2.56
14 17.95
0 0.00
1 1.28
57 73.08
21 26.92 %
99  โรงเรียนบ้านหนองระกำ 78
2 2.56
2 2.56
3 3.85
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97 %
100  โรงเรียนวัดดอนจันทน์ 73
3 4.11
0 0.00
3 4.11
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22 %
101  โรงเรียนบ้านเขายายชุม 73
3 4.11
0 0.00
5 6.85
3 4.11
0 0.00
62 84.93
11 15.07 %
102  โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 70
0 0.00
0 0.00
3 4.29
2 2.86
0 0.00
65 92.86
5 7.14 %
103  โรงเรียนวัดธงหงส์ 67
0 0.00
4 5.97
6 8.96
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93 %
104  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 58
1 1.72
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90 %
105  โรงเรียนบ้านชากมะหาด 57
6 10.53
1 1.75
10 17.54
0 0.00
1 1.75
39 68.42
18 31.58 %
106  โรงเรียนบ้านเขาลอย 57
2 3.51
1 1.75
5 8.77
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04 %
107  โรงเรียนบ้านสมานมิตร 54
1 1.85
0 0.00
10 18.52
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37 %
108  โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง 46
6 13.04
5 10.87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91 %
109  โรงเรียนวัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่ 46
9 19.57
9 19.57
9 19.57
7 15.22
4 8.70
8 17.39
38 82.61 %
110  โรงเรียนบ้านเขาหวาย 44
6 13.64
0 0.00
2 4.55
4 9.09
3 6.82
29 65.91
15 34.09 %
111  โรงเรียนบ้านหนองสะพาน 40
0 0.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00 %
112  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 39
3 7.69
3 7.69
6 15.38
1 2.56
0 0.00
26 66.67
13 33.33 %
113  โรงเรียนบ้านตะพุนทอง 35
4 11.43
0 0.00
5 14.29
0 0.00
4 11.43
22 62.86
13 37.14 %
114  โรงเรียนบ้านหลังเขา 34
9 26.47
8 23.53
0 0.00
0 0.00
2 5.88
15 44.12
19 55.88 %

 

จำนวนนักเรียน  33,119 ค่าร้อยละ
ผอม  2,021 6.10
เตี้ย  1,369 4.13
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,092 12.36
ผอมและเตี้ย  1,062 3.21
อ้วนและเตี้ย  1,295 3.91
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,280 70.29
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,839 คน


29.71%

Powered By www.thaieducation.net