ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 173 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1
 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 2020-02-20 01:19:23
59
2 3.39
3 5.08
4 6.78
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
2
 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 2020-02-20 01:19:46
252
17 6.75
11 4.37
55 21.83
7 2.78
27 10.71
135 53.57
117 46.43%
3
 โรงเรียนนาคูณวิทยา 2020-02-20 01:30:53
47
3 6.38
2 4.26
2 4.26
1 2.13
1 2.13
38 80.85
9 19.15%
4
 โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 2020-02-20 01:38:37
17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
5
 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 2020-02-20 01:55:15
32
2 6.25
2 6.25
4 12.50
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
6
 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 2020-02-20 01:56:30
51
0 0.00
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
7
 โรงเรียนหนองแวงแสน 2020-02-20 02:08:51
43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
8
 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 2020-02-20 02:24:17
110
5 4.55
3 2.73
8 7.27
0 0.00
1 0.91
93 84.55
17 15.45%
9
 โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 2020-02-20 03:03:44
88
2 2.27
3 3.41
2 2.27
4 4.55
5 5.68
72 81.82
16 18.18%
10
 โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 2020-02-20 04:07:17
105
1 0.95
0 0.00
3 2.86
1 0.95
1 0.95
99 94.29
6 5.71%
11
 โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 2020-02-20 07:29:48
43
3 6.98
1 2.33
4 9.30
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
12
 โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 2020-02-20 10:09:26
54
1 1.85
0 0.00
1 1.85
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
13
 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 2020-02-20 10:20:25
86
3 3.49
3 3.49
0 0.00
3 3.49
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
14
 โรงเรียนสะอาดไชยศรี 2020-02-20 10:37:25
69
7 10.14
4 5.80
5 7.25
4 5.80
3 4.35
46 66.67
23 33.33%
15
 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 2020-02-20 11:24:17
138
7 5.07
6 4.35
1 0.72
4 2.90
2 1.45
118 85.51
20 14.49%
16
 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 2020-02-20 11:25:57
86
0 0.00
1 1.16
4 4.65
2 2.33
1 1.16
78 90.70
8 9.30%
17
 โรงเรียนสำเริงวิทยา 2020-02-20 12:37:44
49
1 2.04
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
18
 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 2020-02-21 01:14:10
35
3 8.57
3 8.57
2 5.71
1 2.86
1 2.86
25 71.43
10 28.57%
19
 โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 2020-02-21 02:11:52
70
2 2.86
1 1.43
5 7.14
1 1.43
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
20
 โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 2020-02-21 02:21:43
49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
21
 โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 2020-02-21 02:45:07
39
3 7.69
1 2.56
9 23.08
0 0.00
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
22
 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 2020-02-21 03:24:44
115
4 3.48
4 3.48
2 1.74
4 3.48
3 2.61
98 85.22
17 14.78%
23
 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 2020-02-21 03:30:36
109
16 14.68
3 2.75
8 7.34
14 12.84
0 0.00
68 62.39
41 37.61%
24
 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 2020-02-21 04:33:26
99
6 6.06
2 2.02
7 7.07
1 1.01
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
25
 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 2020-02-21 08:20:12
253
6 2.37
4 1.58
8 3.16
2 0.79
0 0.00
233 92.09
20 7.91%
26
 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 2020-02-21 10:25:13
207
28 13.53
4 1.93
4 1.93
2 0.97
5 2.42
164 79.23
43 20.77%
27
 โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 2020-02-21 10:31:01
29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
28
 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 2020-02-21 10:40:08
185
5 2.70
4 2.16
6 3.24
0 0.00
11 5.95
159 85.95
26 14.05%
29
 โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 2020-02-21 10:46:10
41
1 2.44
0 0.00
1 2.44
2 4.88
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
30
 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 2020-02-21 10:51:22
89
3 3.37
5 5.62
4 4.49
5 5.62
5 5.62
67 75.28
22 24.72%
31
 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 2020-02-21 11:23:15
50
2 4.00
2 4.00
1 2.00
4 8.00
2 4.00
39 78.00
11 22.00%
32
 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 2020-02-21 11:27:07
69
4 5.80
2 2.90
1 1.45
1 1.45
1 1.45
60 86.96
9 13.04%
33
 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 2020-02-21 12:13:15
123
6 4.88
4 3.25
6 4.88
0 0.00
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
34
 โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 2020-02-21 12:42:29
24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
35
 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 2020-02-21 12:54:02
121
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
121 100.00
0 0.00%
36
 โรงเรียนท่านาจานวิทยา 2020-02-21 12:55:54
113
2 1.77
3 2.65
2 1.77
0 0.00
0 0.00
106 93.81
7 6.19%
37
 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 2020-02-23 11:34:37
195
10 5.13
0 0.00
19 9.74
0 0.00
0 0.00
166 85.13
29 14.87%
38
 โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 2020-02-24 01:49:44
28
2 7.14
1 3.57
2 7.14
1 3.57
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
39
 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 2020-02-24 01:55:54
3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
40
 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 2020-02-24 01:56:29
248
7 2.82
4 1.61
4 1.61
1 0.40
1 0.40
231 93.15
17 6.85%
41
 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 2020-02-24 02:03:33
154
20 12.99
11 7.14
19 12.34
1 0.65
1 0.65
102 66.23
52 33.77%
42
 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 2020-02-24 02:17:37
126
12 9.52
1 0.79
23 18.25
1 0.79
0 0.00
89 70.63
37 29.37%
43
 โรงเรียนหัวขวาวิทยา 2020-02-24 03:04:01
100
4 4.00
4 4.00
3 3.00
3 3.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
44
 โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 2020-02-24 03:20:40
62
3 4.84
3 4.84
1 1.61
2 3.23
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
45
 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 2020-02-24 05:50:44
109
2 1.83
0 0.00
2 1.83
2 1.83
0 0.00
103 94.50
6 5.50%
46
 โรงเรียนคำแคนวิทยา 2020-02-24 09:01:14
5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
47
 โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 2020-02-24 10:25:47
59
0 0.00
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
48
 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 2020-02-24 10:28:59
22
1 4.55
0 0.00
4 18.18
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
49
 โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 2020-02-24 10:48:16
31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
50
 โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 2020-02-24 10:55:53
33
0 0.00
0 0.00
7 21.21
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
51
 โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 2020-02-24 12:35:21
103
2 1.94
4 3.88
5 4.85
0 0.00
0 0.00
92 89.32
11 10.68%
52
 โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 2020-02-24 12:52:42
92
7 7.61
3 3.26
3 3.26
6 6.52
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
53
 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 2020-02-25 02:11:45
81
0 0.00
0 0.00
4 4.94
2 2.47
1 1.23
74 91.36
7 8.64%
54
 โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 2020-02-25 02:51:59
83
1 1.20
0 0.00
2 2.41
0 0.00
0 0.00
80 96.39
3 3.61%
55
 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 2020-02-25 03:12:01
110
4 3.64
3 2.73
3 2.73
1 0.91
1 0.91
98 89.09
12 10.91%
56
 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 2020-02-25 09:48:25
180
6 3.33
1 0.56
8 4.44
0 0.00
0 0.00
165 91.67
15 8.33%
57
 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 2020-02-25 11:35:28
78
5 6.41
2 2.56
1 1.28
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
58
 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 2020-02-25 11:37:00
19
1 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
59
 โรงเรียนบ้านดอนสนวน 2020-02-26 01:14:36
61
2 3.28
1 1.64
1 1.64
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
60
 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 2020-02-26 01:39:26
222
13 5.86
0 0.00
10 4.50
0 0.00
0 0.00
199 89.64
23 10.36%
61
 โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 2020-02-26 02:16:44
44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
62
 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 2020-02-27 02:51:58
257
10 3.89
0 0.00
5 1.95
12 4.67
8 3.11
222 86.38
35 13.62%
63
 โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 2020-02-27 09:57:14
7
1 14.29
0 0.00
2 28.57
0 0.00
0 0.00
4 57.14
3 42.86%
64
 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 2020-02-27 10:11:45
110
1 0.91
9 8.18
4 3.64
7 6.36
0 0.00
89 80.91
21 19.09%
65
 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 2020-02-27 10:35:52
30
4 13.33
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
66
 โรงเรียนนามลวิทยาคาร 2020-02-27 13:27:21
145
10 6.90
3 2.07
7 4.83
2 1.38
4 2.76
119 82.07
26 17.93%
67
 โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 2020-02-27 13:51:45
22
1 4.55
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
68
 โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 2020-02-27 19:17:59
119
2 1.68
3 2.52
18 15.13
2 1.68
0 0.00
94 78.99
25 21.01%
69
 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 2020-02-27 22:09:44
101
2 1.98
7 6.93
17 16.83
2 1.98
0 0.00
73 72.28
28 27.72%
70
 โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 2020-02-28 04:17:20
104
5 4.81
0 0.00
11 10.58
1 0.96
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
71
 โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 2020-02-28 10:57:01
95
4 4.21
1 1.05
11 11.58
0 0.00
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
72
 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 2020-02-28 13:50:54
84
14 16.67
17 20.24
18 21.43
9 10.71
2 2.38
24 28.57
60 71.43%
73
 โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 2020-03-01 09:14:49
260
15 5.77
5 1.92
34 13.08
1 0.38
0 0.00
205 78.85
55 21.15%
74
 โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 2020-03-02 09:17:26
26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
75
 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 2020-03-02 11:50:45
369
32 8.67
20 5.42
10 2.71
7 1.90
5 1.36
295 79.95
74 20.05%
76
 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 2020-03-02 13:19:19
81
7 8.64
2 2.47
7 8.64
0 0.00
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
77
 โรงเรียนภูปอวิทยา 2020-03-02 13:25:20
23
2 8.70
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
78
 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 2020-03-02 13:37:20
91
6 6.59
4 4.40
7 7.69
6 6.59
8 8.79
60 65.93
31 34.07%
79
 โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 2020-03-02 14:36:25
50
1 2.00
1 2.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
80
 โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 2020-03-02 14:51:50
28
1 3.57
1 3.57
8 28.57
1 3.57
0 0.00
17 60.71
11 39.29%
81
 โรงเรียนด่านใต้วิทยา 2020-03-02 14:58:00
139
2 1.44
0 0.00
20 14.39
0 0.00
0 0.00
117 84.17
22 15.83%
82
 โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 2020-03-02 15:19:18
104
6 5.77
6 5.77
10 9.62
6 5.77
1 0.96
75 72.12
29 27.88%
83
 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 2020-03-03 11:11:06
113
4 3.54
1 0.88
5 4.42
1 0.88
0 0.00
102 90.27
11 9.73%
84
 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 2020-03-03 12:05:45
139
7 5.04
7 5.04
8 5.76
14 10.07
15 10.79
88 63.31
51 36.69%
85
 โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 2020-03-03 14:30:10
23
2 8.70
4 17.39
0 0.00
2 8.70
2 8.70
13 56.52
10 43.48%
86
 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 2020-03-03 14:38:56
116
2 1.72
6 5.17
10 8.62
7 6.03
1 0.86
90 77.59
26 22.41%
87
 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 2020-03-04 12:24:35
110
0 0.00
0 0.00
8 7.27
1 0.91
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
88
 โรงเรียนโคกกลางวิทยา 2020-03-04 14:27:01
69
6 8.70
0 0.00
6 8.70
0 0.00
2 2.90
55 79.71
14 20.29%
89
 โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 2020-03-04 14:32:51
16
1 6.25
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
90
 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 2020-03-04 14:42:46
67
6 8.96
4 5.97
3 4.48
0 0.00
1 1.49
53 79.10
14 20.90%
91
 โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 2020-03-05 09:36:47
83
9 10.84
0 0.00
11 13.25
0 0.00
4 4.82
59 71.08
24 28.92%
92
 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 2020-03-05 09:44:14
81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 100.00
0 0.00%
93
 โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 2020-03-05 11:47:05
10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
94
 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 2020-03-05 14:57:13
87
2 2.30
1 1.15
10 11.49
0 0.00
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
95
 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 2020-03-05 16:30:01
162
5 3.09
0 0.00
3 1.85
1 0.62
0 0.00
153 94.44
9 5.56%
96
 โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 2020-03-06 10:41:13
84
0 0.00
0 0.00
12 14.29
3 3.57
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
97
 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 2020-03-06 14:23:02
85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.35
83 97.65
2 2.35%
98
 โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 2020-03-06 15:04:02
100
9 9.00
0 0.00
9 9.00
0 0.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
99
 โรงเรียนนาจำปา 2020-03-07 16:32:33
222
9 4.05
26 11.71
12 5.41
2 0.90
0 0.00
173 77.93
49 22.07%
100
 โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 2020-03-09 14:16:55
77
0 0.00
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
101
 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 2020-03-09 19:54:36
87
7 8.05
7 8.05
3 3.45
4 4.60
3 3.45
63 72.41
24 27.59%
102
 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 2020-03-10 12:07:44
78
1 1.28
0 0.00
3 3.85
2 2.56
3 3.85
69 88.46
9 11.54%
103
 โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 2020-03-10 13:26:41
144
10 6.94
3 2.08
12 8.33
4 2.78
0 0.00
115 79.86
29 20.14%
104
 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 2020-03-11 08:52:10
91
13 14.29
10 10.99
16 17.58
5 5.49
6 6.59
41 45.05
50 54.95%
105
 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 2020-03-11 10:01:08
162
4 2.47
7 4.32
1 0.62
8 4.94
9 5.56
133 82.10
29 17.90%
106
 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 2020-03-11 10:19:36
136
0 0.00
0 0.00
6 4.41
0 0.00
0 0.00
130 95.59
6 4.41%
107
 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 2020-03-11 13:44:23
86
3 3.49
5 5.81
2 2.33
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
108
 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 2020-03-11 14:19:31
51
9 17.65
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
109
 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 2020-03-12 10:14:05
125
15 12.00
7 5.60
5 4.00
8 6.40
2 1.60
88 70.40
37 29.60%
110
 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 2020-03-12 11:09:20
140
6 4.29
0 0.00
7 5.00
0 0.00
0 0.00
127 90.71
13 9.29%
111
 โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 2020-03-12 16:19:58
94
2 2.13
2 2.13
3 3.19
2 2.13
3 3.19
82 87.23
12 12.77%
112
 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 2020-03-13 11:00:46
123
13 10.57
0 0.00
9 7.32
1 0.81
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
113
 โรงเรียนสิงห์สะอาด 2020-03-16 14:29:05
120
6 5.00
4 3.33
7 5.83
4 3.33
4 3.33
95 79.17
25 20.83%
114
 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 2020-03-16 21:49:21
116
8 6.90
7 6.03
5 4.31
2 1.72
0 0.00
94 81.03
22 18.97%
115
 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 2020-03-17 10:55:41
133
13 9.77
6 4.51
8 6.02
0 0.00
0 0.00
106 79.70
27 20.30%
116
 โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 2020-03-17 14:12:30
35
1 2.86
0 0.00
6 17.14
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
117
 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 2020-03-17 14:50:56
84
0 0.00
4 4.76
1 1.19
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
118
 โรงเรียนหนองหัวช้าง 2020-03-17 15:13:37
62
1 1.61
2 3.23
2 3.23
0 0.00
1 1.61
56 90.32
6 9.68%
119
 โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 2020-03-17 21:23:34
59
7 11.86
0 0.00
24 40.68
0 0.00
1 1.69
27 45.76
32 54.24%
120
 โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 2020-03-18 11:25:28
100
0 0.00
0 0.00
13 13.00
0 0.00
1 1.00
86 86.00
14 14.00%
121
 โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 2020-03-19 06:43:13
78
5 6.41
5 6.41
6 7.69
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
122
 โรงเรียนหนองแวงเหนือ 2020-03-19 16:01:56
112
3 2.68
8 7.14
12 10.71
1 0.89
0 0.00
88 78.57
24 21.43%
123
 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 2020-03-19 20:13:49
90
1 1.11
1 1.11
3 3.33
0 0.00
0 0.00
85 94.44
5 5.56%
124
 โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 2020-03-20 09:53:42
31
2 6.45
1 3.23
2 6.45
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
125
 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 2020-03-20 10:59:27
1571
25 1.59
23 1.46
44 2.80
15 0.95
61 3.88
1403 89.31
168 10.69%
126
 โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 2020-03-20 11:48:01
80
0 0.00
1 1.25
7 8.75
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
127
 โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 2020-03-20 12:46:28
58
3 5.17
1 1.72
1 1.72
2 3.45
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
128
 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 2020-03-20 13:18:03
125
7 5.60
2 1.60
12 9.60
0 0.00
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
129
 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 2020-03-20 13:33:32
66
7 10.61
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
130
 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 2020-03-20 14:31:22
80
1 1.25
2 2.50
4 5.00
2 2.50
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
131
 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 2020-03-20 21:10:41
47
0 0.00
1 2.13
1 2.13
1 2.13
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
132
 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 2020-03-20 21:18:05
54
0 0.00
1 1.85
2 3.70
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
133
 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 2020-03-21 10:17:12
246
6 2.44
5 2.03
6 2.44
3 1.22
8 3.25
218 88.62
28 11.38%
134
 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 2020-03-21 11:26:22
218
7 3.21
6 2.75
29 13.30
10 4.59
0 0.00
166 76.15
52 23.85%
135
 โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 2020-03-23 09:06:13
96
0 0.00
0 0.00
14 14.58
0 0.00
1 1.04
81 84.38
15 15.63%
136
 โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 2020-03-23 09:32:46
123
7 5.69
1 0.81
5 4.07
1 0.81
0 0.00
109 88.62
14 11.38%
137
 โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 2020-03-23 09:56:30
21
5 23.81
1 4.76
2 9.52
0 0.00
0 0.00
13 61.90
8 38.10%
138
 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 2020-03-23 10:28:51
620
17 2.74
19 3.06
62 10.00
6 0.97
6 0.97
510 82.26
110 17.74%
139
 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 2020-03-23 16:00:56
38
6 15.79
0 0.00
3 7.89
1 2.63
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
140
 โรงเรียนหนองตุวิทยา 2020-03-23 16:17:55
53
3 5.66
4 7.55
5 9.43
2 3.77
4 7.55
35 66.04
18 33.96%
141
 โรงเรียนโคกก่องวิทยา 2020-03-24 09:34:54
130
6 4.62
8 6.15
9 6.92
2 1.54
5 3.85
100 76.92
30 23.08%
142
 โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 2020-03-24 10:13:18
54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
143
 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 2020-03-24 10:18:35
1956
154 7.87
100 5.11
63 3.22
29 1.48
33 1.69
1577 80.62
379 19.38%
144
 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 2020-03-24 10:25:24
83
2 2.41
1 1.20
2 2.41
1 1.20
1 1.20
76 91.57
7 8.43%
145
 โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 2020-03-24 10:37:07
18
0 0.00
0 0.00
4 22.22
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
146
 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 2020-03-24 10:40:17
189
9 4.76
4 2.12
13 6.88
1 0.53
1 0.53
161 85.19
28 14.81%
147
 โรงเรียนนาโกวิทยา 2020-03-24 10:54:34
108
3 2.78
0 0.00
4 3.70
0 0.00
4 3.70
97 89.81
11 10.19%
148
 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 2020-03-24 10:57:04
160
17 10.63
5 3.13
3 1.88
0 0.00
1 0.63
134 83.75
26 16.25%
149
 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 2020-03-24 11:20:16
114
19 16.67
0 0.00
10 8.77
0 0.00
0 0.00
85 74.56
29 25.44%
150
 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 2020-03-24 11:20:29
0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
151
 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 2020-03-24 11:49:51
157
6 3.82
6 3.82
8 5.10
7 4.46
5 3.18
125 79.62
32 20.38%
152
 โรงเรียนบ้านโคกใส 2020-03-24 11:50:46
65
3 4.62
2 3.08
2 3.08
1 1.54
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
153
 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 2020-03-24 11:51:00
185
8 4.32
3 1.62
20 10.81
0 0.00
0 0.00
154 83.24
31 16.76%
154
 โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 2020-03-24 11:51:28
72
6 8.33
0 0.00
3 4.17
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
155
 โรงเรียนบ้านสว่าง 2020-03-24 12:03:51
45
1 2.22
1 2.22
4 8.89
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
156
 โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 2020-03-24 13:34:42
97
4 4.12
1 1.03
4 4.12
0 0.00
0 0.00
88 90.72
9 9.28%
157
 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 2020-03-24 13:36:53
162
14 8.64
12 7.41
28 17.28
6 3.70
21 12.96
81 50.00
81 50.00%
158
 โรงเรียนบ้านห้วยแสง 2020-03-24 13:44:39
59
5 8.47
4 6.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
159
 โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 2020-03-24 14:11:43
52
3 5.77
0 0.00
4 7.69
1 1.92
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
160
 โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 2020-03-24 14:55:33
13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
161
 โรงเรียนเสมาสามัคคี 2020-03-24 14:58:24
62
7 11.29
5 8.06
3 4.84
0 0.00
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
162
 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 2020-03-24 15:04:27
60
1 1.67
4 6.67
6 10.00
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
163
 โรงเรียนหนองแคนวิทยา 2020-03-24 15:23:25
210
3 1.43
1 0.48
18 8.57
0 0.00
0 0.00
188 89.52
22 10.48%
164
 โรงเรียนบ้านท่างาม 2020-03-24 15:51:31
3
1 33.33
0 0.00
2 66.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
165
 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 2020-03-24 17:46:58
98
2 2.04
6 6.12
5 5.10
0 0.00
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
166
 โรงเรียนดงน้อยวิทยา 2020-03-24 18:58:28
94
3 3.19
0 0.00
6 6.38
10 10.64
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
167
 โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 2020-03-25 02:27:29
43
1 2.33
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
168
 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 2020-03-25 09:41:16
101
14 13.86
8 7.92
5 4.95
6 5.94
2 1.98
66 65.35
35 34.65%
169
 โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 2020-03-25 10:24:28
51
2 3.92
1 1.96
6 11.76
2 3.92
1 1.96
39 76.47
12 23.53%
170
 โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 2020-03-25 10:50:46
35
1 2.86
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
171
 โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 2020-03-25 11:05:49
110
3 2.73
0 0.00
4 3.64
1 0.91
0 0.00
102 92.73
8 7.27%
172
 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 2020-03-25 12:03:00
110
7 6.36
8 7.27
4 3.64
5 4.55
8 7.27
78 70.91
32 29.09%
173
 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 2020-03-26 10:14:46
66
2 3.03
1 1.52
4 6.06
1 1.52
1 1.52
57 86.36
9 13.64%

 

จำนวนนักเรียน  19,881 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  967 4.86
เตี้ย  574 2.89
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,213 6.10
ผอมและเตี้ย  328 1.65
อ้วนและเตี้ย  324 1.63
ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ  16,475 82.87
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,406 คน


17.13%


Powered By www.thaieducation.net