ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 173 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1
 โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 0000-00-00 00:00:00
18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
2
 โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 0000-00-00 00:00:00
52
6 11.54
1 1.92
3 5.77
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
3
 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
85
2 2.35
2 2.35
1 1.18
2 2.35
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
4
 โรงเรียนคำแคนวิทยา 0000-00-00 00:00:00
5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
5
 โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
105
5 4.76
1 0.95
9 8.57
0 0.00
1 0.95
89 84.76
16 15.24%
6
 โรงเรียนท่านาจานวิทยา 0000-00-00 00:00:00
111
3 2.70
3 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 94.59
6 5.41%
7
 โรงเรียนบ้านสว่าง 0000-00-00 00:00:00
45
1 2.22
1 2.22
5 11.11
1 2.22
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
8
 โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 0000-00-00 00:00:00
48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
9
 โรงเรียนบ้านห้วยแสง 0000-00-00 00:00:00
59
7 11.86
4 6.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
10
 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 0000-00-00 00:00:00
30
4 13.33
5 16.67
1 3.33
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
11
 โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 0000-00-00 00:00:00
49
2 4.08
2 4.08
5 10.20
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
12
 โรงเรียนภูปอวิทยา 0000-00-00 00:00:00
23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 13.04
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
13
 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
137
0 0.00
0 0.00
6 4.38
0 0.00
0 0.00
131 95.62
6 4.38%
14
 โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 0000-00-00 00:00:00
39
3 7.69
1 2.56
10 25.64
0 0.00
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
15
 โรงเรียนหนองตุวิทยา 0000-00-00 00:00:00
53
3 5.66
4 7.55
5 9.43
2 3.77
3 5.66
36 67.92
17 32.08%
16
 โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 0000-00-00 00:00:00
33
5 15.15
0 0.00
8 24.24
0 0.00
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
17
 โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 2019-11-06 01:17:00
43
1 2.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.98
39 90.70
4 9.30%
18
 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 2019-11-06 01:34:08
80
3 3.75
4 5.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
19
 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 2019-11-06 01:42:46
160
14 8.75
12 7.50
28 17.50
12 7.50
3 1.88
91 56.88
69 43.13%
20
 โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 2019-11-06 01:49:38
22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
21
 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 2019-11-06 02:18:54
66
9 13.64
4 6.06
5 7.58
0 0.00
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
22
 โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 2019-11-06 02:30:49
81
1 1.23
1 1.23
6 7.41
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
23
 โรงเรียนเสมาสามัคคี 2019-11-06 02:49:57
62
0 0.00
0 0.00
1 1.61
4 6.45
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
24
 โรงเรียนหนองหัวช้าง 2019-11-06 02:52:16
62
1 1.61
2 3.23
2 3.23
0 0.00
1 1.61
56 90.32
6 9.68%
25
 โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 2019-11-06 02:55:29
51
3 5.88
1 1.96
7 13.73
3 5.88
1 1.96
36 70.59
15 29.41%
26
 โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 2019-11-06 03:02:08
30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
27
 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 2019-11-06 03:09:49
83
2 2.41
0 0.00
2 2.41
1 1.20
1 1.20
77 92.77
6 7.23%
28
 โรงเรียนหนองแวงแสน 2019-11-06 03:36:57
43
1 2.33
2 4.65
4 9.30
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
29
 โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 2019-11-06 03:37:28
105
0 0.00
0 0.00
2 1.90
2 1.90
1 0.95
100 95.24
5 4.76%
30
 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 2019-11-06 03:39:06
92
0 0.00
0 0.00
4 4.35
0 0.00
0 0.00
88 95.65
4 4.35%
31
 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 2019-11-06 03:43:53
37
7 18.92
4 10.81
5 13.51
0 0.00
0 0.00
21 56.76
16 43.24%
32
 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 2019-11-06 04:17:53
119
5 4.20
2 1.68
5 4.20
1 0.84
3 2.52
103 86.55
16 13.45%
33
 โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 2019-11-06 04:31:28
16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
3 18.75
11 68.75
5 31.25%
34
 โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 2019-11-06 04:32:45
84
2 2.38
1 1.19
12 14.29
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
35
 โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 2019-11-06 10:45:00
2
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
36
 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 2019-11-06 11:00:24
216
10 4.63
9 4.17
35 16.20
12 5.56
0 0.00
150 69.44
66 30.56%
37
 โรงเรียนสะอาดไชยศรี 2019-11-06 11:06:44
70
4 5.71
4 5.71
5 7.14
5 7.14
6 8.57
46 65.71
24 34.29%
38
 โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 2019-11-06 11:17:13
62
3 4.84
3 4.84
1 1.61
2 3.23
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
39
 โรงเรียนบ้านโคกใส 2019-11-06 11:24:46
65
3 4.62
2 3.08
2 3.08
1 1.54
1 1.54
56 86.15
9 13.85%
40
 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 2019-11-06 11:29:10
80
4 5.00
2 2.50
10 12.50
0 0.00
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
41
 โรงเรียนสำเริงวิทยา 2019-11-06 12:31:32
49
4 8.16
1 2.04
2 4.08
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
42
 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 2019-11-06 12:36:09
32
2 6.25
1 3.13
3 9.38
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
43
 โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 2019-11-06 12:36:19
17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
44
 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 2019-11-07 01:05:34
225
13 5.78
6 2.67
14 6.22
0 0.00
0 0.00
192 85.33
33 14.67%
45
 โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 2019-11-07 01:11:55
13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
46
 โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 2019-11-07 01:21:28
59
9 15.25
0 0.00
22 37.29
0 0.00
1 1.69
27 45.76
32 54.24%
47
 โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 2019-11-07 01:37:42
82
1 1.22
0 0.00
2 2.44
0 0.00
0 0.00
79 96.34
3 3.66%
48
 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 2019-11-07 01:48:16
149
14 9.40
5 3.36
2 1.34
2 1.34
0 0.00
126 84.56
23 15.44%
49
 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 2019-11-07 02:57:39
91
12 13.19
10 10.99
16 17.58
5 5.49
8 8.79
40 43.96
51 56.04%
50
 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 2019-11-07 03:00:09
53
0 0.00
1 1.89
1 1.89
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
51
 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 2019-11-07 03:03:07
36
0 0.00
2 5.56
5 13.89
2 5.56
5 13.89
22 61.11
14 38.89%
52
 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 2019-11-07 03:06:16
55
0 0.00
1 1.82
5 9.09
0 0.00
2 3.64
47 85.45
8 14.55%
53
 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 2019-11-07 03:11:28
50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
54
 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 2019-11-07 03:21:59
86
0 0.00
1 1.16
11 12.79
0 0.00
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
55
 โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 2019-11-07 04:24:55
44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
56
 โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 2019-11-07 08:09:41
145
10 6.90
2 1.38
12 8.28
0 0.00
0 0.00
121 83.45
24 16.55%
57
 โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 2019-11-07 08:42:33
31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
58
 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 2019-11-07 09:08:38
51
1 1.96
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
59
 โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 2019-11-07 09:19:55
28
3 10.71
3 10.71
7 25.00
0 0.00
0 0.00
15 53.57
13 46.43%
60
 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 2019-11-07 09:25:24
89
4 4.49
6 6.74
4 4.49
5 5.62
6 6.74
64 71.91
25 28.09%
61
 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 2019-11-07 09:30:22
86
0 0.00
1 1.16
4 4.65
2 2.33
1 1.16
78 90.70
8 9.30%
62
 โรงเรียนโคกกลางวิทยา 2019-11-07 09:44:30
66
1 1.52
2 3.03
4 6.06
2 3.03
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
63
 โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 2019-11-07 09:54:21
59
2 3.39
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
64
 โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 2019-11-07 09:58:49
72
9 12.50
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
65
 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 2019-11-07 10:01:31
115
5 4.35
2 1.74
5 4.35
0 0.00
0 0.00
103 89.57
12 10.43%
66
 โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 2019-11-07 10:11:59
123
6 4.88
2 1.63
3 2.44
0 0.00
0 0.00
112 91.06
11 8.94%
67
 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 2019-11-07 10:14:23
122
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
122 100.00
0 0.00%
68
 โรงเรียนโคกก่องวิทยา 2019-11-07 10:30:04
130
4 3.08
6 4.62
9 6.92
10 7.69
5 3.85
96 73.85
34 26.15%
69
 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 2019-11-07 10:44:34
138
6 4.35
6 4.35
1 0.72
3 2.17
2 1.45
120 86.96
18 13.04%
70
 โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 2019-11-07 10:46:26
90
14 15.56
8 8.89
7 7.78
0 0.00
0 0.00
61 67.78
29 32.22%
71
 โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 2019-11-07 10:48:11
103
0 0.00
0 0.00
13 12.62
0 0.00
1 0.97
89 86.41
14 13.59%
72
 โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 2019-11-07 11:12:37
107
0 0.00
0 0.00
3 2.80
0 0.00
0 0.00
104 97.20
3 2.80%
73
 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 2019-11-07 11:18:14
162
6 3.70
3 1.85
5 3.09
1 0.62
0 0.00
147 90.74
15 9.26%
74
 โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 2019-11-07 11:31:03
78
8 10.26
8 10.26
9 11.54
0 0.00
0 0.00
53 67.95
25 32.05%
75
 โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 2019-11-07 11:31:27
119
3 2.52
4 3.36
18 15.13
6 5.04
0 0.00
88 73.95
31 26.05%
76
 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 2019-11-07 12:14:41
123
13 10.57
9 7.32
9 7.32
3 2.44
2 1.63
87 70.73
36 29.27%
77
 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 2019-11-07 12:21:05
23
1 4.35
0 0.00
4 17.39
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
78
 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 2019-11-07 12:40:25
61
2 3.28
3 4.92
4 6.56
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
79
 โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 2019-11-07 12:44:52
29
2 6.90
1 3.45
2 6.90
1 3.45
1 3.45
22 75.86
7 24.14%
80
 โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 2019-11-07 12:57:35
101
6 5.94
2 1.98
9 8.91
3 2.97
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
81
 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 2019-11-08 01:27:30
66
9 13.64
0 0.00
6 9.09
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
82
 โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 2019-11-08 01:35:29
104
7 6.73
7 6.73
11 10.58
7 6.73
1 0.96
71 68.27
33 31.73%
83
 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 2019-11-08 01:37:10
1956
155 7.92
55 2.81
117 5.98
66 3.37
48 2.45
1515 77.45
441 22.55%
84
 โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 2019-11-08 01:45:45
35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
85
 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 2019-11-08 01:50:36
109
1 0.92
0 0.00
8 7.34
0 0.00
0 0.00
100 91.74
9 8.26%
86
 โรงเรียนด่านใต้วิทยา 2019-11-08 01:57:21
143
1 0.70
-2 -1.40
27 18.88
0 0.00
0 0.00
117 81.82
26 18.18%
87
 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 2019-11-08 02:43:21
108
10 9.26
6 5.56
6 5.56
5 4.63
4 3.70
77 71.30
31 28.70%
88
 โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 2019-11-08 02:50:05
97
5 5.15
3 3.09
4 4.12
3 3.09
2 2.06
80 82.47
17 17.53%
89
 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 2019-11-08 02:52:45
78
1 1.28
0 0.00
3 3.85
1 1.28
3 3.85
70 89.74
8 10.26%
90
 โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 2019-11-08 03:30:06
41
2 4.88
0 0.00
1 2.44
3 7.32
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
91
 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 2019-11-08 04:06:58
98
3 3.06
3 3.06
12 12.24
0 0.00
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
92
 โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 2019-11-08 04:30:14
54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
1 1.85
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
93
 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 2019-11-08 06:52:52
139
6 4.32
0 0.00
7 5.04
0 0.00
0 0.00
126 90.65
13 9.35%
94
 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 2019-11-08 08:44:24
179
6 3.35
1 0.56
10 5.59
2 1.12
0 0.00
160 89.39
19 10.61%
95
 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 2019-11-08 09:24:34
185
6 3.24
1 0.54
1 0.54
0 0.00
18 9.73
159 85.95
26 14.05%
96
 โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 2019-11-08 09:48:32
95
2 2.11
2 2.11
11 11.58
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
97
 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 2019-11-08 10:17:24
76
5 6.58
4 5.26
0 0.00
4 5.26
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
98
 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 2019-11-08 10:48:16
195
2 1.03
0 0.00
26 13.33
0 0.00
0 0.00
167 85.64
28 14.36%
99
 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 2019-11-08 10:56:55
244
8 3.28
6 2.46
7 2.87
4 1.64
9 3.69
210 86.07
34 13.93%
100
 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 2019-11-08 11:11:56
36
2 5.56
2 5.56
1 2.78
1 2.78
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
101
 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 2019-11-08 12:36:46
110
6 5.45
36 32.73
8 7.27
0 0.00
0 0.00
60 54.55
50 45.45%
102
 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 2019-11-08 12:40:23
102
13 12.75
6 5.88
12 11.76
4 3.92
1 0.98
66 64.71
36 35.29%
103
 โรงเรียนสิงห์สะอาด 2019-11-09 03:50:29
120
2 1.67
2 1.67
4 3.33
16 13.33
6 5.00
90 75.00
30 25.00%
104
 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 2019-11-09 06:57:52
110
5 4.55
0 0.00
3 2.73
1 0.91
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
105
 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 2019-11-09 12:05:24
116
9 7.76
7 6.03
8 6.90
2 1.72
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
106
 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 2019-11-10 06:49:08
139
8 5.76
5 3.60
5 3.60
6 4.32
5 3.60
110 79.14
29 20.86%
107
 โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 2019-11-10 09:13:26
80
2 2.50
0 0.00
3 3.75
0 0.00
1 1.25
74 92.50
6 7.50%
108
 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 2019-11-10 09:51:14
68
4 5.88
3 4.41
7 10.29
0 0.00
1 1.47
53 77.94
15 22.06%
109
 โรงเรียนนาจำปา 2019-11-11 01:12:17
223
16 7.17
1 0.45
11 4.93
1 0.45
3 1.35
191 85.65
32 14.35%
110
 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 2019-11-11 01:20:24
3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
111
 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 2019-11-11 01:23:29
248
10 4.03
0 0.00
7 2.82
1 0.40
1 0.40
229 92.34
19 7.66%
112
 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 2019-11-11 01:34:09
133
13 9.77
7 5.26
8 6.02
0 0.00
0 0.00
105 78.95
28 21.05%
113
 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 2019-11-11 01:58:42
365
22 6.03
16 4.38
21 5.75
1 0.27
1 0.27
304 83.29
61 16.71%
114
 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 2019-11-11 02:40:54
109
8 7.34
9 8.26
5 4.59
4 3.67
8 7.34
75 68.81
34 31.19%
115
 โรงเรียนดงน้อยวิทยา 2019-11-11 02:51:09
95
1 1.05
0 0.00
4 4.21
13 13.68
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
116
 โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 2019-11-11 03:50:17
71
5 7.04
2 2.82
4 5.63
1 1.41
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
117
 โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 2019-11-11 08:02:23
83
9 10.84
0 0.00
11 13.25
0 0.00
4 4.82
59 71.08
24 28.92%
118
 โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 2019-11-11 09:20:53
32
1 3.13
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
119
 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 2019-11-11 09:46:27
154
13 8.44
5 3.25
18 11.69
2 1.30
1 0.65
115 74.68
39 25.32%
120
 โรงเรียนหนองแคนวิทยา 2019-11-11 11:04:05
209
3 1.44
1 0.48
18 8.61
0 0.00
0 0.00
187 89.47
22 10.53%
121
 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 2019-11-11 11:25:05
116
2 1.72
5 4.31
19 16.38
3 2.59
0 0.00
87 75.00
29 25.00%
122
 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 2019-11-11 11:45:44
167
5 2.99
0 0.00
3 1.80
1 0.60
0 0.00
158 94.61
9 5.39%
123
 โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 2019-11-11 12:47:33
25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
124
 โรงเรียนบ้านดอนสนวน 2019-11-12 01:31:06
63
2 3.17
1 1.59
2 3.17
1 1.59
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
125
 โรงเรียนบ้านท่างาม 2019-11-12 03:50:41
3
1 33.33
0 0.00
2 66.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
126
 โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 2019-11-12 08:32:05
42
3 7.14
2 4.76
4 9.52
2 4.76
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
127
 โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 2019-11-12 08:40:14
25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
128
 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 2019-11-12 09:07:38
81
7 8.64
2 2.47
7 8.64
0 0.00
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
129
 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 2019-11-12 09:15:11
1571
28 1.78
26 1.65
44 2.80
18 1.15
67 4.26
1388 88.35
183 11.65%
130
 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 2019-11-12 09:29:38
198
24 12.12
7 3.54
6 3.03
3 1.52
6 3.03
152 76.77
46 23.23%
131
 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 2019-11-12 09:37:03
253
9 3.56
5 1.98
12 4.74
3 1.19
0 0.00
224 88.54
29 11.46%
132
 โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 2019-11-12 11:45:31
28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
133
 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 2019-11-12 12:39:05
120
0 0.00
3 2.50
3 2.50
0 0.00
0 0.00
114 95.00
6 5.00%
134
 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 2019-11-12 12:57:06
157
17 10.83
4 2.55
25 15.92
4 2.55
12 7.64
95 60.51
62 39.49%
135
 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 2019-11-13 02:50:02
50
2 4.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
136
 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 2019-11-13 09:05:10
115
6 5.22
3 2.61
1 0.87
3 2.61
3 2.61
99 86.09
16 13.91%
137
 โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 2019-11-13 09:22:00
10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
138
 โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 2019-11-14 02:54:25
93
9 9.68
6 6.45
3 3.23
2 2.15
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
139
 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 2019-11-14 03:43:20
19
1 5.26
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
140
 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 2019-11-14 06:06:45
90
9 10.00
2 2.22
13 14.44
0 0.00
1 1.11
65 72.22
25 27.78%
141
 โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 2019-11-14 07:00:46
260
6 2.31
1 0.38
34 13.08
2 0.77
0 0.00
217 83.46
43 16.54%
142
 โรงเรียนนาโกวิทยา 2019-11-14 09:39:18
109
4 3.67
2 1.83
2 1.83
0 0.00
4 3.67
97 88.99
12 11.01%
143
 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 2019-11-14 10:53:27
82
14 17.07
17 20.73
18 21.95
4 4.88
2 2.44
27 32.93
55 67.07%
144
 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 2019-11-15 02:29:58
16
4 25.00
1 6.25
0 0.00
2 12.50
0 0.00
9 56.25
7 43.75%
145
 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 2019-11-15 02:37:11
184
7 3.80
1 0.54
21 11.41
0 0.00
0 0.00
155 84.24
29 15.76%
146
 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 2019-11-15 10:59:01
81
5 6.17
2 2.47
1 1.23
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
147
 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 2019-11-15 12:51:45
85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.35
83 97.65
2 2.35%
148
 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 2019-11-16 06:11:50
128
9 7.03
3 2.34
10 7.81
0 0.00
0 0.00
106 82.81
22 17.19%
149
 โรงเรียนนาคูณวิทยา 2019-11-18 01:31:39
48
3 6.25
3 6.25
2 4.17
1 2.08
1 2.08
38 79.17
10 20.83%
150
 โรงเรียนหนองแวงเหนือ 2019-11-18 02:23:02
109
7 6.42
10 9.17
15 13.76
0 0.00
1 0.92
76 69.72
33 30.28%
151
 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 2019-11-18 04:24:02
60
7 11.67
8 13.33
5 8.33
0 0.00
0 0.00
40 66.67
20 33.33%
152
 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 2019-11-18 10:01:51
99
8 8.08
2 2.02
7 7.07
0 0.00
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
153
 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 2019-11-18 10:08:59
78
0 0.00
4 5.13
1 1.28
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
154
 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 2019-11-18 10:56:44
119
2 1.68
7 5.88
12 10.08
9 7.56
1 0.84
88 73.95
31 26.05%
155
 โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 2019-11-18 12:48:43
100
8 8.00
0 0.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
156
 โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 2019-11-19 02:53:49
95
2 2.11
0 0.00
12 12.63
0 0.00
1 1.05
80 84.21
15 15.79%
157
 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 2019-11-19 10:50:11
80
2 2.50
0 0.00
1 1.25
0 0.00
0 0.00
77 96.25
3 3.75%
158
 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 2019-11-20 01:31:54
427
19 4.45
12 2.81
42 9.84
1 0.23
0 0.00
353 82.67
74 17.33%
159
 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 2019-11-20 02:32:31
257
13 5.06
0 0.00
6 2.33
20 7.78
13 5.06
205 79.77
52 20.23%
160
 โรงเรียนหัวขวาวิทยา 2019-11-20 08:55:14
100
0 0.00
4 4.00
7 7.00
1 1.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00%
161
 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 2019-11-20 08:55:36
100
4 4.00
8 8.00
15 15.00
3 3.00
0 0.00
70 70.00
30 30.00%
162
 โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 2019-11-20 09:01:18
63
4 6.35
1 1.59
4 6.35
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
163
 โรงเรียนนามลวิทยาคาร 2019-11-20 09:01:30
145
8 5.52
3 2.07
7 4.83
2 1.38
3 2.07
122 84.14
23 15.86%
164
 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 2019-11-20 09:10:49
187
13 6.95
8 4.28
12 6.42
2 1.07
3 1.60
149 79.68
38 20.32%
165
 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 2019-11-20 09:28:11
113
8 7.08
5 4.42
2 1.77
2 1.77
0 0.00
96 84.96
17 15.04%
166
 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 2019-11-20 09:37:42
87
4 4.60
5 5.75
6 6.90
2 2.30
3 3.45
67 77.01
20 22.99%
167
 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 2019-11-20 10:00:37
622
18 2.89
19 3.05
65 10.45
7 1.13
7 1.13
506 81.35
116 18.65%
168
 โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 2019-11-20 10:10:37
23
2 8.70
4 17.39
0 0.00
2 8.70
2 8.70
13 56.52
10 43.48%
169
 โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 2019-11-20 10:18:49
54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
170
 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 2019-11-20 10:19:50
121
18 14.88
3 2.48
6 4.96
1 0.83
0 0.00
93 76.86
28 23.14%
171
 โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 2019-11-20 10:23:06
88
1 1.14
3 3.41
2 2.27
2 2.27
4 4.55
76 86.36
12 13.64%
172
 โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 2019-11-20 10:57:23
21
6 28.57
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
14 66.67
7 33.33%
173
 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 2019-11-20 11:03:10
92
8 8.70
5 5.43
10 10.87
7 7.61
8 8.70
54 58.70
38 41.30%

 

จำนวนนักเรียน  19,982 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  998 4.99
เตี้ย  568 2.84
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,347 6.74
ผอมและเตี้ย  355 1.78
อ้วนและเตี้ย  322 1.61
ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ  16,392 82.03
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,590 คน


17.97%


Powered By www.thaieducation.net