ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 171 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.17
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1
 โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 0000-00-00 00:00:00
93
6 6.45
0 0.00
7 7.53
0 0.00
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
2
 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 0000-00-00 00:00:00
102
6 5.88
5 4.90
4 3.92
0 0.00
1 0.98
86 84.31
16 15.69%
3
 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 0000-00-00 00:00:00
159
18 11.32
2 1.26
17 10.69
2 1.26
13 8.18
107 67.30
52 32.70%
4
 โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
43
0 0.00
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
42 97.67
1 2.33%
5
 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 0000-00-00 00:00:00
1956
153 7.82
105 5.37
62 3.17
28 1.43
33 1.69
1575 80.52
381 19.48%
6
 โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 0000-00-00 00:00:00
32
1 3.13
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
7
 โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
96
3 3.13
2 2.08
3 3.13
3 3.13
2 2.08
83 86.46
13 13.54%
8
 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 0000-00-00 00:00:00
104
15 14.42
7 6.73
5 4.81
6 5.77
2 1.92
69 66.35
35 33.65%
9
 โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 0000-00-00 00:00:00
28
2 7.14
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
10
 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 0000-00-00 00:00:00
106
10 9.43
7 6.60
12 11.32
13 12.26
1 0.94
63 59.43
43 40.57%
11
 โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 0000-00-00 00:00:00
28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
12
 โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 0000-00-00 00:00:00
18
2 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
13
 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 0000-00-00 00:00:00
226
13 5.75
6 2.65
11 4.87
0 0.00
0 0.00
196 86.73
30 13.27%
14
 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 0000-00-00 00:00:00
61
2 3.28
8 13.11
3 4.92
4 6.56
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
15
 โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 0000-00-00 00:00:00
23
2 8.70
4 17.39
3 13.04
0 0.00
0 0.00
14 60.87
9 39.13%
16
 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
87
2 2.30
2 2.30
2 2.30
2 2.30
1 1.15
78 89.66
9 10.34%
17
 โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 0000-00-00 00:00:00
50
7 14.00
1 2.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
18
 โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 0000-00-00 00:00:00
77
4 5.19
0 0.00
4 5.19
0 0.00
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
19
 โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 0000-00-00 00:00:00
104
9 8.65
8 7.69
11 10.58
8 7.69
1 0.96
67 64.42
37 35.58%
20
 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 0000-00-00 00:00:00
195
12 6.15
11 5.64
4 2.05
9 4.62
0 0.00
159 81.54
36 18.46%
21
 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 0000-00-00 00:00:00
194
20 10.31
7 3.61
4 2.06
1 0.52
1 0.52
161 82.99
33 17.01%
22
 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 0000-00-00 00:00:00
154
17 11.04
5 3.25
25 16.23
4 2.60
12 7.79
91 59.09
63 40.91%
23
 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 0000-00-00 00:00:00
115
6 5.22
3 2.61
1 0.87
2 1.74
5 4.35
98 85.22
17 14.78%
24
 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 0000-00-00 00:00:00
17
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
25
 โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
42
1 2.38
2 4.76
4 9.52
2 4.76
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
26
 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 0000-00-00 00:00:00
214
10 4.67
9 4.21
35 16.36
12 5.61
0 0.00
148 69.16
66 30.84%
27
 โรงเรียนคำแคนวิทยา 0000-00-00 00:00:00
5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
28
 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 0000-00-00 00:00:00
368
20 5.43
15 4.08
15 4.08
12 3.26
4 1.09
302 82.07
66 17.93%
29
 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 0000-00-00 00:00:00
185
7 3.78
3 1.62
9 4.86
1 0.54
1 0.54
164 88.65
21 11.35%
30
 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 0000-00-00 00:00:00
158
6 3.80
3 1.90
5 3.16
1 0.63
0 0.00
143 90.51
15 9.49%
31
 โรงเรียนดงน้อยวิทยา 0000-00-00 00:00:00
98
4 4.08
5 5.10
5 5.10
0 0.00
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
32
 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
248
13 5.24
0 0.00
7 2.82
1 0.40
1 0.40
226 91.13
22 8.87%
33
 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 0000-00-00 00:00:00
3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
34
 โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
71
2 2.82
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
35
 โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 0000-00-00 00:00:00
83
4 4.82
1 1.20
7 8.43
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
36
 โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 0000-00-00 00:00:00
59
3 5.08
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
37
 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 0000-00-00 00:00:00
86
5 5.81
7 8.14
7 8.14
5 5.81
0 0.00
62 72.09
24 27.91%
38
 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
108
2 1.85
0 0.00
9 8.33
0 0.00
0 0.00
97 89.81
11 10.19%
39
 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 0000-00-00 00:00:00
97
4 4.12
2 2.06
4 4.12
0 0.00
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
40
 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 0000-00-00 00:00:00
116
9 7.76
7 6.03
8 6.90
2 1.72
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
41
 โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 0000-00-00 00:00:00
103
1 0.97
0 0.00
13 12.62
0 0.00
1 0.97
88 85.44
15 14.56%
42
 โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
104
6 5.77
1 0.96
9 8.65
0 0.00
1 0.96
87 83.65
17 16.35%
43
 โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 0000-00-00 00:00:00
16
1 6.25
0 0.00
3 18.75
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
44
 โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 0000-00-00 00:00:00
30
0 0.00
1 3.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
45
 โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 0000-00-00 00:00:00
106
0 0.00
0 0.00
3 2.83
0 0.00
0 0.00
103 97.17
3 2.83%
46
 โรงเรียนท่านาจานวิทยา 0000-00-00 00:00:00
110
3 2.73
2 1.82
2 1.82
0 0.00
0 0.00
103 93.64
7 6.36%
47
 โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 0000-00-00 00:00:00
41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
2 4.88
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
48
 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 0000-00-00 00:00:00
93
10 10.75
22 23.66
11 11.83
11 11.83
2 2.15
37 39.78
56 60.22%
49
 โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 0000-00-00 00:00:00
144
9 6.25
4 2.78
17 11.81
3 2.08
0 0.00
111 77.08
33 22.92%
50
 โรงเรียนนาคูณวิทยา 0000-00-00 00:00:00
48
3 6.25
3 6.25
2 4.17
1 2.08
1 2.08
38 79.17
10 20.83%
51
 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 0000-00-00 00:00:00
141
7 4.96
0 0.00
7 4.96
0 0.00
0 0.00
127 90.07
14 9.93%
52
 โรงเรียนนาจำปา 0000-00-00 00:00:00
223
18 8.07
1 0.45
13 5.83
1 0.45
3 1.35
187 83.86
36 16.14%
53
 โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
1 2.44
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
54
 โรงเรียนนามลวิทยาคาร 0000-00-00 00:00:00
145
13 8.97
3 2.07
4 2.76
2 1.38
3 2.07
120 82.76
25 17.24%
55
 โรงเรียนด่านใต้วิทยา 0000-00-00 00:00:00
143
7 4.90
0 0.00
24 16.78
0 0.00
0 0.00
112 78.32
31 21.68%
56
 โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 0000-00-00 00:00:00
101
6 5.94
2 1.98
8 7.92
3 2.97
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
57
 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
115
6 5.22
2 1.74
7 6.09
0 0.00
0 0.00
100 86.96
15 13.04%
58
 โรงเรียนนาโกวิทยา 0000-00-00 00:00:00
110
4 3.64
2 1.82
0 0.00
0 0.00
3 2.73
101 91.82
9 8.18%
59
 โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 0000-00-00 00:00:00
30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
60
 โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 0000-00-00 00:00:00
60
4 6.67
1 1.67
7 11.67
4 6.67
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
61
 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 0000-00-00 00:00:00
115
10 8.70
8 6.96
15 13.04
0 0.00
0 0.00
82 71.30
33 28.70%
62
 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 0000-00-00 00:00:00
83
4 4.82
2 2.41
3 3.61
0 0.00
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
63
 โรงเรียนบ้านดอนสนวน 0000-00-00 00:00:00
64
4 6.25
2 3.13
4 6.25
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
64
 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 0000-00-00 00:00:00
184
4 2.17
0 0.00
19 10.33
0 0.00
1 0.54
160 86.96
24 13.04%
65
 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 0000-00-00 00:00:00
199
24 12.06
3 1.51
4 2.01
2 1.01
4 2.01
162 81.41
37 18.59%
66
 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 0000-00-00 00:00:00
61
5 8.20
3 4.92
2 3.28
1 1.64
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
67
 โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 0000-00-00 00:00:00
27
1 3.70
2 7.41
1 3.70
1 3.70
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
68
 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 0000-00-00 00:00:00
138
12 8.70
6 4.35
2 1.45
4 2.90
0 0.00
114 82.61
24 17.39%
69
 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 0000-00-00 00:00:00
120
19 15.83
3 2.50
7 5.83
1 0.83
0 0.00
90 75.00
30 25.00%
70
 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 0000-00-00 00:00:00
87
0 0.00
1 1.15
12 13.79
0 0.00
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
71
 โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 0000-00-00 00:00:00
93
8 8.60
0 0.00
7 7.53
0 0.00
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
72
 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 0000-00-00 00:00:00
125
2 1.60
0 0.00
1 0.80
0 0.00
0 0.00
122 97.60
3 2.40%
73
 โรงเรียนบ้านท่างาม 0000-00-00 00:00:00
3
1 33.33
0 0.00
2 66.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
74
 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 0000-00-00 00:00:00
259
15 5.79
0 0.00
8 3.09
23 8.88
15 5.79
198 76.45
61 23.55%
75
 โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 0000-00-00 00:00:00
58
13 22.41
0 0.00
12 20.69
0 0.00
1 1.72
32 55.17
26 44.83%
76
 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 0000-00-00 00:00:00
86
0 0.00
1 1.16
4 4.65
2 2.33
1 1.16
78 90.70
8 9.30%
77
 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
23
2 8.70
0 0.00
5 21.74
0 0.00
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
78
 โรงเรียนบ้านสว่าง 0000-00-00 00:00:00
45
2 4.44
1 2.22
4 8.89
1 2.22
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
79
 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 0000-00-00 00:00:00
133
13 9.77
7 5.26
2 1.50
0 0.00
0 0.00
111 83.46
22 16.54%
80
 โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 0000-00-00 00:00:00
84
13 15.48
1 1.19
8 9.52
0 0.00
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
81
 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 0000-00-00 00:00:00
80
7 8.75
6 7.50
4 5.00
5 6.25
2 2.50
56 70.00
24 30.00%
82
 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 0000-00-00 00:00:00
68
7 10.29
7 10.29
2 2.94
7 10.29
0 0.00
45 66.18
23 33.82%
83
 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 0000-00-00 00:00:00
190
14 7.37
10 5.26
17 8.95
4 2.11
4 2.11
141 74.21
49 25.79%
84
 โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 0000-00-00 00:00:00
92
6 6.52
0 0.00
5 5.43
2 2.17
5 5.43
74 80.43
18 19.57%
85
 โรงเรียนบ้านห้วยแสง 0000-00-00 00:00:00
61
8 13.11
4 6.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
86
 โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 0000-00-00 00:00:00
83
9 10.84
0 0.00
11 13.25
0 0.00
4 4.82
59 71.08
24 28.92%
87
 โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 0000-00-00 00:00:00
52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
88
 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 0000-00-00 00:00:00
253
9 3.56
5 1.98
12 4.74
3 1.19
0 0.00
224 88.54
29 11.46%
89
 โรงเรียนบ้านโคกใส 0000-00-00 00:00:00
65
3 4.62
2 3.08
2 3.08
1 1.54
1 1.54
56 86.15
9 13.85%
90
 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
117
1 0.85
5 4.27
4 3.42
0 0.00
0 0.00
107 91.45
10 8.55%
91
 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 0000-00-00 00:00:00
78
7 8.97
2 2.56
7 8.97
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
92
 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 0000-00-00 00:00:00
31
4 12.90
2 6.45
5 16.13
0 0.00
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
93
 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 0000-00-00 00:00:00
100
4 4.00
2 2.00
14 14.00
2 2.00
0 0.00
78 78.00
22 22.00%
94
 โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 0000-00-00 00:00:00
50
2 4.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
95
 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 0000-00-00 00:00:00
617
19 3.08
20 3.24
65 10.53
7 1.13
7 1.13
499 80.88
118 19.12%
96
 โรงเรียนภูปอวิทยา 0000-00-00 00:00:00
22
5 22.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
97
 โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 0000-00-00 00:00:00
126
3 2.38
3 2.38
5 3.97
1 0.79
0 0.00
114 90.48
12 9.52%
98
 โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 0000-00-00 00:00:00
75
8 10.67
11 14.67
8 10.67
4 5.33
0 0.00
44 58.67
31 41.33%
99
 โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 0000-00-00 00:00:00
22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
100
 โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 0000-00-00 00:00:00
17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
101
 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 0000-00-00 00:00:00
112
15 13.39
5 4.46
10 8.93
4 3.57
0 0.00
78 69.64
34 30.36%
102
 โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 0000-00-00 00:00:00
25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
103
 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 0000-00-00 00:00:00
127
10 7.87
3 2.36
11 8.66
1 0.79
0 0.00
102 80.31
25 19.69%
104
 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
137
0 0.00
0 0.00
3 2.19
0 0.00
0 0.00
134 97.81
3 2.19%
105
 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 0000-00-00 00:00:00
37
7 18.92
0 0.00
3 8.11
2 5.41
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
106
 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 0000-00-00 00:00:00
80
2 2.50
0 0.00
1 1.25
0 0.00
0 0.00
77 96.25
3 3.75%
107
 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 0000-00-00 00:00:00
432
21 4.86
13 3.01
46 10.65
1 0.23
0 0.00
351 81.25
81 18.75%
108
 โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 0000-00-00 00:00:00
39
3 7.69
2 5.13
7 17.95
1 2.56
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
109
 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 0000-00-00 00:00:00
51
0 0.00
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
110
 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 0000-00-00 00:00:00
86
4 4.65
6 6.98
6 6.98
4 4.65
7 8.14
59 68.60
27 31.40%
111
 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 0000-00-00 00:00:00
52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
2 3.85
47 90.38
5 9.62%
112
 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 0000-00-00 00:00:00
52
2 3.85
0 0.00
2 3.85
0 0.00
2 3.85
46 88.46
6 11.54%
113
 โรงเรียนสิงห์สะอาด 0000-00-00 00:00:00
120
2 1.67
2 1.67
7 5.83
14 11.67
6 5.00
89 74.17
31 25.83%
114
 โรงเรียนสะอาดไชยศรี 0000-00-00 00:00:00
67
4 5.97
3 4.48
5 7.46
4 5.97
2 2.99
49 73.13
18 26.87%
115
 โรงเรียนสำเริงวิทยา 0000-00-00 00:00:00
49
8 16.33
2 4.08
1 2.04
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
116
 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 0000-00-00 00:00:00
66
9 13.64
4 6.06
3 4.55
1 1.52
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
117
 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 0000-00-00 00:00:00
133
18 13.53
6 4.51
6 4.51
24 18.05
12 9.02
67 50.38
66 49.62%
118
 โรงเรียนหนองตุวิทยา 0000-00-00 00:00:00
53
3 5.66
4 7.55
5 9.43
2 3.77
3 5.66
36 67.92
17 32.08%
119
 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 0000-00-00 00:00:00
122
7 5.74
5 4.10
5 4.10
6 4.92
5 4.10
94 77.05
28 22.95%
120
 โรงเรียนหนองหัวช้าง 0000-00-00 00:00:00
62
1 1.61
2 3.23
2 3.23
0 0.00
1 1.61
56 90.32
6 9.68%
121
 โรงเรียนหนองแคนวิทยา 0000-00-00 00:00:00
210
6 2.86
2 0.95
12 5.71
1 0.48
0 0.00
189 90.00
21 10.00%
122
 โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 0000-00-00 00:00:00
259
12 4.63
2 0.77
28 10.81
2 0.77
5 1.93
210 81.08
49 18.92%
123
 โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 0000-00-00 00:00:00
62
3 4.84
3 4.84
1 1.61
2 3.23
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
124
 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 0000-00-00 00:00:00
84
0 0.00
2 2.38
2 2.38
0 0.00
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
125
 โรงเรียนหนองแวงเหนือ 0000-00-00 00:00:00
112
6 5.36
5 4.46
8 7.14
1 0.89
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
126
 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
80
1 1.25
0 0.00
3 3.75
2 2.50
3 3.75
71 88.75
9 11.25%
127
 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 0000-00-00 00:00:00
36
1 2.78
1 2.78
1 2.78
2 5.56
3 8.33
28 77.78
8 22.22%
128
 โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 0000-00-00 00:00:00
105
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.90
3 2.86
100 95.24
5 4.76%
129
 โรงเรียนหนองแวงแสน 0000-00-00 00:00:00
43
1 2.33
0 0.00
7 16.28
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
130
 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 0000-00-00 00:00:00
34
1 2.94
2 5.88
2 5.88
2 5.88
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
131
 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 0000-00-00 00:00:00
171
5 2.92
0 0.00
3 1.75
1 0.58
0 0.00
162 94.74
9 5.26%
132
 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 0000-00-00 00:00:00
155
14 9.03
6 3.87
19 12.26
2 1.29
1 0.65
113 72.90
42 27.10%
133
 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 0000-00-00 00:00:00
91
2 2.20
0 0.00
3 3.30
0 0.00
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
134
 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 0000-00-00 00:00:00
55
2 3.64
2 3.64
1 1.82
1 1.82
2 3.64
47 85.45
8 14.55%
135
 โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 0000-00-00 00:00:00
25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
136
 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 0000-00-00 00:00:00
117
4 3.42
3 2.56
3 2.56
2 1.71
1 0.85
104 88.89
13 11.11%
137
 โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 0000-00-00 00:00:00
92
16 17.39
9 9.78
8 8.70
0 0.00
0 0.00
59 64.13
33 35.87%
138
 โรงเรียนหัวขวาวิทยา 0000-00-00 00:00:00
101
2 1.98
1 0.99
4 3.96
2 1.98
1 0.99
91 90.10
10 9.90%
139
 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 0000-00-00 00:00:00
1572
51 3.24
43 2.74
94 5.98
15 0.95
92 5.85
1277 81.23
295 18.77%
140
 โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 0000-00-00 00:00:00
54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
141
 โรงเรียนเสมาสามัคคี 0000-00-00 00:00:00
62
0 0.00
0 0.00
1 1.61
4 6.45
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
142
 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 0000-00-00 00:00:00
66
9 13.64
0 0.00
6 9.09
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
143
 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 0000-00-00 00:00:00
113
6 5.31
6 5.31
2 1.77
1 0.88
0 0.00
98 86.73
15 13.27%
144
 โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 0000-00-00 00:00:00
119
3 2.52
4 3.36
21 17.65
6 5.04
0 0.00
85 71.43
34 28.57%
145
 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 0000-00-00 00:00:00
83
2 2.41
0 0.00
2 2.41
1 1.20
1 1.20
77 92.77
6 7.23%
146
 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 0000-00-00 00:00:00
48
3 6.25
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
147
 โรงเรียนโคกกลางวิทยา 0000-00-00 00:00:00
66
1 1.52
3 4.55
8 12.12
2 3.03
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
148
 โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 0000-00-00 00:00:00
101
1 0.99
0 0.00
7 6.93
0 0.00
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
149
 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 0000-00-00 00:00:00
83
0 0.00
3 3.61
6 7.23
1 1.20
1 1.20
72 86.75
11 13.25%
150
 โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 0000-00-00 00:00:00
34
3 8.82
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
151
 โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 0000-00-00 00:00:00
52
1 1.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 98.08
1 1.92%
152
 โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 0000-00-00 00:00:00
82
1 1.22
0 0.00
1 1.22
0 0.00
0 0.00
80 97.56
2 2.44%
153
 โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 0000-00-00 00:00:00
21
4 19.05
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
154
 โรงเรียนโคกก่องวิทยา 0000-00-00 00:00:00
130
4 3.08
6 4.62
8 6.15
10 7.69
5 3.85
97 74.62
33 25.38%
155
 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 0000-00-00 00:00:00
185
4 2.16
0 0.00
13 7.03
0 0.00
1 0.54
167 90.27
18 9.73%
156
 โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 0000-00-00 00:00:00
71
8 11.27
4 5.63
6 8.45
2 2.82
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
157
 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 0000-00-00 00:00:00
246
8 3.25
6 2.44
7 2.85
4 1.63
9 3.66
212 86.18
34 13.82%
158
 โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 0000-00-00 00:00:00
10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
159
 โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 0000-00-00 00:00:00
36
6 16.67
0 0.00
9 25.00
0 0.00
0 0.00
21 58.33
15 41.67%
160
 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 0000-00-00 00:00:00
126
2 1.59
5 3.97
19 15.08
3 2.38
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
161
 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
162
 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 0000-00-00 00:00:00
109
8 7.34
9 8.26
5 4.59
4 3.67
8 7.34
75 68.81
34 31.19%
163
 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 0000-00-00 00:00:00
110
2 1.82
0 0.00
3 2.73
2 1.82
0 0.00
103 93.64
7 6.36%
164
 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 0000-00-00 00:00:00
90
3 3.33
2 2.22
1 1.11
0 0.00
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
165
 โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 0000-00-00 00:00:00
1
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
166
 โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 0000-00-00 00:00:00
87
4 4.60
2 2.30
3 3.45
3 3.45
5 5.75
70 80.46
17 19.54%
167
 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 0000-00-00 00:00:00
83
5 6.02
1 1.20
2 2.41
1 1.20
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
168
 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 0000-00-00 00:00:00
19
1 5.26
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
169
 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 0000-00-00 00:00:00
84
0 0.00
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
82 97.62
2 2.38%
170
 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 0000-00-00 00:00:00
94
5 5.32
8 8.51
4 4.26
8 8.51
9 9.57
60 63.83
34 36.17%
171
 โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 0000-00-00 00:00:00
63
3 4.76
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%

 

จำนวนนักเรียน  19,965 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,108 5.55
เตี้ย  598 3.00
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,220 6.11
ผอมและเตี้ย  374 1.87
อ้วนและเตี้ย  327 1.64
ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ  16,338 81.83
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,627 คน


18.17%


Powered By www.thaieducation.net