ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 173 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1
 โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 0000-00-00 00:00:00
101
4 3.96
0 0.00
6 5.94
0 0.00
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
2
 โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
48
1 2.08
1 2.08
2 4.17
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
3
 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 0000-00-00 00:00:00
1967
156 7.93
84 4.27
177 9.00
49 2.49
57 2.90
1444 73.41
523 26.59%
4
 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 0000-00-00 00:00:00
91
22 24.18
12 13.19
8 8.79
6 6.59
0 0.00
43 47.25
48 52.75%
5
 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 0000-00-00 00:00:00
164
25 15.24
4 2.44
27 16.46
3 1.83
13 7.93
92 56.10
72 43.90%
6
 โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 0000-00-00 00:00:00
9
1 11.11
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
7
 โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 0000-00-00 00:00:00
29
1 3.45
3 10.34
2 6.90
2 6.90
1 3.45
20 68.97
9 31.03%
8
 โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 0000-00-00 00:00:00
35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
9
 โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
93
3 3.23
3 3.23
4 4.30
3 3.23
2 2.15
78 83.87
15 16.13%
10
 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 0000-00-00 00:00:00
105
15 14.29
8 7.62
5 4.76
6 5.71
2 1.90
69 65.71
36 34.29%
11
 โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 0000-00-00 00:00:00
34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
1 2.94
32 94.12
2 5.88%
12
 โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 0000-00-00 00:00:00
19
1 5.26
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
13
 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
94
4 4.26
2 2.13
5 5.32
2 2.13
2 2.13
79 84.04
15 15.96%
14
 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 0000-00-00 00:00:00
233
12 5.15
9 3.86
16 6.87
1 0.43
0 0.00
195 83.69
38 16.31%
15
 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 0000-00-00 00:00:00
111
8 7.21
5 4.50
9 8.11
8 7.21
3 2.70
78 70.27
33 29.73%
16
 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 0000-00-00 00:00:00
73
7 9.59
0 0.00
13 17.81
2 2.74
3 4.11
48 65.75
25 34.25%
17
 โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 0000-00-00 00:00:00
109
13 11.93
9 8.26
14 12.84
12 11.01
1 0.92
60 55.05
49 44.95%
18
 โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 0000-00-00 00:00:00
24
2 8.33
0 0.00
3 12.50
2 8.33
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
19
 โรงเรียนคำแคนวิทยา 0000-00-00 00:00:00
12
9 75.00
1 8.33
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00%
20
 โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
44
0 0.00
2 4.55
1 2.27
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
21
 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 0000-00-00 00:00:00
231
17 7.36
10 4.33
12 5.19
0 0.00
0 0.00
192 83.12
39 16.88%
22
 โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 0000-00-00 00:00:00
50
1 2.00
2 4.00
1 2.00
3 6.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
23
 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 0000-00-00 00:00:00
140
7 5.00
7 5.00
5 3.57
3 2.14
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
24
 โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 0000-00-00 00:00:00
90
8 8.89
6 6.67
8 8.89
0 0.00
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
25
 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 0000-00-00 00:00:00
151
4 2.65
4 2.65
8 5.30
0 0.00
0 0.00
135 89.40
16 10.60%
26
 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 0000-00-00 00:00:00
159
1 0.63
1 0.63
3 1.89
2 1.26
1 0.63
151 94.97
8 5.03%
27
 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 0000-00-00 00:00:00
15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
1 6.67
13 86.67
2 13.33%
28
 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 0000-00-00 00:00:00
389
18 4.63
15 3.86
11 2.83
13 3.34
13 3.34
319 82.01
70 17.99%
29
 โรงเรียนดงน้อยวิทยา 0000-00-00 00:00:00
94
5 5.32
1 1.06
3 3.19
3 3.19
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
30
 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 0000-00-00 00:00:00
216
6 2.78
1 0.46
9 4.17
2 0.93
0 0.00
198 91.67
18 8.33%
31
 โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
64
1 1.56
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
32
 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 0000-00-00 00:00:00
107
11 10.28
7 6.54
3 2.80
5 4.67
13 12.15
68 63.55
39 36.45%
33
 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 0000-00-00 00:00:00
217
26 11.98
32 14.75
30 13.82
15 6.91
12 5.53
102 47.00
115 53.00%
34
 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 0000-00-00 00:00:00
3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
35
 โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 0000-00-00 00:00:00
67
1 1.49
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
36
 โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 0000-00-00 00:00:00
107
2 1.87
0 0.00
5 4.67
0 0.00
0 0.00
100 93.46
7 6.54%
37
 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
276
4 1.45
5 1.81
2 0.72
2 0.72
0 0.00
263 95.29
13 4.71%
38
 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 0000-00-00 00:00:00
97
9 9.28
0 0.00
20 20.62
0 0.00
0 0.00
68 70.10
29 29.90%
39
 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 0000-00-00 00:00:00
118
9 7.63
2 1.69
4 3.39
0 0.00
0 0.00
103 87.29
15 12.71%
40
 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
113
5 4.42
3 2.65
4 3.54
1 0.88
0 0.00
100 88.50
13 11.50%
41
 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 0000-00-00 00:00:00
111
16 14.41
7 6.31
7 6.31
6 5.41
0 0.00
75 67.57
36 32.43%
42
 โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
114
6 5.26
9 7.89
16 14.04
9 7.89
4 3.51
70 61.40
44 38.60%
43
 โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 0000-00-00 00:00:00
107
1 0.93
1 0.93
11 10.28
2 1.87
0 0.00
92 85.98
15 14.02%
44
 โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 0000-00-00 00:00:00
89
5 5.62
0 0.00
5 5.62
1 1.12
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
45
 โรงเรียนท่านาจานวิทยา 0000-00-00 00:00:00
106
0 0.00
1 0.94
2 1.89
0 0.00
0 0.00
103 97.17
3 2.83%
46
 โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 0000-00-00 00:00:00
43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
47
 โรงเรียนด่านใต้วิทยา 0000-00-00 00:00:00
148
0 0.00
1 0.68
30 20.27
1 0.68
0 0.00
116 78.38
32 21.62%
48
 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 0000-00-00 00:00:00
129
2 1.55
0 0.00
5 3.88
0 0.00
0 0.00
122 94.57
7 5.43%
49
 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 0000-00-00 00:00:00
100
15 15.00
0 0.00
9 9.00
1 1.00
12 12.00
63 63.00
37 37.00%
50
 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 0000-00-00 00:00:00
82
2 2.44
4 4.88
2 2.44
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
51
 โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 0000-00-00 00:00:00
161
4 2.48
1 0.62
0 0.00
2 1.24
12 7.45
142 88.20
19 11.80%
52
 โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 0000-00-00 00:00:00
43
2 4.65
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
53
 โรงเรียนนาคูณวิทยา 0000-00-00 00:00:00
55
1 1.82
0 0.00
6 10.91
2 3.64
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
54
 โรงเรียนนาจำปา 0000-00-00 00:00:00
242
8 3.31
5 2.07
15 6.20
4 1.65
4 1.65
206 85.12
36 14.88%
55
 โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 0000-00-00 00:00:00
19
0 0.00
1 5.26
0 0.00
1 5.26
2 10.53
15 78.95
4 21.05%
56
 โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 0000-00-00 00:00:00
106
0 0.00
1 0.94
3 2.83
0 0.00
0 0.00
102 96.23
4 3.77%
57
 โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
8
1 12.50
0 0.00
3 37.50
0 0.00
0 0.00
4 50.00
4 50.00%
58
 โรงเรียนนาโกวิทยา 0000-00-00 00:00:00
111
7 6.31
2 1.80
3 2.70
5 4.50
3 2.70
91 81.98
20 18.02%
59
 โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 0000-00-00 00:00:00
37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
60
 โรงเรียนนามลวิทยาคาร 0000-00-00 00:00:00
139
37 26.62
4 2.88
7 5.04
7 5.04
5 3.60
79 56.83
60 43.17%
61
 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
116
1 0.86
2 1.72
8 6.90
0 0.00
0 0.00
105 90.52
11 9.48%
62
 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 0000-00-00 00:00:00
119
4 3.36
6 5.04
6 5.04
0 0.00
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
63
 โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 0000-00-00 00:00:00
50
5 10.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
1 2.00
42 84.00
8 16.00%
64
 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 0000-00-00 00:00:00
60
19 31.67
5 8.33
2 3.33
4 6.67
0 0.00
30 50.00
30 50.00%
65
 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 0000-00-00 00:00:00
206
28 13.59
4 1.94
4 1.94
2 0.97
5 2.43
163 79.13
43 20.87%
66
 โรงเรียนบ้านท่างาม 0000-00-00 00:00:00
53
3 5.66
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
67
 โรงเรียนบ้านดอนสนวน 0000-00-00 00:00:00
63
6 9.52
2 3.17
4 6.35
2 3.17
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
68
 โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 0000-00-00 00:00:00
33
3 9.09
2 6.06
1 3.03
1 3.03
1 3.03
25 75.76
8 24.24%
69
 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 0000-00-00 00:00:00
75
5 6.67
1 1.33
4 5.33
3 4.00
1 1.33
61 81.33
14 18.67%
70
 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 0000-00-00 00:00:00
119
14 11.76
6 5.04
13 10.92
5 4.20
0 0.00
81 68.07
38 31.93%
71
 โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 0000-00-00 00:00:00
84
2 2.38
2 2.38
10 11.90
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
72
 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 0000-00-00 00:00:00
134
21 15.67
4 2.99
3 2.24
1 0.75
0 0.00
105 78.36
29 21.64%
73
 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 0000-00-00 00:00:00
127
7 5.51
0 0.00
7 5.51
0 0.00
0 0.00
113 88.98
14 11.02%
74
 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 0000-00-00 00:00:00
101
7 6.93
7 6.93
17 16.83
1 0.99
0 0.00
69 68.32
32 31.68%
75
 โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 0000-00-00 00:00:00
66
10 15.15
5 7.58
5 7.58
2 3.03
3 4.55
41 62.12
25 37.88%
76
 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 0000-00-00 00:00:00
175
9 5.14
0 0.00
22 12.57
1 0.57
1 0.57
142 81.14
33 18.86%
77
 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 0000-00-00 00:00:00
169
5 2.96
3 1.78
12 7.10
0 0.00
0 0.00
149 88.17
20 11.83%
78
 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 0000-00-00 00:00:00
263
19 7.22
14 5.32
7 2.66
6 2.28
8 3.04
209 79.47
54 20.53%
79
 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 0000-00-00 00:00:00
95
1 1.05
0 0.00
3 3.16
1 1.05
1 1.05
89 93.68
6 6.32%
80
 โรงเรียนบ้านสว่าง 0000-00-00 00:00:00
50
3 6.00
2 4.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
81
 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 0000-00-00 00:00:00
65
7 10.77
5 7.69
2 3.08
5 7.69
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
82
 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
26
2 7.69
2 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
83
 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 0000-00-00 00:00:00
138
3 2.17
2 1.45
11 7.97
1 0.72
0 0.00
121 87.68
17 12.32%
84
 โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 0000-00-00 00:00:00
98
12 12.24
6 6.12
16 16.33
18 18.37
7 7.14
39 39.80
59 60.20%
85
 โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 0000-00-00 00:00:00
91
8 8.79
6 6.59
7 7.69
6 6.59
5 5.49
59 64.84
32 35.16%
86
 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 0000-00-00 00:00:00
269
4 1.49
2 0.74
3 1.12
2 0.74
3 1.12
255 94.80
14 5.20%
87
 โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 0000-00-00 00:00:00
85
27 31.76
7 8.24
6 7.06
0 0.00
3 3.53
42 49.41
43 50.59%
88
 โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 0000-00-00 00:00:00
55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
89
 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 0000-00-00 00:00:00
76
0 0.00
0 0.00
5 6.58
2 2.63
1 1.32
68 89.47
8 10.53%
90
 โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 0000-00-00 00:00:00
65
3 4.62
8 12.31
9 13.85
0 0.00
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
91
 โรงเรียนบ้านโคกใส 0000-00-00 00:00:00
66
4 6.06
2 3.03
1 1.52
1 1.52
2 3.03
56 84.85
10 15.15%
92
 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
118
8 6.78
8 6.78
8 6.78
0 0.00
0 0.00
94 79.66
24 20.34%
93
 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 0000-00-00 00:00:00
81
12 14.81
13 16.05
3 3.70
6 7.41
1 1.23
46 56.79
35 43.21%
94
 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
147
1 0.68
1 0.68
0 0.00
2 1.36
2 1.36
141 95.92
6 4.08%
95
 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 0000-00-00 00:00:00
107
4 3.74
6 5.61
23 21.50
3 2.80
3 2.80
68 63.55
39 36.45%
96
 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 0000-00-00 00:00:00
36
3 8.33
1 2.78
7 19.44
1 2.78
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
97
 โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 0000-00-00 00:00:00
52
1 1.92
1 1.92
6 11.54
1 1.92
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
98
 โรงเรียนบ้านห้วยแสง 0000-00-00 00:00:00
60
18 30.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 65.00
21 35.00%
99
 โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 0000-00-00 00:00:00
138
18 13.04
16 11.59
16 11.59
0 0.00
0 0.00
88 63.77
50 36.23%
100
 โรงเรียนภูปอวิทยา 0000-00-00 00:00:00
24
5 20.83
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
101
 โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 0000-00-00 00:00:00
16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
102
 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 0000-00-00 00:00:00
117
34 29.06
10 8.55
7 5.98
0 0.00
0 0.00
66 56.41
51 43.59%
103
 โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 0000-00-00 00:00:00
25
3 12.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
104
 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 0000-00-00 00:00:00
41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
1 2.44
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
105
 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 0000-00-00 00:00:00
105
6 5.71
6 5.71
9 8.57
9 8.57
6 5.71
69 65.71
36 34.29%
106
 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 0000-00-00 00:00:00
128
5 3.91
2 1.56
2 1.56
1 0.78
1 0.78
117 91.41
11 8.59%
107
 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 0000-00-00 00:00:00
655
34 5.19
26 3.97
28 4.27
34 5.19
46 7.02
487 74.35
168 25.65%
108
 โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 0000-00-00 00:00:00
48
0 0.00
1 2.08
2 4.17
2 4.17
3 6.25
40 83.33
8 16.67%
109
 โรงเรียนสะอาดไชยศรี 0000-00-00 00:00:00
65
6 9.23
3 4.62
5 7.69
3 4.62
4 6.15
44 67.69
21 32.31%
110
 โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 0000-00-00 00:00:00
26
3 11.54
1 3.85
2 7.69
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
111
 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 0000-00-00 00:00:00
80
2 2.50
0 0.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
112
 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 0000-00-00 00:00:00
461
27 5.86
23 4.99
15 3.25
33 7.16
15 3.25
348 75.49
113 24.51%
113
 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 0000-00-00 00:00:00
51
2 3.92
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
114
 โรงเรียนสำเริงวิทยา 0000-00-00 00:00:00
46
1 2.17
2 4.35
3 6.52
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
115
 โรงเรียนสิงห์สะอาด 0000-00-00 00:00:00
116
18 15.52
12 10.34
6 5.17
7 6.03
2 1.72
71 61.21
45 38.79%
116
 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 0000-00-00 00:00:00
48
1 2.08
2 4.17
3 6.25
1 2.08
1 2.08
40 83.33
8 16.67%
117
 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 0000-00-00 00:00:00
117
5 4.27
1 0.85
4 3.42
1 0.85
4 3.42
102 87.18
15 12.82%
118
 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 0000-00-00 00:00:00
54
2 3.70
1 1.85
2 3.70
2 3.70
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
119
 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 0000-00-00 00:00:00
60
3 5.00
2 3.33
4 6.67
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
120
 โรงเรียนหนองตุวิทยา 0000-00-00 00:00:00
63
12 19.05
6 9.52
5 7.94
3 4.76
2 3.17
35 55.56
28 44.44%
121
 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 0000-00-00 00:00:00
125
19 15.20
5 4.00
10 8.00
2 1.60
1 0.80
88 70.40
37 29.60%
122
 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 0000-00-00 00:00:00
37
2 5.41
0 0.00
2 5.41
3 8.11
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
123
 โรงเรียนหนองแคนวิทยา 0000-00-00 00:00:00
228
9 3.95
0 0.00
10 4.39
5 2.19
0 0.00
204 89.47
24 10.53%
124
 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
89
2 2.25
3 3.37
2 2.25
3 3.37
3 3.37
76 85.39
13 14.61%
125
 โรงเรียนหนองหัวช้าง 0000-00-00 00:00:00
63
5 7.94
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
126
 โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 0000-00-00 00:00:00
54
3 5.56
3 5.56
1 1.85
3 5.56
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
127
 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 0000-00-00 00:00:00
78
0 0.00
4 5.13
1 1.28
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
128
 โรงเรียนหนองแวงแสน 0000-00-00 00:00:00
49
1 2.04
2 4.08
5 10.20
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
129
 โรงเรียนหนองแวงเหนือ 0000-00-00 00:00:00
124
3 2.42
7 5.65
2 1.61
7 5.65
6 4.84
99 79.84
25 20.16%
130
 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 0000-00-00 00:00:00
157
17 10.83
8 5.10
23 14.65
0 0.00
0 0.00
109 69.43
48 30.57%
131
 โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 0000-00-00 00:00:00
269
17 6.32
6 2.23
28 10.41
3 1.12
2 0.74
213 79.18
56 20.82%
132
 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 0000-00-00 00:00:00
57
4 7.02
4 7.02
5 8.77
3 5.26
8 14.04
33 57.89
24 42.11%
133
 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 0000-00-00 00:00:00
32
3 9.38
2 6.25
2 6.25
2 6.25
5 15.63
18 56.25
14 43.75%
134
 โรงเรียนหัวขวาวิทยา 0000-00-00 00:00:00
93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 100.00
0 0.00%
135
 โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 0000-00-00 00:00:00
110
0 0.00
1 0.91
4 3.64
0 0.00
1 0.91
104 94.55
6 5.45%
136
 โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 0000-00-00 00:00:00
24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
137
 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 0000-00-00 00:00:00
162
15 9.26
13 8.02
26 16.05
0 0.00
0 0.00
108 66.67
54 33.33%
138
 โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 0000-00-00 00:00:00
95
4 4.21
5 5.26
6 6.32
4 4.21
0 0.00
76 80.00
19 20.00%
139
 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 0000-00-00 00:00:00
1670
75 4.49
33 1.98
87 5.21
57 3.41
64 3.83
1354 81.08
316 18.92%
140
 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 0000-00-00 00:00:00
129
2 1.55
2 1.55
8 6.20
0 0.00
0 0.00
117 90.70
12 9.30%
141
 โรงเรียนเสมาสามัคคี 0000-00-00 00:00:00
64
0 0.00
0 0.00
1 1.56
3 4.69
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
142
 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 0000-00-00 00:00:00
68
3 4.41
2 2.94
3 4.41
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
143
 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 0000-00-00 00:00:00
128
5 3.91
2 1.56
5 3.91
5 3.91
0 0.00
111 86.72
17 13.28%
144
 โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 0000-00-00 00:00:00
114
6 5.26
0 0.00
7 6.14
0 0.00
0 0.00
101 88.60
13 11.40%
145
 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 0000-00-00 00:00:00
96
0 0.00
0 0.00
4 4.17
0 0.00
0 0.00
92 95.83
4 4.17%
146
 โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 0000-00-00 00:00:00
52
2 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
147
 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 0000-00-00 00:00:00
83
3 3.61
4 4.82
3 3.61
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
148
 โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 0000-00-00 00:00:00
80
2 2.50
0 0.00
2 2.50
0 0.00
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
149
 โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 0000-00-00 00:00:00
118
9 7.63
1 0.85
22 18.64
13 11.02
6 5.08
67 56.78
51 43.22%
150
 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 0000-00-00 00:00:00
47
6 12.77
0 0.00
5 10.64
1 2.13
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
151
 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 0000-00-00 00:00:00
88
2 2.27
0 0.00
2 2.27
1 1.14
1 1.14
82 93.18
6 6.82%
152
 โรงเรียนโคกกลางวิทยา 0000-00-00 00:00:00
57
1 1.75
0 0.00
8 14.04
1 1.75
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
153
 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 0000-00-00 00:00:00
184
1 0.54
4 2.17
7 3.80
3 1.63
10 5.43
159 86.41
25 13.59%
154
 โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 0000-00-00 00:00:00
12
1 8.33
0 0.00
0 0.00
2 16.67
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
155
 โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 0000-00-00 00:00:00
50
2 4.00
1 2.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
156
 โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 0000-00-00 00:00:00
23
4 17.39
1 4.35
2 8.70
2 8.70
0 0.00
14 60.87
9 39.13%
157
 โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 0000-00-00 00:00:00
67
7 10.45
19 28.36
14 20.90
8 11.94
7 10.45
12 17.91
55 82.09%
158
 โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 0000-00-00 00:00:00
31
2 6.45
0 0.00
2 6.45
1 3.23
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
159
 โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 0000-00-00 00:00:00
8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
160
 โรงเรียนโคกก่องวิทยา 0000-00-00 00:00:00
119
5 4.20
8 6.72
6 5.04
3 2.52
4 3.36
93 78.15
26 21.85%
161
 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 0000-00-00 00:00:00
129
15 11.63
8 6.20
5 3.88
0 0.00
0 0.00
101 78.29
28 21.71%
162
 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 0000-00-00 00:00:00
232
15 6.47
6 2.59
13 5.60
8 3.45
13 5.60
177 76.29
55 23.71%
163
 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 0000-00-00 00:00:00
94
9 9.57
7 7.45
0 0.00
3 3.19
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
164
 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 0000-00-00 00:00:00
117
4 3.42
2 1.71
0 0.00
0 0.00
5 4.27
106 90.60
11 9.40%
165
 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
30
5 16.67
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
166
 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 0000-00-00 00:00:00
86
0 0.00
3 3.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 96.51
3 3.49%
167
 โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 0000-00-00 00:00:00
81
11 13.58
6 7.41
6 7.41
7 8.64
3 3.70
48 59.26
33 40.74%
168
 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 0000-00-00 00:00:00
105
19 18.10
3 2.86
3 2.86
3 2.86
1 0.95
76 72.38
29 27.62%
169
 โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 0000-00-00 00:00:00
43
1 2.33
0 0.00
3 6.98
1 2.33
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
170
 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 0000-00-00 00:00:00
112
8 7.14
10 8.93
12 10.71
7 6.25
6 5.36
69 61.61
43 38.39%
171
 โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 0000-00-00 00:00:00
69
6 8.70
5 7.25
5 7.25
0 0.00
4 5.80
49 71.01
20 28.99%
172
 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 0000-00-00 00:00:00
87
8 9.20
1 1.15
4 4.60
1 1.15
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
173
 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 0000-00-00 00:00:00
16
2 12.50
0 0.00
1 6.25
1 6.25
1 6.25
11 68.75
5 31.25%

 

จำนวนนักเรียน  20,661 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,347 6.52
เตี้ย  722 3.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,303 6.31
ผอมและเตี้ย  531 2.57
อ้วนและเตี้ย  450 2.18
ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ  16,308 78.93
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,353 คน


21.07%


Powered By www.thaieducation.net