ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 171 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.17
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1
 โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 0000-00-00 00:00:00
102
7 6.86
0 0.00
5 4.90
0 0.00
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
2
 โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
3
 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 0000-00-00 00:00:00
165
12 7.27
17 10.30
15 9.09
23 13.94
8 4.85
90 54.55
75 45.45%
4
 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 0000-00-00 00:00:00
1966
155 7.88
92 4.68
169 8.60
48 2.44
44 2.24
1458 74.16
508 25.84%
5
 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 0000-00-00 00:00:00
90
20 22.22
5 5.56
8 8.89
13 14.44
5 5.56
39 43.33
51 56.67%
6
 โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
96
3 3.13
3 3.13
5 5.21
3 3.13
2 2.08
80 83.33
16 16.67%
7
 โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 0000-00-00 00:00:00
31
1 3.23
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
8
 โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 0000-00-00 00:00:00
30
1 3.33
3 10.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
9
 โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 0000-00-00 00:00:00
34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
1 2.94
2 5.88
30 88.24
4 11.76%
10
 โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 0000-00-00 00:00:00
19
2 10.53
1 5.26
2 10.53
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
11
 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 0000-00-00 00:00:00
104
18 17.31
9 8.65
5 4.81
6 5.77
2 1.92
64 61.54
40 38.46%
12
 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 0000-00-00 00:00:00
111
9 8.11
16 14.41
5 4.50
4 3.60
3 2.70
74 66.67
37 33.33%
13
 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 0000-00-00 00:00:00
74
9 12.16
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
14
 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
94
5 5.32
1 1.06
8 8.51
1 1.06
2 2.13
77 81.91
17 18.09%
15
 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 0000-00-00 00:00:00
235
13 5.53
6 2.55
30 12.77
2 0.85
0 0.00
184 78.30
51 21.70%
16
 โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 0000-00-00 00:00:00
47
4 8.51
1 2.13
3 6.38
2 4.26
2 4.26
35 74.47
12 25.53%
17
 โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 0000-00-00 00:00:00
24
0 0.00
4 16.67
4 16.67
0 0.00
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
18
 โรงเรียนคำแคนวิทยา 0000-00-00 00:00:00
12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
19
 โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 0000-00-00 00:00:00
108
16 14.81
13 12.04
10 9.26
11 10.19
7 6.48
51 47.22
57 52.78%
20
 โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
45
6 13.33
4 8.89
4 8.89
3 6.67
2 4.44
26 57.78
19 42.22%
21
 โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 0000-00-00 00:00:00
88
3 3.41
3 3.41
4 4.55
2 2.27
4 4.55
72 81.82
16 18.18%
22
 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 0000-00-00 00:00:00
232
28 12.07
15 6.47
24 10.34
0 0.00
0 0.00
165 71.12
67 28.88%
23
 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 0000-00-00 00:00:00
17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
24
 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 0000-00-00 00:00:00
142
10 7.04
10 7.04
2 1.41
2 1.41
1 0.70
117 82.39
25 17.61%
25
 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 0000-00-00 00:00:00
152
5 3.29
5 3.29
3 1.97
0 0.00
0 0.00
139 91.45
13 8.55%
26
 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 0000-00-00 00:00:00
109
13 11.93
13 11.93
9 8.26
4 3.67
6 5.50
64 58.72
45 41.28%
27
 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 0000-00-00 00:00:00
160
23 14.38
18 11.25
12 7.50
6 3.75
6 3.75
95 59.38
65 40.63%
28
 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 0000-00-00 00:00:00
217
12 5.53
18 8.29
9 4.15
30 13.82
12 5.53
136 62.67
81 37.33%
29
 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 0000-00-00 00:00:00
216
4 1.85
4 1.85
10 4.63
4 1.85
2 0.93
192 88.89
24 11.11%
30
 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 0000-00-00 00:00:00
384
13 3.39
11 2.86
10 2.60
10 2.60
9 2.34
331 86.20
53 13.80%
31
 โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
61
2 3.28
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
32
 โรงเรียนดงน้อยวิทยา 0000-00-00 00:00:00
92
7 7.61
0 0.00
4 4.35
0 0.00
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
33
 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 0000-00-00 00:00:00
3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
34
 โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 0000-00-00 00:00:00
68
0 0.00
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
35
 โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 0000-00-00 00:00:00
107
2 1.87
0 0.00
4 3.74
0 0.00
0 0.00
101 94.39
6 5.61%
36
 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
275
33 12.00
48 17.45
23 8.36
12 4.36
54 19.64
105 38.18
170 61.82%
37
 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 0000-00-00 00:00:00
97
11 11.34
0 0.00
14 14.43
0 0.00
0 0.00
72 74.23
25 25.77%
38
 โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 0000-00-00 00:00:00
7
1 14.29
1 14.29
5 71.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00%
39
 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 0000-00-00 00:00:00
121
5 4.13
1 0.83
13 10.74
4 3.31
0 0.00
98 80.99
23 19.01%
40
 โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
116
4 3.45
3 2.59
11 9.48
1 0.86
0 0.00
97 83.62
19 16.38%
41
 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
110
3 2.73
3 2.73
4 3.64
10 9.09
0 0.00
90 81.82
20 18.18%
42
 โรงเรียนด่านใต้วิทยา 0000-00-00 00:00:00
150
13 8.67
6 4.00
2 1.33
0 0.00
10 6.67
119 79.33
31 20.67%
43
 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 0000-00-00 00:00:00
111
18 16.22
6 5.41
4 3.60
0 0.00
0 0.00
83 74.77
28 25.23%
44
 โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 0000-00-00 00:00:00
108
2 1.85
3 2.78
10 9.26
8 7.41
4 3.70
81 75.00
27 25.00%
45
 โรงเรียนท่านาจานวิทยา 0000-00-00 00:00:00
106
2 1.89
2 1.89
4 3.77
0 0.00
0 0.00
98 92.45
8 7.55%
46
 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 0000-00-00 00:00:00
131
0 0.00
0 0.00
3 2.29
0 0.00
1 0.76
127 96.95
4 3.05%
47
 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 0000-00-00 00:00:00
96
5 5.21
0 0.00
9 9.38
0 0.00
5 5.21
77 80.21
19 19.79%
48
 โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 0000-00-00 00:00:00
19
1 5.26
1 5.26
0 0.00
1 5.26
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
49
 โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 0000-00-00 00:00:00
161
7 4.35
2 1.24
0 0.00
3 1.86
10 6.21
139 86.34
22 13.66%
50
 โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 0000-00-00 00:00:00
44
4 9.09
4 9.09
3 6.82
1 2.27
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
51
 โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 0000-00-00 00:00:00
38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
52
 โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 0000-00-00 00:00:00
107
0 0.00
1 0.93
2 1.87
0 0.00
0 0.00
104 97.20
3 2.80%
53
 โรงเรียนนาจำปา 0000-00-00 00:00:00
244
16 6.56
15 6.15
10 4.10
9 3.69
4 1.64
190 77.87
54 22.13%
54
 โรงเรียนนาคูณวิทยา 0000-00-00 00:00:00
53
1 1.89
1 1.89
1 1.89
1 1.89
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
55
 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
116
7 6.03
5 4.31
14 12.07
0 0.00
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
56
 โรงเรียนนามลวิทยาคาร 0000-00-00 00:00:00
139
37 26.62
4 2.88
7 5.04
7 5.04
5 3.60
79 56.83
60 43.17%
57
 โรงเรียนนาโกวิทยา 0000-00-00 00:00:00
111
4 3.60
5 4.50
5 4.50
5 4.50
9 8.11
83 74.77
28 25.23%
58
 โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
38
2 5.26
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
59
 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 0000-00-00 00:00:00
170
24 14.12
3 1.76
20 11.76
6 3.53
21 12.35
96 56.47
74 43.53%
60
 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 0000-00-00 00:00:00
122
3 2.46
6 4.92
6 4.92
0 0.00
0 0.00
107 87.70
15 12.30%
61
 โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 0000-00-00 00:00:00
37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
62
 โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 0000-00-00 00:00:00
49
5 10.20
1 2.04
2 4.08
0 0.00
1 2.04
40 81.63
9 18.37%
63
 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 0000-00-00 00:00:00
80
12 15.00
3 3.75
19 23.75
0 0.00
1 1.25
45 56.25
35 43.75%
64
 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 0000-00-00 00:00:00
59
29 49.15
0 0.00
4 6.78
14 23.73
0 0.00
12 20.34
47 79.66%
65
 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 0000-00-00 00:00:00
200
25 12.50
17 8.50
7 3.50
6 3.00
6 3.00
139 69.50
61 30.50%
66
 โรงเรียนบ้านดอนสนวน 0000-00-00 00:00:00
62
4 6.45
4 6.45
1 1.61
2 3.23
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
67
 โรงเรียนบ้านท่างาม 0000-00-00 00:00:00
49
3 6.12
3 6.12
1 2.04
2 4.08
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
68
 โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 0000-00-00 00:00:00
34
2 5.88
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
69
 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 0000-00-00 00:00:00
132
14 10.61
16 12.12
6 4.55
10 7.58
0 0.00
86 65.15
46 34.85%
70
 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 0000-00-00 00:00:00
131
1 0.76
0 0.00
10 7.63
1 0.76
0 0.00
119 90.84
12 9.16%
71
 โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 0000-00-00 00:00:00
84
2 2.38
2 2.38
7 8.33
0 0.00
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
72
 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 0000-00-00 00:00:00
102
14 13.73
9 8.82
9 8.82
5 4.90
9 8.82
56 54.90
46 45.10%
73
 โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 0000-00-00 00:00:00
71
7 9.86
6 8.45
5 7.04
2 2.82
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
74
 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 0000-00-00 00:00:00
181
23 12.71
12 6.63
19 10.50
35 19.34
31 17.13
61 33.70
120 66.30%
75
 โรงเรียนบ้านสว่าง 0000-00-00 00:00:00
45
6 13.33
4 8.89
6 13.33
0 0.00
0 0.00
29 64.44
16 35.56%
76
 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 0000-00-00 00:00:00
118
5 4.24
10 8.47
20 16.95
0 0.00
3 2.54
80 67.80
38 32.20%
77
 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 0000-00-00 00:00:00
93
0 0.00
0 0.00
2 2.15
0 0.00
5 5.38
86 92.47
7 7.53%
78
 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 0000-00-00 00:00:00
265
23 8.68
19 7.17
7 2.64
7 2.64
9 3.40
200 75.47
65 24.53%
79
 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 0000-00-00 00:00:00
72
15 20.83
15 20.83
4 5.56
15 20.83
3 4.17
20 27.78
52 72.22%
80
 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
26
3 11.54
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
81
 โรงเรียนบ้านห้วยแสง 0000-00-00 00:00:00
57
17 29.82
1 1.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
82
 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 0000-00-00 00:00:00
137
27 19.71
27 19.71
17 12.41
14 10.22
0 0.00
52 37.96
85 62.04%
83
 โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 0000-00-00 00:00:00
90
10 11.11
8 8.89
4 4.44
4 4.44
0 0.00
64 71.11
26 28.89%
84
 โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 0000-00-00 00:00:00
55
6 10.91
9 16.36
6 10.91
9 16.36
2 3.64
23 41.82
32 58.18%
85
 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 0000-00-00 00:00:00
267
4 1.50
2 0.75
3 1.12
5 1.87
5 1.87
248 92.88
19 7.12%
86
 โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 0000-00-00 00:00:00
98
11 11.22
3 3.06
7 7.14
3 3.06
3 3.06
71 72.45
27 27.55%
87
 โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 0000-00-00 00:00:00
85
0 0.00
0 0.00
6 7.06
0 0.00
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
88
 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 0000-00-00 00:00:00
76
1 1.32
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
89
 โรงเรียนบ้านโคกใส 0000-00-00 00:00:00
66
6 9.09
3 4.55
2 3.03
2 3.03
2 3.03
51 77.27
15 22.73%
90
 โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 0000-00-00 00:00:00
66
12 18.18
8 12.12
2 3.03
7 10.61
3 4.55
34 51.52
32 48.48%
91
 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 0000-00-00 00:00:00
82
18 21.95
18 21.95
4 4.88
17 20.73
1 1.22
24 29.27
58 70.73%
92
 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
114
9 7.89
7 6.14
7 6.14
1 0.88
0 0.00
90 78.95
24 21.05%
93
 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 0000-00-00 00:00:00
37
1 2.70
1 2.70
1 2.70
1 2.70
2 5.41
31 83.78
6 16.22%
94
 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 0000-00-00 00:00:00
108
6 5.56
8 7.41
20 18.52
1 0.93
4 3.70
69 63.89
39 36.11%
95
 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 0000-00-00 00:00:00
118
34 28.81
10 8.47
7 5.93
0 0.00
0 0.00
67 56.78
51 43.22%
96
 โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 0000-00-00 00:00:00
52
5 9.62
3 5.77
6 11.54
7 13.46
5 9.62
26 50.00
26 50.00%
97
 โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 0000-00-00 00:00:00
134
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
134 100.00
0 0.00%
98
 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 0000-00-00 00:00:00
655
41 6.26
33 5.04
35 5.34
74 11.30
60 9.16
412 62.90
243 37.10%
99
 โรงเรียนภูปอวิทยา 0000-00-00 00:00:00
27
1 3.70
3 11.11
1 3.70
1 3.70
1 3.70
20 74.07
7 25.93%
100
 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
32
2 6.25
8 25.00
9 28.13
3 9.38
5 15.63
5 15.63
27 84.38%
101
 โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 0000-00-00 00:00:00
15
3 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
102
 โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 0000-00-00 00:00:00
25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
103
 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 0000-00-00 00:00:00
106
13 12.26
9 8.49
12 11.32
13 12.26
12 11.32
47 44.34
59 55.66%
104
 โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 0000-00-00 00:00:00
25
2 8.00
1 4.00
4 16.00
1 4.00
0 0.00
17 68.00
8 32.00%
105
 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 0000-00-00 00:00:00
44
3 6.82
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
106
 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 0000-00-00 00:00:00
128
10 7.81
3 2.34
12 9.38
3 2.34
2 1.56
98 76.56
30 23.44%
107
 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 0000-00-00 00:00:00
81
4 4.94
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
108
 โรงเรียนสะอาดไชยศรี 0000-00-00 00:00:00
64
5 7.81
7 10.94
3 4.69
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
109
 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 0000-00-00 00:00:00
51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
110
 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 0000-00-00 00:00:00
463
38 8.21
31 6.70
62 13.39
31 6.70
62 13.39
239 51.62
224 48.38%
111
 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 0000-00-00 00:00:00
54
4 7.41
6 11.11
6 11.11
3 5.56
2 3.70
33 61.11
21 38.89%
112
 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 0000-00-00 00:00:00
48
3 6.25
3 6.25
1 2.08
2 4.17
2 4.17
37 77.08
11 22.92%
113
 โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 0000-00-00 00:00:00
48
0 0.00
2 4.17
3 6.25
3 6.25
4 8.33
36 75.00
12 25.00%
114
 โรงเรียนสำเริงวิทยา 0000-00-00 00:00:00
46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
115
 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 0000-00-00 00:00:00
117
5 4.27
6 5.13
5 4.27
16 13.68
12 10.26
73 62.39
44 37.61%
116
 โรงเรียนหนองตุวิทยา 0000-00-00 00:00:00
63
0 0.00
1 1.59
7 11.11
1 1.59
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
117
 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
88
5 5.68
7 7.95
4 4.55
6 6.82
5 5.68
61 69.32
27 30.68%
118
 โรงเรียนสิงห์สะอาด 0000-00-00 00:00:00
116
0 0.00
9 7.76
3 2.59
0 0.00
9 7.76
95 81.90
21 18.10%
119
 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 0000-00-00 00:00:00
37
2 5.41
2 5.41
1 2.70
2 5.41
1 2.70
29 78.38
8 21.62%
120
 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 0000-00-00 00:00:00
60
23 38.33
3 5.00
5 8.33
0 0.00
1 1.67
28 46.67
32 53.33%
121
 โรงเรียนหนองหัวช้าง 0000-00-00 00:00:00
64
4 6.25
3 4.69
5 7.81
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
122
 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 0000-00-00 00:00:00
126
17 13.49
16 12.70
12 9.52
10 7.94
2 1.59
69 54.76
57 45.24%
123
 โรงเรียนหนองแคนวิทยา 0000-00-00 00:00:00
229
13 5.68
7 3.06
9 3.93
17 7.42
10 4.37
173 75.55
56 24.45%
124
 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 0000-00-00 00:00:00
76
2 2.63
5 6.58
4 5.26
0 0.00
1 1.32
64 84.21
12 15.79%
125
 โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 0000-00-00 00:00:00
277
22 7.94
7 2.53
42 15.16
7 2.53
17 6.14
182 65.70
95 34.30%
126
 โรงเรียนหนองแวงเหนือ 0000-00-00 00:00:00
124
9 7.26
12 9.68
2 1.61
12 9.68
8 6.45
81 65.32
43 34.68%
127
 โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 0000-00-00 00:00:00
54
1 1.85
1 1.85
0 0.00
2 3.70
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
128
 โรงเรียนหนองแวงแสน 0000-00-00 00:00:00
48
3 6.25
2 4.17
4 8.33
3 6.25
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
129
 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 0000-00-00 00:00:00
160
16 10.00
8 5.00
24 15.00
0 0.00
0 0.00
112 70.00
48 30.00%
130
 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 0000-00-00 00:00:00
32
3 9.38
1 3.13
1 3.13
6 18.75
2 6.25
19 59.38
13 40.63%
131
 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 0000-00-00 00:00:00
56
5 8.93
1 1.79
2 3.57
5 8.93
1 1.79
42 75.00
14 25.00%
132
 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 0000-00-00 00:00:00
158
5 3.16
14 8.86
26 16.46
0 0.00
0 0.00
113 71.52
45 28.48%
133
 โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 0000-00-00 00:00:00
110
0 0.00
1 0.91
2 1.82
0 0.00
2 1.82
105 95.45
5 4.55%
134
 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 0000-00-00 00:00:00
98
4 4.08
3 3.06
4 4.08
2 2.04
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
135
 โรงเรียนหัวขวาวิทยา 0000-00-00 00:00:00
93
2 2.15
2 2.15
2 2.15
2 2.15
6 6.45
79 84.95
14 15.05%
136
 โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 0000-00-00 00:00:00
24
0 0.00
2 8.33
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
137
 โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 0000-00-00 00:00:00
96
9 9.38
12 12.50
13 13.54
12 12.50
13 13.54
37 38.54
59 61.46%
138
 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 0000-00-00 00:00:00
132
3 2.27
0 0.00
8 6.06
0 0.00
0 0.00
121 91.67
11 8.33%
139
 โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 0000-00-00 00:00:00
113
71 62.83
0 0.00
4 3.54
0 0.00
0 0.00
38 33.63
75 66.37%
140
 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 0000-00-00 00:00:00
1661
38 2.29
82 4.94
170 10.23
120 7.22
252 15.17
999 60.14
662 39.86%
141
 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 0000-00-00 00:00:00
68
5 7.35
2 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
142
 โรงเรียนเสมาสามัคคี 0000-00-00 00:00:00
65
3 4.62
3 4.62
3 4.62
3 4.62
5 7.69
48 73.85
17 26.15%
143
 โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 0000-00-00 00:00:00
52
14 26.92
16 30.77
4 7.69
7 13.46
0 0.00
11 21.15
41 78.85%
144
 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 0000-00-00 00:00:00
115
6 5.22
4 3.48
4 3.48
4 3.48
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
145
 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 0000-00-00 00:00:00
84
2 2.38
1 1.19
4 4.76
0 0.00
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
146
 โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 0000-00-00 00:00:00
121
25 20.66
1 0.83
21 17.36
26 21.49
11 9.09
37 30.58
84 69.42%
147
 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 0000-00-00 00:00:00
44
13 29.55
1 2.27
6 13.64
1 2.27
0 0.00
23 52.27
21 47.73%
148
 โรงเรียนโคกกลางวิทยา 0000-00-00 00:00:00
57
0 0.00
0 0.00
10 17.54
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
149
 โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 0000-00-00 00:00:00
81
2 2.47
0 0.00
2 2.47
0 0.00
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
150
 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 0000-00-00 00:00:00
89
1 1.12
0 0.00
1 1.12
1 1.12
1 1.12
85 95.51
4 4.49%
151
 โรงเรียนโคกก่องวิทยา 0000-00-00 00:00:00
118
14 11.86
18 15.25
7 5.93
5 4.24
4 3.39
70 59.32
48 40.68%
152
 โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 0000-00-00 00:00:00
12
1 8.33
0 0.00
0 0.00
2 16.67
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
153
 โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 0000-00-00 00:00:00
23
6 26.09
2 8.70
2 8.70
2 8.70
0 0.00
11 47.83
12 52.17%
154
 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 0000-00-00 00:00:00
184
2 1.09
7 3.80
7 3.80
7 3.80
15 8.15
146 79.35
38 20.65%
155
 โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 0000-00-00 00:00:00
33
2 6.06
1 3.03
3 9.09
2 6.06
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
156
 โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 0000-00-00 00:00:00
47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
157
 โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 0000-00-00 00:00:00
8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
158
 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 0000-00-00 00:00:00
83
2 2.41
3 3.61
3 3.61
4 4.82
2 2.41
69 83.13
14 16.87%
159
 โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 0000-00-00 00:00:00
71
11 15.49
0 0.00
7 9.86
10 14.08
0 0.00
43 60.56
28 39.44%
160
 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 0000-00-00 00:00:00
130
20 15.38
8 6.15
5 3.85
1 0.77
0 0.00
96 73.85
34 26.15%
161
 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 0000-00-00 00:00:00
112
2 1.79
2 1.79
0 0.00
0 0.00
5 4.46
103 91.96
9 8.04%
162
 โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 0000-00-00 00:00:00
40
1 2.50
3 7.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
163
 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 0000-00-00 00:00:00
102
26 25.49
11 10.78
6 5.88
26 25.49
6 5.88
27 26.47
75 73.53%
164
 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 0000-00-00 00:00:00
114
13 11.40
10 8.77
17 14.91
2 1.75
1 0.88
71 62.28
43 37.72%
165
 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 0000-00-00 00:00:00
229
19 8.30
8 3.49
15 6.55
10 4.37
23 10.04
154 67.25
75 32.75%
166
 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
27
5 18.52
1 3.70
5 18.52
0 0.00
0 0.00
16 59.26
11 40.74%
167
 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 0000-00-00 00:00:00
106
29 27.36
7 6.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 66.04
36 33.96%
168
 โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 0000-00-00 00:00:00
81
17 20.99
9 11.11
6 7.41
9 11.11
3 3.70
37 45.68
44 54.32%
169
 โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 0000-00-00 00:00:00
7
3 42.86
1 14.29
3 42.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00%
170
 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 0000-00-00 00:00:00
16
3 18.75
1 6.25
1 6.25
1 6.25
1 6.25
9 56.25
7 43.75%
171
 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 0000-00-00 00:00:00
87
9 10.34
2 2.30
0 0.00
3 3.45
3 3.45
70 80.46
17 19.54%

 

จำนวนนักเรียน  20,337 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,613 7.93
เตี้ย  1,057 5.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,448 7.12
ผอมและเตี้ย  898 4.42
อ้วนและเตี้ย  909 4.47
ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ  14,412 70.87
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,925 คน


29.13%


Powered By www.thaieducation.net