ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 83 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 83 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1
 โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว 0000-00-00 00:00:00
75
1 1.33
0 0.00
8 10.67
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
2
 โรงเรียนบ้านโป่งวัว 0000-00-00 00:00:00
98
1 1.02
2 2.04
2 2.04
0 0.00
0 0.00
93 94.90
5 5.10%
3
 โรงเรียนวัดนาซา 0000-00-00 00:00:00
42
2 4.76
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
4
 โรงเรียนวัดพลับ 0000-00-00 00:00:00
59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
5
 โรงเรียนวัดวังเวียน 0000-00-00 00:00:00
13
0 0.00
1 7.69
4 30.77
0 0.00
0 0.00
8 61.54
5 38.46%
6
 โรงเรียนวัดหนองสีงา 0000-00-00 00:00:00
27
1 3.70
0 0.00
4 14.81
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
7
 โรงเรียนวัดเกาะโตนด 0000-00-00 00:00:00
93
4 4.30
0 0.00
7 7.53
1 1.08
0 0.00
81 87.10
12 12.90%
8
 โรงเรียนวัดเสม็ดงาม 0000-00-00 00:00:00
27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
1 3.70
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
9
 โรงเรียนวัดแขมหนู 0000-00-00 00:00:00
25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
10
 โรงเรียนบ้านต้นกระบก 2019-11-06 01:43:07
143
32 22.38
0 0.00
13 9.09
0 0.00
0 0.00
98 68.53
45 31.47%
11
 โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 2019-11-07 01:08:06
206
10 4.85
12 5.83
21 10.19
3 1.46
0 0.00
160 77.67
46 22.33%
12
 โรงเรียนบ้านประแกต 2019-11-07 01:25:40
77
3 3.90
0 0.00
5 6.49
2 2.60
2 2.60
65 84.42
12 15.58%
13
 โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 2019-11-07 01:29:41
90
2 2.22
0 0.00
4 4.44
0 0.00
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
14
 โรงเรียนวัดท่าศาลา 2019-11-07 01:40:08
47
2 4.26
1 2.13
7 14.89
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
15
 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 2019-11-07 01:53:36
228
14 6.14
11 4.82
26 11.40
8 3.51
0 0.00
169 74.12
59 25.88%
16
 โรงเรียนบ้านชำโสม 2019-11-07 02:15:32
78
1 1.28
2 2.56
11 14.10
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
17
 โรงเรียนวัดโขดหอย 2019-11-07 02:16:54
38
5 13.16
1 2.63
4 10.53
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
18
 โรงเรียนวัดโป่งแรด 2019-11-07 02:40:16
72
5 6.94
0 0.00
6 8.33
2 2.78
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
19
 โรงเรียนวัดหนองบัว 2019-11-07 03:26:34
124
5 4.03
6 4.84
15 12.10
0 0.00
0 0.00
98 79.03
26 20.97%
20
 โรงเรียนวัดโขมง 2019-11-07 09:05:49
33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
3 9.09
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
21
 โรงเรียนบ้านแก่งน้อย 2019-11-07 09:46:03
70
0 0.00
0 0.00
5 7.14
1 1.43
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
22
 โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 2019-11-07 10:57:02
46
3 6.52
1 2.17
0 0.00
1 2.17
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
23
 โรงเรียนบ้านคลองครก 2019-11-07 10:57:31
177
7 3.95
3 1.69
14 7.91
3 1.69
1 0.56
149 84.18
28 15.82%
24
 โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 2019-11-07 12:13:56
81
3 3.70
0 0.00
7 8.64
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
25
 โรงเรียนวัดคมบาง 2019-11-07 12:28:22
29
1 3.45
1 3.45
1 3.45
1 3.45
1 3.45
24 82.76
5 17.24%
26
 โรงเรียนวัดหนองไทร 2019-11-08 01:01:14
104
4 3.85
3 2.88
9 8.65
5 4.81
0 0.00
83 79.81
21 20.19%
27
 โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ 2019-11-08 01:30:27
144
7 4.86
10 6.94
21 14.58
7 4.86
18 12.50
81 56.25
63 43.75%
28
 โรงเรียนบ้านสะพานเลือก 2019-11-08 01:41:53
91
5 5.49
5 5.49
7 7.69
4 4.40
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
29
 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 2019-11-08 02:01:23
586
27 4.61
10 1.71
54 9.22
15 2.56
12 2.05
468 79.86
118 20.14%
30
 โรงเรียนบ้านตาเลียว 2019-11-08 02:01:46
171
24 14.04
17 9.94
12 7.02
41 23.98
29 16.96
48 28.07
123 71.93%
31
 โรงเรียนวัดช้างข้าม 2019-11-08 02:09:16
155
15 9.68
7 4.52
17 10.97
1 0.65
0 0.00
115 74.19
40 25.81%
32
 โรงเรียนวัดคลองขุด 2019-11-08 02:18:46
34
2 5.88
0 0.00
6 17.65
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
33
 โรงเรียนบ้านซอยสอง 2019-11-08 02:44:30
146
8 5.48
9 6.16
11 7.53
1 0.68
0 0.00
117 80.14
29 19.86%
34
 โรงเรียนวัดวังหิน 2019-11-08 02:58:53
86
1 1.16
3 3.49
10 11.63
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
35
 โรงเรียนวัดหมูดุด 2019-11-08 03:33:03
40
2 5.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
36
 โรงเรียนวัดหนองแหวน 2019-11-08 03:49:52
172
2 1.16
7 4.07
31 18.02
0 0.00
1 0.58
131 76.16
41 23.84%
37
 โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 2019-11-08 03:51:17
476
33 6.93
13 2.73
45 9.45
11 2.31
3 0.63
371 77.94
105 22.06%
38
 โรงเรียนวัดสิงห์ 2019-11-08 04:09:18
209
16 7.66
20 9.57
9 4.31
0 0.00
0 0.00
164 78.47
45 21.53%
39
 โรงเรียนบ้านแก้ว 2019-11-08 04:57:48
624
57 9.13
27 4.33
61 9.78
55 8.81
0 0.00
424 67.95
200 32.05%
40
 โรงเรียนบ้านโคกวัด 2019-11-08 05:55:08
118
8 6.78
4 3.39
5 4.24
0 0.00
0 0.00
101 85.59
17 14.41%
41
 โรงเรียนบ้านวังปลา 2019-11-08 06:38:12
58
11 18.97
4 6.90
3 5.17
0 0.00
0 0.00
40 68.97
18 31.03%
42
 โรงเรียนบ้านเตาหม้อ 2019-11-08 06:40:52
40
1 2.50
0 0.00
8 20.00
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
43
 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 2019-11-08 08:29:27
255
23 9.02
9 3.53
32 12.55
2 0.78
0 0.00
189 74.12
66 25.88%
44
 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 2019-11-08 08:48:33
134
9 6.72
7 5.22
8 5.97
9 6.72
4 2.99
97 72.39
37 27.61%
45
 โรงเรียนวัดดอนตาล 2019-11-08 09:52:13
177
4 2.26
7 3.95
19 10.73
0 0.00
0 0.00
147 83.05
30 16.95%
46
 โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 2019-11-08 10:21:35
64
4 6.25
3 4.69
12 18.75
0 0.00
0 0.00
45 70.31
19 29.69%
47
 โรงเรียนวัดเขาน้อย 2019-11-08 10:34:17
72
2 2.78
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
48
 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 2019-11-08 10:42:28
220
23 10.45
21 9.55
44 20.00
11 5.00
0 0.00
121 55.00
99 45.00%
49
 โรงเรียนวัดนายายอาม 2019-11-08 11:13:24
76
0 0.00
1 1.32
10 13.16
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
50
 โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ 2019-11-08 11:54:28
58
1 1.72
0 0.00
8 13.79
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
51
 โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 2019-11-08 12:25:41
36
0 0.00
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
52
 โรงเรียนวัดท่าแคลง 2019-11-08 12:50:07
84
5 5.95
5 5.95
18 21.43
3 3.57
1 1.19
52 61.90
32 38.10%
53
 โรงเรียนวัดแสลง 2019-11-08 12:50:08
257
7 2.72
7 2.72
8 3.11
5 1.95
0 0.00
230 89.49
27 10.51%
54
 โรงเรียนวัดหนองคัน 2019-11-08 12:54:49
141
6 4.26
5 3.55
8 5.67
0 0.00
0 0.00
122 86.52
19 13.48%
55
 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 2019-11-09 02:45:44
479
42 8.77
17 3.55
61 12.73
13 2.71
0 0.00
346 72.23
133 27.77%
56
 โรงเรียนวัดรำพัน 2019-11-09 08:33:32
123
11 8.94
1 0.81
14 11.38
0 0.00
0 0.00
97 78.86
26 21.14%
57
 โรงเรียนวัดเนินสูง 2019-11-09 10:52:46
139
3 2.16
3 2.16
8 5.76
2 1.44
0 0.00
123 88.49
16 11.51%
58
 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 2019-11-10 01:21:03
186
6 3.23
6 3.23
12 6.45
0 0.00
0 0.00
162 87.10
24 12.90%
59
 โรงเรียนบ้านเนินจำปา 2019-11-10 04:34:59
418
10 2.39
7 1.67
47 11.24
2 0.48
0 0.00
352 84.21
66 15.79%
60
 โรงเรียนบ้านคลองกะพง 2019-11-10 08:21:12
99
3 3.03
4 4.04
4 4.04
5 5.05
3 3.03
80 80.81
19 19.19%
61
 โรงเรียนบ้านมาบโอน 2019-11-10 10:06:11
51
2 3.92
1 1.96
5 9.80
1 1.96
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
62
 โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 2019-11-10 10:18:22
321
41 12.77
25 7.79
30 9.35
15 4.67
10 3.12
200 62.31
121 37.69%
63
 โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น 2019-11-10 10:59:23
309
23 7.44
11 3.56
8 2.59
5 1.62
1 0.32
261 84.47
48 15.53%
64
 โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 2019-11-11 01:24:06
88
10 11.36
20 22.73
7 7.95
9 10.23
0 0.00
42 47.73
46 52.27%
65
 โรงเรียนวัดตะกาดเง้า 2019-11-11 02:49:52
35
2 5.71
1 2.86
4 11.43
1 2.86
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
66
 โรงเรียนวัดทองทั่ว 2019-11-11 03:04:59
193
13 6.74
10 5.18
21 10.88
0 0.00
0 0.00
149 77.20
44 22.80%
67
 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 2019-11-11 05:04:06
112
2 1.79
2 1.79
10 8.93
2 1.79
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
68
 โรงเรียนบ้านคลองลาว 2019-11-11 11:15:16
376
34 9.04
6 1.60
49 13.03
2 0.53
0 0.00
285 75.80
91 24.20%
69
 โรงเรียนวัดพลับพลา 2019-11-11 12:35:16
355
17 4.79
7 1.97
42 11.83
0 0.00
0 0.00
289 81.41
66 18.59%
70
 โรงเรียนวัดสามผาน 2019-11-12 01:05:38
105
2 1.90
0 0.00
7 6.67
1 0.95
0 0.00
95 90.48
10 9.52%
71
 โรงเรียนวัดจันทนาราม 2019-11-12 01:43:42
329
8 2.43
2 0.61
42 12.77
5 1.52
3 0.91
269 81.76
60 18.24%
72
 โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 2019-11-12 03:20:47
166
9 5.42
2 1.20
16 9.64
1 0.60
0 0.00
138 83.13
28 16.87%
73
 โรงเรียนบ้านยางระหง 2019-11-12 04:12:12
61
1 1.64
3 4.92
4 6.56
1 1.64
1 1.64
51 83.61
10 16.39%
74
 โรงเรียนบ้านเขามะปริง 2019-11-12 07:17:51
69
13 18.84
12 17.39
15 21.74
16 23.19
12 17.39
1 1.45
68 98.55%
75
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 2019-11-12 08:48:44
41
10 24.39
2 4.88
5 12.20
0 0.00
0 0.00
24 58.54
17 41.46%
76
 โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 2019-11-12 08:49:47
204
22 10.78
7 3.43
24 11.76
10 4.90
1 0.49
140 68.63
64 31.37%
77
 โรงเรียนวัดขุนซ่อง 2019-11-12 10:39:15
494
15 3.04
13 2.63
9 1.82
3 0.61
4 0.81
450 91.09
44 8.91%
78
 โรงเรียนวัดเกาะขวาง 2019-11-13 01:49:35
138
8 5.80
7 5.07
5 3.62
2 1.45
1 0.72
115 83.33
23 16.67%
79
 โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน 2019-11-13 02:51:48
148
12 8.11
6 4.05
5 3.38
11 7.43
15 10.14
99 66.89
49 33.11%
80
 โรงเรียนสฤษดิเดช 2019-11-13 07:37:04
3117
123 3.95
42 1.35
417 13.38
1 0.03
1 0.03
2533 81.26
584 18.74%
81
 โรงเรียนวัดเขาวงกต 2019-11-13 09:10:16
140
18 12.86
16 11.43
17 12.14
10 7.14
0 0.00
79 56.43
61 43.57%
82
 โรงเรียนวัดเนินยาง 2019-11-13 09:15:02
65
4 6.15
7 10.77
10 15.38
0 0.00
0 0.00
44 67.69
21 32.31%
83
 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 2019-11-13 09:51:27
1586
88 5.55
11 0.69
112 7.06
0 0.00
0 0.00
1375 86.70
211 13.30%

 

จำนวนนักเรียน  16,773 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  962 5.74
เตี้ย  496 2.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,667 9.94
ผอมและเตี้ย  314 1.87
อ้วนและเตี้ย  124 0.74
ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ  13,210 78.76
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,563 คน


21.24%


Powered By www.thaieducation.net