ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 143 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 143 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1
 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 0000-00-00 00:00:00
306
7 2.29
2 0.65
0 0.00
0 0.00
4 1.31
293 95.75
13 4.25%
2
 โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา 0000-00-00 00:00:00
31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
3
 โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ 0000-00-00 00:00:00
124
2 1.61
2 1.61
6 4.84
0 0.00
0 0.00
114 91.94
10 8.06%
4
 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 0000-00-00 00:00:00
143
3 2.10
0 0.00
4 2.80
1 0.70
2 1.40
133 93.01
10 6.99%
5
 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 0000-00-00 00:00:00
240
1 0.42
3 1.25
2 0.83
4 1.67
5 2.08
225 93.75
15 6.25%
6
 โรงเรียนคำบงเจริญสุข 0000-00-00 00:00:00
197
8 4.06
22 11.17
9 4.57
31 15.74
27 13.71
100 50.76
97 49.24%
7
 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 0000-00-00 00:00:00
146
8 5.48
4 2.74
7 4.79
8 5.48
8 5.48
111 76.03
35 23.97%
8
 โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
56
6 10.71
10 17.86
6 10.71
0 0.00
0 0.00
34 60.71
22 39.29%
9
 โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงม 0000-00-00 00:00:00
110
0 0.00
1 0.91
5 4.55
0 0.00
0 0.00
104 94.55
6 5.45%
10
 โรงเรียนชุมพลนาคลัง 0000-00-00 00:00:00
124
9 7.26
5 4.03
9 7.26
1 0.81
0 0.00
100 80.65
24 19.35%
11
 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 0000-00-00 00:00:00
166
4 2.41
0 0.00
8 4.82
4 2.41
2 1.20
148 89.16
18 10.84%
12
 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 0000-00-00 00:00:00
536
32 5.97
42 7.84
12 2.24
1 0.19
0 0.00
449 83.77
87 16.23%
13
 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 0000-00-00 00:00:00
202
23 11.39
24 11.88
20 9.90
11 5.45
0 0.00
124 61.39
78 38.61%
14
 โรงเรียนบ้านกาลึม 0000-00-00 00:00:00
132
0 0.00
4 3.03
9 6.82
0 0.00
0 0.00
119 90.15
13 9.85%
15
 โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี 0000-00-00 00:00:00
121
0 0.00
0 0.00
3 2.48
0 0.00
0 0.00
118 97.52
3 2.48%
16
 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 0000-00-00 00:00:00
819
16 1.95
20 2.44
25 3.05
15 1.83
18 2.20
725 88.52
94 11.48%
17
 โรงเรียนบ้านกุดจับ 0000-00-00 00:00:00
52
0 0.00
1 1.92
2 3.85
1 1.92
2 3.85
46 88.46
6 11.54%
18
 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 0000-00-00 00:00:00
68
2 2.94
2 2.94
3 4.41
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
19
 โรงเรียนบ้านขอนยูง 0000-00-00 00:00:00
121
8 6.61
6 4.96
7 5.79
9 7.44
7 5.79
84 69.42
37 30.58%
20
 โรงเรียนบ้านขัวล้อ 0000-00-00 00:00:00
81
0 0.00
3 3.70
4 4.94
-1 -1.23
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
21
 โรงเรียนบ้านคำด้วง 0000-00-00 00:00:00
102
17 16.67
6 5.88
16 15.69
6 5.88
0 0.00
57 55.88
45 44.12%
22
 โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ 0000-00-00 00:00:00
137
9 6.57
9 6.57
12 8.76
12 8.76
7 5.11
88 64.23
49 35.77%
23
 โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ 0000-00-00 00:00:00
153
0 0.00
2 1.31
1 0.65
0 0.00
2 1.31
148 96.73
5 3.27%
24
 โรงเรียนบ้านข้าวสาร 0000-00-00 00:00:00
144
7 4.86
0 0.00
7 4.86
2 1.39
0 0.00
128 88.89
16 11.11%
25
 โรงเรียนบ้านข่า 0000-00-00 00:00:00
52
10 19.23
10 19.23
3 5.77
3 5.77
1 1.92
25 48.08
27 51.92%
26
 โรงเรียนบ้านจำปาทอง 0000-00-00 00:00:00
54
2 3.70
3 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
27
 โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ 0000-00-00 00:00:00
136
10 7.35
7 5.15
15 11.03
6 4.41
0 0.00
98 72.06
38 27.94%
28
 โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 0000-00-00 00:00:00
125
12 9.60
8 6.40
6 4.80
8 6.40
0 0.00
91 72.80
34 27.20%
29
 โรงเรียนบ้านดงบัง 0000-00-00 00:00:00
109
3 2.75
0 0.00
7 6.42
0 0.00
2 1.83
97 88.99
12 11.01%
30
 โรงเรียนบ้านดงน้อย 0000-00-00 00:00:00
53
7 13.21
4 7.55
6 11.32
4 7.55
0 0.00
32 60.38
21 39.62%
31
 โรงเรียนบ้านดงธาตุ 0000-00-00 00:00:00
125
5 4.00
1 0.80
2 1.60
0 0.00
0 0.00
117 93.60
8 6.40%
32
 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 0000-00-00 00:00:00
250
13 5.20
0 0.00
22 8.80
4 1.60
2 0.80
209 83.60
41 16.40%
33
 โรงเรียนบ้านดงหวาย 0000-00-00 00:00:00
33
0 0.00
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
34
 โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ 0000-00-00 00:00:00
68
3 4.41
2 2.94
3 4.41
3 4.41
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
35
 โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 0000-00-00 00:00:00
147
4 2.72
4 2.72
9 6.12
3 2.04
2 1.36
125 85.03
22 14.97%
36
 โรงเรียนบ้านถิ่น 0000-00-00 00:00:00
84
14 16.67
9 10.71
8 9.52
3 3.57
1 1.19
49 58.33
35 41.67%
37
 โรงเรียนบ้านติ้ว 0000-00-00 00:00:00
78
2 2.56
0 0.00
9 11.54
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
38
 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 0000-00-00 00:00:00
136
2 1.47
8 5.88
11 8.09
0 0.00
0 0.00
115 84.56
21 15.44%
39
 โรงเรียนบ้านท่าโสม 0000-00-00 00:00:00
1388
25 1.80
19 1.37
45 3.24
6 0.43
14 1.01
1279 92.15
109 7.85%
40
 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 0000-00-00 00:00:00
144
0 0.00
0 0.00
4 2.78
0 0.00
0 0.00
140 97.22
4 2.78%
41
 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 0000-00-00 00:00:00
214
7 3.27
18 8.41
26 12.15
0 0.00
0 0.00
163 76.17
51 23.83%
42
 โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 0000-00-00 00:00:00
75
7 9.33
9 12.00
2 2.67
4 5.33
1 1.33
52 69.33
23 30.67%
43
 โรงเรียนบ้านนาคำ 0000-00-00 00:00:00
53
1 1.89
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
44
 โรงเรียนบ้านนาคูณ 0000-00-00 00:00:00
51
1 1.96
0 0.00
2 3.92
0 0.00
1 1.96
47 92.16
4 7.84%
45
 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 0000-00-00 00:00:00
207
21 10.14
7 3.38
9 4.35
5 2.42
4 1.93
161 77.78
46 22.22%
46
 โรงเรียนบ้านนางัว 0000-00-00 00:00:00
323
9 2.79
0 0.00
35 10.84
0 0.00
0 0.00
279 86.38
44 13.62%
47
 โรงเรียนบ้านนางาม 0000-00-00 00:00:00
101
0 0.00
0 0.00
8 7.92
0 0.00
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
48
 โรงเรียนบ้านนาตูม 0000-00-00 00:00:00
72
4 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
49
 โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 0000-00-00 00:00:00
69
12 17.39
11 15.94
7 10.14
4 5.80
2 2.90
33 47.83
36 52.17%
50
 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 0000-00-00 00:00:00
69
2 2.90
1 1.45
5 7.25
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
51
 โรงเรียนบ้านนารายณ์ 0000-00-00 00:00:00
60
0 0.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
52
 โรงเรียนบ้านนายูง 0000-00-00 00:00:00
187
15 8.02
13 6.95
1 0.53
7 3.74
1 0.53
150 80.21
37 19.79%
53
 โรงเรียนบ้านนาหลวง 0000-00-00 00:00:00
112
2 1.79
1 0.89
13 11.61
0 0.00
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
54
 โรงเรียนบ้านนาล้อม 0000-00-00 00:00:00
75
4 5.33
3 4.00
3 4.00
1 1.33
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
55
 โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก 0000-00-00 00:00:00
126
1 0.79
2 1.59
2 1.59
0 0.00
0 0.00
121 96.03
5 3.97%
56
 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 0000-00-00 00:00:00
72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.78
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
57
 โรงเรียนบ้านนาสี 0000-00-00 00:00:00
92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 100.00
0 0.00%
58
 โรงเรียนบ้านนาเก็น 0000-00-00 00:00:00
153
1 0.65
1 0.65
1 0.65
1 0.65
0 0.00
149 97.39
4 2.61%
59
 โรงเรียนบ้านนาเตย 0000-00-00 00:00:00
129
0 0.00
1 0.78
6 4.65
1 0.78
2 1.55
119 92.25
10 7.75%
60
 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 0000-00-00 00:00:00
222
18 8.11
20 9.01
18 8.11
9 4.05
2 0.90
155 69.82
67 30.18%
61
 โรงเรียนบ้านนาไฮ 0000-00-00 00:00:00
71
1 1.41
0 0.00
5 7.04
3 4.23
1 1.41
61 85.92
10 14.08%
62
 โรงเรียนบ้านน้ำซึม 0000-00-00 00:00:00
207
7 3.38
4 1.93
7 3.38
3 1.45
3 1.45
183 88.41
24 11.59%
63
 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 0000-00-00 00:00:00
64
0 0.00
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
63 98.44
1 1.56%
64
 โรงเรียนบ้านนาแค 0000-00-00 00:00:00
124
14 11.29
0 0.00
3 2.42
1 0.81
3 2.42
103 83.06
21 16.94%
65
 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 0000-00-00 00:00:00
242
4 1.65
2 0.83
10 4.13
4 1.65
6 2.48
216 89.26
26 10.74%
66
 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 0000-00-00 00:00:00
207
6 2.90
8 3.86
9 4.35
2 0.97
0 0.00
182 87.92
25 12.08%
67
 โรงเรียนบ้านน้ำทรง 0000-00-00 00:00:00
63
1 1.59
0 0.00
1 1.59
1 1.59
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
68
 โรงเรียนบ้านภูดิน 0000-00-00 00:00:00
108
2 1.85
13 12.04
8 7.41
4 3.70
5 4.63
76 70.37
32 29.63%
69
 โรงเรียนบ้านม่วง 0000-00-00 00:00:00
84
7 8.33
6 7.14
4 4.76
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
70
 โรงเรียนบ้านลาดหอคำ 0000-00-00 00:00:00
88
0 0.00
0 0.00
1 1.14
0 0.00
0 0.00
87 98.86
1 1.14%
71
 โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง 0000-00-00 00:00:00
282
22 7.80
13 4.61
41 14.54
8 2.84
0 0.00
198 70.21
84 29.79%
72
 โรงเรียนบ้านลาน 0000-00-00 00:00:00
47
7 14.89
3 6.38
5 10.64
0 0.00
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
73
 โรงเรียนบ้านลำภู 0000-00-00 00:00:00
57
2 3.51
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
74
 โรงเรียนบ้านวังบง 0000-00-00 00:00:00
64
2 3.13
3 4.69
4 6.25
6 9.38
6 9.38
43 67.19
21 32.81%
75
 โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ 0000-00-00 00:00:00
135
0 0.00
0 0.00
4 2.96
0 0.00
0 0.00
131 97.04
4 2.96%
76
 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 0000-00-00 00:00:00
359
21 5.85
6 1.67
24 6.69
5 1.39
4 1.11
299 83.29
60 16.71%
77
 โรงเรียนบ้านวังแข้ 0000-00-00 00:00:00
77
7 9.09
7 9.09
2 2.60
9 11.69
0 0.00
52 67.53
25 32.47%
78
 โรงเรียนบ้านสมประสงค์ 0000-00-00 00:00:00
112
4 3.57
2 1.79
4 3.57
2 1.79
2 1.79
98 87.50
14 12.50%
79
 โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา 0000-00-00 00:00:00
54
8 14.81
7 12.96
3 5.56
5 9.26
3 5.56
28 51.85
26 48.15%
80
 โรงเรียนบ้านสวัสดี 0000-00-00 00:00:00
187
17 9.09
14 7.49
28 14.97
8 4.28
6 3.21
114 60.96
73 39.04%
81
 โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา 0000-00-00 00:00:00
131
6 4.58
4 3.05
3 2.29
3 2.29
0 0.00
115 87.79
16 12.21%
82
 โรงเรียนบ้านสว่างปากราง 0000-00-00 00:00:00
214
3 1.40
4 1.87
2 0.93
2 0.93
2 0.93
201 93.93
13 6.07%
83
 โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 0000-00-00 00:00:00
160
1 0.63
0 0.00
2 1.25
2 1.25
0 0.00
155 96.88
5 3.13%
84
 โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน 0000-00-00 00:00:00
57
0 0.00
0 0.00
6 10.53
0 0.00
1 1.75
50 87.72
7 12.28%
85
 โรงเรียนบ้านสามัคคี 0000-00-00 00:00:00
257
5 1.95
9 3.50
16 6.23
0 0.00
2 0.78
225 87.55
32 12.45%
86
 โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 0000-00-00 00:00:00
157
3 1.91
1 0.64
2 1.27
2 1.27
2 1.27
147 93.63
10 6.37%
87
 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 0000-00-00 00:00:00
47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
88
 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 0000-00-00 00:00:00
112
6 5.36
3 2.68
14 12.50
2 1.79
3 2.68
84 75.00
28 25.00%
89
 โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล 0000-00-00 00:00:00
53
0 0.00
0 0.00
5 9.43
1 1.89
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
90
 โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย 0000-00-00 00:00:00
30
3 10.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
91
 โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร 0000-00-00 00:00:00
46
1 2.17
1 2.17
1 2.17
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
92
 โรงเรียนบ้านหนองแวง(บ้านผือ) 0000-00-00 00:00:00
213
8 3.76
7 3.29
8 3.76
2 0.94
1 0.47
187 87.79
26 12.21%
93
 โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) 0000-00-00 00:00:00
142
8 5.63
5 3.52
12 8.45
7 4.93
0 0.00
110 77.46
32 22.54%
94
 โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 0000-00-00 00:00:00
161
11 6.83
7 4.35
10 6.21
5 3.11
0 0.00
128 79.50
33 20.50%
95
 โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน 0000-00-00 00:00:00
129
0 0.00
0 0.00
4 3.10
6 4.65
0 0.00
119 92.25
10 7.75%
96
 โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 0000-00-00 00:00:00
149
1 0.67
0 0.00
7 4.70
0 0.00
0 0.00
141 94.63
8 5.37%
97
 โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า 0000-00-00 00:00:00
122
11 9.02
11 9.02
6 4.92
4 3.28
0 0.00
90 73.77
32 26.23%
98
 โรงเรียนบ้านหยวก 0000-00-00 00:00:00
253
9 3.56
3 1.19
24 9.49
4 1.58
0 0.00
213 84.19
40 15.81%
99
 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 0000-00-00 00:00:00
240
9 3.75
2 0.83
5 2.08
0 0.00
0 0.00
224 93.33
16 6.67%
100
 โรงเรียนบ้านหัวขัว 0000-00-00 00:00:00
112
6 5.36
7 6.25
8 7.14
6 5.36
0 0.00
85 75.89
27 24.11%
101
 โรงเรียนบ้านหายโศก 0000-00-00 00:00:00
79
1 1.27
0 0.00
3 3.80
1 1.27
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
102
 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 0000-00-00 00:00:00
141
17 12.06
13 9.22
15 10.64
6 4.26
0 0.00
90 63.83
51 36.17%
103
 โรงเรียนบ้านหินตั้ง 0000-00-00 00:00:00
56
0 0.00
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
104
 โรงเรียนบ้านเขือน้ำ 0000-00-00 00:00:00
34
1 2.94
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
105
 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 0000-00-00 00:00:00
50
1 2.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
106
 โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม 0000-00-00 00:00:00
161
10 6.21
8 4.97
3 1.86
10 6.21
7 4.35
123 76.40
38 23.60%
107
 โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 0000-00-00 00:00:00
104
2 1.92
3 2.88
4 3.85
2 1.92
0 0.00
93 89.42
11 10.58%
108
 โรงเรียนบ้านเทพประทาน 0000-00-00 00:00:00
132
6 4.55
2 1.52
7 5.30
0 0.00
0 0.00
117 88.64
15 11.36%
109
 โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อณุโรอุปถัมภ์) 0000-00-00 00:00:00
142
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
142 100.00
0 0.00%
110
 โรงเรียนบ้านเทื่อม 0000-00-00 00:00:00
264
12 4.55
10 3.79
10 3.79
10 3.79
6 2.27
216 81.82
48 18.18%
111
 โรงเรียนบ้านเม็ก 0000-00-00 00:00:00
141
1 0.71
6 4.26
8 5.67
7 4.96
14 9.93
105 74.47
36 25.53%
112
 โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 0000-00-00 00:00:00
74
9 12.16
3 4.05
3 4.05
3 4.05
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
113
 โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา 0000-00-00 00:00:00
77
13 16.88
8 10.39
6 7.79
3 3.90
1 1.30
46 59.74
31 40.26%
114
 โรงเรียนบ้านแดง 0000-00-00 00:00:00
40
1 2.50
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
115
 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 0000-00-00 00:00:00
129
6 4.65
2 1.55
3 2.33
0 0.00
0 0.00
118 91.47
11 8.53%
116
 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 0000-00-00 00:00:00
72
2 2.78
9 12.50
3 4.17
4 5.56
2 2.78
52 72.22
20 27.78%
117
 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 0000-00-00 00:00:00
136
5 3.68
1 0.74
7 5.15
0 0.00
0 0.00
123 90.44
13 9.56%
118
 โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 0000-00-00 00:00:00
82
6 7.32
7 8.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
119
 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 0000-00-00 00:00:00
64
0 0.00
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
120
 โรงเรียนบ้านโนนฐานะ 0000-00-00 00:00:00
60
3 5.00
3 5.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
121
 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) 0000-00-00 00:00:00
145
3 2.07
0 0.00
13 8.97
0 0.00
0 0.00
129 88.97
16 11.03%
122
 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 0000-00-00 00:00:00
241
2 0.83
0 0.00
6 2.49
0 0.00
0 0.00
233 96.68
8 3.32%
123
 โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว 0000-00-00 00:00:00
77
14 18.18
4 5.19
0 0.00
2 2.60
2 2.60
55 71.43
22 28.57%
124
 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 0000-00-00 00:00:00
39
4 10.26
5 12.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
125
 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 0000-00-00 00:00:00
65
0 0.00
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
64 98.46
1 1.54%
126
 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 0000-00-00 00:00:00
62
6 9.68
4 6.45
2 3.23
1 1.61
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
127
 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง 0000-00-00 00:00:00
78
0 0.00
0 0.00
7 8.97
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
128
 โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยม 0000-00-00 00:00:00
102
6 5.88
6 5.88
10 9.80
0 0.00
0 0.00
80 78.43
22 21.57%
129
 โรงเรียนยางโกนวิทย์ 0000-00-00 00:00:00
90
10 11.11
8 8.89
3 3.33
5 5.56
0 0.00
64 71.11
26 28.89%
130
 โรงเรียนบ้านโนนแดง 0000-00-00 00:00:00
65
7 10.77
3 4.62
2 3.08
2 3.08
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
131
 โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี 0000-00-00 00:00:00
50
2 4.00
2 4.00
4 8.00
1 2.00
1 2.00
40 80.00
10 20.00%
132
 โรงเรียนบ้านใหม่ 0000-00-00 00:00:00
123
9 7.32
3 2.44
14 11.38
3 2.44
0 0.00
94 76.42
29 23.58%
133
 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 0000-00-00 00:00:00
311
41 13.18
17 5.47
17 5.47
0 0.00
0 0.00
236 75.88
75 24.12%
134
 โรงเรียนหนองกุงวังแสง 0000-00-00 00:00:00
92
4 4.35
4 4.35
1 1.09
6 6.52
7 7.61
70 76.09
22 23.91%
135
 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ 0000-00-00 00:00:00
663
58 8.75
31 4.68
23 3.47
9 1.36
5 0.75
537 81.00
126 19.00%
136
 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 0000-00-00 00:00:00
743
43 5.79
24 3.23
80 10.77
8 1.08
0 0.00
588 79.14
155 20.86%
137
 โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ 0000-00-00 00:00:00
97
6 6.19
4 4.12
4 4.12
1 1.03
0 0.00
82 84.54
15 15.46%
138
 โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ 0000-00-00 00:00:00
98
2 2.04
0 0.00
2 2.04
0 0.00
0 0.00
94 95.92
4 4.08%
139
 โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 0000-00-00 00:00:00
122
3 2.46
3 2.46
2 1.64
3 2.46
1 0.82
110 90.16
12 9.84%
140
 โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 0000-00-00 00:00:00
148
2 1.35
0 0.00
11 7.43
2 1.35
1 0.68
132 89.19
16 10.81%
141
 โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) 0000-00-00 00:00:00
94
5 5.32
4 4.26
4 4.26
3 3.19
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
142
 โรงเรียนโนนสูงวิทยา 0000-00-00 00:00:00
47
2 4.26
1 2.13
2 4.26
1 2.13
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
143
 โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา 0000-00-00 00:00:00
114
3 2.63
2 1.75
10 8.77
0 0.00
0 0.00
99 86.84
15 13.16%

 

จำนวนนักเรียน  20,876 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  930 4.45
เตี้ย  683 3.27
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,088 5.21
ผอมและเตี้ย  379 1.82
อ้วนและเตี้ย  216 1.03
ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ  17,580 84.21
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,296 คน


15.79%


Powered By www.thaieducation.net