ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ระยอง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1
 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 0000-00-00 00:00:00
661
35 5.30
39 5.90
59 8.93
34 5.14
13 1.97
481 72.77
180 27.23%
2
 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 0000-00-00 00:00:00
508
41 8.07
15 2.95
25 4.92
21 4.13
12 2.36
394 77.56
114 22.44%
3
 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 0000-00-00 00:00:00
293
10 3.41
17 5.80
22 7.51
7 2.39
2 0.68
235 80.20
58 19.80%
4
 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 0000-00-00 00:00:00
405
11 2.72
30 7.41
59 14.57
9 2.22
3 0.74
293 72.35
112 27.65%
5
 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 0000-00-00 00:00:00
185
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
185 100.00
0 0.00%
6
 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 0000-00-00 00:00:00
58
8 13.79
6 10.34
6 10.34
2 3.45
0 0.00
36 62.07
22 37.93%
7
 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 0000-00-00 00:00:00
1318
78 5.92
68 5.16
62 4.70
27 2.05
53 4.02
1030 78.15
288 21.85%
8
 โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 0000-00-00 00:00:00
319
18 5.64
3 0.94
27 8.46
3 0.94
0 0.00
268 84.01
51 15.99%
9
 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 0000-00-00 00:00:00
203
1 0.49
0 0.00
1 0.49
0 0.00
9 4.43
192 94.58
11 5.42%
10
 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 0000-00-00 00:00:00
571
40 7.01
34 5.95
49 8.58
19 3.33
17 2.98
412 72.15
159 27.85%
11
 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 0000-00-00 00:00:00
441
21 4.76
11 2.49
36 8.16
14 3.17
0 0.00
359 81.41
82 18.59%
12
 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 0000-00-00 00:00:00
151
6 3.97
0 0.00
31 20.53
0 0.00
0 0.00
114 75.50
37 24.50%
13
 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 0000-00-00 00:00:00
377
26 6.90
17 4.51
53 14.06
9 2.39
9 2.39
263 69.76
114 30.24%
14
 โรงเรียนบ้านคลองกรำ 0000-00-00 00:00:00
305
10 3.28
19 6.23
34 11.15
6 1.97
0 0.00
236 77.38
69 22.62%
15
 โรงเรียนบ้านคลองขนุน 0000-00-00 00:00:00
184
4 2.17
5 2.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
175 95.11
9 4.89%
16
 โรงเรียนบ้านคลองทราย 0000-00-00 00:00:00
142
3 2.11
4 2.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
135 95.07
7 4.93%
17
 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 0000-00-00 00:00:00
655
149 22.75
18 2.75
38 5.80
11 1.68
0 0.00
439 67.02
216 32.98%
18
 โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง 0000-00-00 00:00:00
118
5 4.24
1 0.85
12 10.17
0 0.00
0 0.00
100 84.75
18 15.25%
19
 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 0000-00-00 00:00:00
473
49 10.36
32 6.77
61 12.90
6 1.27
1 0.21
324 68.50
149 31.50%
20
 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 0000-00-00 00:00:00
262
14 5.34
0 0.00
4 1.53
7 2.67
8 3.05
229 87.40
33 12.60%
21
 โรงเรียนบ้านชะวึก 0000-00-00 00:00:00
130
34 26.15
14 10.77
6 4.62
7 5.38
0 0.00
69 53.08
61 46.92%
22
 โรงเรียนบ้านตะพุนทอง 0000-00-00 00:00:00
53
10 18.87
0 0.00
7 13.21
0 0.00
4 7.55
32 60.38
21 39.62%
23
 โรงเรียนบ้านชากมะหาด 0000-00-00 00:00:00
93
9 9.68
3 3.23
11 11.83
0 0.00
1 1.08
69 74.19
24 25.81%
24
 โรงเรียนบ้านท่าเสา 0000-00-00 00:00:00
231
3 1.30
3 1.30
7 3.03
6 2.60
0 0.00
212 91.77
19 8.23%
25
 โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง 0000-00-00 00:00:00
120
0 0.00
0 0.00
6 5.00
0 0.00
0 0.00
114 95.00
6 5.00%
26
 โรงเรียนบ้านปลวกแดง 0000-00-00 00:00:00
1301
24 1.84
72 5.53
67 5.15
38 2.92
20 1.54
1080 83.01
221 16.99%
27
 โรงเรียนบ้านปากแพรก 0000-00-00 00:00:00
247
30 12.15
3 1.21
23 9.31
2 0.81
0 0.00
189 76.52
58 23.48%
28
 โรงเรียนบ้านบึงตาต้า 0000-00-00 00:00:00
205
6 2.93
7 3.41
16 7.80
0 0.00
0 0.00
176 85.85
29 14.15%
29
 โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน 0000-00-00 00:00:00
118
9 7.63
2 1.69
53 44.92
4 3.39
0 0.00
50 42.37
68 57.63%
30
 โรงเรียนบ้านพยูน 0000-00-00 00:00:00
155
4 2.58
0 0.00
8 5.16
0 0.00
0 0.00
143 92.26
12 7.74%
31
 โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย 0000-00-00 00:00:00
226
0 0.00
0 0.00
5 2.21
0 0.00
0 0.00
221 97.79
5 2.21%
32
 โรงเรียนบ้านมาบตอง 0000-00-00 00:00:00
191
1 0.52
0 0.00
8 4.19
0 0.00
0 0.00
182 95.29
9 4.71%
33
 โรงเรียนบ้านยายจั่น 0000-00-00 00:00:00
297
18 6.06
26 8.75
55 18.52
7 2.36
1 0.34
190 63.97
107 36.03%
34
 โรงเรียนบ้านสมานมิตร 0000-00-00 00:00:00
79
2 2.53
0 0.00
12 15.19
0 0.00
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
35
 โรงเรียนบ้านมาบยางพร 0000-00-00 00:00:00
1480
7 0.47
0 0.00
125 8.45
10 0.68
0 0.00
1338 90.41
142 9.59%
36
 โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 0000-00-00 00:00:00
114
5 4.39
2 1.75
15 13.16
0 0.00
1 0.88
91 79.82
23 20.18%
37
 โรงเรียนบ้านหนองจอก 0000-00-00 00:00:00
353
9 2.55
7 1.98
16 4.53
7 1.98
3 0.85
311 88.10
42 11.90%
38
 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 0000-00-00 00:00:00
182
21 11.54
9 4.95
50 27.47
4 2.20
12 6.59
86 47.25
96 52.75%
39
 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 0000-00-00 00:00:00
1983
84 4.24
46 2.32
294 14.83
130 6.56
188 9.48
1241 62.58
742 37.42%
40
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) 0000-00-00 00:00:00
306
14 4.58
16 5.23
22 7.19
21 6.86
0 0.00
233 76.14
73 23.86%
41
 โรงเรียนบ้านหนองละลอก 0000-00-00 00:00:00
147
0 0.00
0 0.00
8 5.44
0 0.00
0 0.00
139 94.56
8 5.44%
42
 โรงเรียนบ้านมาบเตย 0000-00-00 00:00:00
273
46 16.85
15 5.49
15 5.49
7 2.56
9 3.30
181 66.30
92 33.70%
43
 โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ 0000-00-00 00:00:00
158
23 14.56
16 10.13
16 10.13
8 5.06
9 5.70
86 54.43
72 45.57%
44
 โรงเรียนบ้านหนองสะพาน 0000-00-00 00:00:00
50
0 0.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
45
 โรงเรียนบ้านหลังเขา 0000-00-00 00:00:00
45
10 22.22
8 17.78
0 0.00
0 0.00
3 6.67
24 53.33
21 46.67%
46
 โรงเรียนบ้านหนองไร่ 0000-00-00 00:00:00
130
0 0.00
0 0.00
9 6.92
0 0.00
0 0.00
121 93.08
9 6.92%
47
 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 0000-00-00 00:00:00
220
16 7.27
10 4.55
22 10.00
4 1.82
0 0.00
168 76.36
52 23.64%
48
 โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 0000-00-00 00:00:00
1188
105 8.84
87 7.32
124 10.44
38 3.20
14 1.18
820 69.02
368 30.98%
49
 โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง 0000-00-00 00:00:00
62
9 14.52
9 14.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
50
 โรงเรียนบ้านหนองบอน 0000-00-00 00:00:00
280
12 4.29
10 3.57
15 5.36
20 7.14
0 0.00
223 79.64
57 20.36%
51
 โรงเรียนบ้านหนองระกำ 0000-00-00 00:00:00
107
2 1.87
2 1.87
3 2.80
0 0.00
0 0.00
100 93.46
7 6.54%
52
 โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน 0000-00-00 00:00:00
143
5 3.50
4 2.80
3 2.10
2 1.40
1 0.70
128 89.51
15 10.49%
53
 โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด 0000-00-00 00:00:00
147
3 2.04
2 1.36
8 5.44
0 0.00
0 0.00
134 91.16
13 8.84%
54
 โรงเรียนบ้านเขาลอย 0000-00-00 00:00:00
90
3 3.33
2 2.22
5 5.56
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
55
 โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 0000-00-00 00:00:00
114
0 0.00
0 0.00
3 2.63
2 1.75
0 0.00
109 95.61
5 4.39%
56
 โรงเรียนบ้านเนินเสาธง 0000-00-00 00:00:00
153
7 4.58
4 2.61
26 16.99
0 0.00
0 0.00
116 75.82
37 24.18%
57
 โรงเรียนบ้านเขาหวาย 0000-00-00 00:00:00
63
8 12.70
0 0.00
3 4.76
4 6.35
3 4.76
45 71.43
18 28.57%
58
 โรงเรียนบ้านไร่จันดี 0000-00-00 00:00:00
316
48 15.19
35 11.08
36 11.39
22 6.96
12 3.80
163 51.58
153 48.42%
59
 โรงเรียนวัดกระเฉท 0000-00-00 00:00:00
250
8 3.20
7 2.80
9 3.60
7 2.80
0 0.00
219 87.60
31 12.40%
60
 โรงเรียนวัดกรอกยายชา 0000-00-00 00:00:00
522
13 2.49
9 1.72
13 2.49
8 1.53
6 1.15
473 90.61
49 9.39%
61
 โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 0000-00-00 00:00:00
146
2 1.37
5 3.42
15 10.27
0 0.00
0 0.00
124 84.93
22 15.07%
62
 โรงเรียนวัดชากผักกูด 0000-00-00 00:00:00
144
9 6.25
4 2.78
25 17.36
2 1.39
0 0.00
104 72.22
40 27.78%
63
 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 0000-00-00 00:00:00
883
24 2.72
29 3.28
32 3.62
2 0.23
0 0.00
796 90.15
87 9.85%
64
 โรงเรียนวัดชากหมาก 0000-00-00 00:00:00
417
16 3.84
28 6.71
9 2.16
25 6.00
22 5.28
317 76.02
100 23.98%
65
 โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 0000-00-00 00:00:00
135
0 0.00
0 0.00
3 2.22
0 0.00
0 0.00
132 97.78
3 2.22%
66
 โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย 0000-00-00 00:00:00
123
11 8.94
5 4.07
18 14.63
0 0.00
2 1.63
87 70.73
36 29.27%
67
 โรงเรียนวัดตะพงนอก 0000-00-00 00:00:00
655
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
655 100.00
0 0.00%
68
 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 0000-00-00 00:00:00
211
5 2.37
4 1.90
6 2.84
5 2.37
4 1.90
187 88.63
24 11.37%
69
 โรงเรียนวัดดอนจันทน์ 0000-00-00 00:00:00
117
3 2.56
0 0.00
3 2.56
0 0.00
0 0.00
111 94.87
6 5.13%
70
 โรงเรียนวัดตาขัน 0000-00-00 00:00:00
204
34 16.67
14 6.86
25 12.25
6 2.94
5 2.45
120 58.82
84 41.18%
71
 โรงเรียนบ้านเขายายชุม 0000-00-00 00:00:00
90
3 3.33
0 0.00
5 5.56
3 3.33
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
72
 โรงเรียนวัดท่าเรือ 0000-00-00 00:00:00
447
13 2.91
10 2.24
17 3.80
1 0.22
2 0.45
404 90.38
43 9.62%
73
 โรงเรียนวัดธงหงส์ 0000-00-00 00:00:00
87
0 0.00
6 6.90
6 6.90
0 0.00
1 1.15
74 85.06
13 14.94%
74
 โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 0000-00-00 00:00:00
161
0 0.00
0 0.00
5 3.11
0 0.00
0 0.00
156 96.89
5 3.11%
75
 โรงเรียนวัดบ้านค่าย 0000-00-00 00:00:00
169
25 14.79
31 18.34
32 18.93
4 2.37
1 0.59
76 44.97
93 55.03%
76
 โรงเรียนวัดธรรมสถิต 0000-00-00 00:00:00
138
4 2.90
12 8.70
10 7.25
8 5.80
8 5.80
96 69.57
42 30.43%
77
 โรงเรียนวัดน้ำคอก 0000-00-00 00:00:00
355
20 5.63
20 5.63
33 9.30
4 1.13
1 0.28
277 78.03
78 21.97%
78
 โรงเรียนวัดตากวน 0000-00-00 00:00:00
527
32 6.07
17 3.23
16 3.04
8 1.52
3 0.57
451 85.58
76 14.42%
79
 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 0000-00-00 00:00:00
2103
248 11.79
138 6.56
1050 49.93
102 4.85
188 8.94
377 17.93
1726 82.07%
80
 โรงเรียนวัดบ้านดอน 0000-00-00 00:00:00
636
4 0.63
10 1.57
7 1.10
10 1.57
0 0.00
605 95.13
31 4.87%
81
 โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง 0000-00-00 00:00:00
314
28 8.92
42 13.38
23 7.32
1 0.32
1 0.32
219 69.75
95 30.25%
82
 โรงเรียนวัดนาตาขวัญ 0000-00-00 00:00:00
144
4 2.78
5 3.47
3 2.08
3 2.08
4 2.78
125 86.81
19 13.19%
83
 โรงเรียนวัดมาบข่า 0000-00-00 00:00:00
702
91 12.96
48 6.84
49 6.98
32 4.56
133 18.95
349 49.72
353 50.28%
84
 โรงเรียนวัดมาบชลูด 0000-00-00 00:00:00
420
32 7.62
12 2.86
23 5.48
36 8.57
28 6.67
289 68.81
131 31.19%
85
 โรงเรียนวัดยายดา 0000-00-00 00:00:00
215
9 4.19
5 2.33
15 6.98
0 0.00
0 0.00
186 86.51
29 13.49%
86
 โรงเรียนวัดบ้านเก่า 0000-00-00 00:00:00
81
1 1.23
2 2.47
3 3.70
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
87
 โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 0000-00-00 00:00:00
199
14 7.04
17 8.54
17 8.54
14 7.04
33 16.58
104 52.26
95 47.74%
88
 โรงเรียนวัดสระแก้ว 0000-00-00 00:00:00
353
66 18.70
25 7.08
33 9.35
15 4.25
0 0.00
214 60.62
139 39.38%
89
 โรงเรียนวัดพลา 0000-00-00 00:00:00
357
4 1.12
2 0.56
8 2.24
1 0.28
0 0.00
342 95.80
15 4.20%
90
 โรงเรียนวัดหนองกระบอก 0000-00-00 00:00:00
364
44 12.09
32 8.79
41 11.26
24 6.59
14 3.85
209 57.42
155 42.58%
91
 โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 0000-00-00 00:00:00
181
4 2.21
6 3.31
10 5.52
9 4.97
13 7.18
139 76.80
42 23.20%
92
 โรงเรียนวัดละหารไร่ 0000-00-00 00:00:00
150
5 3.33
3 2.00
5 3.33
0 0.00
0 0.00
137 91.33
13 8.67%
93
 โรงเรียนวัดหนองกรับ 0000-00-00 00:00:00
197
11 5.58
4 2.03
10 5.08
1 0.51
0 0.00
171 86.80
26 13.20%
94
 โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 0000-00-00 00:00:00
177
7 3.95
7 3.95
11 6.21
2 1.13
2 1.13
148 83.62
29 16.38%
95
 โรงเรียนวัดห้วงหิน 0000-00-00 00:00:00
201
9 4.48
14 6.97
6 2.99
6 2.99
2 1.00
164 81.59
37 18.41%
96
 โรงเรียนวัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่ 0000-00-00 00:00:00
46
9 19.57
9 19.57
9 19.57
7 15.22
4 8.70
8 17.39
38 82.61%
97
 โรงเรียนวัดหนองพะวา 0000-00-00 00:00:00
390
18 4.62
4 1.03
40 10.26
2 0.51
0 0.00
326 83.59
64 16.41%
98
 โรงเรียนวัดเกาะ 0000-00-00 00:00:00
190
17 8.95
13 6.84
25 13.16
0 0.00
0 0.00
135 71.05
55 28.95%
99
 โรงเรียนวัดปทุมาวาส 0000-00-00 00:00:00
263
29 11.03
33 12.55
29 11.03
62 23.57
62 23.57
48 18.25
215 81.75%
100
 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 0000-00-00 00:00:00
1209
76 6.29
153 12.66
94 7.78
176 14.56
108 8.93
602 49.79
607 50.21%
101
 โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 0000-00-00 00:00:00
350
26 7.43
11 3.14
44 12.57
16 4.57
15 4.29
238 68.00
112 32.00%
102
 โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง 0000-00-00 00:00:00
163
4 2.45
2 1.23
24 14.72
1 0.61
0 0.00
132 80.98
31 19.02%
103
 โรงเรียนวัดเนินพระ 0000-00-00 00:00:00
907
47 5.18
37 4.08
139 15.33
0 0.00
0 0.00
684 75.41
223 24.59%
104
 โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 0000-00-00 00:00:00
479
73 15.24
57 11.90
30 6.26
31 6.47
94 19.62
194 40.50
285 59.50%
105
 โรงเรียนวัดแกลงบน 0000-00-00 00:00:00
119
0 0.00
2 1.68
2 1.68
2 1.68
2 1.68
111 93.28
8 6.72%
106
 โรงเรียนวัดในไร่ 0000-00-00 00:00:00
323
23 7.12
0 0.00
42 13.00
0 0.00
0 0.00
258 79.88
65 20.12%
107
 โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ 0000-00-00 00:00:00
485
63 12.99
59 12.16
72 14.85
30 6.19
24 4.95
237 48.87
248 51.13%
108
 โรงเรียนวัดหนองตะแบก 0000-00-00 00:00:00
118
12 10.17
6 5.08
12 10.17
22 18.64
5 4.24
61 51.69
57 48.31%
109
 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 0000-00-00 00:00:00
212
13 6.13
14 6.60
27 12.74
7 3.30
0 0.00
151 71.23
61 28.77%
110
 โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร 0000-00-00 00:00:00
125
0 0.00
1 0.80
1 0.80
3 2.40
0 0.00
120 96.00
5 4.00%
111
 โรงเรียนอนุบาลระยอง 0000-00-00 00:00:00
3285
159 4.84
48 1.46
568 17.29
207 6.30
315 9.59
1988 60.52
1297 39.48%
112
 โรงเรียนวัดเกาะกลอย 0000-00-00 00:00:00
202
10 4.95
7 3.47
18 8.91
5 2.48
0 0.00
162 80.20
40 19.80%
113
 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 0000-00-00 00:00:00
370
54 14.59
25 6.76
62 16.76
15 4.05
25 6.76
189 51.08
181 48.92%
114
 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม 0000-00-00 00:00:00
424
32 7.55
17 4.01
67 15.80
2 0.47
2 0.47
304 71.70
120 28.30%

 

จำนวนนักเรียน  41,414 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,584 6.24
เตี้ย  1,804 4.36
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,587 11.08
ผอมและเตี้ย  1,445 3.49
อ้วนและเตี้ย  1,537 3.71
ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ  29,457 71.13
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 11,957 คน


28.87%


Powered By www.thaieducation.net