ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 199 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 199 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ 2
1 50.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง 8
2 25.00
2 25.00
0 0.00
4 50.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
3  โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น 59
19 32.20
6 10.17
7 11.86
7 11.86
8 13.56
12 20.34
47 79.66%
4  โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 152
24 15.79
39 25.66
21 13.82
23 15.13
13 8.55
32 21.05
120 78.95%
5  โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 60
11 18.33
20 33.33
16 26.67
0 0.00
0 0.00
13 21.67
47 78.33%
6  โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ 20
3 15.00
4 20.00
4 20.00
3 15.00
1 5.00
5 25.00
15 75.00%
7  โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 60
34 56.67
6 10.00
2 3.33
2 3.33
1 1.67
15 25.00
45 75.00%
8  โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 292
91 31.16
64 21.92
26 8.90
28 9.59
0 0.00
83 28.42
209 71.58%
9  โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ 39
19 48.72
0 0.00
5 12.82
0 0.00
1 2.56
14 35.90
25 64.10%
10  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 125
34 27.20
18 14.40
5 4.00
12 9.60
0 0.00
56 44.80
69 55.20%
11  โรงเรียนบ้านโคกโก่ง 20
4 20.00
3 15.00
2 10.00
2 10.00
0 0.00
9 45.00
11 55.00%
12  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 102
55 53.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 46.08
55 53.92%
13  โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ 106
19 17.92
14 13.21
11 10.38
6 5.66
6 5.66
50 47.17
56 52.83%
14  โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา 116
12 10.34
16 13.79
15 12.93
12 10.34
6 5.17
55 47.41
61 52.59%
15  โรงเรียนนางามวิทยา 181
43 23.76
15 8.29
15 8.29
11 6.08
10 5.52
87 48.07
94 51.93%
16  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 240
33 13.75
44 18.33
26 10.83
18 7.50
0 0.00
119 49.58
121 50.42%
17  โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 179
43 24.02
19 10.61
14 7.82
14 7.82
0 0.00
89 49.72
90 50.28%
18  โรงเรียนบ้านกุดกอก 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
1 25.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
19  โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร 6
1 16.67
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
3 50.00
3 50.00%
20  โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร 2
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 50.00
1 50.00%
21  โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 263
31 11.79
4 1.52
27 10.27
35 13.31
31 11.79
135 51.33
128 48.67%
22  โรงเรียนบ้านห้วยฝา 79
11 13.92
7 8.86
15 18.99
4 5.06
1 1.27
41 51.90
38 48.10%
23  โรงเรียนบ้านนาคู 230
47 20.43
10 4.35
30 13.04
10 4.35
10 4.35
123 53.48
107 46.52%
24  โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 80
13 16.25
8 10.00
10 12.50
6 7.50
0 0.00
43 53.75
37 46.25%
25  โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 230
27 11.74
22 9.57
14 6.09
27 11.74
14 6.09
126 54.78
104 45.22%
26  โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 38
11 28.95
3 7.89
3 7.89
0 0.00
0 0.00
21 55.26
17 44.74%
27  โรงเรียนบ้านนากุดสิม 52
4 7.69
2 3.85
9 17.31
8 15.38
0 0.00
29 55.77
23 44.23%
28  โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 94
5 5.32
3 3.19
17 18.09
6 6.38
10 10.64
53 56.38
41 43.62%
29  โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 198
14 7.07
18 9.09
23 11.62
15 7.58
16 8.08
112 56.57
86 43.43%
30  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 210
11 5.24
9 4.29
21 10.00
20 9.52
30 14.29
119 56.67
91 43.33%
31  โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 121
14 11.57
14 11.57
9 7.44
8 6.61
5 4.13
71 58.68
50 41.32%
32  โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 126
12 9.52
12 9.52
3 2.38
8 6.35
17 13.49
74 58.73
52 41.27%
33  โรงเรียนหนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) 141
15 10.64
12 8.51
19 13.48
12 8.51
0 0.00
83 58.87
58 41.13%
34  โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง 62
4 6.45
1 1.61
6 9.68
7 11.29
7 11.29
37 59.68
25 40.32%
35  โรงเรียนบ้านนาบอน 342
30 8.77
35 10.23
6 1.75
30 8.77
35 10.23
206 60.23
136 39.77%
36  โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา 48
6 12.50
4 8.33
9 18.75
0 0.00
0 0.00
29 60.42
19 39.58%
37  โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ 95
14 14.74
8 8.42
4 4.21
8 8.42
3 3.16
58 61.05
37 38.95%
38  โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา 54
6 11.11
10 18.52
1 1.85
4 7.41
0 0.00
33 61.11
21 38.89%
39  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 78
4 5.13
6 7.69
20 25.64
0 0.00
0 0.00
48 61.54
30 38.46%
40  โรงเรียนบ้านนาวี 105
13 12.38
4 3.81
22 20.95
1 0.95
0 0.00
65 61.90
40 38.10%
41  โรงเรียนบ้านดินจี่ 359
84 23.40
24 6.69
20 5.57
6 1.67
1 0.28
224 62.40
135 37.60%
42  โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 24
1 4.17
1 4.17
6 25.00
1 4.17
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
43  โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 94
7 7.45
10 10.64
14 14.89
2 2.13
2 2.13
59 62.77
35 37.23%
44  โรงเรียนบ้านกกตาล 73
7 9.59
3 4.11
9 12.33
4 5.48
4 5.48
46 63.01
27 36.99%
45  โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 75
9 12.00
6 8.00
8 10.67
4 5.33
0 0.00
48 64.00
27 36.00%
46  โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 181
14 7.73
10 5.52
16 8.84
9 4.97
16 8.84
116 64.09
65 35.91%
47  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 73
10 13.70
2 2.74
12 16.44
1 1.37
1 1.37
47 64.38
26 35.62%
48  โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 48
6 12.50
4 8.33
6 12.50
1 2.08
0 0.00
31 64.58
17 35.42%
49  โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 86
17 19.77
0 0.00
12 13.95
0 0.00
0 0.00
57 66.28
29 33.72%
50  โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ 12
3 25.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
51  โรงเรียนบ้านดงแหลม 3
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
52  โรงเรียนบ้านโนนศาลา 69
5 7.25
5 7.25
8 11.59
2 2.90
3 4.35
46 66.67
23 33.33%
53  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 63
3 4.76
8 12.70
7 11.11
2 3.17
1 1.59
42 66.67
21 33.33%
54  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 24
4 16.67
0 0.00
1 4.17
3 12.50
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา 155
9 5.81
11 7.10
6 3.87
14 9.03
10 6.45
105 67.74
50 32.26%
56  โรงเรียนหนองบัวใน 174
7 4.02
8 4.60
16 9.20
12 6.90
13 7.47
118 67.82
56 32.18%
57  โรงเรียนบ้านหนองแสง 78
5 6.41
6 7.69
7 8.97
1 1.28
6 7.69
53 67.95
25 32.05%
58  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 95
11 11.58
2 2.11
14 14.74
2 2.11
0 0.00
66 69.47
29 30.53%
59  โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 99
4 4.04
5 5.05
13 13.13
4 4.04
4 4.04
69 69.70
30 30.30%
60  โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 129
6 4.65
5 3.88
26 20.16
2 1.55
0 0.00
90 69.77
39 30.23%
61  โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 81
4 4.94
5 6.17
11 13.58
4 4.94
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
62  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล 51
4 7.84
4 7.84
3 5.88
4 7.84
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
63  โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 164
18 10.98
11 6.71
19 11.59
0 0.00
0 0.00
116 70.73
48 29.27%
64  โรงเรียนหนองขามวิทยา 41
5 12.20
4 9.76
2 4.88
1 2.44
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
65  โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 66
7 10.61
4 6.06
8 12.12
0 0.00
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
66  โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 148
22 14.86
6 4.05
14 9.46
0 0.00
0 0.00
106 71.62
42 28.38%
67  โรงเรียนบ้านวังมน 67
7 10.45
4 5.97
8 11.94
0 0.00
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
68  โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 131
10 7.63
12 9.16
9 6.87
2 1.53
4 3.05
94 71.76
37 28.24%
69  โรงเรียนคำเม็กวิทยา 149
11 7.38
5 3.36
18 12.08
2 1.34
6 4.03
107 71.81
42 28.19%
70  โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว 134
10 7.46
3 2.24
20 14.93
4 2.99
0 0.00
97 72.39
37 27.61%
71  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 62
6 9.68
0 0.00
7 11.29
4 6.45
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
72  โรงเรียนบ้านจอมศรี 22
5 22.73
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
73  โรงเรียนบ้านกลาง 107
17 15.89
8 7.48
2 1.87
2 1.87
0 0.00
78 72.90
29 27.10%
74  โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย 30
4 13.33
1 3.33
2 6.67
1 3.33
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
75  โรงเรียนบ้านหนองผือ 49
8 16.33
3 6.12
2 4.08
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
76  โรงเรียนบ้านดงหมู 136
21 15.44
0 0.00
14 10.29
1 0.74
0 0.00
100 73.53
36 26.47%
77  โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 34
2 5.88
1 2.94
5 14.71
0 0.00
1 2.94
25 73.53
9 26.47%
78  โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 155
16 10.32
11 7.10
5 3.23
7 4.52
2 1.29
114 73.55
41 26.45%
79  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 72
5 6.94
9 12.50
3 4.17
2 2.78
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
80  โรงเรียนบ้านผึ้ง 69
2 2.90
7 10.14
6 8.70
2 2.90
1 1.45
51 73.91
18 26.09%
81  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 23
2 8.70
1 4.35
3 13.04
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
82  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 23
1 4.35
3 13.04
2 8.70
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
83  โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 150
8 5.33
2 1.33
25 16.67
3 2.00
1 0.67
111 74.00
39 26.00%
84  โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 360
31 8.61
26 7.22
35 9.72
0 0.00
0 0.00
268 74.44
92 25.56%
85  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 40
1 2.50
2 5.00
1 2.50
3 7.50
3 7.50
30 75.00
10 25.00%
86  โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 109
9 8.26
0 0.00
17 15.60
0 0.00
1 0.92
82 75.23
27 24.77%
87  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 89
4 4.49
4 4.49
5 5.62
5 5.62
4 4.49
67 75.28
22 24.72%
88  โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 353
22 6.23
23 6.52
40 11.33
2 0.57
0 0.00
266 75.35
87 24.65%
89  โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ 134
16 11.94
11 8.21
6 4.48
0 0.00
0 0.00
101 75.37
33 24.63%
90  โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 295
19 6.44
8 2.71
13 4.41
19 6.44
13 4.41
223 75.59
72 24.41%
91  โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ 41
5 12.20
4 9.76
1 2.44
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
92  โรงเรียนโคกมะลิวิทยา 63
7 11.11
0 0.00
8 12.70
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
93  โรงเรียนบ้านสร้างแสน 114
8 7.02
5 4.39
9 7.89
4 3.51
1 0.88
87 76.32
27 23.68%
94  โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 195
0 0.00
0 0.00
28 14.36
0 0.00
18 9.23
149 76.41
46 23.59%
95  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 34
2 5.88
2 5.88
2 5.88
1 2.94
1 2.94
26 76.47
8 23.53%
96  โรงเรียนบ้านโพนนาดี 94
4 4.26
2 2.13
16 17.02
0 0.00
0 0.00
72 76.60
22 23.40%
97  โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1646
90 5.47
72 4.37
81 4.92
41 2.49
100 6.08
1262 76.67
384 23.33%
98  โรงเรียนบ้านคำม่วง 82
11 13.41
0 0.00
8 9.76
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
99  โรงเรียนบ้านจาน 52
4 7.69
4 7.69
2 3.85
2 3.85
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
100  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 87
7 8.05
3 3.45
8 9.20
2 2.30
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
101  โรงเรียนบ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) 40
2 5.00
0 0.00
6 15.00
0 0.00
1 2.50
31 77.50
9 22.50%
102  โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) 1383
100 7.23
24 1.74
179 12.94
4 0.29
4 0.29
1072 77.51
311 22.49%
103  โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 36
8 22.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
104  โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 237
14 5.91
8 3.38
16 6.75
7 2.95
6 2.53
186 78.48
51 21.52%
105  โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 89
4 4.49
4 4.49
5 5.62
3 3.37
3 3.37
70 78.65
19 21.35%
106  โรงเรียนหนองโพนสูง 61
2 3.28
1 1.64
8 13.11
1 1.64
1 1.64
48 78.69
13 21.31%
107  โรงเรียนแจนแลนวิทยา 90
9 10.00
4 4.44
6 6.67
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
108  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 100
0 0.00
0 0.00
4 4.00
16 16.00
1 1.00
79 79.00
21 21.00%
109  โรงเรียนนาทันวิทยา 108
7 6.48
7 6.48
8 7.41
0 0.00
0 0.00
86 79.63
22 20.37%
110  โรงเรียนนาขามวิทยา 281
13 4.63
5 1.78
28 9.96
11 3.91
0 0.00
224 79.72
57 20.28%
111  โรงเรียนบ้านชาด 234
15 6.41
11 4.70
15 6.41
5 2.14
1 0.43
187 79.91
47 20.09%
112  โรงเรียนบ้านดงมัน 30
0 0.00
2 6.67
1 3.33
1 3.33
2 6.67
24 80.00
6 20.00%
113  โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 200
17 8.50
6 3.00
16 8.00
1 0.50
0 0.00
160 80.00
40 20.00%
114  โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 111
9 8.11
0 0.00
12 10.81
1 0.90
0 0.00
89 80.18
22 19.82%
115  โรงเรียนบ้านวังเวียง 52
3 5.77
2 3.85
5 9.62
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
116  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 99
13 13.13
0 0.00
4 4.04
0 0.00
2 2.02
80 80.81
19 19.19%
117  โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 194
10 5.15
0 0.00
27 13.92
0 0.00
0 0.00
157 80.93
37 19.07%
118  โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง 53
3 5.66
2 3.77
5 9.43
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
119  โรงเรียนบ้านนากระเดา 85
0 0.00
0 0.00
16 18.82
0 0.00
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
120  โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ 27
0 0.00
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
121  โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 87
5 5.75
2 2.30
3 3.45
4 4.60
2 2.30
71 81.61
16 18.39%
122  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 142
11 7.75
9 6.34
5 3.52
1 0.70
0 0.00
116 81.69
26 18.31%
123  โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ 460
40 8.70
11 2.39
33 7.17
0 0.00
0 0.00
376 81.74
84 18.26%
124  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 66
0 0.00
3 4.55
8 12.12
1 1.52
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
125  โรงเรียนโคกนาดี 121
5 4.13
4 3.31
11 9.09
2 1.65
0 0.00
99 81.82
22 18.18%
126  โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ 141
6 4.26
5 3.55
14 9.93
0 0.00
0 0.00
116 82.27
25 17.73%
127  โรงเรียนบ้านโนนชาด 96
1 1.04
6 6.25
10 10.42
0 0.00
0 0.00
79 82.29
17 17.71%
128  โรงเรียนบ้านปลาขาว 51
0 0.00
4 7.84
5 9.80
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
129  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 23
3 13.04
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
130  โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 98
5 5.10
2 2.04
8 8.16
2 2.04
0 0.00
81 82.65
17 17.35%
131  โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 81
3 3.70
2 2.47
8 9.88
0 0.00
1 1.23
67 82.72
14 17.28%
132  โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 129
3 2.33
8 6.20
8 6.20
3 2.33
0 0.00
107 82.95
22 17.05%
133  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 94
3 3.19
6 6.38
7 7.45
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
134  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 85
5 5.88
3 3.53
5 5.88
1 1.18
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
135  โรงเรียนบ้านโนนยาง 107
5 4.67
4 3.74
6 5.61
2 1.87
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
136  โรงเรียนบ้านม่วงกุล 196
5 2.55
7 3.57
5 2.55
7 3.57
6 3.06
166 84.69
30 15.31%
137  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 177
6 3.39
9 5.08
6 3.39
5 2.82
1 0.56
150 84.75
27 15.25%
138  โรงเรียนบ้านคุย 248
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 5.24
24 9.68
211 85.08
37 14.92%
139  โรงเรียนบ้านคำพิมูล 114
11 9.65
2 1.75
4 3.51
0 0.00
0 0.00
97 85.09
17 14.91%
140  โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม 36
1 2.78
1 2.78
1 2.78
1 2.78
1 2.78
31 86.11
5 13.89%
141  โรงเรียนบ้านหนองมะงง 137
7 5.11
5 3.65
7 5.11
0 0.00
0 0.00
118 86.13
19 13.87%
142  โรงเรียนบ้านโพนแพง 291
0 0.00
0 0.00
4 1.37
36 12.37
0 0.00
251 86.25
40 13.75%
143  โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม 146
5 3.42
4 2.74
11 7.53
0 0.00
0 0.00
126 86.30
20 13.70%
144  โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 103
4 3.88
3 2.91
3 2.91
2 1.94
2 1.94
89 86.41
14 13.59%
145  โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม 52
0 0.00
2 3.85
2 3.85
1 1.92
2 3.85
45 86.54
7 13.46%
146  โรงเรียนบ้านห้วยแดง 91
1 1.10
4 4.40
2 2.20
3 3.30
2 2.20
79 86.81
12 13.19%
147  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 124
6 4.84
0 0.00
9 7.26
1 0.81
0 0.00
108 87.10
16 12.90%
148  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 70
3 4.29
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
149  โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
1 4.17
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
150  โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 100
2 2.00
0 0.00
4 4.00
5 5.00
1 1.00
88 88.00
12 12.00%
151  โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 134
4 2.99
2 1.49
3 2.24
4 2.99
3 2.24
118 88.06
16 11.94%
152  โรงเรียนสังคมพัฒนา 252
5 1.98
0 0.00
5 1.98
0 0.00
20 7.94
222 88.10
30 11.90%
153  โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ 152
10 6.58
7 4.61
1 0.66
0 0.00
0 0.00
134 88.16
18 11.84%
154  โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 86
2 2.33
5 5.81
2 2.33
1 1.16
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
155  โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 121
5 4.13
4 3.31
3 2.48
2 1.65
0 0.00
107 88.43
14 11.57%
156  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 104
0 0.00
0 0.00
4 3.85
4 3.85
4 3.85
92 88.46
12 11.54%
157  โรงเรียนหัวงัววิทยาคม 44
0 0.00
1 2.27
4 9.09
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
158  โรงเรียนบ้านจอมทอง 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
2 7.41
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
159  โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน 310
9 2.90
0 0.00
6 1.94
15 4.84
4 1.29
276 89.03
34 10.97%
160  โรงเรียนนาสีนวลวิทยา 46
0 0.00
3 6.52
2 4.35
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
161  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 102
8 7.84
0 0.00
3 2.94
0 0.00
0 0.00
91 89.22
11 10.78%
162  โรงเรียนบ้านนาทัน 28
1 3.57
0 0.00
1 3.57
1 3.57
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
163  โรงเรียนหนองบัวกลาง 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 10.53
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
164  โรงเรียนโป่งนกเปล้า 38
1 2.63
0 0.00
1 2.63
2 5.26
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
165  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 10.00
27 90.00
3 10.00%
166  โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
167  โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 53
0 0.00
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
168  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา 32
1 3.13
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
169  โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 291
4 1.37
5 1.72
12 4.12
0 0.00
6 2.06
264 90.72
27 9.28%
170  โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี 33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
0 0.00
1 3.03
30 90.91
3 9.09%
171  โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
172  โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 67
0 0.00
0 0.00
4 5.97
2 2.99
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
173  โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา 56
1 1.79
2 3.57
2 3.57
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
174  โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 56
0 0.00
2 3.57
2 3.57
0 0.00
1 1.79
51 91.07
5 8.93%
175  โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 168
4 2.38
0 0.00
10 5.95
0 0.00
0 0.00
154 91.67
14 8.33%
176  โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 217
5 2.30
3 1.38
3 1.38
4 1.84
2 0.92
200 92.17
17 7.83%
177  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
2 3.51
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
178  โรงเรียนบ้านบึงทอง 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 6.67
14 93.33
1 6.67%
179  โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 62
0 0.00
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
180  โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 112
2 1.79
4 3.57
0 0.00
1 0.89
0 0.00
105 93.75
7 6.25%
181  โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
182  โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม 99
5 5.05
0 0.00
1 1.01
0 0.00
0 0.00
93 93.94
6 6.06%
183  โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 157
7 4.46
1 0.64
0 0.00
0 0.00
1 0.64
148 94.27
9 5.73%
184  โรงเรียนคำบงพิทยาคม 241
3 1.24
4 1.66
1 0.41
3 1.24
2 0.83
228 94.61
13 5.39%
185  โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 264
8 3.03
0 0.00
6 2.27
0 0.00
0 0.00
250 94.70
14 5.30%
186  โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง 205
2 0.98
3 1.46
4 1.95
1 0.49
0 0.00
195 95.12
10 4.88%
187  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
188  โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม 77
0 0.00
1 1.30
1 1.30
1 1.30
0 0.00
74 96.10
3 3.90%
189  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 172
0 0.00
0 0.00
5 2.91
1 0.58
0 0.00
166 96.51
6 3.49%
190  โรงเรียนหนองบัวนอก 58
0 0.00
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
191  โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง 152
0 0.00
0 0.00
5 3.29
0 0.00
0 0.00
147 96.71
5 3.29%
192  โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา 76
0 0.00
0 0.00
1 1.32
1 1.32
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
193  โรงเรียนบ้านคำหม่วย 44
1 2.27
0 0.00
1 2.27
0 0.00
-1 -2.27
43 97.73
1 2.27%
194  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 346
0 0.00
0 0.00
4 1.16
1 0.29
2 0.58
339 97.98
7 2.02%
195  โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว 102
0 0.00
0 0.00
1 0.98
0 0.00
0 0.00
101 99.02
1 0.98%
196  โรงเรียนบ้านขมิ้น 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
199  โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,346 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,853 7.61
เตี้ย  1,073 4.41
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,799 7.39
ผอมและเตี้ย  733 3.01
อ้วนและเตี้ย  554 2.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,334 75.31
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,012 คน


24.69%


Powered By www.thaieducation.net