ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 199 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 199 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ 5
1 20.00
1 20.00
1 20.00
1 20.00
1 20.00
0 0.00
5 100.00%
2  โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง 19
5 26.32
4 21.05
3 15.79
5 26.32
2 10.53
0 0.00
19 100.00%
3  โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร 4
1 25.00
1 25.00
1 25.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 158
12 7.59
19 12.03
16 10.13
31 19.62
35 22.15
45 28.48
113 71.52%
5  โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 135
28 20.74
22 16.30
15 11.11
14 10.37
14 10.37
42 31.11
93 68.89%
6  โรงเรียนนางามวิทยา 177
42 23.73
27 15.25
28 15.82
4 2.26
20 11.30
56 31.64
121 68.36%
7  โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 40
9 22.50
8 20.00
1 2.50
9 22.50
0 0.00
13 32.50
27 67.50%
8  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 104
60 57.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 42.31
60 57.69%
9  โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร 7
1 14.29
1 14.29
1 14.29
0 0.00
1 14.29
3 42.86
4 57.14%
10  โรงเรียนหัวงัววิทยาคม 41
9 21.95
7 17.07
4 9.76
2 4.88
0 0.00
19 46.34
22 53.66%
11  โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ 36
6 16.67
5 13.89
7 19.44
1 2.78
0 0.00
17 47.22
19 52.78%
12  โรงเรียนบ้านโคกโก่ง 28
4 14.29
3 10.71
3 10.71
2 7.14
2 7.14
14 50.00
14 50.00%
13  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 230
40 17.39
24 10.43
31 13.48
17 7.39
0 0.00
118 51.30
112 48.70%
14  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา 27
6 22.22
3 11.11
3 11.11
1 3.70
0 0.00
14 51.85
13 48.15%
15  โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 27
3 11.11
2 7.41
5 18.52
2 7.41
0 0.00
15 55.56
12 44.44%
16  โรงเรียนบ้านห้วยฝา 73
7 9.59
9 12.33
5 6.85
6 8.22
5 6.85
41 56.16
32 43.84%
17  โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 184
31 16.85
14 7.61
15 8.15
10 5.43
10 5.43
104 56.52
80 43.48%
18  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 67
9 13.43
4 5.97
11 16.42
5 7.46
0 0.00
38 56.72
29 43.28%
19  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 87
9 10.34
3 3.45
7 8.05
10 11.49
8 9.20
50 57.47
37 42.53%
20  โรงเรียนบ้านสร้างแสน 123
16 13.01
11 8.94
14 11.38
6 4.88
4 3.25
72 58.54
51 41.46%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา 170
9 5.29
11 6.47
11 6.47
20 11.76
19 11.18
100 58.82
70 41.18%
22  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 102
10 9.80
10 9.80
3 2.94
17 16.67
2 1.96
60 58.82
42 41.18%
23  โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 139
16 11.51
2 1.44
36 25.90
3 2.16
0 0.00
82 58.99
57 41.01%
24  โรงเรียนบ้านนาบอน 347
52 14.99
21 6.05
35 10.09
10 2.88
23 6.63
206 59.37
141 40.63%
25  โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ 113
14 12.39
10 8.85
16 14.16
5 4.42
0 0.00
68 60.18
45 39.82%
26  โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 103
11 10.68
20 19.42
9 8.74
0 0.00
0 0.00
63 61.17
40 38.83%
27  โรงเรียนบ้านหนองแสง 80
6 7.50
8 10.00
8 10.00
1 1.25
8 10.00
49 61.25
31 38.75%
28  โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ 141
11 7.80
10 7.09
1 0.71
21 14.89
11 7.80
87 61.70
54 38.30%
29  โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา 55
7 12.73
6 10.91
1 1.82
7 12.73
0 0.00
34 61.82
21 38.18%
30  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล 63
6 9.52
5 7.94
8 12.70
5 7.94
0 0.00
39 61.90
24 38.10%
31  โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 61
0 0.00
8 13.11
14 22.95
0 0.00
1 1.64
38 62.30
23 37.70%
32  โรงเรียนสังคมพัฒนา 253
27 10.67
30 11.86
23 9.09
15 5.93
0 0.00
158 62.45
95 37.55%
33  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 27
2 7.41
2 7.41
6 22.22
0 0.00
0 0.00
17 62.96
10 37.04%
34  โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง 58
3 5.17
2 3.45
3 5.17
7 12.07
6 10.34
37 63.79
21 36.21%
35  โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น 50
4 8.00
5 10.00
7 14.00
2 4.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
36  โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว 127
12 9.45
4 3.15
23 18.11
5 3.94
1 0.79
82 64.57
45 35.43%
37  โรงเรียนหนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) 137
12 8.76
16 11.68
10 7.30
10 7.30
0 0.00
89 64.96
48 35.04%
38  โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 106
7 6.60
9 8.49
16 15.09
5 4.72
0 0.00
69 65.09
37 34.91%
39  โรงเรียนบ้านโนนศาลา 66
6 9.09
6 9.09
6 9.09
3 4.55
2 3.03
43 65.15
23 34.85%
40  โรงเรียนบ้านวังเวียง 52
13 25.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
2 3.85
34 65.38
18 34.62%
41  โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 96
4 4.17
2 2.08
19 19.79
6 6.25
2 2.08
63 65.63
33 34.38%
42  โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 88
2 2.27
6 6.82
7 7.95
12 13.64
3 3.41
58 65.91
30 34.09%
43  โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 127
14 11.02
11 8.66
7 5.51
4 3.15
7 5.51
84 66.14
43 33.86%
44  โรงเรียนบ้านดงแหลม 3
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
45  โรงเรียนบ้านนากุดสิม 66
9 13.64
1 1.52
3 4.55
9 13.64
0 0.00
44 66.67
22 33.33%
46  โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ 48
8 16.67
5 10.42
2 4.17
1 2.08
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
47  โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 75
9 12.00
0 0.00
14 18.67
2 2.67
0 0.00
50 66.67
25 33.33%
48  โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 107
8 7.48
5 4.67
9 8.41
8 7.48
5 4.67
72 67.29
35 32.71%
49  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 187
15 8.02
5 2.67
18 9.63
5 2.67
18 9.63
126 67.38
61 32.62%
50  โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 86
8 9.30
4 4.65
12 13.95
4 4.65
0 0.00
58 67.44
28 32.56%
51  โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 105
3 2.86
10 9.52
20 19.05
0 0.00
1 0.95
71 67.62
34 32.38%
52  โรงเรียนบ้านจอมศรี 19
3 15.79
0 0.00
2 10.53
1 5.26
0 0.00
13 68.42
6 31.58%
53  โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 92
14 15.22
4 4.35
11 11.96
0 0.00
0 0.00
63 68.48
29 31.52%
54  โรงเรียนบ้านคำพิมูล 113
17 15.04
12 10.62
6 5.31
0 0.00
0 0.00
78 69.03
35 30.97%
55  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 108
22 20.37
0 0.00
11 10.19
0 0.00
0 0.00
75 69.44
33 30.56%
56  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 129
26 20.16
7 5.43
5 3.88
1 0.78
0 0.00
90 69.77
39 30.23%
57  โรงเรียนหนองขามวิทยา 47
4 8.51
3 6.38
4 8.51
3 6.38
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
58  โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 139
9 6.47
2 1.44
8 5.76
13 9.35
8 5.76
99 71.22
40 28.78%
59  โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 238
20 8.40
12 5.04
17 7.14
9 3.78
10 4.20
170 71.43
68 28.57%
60  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 95
8 8.42
5 5.26
11 11.58
3 3.16
0 0.00
68 71.58
27 28.42%
61  โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 180
0 0.00
0 0.00
19 10.56
0 0.00
31 17.22
130 72.22
50 27.78%
62  โรงเรียนนาทันวิทยา 123
5 4.07
14 11.38
11 8.94
3 2.44
1 0.81
89 72.36
34 27.64%
63  โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 58
8 13.79
8 13.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
64  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 37
4 10.81
2 5.41
2 5.41
2 5.41
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
65  โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 300
20 6.67
8 2.67
23 7.67
17 5.67
13 4.33
219 73.00
81 27.00%
66  โรงเรียนบ้านดินจี่ 364
50 13.74
15 4.12
26 7.14
6 1.65
1 0.27
266 73.08
98 26.92%
67  โรงเรียนบ้านปลาขาว 56
3 5.36
5 8.93
2 3.57
4 7.14
1 1.79
41 73.21
15 26.79%
68  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 94
6 6.38
5 5.32
5 5.32
5 5.32
4 4.26
69 73.40
25 26.60%
69  โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 79
3 3.80
4 5.06
11 13.92
3 3.80
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
70  โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา 49
3 6.12
2 4.08
4 8.16
2 4.08
2 4.08
36 73.47
13 26.53%
71  โรงเรียนนาขามวิทยา 302
16 5.30
15 4.97
38 12.58
9 2.98
2 0.66
222 73.51
80 26.49%
72  โรงเรียนบ้านกกตาล 68
2 2.94
1 1.47
7 10.29
6 8.82
2 2.94
50 73.53
18 26.47%
73  โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 53
9 16.98
0 0.00
4 7.55
1 1.89
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
74  โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม 35
3 8.57
4 11.43
2 5.71
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
75  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 153
14 9.15
15 9.80
6 3.92
3 1.96
1 0.65
114 74.51
39 25.49%
76  โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 150
8 5.33
3 2.00
13 8.67
8 5.33
6 4.00
112 74.67
38 25.33%
77  โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ 105
8 7.62
5 4.76
8 7.62
5 4.76
0 0.00
79 75.24
26 24.76%
78  โรงเรียนบ้านห้วยแดง 93
5 5.38
5 5.38
4 4.30
5 5.38
4 4.30
70 75.27
23 24.73%
79  โรงเรียนบ้านจาน 61
6 9.84
4 6.56
3 4.92
2 3.28
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
80  โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 41
4 9.76
2 4.88
3 7.32
0 0.00
1 2.44
31 75.61
10 24.39%
81  โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 345
16 4.64
10 2.90
36 10.43
22 6.38
0 0.00
261 75.65
84 24.35%
82  โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 177
18 10.17
6 3.39
19 10.73
0 0.00
0 0.00
134 75.71
43 24.29%
83  โรงเรียนบ้านดงมัน 33
2 6.06
3 9.09
0 0.00
1 3.03
2 6.06
25 75.76
8 24.24%
84  โรงเรียนบ้านผึ้ง 66
4 6.06
4 6.06
1 1.52
2 3.03
5 7.58
50 75.76
16 24.24%
85  โรงเรียนบ้านวังมน 62
5 8.06
0 0.00
10 16.13
0 0.00
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
86  โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 91
5 5.49
9 9.89
8 8.79
0 0.00
0 0.00
69 75.82
22 24.18%
87  โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 87
4 4.60
3 3.45
7 8.05
5 5.75
2 2.30
66 75.86
21 24.14%
88  โรงเรียนบ้านนาวี 108
11 10.19
10 9.26
3 2.78
1 0.93
1 0.93
82 75.93
26 24.07%
89  โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 270
29 10.74
11 4.07
15 5.56
7 2.59
3 1.11
205 75.93
65 24.07%
90  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 25
1 4.00
1 4.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
91  โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 97
3 3.09
7 7.22
13 13.40
0 0.00
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
92  โรงเรียนหนองโพนสูง 55
4 7.27
1 1.82
8 14.55
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
93  โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 292
34 11.64
6 2.05
21 7.19
5 1.71
3 1.03
223 76.37
69 23.63%
94  โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา 114
13 11.40
4 3.51
9 7.89
0 0.00
0 0.00
88 77.19
26 22.81%
95  โรงเรียนคำเม็กวิทยา 137
8 5.84
8 5.84
15 10.95
0 0.00
0 0.00
106 77.37
31 22.63%
96  โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย 31
5 16.13
1 3.23
1 3.23
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
97  โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 82
1 1.22
5 6.10
10 12.20
2 2.44
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
98  โรงเรียนบ้านหนองมะงง 155
6 3.87
12 7.74
14 9.03
2 1.29
0 0.00
121 78.06
34 21.94%
99  โรงเรียนบ้านโนนชาด 98
2 2.04
5 5.10
14 14.29
0 0.00
0 0.00
77 78.57
21 21.43%
100  โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 56
7 12.50
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
101  โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1619
80 4.94
59 3.64
72 4.45
35 2.16
100 6.18
1273 78.63
346 21.37%
102  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 99
5 5.05
6 6.06
7 7.07
3 3.03
0 0.00
78 78.79
21 21.21%
103  โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 360
0 0.00
25 6.94
51 14.17
0 0.00
0 0.00
284 78.89
76 21.11%
104  โรงเรียนบ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) 48
1 2.08
0 0.00
6 12.50
2 4.17
1 2.08
38 79.17
10 20.83%
105  โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 173
16 9.25
5 2.89
15 8.67
0 0.00
0 0.00
137 79.19
36 20.81%
106  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 77
1 1.30
3 3.90
11 14.29
0 0.00
1 1.30
61 79.22
16 20.78%
107  โรงเรียนบ้านนาคู 241
25 10.37
9 3.73
5 2.07
8 3.32
3 1.24
191 79.25
50 20.75%
108  โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 97
10 10.31
0 0.00
10 10.31
0 0.00
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
109  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 69
3 4.35
6 8.70
5 7.25
0 0.00
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
110  โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ 15
1 6.67
1 6.67
1 6.67
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
111  โรงเรียนบ้านโพนนาดี 95
4 4.21
2 2.11
13 13.68
0 0.00
0 0.00
76 80.00
19 20.00%
112  โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ 516
25 4.84
26 5.04
34 6.59
11 2.13
7 1.36
413 80.04
103 19.96%
113  โรงเรียนบ้านนากระเดา 81
7 8.64
9 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
114  โรงเรียนบ้านม่วงกุล 211
8 3.79
6 2.84
17 8.06
6 2.84
3 1.42
171 81.04
40 18.96%
115  โรงเรียนโคกมะลิวิทยา 65
6 9.23
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
116  โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 116
5 4.31
5 4.31
6 5.17
5 4.31
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
117  โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) 1363
98 7.19
30 2.20
112 8.22
1 0.07
2 0.15
1120 82.17
243 17.83%
118  โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ 152
8 5.26
6 3.95
13 8.55
0 0.00
0 0.00
125 82.24
27 17.76%
119  โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 222
17 7.66
5 2.25
16 7.21
1 0.45
0 0.00
183 82.43
39 17.57%
120  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 178
6 3.37
13 7.30
5 2.81
7 3.93
0 0.00
147 82.58
31 17.42%
121  โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 159
8 5.03
12 7.55
0 0.00
0 0.00
7 4.40
132 83.02
27 16.98%
122  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 120
9 7.50
2 1.67
9 7.50
0 0.00
0 0.00
100 83.33
20 16.67%
123  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 338
0 0.00
44 13.02
12 3.55
0 0.00
0 0.00
282 83.43
56 16.57%
124  โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 228
11 4.82
11 4.82
5 2.19
5 2.19
5 2.19
191 83.77
37 16.23%
125  โรงเรียนหนองบัวใน 175
12 6.86
8 4.57
7 4.00
1 0.57
0 0.00
147 84.00
28 16.00%
126  โรงเรียนบ้านโพนแพง 240
8 3.33
3 1.25
4 1.67
23 9.58
0 0.00
202 84.17
38 15.83%
127  โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 172
6 3.49
0 0.00
21 12.21
0 0.00
0 0.00
145 84.30
27 15.70%
128  โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน 312
10 3.21
0 0.00
10 3.21
26 8.33
2 0.64
264 84.62
48 15.38%
129  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 26
2 7.69
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
130  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 73
1 1.37
0 0.00
10 13.70
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
131  โรงเรียนบ้านคำม่วง 87
8 9.20
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
132  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 87
10 11.49
2 2.30
0 0.00
0 0.00
1 1.15
74 85.06
13 14.94%
133  โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 7.41
2 7.41
23 85.19
4 14.81%
134  โรงเรียนบ้านชาด 264
13 4.92
7 2.65
11 4.17
3 1.14
5 1.89
225 85.23
39 14.77%
135  โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ 163
12 7.36
7 4.29
5 3.07
0 0.00
0 0.00
139 85.28
24 14.72%
136  โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 68
2 2.94
0 0.00
6 8.82
2 2.94
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
137  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
3 7.32
35 85.37
6 14.63%
138  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
139  โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม 52
0 0.00
2 3.85
2 3.85
1 1.92
2 3.85
45 86.54
7 13.46%
140  โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 52
0 0.00
0 0.00
7 13.46
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
141  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 90
3 3.33
1 1.11
5 5.56
2 2.22
1 1.11
78 86.67
12 13.33%
142  โรงเรียนบ้านดงหมู 135
6 4.44
6 4.44
6 4.44
0 0.00
0 0.00
117 86.67
18 13.33%
143  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 60
3 5.00
1 1.67
4 6.67
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
144  โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 153
10 6.54
5 3.27
5 3.27
0 0.00
0 0.00
133 86.93
20 13.07%
145  โรงเรียนแจนแลนวิทยา 92
3 3.26
4 4.35
5 5.43
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
146  โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 39
1 2.56
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
147  โรงเรียนนาสีนวลวิทยา 48
2 4.17
1 2.08
2 4.17
1 2.08
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
148  โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 144
1 0.69
2 1.39
12 8.33
2 1.39
1 0.69
126 87.50
18 12.50%
149  โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 199
0 0.00
13 6.53
11 5.53
0 0.00
0 0.00
175 87.94
24 12.06%
150  โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 268
5 1.87
0 0.00
5 1.87
16 5.97
6 2.24
236 88.06
32 11.94%
151  โรงเรียนบ้านกลาง 112
3 2.68
2 1.79
2 1.79
3 2.68
3 2.68
99 88.39
13 11.61%
152  โรงเรียนบ้านหนองผือ 53
1 1.89
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
153  โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 98
5 5.10
0 0.00
5 5.10
0 0.00
1 1.02
87 88.78
11 11.22%
154  โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 134
6 4.48
6 4.48
3 2.24
0 0.00
0 0.00
119 88.81
15 11.19%
155  โรงเรียนบ้านบึงทอง 19
1 5.26
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
156  โรงเรียนบ้านนาทัน 29
3 10.34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
157  โรงเรียนบ้านกุดกอก 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
158  โรงเรียนโคกนาดี 115
3 2.61
0 0.00
7 6.09
1 0.87
0 0.00
104 90.43
11 9.57%
159  โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม 136
4 2.94
3 2.21
6 4.41
0 0.00
0 0.00
123 90.44
13 9.56%
160  โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 63
2 3.17
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
161  โรงเรียนโป่งนกเปล้า 42
2 4.76
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
162  โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
163  โรงเรียนบ้านจอมทอง 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
2 6.06
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
164  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
3 4.55
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
165  โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม 99
6 6.06
2 2.02
1 1.01
0 0.00
0 0.00
90 90.91
9 9.09%
166  โรงเรียนบ้านคำหม่วย 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
1 2.13
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
167  โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
168  โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
169  โรงเรียนคำบงพิทยาคม 256
4 1.56
4 1.56
5 1.95
3 1.17
5 1.95
235 91.80
21 8.20%
170  โรงเรียนบ้านขมิ้น 61
3 4.92
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
171  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 13
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
172  โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 78
1 1.28
1 1.28
1 1.28
2 2.56
1 1.28
72 92.31
6 7.69%
173  โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 53
2 3.77
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
174  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 95
0 0.00
0 0.00
3 3.16
0 0.00
4 4.21
88 92.63
7 7.37%
175  โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม 87
3 3.45
0 0.00
1 1.15
2 2.30
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
176  โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ 58
0 0.00
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
177  โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง 158
0 0.00
0 0.00
10 6.33
0 0.00
0 0.00
148 93.67
10 6.33%
178  โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 80
0 0.00
0 0.00
2 2.50
3 3.75
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
179  โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 275
12 4.36
0 0.00
5 1.82
0 0.00
0 0.00
258 93.82
17 6.18%
180  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 69
0 0.00
1 1.45
3 4.35
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
181  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 177
0 0.00
0 0.00
10 5.65
0 0.00
0 0.00
167 94.35
10 5.65%
182  โรงเรียนบ้านโนนยาง 107
2 1.87
1 0.93
3 2.80
0 0.00
0 0.00
101 94.39
6 5.61%
183  โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
184  โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 165
3 1.82
1 0.61
5 3.03
0 0.00
0 0.00
156 94.55
9 5.45%
185  โรงเรียนหนองบัวกลาง 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
186  โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา 58
0 0.00
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
187  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
188  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) 44
1 2.27
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
189  โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 224
2 0.89
2 0.89
2 0.89
2 0.89
2 0.89
214 95.54
10 4.46%
190  โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง 208
3 1.44
3 1.44
3 1.44
0 0.00
0 0.00
199 95.67
9 4.33%
191  โรงเรียนหนองบัวนอก 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
192  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 90
2 2.22
0 0.00
1 1.11
0 0.00
0 0.00
87 96.67
3 3.33%
193  โรงเรียนบ้านคุย 252
0 0.00
0 0.00
1 0.40
3 1.19
0 0.00
248 98.41
4 1.59%
194  โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา 81
0 0.00
0 0.00
1 1.23
0 0.00
0 0.00
80 98.77
1 1.23%
195  โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว 99
0 0.00
0 0.00
1 1.01
0 0.00
0 0.00
98 98.99
1 1.01%
196  โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%
199  โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 112
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,628 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,633 6.63
เตี้ย  1,046 4.25
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,704 6.92
ผอมและเตี้ย  665 2.70
อ้วนและเตี้ย  484 1.97
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,096 77.54
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,532 คน


22.46%


Powered By www.thaieducation.net