ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 199 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 199 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ 5
1 20.00
1 20.00
1 20.00
1 20.00
1 20.00
0 0.00
5 100.00%
2  โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร 4
1 25.00
1 25.00
1 25.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 158
12 7.59
19 12.03
16 10.13
31 19.62
35 22.15
45 28.48
113 71.52%
4  โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 60
10 16.67
13 21.67
18 30.00
0 0.00
0 0.00
19 31.67
41 68.33%
5  โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ 36
6 16.67
8 22.22
6 16.67
2 5.56
1 2.78
13 36.11
23 63.89%
6  โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 114
19 16.67
19 16.67
7 6.14
22 19.30
3 2.63
44 38.60
70 61.40%
7  โรงเรียนบ้านโคกโก่ง 29
6 20.69
3 10.34
2 6.90
2 6.90
4 13.79
12 41.38
17 58.62%
8  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 104
60 57.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 42.31
60 57.69%
9  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 85
13 15.29
12 14.12
18 21.18
5 5.88
1 1.18
36 42.35
49 57.65%
10  โรงเรียนหัวงัววิทยาคม 40
9 22.50
7 17.50
4 10.00
2 5.00
0 0.00
18 45.00
22 55.00%
11  โรงเรียนโคกมะลิวิทยา 60
12 20.00
4 6.67
6 10.00
6 10.00
5 8.33
27 45.00
33 55.00%
12  โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ 143
28 19.58
14 9.79
10 6.99
10 6.99
16 11.19
65 45.45
78 54.55%
13  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล 64
9 14.06
10 15.63
7 10.94
8 12.50
0 0.00
30 46.88
34 53.13%
14  โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 353
55 15.58
42 11.90
14 3.97
35 9.92
41 11.61
166 47.03
187 52.97%
15  โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 299
55 18.39
35 11.71
17 5.69
25 8.36
20 6.69
147 49.16
152 50.84%
16  โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 134
17 12.69
3 2.24
12 8.96
20 14.93
15 11.19
67 50.00
67 50.00%
17  โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ 20
3 15.00
1 5.00
5 25.00
0 0.00
1 5.00
10 50.00
10 50.00%
18  โรงเรียนบ้านนาบอน 349
68 19.48
39 11.17
27 7.74
27 7.74
13 3.72
175 50.14
174 49.86%
19  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 228
38 16.67
22 9.65
30 13.16
15 6.58
8 3.51
115 50.44
113 49.56%
20  โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 128
24 18.75
12 9.38
10 7.81
11 8.59
6 4.69
65 50.78
63 49.22%
21  โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 27
3 11.11
2 7.41
5 18.52
3 11.11
0 0.00
14 51.85
13 48.15%
22  โรงเรียนบ้านดินจี่ 361
104 28.81
30 8.31
33 9.14
6 1.66
0 0.00
188 52.08
173 47.92%
23  โรงเรียนบ้านหนองแสง 80
8 10.00
11 13.75
8 10.00
1 1.25
10 12.50
42 52.50
38 47.50%
24  โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 96
5 5.21
2 2.08
18 18.75
7 7.29
13 13.54
51 53.13
45 46.88%
25  โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 173
37 21.39
8 4.62
26 15.03
4 2.31
4 2.31
94 54.34
79 45.66%
26  โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 85
17 20.00
10 11.76
9 10.59
1 1.18
1 1.18
47 55.29
38 44.71%
27  โรงเรียนบ้านห้วยฝา 73
7 9.59
9 12.33
5 6.85
6 8.22
5 6.85
41 56.16
32 43.84%
28  โรงเรียนนางามวิทยา 177
34 19.21
6 3.39
12 6.78
4 2.26
20 11.30
101 57.06
76 42.94%
29  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา 28
4 14.29
4 14.29
2 7.14
2 7.14
0 0.00
16 57.14
12 42.86%
30  โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร 7
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
2 28.57
4 57.14
3 42.86%
31  โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 139
16 11.51
2 1.44
36 25.90
3 2.16
0 0.00
82 58.99
57 41.01%
32  โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 220
19 8.64
25 11.36
17 7.73
8 3.64
19 8.64
132 60.00
88 40.00%
33  โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง 20
3 15.00
2 10.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
12 60.00
8 40.00%
34  โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 105
9 8.57
3 2.86
8 7.62
3 2.86
19 18.10
63 60.00
42 40.00%
35  โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ 113
14 12.39
10 8.85
16 14.16
5 4.42
0 0.00
68 60.18
45 39.82%
36  โรงเรียนสังคมพัฒนา 252
27 10.71
30 11.90
27 10.71
15 5.95
0 0.00
153 60.71
99 39.29%
37  โรงเรียนบ้านสร้างแสน 123
22 17.89
19 15.45
7 5.69
0 0.00
0 0.00
75 60.98
48 39.02%
38  โรงเรียนบ้านนากระเดา 82
15 18.29
0 0.00
10 12.20
5 6.10
0 0.00
52 63.41
30 36.59%
39  โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง 58
3 5.17
2 3.45
3 5.17
7 12.07
6 10.34
37 63.79
21 36.21%
40  โรงเรียนบ้านนาวี 108
7 6.48
6 5.56
21 19.44
5 4.63
0 0.00
69 63.89
39 36.11%
41  โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 108
10 9.26
6 5.56
9 8.33
9 8.33
5 4.63
69 63.89
39 36.11%
42  โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 95
7 7.37
12 12.63
7 7.37
4 4.21
4 4.21
61 64.21
34 35.79%
43  โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 344
40 11.63
40 11.63
8 2.33
25 7.27
10 2.91
221 64.24
123 35.76%
44  โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว 127
12 9.45
4 3.15
23 18.11
5 3.94
1 0.79
82 64.57
45 35.43%
45  โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ 17
4 23.53
2 11.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
46  โรงเรียนบ้านจอมศรี 20
3 15.00
0 0.00
3 15.00
1 5.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
47  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 90
3 3.33
0 0.00
28 31.11
0 0.00
0 0.00
59 65.56
31 34.44%
48  โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 79
10 12.66
6 7.59
10 12.66
1 1.27
0 0.00
52 65.82
27 34.18%
49  โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา 56
6 10.71
6 10.71
1 1.79
6 10.71
0 0.00
37 66.07
19 33.93%
50  โรงเรียนบ้านกุดกอก 9
1 11.11
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
51  โรงเรียนบ้านดงแหลม 3
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
52  โรงเรียนบ้านวังเวียง 51
13 25.49
0 0.00
2 3.92
0 0.00
2 3.92
34 66.67
17 33.33%
53  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 27
3 11.11
3 11.11
3 11.11
0 0.00
0 0.00
18 66.67
9 33.33%
54  โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 75
9 12.00
0 0.00
14 18.67
2 2.67
0 0.00
50 66.67
25 33.33%
55  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 187
15 8.02
5 2.67
18 9.63
5 2.67
18 9.63
126 67.38
61 32.62%
56  โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 86
8 9.30
4 4.65
12 13.95
4 4.65
0 0.00
58 67.44
28 32.56%
57  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 77
7 9.09
0 0.00
18 23.38
0 0.00
0 0.00
52 67.53
25 32.47%
58  โรงเรียนหนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) 136
14 10.29
12 8.82
12 8.82
6 4.41
0 0.00
92 67.65
44 32.35%
59  โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น 50
4 8.00
4 8.00
6 12.00
2 4.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
60  โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม 25
2 8.00
0 0.00
1 4.00
3 12.00
2 8.00
17 68.00
8 32.00%
61  โรงเรียนหนองขามวิทยา 47
5 10.64
3 6.38
4 8.51
3 6.38
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
62  โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 91
6 6.59
9 9.89
14 15.38
0 0.00
0 0.00
62 68.13
29 31.87%
63  โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 270
33 12.22
16 5.93
14 5.19
15 5.56
8 2.96
184 68.15
86 31.85%
64  โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 92
14 15.22
4 4.35
11 11.96
0 0.00
0 0.00
63 68.48
29 31.52%
65  โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 54
6 11.11
7 12.96
4 7.41
0 0.00
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
66  โรงเรียนบ้านคำพิมูล 113
17 15.04
12 10.62
6 5.31
0 0.00
0 0.00
78 69.03
35 30.97%
67  โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 180
0 0.00
0 0.00
21 11.67
0 0.00
34 18.89
125 69.44
55 30.56%
68  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 108
22 20.37
0 0.00
11 10.19
0 0.00
0 0.00
75 69.44
33 30.56%
69  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 105
9 8.57
9 8.57
3 2.86
9 8.57
2 1.90
73 69.52
32 30.48%
70  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 94
8 8.51
6 6.38
11 11.70
3 3.19
0 0.00
66 70.21
28 29.79%
71  โรงเรียนนาขามวิทยา 302
20 6.62
15 4.97
42 13.91
11 3.64
1 0.33
213 70.53
89 29.47%
72  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 177
6 3.39
10 5.65
5 2.82
16 9.04
15 8.47
125 70.62
52 29.38%
73  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 149
5 3.36
0 0.00
38 25.50
0 0.00
0 0.00
106 71.14
43 28.86%
74  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 14
2 14.29
1 7.14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
10 71.43
4 28.57%
75  โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 238
20 8.40
12 5.04
17 7.14
9 3.78
10 4.20
170 71.43
68 28.57%
76  โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 106
8 7.55
7 6.60
15 14.15
0 0.00
0 0.00
76 71.70
30 28.30%
77  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 128
2 1.56
3 2.34
5 3.91
13 10.16
13 10.16
92 71.88
36 28.13%
78  โรงเรียนบ้านกกตาล 68
2 2.94
1 1.47
9 13.24
6 8.82
1 1.47
49 72.06
19 27.94%
79  โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา 115
6 5.22
10 8.70
8 6.96
5 4.35
3 2.61
83 72.17
32 27.83%
80  โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 299
14 4.68
22 7.36
19 6.35
14 4.68
14 4.68
216 72.24
83 27.76%
81  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 65
4 6.15
6 9.23
3 4.62
2 3.08
3 4.62
47 72.31
18 27.69%
82  โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ 47
5 10.64
2 4.26
6 12.77
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
83  โรงเรียนนาสีนวลวิทยา 48
2 4.17
5 10.42
2 4.17
1 2.08
3 6.25
35 72.92
13 27.08%
84  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 37
4 10.81
2 5.41
3 8.11
0 0.00
1 2.70
27 72.97
10 27.03%
85  โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 82
4 4.88
7 8.54
10 12.20
0 0.00
1 1.22
60 73.17
22 26.83%
86  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 94
6 6.38
5 5.32
5 5.32
5 5.32
4 4.26
69 73.40
25 26.60%
87  โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง 207
17 8.21
9 4.35
28 13.53
0 0.00
0 0.00
153 73.91
54 26.09%
88  โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม 35
3 8.57
4 11.43
2 5.71
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
89  โรงเรียนบ้านนากุดสิม 67
3 4.48
2 2.99
2 2.99
5 7.46
5 7.46
50 74.63
17 25.37%
90  โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 150
8 5.33
3 2.00
13 8.67
8 5.33
6 4.00
112 74.67
38 25.33%
91  โรงเรียนบ้านปลาขาว 60
5 8.33
6 10.00
2 3.33
2 3.33
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
92  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 68
4 5.88
4 5.88
5 7.35
4 5.88
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
93  โรงเรียนบ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) 45
6 13.33
5 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
94  โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 41
4 9.76
2 4.88
3 7.32
0 0.00
1 2.44
31 75.61
10 24.39%
95  โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ 103
8 7.77
5 4.85
8 7.77
4 3.88
0 0.00
78 75.73
25 24.27%
96  โรงเรียนบ้านผึ้ง 66
4 6.06
4 6.06
1 1.52
2 3.03
5 7.58
50 75.76
16 24.24%
97  โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน 313
38 12.14
20 6.39
16 5.11
1 0.32
0 0.00
238 76.04
75 23.96%
98  โรงเรียนบ้านโนนศาลา 67
3 4.48
2 2.99
11 16.42
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
99  โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) 1363
78 5.72
40 2.93
199 14.60
6 0.44
2 0.15
1038 76.16
325 23.84%
100  โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 97
3 3.09
7 7.22
13 13.40
0 0.00
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
101  โรงเรียนบ้านห้วยแดง 93
4 4.30
5 5.38
4 4.30
5 5.38
4 4.30
71 76.34
22 23.66%
102  โรงเรียนบ้านดงมัน 34
2 5.88
3 8.82
0 0.00
1 2.94
2 5.88
26 76.47
8 23.53%
103  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 94
4 4.26
8 8.51
9 9.57
1 1.06
0 0.00
72 76.60
22 23.40%
104  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) 43
1 2.33
4 9.30
2 4.65
1 2.33
2 4.65
33 76.74
10 23.26%
105  โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา 83
4 4.82
2 2.41
7 8.43
3 3.61
3 3.61
64 77.11
19 22.89%
106  โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 184
25 13.59
8 4.35
6 3.26
3 1.63
0 0.00
142 77.17
42 22.83%
107  โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 97
0 0.00
6 6.19
15 15.46
0 0.00
1 1.03
75 77.32
22 22.68%
108  โรงเรียนคำเม็กวิทยา 137
8 5.84
8 5.84
15 10.95
0 0.00
0 0.00
106 77.37
31 22.63%
109  โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 84
5 5.95
3 3.57
5 5.95
4 4.76
2 2.38
65 77.38
19 22.62%
110  โรงเรียนบ้านวังมน 62
4 6.45
0 0.00
10 16.13
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
111  โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ 519
32 6.17
30 5.78
29 5.59
12 2.31
13 2.50
403 77.65
116 22.35%
112  โรงเรียนบ้านโนนชาด 96
3 3.13
6 6.25
12 12.50
0 0.00
0 0.00
75 78.13
21 21.88%
113  โรงเรียนบ้านนาคู 237
26 10.97
9 3.80
5 2.11
8 3.38
3 1.27
186 78.48
51 21.52%
114  โรงเรียนบ้านดงหมู 135
6 4.44
9 6.67
2 1.48
5 3.70
7 5.19
106 78.52
29 21.48%
115  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 14
0 0.00
2 14.29
1 7.14
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
116  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 99
8 8.08
3 3.03
2 2.02
3 3.03
5 5.05
78 78.79
21 21.21%
117  โรงเรียนบ้านบึงทอง 19
2 10.53
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
118  โรงเรียนแจนแลนวิทยา 91
0 0.00
7 7.69
7 7.69
5 5.49
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
119  โรงเรียนบ้านโพนแพง 240
8 3.33
10 4.17
20 8.33
11 4.58
1 0.42
190 79.17
50 20.83%
120  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 25
2 8.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
121  โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 273
8 2.93
3 1.10
7 2.56
21 7.69
15 5.49
219 80.22
54 19.78%
122  โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 177
18 10.17
3 1.69
14 7.91
0 0.00
0 0.00
142 80.23
35 19.77%
123  โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา 46
4 8.70
1 2.17
3 6.52
1 2.17
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
124  โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1619
72 4.45
58 3.58
69 4.26
26 1.61
86 5.31
1308 80.79
311 19.21%
125  โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา 58
2 3.45
3 5.17
6 10.34
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
126  โรงเรียนบ้านม่วงกุล 211
8 3.79
6 2.84
17 8.06
6 2.84
3 1.42
171 81.04
40 18.96%
127  โรงเรียนบ้านหนองผือ 53
0 0.00
2 3.77
8 15.09
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
128  โรงเรียนบ้านโพนนาดี 99
2 2.02
2 2.02
14 14.14
0 0.00
0 0.00
81 81.82
18 18.18%
129  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 90
1 1.11
1 1.11
10 11.11
2 2.22
2 2.22
74 82.22
16 17.78%
130  โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา 175
13 7.43
6 3.43
10 5.71
2 1.14
0 0.00
144 82.29
31 17.71%
131  โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย 34
4 11.76
1 2.94
1 2.94
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
132  โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 40
4 10.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
133  โรงเรียนนาทันวิทยา 121
4 3.31
4 3.31
9 7.44
3 2.48
1 0.83
100 82.64
21 17.36%
134  โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 226
12 5.31
12 5.31
5 2.21
5 2.21
5 2.21
187 82.74
39 17.26%
135  โรงเรียนบ้านนาทัน 29
1 3.45
1 3.45
3 10.34
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
136  โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง 35
0 0.00
0 0.00
6 17.14
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
137  โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 136
2 1.47
4 2.94
3 2.21
9 6.62
5 3.68
113 83.09
23 16.91%
138  โรงเรียนหนองบัวใน 175
14 8.00
8 4.57
6 3.43
1 0.57
0 0.00
146 83.43
29 16.57%
139  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 73
0 0.00
0 0.00
9 12.33
0 0.00
3 4.11
61 83.56
12 16.44%
140  โรงเรียนบ้านจาน 61
4 6.56
4 6.56
1 1.64
0 0.00
1 1.64
51 83.61
10 16.39%
141  โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 61
0 0.00
6 9.84
4 6.56
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
142  โรงเรียนหนองโพนสูง 56
0 0.00
0 0.00
8 14.29
0 0.00
1 1.79
47 83.93
9 16.07%
143  โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 172
6 3.49
0 0.00
21 12.21
0 0.00
0 0.00
145 84.30
27 15.70%
144  โรงเรียนบ้านชาด 264
14 5.30
7 2.65
11 4.17
4 1.52
5 1.89
223 84.47
41 15.53%
145  โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม 52
2 3.85
2 3.85
2 3.85
1 1.92
1 1.92
44 84.62
8 15.38%
146  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 26
2 7.69
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
147  โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 195
0 0.00
18 9.23
12 6.15
0 0.00
0 0.00
165 84.62
30 15.38%
148  โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ 147
5 3.40
3 2.04
14 9.52
0 0.00
0 0.00
125 85.03
22 14.97%
149  โรงเรียนบ้านคำม่วง 87
4 4.60
3 3.45
4 4.60
2 2.30
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
150  โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 7.41
2 7.41
23 85.19
4 14.81%
151  โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 160
8 5.00
5 3.13
7 4.38
0 0.00
3 1.88
137 85.63
23 14.38%
152  โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 155
17 10.97
3 1.94
2 1.29
0 0.00
0 0.00
133 85.81
22 14.19%
153  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 120
7 5.83
2 1.67
8 6.67
0 0.00
0 0.00
103 85.83
17 14.17%
154  โรงเรียนบ้านคุย 250
20 8.00
0 0.00
15 6.00
0 0.00
0 0.00
215 86.00
35 14.00%
155  โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 154
1 0.65
2 1.30
16 10.39
1 0.65
1 0.65
133 86.36
21 13.64%
156  โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 133
5 3.76
5 3.76
6 4.51
1 0.75
1 0.75
115 86.47
18 13.53%
157  โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 52
0 0.00
0 0.00
7 13.46
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
158  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 67
3 4.48
3 4.48
3 4.48
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
159  โรงเรียนบ้านหนองมะงง 153
1 0.65
5 3.27
10 6.54
3 1.96
0 0.00
134 87.58
19 12.42%
160  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 86
3 3.49
0 0.00
7 8.14
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
161  โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 158
5 3.16
0 0.00
11 6.96
0 0.00
2 1.27
140 88.61
18 11.39%
162  โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม 87
0 0.00
4 4.60
0 0.00
2 2.30
3 3.45
78 89.66
9 10.34%
163  โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 68
3 4.41
1 1.47
2 2.94
1 1.47
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
164  โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 78
1 1.28
2 2.56
2 2.56
2 2.56
1 1.28
70 89.74
8 10.26%
165  โรงเรียนบ้านกลาง 114
2 1.75
3 2.63
2 1.75
2 1.75
2 1.75
103 90.35
11 9.65%
166  โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 63
2 3.17
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
167  โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
168  โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 78
1 1.28
1 1.28
4 5.13
1 1.28
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
169  โรงเรียนบ้านคำหม่วย 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
3 6.67
41 91.11
4 8.89%
170  โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ 163
5 3.07
0 0.00
9 5.52
0 0.00
0 0.00
149 91.41
14 8.59%
171  โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ 35
0 0.00
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
172  โรงเรียนบ้านโนนยาง 105
2 1.90
0 0.00
7 6.67
0 0.00
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
173  โรงเรียนคำบงพิทยาคม 258
4 1.55
4 1.55
6 2.33
3 1.16
5 1.94
236 91.47
22 8.53%
174  โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
175  โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 56
2 3.57
2 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
176  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 58
1 1.72
2 3.45
1 1.72
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
177  โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 105
5 4.76
0 0.00
2 1.90
0 0.00
0 0.00
98 93.33
7 6.67%
178  โรงเรียนบ้านจอมทอง 33
1 3.03
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
179  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 69
0 0.00
1 1.45
3 4.35
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
180  โรงเรียนหนองบัวกลาง 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
181  โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม 137
2 1.46
1 0.73
2 1.46
1 0.73
1 0.73
130 94.89
7 5.11%
182  โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
1 2.50
38 95.00
2 5.00%
183  โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง 161
0 0.00
0 0.00
8 4.97
0 0.00
0 0.00
153 95.03
8 4.97%
184  โรงเรียนโป่งนกเปล้า 41
1 2.44
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
185  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
186  โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 224
2 0.89
2 0.89
2 0.89
2 0.89
2 0.89
214 95.54
10 4.46%
187  โรงเรียนโคกนาดี 115
0 0.00
0 0.00
4 3.48
0 0.00
0 0.00
111 96.52
4 3.48%
188  โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 63
0 0.00
1 1.59
1 1.59
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
189  โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 275
8 2.91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
267 97.09
8 2.91%
190  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.44
40 97.56
1 2.44%
191  โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม 99
0 0.00
0 0.00
2 2.02
0 0.00
0 0.00
97 97.98
2 2.02%
192  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 175
0 0.00
0 0.00
3 1.71
0 0.00
0 0.00
172 98.29
3 1.71%
193  โรงเรียนบ้านขมิ้น 61
1 1.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 98.36
1 1.64%
194  โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว 98
0 0.00
0 0.00
1 1.02
0 0.00
0 0.00
97 98.98
1 1.02%
195  โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 344
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
344 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนหนองบัวนอก 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
199  โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 112
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,600 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,850 7.52
เตี้ย  1,172 4.76
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,844 7.50
ผอมและเตี้ย  697 2.83
อ้วนและเตี้ย  642 2.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,395 74.78
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,205 คน


25.22%


Powered By www.thaieducation.net