ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 199 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 199 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ 5
1 20.00
1 20.00
1 20.00
1 20.00
1 20.00
0 0.00
5 100.00%
2  โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร 4
1 25.00
1 25.00
1 25.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 158
15 9.49
22 13.92
16 10.13
37 23.42
38 24.05
30 18.99
128 81.01%
4  โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 360
47 13.06
77 21.39
28 7.78
88 24.44
40 11.11
80 22.22
280 77.78%
5  โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 60
10 16.67
13 21.67
18 30.00
0 0.00
0 0.00
19 31.67
41 68.33%
6  โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 27
5 18.52
3 11.11
7 25.93
3 11.11
0 0.00
9 33.33
18 66.67%
7  โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 134
22 16.42
5 3.73
14 10.45
27 20.15
19 14.18
47 35.07
87 64.93%
8  โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ 38
7 18.42
8 21.05
5 13.16
3 7.89
1 2.63
14 36.84
24 63.16%
9  โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 114
19 16.67
19 16.67
7 6.14
22 19.30
3 2.63
44 38.60
70 61.40%
10  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 104
35 33.65
25 24.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 42.31
60 57.69%
11  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 85
13 15.29
12 14.12
18 21.18
5 5.88
1 1.18
36 42.35
49 57.65%
12  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา 28
7 25.00
6 21.43
1 3.57
2 7.14
0 0.00
12 42.86
16 57.14%
13  โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร 7
0 0.00
2 28.57
0 0.00
0 0.00
2 28.57
3 42.86
4 57.14%
14  โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 299
58 19.40
43 14.38
20 6.69
27 9.03
22 7.36
129 43.14
170 56.86%
15  โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ 143
28 19.58
14 9.79
11 7.69
11 7.69
17 11.89
62 43.36
81 56.64%
16  โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 85
22 25.88
12 14.12
12 14.12
0 0.00
1 1.18
38 44.71
47 55.29%
17  โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง 20
3 15.00
2 10.00
0 0.00
3 15.00
3 15.00
9 45.00
11 55.00%
18  โรงเรียนหัวงัววิทยาคม 40
9 22.50
7 17.50
4 10.00
2 5.00
0 0.00
18 45.00
22 55.00%
19  โรงเรียนโคกมะลิวิทยา 61
13 21.31
4 6.56
5 8.20
6 9.84
5 8.20
28 45.90
33 54.10%
20  โรงเรียนบ้านสร้างแสน 123
30 24.39
25 20.33
11 8.94
0 0.00
0 0.00
57 46.34
66 53.66%
21  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล 64
9 14.06
10 15.63
7 10.94
8 12.50
0 0.00
30 46.88
34 53.13%
22  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 229
43 18.78
25 10.92
32 13.97
14 6.11
7 3.06
108 47.16
121 52.84%
23  โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 128
27 21.09
13 10.16
9 7.03
12 9.38
6 4.69
61 47.66
67 52.34%
24  โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม 25
4 16.00
0 0.00
1 4.00
5 20.00
3 12.00
12 48.00
13 52.00%
25  โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 108
12 11.11
8 7.41
11 10.19
17 15.74
8 7.41
52 48.15
56 51.85%
26  โรงเรียนบ้านดินจี่ 361
107 29.64
35 9.70
35 9.70
8 2.22
1 0.28
175 48.48
186 51.52%
27  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 90
8 8.89
1 1.11
37 41.11
0 0.00
0 0.00
44 48.89
46 51.11%
28  โรงเรียนบ้านจอมศรี 20
3 15.00
3 15.00
2 10.00
2 10.00
0 0.00
10 50.00
10 50.00%
29  โรงเรียนบ้านนาบอน 348
68 19.54
39 11.21
27 7.76
27 7.76
13 3.74
174 50.00
174 50.00%
30  โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 173
39 22.54
8 4.62
28 16.18
4 2.31
4 2.31
90 52.02
83 47.98%
31  โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 97
5 5.15
2 2.06
18 18.56
7 7.22
13 13.40
52 53.61
45 46.39%
32  โรงเรียนบ้านห้วยฝา 73
9 12.33
13 17.81
6 8.22
2 2.74
3 4.11
40 54.79
33 45.21%
33  โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ 20
3 15.00
0 0.00
5 25.00
0 0.00
1 5.00
11 55.00
9 45.00%
34  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 187
19 10.16
7 3.74
28 14.97
6 3.21
20 10.70
107 57.22
80 42.78%
35  โรงเรียนบ้านนากุดสิม 67
4 5.97
6 8.96
2 2.99
6 8.96
10 14.93
39 58.21
28 41.79%
36  โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ 48
8 16.67
4 8.33
8 16.67
0 0.00
0 0.00
28 58.33
20 41.67%
37  โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 96
9 9.38
13 13.54
8 8.33
6 6.25
4 4.17
56 58.33
40 41.67%
38  โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง 58
4 6.90
2 3.45
1 1.72
9 15.52
8 13.79
34 58.62
24 41.38%
39  โรงเรียนบ้านโคกโก่ง 29
5 17.24
2 6.90
2 6.90
2 6.90
1 3.45
17 58.62
12 41.38%
40  โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา 56
8 14.29
7 12.50
1 1.79
7 12.50
0 0.00
33 58.93
23 41.07%
41  โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 139
16 11.51
2 1.44
36 25.90
3 2.16
0 0.00
82 58.99
57 41.01%
42  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 27
4 14.81
3 11.11
4 14.81
0 0.00
0 0.00
16 59.26
11 40.74%
43  โรงเรียนบ้านหนองแสง 79
6 7.59
4 5.06
13 16.46
1 1.27
8 10.13
47 59.49
32 40.51%
44  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 104
10 9.62
10 9.62
3 2.88
17 16.35
2 1.92
62 59.62
42 40.38%
45  โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ 113
14 12.39
10 8.85
16 14.16
5 4.42
0 0.00
68 60.18
45 39.82%
46  โรงเรียนนาสีนวลวิทยา 48
3 6.25
7 14.58
3 6.25
2 4.17
4 8.33
29 60.42
19 39.58%
47  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 94
10 10.64
7 7.45
7 7.45
7 7.45
6 6.38
57 60.64
37 39.36%
48  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 65
4 6.15
8 12.31
3 4.62
5 7.69
5 7.69
40 61.54
25 38.46%
49  โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 350
44 12.57
43 12.29
9 2.57
26 7.43
11 3.14
217 62.00
133 38.00%
50  โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 220
21 9.55
26 11.82
13 5.91
8 3.64
15 6.82
137 62.27
83 37.73%
51  โรงเรียนสังคมพัฒนา 252
27 10.71
30 11.90
23 9.13
15 5.95
0 0.00
157 62.30
95 37.70%
52  โรงเรียนบ้านนากระเดา 80
15 18.75
0 0.00
10 12.50
5 6.25
0 0.00
50 62.50
30 37.50%
53  โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 92
18 19.57
5 5.43
11 11.96
0 0.00
0 0.00
58 63.04
34 36.96%
54  โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 91
8 8.79
10 10.99
15 16.48
0 0.00
0 0.00
58 63.74
33 36.26%
55  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 149
21 14.09
0 0.00
33 22.15
0 0.00
0 0.00
95 63.76
54 36.24%
56  โรงเรียนบ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) 45
6 13.33
5 11.11
1 2.22
4 8.89
0 0.00
29 64.44
16 35.56%
57  โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว 127
12 9.45
4 3.15
23 18.11
5 3.94
1 0.79
82 64.57
45 35.43%
58  โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ 17
4 23.53
2 11.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
59  โรงเรียนบ้านนาวี 106
7 6.60
7 6.60
18 16.98
5 4.72
0 0.00
69 65.09
37 34.91%
60  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 95
9 9.47
7 7.37
12 12.63
5 5.26
0 0.00
62 65.26
33 34.74%
61  โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 75
9 12.00
3 4.00
12 16.00
2 2.67
0 0.00
49 65.33
26 34.67%
62  โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 270
38 14.07
18 6.67
11 4.07
18 6.67
8 2.96
177 65.56
93 34.44%
63  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 178
7 3.93
11 6.18
7 3.93
18 10.11
18 10.11
117 65.73
61 34.27%
64  โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 79
10 12.66
6 7.59
10 12.66
1 1.27
0 0.00
52 65.82
27 34.18%
65  โรงเรียนบ้านวังเวียง 50
13 26.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
2 4.00
33 66.00
17 34.00%
66  โรงเรียนบ้านดงแหลม 3
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
67  โรงเรียนหนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) 139
15 10.79
13 9.35
12 8.63
6 4.32
0 0.00
93 66.91
46 33.09%
68  โรงเรียนบ้านปลาขาว 61
8 13.11
8 13.11
2 3.28
2 3.28
0 0.00
41 67.21
20 32.79%
69  โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 86
8 9.30
4 4.65
12 13.95
4 4.65
0 0.00
58 67.44
28 32.56%
70  โรงเรียนบ้านดงมัน 34
2 5.88
4 11.76
1 2.94
1 2.94
3 8.82
23 67.65
11 32.35%
71  โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น 50
4 8.00
4 8.00
6 12.00
2 4.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
72  โรงเรียนหนองขามวิทยา 50
5 10.00
3 6.00
5 10.00
3 6.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
73  โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 97
7 7.22
8 8.25
14 14.43
2 2.06
0 0.00
66 68.04
31 31.96%
74  โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 229
21 9.17
12 5.24
18 7.86
9 3.93
13 5.68
156 68.12
73 31.88%
75  โรงเรียนบ้านคำพิมูล 113
11 9.73
0 0.00
20 17.70
4 3.54
1 0.88
77 68.14
36 31.86%
76  โรงเรียนนาขามวิทยา 300
25 8.33
14 4.67
46 15.33
8 2.67
2 0.67
205 68.33
95 31.67%
77  โรงเรียนบ้านบึงทอง 19
3 15.79
1 5.26
2 10.53
0 0.00
0 0.00
13 68.42
6 31.58%
78  โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 54
6 11.11
7 12.96
4 7.41
0 0.00
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
79  โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 161
9 5.59
8 4.97
12 7.45
14 8.70
7 4.35
111 68.94
50 31.06%
80  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 78
7 8.97
0 0.00
17 21.79
0 0.00
0 0.00
54 69.23
24 30.77%
81  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 108
22 20.37
0 0.00
11 10.19
0 0.00
0 0.00
75 69.44
33 30.56%
82  โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ 519
45 8.67
30 5.78
35 6.74
13 2.50
35 6.74
361 69.56
158 30.44%
83  โรงเรียนบ้านกกตาล 69
2 2.90
1 1.45
11 15.94
6 8.70
1 1.45
48 69.57
21 30.43%
84  โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ 103
10 9.71
6 5.83
9 8.74
6 5.83
0 0.00
72 69.90
31 30.10%
85  โรงเรียนบ้านกุดกอก 10
1 10.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
86  โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 154
10 6.49
9 5.84
11 7.14
8 5.19
8 5.19
108 70.13
46 29.87%
87  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 99
10 10.10
5 5.05
2 2.02
5 5.05
7 7.07
70 70.71
29 29.29%
88  โรงเรียนบ้านนาคู 237
30 12.66
12 5.06
11 4.64
10 4.22
6 2.53
168 70.89
69 29.11%
89  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 14
2 14.29
1 7.14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
10 71.43
4 28.57%
90  โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม 35
4 11.43
4 11.43
2 5.71
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
91  โรงเรียนบ้านโนนศาลา 67
6 8.96
6 8.96
7 10.45
0 0.00
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
92  โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 184
29 15.76
12 6.52
7 3.80
4 2.17
0 0.00
132 71.74
52 28.26%
93  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 128
2 1.56
3 2.34
5 3.91
13 10.16
13 10.16
92 71.88
36 28.13%
94  โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา 115
6 5.22
11 9.57
8 6.96
5 4.35
2 1.74
83 72.17
32 27.83%
95  โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 299
14 4.68
22 7.36
19 6.35
14 4.68
14 4.68
216 72.24
83 27.76%
96  โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 106
9 8.49
6 5.66
14 13.21
0 0.00
0 0.00
77 72.64
29 27.36%
97  โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 183
0 0.00
13 7.10
19 10.38
0 0.00
18 9.84
133 72.68
50 27.32%
98  โรงเรียนบ้านคุย 250
39 15.60
0 0.00
29 11.60
0 0.00
0 0.00
182 72.80
68 27.20%
99  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 37
4 10.81
2 5.41
3 8.11
0 0.00
1 2.70
27 72.97
10 27.03%
100  โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 82
4 4.88
7 8.54
10 12.20
0 0.00
1 1.22
60 73.17
22 26.83%
101  โรงเรียนบ้านนาทัน 30
2 6.67
3 10.00
2 6.67
1 3.33
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
102  โรงเรียนแจนแลนวิทยา 91
0 0.00
10 10.99
9 9.89
5 5.49
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
103  โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง 207
17 8.21
9 4.35
28 13.53
0 0.00
0 0.00
153 73.91
54 26.09%
104  โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา 58
5 8.62
4 6.90
6 10.34
0 0.00
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
105  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) 43
1 2.33
5 11.63
2 4.65
1 2.33
2 4.65
32 74.42
11 25.58%
106  โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) 1367
128 9.36
40 2.93
56 4.10
64 4.68
60 4.39
1019 74.54
348 25.46%
107  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 67
4 5.97
4 5.97
5 7.46
4 5.97
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
108  โรงเรียนบ้านหนองผือ 52
0 0.00
2 3.85
11 21.15
0 0.00
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
109  โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 177
22 12.43
6 3.39
16 9.04
0 0.00
0 0.00
133 75.14
44 24.86%
110  โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 97
6 6.19
0 0.00
17 17.53
0 0.00
1 1.03
73 75.26
24 24.74%
111  โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 150
8 5.33
3 2.00
12 8.00
8 5.33
6 4.00
113 75.33
37 24.67%
112  โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม 135
3 2.22
4 2.96
21 15.56
1 0.74
4 2.96
102 75.56
33 24.44%
113  โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 41
4 9.76
2 4.88
3 7.32
0 0.00
1 2.44
31 75.61
10 24.39%
114  โรงเรียนบ้านโพนนาดี 99
3 3.03
2 2.02
19 19.19
0 0.00
0 0.00
75 75.76
24 24.24%
115  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 25
3 12.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
116  โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1619
90 5.56
72 4.45
80 4.94
41 2.53
105 6.49
1231 76.03
388 23.97%
117  โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน 313
38 12.14
20 6.39
16 5.11
1 0.32
0 0.00
238 76.04
75 23.96%
118  โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 228
18 7.89
15 6.58
7 3.07
7 3.07
7 3.07
174 76.32
54 23.68%
119  โรงเรียนบ้านโนนชาด 98
2 2.04
7 7.14
13 13.27
1 1.02
0 0.00
75 76.53
23 23.47%
120  โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา 175
14 8.00
7 4.00
15 8.57
5 2.86
0 0.00
134 76.57
41 23.43%
121  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 94
4 4.26
8 8.51
9 9.57
1 1.06
0 0.00
72 76.60
22 23.40%
122  โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา 83
4 4.82
2 2.41
7 8.43
3 3.61
3 3.61
64 77.11
19 22.89%
123  โรงเรียนบ้านม่วงกุล 211
10 4.74
7 3.32
20 9.48
7 3.32
4 1.90
163 77.25
48 22.75%
124  โรงเรียนบ้านผึ้ง 66
4 6.06
4 6.06
3 4.55
3 4.55
1 1.52
51 77.27
15 22.73%
125  โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 274
10 3.65
4 1.46
10 3.65
22 8.03
16 5.84
212 77.37
62 22.63%
126  โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 84
5 5.95
3 3.57
5 5.95
4 4.76
2 2.38
65 77.38
19 22.62%
127  โรงเรียนบ้านวังมน 62
4 6.45
0 0.00
10 16.13
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
128  โรงเรียนบ้านห้วยแดง 93
5 5.38
4 4.30
3 3.23
5 5.38
4 4.30
72 77.42
21 22.58%
129  โรงเรียนคำเม็กวิทยา 138
8 5.80
8 5.80
15 10.87
0 0.00
0 0.00
107 77.54
31 22.46%
130  โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ 145
8 5.52
4 2.76
20 13.79
0 0.00
0 0.00
113 77.93
32 22.07%
131  โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 105
9 8.57
3 2.86
8 7.62
3 2.86
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
132  โรงเรียนบ้านดงหมู 135
6 4.44
9 6.67
2 1.48
5 3.70
7 5.19
106 78.52
29 21.48%
133  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 14
0 0.00
2 14.29
1 7.14
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
134  โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย 34
5 14.71
1 2.94
1 2.94
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
135  โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 78
4 5.13
3 3.85
4 5.13
2 2.56
3 3.85
62 79.49
16 20.51%
136  โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา 49
3 6.12
1 2.04
3 6.12
1 2.04
2 4.08
39 79.59
10 20.41%
137  โรงเรียนบ้านโพนแพง 240
10 4.17
10 4.17
16 6.67
11 4.58
1 0.42
192 80.00
48 20.00%
138  โรงเรียนบ้านคำหม่วย 46
1 2.17
3 6.52
2 4.35
1 2.17
2 4.35
37 80.43
9 19.57%
139  โรงเรียนหนองบัวใน 175
17 9.71
9 5.14
7 4.00
1 0.57
0 0.00
141 80.57
34 19.43%
140  โรงเรียนบ้านชาด 264
18 6.82
8 3.03
13 4.92
6 2.27
6 2.27
213 80.68
51 19.32%
141  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 120
10 8.33
2 1.67
11 9.17
0 0.00
0 0.00
97 80.83
23 19.17%
142  โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 68
7 10.29
2 2.94
3 4.41
1 1.47
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
143  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 90
1 1.11
1 1.11
10 11.11
2 2.22
2 2.22
74 82.22
16 17.78%
144  โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 136
2 1.47
4 2.94
4 2.94
9 6.62
5 3.68
112 82.35
24 17.65%
145  โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 40
4 10.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
146  โรงเรียนนาทันวิทยา 122
4 3.28
4 3.28
9 7.38
3 2.46
1 0.82
101 82.79
21 17.21%
147  โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 60
0 0.00
6 10.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
148  โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 193
1 0.52
19 9.84
12 6.22
0 0.00
0 0.00
161 83.42
32 16.58%
149  โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 158
8 5.06
0 0.00
15 9.49
0 0.00
3 1.90
132 83.54
26 16.46%
150  โรงเรียนบ้านจาน 61
4 6.56
4 6.56
1 1.64
0 0.00
1 1.64
51 83.61
10 16.39%
151  โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม 87
7 8.05
0 0.00
3 3.45
0 0.00
4 4.60
73 83.91
14 16.09%
152  โรงเรียนหนองโพนสูง 56
0 0.00
0 0.00
8 14.29
0 0.00
1 1.79
47 83.93
9 16.07%
153  โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 174
6 3.45
0 0.00
21 12.07
0 0.00
0 0.00
147 84.48
27 15.52%
154  โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม 52
2 3.85
2 3.85
2 3.85
1 1.92
1 1.92
44 84.62
8 15.38%
155  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
1 3.85
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
156  โรงเรียนนางามวิทยา 177
12 6.78
2 1.13
6 3.39
1 0.56
6 3.39
150 84.75
27 15.25%
157  โรงเรียนบ้านคำม่วง 87
4 4.60
3 3.45
4 4.60
2 2.30
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
158  โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 155
18 11.61
3 1.94
2 1.29
0 0.00
0 0.00
132 85.16
23 14.84%
159  โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 7.41
2 7.41
23 85.19
4 14.81%
160  โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 133
6 4.51
4 3.01
6 4.51
1 0.75
1 0.75
115 86.47
18 13.53%
161  โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 52
0 0.00
0 0.00
7 13.46
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
162  โรงเรียนบ้านหนองมะงง 157
3 1.91
5 3.18
9 5.73
2 1.27
0 0.00
138 87.90
19 12.10%
163  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 67
3 4.48
3 4.48
2 2.99
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
164  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 86
3 3.49
0 0.00
7 8.14
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
165  โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 63
3 4.76
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
166  โรงเรียนบ้านขมิ้น 60
6 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
167  โรงเรียนคำบงพิทยาคม 259
5 1.93
5 1.93
7 2.70
3 1.16
5 1.93
234 90.35
25 9.65%
168  โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
169  โรงเรียนบ้านจอมทอง 33
2 6.06
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
170  โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 78
1 1.28
1 1.28
4 5.13
1 1.28
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
171  โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
172  โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ 163
5 3.07
0 0.00
9 5.52
0 0.00
0 0.00
149 91.41
14 8.59%
173  โรงเรียนบ้านโนนยาง 105
2 1.90
0 0.00
7 6.67
0 0.00
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
174  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 73
3 4.11
1 1.37
2 2.74
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
175  โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
176  โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 56
2 3.57
2 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
177  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 57
1 1.75
2 3.51
1 1.75
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
178  โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 105
5 4.76
0 0.00
2 1.90
0 0.00
0 0.00
98 93.33
7 6.67%
179  โรงเรียนบ้านกลาง 114
2 1.75
0 0.00
1 0.88
2 1.75
2 1.75
107 93.86
7 6.14%
180  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 69
0 0.00
1 1.45
3 4.35
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
181  โรงเรียนหนองบัวกลาง 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
182  โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
1 2.44
39 95.12
2 4.88%
183  โรงเรียนโป่งนกเปล้า 41
2 4.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
184  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
185  โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 63
0 0.00
2 3.17
1 1.59
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
186  โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 224
2 0.89
2 0.89
2 0.89
2 0.89
2 0.89
214 95.54
10 4.46%
187  โรงเรียนหนองบัวนอก 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
188  โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 112
0 0.00
0 0.00
2 1.79
0 0.00
2 1.79
108 96.43
4 3.57%
189  โรงเรียนโคกนาดี 115
0 0.00
0 0.00
4 3.48
0 0.00
0 0.00
111 96.52
4 3.48%
190  โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 275
8 2.91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
267 97.09
8 2.91%
191  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.44
40 97.56
1 2.44%
192  โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม 100
0 0.00
0 0.00
2 2.00
0 0.00
0 0.00
98 98.00
2 2.00%
193  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 175
0 0.00
0 0.00
3 1.71
0 0.00
0 0.00
172 98.29
3 1.71%
194  โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว 98
0 0.00
0 0.00
1 1.02
0 0.00
0 0.00
97 98.98
1 1.02%
195  โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง 161
0 0.00
0 0.00
1 0.62
0 0.00
0 0.00
160 99.38
1 0.62%
196  โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
199  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 344
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
344 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,629 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,115 8.59
เตี้ย  1,355 5.50
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,844 7.49
ผอมและเตี้ย  921 3.74
อ้วนและเตี้ย  744 3.02
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,650 71.66
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,979 คน


28.34%


Powered By www.thaieducation.net