ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 165 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 165 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนคำขามวิทยา 91
25 27.47
18 19.78
14 15.38
14 15.38
20 21.98
0 0.00
91 100.00%
2  โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา 36
26 72.22
4 11.11
6 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00%
3  โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 140
31 22.14
10 7.14
79 56.43
9 6.43
11 7.86
0 0.00
140 100.00%
4  โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 199
41 20.60
37 18.59
47 23.62
30 15.08
25 12.56
19 9.55
180 90.45%
5  โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ 60
38 63.33
6 10.00
8 13.33
0 0.00
1 1.67
7 11.67
53 88.33%
6  โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 172
20 11.63
37 21.51
41 23.84
29 16.86
24 13.95
21 12.21
151 87.79%
7  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 28
17 60.71
1 3.57
4 14.29
1 3.57
0 0.00
5 17.86
23 82.14%
8  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 126
25 19.84
31 24.60
19 15.08
16 12.70
10 7.94
25 19.84
101 80.16%
9  โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 100
22 22.00
16 16.00
12 12.00
17 17.00
11 11.00
22 22.00
78 78.00%
10  โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 133
95 71.43
0 0.00
5 3.76
0 0.00
0 0.00
33 24.81
100 75.19%
11  โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี) 59
9 15.25
2 3.39
9 15.25
10 16.95
9 15.25
20 33.90
39 66.10%
12  โรงเรียนบ้านหนองบัว 82
51 62.20
0 0.00
2 2.44
0 0.00
0 0.00
29 35.37
53 64.63%
13  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 177
37 20.90
27 15.25
23 12.99
18 10.17
9 5.08
63 35.59
114 64.41%
14  โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ 50
1 2.00
12 24.00
9 18.00
1 2.00
8 16.00
19 38.00
31 62.00%
15  โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 105
21 20.00
19 18.10
7 6.67
12 11.43
5 4.76
41 39.05
64 60.95%
16  โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 158
17 10.76
20 12.66
2 1.27
37 23.42
17 10.76
65 41.14
93 58.86%
17  โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 24
5 20.83
3 12.50
2 8.33
4 16.67
0 0.00
10 41.67
14 58.33%
18  โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 100
5 5.00
14 14.00
14 14.00
10 10.00
15 15.00
42 42.00
58 58.00%
19  โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 94
45 47.87
1 1.06
7 7.45
0 0.00
0 0.00
41 43.62
53 56.38%
20  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 120
9 7.50
14 11.67
7 5.83
23 19.17
9 7.50
58 48.33
62 51.67%
21  โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ 34
4 11.76
2 5.88
1 2.94
10 29.41
0 0.00
17 50.00
17 50.00%
22  โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุง 4
0 0.00
0 0.00
2 50.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
23  โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 219
42 19.18
39 17.81
13 5.94
14 6.39
1 0.46
110 50.23
109 49.77%
24  โรงเรียนปอแดงวิทยา 103
3 2.91
1 0.97
28 27.18
1 0.97
18 17.48
52 50.49
51 49.51%
25  โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ 52
9 17.31
5 9.62
5 9.62
5 9.62
0 0.00
28 53.85
24 46.15%
26  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 59
5 8.47
3 5.08
16 27.12
3 5.08
0 0.00
32 54.24
27 45.76%
27  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 161
4 2.48
5 3.11
26 16.15
9 5.59
28 17.39
89 55.28
72 44.72%
28  โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 163
18 11.04
14 8.59
15 9.20
11 6.75
14 8.59
91 55.83
72 44.17%
29  โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล 80
6 7.50
5 6.25
9 11.25
11 13.75
4 5.00
45 56.25
35 43.75%
30  โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 127
30 23.62
0 0.00
25 19.69
0 0.00
0 0.00
72 56.69
55 43.31%
31  โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1044
52 4.98
76 7.28
58 5.56
128 12.26
134 12.84
596 57.09
448 42.91%
32  โรงเรียนสว่างกิจวิทยา 64
9 14.06
9 14.06
1 1.56
7 10.94
1 1.56
37 57.81
27 42.19%
33  โรงเรียนนาบงวิทยา 134
9 6.72
11 8.21
17 12.69
7 5.22
12 8.96
78 58.21
56 41.79%
34  โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง 48
7 14.58
5 10.42
5 10.42
2 4.17
1 2.08
28 58.33
20 41.67%
35  โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 100
22 22.00
10 10.00
7 7.00
2 2.00
0 0.00
59 59.00
41 41.00%
36  โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ 192
25 13.02
32 16.67
15 7.81
6 3.13
0 0.00
114 59.38
78 40.63%
37  โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร 57
11 19.30
9 15.79
1 1.75
2 3.51
0 0.00
34 59.65
23 40.35%
38  โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 62
11 17.74
6 9.68
5 8.06
2 3.23
1 1.61
37 59.68
25 40.32%
39  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย 122
16 13.11
12 9.84
16 13.11
5 4.10
0 0.00
73 59.84
49 40.16%
40  โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ 33
6 18.18
6 18.18
0 0.00
1 3.03
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
41  โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 229
47 20.52
20 8.73
5 2.18
15 6.55
3 1.31
139 60.70
90 39.30%
42  โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 101
16 15.84
18 17.82
4 3.96
0 0.00
0 0.00
63 62.38
38 37.62%
43  โรงเรียนหลักด่านวิทยา 64
13 20.31
2 3.13
7 10.94
2 3.13
0 0.00
40 62.50
24 37.50%
44  โรงเรียนนาค้อวิทยาคม 111
29 26.13
4 3.60
3 2.70
2 1.80
0 0.00
73 65.77
38 34.23%
45  โรงเรียนเดชอุดมพิทยาคม 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
46  โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง 110
24 21.82
6 5.45
3 2.73
2 1.82
1 0.91
74 67.27
36 32.73%
47  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 44
4 9.09
6 13.64
4 9.09
0 0.00
0 0.00
30 68.18
14 31.82%
48  โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี 67
3 4.48
3 4.48
6 8.96
3 4.48
6 8.96
46 68.66
21 31.34%
49  โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ 128
11 8.59
10 7.81
19 14.84
0 0.00
0 0.00
88 68.75
40 31.25%
50  โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล 39
2 5.13
0 0.00
4 10.26
6 15.38
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
51  โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 347
28 8.07
5 1.44
60 17.29
4 1.15
9 2.59
241 69.45
106 30.55%
52  โรงเรียนบ้านโคกศรี 97
8 8.25
7 7.22
2 2.06
6 6.19
6 6.19
68 70.10
29 29.90%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 178
27 15.17
13 7.30
8 4.49
2 1.12
0 0.00
128 71.91
50 28.09%
54  โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 114
10 8.77
5 4.39
9 7.89
4 3.51
4 3.51
82 71.93
32 28.07%
55  โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 198
13 6.57
12 6.06
12 6.06
9 4.55
8 4.04
144 72.73
54 27.27%
56  โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 125
6 4.80
6 4.80
12 9.60
9 7.20
0 0.00
92 73.60
33 26.40%
57  โรงเรียนหนองแวงม่วง 61
2 3.28
1 1.64
9 14.75
1 1.64
3 4.92
45 73.77
16 26.23%
58  โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม 103
2 1.94
1 0.97
22 21.36
2 1.94
0 0.00
76 73.79
27 26.21%
59  โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา 102
4 3.92
9 8.82
10 9.80
3 2.94
0 0.00
76 74.51
26 25.49%
60  โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 124
5 4.03
4 3.23
22 17.74
0 0.00
0 0.00
93 75.00
31 25.00%
61  โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 90
7 7.78
0 0.00
15 16.67
0 0.00
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
62  โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา 140
6 4.29
7 5.00
9 6.43
5 3.57
7 5.00
106 75.71
34 24.29%
63  โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา 97
1 1.03
9 9.28
13 13.40
0 0.00
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
64  โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร 47
6 12.77
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
65  โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา 212
18 8.49
13 6.13
17 8.02
1 0.47
0 0.00
163 76.89
49 23.11%
66  โรงเรียนดงบังวิทยา 113
1 0.88
5 4.42
15 13.27
3 2.65
2 1.77
87 76.99
26 23.01%
67  โรงเรียนสำราญ - ประภาศรี 101
19 18.81
0 0.00
2 1.98
2 1.98
0 0.00
78 77.23
23 22.77%
68  โรงเรียนป่าหวายศึกษา 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
3 16.67
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
69  โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 72
12 16.67
2 2.78
2 2.78
0 0.00
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
70  โรงเรียนโคกคำวิทยา 156
9 5.77
5 3.21
20 12.82
0 0.00
0 0.00
122 78.21
34 21.79%
71  โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 178
12 6.74
0 0.00
26 14.61
0 0.00
0 0.00
140 78.65
38 21.35%
72  โรงเรียนประชารัฐศึกษา 47
4 8.51
3 6.38
1 2.13
1 2.13
1 2.13
37 78.72
10 21.28%
73  โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 151
8 5.30
1 0.66
9 5.96
7 4.64
6 3.97
120 79.47
31 20.53%
74  โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 44
3 6.82
0 0.00
5 11.36
1 2.27
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
75  โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 182
14 7.69
8 4.40
14 7.69
0 0.00
0 0.00
146 80.22
36 19.78%
76  โรงเรียนบ้านหนองแซง 383
29 7.57
21 5.48
12 3.13
7 1.83
4 1.04
310 80.94
73 19.06%
77  โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา 132
6 4.55
6 4.55
7 5.30
5 3.79
1 0.76
107 81.06
25 18.94%
78  โรงเรียนยางคำวิทยา 86
10 11.63
1 1.16
2 2.33
1 1.16
2 2.33
70 81.40
16 18.60%
79  โรงเรียนดอนขีวิทยา 116
8 6.90
5 4.31
3 2.59
3 2.59
2 1.72
95 81.90
21 18.10%
80  โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา 61
1 1.64
2 3.28
8 13.11
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
81  โรงเรียนดอนยานางศึกษา 166
7 4.22
4 2.41
15 9.04
2 1.20
0 0.00
138 83.13
28 16.87%
82  โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ 38
4 10.53
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
83  โรงเรียนพิมูลวิทยา 19
1 5.26
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
84  โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา 140
14 10.00
2 1.43
6 4.29
0 0.00
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
85  โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 115
6 5.22
1 0.87
5 4.35
2 1.74
4 3.48
97 84.35
18 15.65%
86  โรงเรียนโคกเครือวิทยา 77
6 7.79
0 0.00
5 6.49
1 1.30
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
87  โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 181
7 3.87
8 4.42
13 7.18
0 0.00
0 0.00
153 84.53
28 15.47%
88  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
2 6.06
28 84.85
5 15.15%
89  โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 100
5 5.00
3 3.00
5 5.00
2 2.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
90  โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม 156
7 4.49
3 1.92
7 4.49
6 3.85
0 0.00
133 85.26
23 14.74%
91  โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 93
5 5.38
5 5.38
3 3.23
0 0.00
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
92  โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ 125
8 6.40
0 0.00
8 6.40
0 0.00
1 0.80
108 86.40
17 13.60%
93  โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม 126
7 5.56
0 0.00
10 7.94
0 0.00
0 0.00
109 86.51
17 13.49%
94  โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 77
1 1.30
0 0.00
8 10.39
1 1.30
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
95  โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 93
4 4.30
0 0.00
8 8.60
0 0.00
0 0.00
81 87.10
12 12.90%
96  โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม 124
3 2.42
3 2.42
4 3.23
3 2.42
3 2.42
108 87.10
16 12.90%
97  โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 47
0 0.00
0 0.00
5 10.64
0 0.00
1 2.13
41 87.23
6 12.77%
98  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 56
1 1.79
1 1.79
4 7.14
1 1.79
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
99  โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 82
1 1.22
2 2.44
7 8.54
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
100  โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล 17
1 5.88
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
101  โรงเรียนหนองแสงวิทยา 77
0 0.00
0 0.00
9 11.69
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
102  โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 189
6 3.17
6 3.17
7 3.70
2 1.06
1 0.53
167 88.36
22 11.64%
103  โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 262
16 6.11
4 1.53
9 3.44
0 0.00
0 0.00
233 88.93
29 11.07%
104  โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ 39
0 0.00
1 2.56
3 7.69
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
105  โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 137
4 2.92
3 2.19
5 3.65
2 1.46
0 0.00
123 89.78
14 10.22%
106  โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 89
0 0.00
0 0.00
4 4.49
4 4.49
1 1.12
80 89.89
9 10.11%
107  โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 60
2 3.33
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
108  โรงเรียนหนองแข้วิทยา 115
4 3.48
0 0.00
7 6.09
0 0.00
0 0.00
104 90.43
11 9.57%
109  โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร 56
2 3.57
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
110  โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 113
3 2.65
0 0.00
0 0.00
7 6.19
0 0.00
103 91.15
10 8.85%
111  โรงเรียนบ้านชัยศรี 68
3 4.41
0 0.00
2 2.94
0 0.00
1 1.47
62 91.18
6 8.82%
112  โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 34
2 5.88
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
113  โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 161
4 2.48
3 1.86
4 2.48
1 0.62
0 0.00
149 92.55
12 7.45%
114  โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 81
3 3.70
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
115  โรงเรียนหนองบัวชุม 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
116  โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
117  โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
118  โรงเรียนไชยวารวิทยาคม 85
1 1.18
0 0.00
4 4.71
1 1.18
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
119  โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
120  โรงเรียนคำโองวิทยา 77
3 3.90
2 2.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
121  โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 47
1 2.13
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
122  โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา 63
0 0.00
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
123  โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ 64
2 3.13
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
124  โรงเรียนหนองโนวิทยาคม 99
1 1.01
1 1.01
3 3.03
1 1.01
0 0.00
93 93.94
6 6.06%
125  โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 190
3 1.58
3 1.58
5 2.63
0 0.00
0 0.00
179 94.21
11 5.79%
126  โรงเรียนบ้านคำแคน 36
2 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
127  โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง 91
0 0.00
1 1.10
3 3.30
0 0.00
1 1.10
86 94.51
5 5.49%
128  โรงเรียนบ้านแสนสุข 74
1 1.35
2 2.70
0 0.00
1 1.35
0 0.00
70 94.59
4 5.41%
129  โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ 56
0 0.00
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
130  โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 113
0 0.00
0 0.00
2 1.77
4 3.54
0 0.00
107 94.69
6 5.31%
131  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 153
3 1.96
4 2.61
0 0.00
1 0.65
0 0.00
145 94.77
8 5.23%
132  โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน 116
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 3.45
2 1.72
110 94.83
6 5.17%
133  โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 61
1 1.64
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
134  โรงเรียนบ้านหนองขาม 107
2 1.87
0 0.00
3 2.80
0 0.00
0 0.00
102 95.33
5 4.67%
135  โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 43
2 4.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
136  โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
137  โรงเรียนบ้านหนองแสง 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
1 2.22
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
138  โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม 99
1 1.01
0 0.00
3 3.03
0 0.00
0 0.00
95 95.96
4 4.04%
139  โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ 78
1 1.28
2 2.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 96.15
3 3.85%
140  โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 138
0 0.00
0 0.00
1 0.72
3 2.17
1 0.72
133 96.38
5 3.62%
141  โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 198
4 2.02
0 0.00
3 1.52
0 0.00
0 0.00
191 96.46
7 3.54%
142  โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 115
1 0.87
0 0.00
2 1.74
0 0.00
0 0.00
112 97.39
3 2.61%
143  โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.13
46 97.87
1 2.13%
144  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 148
1 0.68
0 0.00
2 1.35
0 0.00
0 0.00
145 97.97
3 2.03%
145  โรงเรียนคำไฮวิทยา(ะยางตลาด) 113
0 0.00
0 0.00
2 1.77
0 0.00
0 0.00
111 98.23
2 1.77%
146  โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 123
0 0.00
0 0.00
2 1.63
0 0.00
0 0.00
121 98.37
2 1.63%
147  โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม 64
0 0.00
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
63 98.44
1 1.56%
148  โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 72
0 0.00
0 0.00
1 1.39
0 0.00
0 0.00
71 98.61
1 1.39%
149  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 281
0 0.00
0 0.00
1 0.36
0 0.00
0 0.00
280 99.64
1 0.36%
150  โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 100.00
0 0.00%
151  โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
152  โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 250
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
250 100.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
156  โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
157  โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
158  โรงเรียนหนองโนวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
159  โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 111
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนเนินลาดวิทยา 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
164  โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
165  โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,973 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,426 8.40
เตี้ย  806 4.75
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,232 7.26
ผอมและเตี้ย  618 3.64
อ้วนและเตี้ย  472 2.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,419 73.17
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,554 คน


26.83%


Powered By www.thaieducation.net