ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 173 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 2
1 50.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนบ้านท่างาม 3
1 33.33
0 0.00
2 66.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
3  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 1
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
4  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 93
10 10.75
22 23.66
11 11.83
11 11.83
2 2.15
37 39.78
56 60.22%
5  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 133
18 13.53
6 4.51
6 4.51
24 18.05
12 9.02
67 50.38
66 49.62%
6  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 58
13 22.41
0 0.00
12 20.69
0 0.00
1 1.72
32 55.17
26 44.83%
7  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 36
6 16.67
0 0.00
9 25.00
0 0.00
0 0.00
21 58.33
15 41.67%
8  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 75
8 10.67
11 14.67
8 10.67
4 5.33
0 0.00
44 58.67
31 41.33%
9  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 154
17 11.04
5 3.25
25 16.23
4 2.60
12 7.79
91 59.09
63 40.91%
10  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 106
10 9.43
7 6.60
12 11.32
13 12.26
1 0.94
63 59.43
43 40.57%
11  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 23
2 8.70
4 17.39
3 13.04
0 0.00
0 0.00
14 60.87
9 39.13%
12  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 94
5 5.32
8 8.51
4 4.26
8 8.51
9 9.57
60 63.83
34 36.17%
13  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 92
16 17.39
9 9.78
8 8.70
0 0.00
0 0.00
59 64.13
33 35.87%
14  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 104
9 8.65
8 7.69
11 10.58
8 7.69
1 0.96
67 64.42
37 35.58%
15  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 31
4 12.90
2 6.45
5 16.13
0 0.00
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
16  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 68
7 10.29
7 10.29
2 2.94
7 10.29
0 0.00
45 66.18
23 33.82%
17  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 104
15 14.42
7 6.73
5 4.81
6 5.77
2 1.92
69 66.35
35 33.65%
18  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
19  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 39
3 7.69
2 5.13
7 17.95
1 2.56
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
20  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 159
18 11.32
2 1.26
17 10.69
2 1.26
13 8.18
107 67.30
52 32.70%
21  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 37
7 18.92
0 0.00
3 8.11
2 5.41
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
22  โรงเรียนหนองตุวิทยา 53
3 5.66
4 7.55
5 9.43
2 3.77
3 5.66
36 67.92
17 32.08%
23  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 86
4 4.65
6 6.98
6 6.98
4 4.65
7 8.14
59 68.60
27 31.40%
24  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 80
8 10.00
8 10.00
5 6.25
4 5.00
0 0.00
55 68.75
25 31.25%
25  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 109
8 7.34
9 8.26
5 4.59
4 3.67
8 7.34
75 68.81
34 31.19%
26  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 214
10 4.67
9 4.21
35 16.36
12 5.61
0 0.00
148 69.16
66 30.84%
27  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 23
2 8.70
0 0.00
5 21.74
0 0.00
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
28  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 112
15 13.39
5 4.46
10 8.93
4 3.57
0 0.00
78 69.64
34 30.36%
29  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 80
7 8.75
6 7.50
4 5.00
5 6.25
2 2.50
56 70.00
24 30.00%
30  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 83
9 10.84
0 0.00
11 13.25
0 0.00
4 4.82
59 71.08
24 28.92%
31  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 115
10 8.70
8 6.96
15 13.04
0 0.00
0 0.00
82 71.30
33 28.70%
32  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 119
3 2.52
4 3.36
21 17.65
6 5.04
0 0.00
85 71.43
34 28.57%
33  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 21
4 19.05
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
34  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 71
8 11.27
4 5.63
6 8.45
2 2.82
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
35  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 86
5 5.81
7 8.14
7 8.14
5 5.81
0 0.00
62 72.09
24 27.91%
36  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 61
2 3.28
8 13.11
3 4.92
4 6.56
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
37  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 155
14 9.03
6 3.87
19 12.26
2 1.29
1 0.65
113 72.90
42 27.10%
38  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 67
4 5.97
3 4.48
5 7.46
4 5.97
2 2.99
49 73.13
18 26.87%
39  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 60
4 6.67
1 1.67
7 11.67
4 6.67
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
40  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 84
13 15.48
1 1.19
8 9.52
0 0.00
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
41  โรงเรียนสิงห์สะอาด 120
2 1.67
2 1.67
7 5.83
14 11.67
6 5.00
89 74.17
31 25.83%
42  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 190
14 7.37
10 5.26
17 8.95
4 2.11
4 2.11
141 74.21
49 25.79%
43  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 66
9 13.64
4 6.06
3 4.55
1 1.52
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
44  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 130
4 3.08
6 4.62
8 6.15
10 7.69
5 3.85
97 74.62
33 25.38%
45  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 16
1 6.25
0 0.00
3 18.75
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
46  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 120
19 15.83
3 2.50
7 5.83
1 0.83
0 0.00
90 75.00
30 25.00%
47  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 50
7 14.00
1 2.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
48  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 259
15 5.79
0 0.00
8 3.09
23 8.88
15 5.79
198 76.45
61 23.55%
49  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 126
2 1.59
5 3.97
19 15.08
3 2.38
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
50  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 122
7 5.74
5 4.10
5 4.10
6 4.92
5 4.10
94 77.05
28 22.95%
51  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 144
9 6.25
4 2.78
17 11.81
3 2.08
0 0.00
111 77.08
33 22.92%
52  โรงเรียนภูปอวิทยา 22
5 22.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
53  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 66
9 13.64
0 0.00
6 9.09
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
54  โรงเรียนสำเริงวิทยา 49
8 16.33
2 4.08
1 2.04
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
55  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 116
9 7.76
7 6.03
8 6.90
2 1.72
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
56  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 36
1 2.78
1 2.78
1 2.78
2 5.56
3 8.33
28 77.78
8 22.22%
57  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 100
4 4.00
2 2.00
14 14.00
2 2.00
0 0.00
78 78.00
22 22.00%
58  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 143
7 4.90
0 0.00
24 16.78
0 0.00
0 0.00
112 78.32
31 21.68%
59  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 28
2 7.14
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
60  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 42
1 2.38
2 4.76
4 9.52
2 4.76
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
61  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 66
1 1.52
3 4.55
8 12.12
2 3.03
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
62  โรงเรียนนาคูณวิทยา 48
3 6.25
3 6.25
2 4.17
1 2.08
1 2.08
38 79.17
10 20.83%
63  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 34
1 2.94
2 5.88
2 5.88
2 5.88
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
64  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 78
7 8.97
2 2.56
7 8.97
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
65  โรงเรียนคำแคนวิทยา 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
66  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 50
2 4.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
67  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 127
10 7.87
3 2.36
11 8.66
1 0.79
0 0.00
102 80.31
25 19.69%
68  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 61
8 13.11
4 6.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
69  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 92
6 6.52
0 0.00
5 5.43
2 2.17
5 5.43
74 80.43
18 19.57%
70  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 87
4 4.60
2 2.30
3 3.45
3 3.45
5 5.75
70 80.46
17 19.54%
71  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1956
153 7.82
105 5.37
62 3.17
28 1.43
33 1.69
1575 80.52
381 19.48%
72  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 617
19 3.08
20 3.24
65 10.53
7 1.13
7 1.13
499 80.88
118 19.12%
73  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 259
12 4.63
2 0.77
28 10.81
2 0.77
5 1.93
210 81.08
49 18.92%
74  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 101
6 5.94
2 1.98
8 7.92
3 2.97
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
75  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1572
51 3.24
43 2.74
94 5.98
15 0.95
92 5.85
1277 81.23
295 18.77%
76  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 432
21 4.86
13 3.01
46 10.65
1 0.23
0 0.00
351 81.25
81 18.75%
77  โรงเรียนหนองแวงแสน 43
1 2.33
0 0.00
7 16.28
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
78  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 199
24 12.06
3 1.51
4 2.01
2 1.01
4 2.01
162 81.41
37 18.59%
79  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 27
1 3.70
2 7.41
1 3.70
1 3.70
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
80  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 195
12 6.15
11 5.64
4 2.05
9 4.62
0 0.00
159 81.54
36 18.46%
81  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 61
5 8.20
3 4.92
2 3.28
1 1.64
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
82  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 368
20 5.43
15 4.08
15 4.08
12 3.26
4 1.09
302 82.07
66 17.93%
83  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 112
6 5.36
5 4.46
8 7.14
1 0.89
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
84  โรงเรียนบ้านสว่าง 45
2 4.44
1 2.22
4 8.89
1 2.22
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
85  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 34
3 8.82
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
86  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 138
12 8.70
6 4.35
2 1.45
4 2.90
0 0.00
114 82.61
24 17.39%
87  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 145
13 8.97
3 2.07
4 2.76
2 1.38
3 2.07
120 82.76
25 17.24%
88  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 194
20 10.31
7 3.61
4 2.06
1 0.52
1 0.52
161 82.99
33 17.01%
89  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 133
13 9.77
7 5.26
2 1.50
0 0.00
0 0.00
111 83.46
22 16.54%
90  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 104
6 5.77
1 0.96
9 8.65
0 0.00
1 0.96
87 83.65
17 16.35%
91  โรงเรียนนาจำปา 223
18 8.07
1 0.45
13 5.83
1 0.45
3 1.35
187 83.86
36 16.14%
92  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 93
8 8.60
0 0.00
7 7.53
0 0.00
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
93  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 19
1 5.26
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
94  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 102
6 5.88
5 4.90
4 3.92
0 0.00
1 0.98
86 84.31
16 15.69%
95  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 64
4 6.25
2 3.13
4 6.25
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
96  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 87
0 0.00
1 1.15
12 13.79
0 0.00
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
97  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 115
6 5.22
3 2.61
1 0.87
2 1.74
5 4.35
98 85.22
17 14.78%
98  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 103
1 0.97
0 0.00
13 12.62
0 0.00
1 0.97
88 85.44
15 14.56%
99  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 55
2 3.64
2 3.64
1 1.82
1 1.82
2 3.64
47 85.45
8 14.55%
100  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 62
3 4.84
3 4.84
1 1.61
2 3.23
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
101  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 83
4 4.82
1 1.20
7 8.43
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
102  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 98
4 4.08
5 5.10
5 5.10
0 0.00
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
103  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 93
6 6.45
0 0.00
7 7.53
0 0.00
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
104  โรงเรียนบ้านโคกใส 65
3 4.62
2 3.08
2 3.08
1 1.54
1 1.54
56 86.15
9 13.85%
105  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 246
8 3.25
6 2.44
7 2.85
4 1.63
9 3.66
212 86.18
34 13.82%
106  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 96
3 3.13
2 2.08
3 3.13
3 3.13
2 2.08
83 86.46
13 13.54%
107  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 226
13 5.75
6 2.65
11 4.87
0 0.00
0 0.00
196 86.73
30 13.27%
108  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 113
6 5.31
6 5.31
2 1.77
1 0.88
0 0.00
98 86.73
15 13.27%
109  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 83
0 0.00
3 3.61
6 7.23
1 1.20
1 1.20
72 86.75
11 13.25%
110  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 115
6 5.22
2 1.74
7 6.09
0 0.00
0 0.00
100 86.96
15 13.04%
111  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 184
4 2.17
0 0.00
19 10.33
0 0.00
1 0.54
160 86.96
24 13.04%
112  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 32
1 3.13
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
113  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 48
3 6.25
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
114  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
115  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 52
2 3.85
0 0.00
2 3.85
0 0.00
2 3.85
46 88.46
6 11.54%
116  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 253
9 3.56
5 1.98
12 4.74
3 1.19
0 0.00
224 88.54
29 11.46%
117  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 185
7 3.78
3 1.62
9 4.86
1 0.54
1 0.54
164 88.65
21 11.35%
118  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 80
1 1.25
0 0.00
3 3.75
2 2.50
3 3.75
71 88.75
9 11.25%
119  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 18
2 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
120  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 117
4 3.42
3 2.56
3 2.56
2 1.71
1 0.85
104 88.89
13 11.11%
121  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 83
4 4.82
2 2.41
3 3.61
0 0.00
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
122  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 83
5 6.02
1 1.20
2 2.41
1 1.20
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
123  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 77
4 5.19
0 0.00
4 5.19
0 0.00
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
124  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 87
2 2.30
2 2.30
2 2.30
2 2.30
1 1.15
78 89.66
9 10.34%
125  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 97
4 4.12
2 2.06
4 4.12
0 0.00
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
126  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 108
2 1.85
0 0.00
9 8.33
0 0.00
0 0.00
97 89.81
11 10.19%
127  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 59
3 5.08
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
128  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 210
6 2.86
2 0.95
12 5.71
1 0.48
0 0.00
189 90.00
21 10.00%
129  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 141
7 4.96
0 0.00
7 4.96
0 0.00
0 0.00
127 90.07
14 9.93%
130  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 101
2 1.98
1 0.99
4 3.96
2 1.98
1 0.99
91 90.10
10 9.90%
131  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
2 4.88
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
132  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 185
4 2.16
0 0.00
13 7.03
0 0.00
1 0.54
167 90.27
18 9.73%
133  โรงเรียนหนองหัวช้าง 62
1 1.61
2 3.23
2 3.23
0 0.00
1 1.61
56 90.32
6 9.68%
134  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
2 3.85
47 90.38
5 9.62%
135  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 126
3 2.38
3 2.38
5 3.97
1 0.79
0 0.00
114 90.48
12 9.52%
136  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 158
6 3.80
3 1.90
5 3.16
1 0.63
0 0.00
143 90.51
15 9.49%
137  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 86
0 0.00
1 1.16
4 4.65
2 2.33
1 1.16
78 90.70
8 9.30%
138  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
139  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 248
13 5.24
0 0.00
7 2.82
1 0.40
1 0.40
226 91.13
22 8.87%
140  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 117
1 0.85
5 4.27
4 3.42
0 0.00
0 0.00
107 91.45
10 8.55%
141  โรงเรียนนาโกวิทยา 110
4 3.64
2 1.82
0 0.00
0 0.00
3 2.73
101 91.82
9 8.18%
142  โรงเรียนเสมาสามัคคี 62
0 0.00
0 0.00
1 1.61
4 6.45
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
143  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 63
3 4.76
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
144  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 101
1 0.99
0 0.00
7 6.93
0 0.00
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
145  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51
0 0.00
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
146  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
1 2.44
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
147  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 83
2 2.41
0 0.00
2 2.41
1 1.20
1 1.20
77 92.77
6 7.23%
148  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 71
2 2.82
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
149  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 30
0 0.00
1 3.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
150  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 90
3 3.33
2 2.22
1 1.11
0 0.00
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
151  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 110
3 2.73
2 1.82
2 1.82
0 0.00
0 0.00
103 93.64
7 6.36%
152  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 110
2 1.82
0 0.00
3 2.73
2 1.82
0 0.00
103 93.64
7 6.36%
153  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 17
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
154  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
155  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 91
2 2.20
0 0.00
3 3.30
0 0.00
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
156  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 171
5 2.92
0 0.00
3 1.75
1 0.58
0 0.00
162 94.74
9 5.26%
157  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 84
0 0.00
2 2.38
2 2.38
0 0.00
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
158  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 105
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.90
3 2.86
100 95.24
5 4.76%
159  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
160  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 80
2 2.50
0 0.00
1 1.25
0 0.00
0 0.00
77 96.25
3 3.75%
161  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
162  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 106
0 0.00
0 0.00
3 2.83
0 0.00
0 0.00
103 97.17
3 2.83%
163  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 82
1 1.22
0 0.00
1 1.22
0 0.00
0 0.00
80 97.56
2 2.44%
164  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 125
2 1.60
0 0.00
1 0.80
0 0.00
0 0.00
122 97.60
3 2.40%
165  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 84
0 0.00
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
82 97.62
2 2.38%
166  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 43
0 0.00
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
42 97.67
1 2.33%
167  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 137
0 0.00
0 0.00
3 2.19
0 0.00
0 0.00
134 97.81
3 2.19%
168  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 52
1 1.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 98.08
1 1.92%
169  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,047 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,117 5.57
เตี้ย  606 3.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,226 6.12
ผอมและเตี้ย  378 1.89
อ้วนและเตี้ย  327 1.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,393 81.77
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,654 คน


18.23%


Powered By www.thaieducation.net