ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 173 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนคำแคนวิทยา 12
8 66.67
1 8.33
3 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00%
2  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 8
6 75.00
1 12.50
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
3  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 59
19 32.20
5 8.47
3 5.08
8 13.56
0 0.00
24 40.68
35 59.32%
4  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 139
37 26.62
4 2.88
7 5.04
7 5.04
22 15.83
62 44.60
77 55.40%
5  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 117
34 29.06
10 8.55
7 5.98
9 7.69
0 0.00
57 48.72
60 51.28%
6  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 85
27 31.76
7 8.24
6 7.06
0 0.00
3 3.53
42 49.41
43 50.59%
7  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 32
4 12.50
2 6.25
2 6.25
2 6.25
5 15.63
17 53.13
15 46.88%
8  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 108
12 11.11
9 8.33
14 12.96
12 11.11
1 0.93
60 55.56
48 44.44%
9  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 23
4 17.39
1 4.35
3 13.04
2 8.70
0 0.00
13 56.52
10 43.48%
10  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 98
10 10.20
5 5.10
16 16.33
3 3.06
7 7.14
57 58.16
41 41.84%
11  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 65
6 9.23
4 6.15
6 9.23
5 7.69
6 9.23
38 58.46
27 41.54%
12  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 118
9 7.63
1 0.85
20 16.95
13 11.02
6 5.08
69 58.47
49 41.53%
13  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 217
19 8.76
22 10.14
30 13.82
9 4.15
10 4.61
127 58.53
90 41.47%
14  โรงเรียนหนองตุวิทยา 63
11 17.46
6 9.52
4 6.35
3 4.76
2 3.17
37 58.73
26 41.27%
15  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 163
20 12.27
3 1.84
27 16.56
2 1.23
13 7.98
98 60.12
65 39.88%
16  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 104
7 6.73
12 11.54
17 16.35
3 2.88
2 1.92
63 60.58
41 39.42%
17  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 66
10 15.15
5 7.58
5 7.58
2 3.03
3 4.55
41 62.12
25 37.88%
18  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 81
10 12.35
10 12.35
4 4.94
5 6.17
1 1.23
51 62.96
30 37.04%
19  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 57
3 5.26
4 7.02
4 7.02
3 5.26
7 12.28
36 63.16
21 36.84%
20  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 36
4 11.11
1 2.78
7 19.44
1 2.78
0 0.00
23 63.89
13 36.11%
21  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 81
9 11.11
5 6.17
6 7.41
6 7.41
3 3.70
52 64.20
29 35.80%
22  โรงเรียนสิงห์สะอาด 116
16 13.79
10 8.62
6 5.17
7 6.03
2 1.72
75 64.66
41 35.34%
23  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 91
8 8.79
6 6.59
7 7.69
6 6.59
5 5.49
59 64.84
32 35.16%
24  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 114
6 5.26
9 7.89
16 14.04
6 5.26
3 2.63
74 64.91
40 35.09%
25  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 60
18 30.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 65.00
21 35.00%
26  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 90
14 15.56
4 4.44
10 11.11
3 3.33
0 0.00
59 65.56
31 34.44%
27  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 105
15 14.29
8 7.62
5 4.76
6 5.71
2 1.90
69 65.71
36 34.29%
28  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 97
11 11.34
7 7.22
10 10.31
4 4.12
1 1.03
64 65.98
33 34.02%
29  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 112
6 5.36
8 7.14
11 9.82
6 5.36
7 6.25
74 66.07
38 33.93%
30  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 108
10 9.26
9 8.33
6 5.56
7 6.48
4 3.70
72 66.67
36 33.33%
31  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 105
7 6.67
6 5.71
7 6.67
6 5.71
7 6.67
72 68.57
33 31.43%
32  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 65
3 4.62
8 12.31
9 13.85
0 0.00
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
33  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 26
2 7.69
2 7.69
2 7.69
2 7.69
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
34  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 111
14 12.61
7 6.31
7 6.31
6 5.41
0 0.00
77 69.37
34 30.63%
35  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 107
9 8.41
5 4.67
3 2.80
3 2.80
12 11.21
75 70.09
32 29.91%
36  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 157
15 9.55
8 5.10
23 14.65
0 0.00
0 0.00
111 70.70
46 29.30%
37  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 97
7 7.22
0 0.00
20 20.62
0 0.00
0 0.00
70 72.16
27 27.84%
38  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 29
2 6.90
2 6.90
2 6.90
2 6.90
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
39  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 138
9 6.52
13 9.42
15 10.87
0 0.00
0 0.00
101 73.19
37 26.81%
40  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1967
151 7.68
78 3.97
181 9.20
52 2.64
64 3.25
1441 73.26
526 26.74%
41  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 57
1 1.75
0 0.00
12 21.05
1 1.75
1 1.75
42 73.68
15 26.32%
42  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 65
6 9.23
5 7.69
1 1.54
5 7.69
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
43  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 73
4 5.48
0 0.00
12 16.44
1 1.37
2 2.74
54 73.97
19 26.03%
44  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 24
2 8.33
0 0.00
2 8.33
2 8.33
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
45  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 12
1 8.33
0 0.00
0 0.00
2 16.67
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
46  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 69
7 10.14
6 8.70
0 0.00
2 2.90
2 2.90
52 75.36
17 24.64%
47  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 49
5 10.20
2 4.08
5 10.20
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
48  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 469
25 5.33
23 4.90
16 3.41
34 7.25
16 3.41
355 75.69
114 24.31%
49  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 33
4 12.12
1 3.03
2 6.06
1 3.03
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
50  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 120
10 8.33
6 5.00
9 7.50
4 3.33
0 0.00
91 75.83
29 24.17%
51  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 162
7 4.32
10 6.17
21 12.96
0 0.00
0 0.00
124 76.54
38 23.46%
52  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 119
5 4.20
8 6.72
7 5.88
3 2.52
4 3.36
92 77.31
27 22.69%
53  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 102
8 7.84
3 2.94
12 11.76
0 0.00
0 0.00
79 77.45
23 22.55%
54  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 129
15 11.63
8 6.20
6 4.65
0 0.00
0 0.00
100 77.52
29 22.48%
55  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 655
30 4.58
24 3.66
25 3.82
29 4.43
38 5.80
509 77.71
146 22.29%
56  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 9
1 11.11
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
57  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 134
21 15.67
4 2.99
3 2.24
1 0.75
0 0.00
105 78.36
29 21.64%
58  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 148
0 0.00
1 0.68
30 20.27
1 0.68
0 0.00
116 78.38
32 21.62%
59  โรงเรียนบ้านโคกใส 66
8 12.12
0 0.00
4 6.06
2 3.03
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
60  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 123
13 10.57
4 3.25
8 6.50
0 0.00
1 0.81
97 78.86
26 21.14%
61  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 19
2 10.53
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
62  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 206
28 13.59
4 1.94
4 1.94
2 0.97
5 2.43
163 79.13
43 20.87%
63  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 124
3 2.42
7 5.65
2 1.61
7 5.65
6 4.84
99 79.84
25 20.16%
64  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 75
5 6.67
1 1.33
4 5.33
2 2.67
3 4.00
60 80.00
15 20.00%
65  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 25
3 12.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
66  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 95
4 4.21
5 5.26
6 6.32
4 4.21
0 0.00
76 80.00
19 20.00%
67  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 37
2 5.41
0 0.00
2 5.41
3 8.11
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
68  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 261
17 6.51
13 4.98
6 2.30
6 2.30
7 2.68
212 81.23
49 18.77%
69  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 50
4 8.00
1 2.00
3 6.00
0 0.00
1 2.00
41 82.00
9 18.00%
70  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 268
15 5.60
5 1.87
25 9.33
1 0.37
2 0.75
220 82.09
48 17.91%
71  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 170
7 4.12
0 0.00
21 12.35
1 0.59
0 0.00
141 82.94
29 17.06%
72  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1670
64 3.83
28 1.68
79 4.73
52 3.11
58 3.47
1389 83.17
281 16.83%
73  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 84
2 2.38
2 2.38
10 11.90
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
74  โรงเรียนภูปอวิทยา 24
3 12.50
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
75  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 48
2 4.17
3 6.25
3 6.25
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
76  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 54
3 5.56
3 5.56
1 1.85
2 3.70
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
77  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 30
4 13.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
78  โรงเรียนนาคูณวิทยา 55
1 1.82
0 0.00
6 10.91
2 3.64
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
79  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 118
5 4.24
6 5.08
8 6.78
0 0.00
0 0.00
99 83.90
19 16.10%
80  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 94
8 8.51
5 5.32
0 0.00
2 2.13
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
81  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 89
2 2.25
3 3.37
2 2.25
4 4.49
3 3.37
75 84.27
14 15.73%
82  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 140
7 5.00
7 5.00
5 3.57
3 2.14
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
83  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 233
12 5.15
8 3.43
15 6.44
1 0.43
0 0.00
197 84.55
36 15.45%
84  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 52
1 1.92
1 1.92
6 11.54
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
85  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 105
9 8.57
2 1.90
3 2.86
0 0.00
2 1.90
89 84.76
16 15.24%
86  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 94
4 4.26
2 2.13
4 4.26
2 2.13
2 2.13
80 85.11
14 14.89%
87  โรงเรียนนาโกวิทยา 111
5 4.50
2 1.80
3 2.70
3 2.70
3 2.70
95 85.59
16 14.41%
88  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 63
4 6.35
2 3.17
2 3.17
1 1.59
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
89  โรงเรียนหนองแวงแสน 49
1 2.04
2 4.08
4 8.16
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
90  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 107
1 0.93
1 0.93
11 10.28
2 1.87
0 0.00
92 85.98
15 14.02%
91  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 50
4 8.00
1 2.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
92  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 184
1 0.54
4 2.17
7 3.80
3 1.63
10 5.43
159 86.41
25 13.59%
93  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 67
3 4.48
1 1.49
3 4.48
0 0.00
2 2.99
58 86.57
9 13.43%
94  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 231
14 6.06
8 3.46
9 3.90
0 0.00
0 0.00
200 86.58
31 13.42%
95  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
1 6.67
13 86.67
2 13.33%
96  โรงเรียนนาจำปา 242
7 2.89
5 2.07
14 5.79
3 1.24
3 1.24
210 86.78
32 13.22%
97  โรงเรียนสำเริงวิทยา 46
1 2.17
2 4.35
3 6.52
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
98  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 54
2 3.70
2 3.70
2 3.70
1 1.85
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
99  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 31
2 6.45
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
100  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
2 5.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
101  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 128
4 3.13
2 1.56
5 3.91
5 3.91
0 0.00
112 87.50
16 12.50%
102  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
103  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 138
3 2.17
2 1.45
11 7.97
1 0.72
0 0.00
121 87.68
17 12.32%
104  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 66
0 0.00
0 0.00
5 7.58
2 3.03
1 1.52
58 87.88
8 12.12%
105  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 232
7 3.02
3 1.29
6 2.59
3 1.29
9 3.88
204 87.93
28 12.07%
106  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 83
3 3.61
4 4.82
3 3.61
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
107  โรงเรียนบ้านสว่าง 50
1 2.00
2 4.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
108  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 160
4 2.50
1 0.63
0 0.00
2 1.25
12 7.50
141 88.13
19 11.88%
109  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 93
2 2.15
2 2.15
2 2.15
2 2.15
3 3.23
82 88.17
11 11.83%
110  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 169
3 1.78
2 1.18
15 8.88
0 0.00
0 0.00
149 88.17
20 11.83%
111  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 119
3 2.52
5 4.20
6 5.04
0 0.00
0 0.00
105 88.24
14 11.76%
112  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 60
1 1.67
2 3.33
4 6.67
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
113  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 43
0 0.00
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
114  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 113
5 4.42
3 2.65
4 3.54
1 0.88
0 0.00
100 88.50
13 11.50%
115  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 87
6 6.90
0 0.00
4 4.60
0 0.00
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
116  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 114
6 5.26
0 0.00
7 6.14
0 0.00
0 0.00
101 88.60
13 11.40%
117  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 89
4 4.49
0 0.00
5 5.62
1 1.12
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
118  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 90
2 2.22
0 0.00
8 8.89
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
119  โรงเรียนหนองหัวช้าง 63
5 7.94
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
120  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 100
5 5.00
0 0.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
89 89.00
11 11.00%
121  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 129
3 2.33
3 2.33
8 6.20
0 0.00
0 0.00
115 89.15
14 10.85%
122  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 159
5 3.14
3 1.89
5 3.14
1 0.63
3 1.89
142 89.31
17 10.69%
123  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 94
4 4.26
2 2.13
2 2.13
2 2.13
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
124  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 151
4 2.65
4 2.65
8 5.30
0 0.00
0 0.00
135 89.40
16 10.60%
125  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
126  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 67
1 1.49
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
127  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 48
1 2.08
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
128  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 370
18 4.86
5 1.35
6 1.62
3 0.81
5 1.35
333 90.00
37 10.00%
129  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 81
2 2.47
4 4.94
2 2.47
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
130  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 228
6 2.63
1 0.44
12 5.26
3 1.32
0 0.00
206 90.35
22 9.65%
131  โรงเรียนบ้านท่างาม 52
4 7.69
0 0.00
0 0.00
1 1.92
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
132  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 117
4 3.42
0 0.00
3 2.56
1 0.85
3 2.56
106 90.60
11 9.40%
133  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 43
1 2.33
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
134  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 128
5 3.91
2 1.56
2 1.56
1 0.78
1 0.78
117 91.41
11 8.59%
135  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 50
1 2.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
1 2.00
46 92.00
4 8.00%
136  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 127
3 2.36
0 0.00
7 5.51
0 0.00
0 0.00
117 92.13
10 7.87%
137  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51
2 3.92
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
138  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 116
0 0.00
2 1.72
7 6.03
0 0.00
0 0.00
107 92.24
9 7.76%
139  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
1 2.56
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
140  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 117
3 2.56
2 1.71
0 0.00
0 0.00
4 3.42
108 92.31
9 7.69%
141  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 80
2 2.50
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
142  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 216
6 2.78
1 0.46
6 2.78
2 0.93
1 0.46
200 92.59
16 7.41%
143  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 27
1 3.70
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
144  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 68
2 2.94
1 1.47
2 2.94
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
145  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
146  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
147  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 44
0 0.00
2 4.55
1 2.27
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
148  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 88
2 2.27
0 0.00
2 2.27
1 1.14
1 1.14
82 93.18
6 6.82%
149  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 95
1 1.05
0 0.00
3 3.16
1 1.05
1 1.05
89 93.68
6 6.32%
150  โรงเรียนเสมาสามัคคี 64
0 0.00
0 0.00
1 1.56
3 4.69
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
151  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
1 2.94
32 94.12
2 5.88%
152  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 110
0 0.00
0 0.00
5 4.55
1 0.91
0 0.00
104 94.55
6 5.45%
153  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 129
2 1.55
0 0.00
5 3.88
0 0.00
0 0.00
122 94.57
7 5.43%
154  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 80
2 2.50
0 0.00
2 2.50
0 0.00
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
155  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 64
1 1.56
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
156  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
157  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 96
0 0.00
0 0.00
4 4.17
0 0.00
0 0.00
92 95.83
4 4.17%
158  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
159  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 269
2 0.74
1 0.37
2 0.74
3 1.12
3 1.12
258 95.91
11 4.09%
160  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 78
0 0.00
2 2.56
1 1.28
0 0.00
0 0.00
75 96.15
3 3.85%
161  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 105
2 1.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.90
101 96.19
4 3.81%
162  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 108
0 0.00
1 0.93
3 2.78
0 0.00
0 0.00
104 96.30
4 3.70%
163  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 273
3 1.10
3 1.10
1 0.37
1 0.37
0 0.00
265 97.07
8 2.93%
164  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 106
0 0.00
1 0.94
1 0.94
0 0.00
0 0.00
104 98.11
2 1.89%
165  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 116
1 0.86
1 0.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 98.28
2 1.72%
166  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 147
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.36
145 98.64
2 1.36%
167  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,643 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,185 5.74
เตี้ย  624 3.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,233 5.97
ผอมและเตี้ย  452 2.19
อ้วนและเตี้ย  423 2.05
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,726 81.03
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,917 คน


18.97%


Powered By www.thaieducation.net