ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 173 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนคำแคนวิทยา 12
9 75.00
1 8.33
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00%
2  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 67
7 10.45
19 28.36
14 20.90
8 11.94
7 10.45
12 17.91
55 82.09%
3  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 98
12 12.24
6 6.12
16 16.33
18 18.37
7 7.14
39 39.80
59 60.20%
4  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 217
26 11.98
32 14.75
30 13.82
15 6.91
12 5.53
102 47.00
115 53.00%
5  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 91
22 24.18
12 13.19
8 8.79
6 6.59
0 0.00
43 47.25
48 52.75%
6  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 85
27 31.76
7 8.24
6 7.06
0 0.00
3 3.53
42 49.41
43 50.59%
7  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 8
1 12.50
0 0.00
3 37.50
0 0.00
0 0.00
4 50.00
4 50.00%
8  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 60
19 31.67
5 8.33
2 3.33
4 6.67
0 0.00
30 50.00
30 50.00%
9  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 109
13 11.93
9 8.26
14 12.84
12 11.01
1 0.92
60 55.05
49 44.95%
10  โรงเรียนหนองตุวิทยา 63
12 19.05
6 9.52
5 7.94
3 4.76
2 3.17
35 55.56
28 44.44%
11  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 164
25 15.24
4 2.44
27 16.46
3 1.83
13 7.93
92 56.10
72 43.90%
12  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 32
3 9.38
2 6.25
2 6.25
2 6.25
5 15.63
18 56.25
14 43.75%
13  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 117
34 29.06
10 8.55
7 5.98
0 0.00
0 0.00
66 56.41
51 43.59%
14  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 118
9 7.63
1 0.85
22 18.64
13 11.02
6 5.08
67 56.78
51 43.22%
15  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 81
12 14.81
13 16.05
3 3.70
6 7.41
1 1.23
46 56.79
35 43.21%
16  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 139
37 26.62
4 2.88
7 5.04
7 5.04
5 3.60
79 56.83
60 43.17%
17  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 57
4 7.02
4 7.02
5 8.77
3 5.26
8 14.04
33 57.89
24 42.11%
18  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 81
11 13.58
6 7.41
6 7.41
7 8.64
3 3.70
48 59.26
33 40.74%
19  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 23
4 17.39
1 4.35
2 8.70
2 8.70
0 0.00
14 60.87
9 39.13%
20  โรงเรียนสิงห์สะอาด 116
18 15.52
12 10.34
6 5.17
7 6.03
2 1.72
71 61.21
45 38.79%
21  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 114
6 5.26
9 7.89
16 14.04
9 7.89
4 3.51
70 61.40
44 38.60%
22  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 112
8 7.14
10 8.93
12 10.71
7 6.25
6 5.36
69 61.61
43 38.39%
23  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 66
10 15.15
5 7.58
5 7.58
2 3.03
3 4.55
41 62.12
25 37.88%
24  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 100
15 15.00
0 0.00
9 9.00
1 1.00
12 12.00
63 63.00
37 37.00%
25  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 107
11 10.28
7 6.54
3 2.80
5 4.67
13 12.15
68 63.55
39 36.45%
26  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 107
4 3.74
6 5.61
23 21.50
3 2.80
3 2.80
68 63.55
39 36.45%
27  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 138
18 13.04
16 11.59
16 11.59
0 0.00
0 0.00
88 63.77
50 36.23%
28  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 91
8 8.79
6 6.59
7 7.69
6 6.59
5 5.49
59 64.84
32 35.16%
29  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 60
18 30.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 65.00
21 35.00%
30  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 105
15 14.29
8 7.62
5 4.76
6 5.71
2 1.90
69 65.71
36 34.29%
31  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 105
6 5.71
6 5.71
9 8.57
9 8.57
6 5.71
69 65.71
36 34.29%
32  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 73
7 9.59
0 0.00
13 17.81
2 2.74
3 4.11
48 65.75
25 34.25%
33  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 36
3 8.33
1 2.78
7 19.44
1 2.78
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
34  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 162
15 9.26
13 8.02
26 16.05
0 0.00
0 0.00
108 66.67
54 33.33%
35  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 111
16 14.41
7 6.31
7 6.31
6 5.41
0 0.00
75 67.57
36 32.43%
36  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 65
6 9.23
3 4.62
5 7.69
3 4.62
4 6.15
44 67.69
21 32.31%
37  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 119
14 11.76
6 5.04
13 10.92
5 4.20
0 0.00
81 68.07
38 31.93%
38  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 101
7 6.93
7 6.93
17 16.83
1 0.99
0 0.00
69 68.32
32 31.68%
39  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 16
2 12.50
0 0.00
1 6.25
1 6.25
1 6.25
11 68.75
5 31.25%
40  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 29
1 3.45
3 10.34
2 6.90
2 6.90
1 3.45
20 68.97
9 31.03%
41  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 65
3 4.62
8 12.31
9 13.85
0 0.00
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
42  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 157
17 10.83
8 5.10
23 14.65
0 0.00
0 0.00
109 69.43
48 30.57%
43  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 97
9 9.28
0 0.00
20 20.62
0 0.00
0 0.00
68 70.10
29 29.90%
44  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 111
8 7.21
5 4.50
9 8.11
8 7.21
3 2.70
78 70.27
33 29.73%
45  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 125
19 15.20
5 4.00
10 8.00
2 1.60
1 0.80
88 70.40
37 29.60%
46  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 65
7 10.77
5 7.69
2 3.08
5 7.69
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
47  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 24
2 8.33
0 0.00
3 12.50
2 8.33
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
48  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 69
6 8.70
5 7.25
5 7.25
0 0.00
4 5.80
49 71.01
20 28.99%
49  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 105
19 18.10
3 2.86
3 2.86
3 2.86
1 0.95
76 72.38
29 27.62%
50  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1967
156 7.93
84 4.27
177 9.00
49 2.49
57 2.90
1444 73.41
523 26.59%
51  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 655
34 5.19
26 3.97
28 4.27
34 5.19
46 7.02
487 74.35
168 25.65%
52  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 47
6 12.77
0 0.00
5 10.64
1 2.13
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
53  โรงเรียนภูปอวิทยา 24
5 20.83
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
54  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 12
1 8.33
0 0.00
0 0.00
2 16.67
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
55  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 461
27 5.86
23 4.99
15 3.25
33 7.16
15 3.25
348 75.49
113 24.51%
56  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 90
8 8.89
6 6.67
8 8.89
0 0.00
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
57  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 33
3 9.09
2 6.06
1 3.03
1 3.03
1 3.03
25 75.76
8 24.24%
58  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 232
15 6.47
6 2.59
13 5.60
8 3.45
13 5.60
177 76.29
55 23.71%
59  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 26
3 11.54
1 3.85
2 7.69
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
60  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 9
1 11.11
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
61  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 63
6 9.52
2 3.17
4 6.35
2 3.17
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
62  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 119
5 4.20
8 6.72
6 5.04
3 2.52
4 3.36
93 78.15
26 21.85%
63  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 129
15 11.63
8 6.20
5 3.88
0 0.00
0 0.00
101 78.29
28 21.71%
64  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 134
21 15.67
4 2.99
3 2.24
1 0.75
0 0.00
105 78.36
29 21.64%
65  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 148
0 0.00
1 0.68
30 20.27
1 0.68
0 0.00
116 78.38
32 21.62%
66  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 19
0 0.00
1 5.26
0 0.00
1 5.26
2 10.53
15 78.95
4 21.05%
67  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 206
28 13.59
4 1.94
4 1.94
2 0.97
5 2.43
163 79.13
43 20.87%
68  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 269
17 6.32
6 2.23
28 10.41
3 1.12
2 0.74
213 79.18
56 20.82%
69  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 263
19 7.22
14 5.32
7 2.66
6 2.28
8 3.04
209 79.47
54 20.53%
70  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 118
8 6.78
8 6.78
8 6.78
0 0.00
0 0.00
94 79.66
24 20.34%
71  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 94
9 9.57
7 7.45
0 0.00
3 3.19
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
72  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 124
3 2.42
7 5.65
2 1.61
7 5.65
6 4.84
99 79.84
25 20.16%
73  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 25
3 12.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
74  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 95
4 4.21
5 5.26
6 6.32
4 4.21
0 0.00
76 80.00
19 20.00%
75  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 30
5 16.67
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
76  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 37
2 5.41
0 0.00
2 5.41
3 8.11
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
77  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1670
75 4.49
33 1.98
87 5.21
57 3.41
64 3.83
1354 81.08
316 18.92%
78  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 175
9 5.14
0 0.00
22 12.57
1 0.57
1 0.57
142 81.14
33 18.86%
79  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 75
5 6.67
1 1.33
4 5.33
3 4.00
1 1.33
61 81.33
14 18.67%
80  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 54
3 5.56
3 5.56
1 1.85
3 5.56
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
81  โรงเรียนนาโกวิทยา 111
7 6.31
2 1.80
3 2.70
5 4.50
3 2.70
91 81.98
20 18.02%
82  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 389
18 4.63
15 3.86
11 2.83
13 3.34
13 3.34
319 82.01
70 17.99%
83  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 57
1 1.75
0 0.00
8 14.04
1 1.75
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
84  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 52
1 1.92
1 1.92
6 11.54
1 1.92
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
85  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 231
17 7.36
10 4.33
12 5.19
0 0.00
0 0.00
192 83.12
39 16.88%
86  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 84
2 2.38
2 2.38
10 11.90
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
87  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 48
0 0.00
1 2.08
2 4.17
2 4.17
3 6.25
40 83.33
8 16.67%
88  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 48
1 2.08
2 4.17
3 6.25
1 2.08
1 2.08
40 83.33
8 16.67%
89  โรงเรียนนาคูณวิทยา 55
1 1.82
0 0.00
6 10.91
2 3.64
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
90  โรงเรียนหนองแวงแสน 49
1 2.04
2 4.08
5 10.20
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
91  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 233
12 5.15
9 3.86
16 6.87
1 0.43
0 0.00
195 83.69
38 16.31%
92  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 43
2 4.65
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
93  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 93
3 3.23
3 3.23
4 4.30
3 3.23
2 2.15
78 83.87
15 16.13%
94  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 31
2 6.45
0 0.00
2 6.45
1 3.23
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
95  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 87
8 9.20
1 1.15
4 4.60
1 1.15
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
96  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 50
5 10.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
1 2.00
42 84.00
8 16.00%
97  โรงเรียนบ้านสว่าง 50
3 6.00
2 4.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
98  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 94
4 4.26
2 2.13
5 5.32
2 2.13
2 2.13
79 84.04
15 15.96%
99  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 19
1 5.26
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
100  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 140
7 5.00
7 5.00
5 3.57
3 2.14
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
101  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 26
2 7.69
2 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
102  โรงเรียนบ้านโคกใส 66
4 6.06
2 3.03
1 1.52
1 1.52
2 3.03
56 84.85
10 15.15%
103  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 60
3 5.00
2 3.33
4 6.67
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
104  โรงเรียนนาจำปา 242
8 3.31
5 2.07
15 6.20
4 1.65
4 1.65
206 85.12
36 14.88%
105  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 89
2 2.25
3 3.37
2 2.25
3 3.37
3 3.37
76 85.39
13 14.61%
106  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 107
1 0.93
1 0.93
11 10.28
2 1.87
0 0.00
92 85.98
15 14.02%
107  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 50
1 2.00
2 4.00
1 2.00
3 6.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
108  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 184
1 0.54
4 2.17
7 3.80
3 1.63
10 5.43
159 86.41
25 13.59%
109  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 119
4 3.36
6 5.04
6 5.04
0 0.00
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
110  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
1 6.67
13 86.67
2 13.33%
111  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 128
5 3.91
2 1.56
5 3.91
5 3.91
0 0.00
111 86.72
17 13.28%
112  โรงเรียนสำเริงวิทยา 46
1 2.17
2 4.35
3 6.52
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
113  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 54
2 3.70
1 1.85
2 3.70
2 3.70
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
114  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 117
5 4.27
1 0.85
4 3.42
1 0.85
4 3.42
102 87.18
15 12.82%
115  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 94
5 5.32
1 1.06
3 3.19
3 3.19
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
116  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 118
9 7.63
2 1.69
4 3.39
0 0.00
0 0.00
103 87.29
15 12.71%
117  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 89
5 5.62
0 0.00
5 5.62
1 1.12
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
118  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 138
3 2.17
2 1.45
11 7.97
1 0.72
0 0.00
121 87.68
17 12.32%
119  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 83
3 3.61
4 4.82
3 3.61
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
120  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 169
5 2.96
3 1.78
12 7.10
0 0.00
0 0.00
149 88.17
20 11.83%
121  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 161
4 2.48
1 0.62
0 0.00
2 1.24
12 7.45
142 88.20
19 11.80%
122  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 68
3 4.41
2 2.94
3 4.41
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
123  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 43
1 2.33
0 0.00
3 6.98
1 2.33
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
124  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 113
5 4.42
3 2.65
4 3.54
1 0.88
0 0.00
100 88.50
13 11.50%
125  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 114
6 5.26
0 0.00
7 6.14
0 0.00
0 0.00
101 88.60
13 11.40%
126  โรงเรียนหนองหัวช้าง 63
5 7.94
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
127  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 127
7 5.51
0 0.00
7 5.51
0 0.00
0 0.00
113 88.98
14 11.02%
128  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 151
4 2.65
4 2.65
8 5.30
0 0.00
0 0.00
135 89.40
16 10.60%
129  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 76
0 0.00
0 0.00
5 6.58
2 2.63
1 1.32
68 89.47
8 10.53%
130  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 228
9 3.95
0 0.00
10 4.39
5 2.19
0 0.00
204 89.47
24 10.53%
131  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 67
1 1.49
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
132  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 50
2 4.00
1 2.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
133  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 101
4 3.96
0 0.00
6 5.94
0 0.00
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
134  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 82
2 2.44
4 4.88
2 2.44
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
135  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 116
1 0.86
2 1.72
8 6.90
0 0.00
0 0.00
105 90.52
11 9.48%
136  โรงเรียนบ้านท่างาม 53
3 5.66
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
137  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 117
4 3.42
2 1.71
0 0.00
0 0.00
5 4.27
106 90.60
11 9.40%
138  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 129
2 1.55
2 1.55
8 6.20
0 0.00
0 0.00
117 90.70
12 9.30%
139  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 80
2 2.50
0 0.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
140  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 128
5 3.91
2 1.56
2 1.56
1 0.78
1 0.78
117 91.41
11 8.59%
141  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 48
1 2.08
1 2.08
2 4.17
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
142  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 216
6 2.78
1 0.46
9 4.17
2 0.93
0 0.00
198 91.67
18 8.33%
143  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51
2 3.92
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
144  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
1 2.44
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
145  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
146  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
147  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 44
0 0.00
2 4.55
1 2.27
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
148  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 88
2 2.27
0 0.00
2 2.27
1 1.14
1 1.14
82 93.18
6 6.82%
149  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 107
2 1.87
0 0.00
5 4.67
0 0.00
0 0.00
100 93.46
7 6.54%
150  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 78
0 0.00
4 5.13
1 1.28
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
151  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 95
1 1.05
0 0.00
3 3.16
1 1.05
1 1.05
89 93.68
6 6.32%
152  โรงเรียนเสมาสามัคคี 64
0 0.00
0 0.00
1 1.56
3 4.69
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
153  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
1 2.94
32 94.12
2 5.88%
154  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 110
0 0.00
1 0.91
4 3.64
0 0.00
1 0.91
104 94.55
6 5.45%
155  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 129
2 1.55
0 0.00
5 3.88
0 0.00
0 0.00
122 94.57
7 5.43%
156  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 269
4 1.49
2 0.74
3 1.12
2 0.74
3 1.12
255 94.80
14 5.20%
157  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 159
1 0.63
1 0.63
3 1.89
2 1.26
1 0.63
151 94.97
8 5.03%
158  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 80
2 2.50
0 0.00
2 2.50
0 0.00
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
159  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 276
4 1.45
5 1.81
2 0.72
2 0.72
0 0.00
263 95.29
13 4.71%
160  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 64
1 1.56
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
161  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
162  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 96
0 0.00
0 0.00
4 4.17
0 0.00
0 0.00
92 95.83
4 4.17%
163  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 147
1 0.68
1 0.68
0 0.00
2 1.36
2 1.36
141 95.92
6 4.08%
164  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 52
2 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
165  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 106
0 0.00
1 0.94
3 2.83
0 0.00
0 0.00
102 96.23
4 3.77%
166  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 86
0 0.00
3 3.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 96.51
3 3.49%
167  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 106
0 0.00
1 0.94
2 1.89
0 0.00
0 0.00
103 97.17
3 2.83%
168  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,661 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,347 6.52
เตี้ย  722 3.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,303 6.31
ผอมและเตี้ย  531 2.57
อ้วนและเตี้ย  450 2.18
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,308 78.93
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,353 คน


21.07%


Powered By www.thaieducation.net