ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 171 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.17
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 7
1 14.29
1 14.29
5 71.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00%
2  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 7
3 42.86
1 14.29
3 42.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00%
3  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 32
2 6.25
8 25.00
9 28.13
3 9.38
5 15.63
5 15.63
27 84.38%
4  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 59
29 49.15
0 0.00
4 6.78
14 23.73
0 0.00
12 20.34
47 79.66%
5  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 52
14 26.92
16 30.77
4 7.69
7 13.46
0 0.00
11 21.15
41 78.85%
6  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 102
26 25.49
11 10.78
6 5.88
26 25.49
6 5.88
27 26.47
75 73.53%
7  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 72
15 20.83
15 20.83
4 5.56
15 20.83
3 4.17
20 27.78
52 72.22%
8  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 82
18 21.95
18 21.95
4 4.88
17 20.73
1 1.22
24 29.27
58 70.73%
9  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 121
25 20.66
1 0.83
21 17.36
26 21.49
11 9.09
37 30.58
84 69.42%
10  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 113
71 62.83
0 0.00
4 3.54
0 0.00
0 0.00
38 33.63
75 66.37%
11  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 181
23 12.71
12 6.63
19 10.50
35 19.34
31 17.13
61 33.70
120 66.30%
12  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 137
27 19.71
27 19.71
17 12.41
14 10.22
0 0.00
52 37.96
85 62.04%
13  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 275
33 12.00
48 17.45
23 8.36
12 4.36
54 19.64
105 38.18
170 61.82%
14  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 96
9 9.38
12 12.50
13 13.54
12 12.50
13 13.54
37 38.54
59 61.46%
15  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 55
6 10.91
9 16.36
6 10.91
9 16.36
2 3.64
23 41.82
32 58.18%
16  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 90
20 22.22
5 5.56
8 8.89
13 14.44
5 5.56
39 43.33
51 56.67%
17  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 106
13 12.26
9 8.49
12 11.32
13 12.26
12 11.32
47 44.34
59 55.66%
18  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 81
17 20.99
9 11.11
6 7.41
9 11.11
3 3.70
37 45.68
44 54.32%
19  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 60
23 38.33
3 5.00
5 8.33
0 0.00
1 1.67
28 46.67
32 53.33%
20  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 108
16 14.81
13 12.04
10 9.26
11 10.19
7 6.48
51 47.22
57 52.78%
21  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 23
6 26.09
2 8.70
2 8.70
2 8.70
0 0.00
11 47.83
12 52.17%
22  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 52
5 9.62
3 5.77
6 11.54
7 13.46
5 9.62
26 50.00
26 50.00%
23  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 66
12 18.18
8 12.12
2 3.03
7 10.61
3 4.55
34 51.52
32 48.48%
24  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 463
38 8.21
31 6.70
62 13.39
31 6.70
62 13.39
239 51.62
224 48.38%
25  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 44
13 29.55
1 2.27
6 13.64
1 2.27
0 0.00
23 52.27
21 47.73%
26  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 165
12 7.27
17 10.30
15 9.09
23 13.94
8 4.85
90 54.55
75 45.45%
27  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 126
17 13.49
16 12.70
12 9.52
10 7.94
2 1.59
69 54.76
57 45.24%
28  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 102
14 13.73
9 8.82
9 8.82
5 4.90
9 8.82
56 54.90
46 45.10%
29  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 80
12 15.00
3 3.75
19 23.75
0 0.00
1 1.25
45 56.25
35 43.75%
30  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 16
3 18.75
1 6.25
1 6.25
1 6.25
1 6.25
9 56.25
7 43.75%
31  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 170
24 14.12
3 1.76
20 11.76
6 3.53
21 12.35
96 56.47
74 43.53%
32  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 118
34 28.81
10 8.47
7 5.93
0 0.00
0 0.00
67 56.78
51 43.22%
33  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 139
37 26.62
4 2.88
7 5.04
7 5.04
5 3.60
79 56.83
60 43.17%
34  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 45
6 13.33
4 8.89
4 8.89
3 6.67
2 4.44
26 57.78
19 42.22%
35  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 109
13 11.93
13 11.93
9 8.26
4 3.67
6 5.50
64 58.72
45 41.28%
36  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 27
5 18.52
1 3.70
5 18.52
0 0.00
0 0.00
16 59.26
11 40.74%
37  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 118
14 11.86
18 15.25
7 5.93
5 4.24
4 3.39
70 59.32
48 40.68%
38  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 160
23 14.38
18 11.25
12 7.50
6 3.75
6 3.75
95 59.38
65 40.63%
39  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 32
3 9.38
1 3.13
1 3.13
6 18.75
2 6.25
19 59.38
13 40.63%
40  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1661
38 2.29
82 4.94
170 10.23
120 7.22
252 15.17
999 60.14
662 39.86%
41  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 71
11 15.49
0 0.00
7 9.86
10 14.08
0 0.00
43 60.56
28 39.44%
42  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 54
4 7.41
6 11.11
6 11.11
3 5.56
2 3.70
33 61.11
21 38.89%
43  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 104
18 17.31
9 8.65
5 4.81
6 5.77
2 1.92
64 61.54
40 38.46%
44  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 114
13 11.40
10 8.77
17 14.91
2 1.75
1 0.88
71 62.28
43 37.72%
45  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 117
5 4.27
6 5.13
5 4.27
16 13.68
12 10.26
73 62.39
44 37.61%
46  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 217
12 5.53
18 8.29
9 4.15
30 13.82
12 5.53
136 62.67
81 37.33%
47  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 655
41 6.26
33 5.04
35 5.34
74 11.30
60 9.16
412 62.90
243 37.10%
48  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 108
6 5.56
8 7.41
20 18.52
1 0.93
4 3.70
69 63.89
39 36.11%
49  โรงเรียนบ้านสว่าง 45
6 13.33
4 8.89
6 13.33
0 0.00
0 0.00
29 64.44
16 35.56%
50  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 132
14 10.61
16 12.12
6 4.55
10 7.58
0 0.00
86 65.15
46 34.85%
51  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 124
9 7.26
12 9.68
2 1.61
12 9.68
8 6.45
81 65.32
43 34.68%
52  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 277
22 7.94
7 2.53
42 15.16
7 2.53
17 6.14
182 65.70
95 34.30%
53  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 106
29 27.36
7 6.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 66.04
36 33.96%
54  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 111
9 8.11
16 14.41
5 4.50
4 3.60
3 2.70
74 66.67
37 33.33%
55  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 24
0 0.00
4 16.67
4 16.67
0 0.00
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
56  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 229
19 8.30
8 3.49
15 6.55
10 4.37
23 10.04
154 67.25
75 32.75%
57  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 118
5 4.24
10 8.47
20 16.95
0 0.00
3 2.54
80 67.80
38 32.20%
58  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 25
2 8.00
1 4.00
4 16.00
1 4.00
0 0.00
17 68.00
8 32.00%
59  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 57
17 29.82
1 1.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
60  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 88
5 5.68
7 7.95
4 4.55
6 6.82
5 5.68
61 69.32
27 30.68%
61  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 200
25 12.50
17 8.50
7 3.50
6 3.00
6 3.00
139 69.50
61 30.50%
62  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 160
16 10.00
8 5.00
24 15.00
0 0.00
0 0.00
112 70.00
48 30.00%
63  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 90
10 11.11
8 8.89
4 4.44
4 4.44
0 0.00
64 71.11
26 28.89%
64  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 232
28 12.07
15 6.47
24 10.34
0 0.00
0 0.00
165 71.12
67 28.88%
65  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 158
5 3.16
14 8.86
26 16.46
0 0.00
0 0.00
113 71.52
45 28.48%
66  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 71
7 9.86
6 8.45
5 7.04
2 2.82
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
67  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 98
11 11.22
3 3.06
7 7.14
3 3.06
3 3.06
71 72.45
27 27.55%
68  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 44
4 9.09
4 9.09
3 6.82
1 2.27
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
69  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 30
1 3.33
3 10.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
70  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 19
2 10.53
1 5.26
2 10.53
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
71  โรงเรียนเสมาสามัคคี 65
3 4.62
3 4.62
3 4.62
3 4.62
5 7.69
48 73.85
17 26.15%
72  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 130
20 15.38
8 6.15
5 3.85
1 0.77
0 0.00
96 73.85
34 26.15%
73  โรงเรียนภูปอวิทยา 27
1 3.70
3 11.11
1 3.70
1 3.70
1 3.70
20 74.07
7 25.93%
74  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1966
155 7.88
92 4.68
169 8.60
48 2.44
44 2.24
1458 74.16
508 25.84%
75  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 97
11 11.34
0 0.00
14 14.43
0 0.00
0 0.00
72 74.23
25 25.77%
76  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 47
4 8.51
1 2.13
3 6.38
2 4.26
2 4.26
35 74.47
12 25.53%
77  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 111
18 16.22
6 5.41
4 3.60
0 0.00
0 0.00
83 74.77
28 25.23%
78  โรงเรียนนาโกวิทยา 111
4 3.60
5 4.50
5 4.50
5 4.50
9 8.11
83 74.77
28 25.23%
79  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 108
2 1.85
3 2.78
10 9.26
8 7.41
4 3.70
81 75.00
27 25.00%
80  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 48
0 0.00
2 4.17
3 6.25
3 6.25
4 8.33
36 75.00
12 25.00%
81  โรงเรียนหนองแวงแสน 48
3 6.25
2 4.17
4 8.33
3 6.25
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
82  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 56
5 8.93
1 1.79
2 3.57
5 8.93
1 1.79
42 75.00
14 25.00%
83  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 12
1 8.33
0 0.00
0 0.00
2 16.67
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
84  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 265
23 8.68
19 7.17
7 2.64
7 2.64
9 3.40
200 75.47
65 24.53%
85  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 229
13 5.68
7 3.06
9 3.93
17 7.42
10 4.37
173 75.55
56 24.45%
86  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 33
2 6.06
1 3.03
3 9.09
2 6.06
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
87  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 128
10 7.81
3 2.34
12 9.38
3 2.34
2 1.56
98 76.56
30 23.44%
88  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 64
5 7.81
7 10.94
3 4.69
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
89  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 48
3 6.25
3 6.25
1 2.08
2 4.17
2 4.17
37 77.08
11 22.92%
90  โรงเรียนบ้านโคกใส 66
6 9.09
3 4.55
2 3.03
2 3.03
2 3.03
51 77.27
15 22.73%
91  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 116
7 6.03
5 4.31
14 12.07
0 0.00
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
92  โรงเรียนนาจำปา 244
16 6.56
15 6.15
10 4.10
9 3.69
4 1.64
190 77.87
54 22.13%
93  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 235
13 5.53
6 2.55
30 12.77
2 0.85
0 0.00
184 78.30
51 21.70%
94  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 37
2 5.41
2 5.41
1 2.70
2 5.41
1 2.70
29 78.38
8 21.62%
95  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 114
9 7.89
7 6.14
7 6.14
1 0.88
0 0.00
90 78.95
24 21.05%
96  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 150
13 8.67
6 4.00
2 1.33
0 0.00
10 6.67
119 79.33
31 20.67%
97  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 184
2 1.09
7 3.80
7 3.80
7 3.80
15 8.15
146 79.35
38 20.65%
98  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 15
3 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
99  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 96
5 5.21
0 0.00
9 9.38
0 0.00
5 5.21
77 80.21
19 19.79%
100  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 87
9 10.34
2 2.30
0 0.00
3 3.45
3 3.45
70 80.46
17 19.54%
101  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 121
5 4.13
1 0.83
13 10.74
4 3.31
0 0.00
98 80.99
23 19.01%
102  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 74
9 12.16
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
103  โรงเรียนหนองหัวช้าง 64
4 6.25
3 4.69
5 7.81
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
104  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 49
5 10.20
1 2.04
2 4.08
0 0.00
1 2.04
40 81.63
9 18.37%
105  โรงเรียนบ้านท่างาม 49
3 6.12
3 6.12
1 2.04
2 4.08
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
106  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 88
3 3.41
3 3.41
4 4.55
2 2.27
4 4.55
72 81.82
16 18.18%
107  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 110
3 2.73
3 2.73
4 3.64
10 9.09
0 0.00
90 81.82
20 18.18%
108  โรงเรียนสิงห์สะอาด 116
0 0.00
9 7.76
3 2.59
0 0.00
9 7.76
95 81.90
21 18.10%
109  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 94
5 5.32
1 1.06
8 8.51
1 1.06
2 2.13
77 81.91
17 18.09%
110  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 62
4 6.45
4 6.45
1 1.61
2 3.23
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
111  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 142
10 7.04
10 7.04
2 1.41
2 1.41
1 0.70
117 82.39
25 17.61%
112  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 57
0 0.00
0 0.00
10 17.54
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
113  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 83
2 2.41
3 3.61
3 3.61
4 4.82
2 2.41
69 83.13
14 16.87%
114  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 96
3 3.13
3 3.13
5 5.21
3 3.13
2 2.08
80 83.33
16 16.67%
115  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 116
4 3.45
3 2.59
11 9.48
1 0.86
0 0.00
97 83.62
19 16.38%
116  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 37
1 2.70
1 2.70
1 2.70
1 2.70
2 5.41
31 83.78
6 16.22%
117  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 19
1 5.26
1 5.26
0 0.00
1 5.26
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
118  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 38
2 5.26
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
119  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 76
2 2.63
5 6.58
4 5.26
0 0.00
1 1.32
64 84.21
12 15.79%
120  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 115
6 5.22
4 3.48
4 3.48
4 3.48
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
121  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 26
3 11.54
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
122  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 93
2 2.15
2 2.15
2 2.15
2 2.15
6 6.45
79 84.95
14 15.05%
123  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 40
1 2.50
3 7.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
124  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 34
2 5.88
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
125  โรงเรียนหนองตุวิทยา 63
0 0.00
1 1.59
7 11.11
1 1.59
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
126  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 384
13 3.39
11 2.86
10 2.60
10 2.60
9 2.34
331 86.20
53 13.80%
127  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 161
7 4.35
2 1.24
0 0.00
3 1.86
10 6.21
139 86.34
22 13.66%
128  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 98
4 4.08
3 3.06
4 4.08
2 2.04
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
129  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 84
2 2.38
2 2.38
7 8.33
0 0.00
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
130  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 31
1 3.23
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
131  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 24
0 0.00
2 8.33
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
132  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 81
4 4.94
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
133  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 122
3 2.46
6 4.92
6 4.92
0 0.00
0 0.00
107 87.70
15 12.30%
134  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 92
7 7.61
0 0.00
4 4.35
0 0.00
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
135  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 102
7 6.86
0 0.00
5 4.90
0 0.00
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
136  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
1 2.94
2 5.88
30 88.24
4 11.76%
137  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 216
4 1.85
4 1.85
10 4.63
4 1.85
2 0.93
192 88.89
24 11.11%
138  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 68
5 7.35
2 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
139  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 131
1 0.76
0 0.00
10 7.63
1 0.76
0 0.00
119 90.84
12 9.16%
140  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 44
3 6.82
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
141  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 152
5 3.29
5 3.29
3 1.97
0 0.00
0 0.00
139 91.45
13 8.55%
142  โรงเรียนคำแคนวิทยา 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
143  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 132
3 2.27
0 0.00
8 6.06
0 0.00
0 0.00
121 91.67
11 8.33%
144  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 84
2 2.38
1 1.19
4 4.76
0 0.00
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
145  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 61
2 3.28
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
146  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 112
2 1.79
2 1.79
0 0.00
0 0.00
5 4.46
103 91.96
9 8.04%
147  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 106
2 1.89
2 1.89
4 3.77
0 0.00
0 0.00
98 92.45
8 7.55%
148  โรงเรียนนาคูณวิทยา 53
1 1.89
1 1.89
1 1.89
1 1.89
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
149  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 93
0 0.00
0 0.00
2 2.15
0 0.00
5 5.38
86 92.47
7 7.53%
150  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 54
1 1.85
1 1.85
0 0.00
2 3.70
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
151  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 267
4 1.50
2 0.75
3 1.12
5 1.87
5 1.87
248 92.88
19 7.12%
152  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 85
0 0.00
0 0.00
6 7.06
0 0.00
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
153  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
154  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 107
2 1.87
0 0.00
4 3.74
0 0.00
0 0.00
101 94.39
6 5.61%
155  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
156  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 81
2 2.47
0 0.00
2 2.47
0 0.00
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
157  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 110
0 0.00
1 0.91
2 1.82
0 0.00
2 1.82
105 95.45
5 4.55%
158  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 89
1 1.12
0 0.00
1 1.12
1 1.12
1 1.12
85 95.51
4 4.49%
159  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 68
0 0.00
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
160  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
161  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 76
1 1.32
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
162  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
163  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 131
0 0.00
0 0.00
3 2.29
0 0.00
1 0.76
127 96.95
4 3.05%
164  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 107
0 0.00
1 0.93
2 1.87
0 0.00
0 0.00
104 97.20
3 2.80%
165  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
166  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 134
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
134 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนสำเริงวิทยา 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,337 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,613 7.93
เตี้ย  1,057 5.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,448 7.12
ผอมและเตี้ย  898 4.42
อ้วนและเตี้ย  909 4.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,412 70.87
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,925 คน


29.13%


Powered By www.thaieducation.net