ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 112 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 77.24
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบ้านวัง 11
8 72.73
0 0.00
3 27.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00%
2  โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ 165
31 18.79
31 18.79
31 18.79
41 24.85
29 17.58
2 1.21
163 98.79%
3  โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 310
80 25.81
40 12.90
86 27.74
29 9.35
2 0.65
73 23.55
237 76.45%
4  โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 62
15 24.19
11 17.74
4 6.45
15 24.19
1 1.61
16 25.81
46 74.19%
5  โรงเรียนบ้านคลองไทร 337
37 10.98
20 5.93
132 39.17
14 4.15
3 0.89
131 38.87
206 61.13%
6  โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 558
23 4.12
57 10.22
49 8.78
80 14.34
106 19.00
243 43.55
315 56.45%
7  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 87
8 9.20
8 9.20
15 17.24
5 5.75
10 11.49
41 47.13
46 52.87%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ 54
11 20.37
0 0.00
13 24.07
4 7.41
0 0.00
26 48.15
28 51.85%
9  โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง 93
8 8.60
5 5.38
25 26.88
2 2.15
2 2.15
51 54.84
42 45.16%
10  โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 182
16 8.79
13 7.14
33 18.13
7 3.85
11 6.04
102 56.04
80 43.96%
11  โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 150
5 3.33
11 7.33
12 8.00
16 10.67
17 11.33
89 59.33
61 40.67%
12  โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 244
35 14.34
20 8.20
35 14.34
6 2.46
3 1.23
145 59.43
99 40.57%
13  โรงเรียนวัดจิกลาด 98
10 10.20
7 7.14
16 16.33
4 4.08
2 2.04
59 60.20
39 39.80%
14  โรงเรียนวัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ) 156
23 14.74
7 4.49
28 17.95
3 1.92
1 0.64
94 60.26
62 39.74%
15  โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 141
27 19.15
3 2.13
25 17.73
1 0.71
0 0.00
85 60.28
56 39.72%
16  โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 53
5 9.43
2 3.77
7 13.21
2 3.77
5 9.43
32 60.38
21 39.62%
17  โรงเรียนวัดคลองสาลี 61
4 6.56
2 3.28
9 14.75
6 9.84
3 4.92
37 60.66
24 39.34%
18  โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 102
13 12.75
5 4.90
6 5.88
5 4.90
11 10.78
62 60.78
40 39.22%
19  โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 180
11 6.11
5 2.78
16 8.89
16 8.89
21 11.67
111 61.67
69 38.33%
20  โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 134
11 8.21
9 6.72
21 15.67
8 5.97
0 0.00
85 63.43
49 36.57%
21  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 206
18 8.74
22 10.68
34 16.50
0 0.00
0 0.00
132 64.08
74 35.92%
22  โรงเรียนบ้านวังหิน 137
9 6.57
11 8.03
26 18.98
2 1.46
1 0.73
88 64.23
49 35.77%
23  โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 70
6 8.57
1 1.43
14 20.00
1 1.43
3 4.29
45 64.29
25 35.71%
24  โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 84
7 8.33
7 8.33
7 8.33
8 9.52
1 1.19
54 64.29
30 35.71%
25  โรงเรียนบ้านหนองละมาน 103
7 6.80
3 2.91
17 16.50
8 7.77
1 0.97
67 65.05
36 34.95%
26  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 128
9 7.03
2 1.56
32 25.00
1 0.78
0 0.00
84 65.63
44 34.38%
27  โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง 112
10 8.93
6 5.36
11 9.82
5 4.46
6 5.36
74 66.07
38 33.93%
28  โรงเรียนบ้านหนองไม้ 101
22 21.78
0 0.00
12 11.88
0 0.00
0 0.00
67 66.34
34 33.66%
29  โรงเรียนวัดหนองไร่ 99
15 15.15
2 2.02
13 13.13
2 2.02
1 1.01
66 66.67
33 33.33%
30  โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 113
18 15.93
2 1.77
17 15.04
0 0.00
0 0.00
76 67.26
37 32.74%
31  โรงเรียนวัดท่าแรต 72
7 9.72
0 0.00
16 22.22
0 0.00
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
32  โรงเรียนบ้านดอนพลอง 162
6 3.70
3 1.85
36 22.22
4 2.47
2 1.23
111 68.52
51 31.48%
33  โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา 86
2 2.33
5 5.81
4 4.65
7 8.14
8 9.30
60 69.77
26 30.23%
34  โรงเรียนวัดหนองยาว 120
10 8.33
8 6.67
11 9.17
5 4.17
0 0.00
86 71.67
34 28.33%
35  โรงเรียนวัดสังฆวิถี 120
8 6.67
4 3.33
8 6.67
2 1.67
12 10.00
86 71.67
34 28.33%
36  โรงเรียนวัดสระแก้ว 125
8 6.40
3 2.40
19 15.20
4 3.20
0 0.00
91 72.80
34 27.20%
37  โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 205
6 2.93
6 2.93
15 7.32
12 5.85
16 7.80
150 73.17
55 26.83%
38  โรงเรียนบ้านหนองนมวัว 38
0 0.00
1 2.63
8 21.05
1 2.63
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
39  โรงเรียนบ้านมาบแก 72
3 4.17
0 0.00
4 5.56
11 15.28
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
40  โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) 146
20 13.70
6 4.11
6 4.11
3 2.05
1 0.68
110 75.34
36 24.66%
41  โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส 29
2 6.90
1 3.45
4 13.79
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
42  โรงเรียนวัดหนองมะขาม 76
3 3.95
1 1.32
13 17.11
1 1.32
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
43  โรงเรียนบ้านปางงู 124
8 6.45
0 0.00
21 16.94
0 0.00
0 0.00
95 76.61
29 23.39%
44  โรงเรียนบ้านตะกรุด 155
10 6.45
4 2.58
16 10.32
4 2.58
1 0.65
120 77.42
35 22.58%
45  โรงเรียนบ้านชุมม่วง 279
12 4.30
15 5.38
13 4.66
13 4.66
9 3.23
217 77.78
62 22.22%
46  โรงเรียนบ้านปางสุด 315
26 8.25
9 2.86
35 11.11
0 0.00
0 0.00
245 77.78
70 22.22%
47  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 465
34 7.31
9 1.94
38 8.17
21 4.52
0 0.00
363 78.06
102 21.94%
48  โรงเรียนวัดบ้านแดน 32
0 0.00
0 0.00
7 21.88
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
49  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 130
8 6.15
13 10.00
7 5.38
0 0.00
0 0.00
102 78.46
28 21.54%
50  โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ 42
2 4.76
0 0.00
6 14.29
1 2.38
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
51  โรงเรียนวัดด่านช้าง 86
4 4.65
0 0.00
9 10.47
5 5.81
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
52  โรงเรียนวัดอ่างทอง 43
0 0.00
0 0.00
9 20.93
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
53  โรงเรียนวัดเกาะเปา 96
11 11.46
2 2.08
7 7.29
0 0.00
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
54  โรงเรียนบ้านวังชุมพร 361
17 4.71
26 7.20
25 6.93
3 0.83
4 1.11
286 79.22
75 20.78%
55  โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ 68
3 4.41
1 1.47
5 7.35
4 5.88
1 1.47
54 79.41
14 20.59%
56  โรงเรียนบ้านเนินใหม่ 99
8 8.08
0 0.00
9 9.09
2 2.02
1 1.01
79 79.80
20 20.20%
57  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 149
12 8.05
3 2.01
12 8.05
3 2.01
0 0.00
119 79.87
30 20.13%
58  โรงเรียนบ้านปางขนุน 85
4 4.71
0 0.00
10 11.76
3 3.53
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
59  โรงเรียนวัดบ้านพลัง 170
0 0.00
1 0.59
0 0.00
2 1.18
31 18.24
136 80.00
34 20.00%
60  โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ 15
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
1 6.67
12 80.00
3 20.00%
61  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) 125
5 4.00
1 0.80
9 7.20
4 3.20
6 4.80
100 80.00
25 20.00%
62  โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 56
2 3.57
3 5.36
6 10.71
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
63  โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 88
2 2.27
4 4.55
7 7.95
2 2.27
2 2.27
71 80.68
17 19.32%
64  โรงเรียนวัดเขาสมุก 52
2 3.85
2 3.85
5 9.62
1 1.92
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
65  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 58
3 5.17
2 3.45
5 8.62
0 0.00
1 1.72
47 81.03
11 18.97%
66  โรงเรียนวัดหนองตางู 303
5 1.65
10 3.30
41 13.53
1 0.33
0 0.00
246 81.19
57 18.81%
67  โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 113
2 1.77
4 3.54
10 8.85
4 3.54
1 0.88
92 81.42
21 18.58%
68  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 393
11 2.80
13 3.31
41 10.43
5 1.27
0 0.00
323 82.19
70 17.81%
69  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 146
4 2.74
3 2.05
13 8.90
4 2.74
2 1.37
120 82.19
26 17.81%
70  โรงเรียนวัดคลองจินดา 74
2 2.70
3 4.05
7 9.46
1 1.35
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
71  โรงเรียนวัดสวนขวัญ 100
6 6.00
0 0.00
11 11.00
0 0.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
72  โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 227
10 4.41
0 0.00
28 12.33
0 0.00
0 0.00
189 83.26
38 16.74%
73  โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 54
5 9.26
0 0.00
2 3.70
0 0.00
2 3.70
45 83.33
9 16.67%
74  โรงเรียนวัดท่างิ้ว 138
4 2.90
3 2.17
12 8.70
2 1.45
2 1.45
115 83.33
23 16.67%
75  โรงเรียนวัดบ้านคลอง 115
5 4.35
3 2.61
11 9.57
0 0.00
0 0.00
96 83.48
19 16.52%
76  โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 188
12 6.38
8 4.26
8 4.26
3 1.60
0 0.00
157 83.51
31 16.49%
77  โรงเรียนบ้านวังซ่าน 158
1 0.63
2 1.27
22 13.92
1 0.63
0 0.00
132 83.54
26 16.46%
78  โรงเรียนวัดเจริญผล 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 8.96
5 7.46
56 83.58
11 16.42%
79  โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 38
0 0.00
1 2.63
4 10.53
1 2.63
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
80  โรงเรียนบ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม 32
3 9.38
0 0.00
1 3.13
0 0.00
1 3.13
27 84.38
5 15.63%
81  โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร 48
2 4.17
3 6.25
2 4.17
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
82  โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 132
5 3.79
2 1.52
9 6.82
3 2.27
0 0.00
113 85.61
19 14.39%
83  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 64
3 4.69
1 1.56
5 7.81
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
84  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 230
6 2.61
14 6.09
7 3.04
4 1.74
0 0.00
199 86.52
31 13.48%
85  โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 82
3 3.66
0 0.00
5 6.10
0 0.00
3 3.66
71 86.59
11 13.41%
86  โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 93
0 0.00
0 0.00
12 12.90
0 0.00
0 0.00
81 87.10
12 12.90%
87  โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส 97
0 0.00
0 0.00
11 11.34
1 1.03
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
88  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 49
2 4.08
2 4.08
2 4.08
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
89  โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ 68
2 2.94
0 0.00
5 7.35
1 1.47
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
90  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
91  โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 86
2 2.33
2 2.33
6 6.98
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
92  โรงเรียนบ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา 105
8 7.62
0 0.00
4 3.81
0 0.00
0 0.00
93 88.57
12 11.43%
93  โรงเรียนวัดวิวิตตาราม 80
4 5.00
0 0.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
94  โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา) 90
4 4.44
0 0.00
4 4.44
2 2.22
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
95  โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 120
6 5.00
0 0.00
7 5.83
0 0.00
0 0.00
107 89.17
13 10.83%
96  โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ 47
0 0.00
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
97  โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 507
4 0.79
15 2.96
16 3.16
12 2.37
3 0.59
457 90.14
50 9.86%
98  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 132
3 2.27
1 0.76
8 6.06
1 0.76
0 0.00
119 90.15
13 9.85%
99  โรงเรียนวัดหนองกรด 215
4 1.86
5 2.33
8 3.72
2 0.93
0 0.00
196 91.16
19 8.84%
100  โรงเรียนวัดดงหนองหลวง 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
101  โรงเรียนบ้านศรีทอง 107
1 0.93
0 0.00
8 7.48
0 0.00
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
102  โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม 43
2 4.65
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
103  โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 153
4 2.61
3 1.96
1 0.65
2 1.31
0 0.00
143 93.46
10 6.54%
104  โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 100
1 1.00
0 0.00
2 2.00
2 2.00
0 0.00
95 95.00
5 5.00%
105  โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 220
3 1.36
2 0.91
3 1.36
2 0.91
0 0.00
210 95.45
10 4.55%
106  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 95
1 1.05
0 0.00
1 1.05
0 0.00
0 0.00
93 97.89
2 2.11%
107  โรงเรียนจันทราราษฎร์ 67
-1 -1.49
0 0.00
1 1.49
0 0.00
1 1.49
66 98.51
1 1.49%
108  โรงเรียนวัดจันทร์ทอง 74
0 0.00
0 0.00
1 1.35
0 0.00
0 0.00
73 98.65
1 1.35%
109  โรงเรียนบ้านท่าตะโก 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.05
0 0.00
94 98.95
1 1.05%
110  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
111  โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
112  โรงเรียนบ้านเปราะ 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,214 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  890 6.26
เตี้ย  545 3.83
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,510 10.62
ผอมและเตี้ย  470 3.31
อ้วนและเตี้ย  356 2.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,443 73.47
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,771 คน


26.53%


Powered By www.thaieducation.net