ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 117 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 80.69
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านมาบแก 73
40 54.79
11 15.07
9 12.33
8 10.96
5 6.85
0 0.00
73 100.00%
2  โรงเรียนวัดบ้านวัง 11
3 27.27
1 9.09
3 27.27
2 18.18
2 18.18
0 0.00
11 100.00%
3  โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ 165
31 18.79
31 18.79
31 18.79
41 24.85
29 17.58
2 1.21
163 98.79%
4  โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 310
86 27.74
38 12.26
93 30.00
30 9.68
1 0.32
62 20.00
248 80.00%
5  โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 62
15 24.19
11 17.74
4 6.45
15 24.19
0 0.00
17 27.42
45 72.58%
6  โรงเรียนวัดคลองสาลี 61
7 11.48
6 9.84
8 13.11
9 14.75
12 19.67
19 31.15
42 68.85%
7  โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 516
78 15.12
52 10.08
110 21.32
38 7.36
63 12.21
175 33.91
341 66.09%
8  โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 81
11 13.58
16 19.75
12 14.81
9 11.11
4 4.94
29 35.80
52 64.20%
9  โรงเรียนบ้านคลองไทร 337
41 12.17
20 5.93
131 38.87
16 4.75
3 0.89
126 37.39
211 62.61%
10  โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 558
23 4.12
57 10.22
49 8.78
80 14.34
106 19.00
243 43.55
315 56.45%
11  โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 106
15 14.15
6 5.66
6 5.66
6 5.66
25 23.58
48 45.28
58 54.72%
12  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 87
8 9.20
8 9.20
15 17.24
5 5.75
10 11.49
41 47.13
46 52.87%
13  โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง 93
9 9.68
6 6.45
27 29.03
3 3.23
3 3.23
45 48.39
48 51.61%
14  โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 244
42 17.21
25 10.25
38 15.57
7 2.87
3 1.23
129 52.87
115 47.13%
15  โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 182
16 8.79
13 7.14
34 18.68
7 3.85
12 6.59
100 54.95
82 45.05%
16  โรงเรียนวัดจิกลาด 98
11 11.22
7 7.14
17 17.35
4 4.08
2 2.04
57 58.16
41 41.84%
17  โรงเรียนวัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ) 156
27 17.31
8 5.13
26 16.67
3 1.92
1 0.64
91 58.33
65 41.67%
18  โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง 112
14 12.50
17 15.18
15 13.39
0 0.00
0 0.00
66 58.93
46 41.07%
19  โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 150
5 3.33
11 7.33
12 8.00
16 10.67
17 11.33
89 59.33
61 40.67%
20  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 206
26 12.62
21 10.19
35 16.99
0 0.00
0 0.00
124 60.19
82 39.81%
21  โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 53
5 9.43
2 3.77
7 13.21
2 3.77
5 9.43
32 60.38
21 39.62%
22  โรงเรียนบ้านวังหิน 137
11 8.03
13 9.49
26 18.98
2 1.46
1 0.73
84 61.31
53 38.69%
23  โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 180
11 6.11
5 2.78
16 8.89
16 8.89
21 11.67
111 61.67
69 38.33%
24  โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 70
7 10.00
2 2.86
13 18.57
2 2.86
2 2.86
44 62.86
26 37.14%
25  โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 134
11 8.21
9 6.72
21 15.67
8 5.97
0 0.00
85 63.43
49 36.57%
26  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ 53
6 11.32
1 1.89
9 16.98
3 5.66
0 0.00
34 64.15
19 35.85%
27  โรงเรียนบ้านหนองละมาน 104
7 6.73
4 3.85
16 15.38
9 8.65
1 0.96
67 64.42
37 35.58%
28  โรงเรียนบ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา 105
10 9.52
9 8.57
6 5.71
9 8.57
3 2.86
68 64.76
37 35.24%
29  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 128
9 7.03
2 1.56
32 25.00
1 0.78
0 0.00
84 65.63
44 34.38%
30  โรงเรียนวัดหนองไร่ 99
15 15.15
2 2.02
13 13.13
2 2.02
1 1.01
66 66.67
33 33.33%
31  โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 113
18 15.93
2 1.77
17 15.04
0 0.00
0 0.00
76 67.26
37 32.74%
32  โรงเรียนบ้านดอนพลอง 163
6 3.68
4 2.45
36 22.09
4 2.45
2 1.23
111 68.10
52 31.90%
33  โรงเรียนวัดสังฆวิถี 120
7 5.83
3 2.50
7 5.83
10 8.33
10 8.33
83 69.17
37 30.83%
34  โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง 65
11 16.92
0 0.00
5 7.69
3 4.62
1 1.54
45 69.23
20 30.77%
35  โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา 86
2 2.33
5 5.81
4 4.65
7 8.14
8 9.30
60 69.77
26 30.23%
36  โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ 68
3 4.41
2 2.94
5 7.35
4 5.88
6 8.82
48 70.59
20 29.41%
37  โรงเรียนวัดหนองยาว 117
10 8.55
8 6.84
11 9.40
5 4.27
0 0.00
83 70.94
34 29.06%
38  โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม 63
2 3.17
8 12.70
2 3.17
2 3.17
4 6.35
45 71.43
18 28.57%
39  โรงเรียนวัดหนองมะขาม 75
3 4.00
1 1.33
16 21.33
1 1.33
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
40  โรงเรียนวัดคลองจินดา 65
5 7.69
4 6.15
8 12.31
1 1.54
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
41  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 392
19 4.85
33 8.42
38 9.69
17 4.34
0 0.00
285 72.70
107 27.30%
42  โรงเรียนวัดสวนขวัญ 99
19 19.19
0 0.00
8 8.08
0 0.00
0 0.00
72 72.73
27 27.27%
43  โรงเรียนวัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) 81
8 9.88
3 3.70
10 12.35
1 1.23
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
44  โรงเรียนบ้านปางขนุน 85
7 8.24
3 3.53
10 11.76
3 3.53
0 0.00
62 72.94
23 27.06%
45  โรงเรียนวัดหนองกรด 215
5 2.33
9 4.19
42 19.53
2 0.93
0 0.00
157 73.02
58 26.98%
46  โรงเรียนวัดท่าแรต 71
4 5.63
0 0.00
15 21.13
0 0.00
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
47  โรงเรียนบ้านหนองไม้ 102
13 12.75
3 2.94
11 10.78
0 0.00
0 0.00
75 73.53
27 26.47%
48  โรงเรียนบ้านหนองนมวัว 38
0 0.00
1 2.63
8 21.05
1 2.63
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
49  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 145
11 7.59
7 4.83
14 9.66
6 4.14
0 0.00
107 73.79
38 26.21%
50  โรงเรียนบ้านปางงู 123
13 10.57
0 0.00
19 15.45
0 0.00
0 0.00
91 73.98
32 26.02%
51  โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 205
4 1.95
9 4.39
13 6.34
14 6.83
13 6.34
152 74.15
53 25.85%
52  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 127
11 8.66
12 9.45
9 7.09
0 0.00
0 0.00
95 74.80
32 25.20%
53  โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) 146
20 13.70
6 4.11
6 4.11
3 2.05
1 0.68
110 75.34
36 24.66%
54  โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส 29
2 6.90
1 3.45
4 13.79
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
55  โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 142
11 7.75
0 0.00
23 16.20
0 0.00
0 0.00
108 76.06
34 23.94%
56  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 148
13 8.78
3 2.03
14 9.46
5 3.38
0 0.00
113 76.35
35 23.65%
57  โรงเรียนวัดสระแก้ว 125
2 1.60
4 3.20
20 16.00
3 2.40
0 0.00
96 76.80
29 23.20%
58  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) 125
8 6.40
4 3.20
8 6.40
4 3.20
4 3.20
97 77.60
28 22.40%
59  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 465
37 7.96
8 1.72
38 8.17
21 4.52
0 0.00
361 77.63
104 22.37%
60  โรงเรียนบ้านชุมม่วง 279
12 4.30
15 5.38
13 4.66
13 4.66
9 3.23
217 77.78
62 22.22%
61  โรงเรียนบ้านปางสุด 315
26 8.25
9 2.86
35 11.11
0 0.00
0 0.00
245 77.78
70 22.22%
62  โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ 41
2 4.88
0 0.00
6 14.63
1 2.44
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
63  โรงเรียนวัดบ้านแดน 32
0 0.00
0 0.00
7 21.88
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
64  โรงเรียนวัดท่างิ้ว 138
5 3.62
5 3.62
15 10.87
2 1.45
3 2.17
108 78.26
30 21.74%
65  โรงเรียนวัดด่านช้าง 86
4 4.65
0 0.00
9 10.47
5 5.81
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
66  โรงเรียนวัดอ่างทอง 43
0 0.00
0 0.00
9 20.93
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
67  โรงเรียนวัดเกาะเปา 96
8 8.33
3 3.13
9 9.38
0 0.00
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
68  โรงเรียนบ้านตะกรุด 154
10 6.49
3 1.95
15 9.74
3 1.95
1 0.65
122 79.22
32 20.78%
69  โรงเรียนบ้านวังชุมพร 361
17 4.71
26 7.20
25 6.93
3 0.83
4 1.11
286 79.22
75 20.78%
70  โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 188
14 7.45
10 5.32
10 5.32
5 2.66
0 0.00
149 79.26
39 20.74%
71  โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 82
6 7.32
3 3.66
5 6.10
0 0.00
3 3.66
65 79.27
17 20.73%
72  โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 54
5 9.26
0 0.00
2 3.70
2 3.70
2 3.70
43 79.63
11 20.37%
73  โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 89
3 3.37
5 5.62
6 6.74
2 2.25
2 2.25
71 79.78
18 20.22%
74  โรงเรียนบ้านเนินใหม่ 99
8 8.08
0 0.00
9 9.09
2 2.02
1 1.01
79 79.80
20 20.20%
75  โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 56
2 3.57
3 5.36
6 10.71
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
76  โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 113
12 10.62
4 3.54
6 5.31
0 0.00
0 0.00
91 80.53
22 19.47%
77  โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา) 94
6 6.38
3 3.19
5 5.32
4 4.26
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
78  โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ 16
1 6.25
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
79  โรงเรียนวัดบ้านคลอง 115
6 5.22
3 2.61
12 10.43
0 0.00
0 0.00
94 81.74
21 18.26%
80  โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 171
8 4.68
5 2.92
8 4.68
5 2.92
4 2.34
141 82.46
30 17.54%
81  โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ 69
3 4.35
2 2.90
5 7.25
1 1.45
1 1.45
57 82.61
12 17.39%
82  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 64
5 7.81
1 1.56
5 7.81
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
83  โรงเรียนวัดหนองตางู 303
0 0.00
7 2.31
42 13.86
1 0.33
0 0.00
253 83.50
50 16.50%
84  โรงเรียนบ้านวังซ่าน 158
1 0.63
2 1.27
22 13.92
1 0.63
0 0.00
132 83.54
26 16.46%
85  โรงเรียนบ้านทุ่งตัน 67
7 10.45
0 0.00
2 2.99
2 2.99
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
86  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 230
7 3.04
16 6.96
7 3.04
6 2.61
0 0.00
194 84.35
36 15.65%
87  โรงเรียนวัดเขาสมุก 52
2 3.85
0 0.00
3 5.77
3 5.77
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
88  โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 94
4 4.26
0 0.00
10 10.64
0 0.00
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
89  โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 132
5 3.79
2 1.52
9 6.82
3 2.27
0 0.00
113 85.61
19 14.39%
90  โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 120
7 5.83
0 0.00
10 8.33
0 0.00
0 0.00
103 85.83
17 14.17%
91  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 62
4 6.45
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
92  โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ 47
0 0.00
0 0.00
5 10.64
1 2.13
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
93  โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร 48
1 2.08
3 6.25
2 4.17
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
94  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 49
2 4.08
2 4.08
2 4.08
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
95  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
96  โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 87
2 2.30
2 2.30
6 6.90
0 0.00
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
97  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 132
4 3.03
1 0.76
10 7.58
0 0.00
0 0.00
117 88.64
15 11.36%
98  โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส 97
0 0.00
0 0.00
8 8.25
3 3.09
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
99  โรงเรียนวัดวิวิตตาราม 80
4 5.00
0 0.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
100  โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 39
1 2.56
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
101  โรงเรียนวัดบ้านพลัง 170
3 1.76
0 0.00
13 7.65
0 0.00
1 0.59
153 90.00
17 10.00%
102  โรงเรียนจันทราราษฎร์ 68
0 0.00
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
103  โรงเรียนวัดดงหนองหลวง 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
104  โรงเรียนวัดเจริญผล 64
1 1.56
2 3.13
0 0.00
0 0.00
2 3.13
59 92.19
5 7.81%
105  โรงเรียนบ้านศรีทอง 107
0 0.00
0 0.00
8 7.48
0 0.00
0 0.00
99 92.52
8 7.48%
106  โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม 43
2 4.65
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
107  โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 153
2 1.31
3 1.96
2 1.31
2 1.31
0 0.00
144 94.12
9 5.88%
108  โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 100
1 1.00
0 0.00
2 2.00
2 2.00
0 0.00
95 95.00
5 5.00%
109  โรงเรียนบ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม 32
1 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
110  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 95
1 1.05
0 0.00
1 1.05
0 0.00
0 0.00
93 97.89
2 2.11%
111  โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 228
0 0.00
0 0.00
4 1.75
0 0.00
0 0.00
224 98.25
4 1.75%
112  โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 198
1 0.51
0 0.00
2 1.01
0 0.00
0 0.00
195 98.48
3 1.52%
113  โรงเรียนวัดจันทร์ทอง 75
0 0.00
0 0.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
74 98.67
1 1.33%
114  โรงเรียนบ้านท่าตะโก 94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.06
0 0.00
93 98.94
1 1.06%
115  โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
116  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
117  โรงเรียนบ้านเปราะ 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,573 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,100 7.55
เตี้ย  697 4.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,674 11.49
ผอมและเตี้ย  543 3.73
อ้วนและเตี้ย  414 2.84
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,145 69.62
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,428 คน


30.38%


Powered By www.thaieducation.net