ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 132 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 91.03
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านมาบแก 73
41 56.16
12 16.44
9 12.33
7 9.59
4 5.48
0 0.00
73 100.00%
2  โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ 158
30 18.99
29 18.35
30 18.99
40 25.32
29 18.35
0 0.00
158 100.00%
3  โรงเรียนวัดบ้านวัง 21
5 23.81
5 23.81
5 23.81
2 9.52
4 19.05
0 0.00
21 100.00%
4  โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 62
18 29.03
18 29.03
5 8.06
18 29.03
0 0.00
3 4.84
59 95.16%
5  โรงเรียนวัดคลองสาลี 61
7 11.48
4 6.56
16 26.23
11 18.03
16 26.23
7 11.48
54 88.52%
6  โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 314
86 27.39
38 12.10
93 29.62
30 9.55
1 0.32
66 21.02
248 78.98%
7  โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 503
77 15.31
56 11.13
119 23.66
38 7.55
63 12.52
150 29.82
353 70.18%
8  โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 81
11 13.58
16 19.75
12 14.81
9 11.11
4 4.94
29 35.80
52 64.20%
9  โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 118
19 16.10
12 10.17
7 5.93
7 5.93
28 23.73
45 38.14
73 61.86%
10  โรงเรียนวัดหนองกรด 211
26 12.32
25 11.85
39 18.48
8 3.79
29 13.74
84 39.81
127 60.19%
11  โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 558
23 4.12
57 10.22
49 8.78
80 14.34
106 19.00
243 43.55
315 56.45%
12  โรงเรียนวัดสังฆวิถี 124
12 9.68
10 8.06
12 9.68
8 6.45
22 17.74
60 48.39
64 51.61%
13  โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 244
42 17.21
25 10.25
40 16.39
8 3.28
2 0.82
127 52.05
117 47.95%
14  โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง 93
10 10.75
6 6.45
22 23.66
4 4.30
2 2.15
49 52.69
44 47.31%
15  โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 179
16 8.94
13 7.26
35 19.55
7 3.91
12 6.70
96 53.63
83 46.37%
16  โรงเรียนบ้านวังหิน 135
14 10.37
10 7.41
25 18.52
5 3.70
8 5.93
73 54.07
62 45.93%
17  โรงเรียนบ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม 33
15 45.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 54.55
15 45.45%
18  โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 140
13 9.29
12 8.57
29 20.71
9 6.43
0 0.00
77 55.00
63 45.00%
19  โรงเรียนบ้านคลองไทร 337
37 10.98
9 2.67
99 29.38
0 0.00
0 0.00
192 56.97
145 43.03%
20  โรงเรียนวัดจิกลาด 98
11 11.22
7 7.14
18 18.37
4 4.08
2 2.04
56 57.14
42 42.86%
21  โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง 112
14 12.50
17 15.18
16 14.29
0 0.00
0 0.00
65 58.04
47 41.96%
22  โรงเรียนวัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ) 156
27 17.31
8 5.13
26 16.67
3 1.92
1 0.64
91 58.33
65 41.67%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ 56
15 26.79
0 0.00
6 10.71
2 3.57
0 0.00
33 58.93
23 41.07%
24  โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 150
5 3.33
11 7.33
12 8.00
16 10.67
17 11.33
89 59.33
61 40.67%
25  โรงเรียนโรงเรียนบ้านปางชัย 100
8 8.00
8 8.00
5 5.00
5 5.00
13 13.00
61 61.00
39 39.00%
26  โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 180
11 6.11
5 2.78
16 8.89
16 8.89
21 11.67
111 61.67
69 38.33%
27  โรงเรียนบ้านปางขนุน 85
10 11.76
8 9.41
10 11.76
3 3.53
0 0.00
54 63.53
31 36.47%
28  โรงเรียนบ้านดอนพลอง 163
7 4.29
9 5.52
37 22.70
5 3.07
0 0.00
105 64.42
58 35.58%
29  โรงเรียนบ้านชุมม่วง 279
48 17.20
15 5.38
9 3.23
11 3.94
15 5.38
181 64.87
98 35.13%
30  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 127
9 7.09
2 1.57
32 25.20
1 0.79
0 0.00
83 65.35
44 34.65%
31  โรงเรียนบ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา 105
10 9.52
9 8.57
5 4.76
9 8.57
3 2.86
69 65.71
36 34.29%
32  โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 155
4 2.58
9 5.81
13 8.39
14 9.03
13 8.39
102 65.81
53 34.19%
33  โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 110
18 16.36
2 1.82
17 15.45
0 0.00
0 0.00
73 66.36
37 33.64%
34  โรงเรียนวัดหนองไร่ 99
15 15.15
2 2.02
13 13.13
2 2.02
1 1.01
66 66.67
33 33.33%
35  โรงเรียนบ้านหนองไม้ 97
20 20.62
3 3.09
5 5.15
3 3.09
0 0.00
66 68.04
31 31.96%
36  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 206
17 8.25
19 9.22
28 13.59
0 0.00
0 0.00
142 68.93
64 31.07%
37  โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 68
3 4.41
3 4.41
15 22.06
0 0.00
0 0.00
47 69.12
21 30.88%
38  โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา 85
2 2.35
5 5.88
4 4.71
7 8.24
8 9.41
59 69.41
26 30.59%
39  โรงเรียนวัดสวนขวัญ 99
25 25.25
0 0.00
5 5.05
0 0.00
0 0.00
69 69.70
30 30.30%
40  โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม 63
3 4.76
8 12.70
2 3.17
2 3.17
4 6.35
44 69.84
19 30.16%
41  โรงเรียนวัดด่านช้าง 83
6 7.23
0 0.00
16 19.28
3 3.61
0 0.00
58 69.88
25 30.12%
42  โรงเรียนวัดหนองยาว 118
10 8.47
8 6.78
13 11.02
4 3.39
0 0.00
83 70.34
35 29.66%
43  โรงเรียนวัดท่าแรต 68
5 7.35
0 0.00
15 22.06
0 0.00
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
44  โรงเรียนวัดหนองมะขาม 75
7 9.33
2 2.67
11 14.67
2 2.67
0 0.00
53 70.67
22 29.33%
45  โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 81
9 11.11
4 4.94
6 7.41
0 0.00
4 4.94
58 71.60
23 28.40%
46  โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ 67
3 4.48
1 1.49
5 7.46
4 5.97
6 8.96
48 71.64
19 28.36%
47  โรงเรียนบ้านเนินใหม่ 104
12 11.54
3 2.88
11 10.58
2 1.92
1 0.96
75 72.12
29 27.88%
48  โรงเรียนวัดคลองจินดา 65
4 6.15
4 6.15
9 13.85
1 1.54
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
49  โรงเรียนวัดท่างิ้ว 138
7 5.07
8 5.80
19 13.77
2 1.45
2 1.45
100 72.46
38 27.54%
50  โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 52
6 11.54
2 3.85
4 7.69
1 1.92
1 1.92
38 73.08
14 26.92%
51  โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์ 52
3 5.77
3 5.77
5 9.62
3 5.77
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
52  โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 38
5 13.16
3 7.89
2 5.26
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
53  โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 171
9 5.26
12 7.02
11 6.43
10 5.85
3 1.75
126 73.68
45 26.32%
54  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 127
11 8.66
13 10.24
9 7.09
0 0.00
0 0.00
94 74.02
33 25.98%
55  โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 507
104 20.51
7 1.38
19 3.75
0 0.00
0 0.00
377 74.36
130 25.64%
56  โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ 39
6 15.38
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
57  โรงเรียนบ้านศรีทอง 106
4 3.77
0 0.00
12 11.32
4 3.77
7 6.60
79 74.53
27 25.47%
58  โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ 16
0 0.00
0 0.00
4 25.00
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
59  โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส 29
2 6.90
1 3.45
4 13.79
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
60  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 83
2 2.41
6 7.23
10 12.05
1 1.20
1 1.20
63 75.90
20 24.10%
61  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 54
1 1.85
6 11.11
5 9.26
1 1.85
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
62  โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) 150
19 12.67
6 4.00
7 4.67
3 2.00
1 0.67
114 76.00
36 24.00%
63  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 146
10 6.85
7 4.79
14 9.59
4 2.74
0 0.00
111 76.03
35 23.97%
64  โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง 63
9 14.29
0 0.00
4 6.35
1 1.59
1 1.59
48 76.19
15 23.81%
65  โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 55
6 10.91
0 0.00
6 10.91
1 1.82
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
66  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 388
17 4.38
14 3.61
44 11.34
16 4.12
0 0.00
297 76.55
91 23.45%
67  โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 186
15 8.06
11 5.91
11 5.91
5 2.69
0 0.00
144 77.42
42 22.58%
68  โรงเรียนวัดหนองตางู 322
14 4.35
16 4.97
38 11.80
2 0.62
2 0.62
250 77.64
72 22.36%
69  โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา) 94
6 6.38
3 3.19
4 4.26
5 5.32
3 3.19
73 77.66
21 22.34%
70  โรงเรียนวัดบ้านแดน 32
0 0.00
0 0.00
7 21.88
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
71  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 465
37 7.96
8 1.72
34 7.31
22 4.73
0 0.00
364 78.28
101 21.72%
72  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 148
14 9.46
4 2.70
14 9.46
0 0.00
0 0.00
116 78.38
32 21.62%
73  โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 117
15 12.82
4 3.42
6 5.13
0 0.00
0 0.00
92 78.63
25 21.37%
74  โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 89
2 2.25
6 6.74
5 5.62
3 3.37
3 3.37
70 78.65
19 21.35%
75  โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 141
10 7.09
1 0.71
19 13.48
0 0.00
0 0.00
111 78.72
30 21.28%
76  โรงเรียนวัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) 80
8 10.00
2 2.50
7 8.75
0 0.00
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
77  โรงเรียนวัดอ่างทอง 43
0 0.00
0 0.00
9 20.93
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
78  โรงเรียนวัดแหลมทองธรรมจักร 43
3 6.98
1 2.33
5 11.63
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
79  โรงเรียนบ้านวังชุมพร 364
18 4.95
26 7.14
25 6.87
3 0.82
4 1.10
288 79.12
76 20.88%
80  โรงเรียนวัดเจริญผล 64
2 3.13
2 3.13
2 3.13
2 3.13
5 7.81
51 79.69
13 20.31%
81  โรงเรียนบ้านตะกรุด 156
8 5.13
5 3.21
13 8.33
4 2.56
1 0.64
125 80.13
31 19.87%
82  โรงเรียนบ้านปางงู 121
4 3.31
2 1.65
18 14.88
0 0.00
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
83  โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 86
4 4.65
1 1.16
12 13.95
0 0.00
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
84  โรงเรียนวัดสระแก้ว 129
0 0.00
4 3.10
21 16.28
0 0.00
0 0.00
104 80.62
25 19.38%
85  โรงเรียนวัดบ้านคลอง 114
4 3.51
8 7.02
9 7.89
1 0.88
0 0.00
92 80.70
22 19.30%
86  โรงเรียนวัดเขาสมุก 49
1 2.04
2 4.08
4 8.16
2 4.08
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
87  โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 55
2 3.64
0 0.00
3 5.45
3 5.45
2 3.64
45 81.82
10 18.18%
88  โรงเรียนบ้านหนองจิก 83
5 6.02
2 2.41
6 7.23
2 2.41
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
89  โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 120
7 5.83
1 0.83
8 6.67
2 1.67
3 2.50
99 82.50
21 17.50%
90  โรงเรียนบ้านวังซ่าน 155
2 1.29
0 0.00
25 16.13
0 0.00
0 0.00
128 82.58
27 17.42%
91  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 64
5 7.81
1 1.56
5 7.81
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
92  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 230
9 3.91
18 7.83
6 2.61
6 2.61
0 0.00
191 83.04
39 16.96%
93  โรงเรียนบ้านหนองละมาน 102
1 0.98
3 2.94
12 11.76
1 0.98
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
94  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 49
2 4.08
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
95  โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ 68
2 2.94
1 1.47
5 7.35
1 1.47
2 2.94
57 83.82
11 16.18%
96  โรงเรียนบ้านทุ่งตัน 68
7 10.29
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
97  โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา 65
3 4.62
2 3.08
5 7.69
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
98  โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 133
5 3.76
2 1.50
10 7.52
3 2.26
0 0.00
113 84.96
20 15.04%
99  โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 94
4 4.26
0 0.00
10 10.64
0 0.00
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
100  โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 83
5 6.02
2 2.41
1 1.20
2 2.41
2 2.41
71 85.54
12 14.46%
101  โรงเรียนบ้านหินดาด 149
4 2.68
5 3.36
12 8.05
0 0.00
0 0.00
128 85.91
21 14.09%
102  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 62
4 6.45
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
103  โรงเรียนบ้านปางสุด 311
0 0.00
18 5.79
22 7.07
0 0.00
0 0.00
271 87.14
40 12.86%
104  โรงเรียนบ้านเปราะ 39
0 0.00
0 0.00
5 12.82
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
105  โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 220
6 2.73
7 3.18
6 2.73
6 2.73
3 1.36
192 87.27
28 12.73%
106  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
107  โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม 43
3 6.98
1 2.33
1 2.33
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
108  โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 35
0 0.00
1 2.86
3 8.57
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
109  โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส 97
0 0.00
0 0.00
8 8.25
3 3.09
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
110  โรงเรียนวัดเกาะเปา 97
3 3.09
4 4.12
4 4.12
0 0.00
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
111  โรงเรียนวัดวิวิตตาราม 80
4 5.00
0 0.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
112  โรงเรียนวัดบ้านพลัง 172
4 2.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 8.72
153 88.95
19 11.05%
113  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 134
5 3.73
1 0.75
8 5.97
0 0.00
0 0.00
120 89.55
14 10.45%
114  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 49
1 2.04
1 2.04
2 4.08
1 2.04
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
115  โรงเรียนวัดดงหนองหลวง 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
116  โรงเรียนบ้านลานตะแบก 60
0 0.00
1 1.67
4 6.67
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
117  โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร 52
1 1.92
2 3.85
1 1.92
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
118  โรงเรียนจันทราราษฎร์ 67
0 0.00
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
119  โรงเรียนวัดคลองธรรม 126
1 0.79
1 0.79
4 3.17
3 2.38
0 0.00
117 92.86
9 7.14%
120  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) 84
4 4.76
2 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
121  โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
122  โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 151
2 1.32
2 1.32
2 1.32
2 1.32
0 0.00
143 94.70
8 5.30%
123  โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 97
1 1.03
0 0.00
2 2.06
1 1.03
0 0.00
93 95.88
4 4.12%
124  โรงเรียนบ้านหนองนมวัว 36
1 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
125  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 96
1 1.04
0 0.00
1 1.04
0 0.00
0 0.00
94 97.92
2 2.08%
126  โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 228
0 0.00
0 0.00
4 1.75
0 0.00
0 0.00
224 98.25
4 1.75%
127  โรงเรียนวัดประสาทวิถี 59
0 0.00
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
58 98.31
1 1.69%
128  โรงเรียนวัดจันทร์ทอง 75
0 0.00
0 0.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
74 98.67
1 1.33%
129  โรงเรียนบ้านท่าตะโก 94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.06
0 0.00
93 98.94
1 1.06%
130  โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 197
0 0.00
0 0.00
2 1.02
0 0.00
0 0.00
195 98.98
2 1.02%
131  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
132  โรงเรียนวัดสวนหลวง 124
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
124 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,292 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,330 8.16
เตี้ย  801 4.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,693 10.39
ผอมและเตี้ย  543 3.33
อ้วนและเตี้ย  500 3.07
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,425 70.13
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,867 คน


29.87%


Powered By www.thaieducation.net