ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 133 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 133 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านในเขียว 1 58
11 18.97
6 10.34
10 17.24
5 8.62
6 10.34
20 34.48
38 65.52%
2  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 49
9 18.37
11 22.45
11 22.45
0 0.00
0 0.00
18 36.73
31 63.27%
3  โรงเรียนวัดสุชน 158
12 7.59
7 4.43
27 17.09
17 10.76
32 20.25
63 39.87
95 60.13%
4  โรงเรียนวัดกระดังงา 19
3 15.79
2 10.53
2 10.53
3 15.79
1 5.26
8 42.11
11 57.89%
5  โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 166
18 10.84
13 7.83
22 13.25
19 11.45
21 12.65
73 43.98
93 56.02%
6  โรงเรียนบ้านในเพลา 45
5 11.11
0 0.00
12 26.67
5 11.11
3 6.67
20 44.44
25 55.56%
7  โรงเรียนบ้านบ่อกรูด 63
7 11.11
5 7.94
15 23.81
2 3.17
5 7.94
29 46.03
34 53.97%
8  โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 540
20 3.70
70 12.96
118 21.85
40 7.41
38 7.04
254 47.04
286 52.96%
9  โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด 124
16 12.90
11 8.87
13 10.48
25 20.16
0 0.00
59 47.58
65 52.42%
10  โรงเรียนวัดโคกเหล็ก 138
10 7.25
6 4.35
16 11.59
16 11.59
23 16.67
67 48.55
71 51.45%
11  โรงเรียนบ้านเขาทราย 49
4 8.16
4 8.16
9 18.37
3 6.12
5 10.20
24 48.98
25 51.02%
12  โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย 341
13 3.81
13 3.81
52 15.25
27 7.92
65 19.06
171 50.15
170 49.85%
13  โรงเรียนวัดพระอาสน์ 47
1 2.13
4 8.51
14 29.79
4 8.51
0 0.00
24 51.06
23 48.94%
14  โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต 65
9 13.85
7 10.77
13 20.00
1 1.54
1 1.54
34 52.31
31 47.69%
15  โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1538
48 3.12
26 1.69
275 17.88
63 4.10
301 19.57
825 53.64
713 46.36%
16  โรงเรียนบ้านเผียน 75
6 8.00
4 5.33
7 9.33
17 22.67
0 0.00
41 54.67
34 45.33%
17  โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ 103
10 9.71
8 7.77
15 14.56
6 5.83
5 4.85
59 57.28
44 42.72%
18  โรงเรียนบ้านอินทนิน 140
3 2.14
0 0.00
55 39.29
0 0.00
0 0.00
82 58.57
58 41.43%
19  โรงเรียนวัดสุธรรมาราม 124
8 6.45
5 4.03
34 27.42
4 3.23
0 0.00
73 58.87
51 41.13%
20  โรงเรียนบ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92 214
23 10.75
21 9.81
16 7.48
10 4.67
16 7.48
128 59.81
86 40.19%
21  โรงเรียนบ้านทุ่งขันหมาก 53
6 11.32
6 11.32
0 0.00
5 9.43
4 7.55
32 60.38
21 39.62%
22  โรงเรียนวัดประดู่หอม 33
1 3.03
2 6.06
8 24.24
0 0.00
2 6.06
20 60.61
13 39.39%
23  โรงเรียนวัดเขาน้อย 200
7 3.50
8 4.00
39 19.50
8 4.00
16 8.00
122 61.00
78 39.00%
24  โรงเรียนวัดพรหมโลก 145
10 6.90
12 8.28
22 15.17
5 3.45
7 4.83
89 61.38
56 38.62%
25  โรงเรียนวัดป่า(ท่าขึ้น) 53
3 5.66
3 5.66
4 7.55
1 1.89
8 15.09
34 64.15
19 35.85%
26  โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 377
72 19.10
31 8.22
14 3.71
16 4.24
0 0.00
244 64.72
133 35.28%
27  โรงเรียนบ้านเปร็ต 42
10 23.81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 7.14
29 69.05
13 30.95%
28  โรงเรียนวัดโทเอก 96
3 3.13
3 3.13
5 5.21
0 0.00
18 18.75
67 69.79
29 30.21%
29  โรงเรียนวัดดอนใคร 153
14 9.15
10 6.54
19 12.42
3 1.96
0 0.00
107 69.93
46 30.07%
30  โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ 41
4 9.76
3 7.32
1 2.44
3 7.32
1 2.44
29 70.73
12 29.27%
31  โรงเรียนบ้านคลองวัง 164
1 0.61
7 4.27
39 23.78
0 0.00
1 0.61
116 70.73
48 29.27%
32  โรงเรียนวัดธารน้ำฉา 83
7 8.43
0 0.00
16 19.28
0 0.00
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
33  โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ 109
9 8.26
3 2.75
10 9.17
0 0.00
8 7.34
79 72.48
30 27.52%
34  โรงเรียนวัดคงคาเลียบ 40
3 7.50
0 0.00
8 20.00
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
35  โรงเรียนวัดนากัน 58
2 3.45
4 6.90
7 12.07
2 3.45
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
36  โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 496
39 7.86
25 5.04
62 12.50
0 0.00
0 0.00
370 74.60
126 25.40%
37  โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 99
9 9.09
9 9.09
5 5.05
2 2.02
0 0.00
74 74.75
25 25.25%
38  โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 437
16 3.66
20 4.58
71 16.25
1 0.23
0 0.00
329 75.29
108 24.71%
39  โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 94
6 6.38
9 9.57
6 6.38
1 1.06
1 1.06
71 75.53
23 24.47%
40  โรงเรียนวัดสโมสร 123
10 8.13
10 8.13
0 0.00
10 8.13
0 0.00
93 75.61
30 24.39%
41  โรงเรียนบ้านไสเหรียง 33
1 3.03
0 0.00
7 21.21
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
42  โรงเรียนวัดจันพอ 33
1 3.03
1 3.03
3 9.09
1 3.03
2 6.06
25 75.76
8 24.24%
43  โรงเรียนวัดคีรีวง 50
3 6.00
3 6.00
4 8.00
2 4.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
44  โรงเรียนบ้านพังหรัน 43
2 4.65
1 2.33
4 9.30
1 2.33
2 4.65
33 76.74
10 23.26%
45  โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง 108
2 1.85
6 5.56
6 5.56
6 5.56
5 4.63
83 76.85
25 23.15%
46  โรงเรียนวัดเขาปูน 26
0 0.00
0 0.00
6 23.08
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
47  โรงเรียนวัดกลาง 107
5 4.67
2 1.87
15 14.02
1 0.93
1 0.93
83 77.57
24 22.43%
48  โรงเรียนบ้านในถุ้ง 522
29 5.56
41 7.85
45 8.62
0 0.00
1 0.19
406 77.78
116 22.22%
49  โรงเรียนบ้านแขวงเภา 45
1 2.22
2 4.44
7 15.56
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
50  โรงเรียนบ้านพิตำ 129
15 11.63
7 5.43
6 4.65
0 0.00
0 0.00
101 78.29
28 21.71%
51  โรงเรียนวัดใหม่ 65
5 7.69
1 1.54
8 12.31
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
52  โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก 188
7 3.72
7 3.72
25 13.30
0 0.00
0 0.00
149 79.26
39 20.74%
53  โรงเรียนบ้านฉาง 87
7 8.05
8 9.20
2 2.30
0 0.00
1 1.15
69 79.31
18 20.69%
54  โรงเรียนวัดนาเหรง 189
4 2.12
4 2.12
27 14.29
4 2.12
0 0.00
150 79.37
39 20.63%
55  โรงเรียนบ้านขุนทะเล 44
5 11.36
2 4.55
2 4.55
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
56  โรงเรียนท่าศาลา 1234
32 2.59
30 2.43
190 15.40
0 0.00
0 0.00
982 79.58
252 20.42%
57  โรงเรียนวัดน้ำตก 164
5 3.05
5 3.05
18 10.98
5 3.05
0 0.00
131 79.88
33 20.12%
58  โรงเรียนวัดขรัวช่วย 234
9 3.85
9 3.85
2 0.85
16 6.84
11 4.70
187 79.91
47 20.09%
59  โรงเรียนวัดพระเลียบ 130
8 6.15
5 3.85
10 7.69
3 2.31
0 0.00
104 80.00
26 20.00%
60  โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 460
20 4.35
0 0.00
71 15.43
0 0.00
0 0.00
369 80.22
91 19.78%
61  โรงเรียนวัดหมาย 59
4 6.78
0 0.00
7 11.86
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
62  โรงเรียนวัดชลธาราม 109
7 6.42
0 0.00
12 11.01
1 0.92
0 0.00
89 81.65
20 18.35%
63  โรงเรียนวัดสากเหล็ก 72
5 6.94
2 2.78
6 8.33
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
64  โรงเรียนบ้านปลายทอน 122
8 6.56
5 4.10
3 2.46
0 0.00
6 4.92
100 81.97
22 18.03%
65  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 721
46 6.38
31 4.30
30 4.16
23 3.19
0 0.00
591 81.97
130 18.03%
66  โรงเรียนวัดศิลาชลเขต 124
2 1.61
0 0.00
14 11.29
0 0.00
6 4.84
102 82.26
22 17.74%
67  โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 130
3 2.31
5 3.85
14 10.77
1 0.77
0 0.00
107 82.31
23 17.69%
68  โรงเรียนวัดยางทอง 200
3 1.50
17 8.50
15 7.50
0 0.00
0 0.00
165 82.50
35 17.50%
69  โรงเรียนบ้านไสพลู 111
0 0.00
2 1.80
17 15.32
0 0.00
0 0.00
92 82.88
19 17.12%
70  โรงเรียนวัดโยธาธรรม 36
6 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
71  โรงเรียนวัดยางงาม 116
7 6.03
5 4.31
1 0.86
5 4.31
1 0.86
97 83.62
19 16.38%
72  โรงเรียนวัดคงคา 251
5 1.99
5 1.99
26 10.36
5 1.99
0 0.00
210 83.67
41 16.33%
73  โรงเรียนบ้านปากเจา 184
11 5.98
8 4.35
5 2.72
4 2.17
2 1.09
154 83.70
30 16.30%
74  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 65
4 6.15
2 3.08
4 6.15
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
75  โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) 26
1 3.85
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
76  โรงเรียนวัดโมคลาน 142
9 6.34
9 6.34
3 2.11
0 0.00
0 0.00
121 85.21
21 14.79%
77  โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี 124
3 2.42
1 0.81
10 8.06
2 1.61
2 1.61
106 85.48
18 14.52%
78  โรงเรียนวัดจันทาราม 153
16 10.46
2 1.31
4 2.61
0 0.00
0 0.00
131 85.62
22 14.38%
79  โรงเรียนวัดเทวดาราม 96
3 3.13
0 0.00
10 10.42
0 0.00
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
80  โรงเรียนวัดเปียน 133
2 1.50
3 2.26
9 6.77
4 3.01
0 0.00
115 86.47
18 13.53%
81  โรงเรียนปทุมานุกูล 931
16 1.72
19 2.04
7 0.75
26 2.79
57 6.12
806 86.57
125 13.43%
82  โรงเรียนวัดปลักปลา 187
0 0.00
3 1.60
17 9.09
4 2.14
1 0.53
162 86.63
25 13.37%
83  โรงเรียนบ้านวังลุง 159
1 0.63
8 5.03
6 3.77
0 0.00
6 3.77
138 86.79
21 13.21%
84  โรงเรียนบ้านสะพานหัน 91
2 2.20
2 2.20
7 7.69
0 0.00
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
85  โรงเรียนบ้านบางฉาง 298
11 3.69
10 3.36
1 0.34
12 4.03
2 0.67
262 87.92
36 12.08%
86  โรงเรียนเคียงศิริ 173
8 4.62
1 0.58
11 6.36
0 0.00
0 0.00
153 88.44
20 11.56%
87  โรงเรียนบ้านประชาอารี 125
1 0.80
0 0.00
12 9.60
0 0.00
1 0.80
111 88.80
14 11.20%
88  โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 171
4 2.34
0 0.00
12 7.02
3 1.75
0 0.00
152 88.89
19 11.11%
89  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 262
12 4.58
4 1.53
7 2.67
4 1.53
2 0.76
233 88.93
29 11.07%
90  โรงเรียนวัดชนาราม 92
1 1.09
1 1.09
8 8.70
0 0.00
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
91  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 49
1 2.04
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
92  โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 249
5 2.01
4 1.61
8 3.21
4 1.61
4 1.61
224 89.96
25 10.04%
93  โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) 110
5 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 5.45
99 90.00
11 10.00%
94  โรงเรียนบ้านน้ำขาว 80
0 0.00
0 0.00
8 10.00
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
95  โรงเรียนบ้านพังปริง 101
2 1.98
3 2.97
0 0.00
5 4.95
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
96  โรงเรียนวัดนากุน 142
2 1.41
1 0.70
10 7.04
1 0.70
0 0.00
128 90.14
14 9.86%
97  โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 143
4 2.80
1 0.70
9 6.29
0 0.00
0 0.00
129 90.21
14 9.79%
98  โรงเรียนชุมชนใหม่ 147
2 1.36
3 2.04
8 5.44
0 0.00
1 0.68
133 90.48
14 9.52%
99  โรงเรียนวัดจอมทอง 126
2 1.59
2 1.59
8 6.35
0 0.00
0 0.00
114 90.48
12 9.52%
100  โรงเรียนบ้านในตูล 86
0 0.00
0 0.00
7 8.14
0 0.00
1 1.16
78 90.70
8 9.30%
101  โรงเรียนบ้านปากลง 194
2 1.03
5 2.58
5 2.58
0 0.00
6 3.09
176 90.72
18 9.28%
102  โรงเรียนบ้านวัดใน 65
0 0.00
1 1.54
5 7.69
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
103  โรงเรียนบ้านทุ่งชน 179
10 5.59
3 1.68
0 0.00
3 1.68
0 0.00
163 91.06
16 8.94%
104  โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ 45
1 2.22
1 2.22
2 4.44
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
105  โรงเรียนวัดท้าวโทะ 68
0 0.00
0 0.00
5 7.35
0 0.00
1 1.47
62 91.18
6 8.82%
106  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา 163
0 0.00
1 0.61
6 3.68
3 1.84
4 2.45
149 91.41
14 8.59%
107  โรงเรียนวัดหลวงครู 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
1 2.63
35 92.11
3 7.89%
108  โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร 154
4 2.60
0 0.00
8 5.19
0 0.00
0 0.00
142 92.21
12 7.79%
109  โรงเรียนบ้านคลองเหลง 106
1 0.94
0 0.00
6 5.66
0 0.00
1 0.94
98 92.45
8 7.55%
110  โรงเรียนบ้านปากดวด 81
2 2.47
1 1.23
2 2.47
0 0.00
1 1.23
75 92.59
6 7.41%
111  โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 157
3 1.91
0 0.00
8 5.10
0 0.00
0 0.00
146 92.99
11 7.01%
112  โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 74
1 1.35
2 2.70
2 2.70
0 0.00
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
113  โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด 76
2 2.63
2 2.63
1 1.32
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
114  โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม 97
0 0.00
0 0.00
6 6.19
0 0.00
0 0.00
91 93.81
6 6.19%
115  โรงเรียนวัดปากด่าน 65
2 3.08
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
116  โรงเรียนบ้านคลองแคว 133
8 6.02
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
125 93.98
8 6.02%
117  โรงเรียนบ้านในเขียว 2 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
118  โรงเรียนวัดกำแพงถม 53
3 5.66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
119  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 56
1 1.79
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
120  โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.03
4 4.12
92 94.85
5 5.15%
121  โรงเรียนวัดคงคาวดี 124
0 0.00
0 0.00
2 1.61
0 0.00
4 3.23
118 95.16
6 4.84%
122  โรงเรียนบ้านชุมขลิง 64
0 0.00
1 1.56
2 3.13
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
123  โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) 387
0 0.00
0 0.00
15 3.88
0 0.00
0 0.00
372 96.12
15 3.88%
124  โรงเรียนบ้านนบ 110
0 0.00
2 1.82
1 0.91
1 0.91
0 0.00
106 96.36
4 3.64%
125  โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 588
3 0.51
6 1.02
4 0.68
1 0.17
2 0.34
572 97.28
16 2.72%
126  โรงเรียนวัดโรงเหล็ก 98
0 0.00
0 0.00
1 1.02
0 0.00
1 1.02
96 97.96
2 2.04%
127  โรงเรียนวัดทางขึ้น 170
0 0.00
0 0.00
3 1.76
0 0.00
0 0.00
167 98.24
3 1.76%
128  โรงเรียนบ้านท่าสูง 259
3 1.16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
256 98.84
3 1.16%
129  โรงเรียนบ้านสระบัว 173
1 0.58
0 0.00
1 0.58
0 0.00
0 0.00
171 98.84
2 1.16%
130  โรงเรียนบ้านหนับเภา 103
0 0.00
0 0.00
1 0.97
0 0.00
0 0.00
102 99.03
1 0.97%
131  โรงเรียนบ้านท่าน้อย 111
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 100.00
0 0.00%
132  โรงเรียนบ้านสำนักม่วง 105
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 100.00
0 0.00%
133  โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ 131
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
131 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,915 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  900 4.11
เตี้ย  706 3.22
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,968 8.98
ผอมและเตี้ย  476 2.17
อ้วนและเตี้ย  737 3.36
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,128 78.16
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,787 คน


21.84%


Powered By www.thaieducation.net