ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 133 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 133 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดสุชน 162
15 9.26
12 7.41
34 20.99
25 15.43
45 27.78
31 19.14
131 80.86%
2  โรงเรียนบ้านในเขียว 1 57
11 19.30
6 10.53
6 10.53
5 8.77
11 19.30
18 31.58
39 68.42%
3  โรงเรียนวัดกระดังงา 19
3 15.79
2 10.53
2 10.53
5 26.32
1 5.26
6 31.58
13 68.42%
4  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 49
9 18.37
11 22.45
11 22.45
0 0.00
0 0.00
18 36.73
31 63.27%
5  โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 166
21 12.65
13 7.83
24 14.46
21 12.65
24 14.46
63 37.95
103 62.05%
6  โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด 126
19 15.08
13 10.32
11 8.73
27 21.43
0 0.00
56 44.44
70 55.56%
7  โรงเรียนบ้านในเพลา 45
5 11.11
0 0.00
12 26.67
5 11.11
3 6.67
20 44.44
25 55.56%
8  โรงเรียนบ้านบ่อกรูด 63
7 11.11
6 9.52
15 23.81
2 3.17
4 6.35
29 46.03
34 53.97%
9  โรงเรียนบ้านเขาทราย 49
3 6.12
3 6.12
12 24.49
4 8.16
4 8.16
23 46.94
26 53.06%
10  โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 540
20 3.70
70 12.96
118 21.85
40 7.41
38 7.04
254 47.04
286 52.96%
11  โรงเรียนบ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92 214
33 15.42
32 14.95
24 11.21
14 6.54
10 4.67
101 47.20
113 52.80%
12  โรงเรียนวัดโคกเหล็ก 138
10 7.25
6 4.35
16 11.59
16 11.59
22 15.94
68 49.28
70 50.72%
13  โรงเรียนวัดพระอาสน์ 47
1 2.13
4 8.51
14 29.79
4 8.51
0 0.00
24 51.06
23 48.94%
14  โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 97
11 11.34
10 10.31
18 18.56
7 7.22
1 1.03
50 51.55
47 48.45%
15  โรงเรียนวัดป่า(ท่าขึ้น) 60
11 18.33
6 10.00
4 6.67
5 8.33
3 5.00
31 51.67
29 48.33%
16  โรงเรียนบ้านเผียน 75
7 9.33
5 6.67
7 9.33
17 22.67
0 0.00
39 52.00
36 48.00%
17  โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต 65
12 18.46
6 9.23
12 18.46
0 0.00
1 1.54
34 52.31
31 47.69%
18  โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1538
48 3.12
26 1.69
275 17.88
74 4.81
301 19.57
814 52.93
724 47.07%
19  โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย 344
13 3.78
13 3.78
47 13.66
27 7.85
61 17.73
183 53.20
161 46.80%
20  โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ 103
10 9.71
8 7.77
15 14.56
6 5.83
5 4.85
59 57.28
44 42.72%
21  โรงเรียนวัดประดู่หอม 36
2 5.56
3 8.33
8 22.22
2 5.56
0 0.00
21 58.33
15 41.67%
22  โรงเรียนบ้านอินทนิน 147
1 0.68
0 0.00
60 40.82
0 0.00
0 0.00
86 58.50
61 41.50%
23  โรงเรียนวัดสุธรรมาราม 124
8 6.45
5 4.03
34 27.42
4 3.23
0 0.00
73 58.87
51 41.13%
24  โรงเรียนวัดเขาน้อย 200
7 3.50
8 4.00
39 19.50
8 4.00
16 8.00
122 61.00
78 39.00%
25  โรงเรียนวัดพรหมโลก 145
10 6.90
12 8.28
22 15.17
5 3.45
7 4.83
89 61.38
56 38.62%
26  โรงเรียนวัดใหม่ 65
9 13.85
2 3.08
11 16.92
2 3.08
1 1.54
40 61.54
25 38.46%
27  โรงเรียนบ้านทุ่งขันหมาก 56
8 14.29
8 14.29
3 5.36
2 3.57
0 0.00
35 62.50
21 37.50%
28  โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 378
75 19.84
32 8.47
15 3.97
17 4.50
0 0.00
239 63.23
139 36.77%
29  โรงเรียนวัดธารน้ำฉา 83
9 10.84
0 0.00
18 21.69
0 0.00
0 0.00
56 67.47
27 32.53%
30  โรงเรียนบ้านคลองแคว 135
43 31.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 68.15
43 31.85%
31  โรงเรียนวัดคงคา 251
22 8.76
20 7.97
35 13.94
0 0.00
0 0.00
174 69.32
77 30.68%
32  โรงเรียนบ้านคลองวัง 164
2 1.22
7 4.27
40 24.39
0 0.00
1 0.61
114 69.51
50 30.49%
33  โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ 41
4 9.76
3 7.32
1 2.44
3 7.32
1 2.44
29 70.73
12 29.27%
34  โรงเรียนวัดดอนใคร 164
14 8.54
12 7.32
19 11.59
3 1.83
0 0.00
116 70.73
48 29.27%
35  โรงเรียนบ้านเปร็ต 42
5 11.90
2 4.76
5 11.90
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
36  โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ 110
10 9.09
2 1.82
9 8.18
0 0.00
10 9.09
79 71.82
31 28.18%
37  โรงเรียนวัดโทเอก 105
3 2.86
3 2.86
5 4.76
0 0.00
18 17.14
76 72.38
29 27.62%
38  โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 496
42 8.47
26 5.24
62 12.50
0 0.00
0 0.00
366 73.79
130 26.21%
39  โรงเรียนวัดนากัน 58
2 3.45
4 6.90
7 12.07
2 3.45
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
40  โรงเรียนบ้านพิตำ 129
17 13.18
9 6.98
7 5.43
0 0.00
0 0.00
96 74.42
33 25.58%
41  โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 96
10 10.42
6 6.25
6 6.25
1 1.04
1 1.04
72 75.00
24 25.00%
42  โรงเรียนบ้านแขวงเภา 45
1 2.22
2 4.44
8 17.78
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
43  โรงเรียนวัดสโมสร 123
10 8.13
10 8.13
0 0.00
10 8.13
0 0.00
93 75.61
30 24.39%
44  โรงเรียนวัดคีรีวง 50
3 6.00
3 6.00
4 8.00
2 4.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
45  โรงเรียนบ้านปลายทอน 122
9 7.38
7 5.74
5 4.10
0 0.00
8 6.56
93 76.23
29 23.77%
46  โรงเรียนบ้านไสเหรียง 34
1 2.94
0 0.00
7 20.59
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
47  โรงเรียนวัดน้ำตก 164
6 3.66
6 3.66
20 12.20
6 3.66
0 0.00
126 76.83
38 23.17%
48  โรงเรียนวัดเขาปูน 26
0 0.00
0 0.00
6 23.08
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
49  โรงเรียนบ้านฉาง 87
8 9.20
7 8.05
4 4.60
1 1.15
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
50  โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 437
18 4.12
18 4.12
62 14.19
2 0.46
0 0.00
337 77.12
100 22.88%
51  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 723
54 7.47
41 5.67
33 4.56
34 4.70
3 0.41
558 77.18
165 22.82%
52  โรงเรียนบ้านในถุ้ง 522
32 6.13
42 8.05
45 8.62
0 0.00
0 0.00
403 77.20
119 22.80%
53  โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง 102
6 5.88
0 0.00
17 16.67
0 0.00
0 0.00
79 77.45
23 22.55%
54  โรงเรียนวัดกลาง 107
5 4.67
2 1.87
15 14.02
1 0.93
1 0.93
83 77.57
24 22.43%
55  โรงเรียนวัดปลักปลา 188
0 0.00
0 0.00
23 12.23
14 7.45
5 2.66
146 77.66
42 22.34%
56  โรงเรียนวัดศิลาชลเขต 124
3 2.42
0 0.00
15 12.10
0 0.00
8 6.45
98 79.03
26 20.97%
57  โรงเรียนวัดจันทาราม 153
16 10.46
11 7.19
5 3.27
0 0.00
0 0.00
121 79.08
32 20.92%
58  โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก 188
7 3.72
7 3.72
25 13.30
0 0.00
0 0.00
149 79.26
39 20.74%
59  โรงเรียนท่าศาลา 1234
32 2.59
33 2.67
190 15.40
0 0.00
0 0.00
979 79.34
255 20.66%
60  โรงเรียนวัดนาเหรง 189
4 2.12
4 2.12
27 14.29
4 2.12
0 0.00
150 79.37
39 20.63%
61  โรงเรียนวัดขรัวช่วย 235
9 3.83
9 3.83
2 0.85
17 7.23
11 4.68
187 79.57
48 20.43%
62  โรงเรียนบ้านปากเจา 184
11 5.98
9 4.89
7 3.80
6 3.26
4 2.17
147 79.89
37 20.11%
63  โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 460
22 4.78
0 0.00
70 15.22
0 0.00
0 0.00
368 80.00
92 20.00%
64  โรงเรียนวัดพระเลียบ 130
8 6.15
5 3.85
10 7.69
3 2.31
0 0.00
104 80.00
26 20.00%
65  โรงเรียนวัดยางทอง 197
5 2.54
17 8.63
17 8.63
0 0.00
0 0.00
158 80.20
39 19.80%
66  โรงเรียนบ้านพังหรัน 42
1 2.38
1 2.38
5 11.90
0 0.00
1 2.38
34 80.95
8 19.05%
67  โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 130
4 3.08
5 3.85
14 10.77
1 0.77
0 0.00
106 81.54
24 18.46%
68  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา 163
0 0.00
1 0.61
9 5.52
4 2.45
16 9.82
133 81.60
30 18.40%
69  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 49
5 10.20
0 0.00
3 6.12
1 2.04
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
70  โรงเรียนวัดชลธาราม 109
7 6.42
0 0.00
12 11.01
1 0.92
0 0.00
89 81.65
20 18.35%
71  โรงเรียนบ้านพังปริง 104
5 4.81
3 2.88
3 2.88
8 7.69
0 0.00
85 81.73
19 18.27%
72  โรงเรียนวัดสากเหล็ก 72
2 2.78
2 2.78
5 6.94
2 2.78
2 2.78
59 81.94
13 18.06%
73  โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 170
7 4.12
0 0.00
12 7.06
7 4.12
4 2.35
140 82.35
30 17.65%
74  โรงเรียนบ้านไสพลู 111
0 0.00
2 1.80
17 15.32
0 0.00
0 0.00
92 82.88
19 17.12%
75  โรงเรียนบ้านวังลุง 159
1 0.63
10 6.29
8 5.03
0 0.00
8 5.03
132 83.02
27 16.98%
76  โรงเรียนเคียงศิริ 173
11 6.36
1 0.58
17 9.83
0 0.00
0 0.00
144 83.24
29 16.76%
77  โรงเรียนวัดโยธาธรรม 36
6 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
78  โรงเรียนวัดยางงาม 119
7 5.88
5 4.20
1 0.84
5 4.20
1 0.84
100 84.03
19 15.97%
79  โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ 45
2 4.44
1 2.22
4 8.89
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
80  โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี 130
3 2.31
1 0.77
11 8.46
2 1.54
3 2.31
110 84.62
20 15.38%
81  โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) 26
1 3.85
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
82  โรงเรียนวัดหมาย 59
4 6.78
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
83  โรงเรียนวัดจันพอ 33
0 0.00
1 3.03
2 6.06
0 0.00
2 6.06
28 84.85
5 15.15%
84  โรงเรียนวัดโมคลาน 143
9 6.29
9 6.29
3 2.10
0 0.00
0 0.00
122 85.31
21 14.69%
85  โรงเรียนบ้านประชาอารี 125
5 4.00
1 0.80
12 9.60
0 0.00
0 0.00
107 85.60
18 14.40%
86  โรงเรียนวัดจอมทอง 126
3 2.38
3 2.38
11 8.73
0 0.00
1 0.79
108 85.71
18 14.29%
87  โรงเรียนบ้านบางฉาง 298
16 5.37
11 3.69
1 0.34
12 4.03
2 0.67
256 85.91
42 14.09%
88  โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 250
7 2.80
6 2.40
10 4.00
6 2.40
6 2.40
215 86.00
35 14.00%
89  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 65
4 6.15
2 3.08
3 4.62
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
90  โรงเรียนวัดเทวดาราม 96
3 3.13
0 0.00
10 10.42
0 0.00
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
91  โรงเรียนปทุมานุกูล 931
16 1.72
9 0.97
10 1.07
27 2.90
63 6.77
806 86.57
125 13.43%
92  โรงเรียนบ้านคลองเหลง 105
1 0.95
0 0.00
12 11.43
0 0.00
1 0.95
91 86.67
14 13.33%
93  โรงเรียนบ้านสะพานหัน 91
3 3.30
2 2.20
7 7.69
0 0.00
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
94  โรงเรียนบ้านขุนทะเล 46
3 6.52
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
95  โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร 154
4 2.60
7 4.55
8 5.19
0 0.00
0 0.00
135 87.66
19 12.34%
96  โรงเรียนวัดคงคาเลียบ 41
3 7.32
1 2.44
1 2.44
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
97  โรงเรียนวัดเปียน 135
2 1.48
2 1.48
5 3.70
4 2.96
2 1.48
120 88.89
15 11.11%
98  โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) 110
6 5.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 5.45
98 89.09
12 10.91%
99  โรงเรียนวัดชนาราม 94
1 1.06
1 1.06
8 8.51
0 0.00
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
100  โรงเรียนวัดหลวงครู 38
1 2.63
0 0.00
2 5.26
0 0.00
1 2.63
34 89.47
4 10.53%
101  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 262
12 4.58
4 1.53
6 2.29
4 1.53
1 0.38
235 89.69
27 10.31%
102  โรงเรียนบ้านชุมขลิง 68
0 0.00
4 5.88
2 2.94
1 1.47
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
103  โรงเรียนบ้านน้ำขาว 80
0 0.00
0 0.00
8 10.00
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
104  โรงเรียนวัดนากุน 142
2 1.41
1 0.70
10 7.04
1 0.70
0 0.00
128 90.14
14 9.86%
105  โรงเรียนชุมชนใหม่ 146
2 1.37
3 2.05
8 5.48
0 0.00
1 0.68
132 90.41
14 9.59%
106  โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 75
1 1.33
2 2.67
3 4.00
1 1.33
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
107  โรงเรียนบ้านในตูล 86
0 0.00
0 0.00
5 5.81
1 1.16
2 2.33
78 90.70
8 9.30%
108  โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม 97
1 1.03
0 0.00
7 7.22
0 0.00
1 1.03
88 90.72
9 9.28%
109  โรงเรียนบ้านปากลง 194
2 1.03
5 2.58
5 2.58
0 0.00
6 3.09
176 90.72
18 9.28%
110  โรงเรียนบ้านวัดใน 65
0 0.00
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
111  โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 143
4 2.80
1 0.70
8 5.59
0 0.00
0 0.00
130 90.91
13 9.09%
112  โรงเรียนบ้านทุ่งชน 180
10 5.56
3 1.67
0 0.00
3 1.67
0 0.00
164 91.11
16 8.89%
113  โรงเรียนวัดท้าวโทะ 68
0 0.00
0 0.00
5 7.35
0 0.00
1 1.47
62 91.18
6 8.82%
114  โรงเรียนวัดปากด่าน 65
2 3.08
1 1.54
2 3.08
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
115  โรงเรียนบ้านปากดวด 81
2 2.47
1 1.23
2 2.47
0 0.00
1 1.23
75 92.59
6 7.41%
116  โรงเรียนบ้านท่าสูง 258
19 7.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
239 92.64
19 7.36%
117  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 56
1 1.79
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
118  โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 157
3 1.91
0 0.00
8 5.10
0 0.00
0 0.00
146 92.99
11 7.01%
119  โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด 76
2 2.63
2 2.63
1 1.32
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
120  โรงเรียนวัดกำแพงถม 51
3 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
121  โรงเรียนบ้านในเขียว 2 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
122  โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.03
4 4.12
92 94.85
5 5.15%
123  โรงเรียนวัดคงคาวดี 124
0 0.00
0 0.00
2 1.61
0 0.00
4 3.23
118 95.16
6 4.84%
124  โรงเรียนบ้านนบ 110
0 0.00
0 0.00
2 1.82
1 0.91
1 0.91
106 96.36
4 3.64%
125  โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) 382
0 0.00
0 0.00
12 3.14
0 0.00
0 0.00
370 96.86
12 3.14%
126  โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 588
3 0.51
6 1.02
4 0.68
1 0.17
2 0.34
572 97.28
16 2.72%
127  โรงเรียนวัดทางขึ้น 170
0 0.00
0 0.00
3 1.76
0 0.00
0 0.00
167 98.24
3 1.76%
128  โรงเรียนบ้านสระบัว 173
1 0.58
0 0.00
1 0.58
0 0.00
0 0.00
171 98.84
2 1.16%
129  โรงเรียนวัดโรงเหล็ก 98
0 0.00
0 0.00
1 1.02
0 0.00
0 0.00
97 98.98
1 1.02%
130  โรงเรียนบ้านหนับเภา 105
0 0.00
0 0.00
1 0.95
0 0.00
0 0.00
104 99.05
1 0.95%
131  โรงเรียนบ้านท่าน้อย 104
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
104 100.00
0 0.00%
132  โรงเรียนบ้านสำนักม่วง 105
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 100.00
0 0.00%
133  โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ 131
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
131 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,973 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,065 4.85
เตี้ย  769 3.50
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,055 9.35
ผอมและเตี้ย  547 2.49
อ้วนและเตี้ย  772 3.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,765 76.30
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,208 คน


23.70%


Powered By www.thaieducation.net