ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 133 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 133 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเขาทราย 49
4 8.16
3 6.12
10 20.41
7 14.29
8 16.33
17 34.69
32 65.31%
2  โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 166
21 12.65
13 7.83
24 14.46
21 12.65
24 14.46
63 37.95
103 62.05%
3  โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1551
89 5.74
35 2.26
291 18.76
124 7.99
326 21.02
686 44.23
865 55.77%
4  โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 540
23 4.26
71 13.15
121 22.41
44 8.15
41 7.59
240 44.44
300 55.56%
5  โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต 70
12 17.14
7 10.00
14 20.00
5 7.14
0 0.00
32 45.71
38 54.29%
6  โรงเรียนบ้านบ่อกรูด 63
7 11.11
6 9.52
14 22.22
2 3.17
2 3.17
32 50.79
31 49.21%
7  โรงเรียนบ้านเผียน 75
8 10.67
5 6.67
6 8.00
17 22.67
0 0.00
39 52.00
36 48.00%
8  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 46
10 21.74
0 0.00
12 26.09
0 0.00
0 0.00
24 52.17
22 47.83%
9  โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย 350
14 4.00
14 4.00
47 13.43
28 8.00
61 17.43
186 53.14
164 46.86%
10  โรงเรียนวัดโคกเหล็ก 141
10 7.09
6 4.26
14 9.93
16 11.35
20 14.18
75 53.19
66 46.81%
11  โรงเรียนวัดปลักปลา 183
15 8.20
14 7.65
39 21.31
5 2.73
12 6.56
98 53.55
85 46.45%
12  โรงเรียนบ้านทุ่งขันหมาก 54
5 9.26
7 12.96
6 11.11
4 7.41
2 3.70
30 55.56
24 44.44%
13  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 49
9 18.37
2 4.08
10 20.41
0 0.00
0 0.00
28 57.14
21 42.86%
14  โรงเรียนบ้านอินทนิน 147
1 0.68
0 0.00
60 40.82
0 0.00
0 0.00
86 58.50
61 41.50%
15  โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 102
16 15.69
6 5.88
15 14.71
5 4.90
0 0.00
60 58.82
42 41.18%
16  โรงเรียนวัดเขาน้อย 200
7 3.50
8 4.00
39 19.50
8 4.00
16 8.00
122 61.00
78 39.00%
17  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 721
45 6.24
55 7.63
37 5.13
62 8.60
73 10.12
449 62.27
272 37.73%
18  โรงเรียนวัดสุชน 163
15 9.20
12 7.36
34 20.86
0 0.00
0 0.00
102 62.58
61 37.42%
19  โรงเรียนวัดน้ำตก 158
6 3.80
5 3.16
18 11.39
11 6.96
18 11.39
100 63.29
58 36.71%
20  โรงเรียนวัดป่า(ท่าขึ้น) 58
3 5.17
8 13.79
4 6.90
4 6.90
2 3.45
37 63.79
21 36.21%
21  โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ 131
7 5.34
9 6.87
3 2.29
15 11.45
11 8.40
86 65.65
45 34.35%
22  โรงเรียนวัดคงคา 253
25 9.88
20 7.91
34 13.44
0 0.00
0 0.00
174 68.77
79 31.23%
23  โรงเรียนบ้านสำนักม่วง 106
7 6.60
6 5.66
6 5.66
2 1.89
12 11.32
73 68.87
33 31.13%
24  โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 107
4 3.74
4 3.74
5 4.67
9 8.41
10 9.35
75 70.09
32 29.91%
25  โรงเรียนวัดชลธาราม 101
7 6.93
0 0.00
8 7.92
7 6.93
8 7.92
71 70.30
30 29.70%
26  โรงเรียนบ้านหนับเภา 106
14 13.21
0 0.00
11 10.38
6 5.66
0 0.00
75 70.75
31 29.25%
27  โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ 45
5 11.11
3 6.67
1 2.22
3 6.67
1 2.22
32 71.11
13 28.89%
28  โรงเรียนวัดเขาปูน 28
0 0.00
0 0.00
8 28.57
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
29  โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) 99
2 2.02
1 1.01
16 16.16
9 9.09
0 0.00
71 71.72
28 28.28%
30  โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ 110
10 9.09
2 1.82
9 8.18
0 0.00
10 9.09
79 71.82
31 28.18%
31  โรงเรียนวัดโทเอก 106
3 2.83
3 2.83
5 4.72
0 0.00
18 16.98
77 72.64
29 27.36%
32  โรงเรียนบ้านปลายทอน 123
10 8.13
9 7.32
5 4.07
0 0.00
9 7.32
90 73.17
33 26.83%
33  โรงเรียนวัดยางงาม 122
8 6.56
11 9.02
6 4.92
7 5.74
0 0.00
90 73.77
32 26.23%
34  โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 497
42 8.45
26 5.23
58 11.67
0 0.00
0 0.00
371 74.65
126 25.35%
35  โรงเรียนบ้านในเพลา 48
0 0.00
0 0.00
12 25.00
0 0.00
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
36  โรงเรียนวัดหมาย 56
3 5.36
3 5.36
2 3.57
1 1.79
5 8.93
42 75.00
14 25.00%
37  โรงเรียนบ้านฉาง 89
6 6.74
7 7.87
9 10.11
0 0.00
0 0.00
67 75.28
22 24.72%
38  โรงเรียนวัดธารน้ำฉา 82
3 3.66
4 4.88
10 12.20
3 3.66
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
39  โรงเรียนวัดสโมสร 123
10 8.13
10 8.13
0 0.00
10 8.13
0 0.00
93 75.61
30 24.39%
40  โรงเรียนวัดดอนใคร 152
6 3.95
3 1.97
22 14.47
6 3.95
0 0.00
115 75.66
37 24.34%
41  โรงเรียนบ้านประชาอารี 125
0 0.00
6 4.80
14 11.20
0 0.00
10 8.00
95 76.00
30 24.00%
42  โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร 153
9 5.88
4 2.61
21 13.73
2 1.31
0 0.00
117 76.47
36 23.53%
43  โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 465
12 2.58
15 3.23
82 17.63
0 0.00
0 0.00
356 76.56
109 23.44%
44  โรงเรียนบ้านเปร็ต 43
5 11.63
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
45  โรงเรียนวัดนากัน 57
2 3.51
0 0.00
7 12.28
3 5.26
1 1.75
44 77.19
13 22.81%
46  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา 163
0 0.00
1 0.61
11 6.75
6 3.68
19 11.66
126 77.30
37 22.70%
47  โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง 102
6 5.88
0 0.00
17 16.67
0 0.00
0 0.00
79 77.45
23 22.55%
48  โรงเรียนท่าศาลา 1234
52 4.21
47 3.81
177 14.34
0 0.00
0 0.00
958 77.63
276 22.37%
49  โรงเรียนบ้านคลองวัง 164
4 2.44
3 1.83
27 16.46
0 0.00
2 1.22
128 78.05
36 21.95%
50  โรงเรียนบ้านแขวงเภา 46
1 2.17
2 4.35
7 15.22
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
51  โรงเรียนวัดกลาง 121
4 3.31
0 0.00
10 8.26
2 1.65
10 8.26
95 78.51
26 21.49%
52  โรงเรียนบ้านไสเหรียง 42
1 2.38
0 0.00
7 16.67
1 2.38
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
53  โรงเรียนบ้านในถุ้ง 535
41 7.66
32 5.98
41 7.66
0 0.00
0 0.00
421 78.69
114 21.31%
54  โรงเรียนวัดสากเหล็ก 71
6 8.45
1 1.41
7 9.86
1 1.41
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
55  โรงเรียนวัดสุธรรมาราม 124
0 0.00
0 0.00
22 17.74
4 3.23
0 0.00
98 79.03
26 20.97%
56  โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี 128
4 3.13
2 1.56
13 10.16
2 1.56
5 3.91
102 79.69
26 20.31%
57  โรงเรียนวัดขรัวช่วย 233
8 3.43
9 3.86
2 0.86
17 7.30
11 4.72
186 79.83
47 20.17%
58  โรงเรียนวัดพระเลียบ 129
8 6.20
5 3.88
10 7.75
3 2.33
0 0.00
103 79.84
26 20.16%
59  โรงเรียนวัดนาเหรง 189
4 2.12
4 2.12
26 13.76
4 2.12
0 0.00
151 79.89
38 20.11%
60  โรงเรียนบ้านพิตำ 130
3 2.31
11 8.46
12 9.23
0 0.00
0 0.00
104 80.00
26 20.00%
61  โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 420
16 3.81
18 4.29
44 10.48
2 0.48
0 0.00
340 80.95
80 19.05%
62  โรงเรียนวัดประดู่หอม 37
7 18.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
63  โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 143
7 4.90
5 3.50
14 9.79
1 0.70
0 0.00
116 81.12
27 18.88%
64  โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก 186
5 2.69
3 1.61
26 13.98
1 0.54
0 0.00
151 81.18
35 18.82%
65  โรงเรียนวัดพระอาสน์ 48
3 6.25
2 4.17
4 8.33
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
66  โรงเรียนบ้านวังลุง 160
8 5.00
8 5.00
12 7.50
1 0.63
0 0.00
131 81.88
29 18.13%
67  โรงเรียนบ้านไสพลู 111
0 0.00
2 1.80
18 16.22
0 0.00
0 0.00
91 81.98
20 18.02%
68  โรงเรียนบ้านน้ำขาว 78
5 6.41
0 0.00
9 11.54
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
69  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 64
4 6.25
3 4.69
3 4.69
1 1.56
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
70  โรงเรียนบ้านในเขียว 1 59
1 1.69
3 5.08
2 3.39
2 3.39
2 3.39
49 83.05
10 16.95%
71  โรงเรียนวัดใหม่ 68
1 1.47
3 4.41
3 4.41
2 2.94
2 2.94
57 83.82
11 16.18%
72  โรงเรียนวัดจันทาราม 155
15 9.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 6.45
130 83.87
25 16.13%
73  โรงเรียนวัดพรหมโลก 153
3 1.96
2 1.31
13 8.50
2 1.31
4 2.61
129 84.31
24 15.69%
74  โรงเรียนเคียงศิริ 176
6 3.41
1 0.57
20 11.36
0 0.00
0 0.00
149 84.66
27 15.34%
75  โรงเรียนบ้านชุมขลิง 68
6 8.82
2 2.94
2 2.94
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
76  โรงเรียนวัดปากด่าน 69
4 5.80
0 0.00
6 8.70
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
77  โรงเรียนวัดเปียน 138
7 5.07
0 0.00
13 9.42
0 0.00
0 0.00
118 85.51
20 14.49%
78  โรงเรียนวัดกระดังงา 21
2 9.52
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
79  โรงเรียนวัดยางทอง 191
2 1.05
12 6.28
11 5.76
2 1.05
0 0.00
164 85.86
27 14.14%
80  โรงเรียนบ้านบางฉาง 299
18 6.02
9 3.01
2 0.67
10 3.34
2 0.67
258 86.29
41 13.71%
81  โรงเรียนบ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92 215
16 7.44
0 0.00
13 6.05
0 0.00
0 0.00
186 86.51
29 13.49%
82  โรงเรียนบ้านคลองเหลง 107
1 0.93
0 0.00
12 11.21
0 0.00
1 0.93
93 86.92
14 13.08%
83  โรงเรียนวัดกำแพงถม 46
3 6.52
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
84  โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด 127
3 2.36
0 0.00
10 7.87
0 0.00
3 2.36
111 87.40
16 12.60%
85  โรงเรียนบ้านนบ 112
3 2.68
0 0.00
11 9.82
0 0.00
0 0.00
98 87.50
14 12.50%
86  โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม 97
2 2.06
0 0.00
9 9.28
0 0.00
1 1.03
85 87.63
12 12.37%
87  โรงเรียนบ้านทุ่งชน 187
4 2.14
8 4.28
11 5.88
0 0.00
0 0.00
164 87.70
23 12.30%
88  โรงเรียนวัดศิลาชลเขต 122
2 1.64
5 4.10
6 4.92
2 1.64
0 0.00
107 87.70
15 12.30%
89  โรงเรียนปทุมานุกูล 931
34 3.65
26 2.79
0 0.00
0 0.00
52 5.59
819 87.97
112 12.03%
90  โรงเรียนบ้านสะพานหัน 92
3 3.26
2 2.17
6 6.52
0 0.00
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
91  โรงเรียนวัดท้าวโทะ 67
1 1.49
1 1.49
2 2.99
1 1.49
3 4.48
59 88.06
8 11.94%
92  โรงเรียนวัดจอมทอง 126
3 2.38
2 1.59
9 7.14
0 0.00
1 0.79
111 88.10
15 11.90%
93  โรงเรียนบ้านพังปริง 119
6 5.04
1 0.84
5 4.20
1 0.84
1 0.84
105 88.24
14 11.76%
94  โรงเรียนบ้านขุนทะเล 45
3 6.67
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
95  โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ 45
1 2.22
2 4.44
2 4.44
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
96  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 262
12 4.58
4 1.53
7 2.67
4 1.53
2 0.76
233 88.93
29 11.07%
97  โรงเรียนวัดนากุน 136
3 2.21
1 0.74
10 7.35
1 0.74
0 0.00
121 88.97
15 11.03%
98  โรงเรียนบ้านปากเจา 184
5 2.72
2 1.09
5 2.72
4 2.17
4 2.17
164 89.13
20 10.87%
99  โรงเรียนวัดโยธาธรรม 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
1 2.70
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
100  โรงเรียนวัดชนาราม 94
1 1.06
1 1.06
8 8.51
0 0.00
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
101  โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด 78
3 3.85
2 2.56
3 3.85
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
102  โรงเรียนวัดหลวงครู 41
0 0.00
1 2.44
1 2.44
0 0.00
2 4.88
37 90.24
4 9.76%
103  โรงเรียนชุมชนใหม่ 148
2 1.35
3 2.03
8 5.41
0 0.00
1 0.68
134 90.54
14 9.46%
104  โรงเรียนวัดโมคลาน 139
1 0.72
5 3.60
0 0.00
4 2.88
3 2.16
126 90.65
13 9.35%
105  โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 97
1 1.03
2 2.06
6 6.19
0 0.00
0 0.00
88 90.72
9 9.28%
106  โรงเรียนวัดคงคาเลียบ 44
3 6.82
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
107  โรงเรียนวัดจันพอ 33
0 0.00
1 3.03
2 6.06
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
108  โรงเรียนบ้านวัดใน 67
0 0.00
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
109  โรงเรียนบ้านพังหรัน 45
2 4.44
1 2.22
0 0.00
0 0.00
1 2.22
41 91.11
4 8.89%
110  โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 171
4 2.34
0 0.00
10 5.85
0 0.00
0 0.00
157 91.81
14 8.19%
111  โรงเรียนบ้านปากลง 220
2 0.91
6 2.73
10 4.55
0 0.00
0 0.00
202 91.82
18 8.18%
112  โรงเรียนบ้านในตูล 86
0 0.00
0 0.00
3 3.49
1 1.16
3 3.49
79 91.86
7 8.14%
113  โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 250
10 4.00
6 2.40
3 1.20
0 0.00
0 0.00
231 92.40
19 7.60%
114  โรงเรียนบ้านคลองแคว 135
2 1.48
0 0.00
6 4.44
2 1.48
0 0.00
125 92.59
10 7.41%
115  โรงเรียนบ้านปากดวด 82
2 2.44
1 1.22
2 2.44
0 0.00
1 1.22
76 92.68
6 7.32%
116  โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) 28
1 3.57
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
117  โรงเรียนบ้านในเขียว 2 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
118  โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 73
1 1.37
0 0.00
1 1.37
1 1.37
1 1.37
69 94.52
4 5.48%
119  โรงเรียนบ้านท่าน้อย 104
4 3.85
1 0.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 95.19
5 4.81%
120  โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 146
4 2.74
0 0.00
3 2.05
0 0.00
0 0.00
139 95.21
7 4.79%
121  โรงเรียนวัดทางขึ้น 170
1 0.59
2 1.18
4 2.35
0 0.00
0 0.00
163 95.88
7 4.12%
122  โรงเรียนบ้านสระบัว 171
3 1.75
0 0.00
2 1.17
0 0.00
2 1.17
164 95.91
7 4.09%
123  โรงเรียนวัดคงคาวดี 127
0 0.00
0 0.00
2 1.57
0 0.00
3 2.36
122 96.06
5 3.94%
124  โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) 401
0 0.00
0 0.00
10 2.49
0 0.00
5 1.25
386 96.26
15 3.74%
125  โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 157
0 0.00
0 0.00
5 3.18
0 0.00
0 0.00
152 96.82
5 3.18%
126  โรงเรียนวัดเทวดาราม 95
0 0.00
0 0.00
3 3.16
0 0.00
0 0.00
92 96.84
3 3.16%
127  โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ 101
0 0.00
0 0.00
3 2.97
0 0.00
0 0.00
98 97.03
3 2.97%
128  โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 585
3 0.51
0 0.00
0 0.00
8 1.37
0 0.00
574 98.12
11 1.88%
129  โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 382
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 1.83
0 0.00
375 98.17
7 1.83%
130  โรงเรียนวัดโรงเหล็ก 98
0 0.00
0 0.00
1 1.02
0 0.00
0 0.00
97 98.98
1 1.02%
131  โรงเรียนบ้านท่าสูง 260
2 0.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
258 99.23
2 0.77%
132  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
133  โรงเรียนวัดคีรีวง 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,108 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  940 4.25
เตี้ย  699 3.16
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,998 9.04
ผอมและเตี้ย  547 2.47
อ้วนและเตี้ย  857 3.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,067 77.20
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,041 คน


22.80%


Powered By www.thaieducation.net