ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 133 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 133 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต 70
14 20.00
7 10.00
16 22.86
6 8.57
0 0.00
27 38.57
43 61.43%
2  โรงเรียนบ้านเขาทราย 49
3 6.12
1 2.04
11 22.45
8 16.33
7 14.29
19 38.78
30 61.22%
3  โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 163
28 17.18
17 10.43
20 12.27
17 10.43
17 10.43
64 39.26
99 60.74%
4  โรงเรียนวัดโคกเหล็ก 141
13 9.22
8 5.67
16 11.35
21 14.89
24 17.02
59 41.84
82 58.16%
5  โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1552
97 6.25
41 2.64
275 17.72
138 8.89
316 20.36
685 44.14
867 55.86%
6  โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 540
23 4.26
71 13.15
121 22.41
44 8.15
41 7.59
240 44.44
300 55.56%
7  โรงเรียนบ้านทุ่งขันหมาก 54
7 12.96
8 14.81
5 9.26
7 12.96
2 3.70
25 46.30
29 53.70%
8  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา 163
4 2.45
9 5.52
32 19.63
9 5.52
32 19.63
77 47.24
86 52.76%
9  โรงเรียนบ้านบ่อกรูด 63
7 11.11
6 9.52
14 22.22
4 6.35
2 3.17
30 47.62
33 52.38%
10  โรงเรียนวัดปลักปลา 183
19 10.38
14 7.65
38 20.77
6 3.28
11 6.01
95 51.91
88 48.09%
11  โรงเรียนบ้านเผียน 75
8 10.67
5 6.67
6 8.00
17 22.67
0 0.00
39 52.00
36 48.00%
12  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 46
10 21.74
0 0.00
12 26.09
0 0.00
0 0.00
24 52.17
22 47.83%
13  โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 102
17 16.67
8 7.84
16 15.69
7 6.86
0 0.00
54 52.94
48 47.06%
14  โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย 350
14 4.00
14 4.00
47 13.43
28 8.00
61 17.43
186 53.14
164 46.86%
15  โรงเรียนบ้านปลายทอน 123
15 12.20
17 13.82
11 8.94
0 0.00
12 9.76
68 55.28
55 44.72%
16  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 49
9 18.37
2 4.08
10 20.41
0 0.00
0 0.00
28 57.14
21 42.86%
17  โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 107
7 6.54
5 4.67
8 7.48
12 11.21
13 12.15
62 57.94
45 42.06%
18  โรงเรียนวัดเขาน้อย 203
9 4.43
8 3.94
41 20.20
9 4.43
18 8.87
118 58.13
85 41.87%
19  โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 143
14 9.79
13 9.09
15 10.49
17 11.89
0 0.00
84 58.74
59 41.26%
20  โรงเรียนวัดธารน้ำฉา 83
7 8.43
7 8.43
13 15.66
7 8.43
0 0.00
49 59.04
34 40.96%
21  โรงเรียนบ้านอินทนิน 147
4 2.72
0 0.00
56 38.10
0 0.00
0 0.00
87 59.18
60 40.82%
22  โรงเรียนบ้านในเขียว 1 59
4 6.78
5 8.47
5 8.47
3 5.08
6 10.17
36 61.02
23 38.98%
23  โรงเรียนวัดป่า(ท่าขึ้น) 58
3 5.17
5 8.62
9 15.52
4 6.90
1 1.72
36 62.07
22 37.93%
24  โรงเรียนวัดสุชน 163
15 9.20
12 7.36
34 20.86
0 0.00
0 0.00
102 62.58
61 37.42%
25  โรงเรียนวัดพรหมโลก 153
10 6.54
7 4.58
27 17.65
6 3.92
7 4.58
96 62.75
57 37.25%
26  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 721
45 6.24
53 7.35
27 3.74
72 9.99
71 9.85
453 62.83
268 37.17%
27  โรงเรียนวัดชลธาราม 101
8 7.92
0 0.00
10 9.90
8 7.92
10 9.90
65 64.36
36 35.64%
28  โรงเรียนบ้านในเพลา 48
6 12.50
0 0.00
11 22.92
0 0.00
0 0.00
31 64.58
17 35.42%
29  โรงเรียนวัดน้ำตก 156
3 1.92
0 0.00
24 15.38
3 1.92
24 15.38
102 65.38
54 34.62%
30  โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ 45
5 11.11
3 6.67
2 4.44
3 6.67
2 4.44
30 66.67
15 33.33%
31  โรงเรียนวัดกระดังงา 21
4 19.05
1 4.76
2 9.52
0 0.00
0 0.00
14 66.67
7 33.33%
32  โรงเรียนวัดสโมสร 123
13 10.57
13 10.57
0 0.00
13 10.57
0 0.00
84 68.29
39 31.71%
33  โรงเรียนวัดคงคา 251
25 9.96
20 7.97
34 13.55
0 0.00
0 0.00
172 68.53
79 31.47%
34  โรงเรียนวัดใหม่ 68
3 4.41
5 7.35
6 8.82
4 5.88
3 4.41
47 69.12
21 30.88%
35  โรงเรียนบ้านพิตำ 131
4 3.05
17 12.98
16 12.21
2 1.53
1 0.76
91 69.47
40 30.53%
36  โรงเรียนบ้านขุนทะเล 47
7 14.89
0 0.00
2 4.26
1 2.13
4 8.51
33 70.21
14 29.79%
37  โรงเรียนบ้านหนับเภา 106
14 13.21
0 0.00
11 10.38
6 5.66
0 0.00
75 70.75
31 29.25%
38  โรงเรียนวัดปากด่าน 69
4 5.80
2 2.90
13 18.84
0 0.00
1 1.45
49 71.01
20 28.99%
39  โรงเรียนวัดกลาง 121
8 6.61
1 0.83
12 9.92
2 1.65
12 9.92
86 71.07
35 28.93%
40  โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร 153
13 8.50
6 3.92
23 15.03
2 1.31
0 0.00
109 71.24
44 28.76%
41  โรงเรียนวัดหมาย 56
3 5.36
3 5.36
2 3.57
3 5.36
5 8.93
40 71.43
16 28.57%
42  โรงเรียนวัดเขาปูน 28
0 0.00
0 0.00
8 28.57
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
43  โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) 99
2 2.02
1 1.01
16 16.16
9 9.09
0 0.00
71 71.72
28 28.28%
44  โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ 131
5 3.82
8 6.11
2 1.53
13 9.92
9 6.87
94 71.76
37 28.24%
45  โรงเรียนบ้านเปร็ต 43
8 18.60
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
46  โรงเรียนวัดสุธรรมาราม 124
3 2.42
4 3.23
26 20.97
1 0.81
0 0.00
90 72.58
34 27.42%
47  โรงเรียนวัดโทเอก 106
3 2.83
3 2.83
5 4.72
0 0.00
18 16.98
77 72.64
29 27.36%
48  โรงเรียนบ้านฉาง 89
7 7.87
8 8.99
9 10.11
0 0.00
0 0.00
65 73.03
24 26.97%
49  โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ 110
12 10.91
2 1.82
9 8.18
0 0.00
6 5.45
81 73.64
29 26.36%
50  โรงเรียนวัดนากัน 57
3 5.26
0 0.00
7 12.28
4 7.02
1 1.75
42 73.68
15 26.32%
51  โรงเรียนบ้านไสเหรียง 42
2 4.76
0 0.00
7 16.67
2 4.76
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
52  โรงเรียนบ้านในถุ้ง 535
49 9.16
44 8.22
46 8.60
0 0.00
0 0.00
396 74.02
139 25.98%
53  โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 497
42 8.45
26 5.23
58 11.67
0 0.00
0 0.00
371 74.65
126 25.35%
54  โรงเรียนบ้านสำนักม่วง 107
7 6.54
2 1.87
4 3.74
2 1.87
12 11.21
80 74.77
27 25.23%
55  โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 380
41 10.79
32 8.42
16 4.21
5 1.32
1 0.26
285 75.00
95 25.00%
56  โรงเรียนวัดยางงาม 122
9 7.38
6 4.92
6 4.92
9 7.38
0 0.00
92 75.41
30 24.59%
57  โรงเรียนวัดสากเหล็ก 71
7 9.86
1 1.41
8 11.27
1 1.41
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
58  โรงเรียนบ้านแขวงเภา 46
1 2.17
2 4.35
8 17.39
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
59  โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง 102
6 5.88
0 0.00
18 17.65
0 0.00
0 0.00
78 76.47
24 23.53%
60  โรงเรียนบ้านไสพลู 111
1 0.90
3 2.70
18 16.22
1 0.90
1 0.90
87 78.38
24 21.62%
61  โรงเรียนวัดดอนใคร 163
10 6.13
0 0.00
19 11.66
6 3.68
0 0.00
128 78.53
35 21.47%
62  โรงเรียนบ้านคลองวัง 164
4 2.44
3 1.83
26 15.85
0 0.00
2 1.22
129 78.66
35 21.34%
63  โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 420
16 3.81
18 4.29
52 12.38
2 0.48
0 0.00
332 79.05
88 20.95%
64  โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี 127
4 3.15
2 1.57
13 10.24
2 1.57
5 3.94
101 79.53
26 20.47%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 465
23 4.95
9 1.94
63 13.55
0 0.00
0 0.00
370 79.57
95 20.43%
66  โรงเรียนวัดจอมทอง 123
1 0.81
0 0.00
24 19.51
0 0.00
0 0.00
98 79.67
25 20.33%
67  โรงเรียนวัดขรัวช่วย 232
8 3.45
9 3.88
2 0.86
17 7.33
11 4.74
185 79.74
47 20.26%
68  โรงเรียนวัดนาเหรง 189
4 2.12
4 2.12
26 13.76
4 2.12
0 0.00
151 79.89
38 20.11%
69  โรงเรียนวัดพระเลียบ 132
8 6.06
5 3.79
10 7.58
3 2.27
0 0.00
106 80.30
26 19.70%
70  โรงเรียนบ้านวังลุง 160
9 5.63
8 5.00
13 8.13
1 0.63
0 0.00
129 80.63
31 19.38%
71  โรงเรียนปทุมานุกูล 931
53 5.69
47 5.05
0 0.00
0 0.00
80 8.59
751 80.67
180 19.33%
72  โรงเรียนท่าศาลา 1235
29 2.35
32 2.59
172 13.93
0 0.00
0 0.00
1002 81.13
233 18.87%
73  โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก 186
5 2.69
3 1.61
26 13.98
1 0.54
0 0.00
151 81.18
35 18.82%
74  โรงเรียนบ้านปากลง 220
10 4.55
9 4.09
20 9.09
1 0.45
1 0.45
179 81.36
41 18.64%
75  โรงเรียนเคียงศิริ 176
11 6.25
1 0.57
20 11.36
0 0.00
0 0.00
144 81.82
32 18.18%
76  โรงเรียนวัดจันทาราม 155
17 10.97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 7.10
127 81.94
28 18.06%
77  โรงเรียนบ้านน้ำขาว 78
5 6.41
0 0.00
9 11.54
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
78  โรงเรียนวัดยางทอง 191
5 2.62
16 8.38
9 4.71
4 2.09
0 0.00
157 82.20
34 17.80%
79  โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม 97
6 6.19
0 0.00
11 11.34
0 0.00
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
80  โรงเรียนวัดประดู่หอม 37
0 0.00
0 0.00
6 16.22
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
81  โรงเรียนวัดโยธาธรรม 37
2 5.41
0 0.00
3 8.11
1 2.70
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
82  โรงเรียนวัดคงคาเลียบ 44
3 6.82
2 4.55
0 0.00
0 0.00
2 4.55
37 84.09
7 15.91%
83  โรงเรียนบ้านชุมขลิง 63
6 9.52
2 3.17
2 3.17
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
84  โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด 133
3 2.26
4 3.01
7 5.26
5 3.76
2 1.50
112 84.21
21 15.79%
85  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 64
4 6.25
2 3.13
3 4.69
1 1.56
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
86  โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ 45
2 4.44
1 2.22
4 8.89
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
87  โรงเรียนบ้านพังหรัน 45
2 4.44
1 2.22
2 4.44
1 2.22
1 2.22
38 84.44
7 15.56%
88  โรงเรียนวัดนากุน 136
6 4.41
3 2.21
11 8.09
1 0.74
0 0.00
115 84.56
21 15.44%
89  โรงเรียนวัดจันพอ 33
0 0.00
1 3.03
2 6.06
1 3.03
1 3.03
28 84.85
5 15.15%
90  โรงเรียนวัดโมคลาน 139
9 6.47
9 6.47
3 2.16
0 0.00
0 0.00
118 84.89
21 15.11%
91  โรงเรียนบ้านบางฉาง 299
18 6.02
11 3.68
2 0.67
12 4.01
2 0.67
254 84.95
45 15.05%
92  โรงเรียนบ้านทุ่งชน 187
6 3.21
10 5.35
12 6.42
0 0.00
0 0.00
159 85.03
28 14.97%
93  โรงเรียนชุมชนใหม่ 148
3 2.03
4 2.70
11 7.43
2 1.35
2 1.35
126 85.14
22 14.86%
94  โรงเรียนบ้านสระบัว 171
7 4.09
4 2.34
3 1.75
7 4.09
3 1.75
147 85.96
24 14.04%
95  โรงเรียนวัดศิลาชลเขต 122
3 2.46
5 4.10
7 5.74
2 1.64
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
96  โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 97
3 3.09
3 3.09
7 7.22
0 0.00
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
97  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 262
15 5.73
5 1.91
8 3.05
5 1.91
2 0.76
227 86.64
35 13.36%
98  โรงเรียนบ้านคลองเหลง 107
1 0.93
0 0.00
12 11.21
0 0.00
1 0.93
93 86.92
14 13.08%
99  โรงเรียนวัดกำแพงถม 46
3 6.52
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
100  โรงเรียนวัดชนาราม 92
2 2.17
2 2.17
8 8.70
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
101  โรงเรียนวัดเปียน 138
6 4.35
1 0.72
10 7.25
0 0.00
1 0.72
120 86.96
18 13.04%
102  โรงเรียนบ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92 215
16 7.44
0 0.00
12 5.58
0 0.00
0 0.00
187 86.98
28 13.02%
103  โรงเรียนบ้านปากเจา 180
6 3.33
3 1.67
6 3.33
5 2.78
3 1.67
157 87.22
23 12.78%
104  โรงเรียนบ้านประชาอารี 125
5 4.00
0 0.00
10 8.00
0 0.00
0 0.00
110 88.00
15 12.00%
105  โรงเรียนบ้านสะพานหัน 92
3 3.26
2 2.17
6 6.52
0 0.00
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
106  โรงเรียนบ้านพังปริง 119
6 5.04
1 0.84
5 4.20
1 0.84
1 0.84
105 88.24
14 11.76%
107  โรงเรียนบ้านวัดใน 69
0 0.00
0 0.00
8 11.59
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
108  โรงเรียนบ้านท่าน้อย 104
9 8.65
3 2.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
109  โรงเรียนวัดหลวงครู 45
0 0.00
1 2.22
1 2.22
1 2.22
2 4.44
40 88.89
5 11.11%
110  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 56
1 1.79
1 1.79
3 5.36
1 1.79
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
111  โรงเรียนวัดท้าวโทะ 67
1 1.49
1 1.49
1 1.49
1 1.49
3 4.48
60 89.55
7 10.45%
112  โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 249
12 4.82
9 3.61
5 2.01
0 0.00
0 0.00
223 89.56
26 10.44%
113  โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด 79
3 3.80
2 2.53
3 3.80
0 0.00
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
114  โรงเรียนบ้านนบ 112
5 4.46
0 0.00
6 5.36
0 0.00
0 0.00
101 90.18
11 9.82%
115  โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 170
5 2.94
0 0.00
9 5.29
0 0.00
0 0.00
156 91.76
14 8.24%
116  โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 73
1 1.37
0 0.00
2 2.74
2 2.74
1 1.37
67 91.78
6 8.22%
117  โรงเรียนบ้านคลองแคว 135
2 1.48
0 0.00
6 4.44
2 1.48
0 0.00
125 92.59
10 7.41%
118  โรงเรียนบ้านปากดวด 82
2 2.44
1 1.22
2 2.44
0 0.00
1 1.22
76 92.68
6 7.32%
119  โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) 28
1 3.57
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
120  โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ 103
0 0.00
0 0.00
6 5.83
0 0.00
0 0.00
97 94.17
6 5.83%
121  โรงเรียนวัดคงคาวดี 127
0 0.00
0 0.00
3 2.36
0 0.00
4 3.15
120 94.49
7 5.51%
122  โรงเรียนบ้านในเขียว 2 56
0 0.00
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
123  โรงเรียนบ้านในตูล 86
0 0.00
0 0.00
3 3.49
1 1.16
0 0.00
82 95.35
4 4.65%
124  โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) 397
0 0.00
0 0.00
12 3.02
0 0.00
5 1.26
380 95.72
17 4.28%
125  โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 146
4 2.74
0 0.00
2 1.37
0 0.00
0 0.00
140 95.89
6 4.11%
126  โรงเรียนวัดเทวดาราม 95
0 0.00
0 0.00
3 3.16
0 0.00
0 0.00
92 96.84
3 3.16%
127  โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 160
0 0.00
0 0.00
5 3.13
0 0.00
0 0.00
155 96.88
5 3.13%
128  โรงเรียนวัดโรงเหล็ก 98
1 1.02
1 1.02
1 1.02
0 0.00
0 0.00
95 96.94
3 3.06%
129  โรงเรียนวัดทางขึ้น 206
1 0.49
1 0.49
4 1.94
0 0.00
0 0.00
200 97.09
6 2.91%
130  โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 585
3 0.51
0 0.00
0 0.00
8 1.37
0 0.00
574 98.12
11 1.88%
131  โรงเรียนบ้านท่าสูง 260
2 0.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
258 99.23
2 0.77%
132  โรงเรียนวัดคีรีวง 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
133  โรงเรียนวัดพระอาสน์ 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,155 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,155 5.21
เตี้ย  818 3.69
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,097 9.47
ผอมและเตี้ย  637 2.88
อ้วนและเตี้ย  898 4.05
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,550 74.70
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,605 คน


25.30%


Powered By www.thaieducation.net