ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 229 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 232 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.31
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดควนเคร็ง 116
26 22.41
17 14.66
23 19.83
11 9.48
12 10.34
27 23.28
89 76.72%
2  โรงเรียนบ้านควนเงิน 193
20 10.36
22 11.40
17 8.81
49 25.39
15 7.77
70 36.27
123 63.73%
3  โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 149
10 6.71
5 3.36
27 18.12
15 10.07
32 21.48
60 40.27
89 59.73%
4  โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 103
19 18.45
7 6.80
24 23.30
3 2.91
2 1.94
48 46.60
55 53.40%
5  โรงเรียนวัดเทพมงคล 160
9 5.63
11 6.88
21 13.13
20 12.50
18 11.25
81 50.63
79 49.38%
6  โรงเรียนวัดทะเลปัง 70
14 20.00
5 7.14
12 17.14
1 1.43
0 0.00
38 54.29
32 45.71%
7  โรงเรียนวัดท้ายทะเล 70
6 8.57
4 5.71
14 20.00
4 5.71
3 4.29
39 55.71
31 44.29%
8  โรงเรียนวัดเขาน้อย 104
13 12.50
12 11.54
11 10.58
8 7.69
2 1.92
58 55.77
46 44.23%
9  โรงเรียนบ้านปากบางกลม 78
8 10.26
18 23.08
7 8.97
0 0.00
1 1.28
44 56.41
34 43.59%
10  โรงเรียนวัดบางคุระ 73
7 9.59
7 9.59
9 12.33
4 5.48
4 5.48
42 57.53
31 42.47%
11  โรงเรียนวัดโคกคราม 31
2 6.45
2 6.45
8 25.81
0 0.00
1 3.23
18 58.06
13 41.94%
12  โรงเรียนวัดบางตะพาน (เขมจาโร) 43
5 11.63
6 13.95
7 16.28
0 0.00
0 0.00
25 58.14
18 41.86%
13  โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 108
20 18.52
3 2.78
19 17.59
2 1.85
1 0.93
63 58.33
45 41.67%
14  โรงเรียนวัดบางทวด 83
2 2.41
3 3.61
16 19.28
1 1.20
11 13.25
50 60.24
33 39.76%
15  โรงเรียนวัดตรงบน 34
2 5.88
1 2.94
8 23.53
2 5.88
0 0.00
21 61.76
13 38.24%
16  โรงเรียนวัดบ้านราม 30
4 13.33
0 0.00
7 23.33
0 0.00
0 0.00
19 63.33
11 36.67%
17  โรงเรียนวัดดอนมะปราง 82
10 12.20
5 6.10
15 18.29
0 0.00
0 0.00
52 63.41
30 36.59%
18  โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 156
21 13.46
0 0.00
36 23.08
0 0.00
0 0.00
99 63.46
57 36.54%
19  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น 33
4 12.12
2 6.06
3 9.09
2 6.06
1 3.03
21 63.64
12 36.36%
20  โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 468
29 6.20
19 4.06
102 21.79
10 2.14
7 1.50
301 64.32
167 35.68%
21  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 90
12 13.33
2 2.22
11 12.22
4 4.44
3 3.33
58 64.44
32 35.56%
22  โรงเรียนวัดควนป้อม 69
3 4.35
10 14.49
11 15.94
0 0.00
0 0.00
45 65.22
24 34.78%
23  โรงเรียนวัดอิมอญ 96
9 9.38
10 10.42
12 12.50
2 2.08
0 0.00
63 65.63
33 34.38%
24  โรงเรียนสุนทราภิบาล 76
4 5.26
4 5.26
6 7.89
2 2.63
10 13.16
50 65.79
26 34.21%
25  โรงเรียนบ้านปากเชียร 353
47 13.31
28 7.93
37 10.48
5 1.42
2 0.57
234 66.29
119 33.71%
26  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 98
5 5.10
2 2.04
11 11.22
2 2.04
13 13.27
65 66.33
33 33.67%
27  โรงเรียนบ้านหนองกก 15
1 6.67
0 0.00
2 13.33
1 6.67
1 6.67
10 66.67
5 33.33%
28  โรงเรียนบ้านเกยเชน 3
0 0.00
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
29  โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง 12
1 8.33
0 0.00
2 16.67
1 8.33
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
30  โรงเรียนวัดบ้านด่าน 45
6 13.33
2 4.44
5 11.11
1 2.22
1 2.22
30 66.67
15 33.33%
31  โรงเรียนบ้านชะอวด 1460
64 4.38
43 2.95
167 11.44
76 5.21
129 8.84
981 67.19
479 32.81%
32  โรงเรียนวัดหอยกัน 56
6 10.71
0 0.00
12 21.43
0 0.00
0 0.00
38 67.86
18 32.14%
33  โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 140
15 10.71
8 5.71
8 5.71
5 3.57
8 5.71
96 68.57
44 31.43%
34  โรงเรียนวัดธงทอง 35
5 14.29
2 5.71
4 11.43
0 0.00
0 0.00
24 68.57
11 31.43%
35  โรงเรียนวัดจิกพนม 126
6 4.76
6 4.76
12 9.52
6 4.76
9 7.14
87 69.05
39 30.95%
36  โรงเรียนวัดดอนรักษา 42
1 2.38
0 0.00
11 26.19
1 2.38
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
37  โรงเรียนบ้านท่าเตียน 65
8 12.31
3 4.62
9 13.85
0 0.00
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
38  โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 515
43 8.35
29 5.63
62 12.04
23 4.47
0 0.00
358 69.51
157 30.49%
39  โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 287
18 6.27
6 2.09
25 8.71
23 8.01
15 5.23
200 69.69
87 30.31%
40  โรงเรียนบ้านหอยราก 63
2 3.17
3 4.76
13 20.63
1 1.59
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 150
9 6.00
9 6.00
12 8.00
9 6.00
6 4.00
105 70.00
45 30.00%
42  โรงเรียนบ้านหัวลำพู 34
8 23.53
2 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
43  โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 69
4 5.80
1 1.45
15 21.74
0 0.00
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
44  โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย 125
8 6.40
9 7.20
10 8.00
8 6.40
1 0.80
89 71.20
36 28.80%
45  โรงเรียนบ้านหนองบอน 115
12 10.43
9 7.83
9 7.83
2 1.74
1 0.87
82 71.30
33 28.70%
46  โรงเรียนบ้านไสขาม 49
1 2.04
7 14.29
5 10.20
0 0.00
1 2.04
35 71.43
14 28.57%
47  โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม 14
0 0.00
1 7.14
2 14.29
1 7.14
0 0.00
10 71.43
4 28.57%
48  โรงเรียนเขาพระทอง 151
13 8.61
10 6.62
15 9.93
5 3.31
0 0.00
108 71.52
43 28.48%
49  โรงเรียนวัดมหิสสราราม 25
1 4.00
1 4.00
5 20.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
50  โรงเรียนบ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) 109
9 8.26
7 6.42
10 9.17
2 1.83
2 1.83
79 72.48
30 27.52%
51  โรงเรียนบ้านบางลึก 55
4 7.27
2 3.64
7 12.73
1 1.82
1 1.82
40 72.73
15 27.27%
52  โรงเรียนบ้านหนองมาก 22
1 4.55
3 13.64
2 9.09
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
53  โรงเรียนวัดวังกลม 101
6 5.94
1 0.99
20 19.80
0 0.00
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
54  โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 150
5 3.33
5 3.33
28 18.67
2 1.33
0 0.00
110 73.33
40 26.67%
55  โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ 60
2 3.33
4 6.67
10 16.67
0 0.00
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
56  โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 125
11 8.80
2 1.60
18 14.40
1 0.80
1 0.80
92 73.60
33 26.40%
57  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 19
1 5.26
0 0.00
2 10.53
2 10.53
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
58  โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา 38
1 2.63
0 0.00
9 23.68
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
59  โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ 96
10 10.42
0 0.00
10 10.42
0 0.00
5 5.21
71 73.96
25 26.04%
60  โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 104
6 5.77
0 0.00
21 20.19
0 0.00
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
61  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 135
11 8.15
8 5.93
9 6.67
7 5.19
0 0.00
100 74.07
35 25.93%
62  โรงเรียนบ้านกลอง 252
20 7.94
26 10.32
13 5.16
6 2.38
0 0.00
187 74.21
65 25.79%
63  โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง 70
4 5.71
6 8.57
3 4.29
3 4.29
2 2.86
52 74.29
18 25.71%
64  โรงเรียนวัดท่าเสริม 39
1 2.56
0 0.00
9 23.08
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
65  โรงเรียนบ้านเกาะสุด 69
2 2.90
3 4.35
12 17.39
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
66  โรงเรียนบ้านดอนทราย 86
5 5.81
3 3.49
11 12.79
2 2.33
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
67  โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 140
3 2.14
0 0.00
25 17.86
0 0.00
6 4.29
106 75.71
34 24.29%
68  โรงเรียนวัดโบสถ์ 66
1 1.52
0 0.00
11 16.67
4 6.06
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
69  โรงเรียนวัดชะอวด 124
12 9.68
5 4.03
11 8.87
2 1.61
0 0.00
94 75.81
30 24.19%
70  โรงเรียนวัดพระอานนท์ 87
6 6.90
1 1.15
12 13.79
2 2.30
0 0.00
66 75.86
21 24.14%
71  โรงเรียนบ้านคอกวัว 46
3 6.52
0 0.00
8 17.39
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
72  โรงเรียนบ้านขอนหาด 177
8 4.52
0 0.00
12 6.78
22 12.43
0 0.00
135 76.27
42 23.73%
73  โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 38
0 0.00
0 0.00
9 23.68
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
74  โรงเรียนบ้านห้วยโส 68
2 2.94
3 4.41
10 14.71
0 0.00
1 1.47
52 76.47
16 23.53%
75  โรงเรียนบ้านหัวไทร 64
6 9.38
0 0.00
9 14.06
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
76  โรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 126
12 9.52
1 0.79
12 9.52
4 3.17
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
77  โรงเรียนวัดไม้เสียบ 392
33 8.42
40 10.20
0 0.00
0 0.00
17 4.34
302 77.04
90 22.96%
78  โรงเรียนบ้านพรุบัว 109
9 8.26
2 1.83
13 11.93
1 0.92
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
79  โรงเรียนวัดควนเถียะ 166
1 0.60
6 3.61
25 15.06
5 3.01
1 0.60
128 77.11
38 22.89%
80  โรงเรียนวัดคันธมาลี 276
18 6.52
6 2.17
27 9.78
11 3.99
0 0.00
214 77.54
62 22.46%
81  โรงเรียนวัดหน้าสตน 143
9 6.29
1 0.70
17 11.89
3 2.10
2 1.40
111 77.62
32 22.38%
82  โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา 54
2 3.70
2 3.70
7 12.96
1 1.85
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
83  โรงเรียนบ้านดอนโตนด 18
0 0.00
0 0.00
4 22.22
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
84  โรงเรียนวัดท่าสะท้อน 45
2 4.44
1 2.22
7 15.56
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
85  โรงเรียนวัดบางพระ 9
0 0.00
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
86  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 181
4 2.21
7 3.87
16 8.84
4 2.21
9 4.97
141 77.90
40 22.10%
87  โรงเรียนบ้านบางโหนด 68
3 4.41
8 11.76
4 5.88
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
88  โรงเรียนวัดรักขิตวัน 129
6 4.65
7 5.43
10 7.75
3 2.33
2 1.55
101 78.29
28 21.71%
89  โรงเรียนวัดควนเกย 125
10 8.00
1 0.80
15 12.00
1 0.80
0 0.00
98 78.40
27 21.60%
90  โรงเรียนบ้านบางเนียน 88
5 5.68
0 0.00
14 15.91
0 0.00
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
91  โรงเรียนวัดป่าระกำ 79
2 2.53
8 10.13
7 8.86
0 0.00
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
92  โรงเรียนบ้านทุ่งบก 28
0 0.00
0 0.00
6 21.43
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
93  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 47
2 4.26
0 0.00
8 17.02
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
94  โรงเรียนบ้านควนมุด 99
0 0.00
2 2.02
11 11.11
8 8.08
0 0.00
78 78.79
21 21.21%
95  โรงเรียนวัดแดง 195
9 4.62
4 2.05
18 9.23
9 4.62
1 0.51
154 78.97
41 21.03%
96  โรงเรียนบ้านหนองนนทรี 96
6 6.25
4 4.17
9 9.38
1 1.04
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
97  โรงเรียนวัดรามแก้ว 53
0 0.00
0 0.00
11 20.75
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
98  โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 126
10 7.94
1 0.79
15 11.90
0 0.00
0 0.00
100 79.37
26 20.63%
99  โรงเรียนวัดทายิการาม 54
1 1.85
1 1.85
7 12.96
2 3.70
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
100  โรงเรียนบ้านปากพรุ 79
4 5.06
3 3.80
3 3.80
3 3.80
3 3.80
63 79.75
16 20.25%
101  โรงเรียนวัดบูรณาวาส 155
6 3.87
9 5.81
11 7.10
5 3.23
0 0.00
124 80.00
31 20.00%
102  โรงเรียนบ้านลำคลอง 61
3 4.92
2 3.28
5 8.20
2 3.28
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
103  โรงเรียนบ้านหนองหิน 133
6 4.51
0 0.00
20 15.04
0 0.00
0 0.00
107 80.45
26 19.55%
104  โรงเรียนบ้านปลายราง 93
5 5.38
7 7.53
6 6.45
0 0.00
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
105  โรงเรียนวัดท่าเสม็ด 109
2 1.83
3 2.75
13 11.93
3 2.75
0 0.00
88 80.73
21 19.27%
106  โรงเรียนบ้านบางพระ 276
27 9.78
0 0.00
26 9.42
0 0.00
0 0.00
223 80.80
53 19.20%
107  โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม 42
1 2.38
0 0.00
7 16.67
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
108  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 206
10 4.85
5 2.43
16 7.77
6 2.91
2 0.97
167 81.07
39 18.93%
109  โรงเรียนวัดทองพูน 74
3 4.05
2 2.70
5 6.76
2 2.70
2 2.70
60 81.08
14 18.92%
110  โรงเรียนวัดปากควน 106
1 0.94
2 1.89
7 6.60
3 2.83
7 6.60
86 81.13
20 18.87%
111  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 139
8 5.76
0 0.00
16 11.51
2 1.44
0 0.00
113 81.29
26 18.71%
112  โรงเรียนบ้านด่าน 155
5 3.23
3 1.94
14 9.03
4 2.58
3 1.94
126 81.29
29 18.71%
113  โรงเรียนวัดสระ 178
11 6.18
7 3.93
6 3.37
5 2.81
4 2.25
145 81.46
33 18.54%
114  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 114
5 4.39
2 1.75
14 12.28
0 0.00
0 0.00
93 81.58
21 18.42%
115  โรงเรียนทัศนาวลัย 87
4 4.60
3 3.45
3 3.45
3 3.45
3 3.45
71 81.61
16 18.39%
116  โรงเรียนวัดเกาะจาก 207
8 3.86
10 4.83
20 9.66
0 0.00
0 0.00
169 81.64
38 18.36%
117  โรงเรียนบ้านหนองบัว 60
4 6.67
0 0.00
6 10.00
1 1.67
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
118  โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 170
2 1.18
8 4.71
20 11.76
0 0.00
1 0.59
139 81.76
31 18.24%
119  โรงเรียนวัดสมควร 170
13 7.65
1 0.59
17 10.00
0 0.00
0 0.00
139 81.76
31 18.24%
120  โรงเรียนวัดบางฉนาก 33
3 9.09
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
121  โรงเรียนวัดบ่อโพง 117
3 2.56
3 2.56
10 8.55
5 4.27
0 0.00
96 82.05
21 17.95%
122  โรงเรียนวัดปิยาราม 45
1 2.22
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
123  โรงเรียนบ้านวังใส 91
6 6.59
1 1.10
9 9.89
0 0.00
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
124  โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ 40
1 2.50
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
125  โรงเรียนบ้านโคกทราย 94
4 4.26
6 6.38
6 6.38
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
126  โรงเรียนวัดท้ายโนต 130
2 1.54
2 1.54
6 4.62
8 6.15
4 3.08
108 83.08
22 16.92%
127  โรงเรียนวัดหนองจิก 143
8 5.59
2 1.40
11 7.69
0 0.00
3 2.10
119 83.22
24 16.78%
128  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 24
1 4.17
0 0.00
2 8.33
0 0.00
1 4.17
20 83.33
4 16.67%
129  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 68
3 4.41
3 4.41
5 7.35
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
130  โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 62
3 4.84
0 0.00
5 8.06
1 1.61
1 1.61
52 83.87
10 16.13%
131  โรงเรียนบ้านนางหลง 87
3 3.45
0 0.00
11 12.64
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
132  โรงเรียนบ้านเกาะทัง 63
3 4.76
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
133  โรงเรียนวัดควนชะลิก 189
2 1.06
0 0.00
22 11.64
6 3.17
0 0.00
159 84.13
30 15.87%
134  โรงเรียนวัดปากเหมือง 141
5 3.55
2 1.42
9 6.38
4 2.84
2 1.42
119 84.40
22 15.60%
135  โรงเรียนบ้านควนชิง 78
3 3.85
2 2.56
7 8.97
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
136  โรงเรียนบ้านบางน้อย 124
6 4.84
5 4.03
6 4.84
2 1.61
0 0.00
105 84.68
19 15.32%
137  โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง 60
2 3.33
3 5.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
138  โรงเรียนวัดสามัคยาราม 147
2 1.36
2 1.36
18 12.24
0 0.00
0 0.00
125 85.03
22 14.97%
139  โรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 215
9 4.19
6 2.79
11 5.12
6 2.79
0 0.00
183 85.12
32 14.88%
140  โรงเรียนวัดฉิมหลา 128
4 3.13
6 4.69
9 7.03
0 0.00
0 0.00
109 85.16
19 14.84%
141  โรงเรียนวัดพระบาท 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
1 3.70
1 3.70
23 85.19
4 14.81%
142  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 68
1 1.47
0 0.00
9 13.24
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
143  โรงเรียนวัดคงคาวดี 109
6 5.50
0 0.00
7 6.42
1 0.92
2 1.83
93 85.32
16 14.68%
144  โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 123
0 0.00
0 0.00
18 14.63
0 0.00
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
145  โรงเรียนวัดแหลม 214
3 1.40
7 3.27
8 3.74
7 3.27
6 2.80
183 85.51
31 14.49%
146  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 134
5 3.73
5 3.73
7 5.22
2 1.49
0 0.00
115 85.82
19 14.18%
147  โรงเรียนวัดขนาบนาก 93
5 5.38
0 0.00
7 7.53
0 0.00
1 1.08
80 86.02
13 13.98%
148  โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1106
44 3.98
20 1.81
90 8.14
0 0.00
0 0.00
952 86.08
154 13.92%
149  โรงเรียนบ้านบางวัง 36
0 0.00
1 2.78
4 11.11
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
150  โรงเรียนวัดวัวหลุง 94
5 5.32
4 4.26
2 2.13
2 2.13
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
151  โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 160
12 7.50
5 3.13
5 3.13
0 0.00
0 0.00
138 86.25
22 13.75%
152  โรงเรียนวัดบางด้วน 80
4 5.00
0 0.00
6 7.50
0 0.00
1 1.25
69 86.25
11 13.75%
153  โรงเรียนวัดสามแพรก 44
0 0.00
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
154  โรงเรียนบ้านนา 103
2 1.94
2 1.94
8 7.77
2 1.94
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
155  โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ 96
4 4.17
3 3.13
4 4.17
1 1.04
1 1.04
83 86.46
13 13.54%
156  โรงเรียนวัดทวยเทพ 38
0 0.00
1 2.63
4 10.53
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
157  โรงเรียนบ้านท่าไทร (อำเภอชะอวด) 239
3 1.26
6 2.51
21 8.79
0 0.00
0 0.00
209 87.45
30 12.55%
158  โรงเรียนวัดปากระวะ 64
2 3.13
1 1.56
3 4.69
1 1.56
1 1.56
56 87.50
8 12.50%
159  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 32
1 3.13
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
160  โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 284
7 2.46
2 0.70
26 9.15
0 0.00
0 0.00
249 87.68
35 12.32%
161  โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 256
9 3.52
0 0.00
22 8.59
0 0.00
0 0.00
225 87.89
31 12.11%
162  โรงเรียนวัดปากตรง 159
4 2.52
0 0.00
15 9.43
0 0.00
0 0.00
140 88.05
19 11.95%
163  โรงเรียนบ้านห้วยหาร 649
26 4.01
5 0.77
37 5.70
5 0.77
4 0.62
572 88.14
77 11.86%
164  โรงเรียนวัดวังฆ้อง 212
10 4.72
1 0.47
8 3.77
5 2.36
1 0.47
187 88.21
25 11.79%
165  โรงเรียนวัดโคกสูง 34
1 2.94
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
166  โรงเรียนบ้านคอพรุ 78
0 0.00
0 0.00
9 11.54
0 0.00
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
167  โรงเรียนบ้านตูล 88
3 3.41
2 2.27
4 4.55
1 1.14
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
168  โรงเรียนบ้านลานนา 101
4 3.96
1 0.99
6 5.94
0 0.00
0 0.00
90 89.11
11 10.89%
169  โรงเรียนวัดปลายสระ 160
5 3.13
1 0.63
11 6.88
0 0.00
0 0.00
143 89.38
17 10.63%
170  โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง 114
4 3.51
0 0.00
8 7.02
0 0.00
0 0.00
102 89.47
12 10.53%
171  โรงเรียนวัดอู่แก้ว 95
3 3.16
0 0.00
7 7.37
0 0.00
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
172  โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ 67
1 1.49
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
173  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 77
3 3.90
1 1.30
4 5.19
0 0.00
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
174  โรงเรียนบ้านบางด้วน 58
0 0.00
0 0.00
6 10.34
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
175  โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 155
7 4.52
0 0.00
9 5.81
0 0.00
0 0.00
139 89.68
16 10.32%
176  โรงเรียนวัดบางทองคำ 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
177  โรงเรียนบ้านอายเลา 142
8 5.63
2 1.41
1 0.70
3 2.11
0 0.00
128 90.14
14 9.86%
178  โรงเรียนวัดธาราวง 143
6 4.20
4 2.80
4 2.80
0 0.00
0 0.00
129 90.21
14 9.79%
179  โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ 148
0 0.00
6 4.05
4 2.70
4 2.70
0 0.00
134 90.54
14 9.46%
180  โรงเรียนวัดโคกยาง 96
7 7.29
0 0.00
2 2.08
0 0.00
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
181  โรงเรียนบ้านควนรุย 196
15 7.65
0 0.00
3 1.53
0 0.00
0 0.00
178 90.82
18 9.18%
182  โรงเรียนวัดบางยิ่ว 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
183  โรงเรียนบ้านกุมแป 191
3 1.57
4 2.09
10 5.24
0 0.00
0 0.00
174 91.10
17 8.90%
184  โรงเรียนวัดสุขุม 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
1 2.22
1 2.22
41 91.11
4 8.89%
185  โรงเรียนวัดบางไทร 104
1 0.96
0 0.00
5 4.81
3 2.88
0 0.00
95 91.35
9 8.65%
186  โรงเรียนวัดโคกทราง 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
187  โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 59
0 0.00
0 0.00
3 5.08
2 3.39
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
188  โรงเรียนบ้านควนมิตร 132
3 2.27
2 1.52
6 4.55
0 0.00
0 0.00
121 91.67
11 8.33%
189  โรงเรียนวัดถลุงทอง 36
1 2.78
0 0.00
1 2.78
1 2.78
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
190  โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 220
5 2.27
3 1.36
4 1.82
4 1.82
1 0.45
203 92.27
17 7.73%
191  โรงเรียนบ้านชายทะเล 95
2 2.11
2 2.11
3 3.16
0 0.00
0 0.00
88 92.63
7 7.37%
192  โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
193  โรงเรียนวัดบ่อล้อ 321
4 1.25
9 2.80
5 1.56
2 0.62
1 0.31
300 93.46
21 6.54%
194  โรงเรียนวัดควนยาว 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.45
29 93.55
2 6.45%
195  โรงเรียนบ้านลำหัก 114
3 2.63
0 0.00
4 3.51
0 0.00
0 0.00
107 93.86
7 6.14%
196  โรงเรียนวัดสระแก้ว 106
0 0.00
0 0.00
6 5.66
0 0.00
0 0.00
100 94.34
6 5.66%
197  โรงเรียนบ้านวังหอน 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
1 1.82
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
198  โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 220
3 1.36
4 1.82
1 0.45
4 1.82
0 0.00
208 94.55
12 5.45%
199  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 147
0 0.00
0 0.00
5 3.40
0 0.00
3 2.04
139 94.56
8 5.44%
200  โรงเรียนบ้านหน้าศาล 259
4 1.54
6 2.32
4 1.54
0 0.00
0 0.00
245 94.59
14 5.41%
201  โรงเรียนวัดเทพนมเชือด 111
1 0.90
0 0.00
5 4.50
0 0.00
0 0.00
105 94.59
6 5.41%
202  โรงเรียนวัดบ้านงาม 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
203  โรงเรียนวัดควนใส 58
0 0.00
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
204  โรงเรียนวัดโคกพิกุล 97
2 2.06
1 1.03
2 2.06
0 0.00
0 0.00
92 94.85
5 5.15%
205  โรงเรียนบ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 98
0 0.00
1 1.02
3 3.06
1 1.02
0 0.00
93 94.90
5 5.10%
206  โรงเรียนวัดคลองขยัน 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.00
19 95.00
1 5.00%
207  โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก 61
0 0.00
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
208  โรงเรียนวัดปากแพรก 102
1 0.98
0 0.00
4 3.92
0 0.00
0 0.00
97 95.10
5 4.90%
209  โรงเรียนบ้านใสถิน 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
210  โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว 87
1 1.15
1 1.15
1 1.15
1 1.15
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
211  โรงเรียนวัดหงส์แก้ว 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
212  โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ 75
1 1.33
0 0.00
2 2.67
0 0.00
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
213  โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
214  โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 123
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.44
1 0.81
119 96.75
4 3.25%
215  โรงเรียนบ้านควนโตน 62
2 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
216  โรงเรียนวัดหนา 101
0 0.00
0 0.00
3 2.97
0 0.00
0 0.00
98 97.03
3 2.97%
217  โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.44
40 97.56
1 2.44%
218  โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
219  โรงเรียนบ้านตรอกแค 143
0 0.00
0 0.00
2 1.40
0 0.00
0 0.00
141 98.60
2 1.40%
220  โรงเรียนบ้านท่าขนาน 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านบางปรง 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านบางแรด 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านท่าไทร(อำเภอร่อนพิบูลย์) 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนบ้านหัวปอ 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
226  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนวัดบางศาลา 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
228  โรงเรียนวัดเหมก 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
229  โรงเรียนวัดแจ้ง 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,390 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,288 4.88
เตี้ย  760 2.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,371 8.98
ผอมและเตี้ย  548 2.08
อ้วนและเตี้ย  425 1.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,998 79.57
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,392 คน


20.43%


Powered By www.thaieducation.net