ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 229 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 232 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.31
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดควนเคร็ง 118
29 24.58
14 11.86
21 17.80
10 8.47
7 5.93
37 31.36
81 68.64%
2  โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา 55
9 16.36
6 10.91
12 21.82
6 10.91
3 5.45
19 34.55
36 65.45%
3  โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 103
19 18.45
7 6.80
24 23.30
3 2.91
2 1.94
48 46.60
55 53.40%
4  โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 149
8 5.37
0 0.00
27 18.12
8 5.37
27 18.12
79 53.02
70 46.98%
5  โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 140
19 13.57
15 10.71
17 12.14
7 5.00
6 4.29
76 54.29
64 45.71%
6  โรงเรียนวัดเขาน้อย 102
13 12.75
12 11.76
11 10.78
8 7.84
2 1.96
56 54.90
46 45.10%
7  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 90
15 16.67
7 7.78
11 12.22
4 4.44
3 3.33
50 55.56
40 44.44%
8  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 97
7 7.22
2 2.06
15 15.46
2 2.06
17 17.53
54 55.67
43 44.33%
9  โรงเรียนวัดท้ายทะเล 70
6 8.57
4 5.71
14 20.00
4 5.71
3 4.29
39 55.71
31 44.29%
10  โรงเรียนวัดตรงบน 34
3 8.82
2 5.88
8 23.53
2 5.88
0 0.00
19 55.88
15 44.12%
11  โรงเรียนบ้านกลอง 251
26 10.36
36 14.34
41 16.33
3 1.20
4 1.59
141 56.18
110 43.82%
12  โรงเรียนวัดบางทวด 84
4 4.76
11 13.10
20 23.81
1 1.19
0 0.00
48 57.14
36 42.86%
13  โรงเรียนวัดบางคุระ 73
7 9.59
7 9.59
9 12.33
4 5.48
4 5.48
42 57.53
31 42.47%
14  โรงเรียนบ้านหัวลำพู 31
9 29.03
0 0.00
2 6.45
2 6.45
0 0.00
18 58.06
13 41.94%
15  โรงเรียนวัดทะเลปัง 70
16 22.86
3 4.29
7 10.00
2 2.86
0 0.00
42 60.00
28 40.00%
16  โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา 38
1 2.63
0 0.00
13 34.21
0 0.00
0 0.00
24 63.16
14 36.84%
17  โรงเรียนวัดดอนรักษา 41
1 2.44
1 2.44
7 17.07
6 14.63
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
18  โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 294
27 9.18
5 1.70
25 8.50
32 10.88
16 5.44
189 64.29
105 35.71%
19  โรงเรียนวัดบางตะพาน (เขมจาโร) 42
5 11.90
4 9.52
6 14.29
0 0.00
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
20  โรงเรียนวัดอิมอญ 96
5 5.21
9 9.38
13 13.54
7 7.29
0 0.00
62 64.58
34 35.42%
21  โรงเรียนบ้านชะอวด 1462
68 4.65
43 2.94
179 12.24
77 5.27
139 9.51
956 65.39
506 34.61%
22  โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 109
3 2.75
8 7.34
17 15.60
9 8.26
0 0.00
72 66.06
37 33.94%
23  โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 156
21 13.46
0 0.00
31 19.87
0 0.00
0 0.00
104 66.67
52 33.33%
24  โรงเรียนบ้านเกยเชน 3
0 0.00
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
25  โรงเรียนวัดจิกพนม 126
6 4.76
7 5.56
13 10.32
6 4.76
10 7.94
84 66.67
42 33.33%
26  โรงเรียนบ้านพรุบัว 108
18 16.67
8 7.41
9 8.33
0 0.00
0 0.00
73 67.59
35 32.41%
27  โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 469
26 5.54
19 4.05
93 19.83
6 1.28
4 0.85
321 68.44
148 31.56%
28  โรงเรียนวัดพระอานนท์ 86
9 10.47
10 11.63
8 9.30
0 0.00
0 0.00
59 68.60
27 31.40%
29  โรงเรียนวัดเทพมงคล 160
10 6.25
10 6.25
15 9.38
5 3.13
10 6.25
110 68.75
50 31.25%
30  โรงเรียนวัดโคกคราม 32
3 9.38
1 3.13
3 9.38
2 6.25
1 3.13
22 68.75
10 31.25%
31  โรงเรียนวัดควนป้อม 69
5 7.25
7 10.14
9 13.04
0 0.00
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
32  โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ 60
2 3.33
6 10.00
10 16.67
0 0.00
0 0.00
42 70.00
18 30.00%
33  โรงเรียนเขาพระทอง 150
13 8.67
11 7.33
16 10.67
5 3.33
0 0.00
105 70.00
45 30.00%
34  โรงเรียนบ้านท่าเตียน 65
12 18.46
2 3.08
3 4.62
2 3.08
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
35  โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 148
4 2.70
5 3.38
31 20.95
2 1.35
0 0.00
106 71.62
42 28.38%
36  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 125
11 8.80
8 6.40
9 7.20
7 5.60
0 0.00
90 72.00
35 28.00%
37  โรงเรียนวัดวังกลม 104
4 3.85
2 1.92
13 12.50
4 3.85
6 5.77
75 72.12
29 27.88%
38  โรงเรียนบ้านคอกวัว 47
3 6.38
0 0.00
10 21.28
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
39  โรงเรียนวัดบ้านราม 29
3 10.34
1 3.45
4 13.79
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
40  โรงเรียนวัดควนเถียะ 167
0 0.00
10 5.99
34 20.36
2 1.20
0 0.00
121 72.46
46 27.54%
41  โรงเรียนบ้านปากพรุ 77
7 9.09
5 6.49
3 3.90
3 3.90
3 3.90
56 72.73
21 27.27%
42  โรงเรียนวัดรักขิตวัน 129
6 4.65
11 8.53
10 7.75
4 3.10
4 3.10
94 72.87
35 27.13%
43  โรงเรียนบ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) 108
11 10.19
8 7.41
8 7.41
2 1.85
0 0.00
79 73.15
29 26.85%
44  โรงเรียนบ้านหนองกก 15
1 6.67
0 0.00
2 13.33
1 6.67
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
45  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 68
8 11.76
1 1.47
9 13.24
0 0.00
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
46  โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 125
11 8.80
2 1.60
18 14.40
1 0.80
1 0.80
92 73.60
33 26.40%
47  โรงเรียนวัดหน้าสตน 144
9 6.25
3 2.08
17 11.81
5 3.47
4 2.78
106 73.61
38 26.39%
48  โรงเรียนวัดปิยาราม 46
4 8.70
1 2.17
7 15.22
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
49  โรงเรียนบ้านไสขาม 50
0 0.00
6 12.00
6 12.00
0 0.00
1 2.00
37 74.00
13 26.00%
50  โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1112
73 6.56
40 3.60
165 14.84
8 0.72
3 0.27
823 74.01
289 25.99%
51  โรงเรียนวัดทายิการาม 54
1 1.85
1 1.85
10 18.52
2 3.70
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
52  โรงเรียนบ้านบางลึก 58
3 5.17
4 6.90
8 13.79
0 0.00
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
53  โรงเรียนบ้านดอนทราย 86
0 0.00
3 3.49
16 18.60
3 3.49
0 0.00
64 74.42
22 25.58%
54  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 208
12 5.77
12 5.77
17 8.17
10 4.81
2 0.96
155 74.52
53 25.48%
55  โรงเรียนวัดท่าเสม็ด 110
6 5.45
2 1.82
15 13.64
5 4.55
0 0.00
82 74.55
28 25.45%
56  โรงเรียนบ้านควนเงิน 192
9 4.69
4 2.08
14 7.29
12 6.25
9 4.69
144 75.00
48 25.00%
57  โรงเรียนวัดดอนมะปราง 81
5 6.17
2 2.47
13 16.05
0 0.00
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
58  โรงเรียนบ้านเกาะสุด 69
4 5.80
1 1.45
12 17.39
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
59  โรงเรียนบ้านหอยราก 61
0 0.00
1 1.64
13 21.31
1 1.64
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
60  โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 37
0 0.00
0 0.00
9 24.32
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
61  โรงเรียนวัดบางฉนาก 33
2 6.06
0 0.00
4 12.12
2 6.06
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
62  โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 141
5 3.55
0 0.00
19 13.48
0 0.00
10 7.09
107 75.89
34 24.11%
63  โรงเรียนวัดมหิสสราราม 25
1 4.00
1 4.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
64  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 181
7 3.87
7 3.87
16 8.84
1 0.55
12 6.63
138 76.24
43 23.76%
65  โรงเรียนบ้านห้วยหาร 637
42 6.59
18 2.83
65 10.20
16 2.51
10 1.57
486 76.30
151 23.70%
66  โรงเรียนบ้านควนมุด 99
1 1.01
3 3.03
11 11.11
8 8.08
0 0.00
76 76.77
23 23.23%
67  โรงเรียนวัดควนเกย 125
10 8.00
1 0.80
18 14.40
0 0.00
0 0.00
96 76.80
29 23.20%
68  โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ 95
9 9.47
4 4.21
6 6.32
3 3.16
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
69  โรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 126
12 9.52
1 0.79
12 9.52
4 3.17
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
70  โรงเรียนวัดหอยกัน 57
0 0.00
0 0.00
13 22.81
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
71  โรงเรียนวัดแดง 193
11 5.70
4 2.07
17 8.81
11 5.70
1 0.52
149 77.20
44 22.80%
72  โรงเรียนบ้านหนองมาก 22
2 9.09
1 4.55
1 4.55
1 4.55
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
73  โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง 40
2 5.00
1 2.50
6 15.00
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
74  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 116
8 6.90
2 1.72
16 13.79
0 0.00
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
75  โรงเรียนบ้านบางวัง 36
1 2.78
0 0.00
7 19.44
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
76  โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 289
20 6.92
3 1.04
40 13.84
1 0.35
0 0.00
225 77.85
64 22.15%
77  โรงเรียนบ้านหนองหิน 136
6 4.41
1 0.74
23 16.91
0 0.00
0 0.00
106 77.94
30 22.06%
78  โรงเรียนบ้านห้วยโส 68
3 4.41
3 4.41
8 11.76
0 0.00
1 1.47
53 77.94
15 22.06%
79  โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 531
43 8.10
23 4.33
47 8.85
3 0.56
1 0.19
414 77.97
117 22.03%
80  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 137
7 5.11
2 1.46
21 15.33
0 0.00
0 0.00
107 78.10
30 21.90%
81  โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 64
4 6.25
2 3.13
5 7.81
3 4.69
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
82  โรงเรียนวัดชะอวด 124
13 10.48
4 3.23
10 8.06
0 0.00
0 0.00
97 78.23
27 21.77%
83  โรงเรียนบ้านบางโหนด 69
8 11.59
3 4.35
4 5.80
0 0.00
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
84  โรงเรียนบ้านบางน้อย 125
6 4.80
5 4.00
9 7.20
3 2.40
4 3.20
98 78.40
27 21.60%
85  โรงเรียนบ้านบางเนียน 88
5 5.68
0 0.00
14 15.91
0 0.00
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
86  โรงเรียนบ้านปากบางกลม 79
5 6.33
1 1.27
6 7.59
1 1.27
4 5.06
62 78.48
17 21.52%
87  โรงเรียนบ้านทุ่งบก 28
0 0.00
0 0.00
6 21.43
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
88  โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
1 7.14
1 7.14
11 78.57
3 21.43%
89  โรงเรียนบ้านควนชิง 80
4 5.00
3 3.75
10 12.50
0 0.00
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
90  โรงเรียนบ้านด่าน 154
6 3.90
5 3.25
13 8.44
4 2.60
4 2.60
122 79.22
32 20.78%
91  โรงเรียนวัดไม้เสียบ 406
32 7.88
31 7.64
21 5.17
0 0.00
0 0.00
322 79.31
84 20.69%
92  โรงเรียนบ้านปลายราง 93
5 5.38
1 1.08
13 13.98
0 0.00
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
93  โรงเรียนบ้านปากเชียร 360
23 6.39
13 3.61
36 10.00
1 0.28
0 0.00
287 79.72
73 20.28%
94  โรงเรียนวัดทองพูน 74
3 4.05
2 2.70
5 6.76
3 4.05
2 2.70
59 79.73
15 20.27%
95  โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ 94
6 6.38
3 3.19
5 5.32
3 3.19
2 2.13
75 79.79
19 20.21%
96  โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 162
13 8.02
6 3.70
4 2.47
6 3.70
3 1.85
130 80.25
32 19.75%
97  โรงเรียนวัดโบสถ์ 66
3 4.55
3 4.55
7 10.61
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
98  โรงเรียนบ้านลำคลอง 61
3 4.92
1 1.64
6 9.84
2 3.28
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
99  โรงเรียนวัดเกาะจาก 204
11 5.39
9 4.41
19 9.31
1 0.49
0 0.00
164 80.39
40 19.61%
100  โรงเรียนวัดปากควน 103
1 0.97
2 1.94
7 6.80
3 2.91
7 6.80
83 80.58
20 19.42%
101  โรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 213
11 5.16
8 3.76
14 6.57
8 3.76
0 0.00
172 80.75
41 19.25%
102  โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 52
2 3.85
1 1.92
4 7.69
0 0.00
3 5.77
42 80.77
10 19.23%
103  โรงเรียนบ้านบางพระ 276
27 9.78
0 0.00
26 9.42
0 0.00
0 0.00
223 80.80
53 19.20%
104  โรงเรียนวัดคันธมาลี 277
15 5.42
3 1.08
27 9.75
8 2.89
0 0.00
224 80.87
53 19.13%
105  โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 121
2 1.65
4 3.31
15 12.40
2 1.65
0 0.00
98 80.99
23 19.01%
106  โรงเรียนบ้านหนองนนทรี 96
6 6.25
3 3.13
9 9.38
0 0.00
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
107  โรงเรียนวัดสระ 178
11 6.18
7 3.93
6 3.37
5 2.81
4 2.25
145 81.46
33 18.54%
108  โรงเรียนวัดพระบาท 27
0 0.00
0 0.00
3 11.11
2 7.41
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
109  โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ 76
6 7.89
1 1.32
7 9.21
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
110  โรงเรียนบ้านหนองบัว 60
4 6.67
0 0.00
6 10.00
1 1.67
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
111  โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย 126
7 5.56
7 5.56
9 7.14
0 0.00
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
112  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 66
4 6.06
2 3.03
6 9.09
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
113  โรงเรียนบ้านบางด้วน 45
2 4.44
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
114  โรงเรียนวัดท่าสะท้อน 45
2 4.44
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
115  โรงเรียนวัดบ้านด่าน 45
0 0.00
0 0.00
6 13.33
1 2.22
1 2.22
37 82.22
8 17.78%
116  โรงเรียนบ้านดอนโตนด 17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
0 0.00
1 5.88
14 82.35
3 17.65%
117  โรงเรียนบ้านวังใส 91
4 4.40
1 1.10
11 12.09
0 0.00
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
118  โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 103
3 2.91
0 0.00
15 14.56
0 0.00
0 0.00
85 82.52
18 17.48%
119  โรงเรียนวัดวังฆ้อง 212
5 2.36
9 4.25
21 9.91
2 0.94
0 0.00
175 82.55
37 17.45%
120  โรงเรียนบ้านควนมิตร 134
5 3.73
4 2.99
14 10.45
0 0.00
0 0.00
111 82.84
23 17.16%
121  โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 70
3 4.29
2 2.86
7 10.00
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
122  โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม 41
2 4.88
1 2.44
4 9.76
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
123  โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 153
13 8.50
3 1.96
9 5.88
1 0.65
0 0.00
127 83.01
26 16.99%
124  โรงเรียนบ้านโคกทราย 95
0 0.00
4 4.21
12 12.63
0 0.00
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
125  โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง 114
3 2.63
0 0.00
16 14.04
0 0.00
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
126  โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง 12
0 0.00
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
127  โรงเรียนวัดหนองจิก 144
8 5.56
2 1.39
11 7.64
0 0.00
3 2.08
120 83.33
24 16.67%
128  โรงเรียนวัดอู่แก้ว 96
8 8.33
2 2.08
6 6.25
0 0.00
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
129  โรงเรียนบ้านขอนหาด 177
15 8.47
0 0.00
13 7.34
0 0.00
0 0.00
149 84.18
28 15.82%
130  โรงเรียนสุนทราภิบาล 76
3 3.95
3 3.95
5 6.58
1 1.32
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
131  โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง 70
4 5.71
1 1.43
2 2.86
2 2.86
2 2.86
59 84.29
11 15.71%
132  โรงเรียนวัดปากเหมือง 140
6 4.29
2 1.43
9 6.43
4 2.86
1 0.71
118 84.29
22 15.71%
133  โรงเรียนวัดท่าเสริม 39
1 2.56
0 0.00
5 12.82
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
134  โรงเรียนวัดป่าระกำ 79
2 2.53
5 6.33
5 6.33
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
135  โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ 40
0 0.00
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
136  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 20
0 0.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
137  โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง 60
0 0.00
3 5.00
3 5.00
2 3.33
1 1.67
51 85.00
9 15.00%
138  โรงเรียนวัดสามัคยาราม 147
2 1.36
2 1.36
18 12.24
0 0.00
0 0.00
125 85.03
22 14.97%
139  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 134
3 2.24
7 5.22
6 4.48
4 2.99
0 0.00
114 85.07
20 14.93%
140  โรงเรียนวัดขนาบนาก 94
6 6.38
1 1.06
7 7.45
0 0.00
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
141  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 47
1 2.13
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
142  โรงเรียนวัดฉิมหลา 128
4 3.13
6 4.69
9 7.03
0 0.00
0 0.00
109 85.16
19 14.84%
143  โรงเรียนวัดบูรณาวาส 149
4 2.68
8 5.37
5 3.36
3 2.01
2 1.34
127 85.23
22 14.77%
144  โรงเรียนวัดควนชะลิก 185
5 2.70
0 0.00
22 11.89
0 0.00
0 0.00
158 85.41
27 14.59%
145  โรงเรียนวัดแหลม 214
3 1.40
7 3.27
8 3.74
7 3.27
6 2.80
183 85.51
31 14.49%
146  โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 56
1 1.79
0 0.00
4 7.14
3 5.36
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
147  โรงเรียนวัดสมควร 171
14 8.19
7 4.09
3 1.75
0 0.00
0 0.00
147 85.96
24 14.04%
148  โรงเรียนทัศนาวลัย 87
2 2.30
2 2.30
7 8.05
1 1.15
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
149  โรงเรียนบ้านนา 103
2 1.94
2 1.94
8 7.77
2 1.94
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
150  โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 170
1 0.59
8 4.71
14 8.24
0 0.00
0 0.00
147 86.47
23 13.53%
151  โรงเรียนบ้านหัวไทร 69
2 2.90
0 0.00
7 10.14
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
152  โรงเรียนวัดควนยาว 23
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
2 8.70
20 86.96
3 13.04%
153  โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 155
11 7.10
0 0.00
9 5.81
0 0.00
0 0.00
135 87.10
20 12.90%
154  โรงเรียนบ้านลานนา 101
2 1.98
2 1.98
9 8.91
0 0.00
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
155  โรงเรียนวัดปลายสระ 156
7 4.49
0 0.00
12 7.69
1 0.64
0 0.00
136 87.18
20 12.82%
156  โรงเรียนวัดท้ายโนต 127
1 0.79
1 0.79
3 2.36
9 7.09
2 1.57
111 87.40
16 12.60%
157  โรงเรียนบ้านท่าไทร (อำเภอชะอวด) 239
3 1.26
6 2.51
21 8.79
0 0.00
0 0.00
209 87.45
30 12.55%
158  โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ 146
0 0.00
11 7.53
0 0.00
7 4.79
0 0.00
128 87.67
18 12.33%
159  โรงเรียนวัดปากระวะ 65
4 6.15
0 0.00
0 0.00
2 3.08
2 3.08
57 87.69
8 12.31%
160  โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 256
9 3.52
0 0.00
22 8.59
0 0.00
0 0.00
225 87.89
31 12.11%
161  โรงเรียนบ้านหนองบอน 116
4 3.45
5 4.31
3 2.59
2 1.72
0 0.00
102 87.93
14 12.07%
162  โรงเรียนบ้านตูล 85
3 3.53
2 2.35
4 4.71
1 1.18
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
163  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 137
1 0.73
4 2.92
10 7.30
1 0.73
0 0.00
121 88.32
16 11.68%
164  โรงเรียนวัดบางด้วน 80
4 5.00
0 0.00
4 5.00
1 1.25
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
165  โรงเรียนบ้านกุมแป 197
9 4.57
4 2.03
6 3.05
3 1.52
0 0.00
175 88.83
22 11.17%
166  โรงเรียนวัดบางพระ 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
167  โรงเรียนบ้านลำหัก 114
5 4.39
0 0.00
7 6.14
0 0.00
0 0.00
102 89.47
12 10.53%
168  โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ 67
1 1.49
2 2.99
4 5.97
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
169  โรงเรียนบ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 97
3 3.09
2 2.06
3 3.09
2 2.06
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
170  โรงเรียนบ้านอายเลา 140
8 5.71
2 1.43
1 0.71
3 2.14
0 0.00
126 90.00
14 10.00%
171  โรงเรียนวัดบางทองคำ 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
172  โรงเรียนวัดหนา 100
0 0.00
3 3.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
90 90.00
10 10.00%
173  โรงเรียนวัดคงคาวดี 112
2 1.79
3 2.68
5 4.46
0 0.00
1 0.89
101 90.18
11 9.82%
174  โรงเรียนวัดสุขุม 41
1 2.44
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
175  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 31
1 3.23
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
176  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 78
3 3.85
1 1.28
3 3.85
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
177  โรงเรียนวัดโคกสูง 34
1 2.94
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
178  โรงเรียนวัดปากตรง 161
6 3.73
0 0.00
8 4.97
0 0.00
0 0.00
147 91.30
14 8.70%
179  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
1 2.86
32 91.43
3 8.57%
180  โรงเรียนวัดโคกทราง 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
181  โรงเรียนบ้านชายทะเล 95
2 2.11
3 3.16
3 3.16
0 0.00
0 0.00
87 91.58
8 8.42%
182  โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 125
6 4.80
0 0.00
4 3.20
0 0.00
0 0.00
115 92.00
10 8.00%
183  โรงเรียนวัดทวยเทพ 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
184  โรงเรียนวัดบางไทร 102
0 0.00
0 0.00
4 3.92
4 3.92
0 0.00
94 92.16
8 7.84%
185  โรงเรียนบ้านคอพรุ 77
0 0.00
0 0.00
6 7.79
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
186  โรงเรียนวัดวัวหลุง 94
3 3.19
2 2.13
1 1.06
1 1.06
0 0.00
87 92.55
7 7.45%
187  โรงเรียนวัดรามแก้ว 54
0 0.00
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
188  โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 123
0 0.00
0 0.00
9 7.32
0 0.00
0 0.00
114 92.68
9 7.32%
189  โรงเรียนวัดบ่อล้อ 319
7 2.19
7 2.19
6 1.88
2 0.63
1 0.31
296 92.79
23 7.21%
190  โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 221
6 2.71
3 1.36
1 0.45
4 1.81
1 0.45
206 93.21
15 6.79%
191  โรงเรียนวัดสามแพรก 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
192  โรงเรียนบ้านเกาะทัง 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
1 1.59
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
193  โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 216
4 1.85
4 1.85
1 0.46
4 1.85
0 0.00
203 93.98
13 6.02%
194  โรงเรียนวัดบ่อโพง 118
1 0.85
1 0.85
4 3.39
1 0.85
0 0.00
111 94.07
7 5.93%
195  โรงเรียนบ้านหน้าศาล 259
5 1.93
0 0.00
10 3.86
0 0.00
0 0.00
244 94.21
15 5.79%
196  โรงเรียนวัดถลุงทอง 35
1 2.86
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
197  โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว 91
1 1.10
1 1.10
2 2.20
1 1.10
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
198  โรงเรียนบ้านวังหอน 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
1 1.82
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
199  โรงเรียนวัดโคกพิกุล 93
2 2.15
1 1.08
2 2.15
0 0.00
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
200  โรงเรียนวัดบ้านงาม 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
201  โรงเรียนวัดควนใส 58
0 0.00
0 0.00
2 3.45
0 0.00
1 1.72
55 94.83
3 5.17%
202  โรงเรียนบ้านนางหลง 80
0 0.00
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
203  โรงเรียนวัดคลองขยัน 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
204  โรงเรียนวัดเทพนมเชือด 111
4 3.60
0 0.00
1 0.90
0 0.00
0 0.00
106 95.50
5 4.50%
205  โรงเรียนวัดโคกยาง 93
0 0.00
0 0.00
4 4.30
0 0.00
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
206  โรงเรียนวัดปากแพรก 102
0 0.00
1 0.98
3 2.94
0 0.00
0 0.00
98 96.08
4 3.92%
207  โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก 61
0 0.00
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
208  โรงเรียนบ้านควนโตน 65
1 1.54
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
209  โรงเรียนบ้านควนรุย 195
3 1.54
0 0.00
2 1.03
0 0.00
0 0.00
190 97.44
5 2.56%
210  โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
211  โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
212  โรงเรียนบ้านตรอกแค 143
0 0.00
0 0.00
3 2.10
0 0.00
0 0.00
140 97.90
3 2.10%
213  โรงเรียนวัดสระแก้ว 107
0 0.00
0 0.00
2 1.87
0 0.00
0 0.00
105 98.13
2 1.87%
214  โรงเรียนวัดธาราวง 140
2 1.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
138 98.57
2 1.43%
215  โรงเรียนบ้านท่าขนาน 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านท่าไทร(อำเภอร่อนพิบูลย์) 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านบางปรง 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านบางแรด 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านหัวปอ 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านใสถิน 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนวัดธงทอง 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนวัดบางยิ่ว 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
226  โรงเรียนวัดบางศาลา 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนวัดหงส์แก้ว 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
228  โรงเรียนวัดแจ้ง 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
229  โรงเรียนวัดเหมก 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,361 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,334 5.06
เตี้ย  779 2.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,447 9.28
ผอมและเตี้ย  486 1.84
อ้วนและเตี้ย  388 1.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,927 79.39
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,434 คน


20.61%


Powered By www.thaieducation.net