ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 229 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 232 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.31
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง 12
6 50.00
1 8.33
5 41.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00%
2  โรงเรียนวัดควนเคร็ง 116
29 25.00
18 15.52
22 18.97
12 10.34
10 8.62
25 21.55
91 78.45%
3  โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 148
9 6.08
14 9.46
24 16.22
23 15.54
38 25.68
40 27.03
108 72.97%
4  โรงเรียนวัดหนองจิก 145
25 17.24
15 10.34
15 10.34
22 15.17
22 15.17
46 31.72
99 68.28%
5  โรงเรียนวัดเทพมงคล 149
11 7.38
23 15.44
33 22.15
12 8.05
10 6.71
60 40.27
89 59.73%
6  โรงเรียนวัดบางคุระ 75
9 12.00
10 13.33
10 13.33
6 8.00
6 8.00
34 45.33
41 54.67%
7  โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 102
19 18.63
7 6.86
24 23.53
3 2.94
2 1.96
47 46.08
55 53.92%
8  โรงเรียนวัดแจ้ง 23
6 26.09
0 0.00
6 26.09
0 0.00
0 0.00
11 47.83
12 52.17%
9  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 21
4 19.05
1 4.76
5 23.81
0 0.00
0 0.00
11 52.38
10 47.62%
10  โรงเรียนวัดท้ายทะเล 72
8 11.11
4 5.56
15 20.83
6 8.33
1 1.39
38 52.78
34 47.22%
11  โรงเรียนบ้านพรุบัว 105
21 20.00
8 7.62
18 17.14
2 1.90
0 0.00
56 53.33
49 46.67%
12  โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 140
19 13.57
15 10.71
17 12.14
7 5.00
6 4.29
76 54.29
64 45.71%
13  โรงเรียนวัดเขาน้อย 101
13 12.87
12 11.88
11 10.89
8 7.92
2 1.98
55 54.46
46 45.54%
14  โรงเรียนวัดคันธมาลี 273
19 6.96
10 3.66
27 9.89
29 10.62
37 13.55
151 55.31
122 44.69%
15  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 90
15 16.67
7 7.78
11 12.22
4 4.44
3 3.33
50 55.56
40 44.44%
16  โรงเรียนวัดตรงบน 34
3 8.82
2 5.88
8 23.53
2 5.88
0 0.00
19 55.88
15 44.12%
17  โรงเรียนวัดบางทวด 84
4 4.76
11 13.10
20 23.81
1 1.19
0 0.00
48 57.14
36 42.86%
18  โรงเรียนบ้านหัวลำพู 31
3 9.68
2 6.45
3 9.68
3 9.68
2 6.45
18 58.06
13 41.94%
19  โรงเรียนวัดอิมอญ 98
5 5.10
12 12.24
17 17.35
7 7.14
0 0.00
57 58.16
41 41.84%
20  โรงเรียนวัดปิยาราม 44
3 6.82
6 13.64
8 18.18
1 2.27
0 0.00
26 59.09
18 40.91%
21  โรงเรียนวัดดอนรักษา 42
1 2.38
4 9.52
9 21.43
2 4.76
0 0.00
26 61.90
16 38.10%
22  โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 471
51 10.83
35 7.43
73 15.50
20 4.25
0 0.00
292 62.00
179 38.00%
23  โรงเรียนบ้านกลอง 251
28 11.16
35 13.94
27 10.76
3 1.20
1 0.40
157 62.55
94 37.45%
24  โรงเรียนบ้านขอนหาด 181
46 25.41
0 0.00
13 7.18
0 0.00
8 4.42
114 62.98
67 37.02%
25  โรงเรียนวัดโคกคราม 30
1 3.33
1 3.33
6 20.00
3 10.00
0 0.00
19 63.33
11 36.67%
26  โรงเรียนวัดพระอานนท์ 88
10 11.36
12 13.64
10 11.36
0 0.00
0 0.00
56 63.64
32 36.36%
27  โรงเรียนวัดโบสถ์ 64
5 7.81
9 14.06
0 0.00
4 6.25
5 7.81
41 64.06
23 35.94%
28  โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา 39
1 2.56
0 0.00
13 33.33
0 0.00
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
29  โรงเรียนวัดบางตะพาน (เขมจาโร) 42
5 11.90
4 9.52
6 14.29
0 0.00
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
30  โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 111
3 2.70
8 7.21
18 16.22
9 8.11
0 0.00
73 65.77
38 34.23%
31  โรงเรียนวัดทะเลปัง 69
8 11.59
0 0.00
11 15.94
4 5.80
0 0.00
46 66.67
23 33.33%
32  โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 294
24 8.16
5 1.70
23 7.82
29 9.86
16 5.44
197 67.01
97 32.99%
33  โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ 56
2 3.57
6 10.71
10 17.86
0 0.00
0 0.00
38 67.86
18 32.14%
34  โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 520
34 6.54
25 4.81
100 19.23
4 0.77
2 0.38
355 68.27
165 31.73%
35  โรงเรียนวัดควนป้อม 70
5 7.14
7 10.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
48 68.57
22 31.43%
36  โรงเรียนบ้านหนองกก 16
3 18.75
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
11 68.75
5 31.25%
37  โรงเรียนเขาพระทอง 152
13 8.55
11 7.24
18 11.84
5 3.29
0 0.00
105 69.08
47 30.92%
38  โรงเรียนวัดจิกพนม 120
8 6.67
5 4.17
11 9.17
7 5.83
6 5.00
83 69.17
37 30.83%
39  โรงเรียนวัดบ้านราม 26
3 11.54
1 3.85
4 15.38
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
40  โรงเรียนบ้านท่าเตียน 62
10 16.13
2 3.23
7 11.29
0 0.00
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
41  โรงเรียนบ้านคอกวัว 49
4 8.16
0 0.00
9 18.37
0 0.00
2 4.08
34 69.39
15 30.61%
42  โรงเรียนบ้านชะอวด 1452
50 3.44
26 1.79
167 11.50
77 5.30
124 8.54
1008 69.42
444 30.58%
43  โรงเรียนวัดท่าเสม็ด 109
7 6.42
6 5.50
12 11.01
8 7.34
0 0.00
76 69.72
33 30.28%
44  โรงเรียนบ้านควนเงิน 193
11 5.70
4 2.07
16 8.29
15 7.77
12 6.22
135 69.95
58 30.05%
45  โรงเรียนวัดรักขิตวัน 131
9 6.87
11 8.40
6 4.58
8 6.11
5 3.82
92 70.23
39 29.77%
46  โรงเรียนบ้านไสขาม 44
3 6.82
5 11.36
5 11.36
0 0.00
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
47  โรงเรียนวัดทายิการาม 51
1 1.96
2 3.92
10 19.61
2 3.92
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
48  โรงเรียนบ้านบางวัง 35
4 11.43
0 0.00
3 8.57
0 0.00
3 8.57
25 71.43
10 28.57%
49  โรงเรียนบ้านปากพรุ 77
7 9.09
5 6.49
3 3.90
4 5.19
3 3.90
55 71.43
22 28.57%
50  โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 159
23 14.47
13 8.18
4 2.52
5 3.14
0 0.00
114 71.70
45 28.30%
51  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 125
11 8.80
8 6.40
9 7.20
7 5.60
0 0.00
90 72.00
35 28.00%
52  โรงเรียนบ้านดอนโตนด 18
1 5.56
0 0.00
4 22.22
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
53  โรงเรียนบ้านบางโหนด 70
10 14.29
5 7.14
4 5.71
0 0.00
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
54  โรงเรียนบ้านดอนทราย 85
0 0.00
3 3.53
17 20.00
3 3.53
0 0.00
62 72.94
23 27.06%
55  โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ 141
5 3.55
18 12.77
15 10.64
0 0.00
0 0.00
103 73.05
38 26.95%
56  โรงเรียนบ้านหนองนนทรี 96
9 9.38
5 5.21
11 11.46
0 0.00
0 0.00
71 73.96
25 26.04%
57  โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 146
6 4.11
5 3.42
24 16.44
3 2.05
0 0.00
108 73.97
38 26.03%
58  โรงเรียนวัดชะอวด 127
15 11.81
3 2.36
14 11.02
1 0.79
0 0.00
94 74.02
33 25.98%
59  โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 154
5 3.25
3 1.95
24 15.58
8 5.19
0 0.00
114 74.03
40 25.97%
60  โรงเรียนบ้านหนองหิน 135
6 4.44
1 0.74
28 20.74
0 0.00
0 0.00
100 74.07
35 25.93%
61  โรงเรียนบ้านหอยราก 62
4 6.45
1 1.61
10 16.13
1 1.61
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
62  โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง 70
6 8.57
1 1.43
4 5.71
3 4.29
4 5.71
52 74.29
18 25.71%
63  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 208
12 5.77
13 6.25
15 7.21
10 4.81
3 1.44
155 74.52
53 25.48%
64  โรงเรียนบ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) 109
7 6.42
3 2.75
12 11.01
5 4.59
0 0.00
82 75.23
27 24.77%
65  โรงเรียนวัดท่าสะท้อน 41
2 4.88
1 2.44
6 14.63
1 2.44
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
66  โรงเรียนบ้านบางน้อย 124
7 5.65
5 4.03
11 8.87
3 2.42
4 3.23
94 75.81
30 24.19%
67  โรงเรียนบ้านด่าน 153
7 4.58
7 4.58
14 9.15
5 3.27
4 2.61
116 75.82
37 24.18%
68  โรงเรียนบ้านหนองบัว 58
6 10.34
0 0.00
6 10.34
2 3.45
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
69  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 112
8 7.14
2 1.79
17 15.18
0 0.00
0 0.00
85 75.89
27 24.11%
70  โรงเรียนบ้านทุ่งบก 25
0 0.00
0 0.00
6 24.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
71  โรงเรียนวัดมหิสสราราม 25
1 4.00
1 4.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
72  โรงเรียนวัดไม้เสียบ 392
33 8.42
40 10.20
20 5.10
0 0.00
0 0.00
299 76.28
93 23.72%
73  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 135
10 7.41
3 2.22
16 11.85
3 2.22
0 0.00
103 76.30
32 23.70%
74  โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 140
3 2.14
0 0.00
24 17.14
0 0.00
6 4.29
107 76.43
33 23.57%
75  โรงเรียนวัดแดง 193
7 3.63
8 4.15
20 10.36
10 5.18
0 0.00
148 76.68
45 23.32%
76  โรงเรียนบ้านบางเนียน 82
5 6.10
0 0.00
14 17.07
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
77  โรงเรียนวัดควนเกย 126
8 6.35
2 1.59
19 15.08
0 0.00
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
78  โรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 122
12 9.84
4 3.28
12 9.84
0 0.00
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
79  โรงเรียนวัดดอนมะปราง 83
5 6.02
2 2.41
12 14.46
0 0.00
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
80  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 175
7 4.00
5 2.86
20 11.43
3 1.71
5 2.86
135 77.14
40 22.86%
81  โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 282
20 7.09
3 1.06
40 14.18
1 0.35
0 0.00
218 77.30
64 22.70%
82  โรงเรียนบ้านควนมุด 102
1 0.98
3 2.94
10 9.80
9 8.82
0 0.00
79 77.45
23 22.55%
83  โรงเรียนวัดท่าเสริม 40
3 7.50
1 2.50
5 12.50
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
84  โรงเรียนบ้านปากเชียร 361
23 6.37
15 4.16
39 10.80
3 0.83
0 0.00
281 77.84
80 22.16%
85  โรงเรียนวัดควนยาว 23
2 8.70
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
86  โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 37
0 0.00
0 0.00
8 21.62
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
87  โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง 42
2 4.76
1 2.38
5 11.90
1 2.38
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
88  โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม 14
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
1 7.14
11 78.57
3 21.43%
89  โรงเรียนบ้านลำคลอง 61
4 6.56
1 1.64
6 9.84
2 3.28
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
90  โรงเรียนวัดวังกลม 104
6 5.77
1 0.96
15 14.42
0 0.00
0 0.00
82 78.85
22 21.15%
91  โรงเรียนบ้านควนชิง 81
2 2.47
3 3.70
4 4.94
4 4.94
4 4.94
64 79.01
17 20.99%
92  โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 125
4 3.20
3 2.40
17 13.60
2 1.60
0 0.00
99 79.20
26 20.80%
93  โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา 53
3 5.66
1 1.89
7 13.21
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
94  โรงเรียนวัดควนเถียะ 170
1 0.59
9 5.29
21 12.35
3 1.76
1 0.59
135 79.41
35 20.59%
95  โรงเรียนวัดสามัคยาราม 141
0 0.00
1 0.71
27 19.15
0 0.00
1 0.71
112 79.43
29 20.57%
96  โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 49
2 4.08
1 2.04
4 8.16
0 0.00
3 6.12
39 79.59
10 20.41%
97  โรงเรียนวัดทองพูน 74
3 4.05
2 2.70
5 6.76
3 4.05
2 2.70
59 79.73
15 20.27%
98  โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ 95
4 4.21
4 4.21
3 3.16
4 4.21
4 4.21
76 80.00
19 20.00%
99  โรงเรียนบ้านบางด้วน 45
2 4.44
1 2.22
6 13.33
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
100  โรงเรียนบ้านเกยเชน 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
101  โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1114
45 4.04
12 1.08
165 14.81
0 0.00
0 0.00
892 80.07
222 19.93%
102  โรงเรียนบ้านวังใส 91
7 7.69
1 1.10
10 10.99
0 0.00
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
103  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 66
5 7.58
1 1.52
7 10.61
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
104  โรงเรียนบ้านบางพระ 270
27 10.00
0 0.00
26 9.63
0 0.00
0 0.00
217 80.37
53 19.63%
105  โรงเรียนวัดปากควน 102
1 0.98
2 1.96
7 6.86
3 2.94
7 6.86
82 80.39
20 19.61%
106  โรงเรียนวัดเกาะจาก 204
6 2.94
10 4.90
22 10.78
1 0.49
0 0.00
165 80.88
39 19.12%
107  โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย 127
6 4.72
8 6.30
10 7.87
0 0.00
0 0.00
103 81.10
24 18.90%
108  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 32
0 0.00
0 0.00
5 15.63
0 0.00
1 3.13
26 81.25
6 18.75%
109  โรงเรียนวัดสมควร 171
14 8.19
2 1.17
13 7.60
3 1.75
0 0.00
139 81.29
32 18.71%
110  โรงเรียนบ้านห้วยหาร 631
53 8.40
14 2.22
42 6.66
5 0.79
3 0.48
514 81.46
117 18.54%
111  โรงเรียนวัดพระบาท 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
1 3.70
2 7.41
22 81.48
5 18.52%
112  โรงเรียนวัดขนาบนาก 92
5 5.43
1 1.09
11 11.96
0 0.00
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
113  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 65
4 6.15
2 3.08
6 9.23
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
114  โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 103
4 3.88
0 0.00
15 14.56
0 0.00
0 0.00
84 81.55
19 18.45%
115  โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ 76
6 7.89
1 1.32
7 9.21
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
116  โรงเรียนวัดหน้าสตน 147
5 3.40
0 0.00
13 8.84
3 2.04
6 4.08
120 81.63
27 18.37%
117  โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 71
2 2.82
1 1.41
10 14.08
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
118  โรงเรียนบ้านโคกทราย 93
0 0.00
4 4.30
13 13.98
0 0.00
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
119  โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ 44
0 0.00
0 0.00
8 18.18
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
120  โรงเรียนวัดบางฉนาก 33
1 3.03
1 3.03
4 12.12
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
121  โรงเรียนบ้านห้วยโส 67
3 4.48
1 1.49
8 11.94
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
122  โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง 112
4 3.57
0 0.00
16 14.29
0 0.00
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
123  โรงเรียนวัดบ้านด่าน 45
0 0.00
0 0.00
6 13.33
1 2.22
1 2.22
37 82.22
8 17.78%
124  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 130
5 3.85
13 10.00
3 2.31
2 1.54
0 0.00
107 82.31
23 17.69%
125  โรงเรียนบ้านควนมิตร 137
5 3.65
4 2.92
15 10.95
0 0.00
0 0.00
113 82.48
24 17.52%
126  โรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 217
11 5.07
8 3.69
12 5.53
7 3.23
0 0.00
179 82.49
38 17.51%
127  โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ 63
2 3.17
1 1.59
8 12.70
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
128  โรงเรียนบ้านกุมแป 198
11 5.56
8 4.04
8 4.04
6 3.03
1 0.51
164 82.83
34 17.17%
129  โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 123
2 1.63
4 3.25
15 12.20
0 0.00
0 0.00
102 82.93
21 17.07%
130  โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 153
13 8.50
3 1.96
9 5.88
1 0.65
0 0.00
127 83.01
26 16.99%
131  โรงเรียนสุนทราภิบาล 72
5 6.94
2 2.78
3 4.17
2 2.78
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
132  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 96
7 7.29
2 2.08
7 7.29
0 0.00
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
133  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 134
9 6.72
4 2.99
9 6.72
0 0.00
0 0.00
112 83.58
22 16.42%
134  โรงเรียนบ้านคอพรุ 61
0 0.00
1 1.64
9 14.75
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
135  โรงเรียนบ้านเกาะสุด 69
3 4.35
1 1.45
7 10.14
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
136  โรงเรียนบ้านนา 101
2 1.98
2 1.98
10 9.90
2 1.98
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
137  โรงเรียนบ้านปากบางกลม 76
4 5.26
4 5.26
4 5.26
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
138  โรงเรียนบ้านท่าไทร (อำเภอชะอวด) 243
4 1.65
7 2.88
24 9.88
2 0.82
0 0.00
206 84.77
37 15.23%
139  โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 257
7 2.72
15 5.84
17 6.61
0 0.00
0 0.00
218 84.82
39 15.18%
140  โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม 41
1 2.44
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
141  โรงเรียนวัดปากเหมือง 137
5 3.65
2 1.46
8 5.84
4 2.92
1 0.73
117 85.40
20 14.60%
142  โรงเรียนบ้านหนองบอน 117
4 3.42
5 4.27
4 3.42
3 2.56
1 0.85
100 85.47
17 14.53%
143  โรงเรียนวัดควนชะลิก 188
8 4.26
0 0.00
19 10.11
0 0.00
0 0.00
161 85.64
27 14.36%
144  โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 168
5 2.98
4 2.38
15 8.93
0 0.00
0 0.00
144 85.71
24 14.29%
145  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 49
1 2.04
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
146  โรงเรียนวัดโคกสูง 35
3 8.57
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
147  โรงเรียนทัศนาวลัย 87
2 2.30
2 2.30
7 8.05
1 1.15
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
148  โรงเรียนวัดหอยกัน 58
0 0.00
0 0.00
8 13.79
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
149  โรงเรียนบ้านหนองมาก 22
2 9.09
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
150  โรงเรียนวัดหนา 103
0 0.00
0 0.00
12 11.65
2 1.94
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
151  โรงเรียนวัดทวยเทพ 37
0 0.00
1 2.70
4 10.81
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
152  โรงเรียนวัดบูรณาวาส 150
4 2.67
8 5.33
5 3.33
3 2.00
0 0.00
130 86.67
20 13.33%
153  โรงเรียนบ้านลานนา 101
2 1.98
2 1.98
9 8.91
0 0.00
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
154  โรงเรียนวัดท้ายโนต 125
1 0.80
1 0.80
3 2.40
9 7.20
2 1.60
109 87.20
16 12.80%
155  โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ 94
4 4.26
1 1.06
7 7.45
0 0.00
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
156  โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 63
2 3.17
0 0.00
5 7.94
1 1.59
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
157  โรงเรียนบ้านลำหัก 142
6 4.23
2 1.41
6 4.23
2 1.41
2 1.41
124 87.32
18 12.68%
158  โรงเรียนวัดธาราวง 133
6 4.51
5 3.76
5 3.76
0 0.00
0 0.00
117 87.97
16 12.03%
159  โรงเรียนวัดหงส์แก้ว 43
0 0.00
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
160  โรงเรียนวัดสระ 183
11 6.01
4 2.19
2 1.09
4 2.19
0 0.00
162 88.52
21 11.48%
161  โรงเรียนวัดอู่แก้ว 96
3 3.13
2 2.08
6 6.25
0 0.00
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
162  โรงเรียนบ้านอายเลา 140
5 3.57
2 1.43
7 5.00
2 1.43
0 0.00
124 88.57
16 11.43%
163  โรงเรียนบ้านหน้าศาล 264
21 7.95
0 0.00
9 3.41
0 0.00
0 0.00
234 88.64
30 11.36%
164  โรงเรียนวัดบางพระ 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
165  โรงเรียนบ้านบางลึก 55
3 5.45
0 0.00
2 3.64
1 1.82
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
166  โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
3 5.45
1 1.82
49 89.09
6 10.91%
167  โรงเรียนวัดปากระวะ 65
4 6.15
0 0.00
0 0.00
2 3.08
1 1.54
58 89.23
7 10.77%
168  โรงเรียนบ้านปลายราง 94
5 5.32
2 2.13
3 3.19
0 0.00
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
169  โรงเรียนวัดบ้านงาม 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
170  โรงเรียนบ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 96
3 3.13
2 2.08
3 3.13
2 2.08
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
171  โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 125
2 1.60
3 2.40
7 5.60
1 0.80
0 0.00
112 89.60
13 10.40%
172  โรงเรียนวัดปลายสระ 156
6 3.85
1 0.64
8 5.13
1 0.64
0 0.00
140 89.74
16 10.26%
173  โรงเรียนวัดบางทองคำ 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
174  โรงเรียนวัดสุขุม 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
175  โรงเรียนวัดคงคาวดี 111
2 1.80
3 2.70
5 4.50
0 0.00
1 0.90
100 90.09
11 9.91%
176  โรงเรียนบ้านชายทะเล 95
2 2.11
3 3.16
4 4.21
0 0.00
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
177  โรงเรียนวัดแหลม 215
3 1.40
7 3.26
10 4.65
0 0.00
0 0.00
195 90.70
20 9.30%
178  โรงเรียนวัดโคกทราง 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
179  โรงเรียนวัดรามแก้ว 54
1 1.85
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
180  โรงเรียนวัดสามแพรก 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
181  โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง 60
0 0.00
2 3.33
3 5.00
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
182  โรงเรียนวัดป่าระกำ 84
1 1.19
3 3.57
3 3.57
0 0.00
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
183  โรงเรียนบ้านตูล 86
0 0.00
3 3.49
3 3.49
1 1.16
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
184  โรงเรียนวัดบางด้วน 78
3 3.85
0 0.00
1 1.28
1 1.28
1 1.28
72 92.31
6 7.69%
185  โรงเรียนบ้านควนรุย 197
0 0.00
10 5.08
5 2.54
0 0.00
0 0.00
182 92.39
15 7.61%
186  โรงเรียนวัดบ่อล้อ 321
8 2.49
7 2.18
6 1.87
2 0.62
1 0.31
297 92.52
24 7.48%
187  โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 218
5 2.29
5 2.29
0 0.00
5 2.29
0 0.00
203 93.12
15 6.88%
188  โรงเรียนวัดบางไทร 102
2 1.96
0 0.00
3 2.94
2 1.96
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
189  โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 221
6 2.71
3 1.36
1 0.45
4 1.81
1 0.45
206 93.21
15 6.79%
190  โรงเรียนวัดฉิมหลา 125
7 5.60
0 0.00
1 0.80
0 0.00
0 0.00
117 93.60
8 6.40%
191  โรงเรียนบ้านเกาะทัง 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
1 1.59
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
192  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 80
3 3.75
1 1.25
1 1.25
0 0.00
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
193  โรงเรียนวัดปากตรง 160
5 3.13
0 0.00
5 3.13
0 0.00
0 0.00
150 93.75
10 6.25%
194  โรงเรียนวัดวัวหลุง 96
3 3.13
1 1.04
1 1.04
1 1.04
0 0.00
90 93.75
6 6.25%
195  โรงเรียนวัดบ่อโพง 118
1 0.85
1 0.85
4 3.39
1 0.85
0 0.00
111 94.07
7 5.93%
196  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.71
33 94.29
2 5.71%
197  โรงเรียนวัดปากแพรก 108
2 1.85
0 0.00
4 3.70
0 0.00
0 0.00
102 94.44
6 5.56%
198  โรงเรียนบ้านนางหลง 78
0 0.00
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
74 94.87
4 5.13%
199  โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
1 2.44
39 95.12
2 4.88%
200  โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 124
0 0.00
0 0.00
6 4.84
0 0.00
0 0.00
118 95.16
6 4.84%
201  โรงเรียนบ้านหัวไทร 64
0 0.00
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
202  โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว 92
1 1.09
1 1.09
1 1.09
1 1.09
0 0.00
88 95.65
4 4.35%
203  โรงเรียนวัดโคกพิกุล 93
2 2.15
0 0.00
2 2.15
0 0.00
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
204  โรงเรียนวัดโคกยาง 93
1 1.08
0 0.00
3 3.23
0 0.00
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
205  โรงเรียนวัดวังฆ้อง 214
3 1.40
0 0.00
3 1.40
2 0.93
1 0.47
205 95.79
9 4.21%
206  โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 155
1 0.65
0 0.00
2 1.29
0 0.00
3 1.94
149 96.13
6 3.87%
207  โรงเรียนวัดควนใส 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
57 96.61
2 3.39%
208  โรงเรียนบ้านควนโตน 64
0 0.00
0 0.00
1 1.56
1 1.56
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
209  โรงเรียนวัดถลุงทอง 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
210  โรงเรียนวัดเทพนมเชือด 113
2 1.77
0 0.00
1 0.88
0 0.00
0 0.00
110 97.35
3 2.65%
211  โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
212  โรงเรียนบ้านตรอกแค 144
1 0.69
0 0.00
2 1.39
0 0.00
0 0.00
141 97.92
3 2.08%
213  โรงเรียนบ้านวังหอน 53
0 0.00
0 0.00
1 1.89
0 0.00
0 0.00
52 98.11
1 1.89%
214  โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก 58
0 0.00
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
57 98.28
1 1.72%
215  โรงเรียนบ้านท่าไทร(อำเภอร่อนพิบูลย์) 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านบางแรด 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านท่าขนาน 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านบางปรง 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านหัวปอ 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนวัดคลองขยัน 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านใสถิน 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนวัดธงทอง 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
226  โรงเรียนวัดบางยิ่ว 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนวัดบางศาลา 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
228  โรงเรียนวัดสระแก้ว 109
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 100.00
0 0.00%
229  โรงเรียนวัดเหมก 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,269 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,385 5.27
เตี้ย  858 3.27
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,433 9.26
ผอมและเตี้ย  559 2.13
อ้วนและเตี้ย  408 1.55
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,626 78.52
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,643 คน


21.48%


Powered By www.thaieducation.net