ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 232 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 232 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง 12
6 50.00
1 8.33
5 41.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00%
2  โรงเรียนวัดควนเคร็ง 116
29 25.00
18 15.52
22 18.97
12 10.34
10 8.62
25 21.55
91 78.45%
3  โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 148
9 6.08
14 9.46
24 16.22
23 15.54
38 25.68
40 27.03
108 72.97%
4  โรงเรียนวัดหนองจิก 145
25 17.24
15 10.34
15 10.34
22 15.17
22 15.17
46 31.72
99 68.28%
5  โรงเรียนวัดเทพมงคล 149
11 7.38
23 15.44
33 22.15
12 8.05
10 6.71
60 40.27
89 59.73%
6  โรงเรียนวัดบางคุระ 75
9 12.00
10 13.33
10 13.33
6 8.00
6 8.00
34 45.33
41 54.67%
7  โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 102
19 18.63
7 6.86
24 23.53
3 2.94
2 1.96
47 46.08
55 53.92%
8  โรงเรียนวัดแจ้ง 23
6 26.09
0 0.00
6 26.09
0 0.00
0 0.00
11 47.83
12 52.17%
9  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 21
4 19.05
1 4.76
5 23.81
0 0.00
0 0.00
11 52.38
10 47.62%
10  โรงเรียนวัดท้ายทะเล 72
8 11.11
4 5.56
15 20.83
6 8.33
1 1.39
38 52.78
34 47.22%
11  โรงเรียนบ้านพรุบัว 105
21 20.00
8 7.62
18 17.14
2 1.90
0 0.00
56 53.33
49 46.67%
12  โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 140
19 13.57
15 10.71
17 12.14
7 5.00
6 4.29
76 54.29
64 45.71%
13  โรงเรียนวัดเขาน้อย 101
13 12.87
12 11.88
11 10.89
8 7.92
2 1.98
55 54.46
46 45.54%
14  โรงเรียนวัดคันธมาลี 273
19 6.96
10 3.66
27 9.89
29 10.62
37 13.55
151 55.31
122 44.69%
15  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 90
15 16.67
7 7.78
11 12.22
4 4.44
3 3.33
50 55.56
40 44.44%
16  โรงเรียนวัดตรงบน 34
3 8.82
2 5.88
8 23.53
2 5.88
0 0.00
19 55.88
15 44.12%
17  โรงเรียนวัดบางทวด 84
4 4.76
11 13.10
20 23.81
1 1.19
0 0.00
48 57.14
36 42.86%
18  โรงเรียนบ้านหัวลำพู 31
3 9.68
2 6.45
3 9.68
3 9.68
2 6.45
18 58.06
13 41.94%
19  โรงเรียนวัดอิมอญ 98
5 5.10
12 12.24
17 17.35
7 7.14
0 0.00
57 58.16
41 41.84%
20  โรงเรียนวัดปิยาราม 44
3 6.82
6 13.64
8 18.18
1 2.27
0 0.00
26 59.09
18 40.91%
21  โรงเรียนวัดดอนรักษา 42
1 2.38
4 9.52
9 21.43
2 4.76
0 0.00
26 61.90
16 38.10%
22  โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 471
51 10.83
35 7.43
73 15.50
20 4.25
0 0.00
292 62.00
179 38.00%
23  โรงเรียนบ้านกลอง 251
28 11.16
35 13.94
27 10.76
3 1.20
1 0.40
157 62.55
94 37.45%
24  โรงเรียนบ้านขอนหาด 181
46 25.41
0 0.00
13 7.18
0 0.00
8 4.42
114 62.98
67 37.02%
25  โรงเรียนวัดโคกคราม 30
1 3.33
1 3.33
6 20.00
3 10.00
0 0.00
19 63.33
11 36.67%
26  โรงเรียนวัดพระอานนท์ 88
10 11.36
12 13.64
10 11.36
0 0.00
0 0.00
56 63.64
32 36.36%
27  โรงเรียนวัดโบสถ์ 64
5 7.81
9 14.06
0 0.00
4 6.25
5 7.81
41 64.06
23 35.94%
28  โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา 39
1 2.56
0 0.00
13 33.33
0 0.00
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
29  โรงเรียนวัดบางตะพาน (เขมจาโร) 42
5 11.90
4 9.52
6 14.29
0 0.00
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
30  โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 111
3 2.70
8 7.21
18 16.22
9 8.11
0 0.00
73 65.77
38 34.23%
31  โรงเรียนวัดดอนผาสุก 6
2 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
32  โรงเรียนวัดทะเลปัง 69
8 11.59
0 0.00
11 15.94
4 5.80
0 0.00
46 66.67
23 33.33%
33  โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 294
24 8.16
5 1.70
23 7.82
29 9.86
16 5.44
197 67.01
97 32.99%
34  โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ 56
2 3.57
6 10.71
10 17.86
0 0.00
0 0.00
38 67.86
18 32.14%
35  โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 520
34 6.54
25 4.81
100 19.23
4 0.77
2 0.38
355 68.27
165 31.73%
36  โรงเรียนวัดควนป้อม 70
5 7.14
7 10.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
48 68.57
22 31.43%
37  โรงเรียนบ้านหนองกก 16
3 18.75
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
11 68.75
5 31.25%
38  โรงเรียนเขาพระทอง 152
13 8.55
11 7.24
18 11.84
5 3.29
0 0.00
105 69.08
47 30.92%
39  โรงเรียนวัดจิกพนม 120
8 6.67
5 4.17
11 9.17
7 5.83
6 5.00
83 69.17
37 30.83%
40  โรงเรียนวัดบ้านราม 26
3 11.54
1 3.85
4 15.38
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
41  โรงเรียนบ้านท่าเตียน 62
10 16.13
2 3.23
7 11.29
0 0.00
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
42  โรงเรียนบ้านคอกวัว 49
4 8.16
0 0.00
9 18.37
0 0.00
2 4.08
34 69.39
15 30.61%
43  โรงเรียนบ้านชะอวด 1452
50 3.44
26 1.79
167 11.50
77 5.30
124 8.54
1008 69.42
444 30.58%
44  โรงเรียนวัดท่าเสม็ด 109
7 6.42
6 5.50
12 11.01
8 7.34
0 0.00
76 69.72
33 30.28%
45  โรงเรียนบ้านควนเงิน 193
11 5.70
4 2.07
16 8.29
15 7.77
12 6.22
135 69.95
58 30.05%
46  โรงเรียนวัดรักขิตวัน 131
9 6.87
11 8.40
6 4.58
8 6.11
5 3.82
92 70.23
39 29.77%
47  โรงเรียนบ้านไสขาม 44
3 6.82
5 11.36
5 11.36
0 0.00
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
48  โรงเรียนวัดทายิการาม 51
1 1.96
2 3.92
10 19.61
2 3.92
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
49  โรงเรียนบ้านบางวัง 35
4 11.43
0 0.00
3 8.57
0 0.00
3 8.57
25 71.43
10 28.57%
50  โรงเรียนบ้านปากพรุ 77
7 9.09
5 6.49
3 3.90
4 5.19
3 3.90
55 71.43
22 28.57%
51  โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 159
23 14.47
13 8.18
4 2.52
5 3.14
0 0.00
114 71.70
45 28.30%
52  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 125
11 8.80
8 6.40
9 7.20
7 5.60
0 0.00
90 72.00
35 28.00%
53  โรงเรียนบ้านดอนโตนด 18
1 5.56
0 0.00
4 22.22
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
54  โรงเรียนบ้านบางโหนด 70
10 14.29
5 7.14
4 5.71
0 0.00
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
55  โรงเรียนบ้านดอนทราย 85
0 0.00
3 3.53
17 20.00
3 3.53
0 0.00
62 72.94
23 27.06%
56  โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ 141
5 3.55
18 12.77
15 10.64
0 0.00
0 0.00
103 73.05
38 26.95%
57  โรงเรียนบ้านหนองนนทรี 96
9 9.38
5 5.21
11 11.46
0 0.00
0 0.00
71 73.96
25 26.04%
58  โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 146
6 4.11
5 3.42
24 16.44
3 2.05
0 0.00
108 73.97
38 26.03%
59  โรงเรียนวัดชะอวด 127
15 11.81
3 2.36
14 11.02
1 0.79
0 0.00
94 74.02
33 25.98%
60  โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 154
5 3.25
3 1.95
24 15.58
8 5.19
0 0.00
114 74.03
40 25.97%
61  โรงเรียนบ้านหนองหิน 135
6 4.44
1 0.74
28 20.74
0 0.00
0 0.00
100 74.07
35 25.93%
62  โรงเรียนบ้านหอยราก 62
4 6.45
1 1.61
10 16.13
1 1.61
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
63  โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง 70
6 8.57
1 1.43
4 5.71
3 4.29
4 5.71
52 74.29
18 25.71%
64  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 208
12 5.77
13 6.25
15 7.21
10 4.81
3 1.44
155 74.52
53 25.48%
65  โรงเรียนบ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) 109
7 6.42
3 2.75
12 11.01
5 4.59
0 0.00
82 75.23
27 24.77%
66  โรงเรียนวัดท่าสะท้อน 41
2 4.88
1 2.44
6 14.63
1 2.44
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
67  โรงเรียนบ้านบางน้อย 124
7 5.65
5 4.03
11 8.87
3 2.42
4 3.23
94 75.81
30 24.19%
68  โรงเรียนบ้านด่าน 153
7 4.58
7 4.58
14 9.15
5 3.27
4 2.61
116 75.82
37 24.18%
69  โรงเรียนบ้านหนองบัว 58
6 10.34
0 0.00
6 10.34
2 3.45
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
70  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 112
8 7.14
2 1.79
17 15.18
0 0.00
0 0.00
85 75.89
27 24.11%
71  โรงเรียนบ้านทุ่งบก 25
0 0.00
0 0.00
6 24.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
72  โรงเรียนวัดมหิสสราราม 25
1 4.00
1 4.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
73  โรงเรียนวัดไม้เสียบ 392
33 8.42
40 10.20
20 5.10
0 0.00
0 0.00
299 76.28
93 23.72%
74  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 135
10 7.41
3 2.22
16 11.85
3 2.22
0 0.00
103 76.30
32 23.70%
75  โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 140
3 2.14
0 0.00
24 17.14
0 0.00
6 4.29
107 76.43
33 23.57%
76  โรงเรียนวัดแดง 193
7 3.63
8 4.15
20 10.36
10 5.18
0 0.00
148 76.68
45 23.32%
77  โรงเรียนบ้านบางเนียน 82
5 6.10
0 0.00
14 17.07
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
78  โรงเรียนวัดควนเกย 126
8 6.35
2 1.59
19 15.08
0 0.00
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
79  โรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 122
12 9.84
4 3.28
12 9.84
0 0.00
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
80  โรงเรียนวัดดอนมะปราง 83
5 6.02
2 2.41
12 14.46
0 0.00
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
81  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 175
7 4.00
5 2.86
20 11.43
3 1.71
5 2.86
135 77.14
40 22.86%
82  โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 282
20 7.09
3 1.06
40 14.18
1 0.35
0 0.00
218 77.30
64 22.70%
83  โรงเรียนบ้านควนมุด 102
1 0.98
3 2.94
10 9.80
9 8.82
0 0.00
79 77.45
23 22.55%
84  โรงเรียนวัดท่าเสริม 40
3 7.50
1 2.50
5 12.50
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
85  โรงเรียนบ้านปากเชียร 361
23 6.37
15 4.16
39 10.80
3 0.83
0 0.00
281 77.84
80 22.16%
86  โรงเรียนวัดควนยาว 23
2 8.70
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
87  โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 37
0 0.00
0 0.00
8 21.62
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
88  โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง 42
2 4.76
1 2.38
5 11.90
1 2.38
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
89  โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม 14
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
1 7.14
11 78.57
3 21.43%
90  โรงเรียนบ้านลำคลอง 61
4 6.56
1 1.64
6 9.84
2 3.28
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
91  โรงเรียนวัดวังกลม 104
6 5.77
1 0.96
15 14.42
0 0.00
0 0.00
82 78.85
22 21.15%
92  โรงเรียนบ้านควนชิง 81
2 2.47
3 3.70
4 4.94
4 4.94
4 4.94
64 79.01
17 20.99%
93  โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 125
4 3.20
3 2.40
17 13.60
2 1.60
0 0.00
99 79.20
26 20.80%
94  โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา 53
3 5.66
1 1.89
7 13.21
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
95  โรงเรียนวัดควนเถียะ 170
1 0.59
9 5.29
21 12.35
3 1.76
1 0.59
135 79.41
35 20.59%
96  โรงเรียนวัดสามัคยาราม 141
0 0.00
1 0.71
27 19.15
0 0.00
1 0.71
112 79.43
29 20.57%
97  โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 49
2 4.08
1 2.04
4 8.16
0 0.00
3 6.12
39 79.59
10 20.41%
98  โรงเรียนวัดทองพูน 74
3 4.05
2 2.70
5 6.76
3 4.05
2 2.70
59 79.73
15 20.27%
99  โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ 95
4 4.21
4 4.21
3 3.16
4 4.21
4 4.21
76 80.00
19 20.00%
100  โรงเรียนบ้านบางด้วน 45
2 4.44
1 2.22
6 13.33
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
101  โรงเรียนบ้านเกยเชน 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
102  โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1114
45 4.04
12 1.08
165 14.81
0 0.00
0 0.00
892 80.07
222 19.93%
103  โรงเรียนบ้านวังใส 91
7 7.69
1 1.10
10 10.99
0 0.00
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
104  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 66
5 7.58
1 1.52
7 10.61
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
105  โรงเรียนบ้านบางพระ 270
27 10.00
0 0.00
26 9.63
0 0.00
0 0.00
217 80.37
53 19.63%
106  โรงเรียนวัดปากควน 102
1 0.98
2 1.96
7 6.86
3 2.94
7 6.86
82 80.39
20 19.61%
107  โรงเรียนวัดเกาะจาก 204
6 2.94
10 4.90
22 10.78
1 0.49
0 0.00
165 80.88
39 19.12%
108  โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย 127
6 4.72
8 6.30
10 7.87
0 0.00
0 0.00
103 81.10
24 18.90%
109  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 32
0 0.00
0 0.00
5 15.63
0 0.00
1 3.13
26 81.25
6 18.75%
110  โรงเรียนวัดสมควร 171
14 8.19
2 1.17
13 7.60
3 1.75
0 0.00
139 81.29
32 18.71%
111  โรงเรียนบ้านห้วยหาร 631
53 8.40
14 2.22
42 6.66
5 0.79
3 0.48
514 81.46
117 18.54%
112  โรงเรียนวัดพระบาท 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
1 3.70
2 7.41
22 81.48
5 18.52%
113  โรงเรียนวัดขนาบนาก 92
5 5.43
1 1.09
11 11.96
0 0.00
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
114  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 65
4 6.15
2 3.08
6 9.23
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
115  โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 103
4 3.88
0 0.00
15 14.56
0 0.00
0 0.00
84 81.55
19 18.45%
116  โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ 76
6 7.89
1 1.32
7 9.21
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
117  โรงเรียนวัดหน้าสตน 147
5 3.40
0 0.00
13 8.84
3 2.04
6 4.08
120 81.63
27 18.37%
118  โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 71
2 2.82
1 1.41
10 14.08
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
119  โรงเรียนบ้านโคกทราย 93
0 0.00
4 4.30
13 13.98
0 0.00
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
120  โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ 44
0 0.00
0 0.00
8 18.18
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
121  โรงเรียนวัดบางฉนาก 33
1 3.03
1 3.03
4 12.12
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
122  โรงเรียนบ้านห้วยโส 67
3 4.48
1 1.49
8 11.94
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
123  โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง 112
4 3.57
0 0.00
16 14.29
0 0.00
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
124  โรงเรียนวัดบ้านด่าน 45
0 0.00
0 0.00
6 13.33
1 2.22
1 2.22
37 82.22
8 17.78%
125  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 130
5 3.85
13 10.00
3 2.31
2 1.54
0 0.00
107 82.31
23 17.69%
126  โรงเรียนบ้านควนมิตร 137
5 3.65
4 2.92
15 10.95
0 0.00
0 0.00
113 82.48
24 17.52%
127  โรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 217
11 5.07
8 3.69
12 5.53
7 3.23
0 0.00
179 82.49
38 17.51%
128  โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ 63
2 3.17
1 1.59
8 12.70
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
129  โรงเรียนบ้านกุมแป 198
11 5.56
8 4.04
8 4.04
6 3.03
1 0.51
164 82.83
34 17.17%
130  โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 123
2 1.63
4 3.25
15 12.20
0 0.00
0 0.00
102 82.93
21 17.07%
131  โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 153
13 8.50
3 1.96
9 5.88
1 0.65
0 0.00
127 83.01
26 16.99%
132  โรงเรียนสุนทราภิบาล 72
5 6.94
2 2.78
3 4.17
2 2.78
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
133  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 96
7 7.29
2 2.08
7 7.29
0 0.00
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
134  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 134
9 6.72
4 2.99
9 6.72
0 0.00
0 0.00
112 83.58
22 16.42%
135  โรงเรียนบ้านคอพรุ 61
0 0.00
1 1.64
9 14.75
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
136  โรงเรียนบ้านเกาะสุด 69
3 4.35
1 1.45
7 10.14
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
137  โรงเรียนบ้านนา 101
2 1.98
2 1.98
10 9.90
2 1.98
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
138  โรงเรียนบ้านปากบางกลม 76
4 5.26
4 5.26
4 5.26
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
139  โรงเรียนบ้านท่าไทร (อำเภอชะอวด) 243
4 1.65
7 2.88
24 9.88
2 0.82
0 0.00
206 84.77
37 15.23%
140  โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 257
7 2.72
15 5.84
17 6.61
0 0.00
0 0.00
218 84.82
39 15.18%
141  โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม 41
1 2.44
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
142  โรงเรียนวัดปากเหมือง 137
5 3.65
2 1.46
8 5.84
4 2.92
1 0.73
117 85.40
20 14.60%
143  โรงเรียนบ้านหนองบอน 117
4 3.42
5 4.27
4 3.42
3 2.56
1 0.85
100 85.47
17 14.53%
144  โรงเรียนวัดควนชะลิก 188
8 4.26
0 0.00
19 10.11
0 0.00
0 0.00
161 85.64
27 14.36%
145  โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 168
5 2.98
4 2.38
15 8.93
0 0.00
0 0.00
144 85.71
24 14.29%
146  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 49
1 2.04
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
147  โรงเรียนวัดโคกสูง 35
3 8.57
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
148  โรงเรียนทัศนาวลัย 87
2 2.30
2 2.30
7 8.05
1 1.15
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
149  โรงเรียนวัดหอยกัน 58
0 0.00
0 0.00
8 13.79
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
150  โรงเรียนบ้านหนองมาก 22
2 9.09
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
151  โรงเรียนวัดหนา 103
0 0.00
0 0.00
12 11.65
2 1.94
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
152  โรงเรียนวัดทวยเทพ 37
0 0.00
1 2.70
4 10.81
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
153  โรงเรียนวัดบูรณาวาส 150
4 2.67
8 5.33
5 3.33
3 2.00
0 0.00
130 86.67
20 13.33%
154  โรงเรียนบ้านลานนา 101
2 1.98
2 1.98
9 8.91
0 0.00
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
155  โรงเรียนวัดท้ายโนต 125
1 0.80
1 0.80
3 2.40
9 7.20
2 1.60
109 87.20
16 12.80%
156  โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ 94
4 4.26
1 1.06
7 7.45
0 0.00
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
157  โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 63
2 3.17
0 0.00
5 7.94
1 1.59
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
158  โรงเรียนบ้านลำหัก 142
6 4.23
2 1.41
6 4.23
2 1.41
2 1.41
124 87.32
18 12.68%
159  โรงเรียนวัดธาราวง 133
6 4.51
5 3.76
5 3.76
0 0.00
0 0.00
117 87.97
16 12.03%
160  โรงเรียนวัดหงส์แก้ว 43
0 0.00
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
161  โรงเรียนวัดสระ 183
11 6.01
4 2.19
2 1.09
4 2.19
0 0.00
162 88.52
21 11.48%
162  โรงเรียนวัดอู่แก้ว 96
3 3.13
2 2.08
6 6.25
0 0.00
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
163  โรงเรียนบ้านอายเลา 140
5 3.57
2 1.43
7 5.00
2 1.43
0 0.00
124 88.57
16 11.43%
164  โรงเรียนบ้านหน้าศาล 264
21 7.95
0 0.00
9 3.41
0 0.00
0 0.00
234 88.64
30 11.36%
165  โรงเรียนวัดบางพระ 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
166  โรงเรียนบ้านบางลึก 55
3 5.45
0 0.00
2 3.64
1 1.82
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
167  โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
3 5.45
1 1.82
49 89.09
6 10.91%
168  โรงเรียนวัดปากระวะ 65
4 6.15
0 0.00
0 0.00
2 3.08
1 1.54
58 89.23
7 10.77%
169  โรงเรียนบ้านปลายราง 94
5 5.32
2 2.13
3 3.19
0 0.00
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
170  โรงเรียนวัดบ้านงาม 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
171  โรงเรียนบ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 96
3 3.13
2 2.08
3 3.13
2 2.08
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
172  โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 125
2 1.60
3 2.40
7 5.60
1 0.80
0 0.00
112 89.60
13 10.40%
173  โรงเรียนวัดปลายสระ 156
6 3.85
1 0.64
8 5.13
1 0.64
0 0.00
140 89.74
16 10.26%
174  โรงเรียนวัดบางทองคำ 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
175  โรงเรียนวัดสุขุม 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
176  โรงเรียนวัดคงคาวดี 111
2 1.80
3 2.70
5 4.50
0 0.00
1 0.90
100 90.09
11 9.91%
177  โรงเรียนบ้านชายทะเล 95
2 2.11
3 3.16
4 4.21
0 0.00
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
178  โรงเรียนวัดแหลม 215
3 1.40
7 3.26
10 4.65
0 0.00
0 0.00
195 90.70
20 9.30%
179  โรงเรียนวัดโคกทราง 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
180  โรงเรียนวัดรามแก้ว 54
1 1.85
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
181  โรงเรียนวัดสามแพรก 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
182  โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง 60
0 0.00
2 3.33
3 5.00
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
183  โรงเรียนวัดป่าระกำ 84
1 1.19
3 3.57
3 3.57
0 0.00
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
184  โรงเรียนบ้านตูล 86
0 0.00
3 3.49
3 3.49
1 1.16
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
185  โรงเรียนวัดบางด้วน 78
3 3.85
0 0.00
1 1.28
1 1.28
1 1.28
72 92.31
6 7.69%
186  โรงเรียนบ้านควนรุย 197
0 0.00
10 5.08
5 2.54
0 0.00
0 0.00
182 92.39
15 7.61%
187  โรงเรียนวัดบ่อล้อ 321
8 2.49
7 2.18
6 1.87
2 0.62
1 0.31
297 92.52
24 7.48%
188  โรงเรียนบ้านป่าแชง 14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
189  โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 218
5 2.29
5 2.29
0 0.00
5 2.29
0 0.00
203 93.12
15 6.88%
190  โรงเรียนวัดบางไทร 102
2 1.96
0 0.00
3 2.94
2 1.96
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
191  โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 221
6 2.71
3 1.36
1 0.45
4 1.81
1 0.45
206 93.21
15 6.79%
192  โรงเรียนวัดฉิมหลา 125
7 5.60
0 0.00
1 0.80
0 0.00
0 0.00
117 93.60
8 6.40%
193  โรงเรียนบ้านเกาะทัง 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
1 1.59
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
194  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 80
3 3.75
1 1.25
1 1.25
0 0.00
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
195  โรงเรียนวัดปากตรง 160
5 3.13
0 0.00
5 3.13
0 0.00
0 0.00
150 93.75
10 6.25%
196  โรงเรียนวัดวัวหลุง 96
3 3.13
1 1.04
1 1.04
1 1.04
0 0.00
90 93.75
6 6.25%
197  โรงเรียนวัดบ่อโพง 118
1 0.85
1 0.85
4 3.39
1 0.85
0 0.00
111 94.07
7 5.93%
198  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.71
33 94.29
2 5.71%
199  โรงเรียนวัดปากแพรก 108
2 1.85
0 0.00
4 3.70
0 0.00
0 0.00
102 94.44
6 5.56%
200  โรงเรียนบ้านนางหลง 78
0 0.00
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
74 94.87
4 5.13%
201  โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
1 2.44
39 95.12
2 4.88%
202  โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 124
0 0.00
0 0.00
6 4.84
0 0.00
0 0.00
118 95.16
6 4.84%
203  โรงเรียนบ้านหัวไทร 64
0 0.00
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
204  โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว 92
1 1.09
1 1.09
1 1.09
1 1.09
0 0.00
88 95.65
4 4.35%
205  โรงเรียนวัดโคกพิกุล 93
2 2.15
0 0.00
2 2.15
0 0.00
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
206  โรงเรียนวัดโคกยาง 93
1 1.08
0 0.00
3 3.23
0 0.00
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
207  โรงเรียนวัดวังฆ้อง 214
3 1.40
0 0.00
3 1.40
2 0.93
1 0.47
205 95.79
9 4.21%
208  โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 155
1 0.65
0 0.00
2 1.29
0 0.00
3 1.94
149 96.13
6 3.87%
209  โรงเรียนวัดควนใส 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
57 96.61
2 3.39%
210  โรงเรียนบ้านควนโตน 64
0 0.00
0 0.00
1 1.56
1 1.56
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
211  โรงเรียนวัดถลุงทอง 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
212  โรงเรียนวัดเทพนมเชือด 113
2 1.77
0 0.00
1 0.88
0 0.00
0 0.00
110 97.35
3 2.65%
213  โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
214  โรงเรียนบ้านตรอกแค 144
1 0.69
0 0.00
2 1.39
0 0.00
0 0.00
141 97.92
3 2.08%
215  โรงเรียนบ้านวังหอน 53
0 0.00
0 0.00
1 1.89
0 0.00
0 0.00
52 98.11
1 1.89%
216  โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก 58
0 0.00
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
57 98.28
1 1.72%
217  โรงเรียนบ้านท่าไทร(อำเภอร่อนพิบูลย์) 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านชายควน 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านบางแรด 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านท่าขนาน 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านบางปรง 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนบ้านหัวปอ 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนวัดคลองขยัน 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
226  โรงเรียนบ้านใสถิน 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
228  โรงเรียนวัดธงทอง 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
229  โรงเรียนวัดบางยิ่ว 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
230  โรงเรียนวัดบางศาลา 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
231  โรงเรียนวัดสระแก้ว 109
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 100.00
0 0.00%
232  โรงเรียนวัดเหมก 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,291 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,388 5.28
เตี้ย  858 3.26
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,433 9.25
ผอมและเตี้ย  559 2.13
อ้วนและเตี้ย  408 1.55
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,645 78.52
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,646 คน


21.48%


Powered By www.thaieducation.net