ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 232 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 232 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง 12
6 50.00
1 8.33
5 41.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00%
2  โรงเรียนวัดควนเคร็ง 116
29 25.00
18 15.52
22 18.97
12 10.34
10 8.62
25 21.55
91 78.45%
3  โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 148
9 6.08
14 9.46
24 16.22
23 15.54
38 25.68
40 27.03
108 72.97%
4  โรงเรียนวัดหนองจิก 145
25 17.24
15 10.34
15 10.34
22 15.17
22 15.17
46 31.72
99 68.28%
5  โรงเรียนวัดเทพมงคล 149
11 7.38
23 15.44
33 22.15
12 8.05
10 6.71
60 40.27
89 59.73%
6  โรงเรียนวัดบางคุระ 75
9 12.00
10 13.33
10 13.33
6 8.00
6 8.00
34 45.33
41 54.67%
7  โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 102
19 18.63
7 6.86
24 23.53
3 2.94
2 1.96
47 46.08
55 53.92%
8  โรงเรียนวัดแจ้ง 23
6 26.09
0 0.00
6 26.09
0 0.00
0 0.00
11 47.83
12 52.17%
9  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 21
4 19.05
1 4.76
5 23.81
0 0.00
0 0.00
11 52.38
10 47.62%
10  โรงเรียนวัดท้ายทะเล 72
8 11.11
4 5.56
15 20.83
6 8.33
1 1.39
38 52.78
34 47.22%
11  โรงเรียนบ้านพรุบัว 105
21 20.00
8 7.62
18 17.14
2 1.90
0 0.00
56 53.33
49 46.67%
12  โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 140
19 13.57
15 10.71
17 12.14
7 5.00
6 4.29
76 54.29
64 45.71%
13  โรงเรียนวัดเขาน้อย 101
13 12.87
12 11.88
11 10.89
8 7.92
2 1.98
55 54.46
46 45.54%
14  โรงเรียนวัดคันธมาลี 273
19 6.96
10 3.66
27 9.89
29 10.62
37 13.55
151 55.31
122 44.69%
15  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 90
15 16.67
7 7.78
11 12.22
4 4.44
3 3.33
50 55.56
40 44.44%
16  โรงเรียนวัดตรงบน 34
3 8.82
2 5.88
8 23.53
2 5.88
0 0.00
19 55.88
15 44.12%
17  โรงเรียนวัดบางทวด 84
4 4.76
11 13.10
20 23.81
1 1.19
0 0.00
48 57.14
36 42.86%
18  โรงเรียนบ้านหัวลำพู 31
3 9.68
2 6.45
3 9.68
3 9.68
2 6.45
18 58.06
13 41.94%
19  โรงเรียนวัดอิมอญ 98
5 5.10
12 12.24
17 17.35
7 7.14
0 0.00
57 58.16
41 41.84%
20  โรงเรียนวัดปิยาราม 44
3 6.82
6 13.64
8 18.18
1 2.27
0 0.00
26 59.09
18 40.91%
21  โรงเรียนวัดดอนรักษา 42
1 2.38
4 9.52
9 21.43
2 4.76
0 0.00
26 61.90
16 38.10%
22  โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 471
51 10.83
35 7.43
73 15.50
20 4.25
0 0.00
292 62.00
179 38.00%
23  โรงเรียนบ้านกลอง 251
28 11.16
35 13.94
27 10.76
3 1.20
1 0.40
157 62.55
94 37.45%
24  โรงเรียนบ้านขอนหาด 181
46 25.41
0 0.00
13 7.18
0 0.00
8 4.42
114 62.98
67 37.02%
25  โรงเรียนวัดโคกคราม 30
1 3.33
1 3.33
6 20.00
3 10.00
0 0.00
19 63.33
11 36.67%
26  โรงเรียนวัดพระอานนท์ 88
10 11.36
12 13.64
10 11.36
0 0.00
0 0.00
56 63.64
32 36.36%
27  โรงเรียนวัดโบสถ์ 64
5 7.81
9 14.06
0 0.00
4 6.25
5 7.81
41 64.06
23 35.94%
28  โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา 39
1 2.56
0 0.00
13 33.33
0 0.00
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
29  โรงเรียนวัดบางตะพาน (เขมจาโร) 42
5 11.90
4 9.52
6 14.29
0 0.00
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
30  โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 111
3 2.70
8 7.21
18 16.22
9 8.11
0 0.00
73 65.77
38 34.23%
31  โรงเรียนวัดดอนผาสุก 6
2 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
32  โรงเรียนวัดทะเลปัง 69
8 11.59
0 0.00
11 15.94
4 5.80
0 0.00
46 66.67
23 33.33%
33  โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 294
24 8.16
5 1.70
23 7.82
29 9.86
16 5.44
197 67.01
97 32.99%
34  โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ 56
2 3.57
6 10.71
10 17.86
0 0.00
0 0.00
38 67.86
18 32.14%
35  โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 520
34 6.54
25 4.81
100 19.23
4 0.77
2 0.38
355 68.27
165 31.73%
36  โรงเรียนวัดควนป้อม 70
5 7.14
7 10.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
48 68.57
22 31.43%
37  โรงเรียนบ้านหนองกก 16
3 18.75
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
11 68.75
5 31.25%
38  โรงเรียนเขาพระทอง 152
13 8.55
11 7.24
18 11.84
5 3.29
0 0.00
105 69.08
47 30.92%
39  โรงเรียนวัดจิกพนม 120
8 6.67
5 4.17
11 9.17
7 5.83
6 5.00
83 69.17
37 30.83%
40  โรงเรียนวัดบ้านราม 26
3 11.54
1 3.85
4 15.38
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
41  โรงเรียนบ้านท่าเตียน 62
10 16.13
2 3.23
7 11.29
0 0.00
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
42  โรงเรียนบ้านคอกวัว 49
4 8.16
0 0.00
9 18.37
0 0.00
2 4.08
34 69.39
15 30.61%
43  โรงเรียนบ้านชะอวด 1452
50 3.44
26 1.79
167 11.50
77 5.30
124 8.54
1008 69.42
444 30.58%
44  โรงเรียนวัดท่าเสม็ด 109
7 6.42
6 5.50
12 11.01
8 7.34
0 0.00
76 69.72
33 30.28%
45  โรงเรียนบ้านควนเงิน 193
11 5.70
4 2.07
16 8.29
15 7.77
12 6.22
135 69.95
58 30.05%
46  โรงเรียนวัดรักขิตวัน 131
9 6.87
11 8.40
6 4.58
8 6.11
5 3.82
92 70.23
39 29.77%
47  โรงเรียนบ้านไสขาม 44
3 6.82
5 11.36
5 11.36
0 0.00
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
48  โรงเรียนวัดทายิการาม 51
1 1.96
2 3.92
10 19.61
2 3.92
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
49  โรงเรียนบ้านบางวัง 35
4 11.43
0 0.00
3 8.57
0 0.00
3 8.57
25 71.43
10 28.57%
50  โรงเรียนบ้านปากพรุ 77
7 9.09
5 6.49
3 3.90
4 5.19
3 3.90
55 71.43
22 28.57%
51  โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 159
23 14.47
13 8.18
4 2.52
5 3.14
0 0.00
114 71.70
45 28.30%
52  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 125
11 8.80
8 6.40
9 7.20
7 5.60
0 0.00
90 72.00
35 28.00%
53  โรงเรียนบ้านดอนโตนด 18
1 5.56
0 0.00
4 22.22
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
54  โรงเรียนบ้านบางโหนด 70
10 14.29
5 7.14
4 5.71
0 0.00
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
55  โรงเรียนบ้านดอนทราย 85
0 0.00
3 3.53
17 20.00
3 3.53
0 0.00
62 72.94
23 27.06%
56  โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ 141
5 3.55
18 12.77
15 10.64
0 0.00
0 0.00
103 73.05
38 26.95%
57  โรงเรียนบ้านหนองนนทรี 96
9 9.38
5 5.21
11 11.46
0 0.00
0 0.00
71 73.96
25 26.04%
58  โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 146
6 4.11
5 3.42
24 16.44
3 2.05
0 0.00
108 73.97
38 26.03%
59  โรงเรียนวัดชะอวด 127
15 11.81
3 2.36
14 11.02
1 0.79
0 0.00
94 74.02
33 25.98%
60  โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 154
5 3.25
3 1.95
24 15.58
8 5.19
0 0.00
114 74.03
40 25.97%
61  โรงเรียนบ้านหนองหิน 135
6 4.44
1 0.74
28 20.74
0 0.00
0 0.00
100 74.07
35 25.93%
62  โรงเรียนบ้านหอยราก 62
4 6.45
1 1.61
10 16.13
1 1.61
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
63  โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง 70
6 8.57
1 1.43
4 5.71
3 4.29
4 5.71
52 74.29
18 25.71%
64  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 208
12 5.77
13 6.25
15 7.21
10 4.81
3 1.44
155 74.52
53 25.48%
65  โรงเรียนบ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) 109
7 6.42
3 2.75
12 11.01
5 4.59
0 0.00
82 75.23
27 24.77%
66  โรงเรียนวัดท่าสะท้อน 41
2 4.88
1 2.44
6 14.63
1 2.44
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
67  โรงเรียนบ้านบางน้อย 124
7 5.65
5 4.03
11 8.87
3 2.42
4 3.23
94 75.81
30 24.19%
68  โรงเรียนบ้านด่าน 153
7 4.58
7 4.58
14 9.15
5 3.27
4 2.61
116 75.82
37 24.18%
69  โรงเรียนบ้านหนองบัว 58
6 10.34
0 0.00
6 10.34
2 3.45
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
70  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 112
8 7.14
2 1.79
17 15.18
0 0.00
0 0.00
85 75.89
27 24.11%
71  โรงเรียนบ้านทุ่งบก 25
0 0.00
0 0.00
6 24.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
72  โรงเรียนวัดมหิสสราราม 25
1 4.00
1 4.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
73  โรงเรียนวัดไม้เสียบ 392
33 8.42
40 10.20
20 5.10
0 0.00
0 0.00
299 76.28
93 23.72%
74  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 135
10 7.41
3 2.22
16 11.85
3 2.22
0 0.00
103 76.30
32 23.70%
75  โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 140
3 2.14
0 0.00
24 17.14
0 0.00
6 4.29
107 76.43
33 23.57%
76  โรงเรียนวัดแดง 193
7 3.63
8 4.15
20 10.36
10 5.18
0 0.00
148 76.68
45 23.32%
77  โรงเรียนบ้านบางเนียน 82
5 6.10
0 0.00
14 17.07
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
78  โรงเรียนวัดควนเกย 126
8 6.35
2 1.59
19 15.08
0 0.00
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
79  โรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 122
12 9.84
4 3.28
12 9.84
0 0.00
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
80  โรงเรียนวัดดอนมะปราง 83
5 6.02
2 2.41
12 14.46
0 0.00
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
81  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 175
7 4.00
5 2.86
20 11.43
3 1.71
5 2.86
135 77.14
40 22.86%
82  โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 282
20 7.09
3 1.06
40 14.18
1 0.35
0 0.00
218 77.30
64 22.70%
83  โรงเรียนบ้านควนมุด 102
1 0.98
3 2.94
10 9.80
9 8.82
0 0.00
79 77.45
23 22.55%
84  โรงเรียนวัดท่าเสริม 40
3 7.50
1 2.50
5 12.50
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
85  โรงเรียนบ้านปากเชียร 361
23 6.37
15 4.16
39 10.80
3 0.83
0 0.00
281 77.84
80 22.16%
86  โรงเรียนวัดควนยาว 23
2 8.70
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
87  โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 37
0 0.00
0 0.00
8 21.62
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
88  โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง 42
2 4.76
1 2.38
5 11.90
1 2.38
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
89  โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม 14
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
1 7.14
11 78.57
3 21.43%
90  โรงเรียนบ้านลำคลอง 61
4 6.56
1 1.64
6 9.84
2 3.28
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
91  โรงเรียนวัดวังกลม 104
6 5.77
1 0.96
15 14.42
0 0.00
0 0.00
82 78.85
22 21.15%
92  โรงเรียนบ้านควนชิง 81
2 2.47
3 3.70
4 4.94
4 4.94
4 4.94
64 79.01
17 20.99%
93  โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 125
4 3.20
3 2.40
17 13.60
2 1.60
0 0.00
99 79.20
26 20.80%
94  โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา 53
3 5.66
1 1.89
7 13.21
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
95  โรงเรียนวัดควนเถียะ 170
1 0.59
9 5.29
21 12.35
3 1.76
1 0.59
135 79.41
35 20.59%
96  โรงเรียนวัดสามัคยาราม 141
0 0.00
1 0.71
27 19.15
0 0.00
1 0.71
112 79.43
29 20.57%
97  โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 49
2 4.08
1 2.04
4 8.16
0 0.00
3 6.12
39 79.59
10 20.41%
98  โรงเรียนวัดทองพูน 74
3 4.05
2 2.70
5 6.76
3 4.05
2 2.70
59 79.73
15 20.27%
99  โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ 95
4 4.21
4 4.21
3 3.16
4 4.21
4 4.21
76 80.00
19 20.00%
100  โรงเรียนบ้านบางด้วน 45
2 4.44
1 2.22
6 13.33
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
101  โรงเรียนบ้านเกยเชน 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
102  โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1114
45 4.04
12 1.08
165 14.81
0 0.00
0 0.00
892 80.07
222 19.93%
103  โรงเรียนบ้านวังใส 91
7 7.69
1 1.10
10 10.99
0 0.00
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
104  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 66
5 7.58
1 1.52
7 10.61
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
105  โรงเรียนบ้านบางพระ 270
27 10.00
0 0.00
26 9.63
0 0.00
0 0.00
217 80.37
53 19.63%
106  โรงเรียนวัดปากควน 102
1 0.98
2 1.96
7 6.86
3 2.94
7 6.86
82 80.39
20 19.61%
107  โรงเรียนวัดเกาะจาก 204
6 2.94
10 4.90
22 10.78
1 0.49
0 0.00
165 80.88
39 19.12%
108  โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย 127
6 4.72
8 6.30
10 7.87
0 0.00
0 0.00
103 81.10
24 18.90%
109  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 32
0 0.00
0 0.00
5 15.63
0 0.00
1 3.13
26 81.25
6 18.75%
110  โรงเรียนวัดสมควร 171
14 8.19
2 1.17
13 7.60
3 1.75
0 0.00
139 81.29
32 18.71%
111  โรงเรียนบ้านห้วยหาร 631
53 8.40
14 2.22
42 6.66
5 0.79
3 0.48
514 81.46
117 18.54%
112  โรงเรียนวัดพระบาท 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
1 3.70
2 7.41
22 81.48
5 18.52%
113  โรงเรียนวัดขนาบนาก 92
5 5.43
1 1.09
11 11.96
0 0.00
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
114  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 65
4 6.15
2 3.08
6 9.23
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
115  โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 103
4 3.88
0 0.00
15 14.56
0 0.00
0 0.00
84 81.55
19 18.45%
116  โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ 76
6 7.89
1 1.32
7 9.21
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
117  โรงเรียนวัดหน้าสตน 147
5 3.40
0 0.00
13 8.84
3 2.04
6 4.08
120 81.63
27 18.37%
118  โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 71
2 2.82
1 1.41
10 14.08
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
119  โรงเรียนบ้านโคกทราย 93
0 0.00
4 4.30
13 13.98
0 0.00
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
120  โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ 44
0 0.00
0 0.00
8 18.18
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
121  โรงเรียนวัดบางฉนาก 33
1 3.03
1 3.03
4 12.12
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
122  โรงเรียนบ้านห้วยโส 67
3 4.48
1 1.49
8 11.94
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
123  โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง 112
4 3.57
0 0.00
16 14.29
0 0.00
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
124  โรงเรียนวัดบ้านด่าน 45
0 0.00
0 0.00
6 13.33
1 2.22
1 2.22
37 82.22
8 17.78%
125  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 130
5 3.85
13 10.00
3 2.31
2 1.54
0 0.00
107 82.31
23 17.69%
126  โรงเรียนบ้านควนมิตร 137
5 3.65
4 2.92
15 10.95
0 0.00
0 0.00
113 82.48
24 17.52%
127  โรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 217
11 5.07
8 3.69
12 5.53
7 3.23
0 0.00
179 82.49
38 17.51%
128  โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ 63
2 3.17
1 1.59
8 12.70
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
129  โรงเรียนบ้านกุมแป 198
11 5.56
8 4.04
8 4.04
6 3.03
1 0.51
164 82.83
34 17.17%
130  โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 123
2 1.63
4 3.25
15 12.20
0 0.00
0 0.00
102 82.93
21 17.07%
131  โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 153
13 8.50
3 1.96
9 5.88
1 0.65
0 0.00
127 83.01
26 16.99%
132  โรงเรียนสุนทราภิบาล 72
5 6.94
2 2.78
3 4.17
2 2.78
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
133  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 96
7 7.29
2 2.08
7 7.29
0 0.00
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
134  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 134
9 6.72
4 2.99
9 6.72
0 0.00
0 0.00
112 83.58
22 16.42%
135  โรงเรียนบ้านคอพรุ 61
0 0.00
1 1.64
9 14.75
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
136  โรงเรียนบ้านเกาะสุด 69
3 4.35
1 1.45
7 10.14
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
137  โรงเรียนบ้านนา 101
2 1.98
2 1.98
10 9.90
2 1.98
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
138  โรงเรียนบ้านปากบางกลม 76
4 5.26
4 5.26
4 5.26
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
139  โรงเรียนบ้านท่าไทร (อำเภอชะอวด) 243
4 1.65
7 2.88
24 9.88
2 0.82
0 0.00
206 84.77
37 15.23%
140  โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 257
7 2.72
15 5.84
17 6.61
0 0.00
0 0.00
218 84.82
39 15.18%
141  โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม 41
1 2.44
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
142  โรงเรียนวัดปากเหมือง 137
5 3.65
2 1.46
8 5.84
4 2.92
1 0.73
117 85.40
20 14.60%
143  โรงเรียนบ้านหนองบอน 117
4 3.42
5 4.27
4 3.42
3 2.56
1 0.85
100 85.47
17 14.53%
144  โรงเรียนวัดควนชะลิก 188
8 4.26
0 0.00
19 10.11
0 0.00
0 0.00
161 85.64
27 14.36%
145  โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 168
5 2.98
4 2.38
15 8.93
0 0.00
0 0.00
144 85.71
24 14.29%
146  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 49
1 2.04
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
147  โรงเรียนวัดโคกสูง 35
3 8.57
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
148  โรงเรียนทัศนาวลัย 87
2 2.30
2 2.30
7 8.05
1 1.15
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
149  โรงเรียนวัดหอยกัน 58
0 0.00
0 0.00
8 13.79
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
150  โรงเรียนบ้านหนองมาก 22
2 9.09
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
151  โรงเรียนวัดหนา 103
0 0.00
0 0.00
12 11.65
2 1.94
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
152  โรงเรียนวัดทวยเทพ 37
0 0.00
1 2.70
4 10.81
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
153  โรงเรียนวัดบูรณาวาส 150
4 2.67
8 5.33
5 3.33
3 2.00
0 0.00
130 86.67
20 13.33%
154  โรงเรียนบ้านลานนา 101
2 1.98
2 1.98
9 8.91
0 0.00
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
155  โรงเรียนวัดท้ายโนต 125
1 0.80
1 0.80
3 2.40
9 7.20
2 1.60
109 87.20
16 12.80%
156  โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ 94
4 4.26
1 1.06
7 7.45
0 0.00
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
157  โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 63
2 3.17
0 0.00
5 7.94
1 1.59
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
158  โรงเรียนบ้านลำหัก 142
6 4.23
2 1.41
6 4.23
2 1.41
2 1.41
124 87.32
18 12.68%
159  โรงเรียนวัดธาราวง 133
6 4.51
5 3.76
5 3.76
0 0.00
0 0.00
117 87.97
16 12.03%
160  โรงเรียนวัดหงส์แก้ว 43
0 0.00
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
161  โรงเรียนวัดสระ 183
11 6.01
4 2.19
2 1.09
4 2.19
0 0.00
162 88.52
21 11.48%
162  โรงเรียนวัดอู่แก้ว 96
3 3.13
2 2.08
6 6.25
0 0.00
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
163  โรงเรียนบ้านอายเลา 140
5 3.57
2 1.43
7 5.00
2 1.43
0 0.00
124 88.57
16 11.43%
164  โรงเรียนบ้านหน้าศาล 264
21 7.95
0 0.00
9 3.41
0 0.00
0 0.00
234 88.64
30 11.36%
165  โรงเรียนวัดบางพระ 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
166  โรงเรียนบ้านบางลึก 55
3 5.45
0 0.00
2 3.64
1 1.82
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
167  โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
3 5.45
1 1.82
49 89.09
6 10.91%
168  โรงเรียนวัดปากระวะ 65
4 6.15
0 0.00
0 0.00
2 3.08
1 1.54
58 89.23
7 10.77%
169  โรงเรียนบ้านปลายราง 94
5 5.32
2 2.13
3 3.19
0 0.00
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
170  โรงเรียนวัดบ้านงาม 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
171  โรงเรียนบ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 96
3 3.13
2 2.08
3 3.13
2 2.08
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
172  โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 125
2 1.60
3 2.40
7 5.60
1 0.80
0 0.00
112 89.60
13 10.40%
173  โรงเรียนวัดปลายสระ 156
6 3.85
1 0.64
8 5.13
1 0.64
0 0.00
140 89.74
16 10.26%
174  โรงเรียนวัดบางทองคำ 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
175  โรงเรียนวัดสุขุม 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
176  โรงเรียนวัดคงคาวดี 111
2 1.80
3 2.70
5 4.50
0 0.00
1 0.90
100 90.09
11 9.91%
177  โรงเรียนบ้านชายทะเล 95
2 2.11
3 3.16
4 4.21
0 0.00
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
178  โรงเรียนวัดแหลม 215
3 1.40
7 3.26
10 4.65
0 0.00
0 0.00
195 90.70
20 9.30%
179  โรงเรียนวัดโคกทราง 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
180  โรงเรียนวัดรามแก้ว 54
1 1.85
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
181  โรงเรียนวัดสามแพรก 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
182  โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง 60
0 0.00
2 3.33
3 5.00
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
183  โรงเรียนวัดป่าระกำ 84
1 1.19
3 3.57
3 3.57
0 0.00
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
184  โรงเรียนบ้านตูล 86
0 0.00
3 3.49
3 3.49
1 1.16
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
185  โรงเรียนวัดบางด้วน 78
3 3.85
0 0.00
1 1.28
1 1.28
1 1.28
72 92.31
6 7.69%
186  โรงเรียนบ้านควนรุย 197
0 0.00
10 5.08
5 2.54
0 0.00
0 0.00
182 92.39
15 7.61%
187  โรงเรียนวัดบ่อล้อ 321
8 2.49
7 2.18
6 1.87
2 0.62
1 0.31
297 92.52
24 7.48%
188  โรงเรียนบ้านป่าแชง 14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
189  โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 218
5 2.29
5 2.29
0 0.00
5 2.29
0 0.00
203 93.12
15 6.88%
190  โรงเรียนวัดบางไทร 102
2 1.96
0 0.00
3 2.94
2 1.96
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
191  โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 221
6 2.71
3 1.36
1 0.45
4 1.81
1 0.45
206 93.21
15 6.79%
192  โรงเรียนวัดฉิมหลา 125
7 5.60
0 0.00
1 0.80
0 0.00
0 0.00
117 93.60
8 6.40%
193  โรงเรียนบ้านเกาะทัง 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
1 1.59
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
194  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 80
3 3.75
1 1.25
1 1.25
0 0.00
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
195  โรงเรียนวัดปากตรง 160
5 3.13
0 0.00
5 3.13
0 0.00
0 0.00
150 93.75
10 6.25%
196  โรงเรียนวัดวัวหลุง 96
3 3.13
1 1.04
1 1.04
1 1.04
0 0.00
90 93.75
6 6.25%
197  โรงเรียนวัดบ่อโพง 118
1 0.85
1 0.85
4 3.39
1 0.85
0 0.00
111 94.07
7 5.93%
198  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.71
33 94.29
2 5.71%
199  โรงเรียนวัดปากแพรก 108
2 1.85
0 0.00
4 3.70
0 0.00
0 0.00
102 94.44
6 5.56%
200  โรงเรียนบ้านนางหลง 78
0 0.00
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
74 94.87
4 5.13%
201  โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
1 2.44
39 95.12
2 4.88%
202  โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 124
0 0.00
0 0.00
6 4.84
0 0.00
0 0.00
118 95.16
6 4.84%
203  โรงเรียนบ้านหัวไทร 64
0 0.00
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
204  โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว 92
1 1.09
1 1.09
1 1.09
1 1.09
0 0.00
88 95.65
4 4.35%
205  โรงเรียนวัดโคกพิกุล 93
2 2.15
0 0.00
2 2.15
0 0.00
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
206  โรงเรียนวัดโคกยาง 93
1 1.08
0 0.00
3 3.23
0 0.00
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
207  โรงเรียนวัดวังฆ้อง 214
3 1.40
0 0.00
3 1.40
2 0.93
1 0.47
205 95.79
9 4.21%
208  โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 155
1 0.65
0 0.00
2 1.29
0 0.00
3 1.94
149 96.13
6 3.87%
209  โรงเรียนวัดควนใส 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
57 96.61
2 3.39%
210  โรงเรียนบ้านควนโตน 64
0 0.00
0 0.00
1 1.56
1 1.56
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
211  โรงเรียนวัดถลุงทอง 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
212  โรงเรียนวัดเทพนมเชือด 113
2 1.77
0 0.00
1 0.88
0 0.00
0 0.00
110 97.35
3 2.65%
213  โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
214  โรงเรียนบ้านตรอกแค 144
1 0.69
0 0.00
2 1.39
0 0.00
0 0.00
141 97.92
3 2.08%
215  โรงเรียนบ้านวังหอน 53
0 0.00
0 0.00
1 1.89
0 0.00
0 0.00
52 98.11
1 1.89%
216  โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก 58
0 0.00
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
57 98.28
1 1.72%
217  โรงเรียนบ้านท่าไทร(อำเภอร่อนพิบูลย์) 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านชายควน 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านบางแรด 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านท่าขนาน 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านบางปรง 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนบ้านหัวปอ 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนวัดคลองขยัน 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
226  โรงเรียนบ้านใสถิน 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
228  โรงเรียนวัดธงทอง 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
229  โรงเรียนวัดบางยิ่ว 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
230  โรงเรียนวัดบางศาลา 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
231  โรงเรียนวัดสระแก้ว 109
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 100.00
0 0.00%
232  โรงเรียนวัดเหมก 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,291 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,388 5.28
เตี้ย  858 3.26
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,433 9.25
ผอมและเตี้ย  559 2.13
อ้วนและเตี้ย  408 1.55
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,645 78.52
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,646 คน


21.48%


Powered By www.thaieducation.net