ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 232 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 232 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง 12
10 83.33
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00%
2  โรงเรียนวัดดอนผาสุก 6
1 16.67
1 16.67
1 16.67
1 16.67
1 16.67
1 16.67
5 83.33%
3  โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 147
7 4.76
12 8.16
30 20.41
19 12.93
42 28.57
37 25.17
110 74.83%
4  โรงเรียนวัดหนองจิก 146
25 17.12
15 10.27
15 10.27
22 15.07
22 15.07
47 32.19
99 67.81%
5  โรงเรียนวัดบางตะพาน (เขมจาโร) 42
10 23.81
10 23.81
6 14.29
2 4.76
0 0.00
14 33.33
28 66.67%
6  โรงเรียนบ้านหอยราก 62
10 16.13
4 6.45
21 33.87
4 6.45
0 0.00
23 37.10
39 62.90%
7  โรงเรียนวัดควนเคร็ง 112
21 18.75
10 8.93
16 14.29
10 8.93
7 6.25
48 42.86
64 57.14%
8  โรงเรียนวัดท้ายทะเล 72
7 9.72
4 5.56
16 22.22
11 15.28
3 4.17
31 43.06
41 56.94%
9  โรงเรียนวัดบางคุระ 75
9 12.00
10 13.33
10 13.33
6 8.00
6 8.00
34 45.33
41 54.67%
10  โรงเรียนวัดแจ้ง 23
6 26.09
0 0.00
6 26.09
0 0.00
0 0.00
11 47.83
12 52.17%
11  โรงเรียนบ้านควนเงิน 193
35 18.13
21 10.88
16 8.29
16 8.29
10 5.18
95 49.22
98 50.78%
12  โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 531
42 7.91
58 10.92
77 14.50
42 7.91
43 8.10
269 50.66
262 49.34%
13  โรงเรียนบ้านหัวลำพู 31
1 3.23
3 9.68
3 9.68
4 12.90
4 12.90
16 51.61
15 48.39%
14  โรงเรียนวัดเทพมงคล 149
16 10.74
22 14.77
11 7.38
13 8.72
10 6.71
77 51.68
72 48.32%
15  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 21
4 19.05
1 4.76
5 23.81
0 0.00
0 0.00
11 52.38
10 47.62%
16  โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ 54
5 9.26
3 5.56
7 12.96
3 5.56
7 12.96
29 53.70
25 46.30%
17  โรงเรียนวัดคันธมาลี 272
24 8.82
12 4.41
27 9.93
21 7.72
38 13.97
150 55.15
122 44.85%
18  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 90
15 16.67
7 7.78
11 12.22
4 4.44
3 3.33
50 55.56
40 44.44%
19  โรงเรียนวัดอู่แก้ว 95
6 6.32
4 4.21
14 14.74
10 10.53
8 8.42
53 55.79
42 44.21%
20  โรงเรียนบ้านท่าเตียน 64
12 18.75
4 6.25
7 10.94
4 6.25
1 1.56
36 56.25
28 43.75%
21  โรงเรียนวัดเขาน้อย 106
13 12.26
12 11.32
11 10.38
8 7.55
2 1.89
60 56.60
46 43.40%
22  โรงเรียนวัดบางทวด 84
4 4.76
11 13.10
20 23.81
1 1.19
0 0.00
48 57.14
36 42.86%
23  โรงเรียนบ้านบางน้อย 124
11 8.87
8 6.45
21 16.94
5 4.03
8 6.45
71 57.26
53 42.74%
24  โรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 215
19 8.84
17 7.91
23 10.70
29 13.49
2 0.93
125 58.14
90 41.86%
25  โรงเรียนวัดโคกคราม 29
1 3.45
4 13.79
6 20.69
1 3.45
0 0.00
17 58.62
12 41.38%
26  โรงเรียนบ้านปากพรุ 77
10 12.99
6 7.79
4 5.19
8 10.39
3 3.90
46 59.74
31 40.26%
27  โรงเรียนวัดอิมอญ 98
11 11.22
8 8.16
18 18.37
1 1.02
1 1.02
59 60.20
39 39.80%
28  โรงเรียนวัดปิยาราม 44
4 9.09
4 9.09
8 18.18
1 2.27
0 0.00
27 61.36
17 38.64%
29  โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 472
52 11.02
36 7.63
74 15.68
20 4.24
0 0.00
290 61.44
182 38.56%
30  โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา 39
2 5.13
0 0.00
13 33.33
0 0.00
0 0.00
24 61.54
15 38.46%
31  โรงเรียนวัดโบสถ์ 63
5 7.94
5 7.94
7 11.11
7 11.11
0 0.00
39 61.90
24 38.10%
32  โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 159
27 16.98
18 11.32
7 4.40
8 5.03
0 0.00
99 62.26
60 37.74%
33  โรงเรียนบ้านกลอง 251
28 11.16
35 13.94
27 10.76
3 1.20
1 0.40
157 62.55
94 37.45%
34  โรงเรียนวัดรักขิตวัน 128
11 8.59
11 8.59
9 7.03
10 7.81
5 3.91
82 64.06
46 35.94%
35  โรงเรียนบ้านพรุบัว 104
21 20.19
4 3.85
9 8.65
3 2.88
0 0.00
67 64.42
37 35.58%
36  โรงเรียนวัดบ้านราม 26
4 15.38
1 3.85
4 15.38
0 0.00
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
37  โรงเรียนวัดโคกสูง 35
4 11.43
0 0.00
2 5.71
4 11.43
2 5.71
23 65.71
12 34.29%
38  โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 102
7 6.86
4 3.92
9 8.82
3 2.94
11 10.78
68 66.67
34 33.33%
39  โรงเรียนวัดทายิการาม 51
3 5.88
3 5.88
8 15.69
2 3.92
1 1.96
34 66.67
17 33.33%
40  โรงเรียนวัดบ้านด่าน 47
3 6.38
0 0.00
3 6.38
4 8.51
5 10.64
32 68.09
15 31.91%
41  โรงเรียนวัดทองพูน 73
8 10.96
6 8.22
8 10.96
0 0.00
1 1.37
50 68.49
23 31.51%
42  โรงเรียนวัดควนป้อม 70
5 7.14
7 10.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
48 68.57
22 31.43%
43  โรงเรียนเขาพระทอง 149
13 8.72
11 7.38
17 11.41
5 3.36
0 0.00
103 69.13
46 30.87%
44  โรงเรียนบ้านชะอวด 1452
50 3.44
26 1.79
170 11.71
76 5.23
124 8.54
1006 69.28
446 30.72%
45  โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง 113
4 3.54
4 3.54
19 16.81
6 5.31
1 0.88
79 69.91
34 30.09%
46  โรงเรียนบ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) 108
14 12.96
2 1.85
9 8.33
5 4.63
2 1.85
76 70.37
32 29.63%
47  โรงเรียนสุนทราภิบาล 71
5 7.04
0 0.00
10 14.08
6 8.45
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
48  โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ 61
6 9.84
4 6.56
6 9.84
2 3.28
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
49  โรงเรียนบ้านด่าน 153
8 5.23
8 5.23
18 11.76
6 3.92
5 3.27
108 70.59
45 29.41%
50  โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 276
22 7.97
3 1.09
50 18.12
5 1.81
0 0.00
196 71.01
80 28.99%
51  โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 294
17 5.78
5 1.70
25 8.50
22 7.48
15 5.10
210 71.43
84 28.57%
52  โรงเรียนวัดชะอวด 127
15 11.81
4 3.15
17 13.39
0 0.00
0 0.00
91 71.65
36 28.35%
53  โรงเรียนวัดควนชะลิก 187
10 5.35
9 4.81
34 18.18
0 0.00
0 0.00
134 71.66
53 28.34%
54  โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1107
94 8.49
49 4.43
169 15.27
0 0.00
0 0.00
795 71.82
312 28.18%
55  โรงเรียนบ้านบางโหนด 71
11 15.49
5 7.04
4 5.63
0 0.00
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
56  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 125
11 8.80
8 6.40
9 7.20
7 5.60
0 0.00
90 72.00
35 28.00%
57  โรงเรียนวัดท่าเสม็ด 104
7 6.73
7 6.73
12 11.54
3 2.88
0 0.00
75 72.12
29 27.88%
58  โรงเรียนบ้านกุมแป 198
21 10.61
16 8.08
12 6.06
4 2.02
2 1.01
143 72.22
55 27.78%
59  โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ 141
5 3.55
18 12.77
15 10.64
0 0.00
0 0.00
103 73.05
38 26.95%
60  โรงเรียนวัดดอนรักษา 41
5 12.20
0 0.00
4 9.76
2 4.88
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
61  โรงเรียนบ้านหนองหิน 135
7 5.19
1 0.74
28 20.74
0 0.00
0 0.00
99 73.33
36 26.67%
62  โรงเรียนบ้านลำหัก 113
10 8.85
4 3.54
11 9.73
4 3.54
1 0.88
83 73.45
30 26.55%
63  โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 125
14 11.20
2 1.60
16 12.80
0 0.00
1 0.80
92 73.60
33 26.40%
64  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 134
17 12.69
2 1.49
13 9.70
3 2.24
0 0.00
99 73.88
35 26.12%
65  โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 154
5 3.25
3 1.95
24 15.58
8 5.19
0 0.00
114 74.03
40 25.97%
66  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 208
12 5.77
14 6.73
15 7.21
10 4.81
3 1.44
154 74.04
54 25.96%
67  โรงเรียนบ้านควนมุด 102
1 0.98
4 3.92
11 10.78
10 9.80
0 0.00
76 74.51
26 25.49%
68  โรงเรียนวัดคงคาวดี 110
5 4.55
4 3.64
8 7.27
4 3.64
7 6.36
82 74.55
28 25.45%
69  โรงเรียนวัดสมควร 166
19 11.45
6 3.61
12 7.23
5 3.01
0 0.00
124 74.70
42 25.30%
70  โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 146
4 2.74
4 2.74
24 16.44
4 2.74
0 0.00
110 75.34
36 24.66%
71  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 134
8 5.97
5 3.73
12 8.96
5 3.73
3 2.24
101 75.37
33 24.63%
72  โรงเรียนวัดควนเกย 126
9 7.14
2 1.59
19 15.08
1 0.79
0 0.00
95 75.40
31 24.60%
73  โรงเรียนบ้านขอนหาด 183
27 14.75
1 0.55
17 9.29
0 0.00
0 0.00
138 75.41
45 24.59%
74  โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 111
4 3.60
7 6.31
10 9.01
2 1.80
4 3.60
84 75.68
27 24.32%
75  โรงเรียนวัดตรงบน 33
0 0.00
0 0.00
6 18.18
2 6.06
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
76  โรงเรียนวัดแดง 194
8 4.12
8 4.12
20 10.31
10 5.15
1 0.52
147 75.77
47 24.23%
77  โรงเรียนบ้านปากเชียร 354
26 7.34
17 4.80
39 11.02
3 0.85
0 0.00
269 75.99
85 24.01%
78  โรงเรียนบ้านควนชิง 80
3 3.75
4 5.00
4 5.00
4 5.00
4 5.00
61 76.25
19 23.75%
79  โรงเรียนบ้านปลายราง 93
5 5.38
1 1.08
15 16.13
1 1.08
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
80  โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 140
3 2.14
0 0.00
24 17.14
0 0.00
6 4.29
107 76.43
33 23.57%
81  โรงเรียนบ้านดอนทราย 85
0 0.00
0 0.00
17 20.00
3 3.53
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
82  โรงเรียนบ้านควนโตน 64
6 9.38
4 6.25
5 7.81
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
83  โรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 120
12 10.00
4 3.33
12 10.00
0 0.00
0 0.00
92 76.67
28 23.33%
84  โรงเรียนบ้านบางเนียน 82
0 0.00
7 8.54
11 13.41
0 0.00
1 1.22
63 76.83
19 23.17%
85  โรงเรียนวัดมหิสสราราม 26
1 3.85
1 3.85
4 15.38
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
86  โรงเรียนวัดดอนมะปราง 87
3 3.45
3 3.45
14 16.09
0 0.00
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
87  โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 128
11 8.59
9 7.03
9 7.03
0 0.00
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
88  โรงเรียนบ้านบางพระ 270
30 11.11
0 0.00
30 11.11
0 0.00
0 0.00
210 77.78
60 22.22%
89  โรงเรียนวัดพระบาท 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
2 7.41
2 7.41
21 77.78
6 22.22%
90  โรงเรียนบ้านคอกวัว 50
4 8.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
91  โรงเรียนวัดขนาบนาก 92
7 7.61
1 1.09
12 13.04
0 0.00
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
92  โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 69
3 4.35
3 4.35
8 11.59
1 1.45
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
93  โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง 42
2 4.76
1 2.38
5 11.90
1 2.38
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
94  โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง 70
7 10.00
4 5.71
2 2.86
2 2.86
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
95  โรงเรียนบ้านห้วยหาร 631
59 9.35
19 3.01
47 7.45
7 1.11
3 0.48
496 78.61
135 21.39%
96  โรงเรียนบ้านลำคลอง 61
4 6.56
1 1.64
6 9.84
2 3.28
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
97  โรงเรียนวัดวังกลม 104
6 5.77
1 0.96
15 14.42
0 0.00
0 0.00
82 78.85
22 21.15%
98  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 173
10 5.78
5 2.89
18 10.40
2 1.16
1 0.58
137 79.19
36 20.81%
99  โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา 53
3 5.66
1 1.89
7 13.21
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
100  โรงเรียนวัดควนเถียะ 170
4 2.35
6 3.53
21 12.35
4 2.35
0 0.00
135 79.41
35 20.59%
101  โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 257
9 3.50
24 9.34
19 7.39
0 0.00
0 0.00
205 79.77
52 20.23%
102  โรงเรียนบ้านบางวัง 35
2 5.71
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
103  โรงเรียนบ้านเกยเชน 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
104  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 131
6 4.58
14 10.69
4 3.05
2 1.53
0 0.00
105 80.15
26 19.85%
105  โรงเรียนบ้านนา 102
2 1.96
1 0.98
13 12.75
4 3.92
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
106  โรงเรียนวัดท่าเสริม 36
3 8.33
1 2.78
3 8.33
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
107  โรงเรียนวัดบางฉนาก 31
3 9.68
2 6.45
1 3.23
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
108  โรงเรียนวัดพระอานนท์ 88
3 3.41
3 3.41
8 9.09
2 2.27
1 1.14
71 80.68
17 19.32%
109  โรงเรียนวัดปากควน 104
1 0.96
2 1.92
7 6.73
3 2.88
7 6.73
84 80.77
20 19.23%
110  โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย 126
6 4.76
7 5.56
8 6.35
3 2.38
0 0.00
102 80.95
24 19.05%
111  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 69
3 4.35
1 1.45
9 13.04
0 0.00
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
112  โรงเรียนบ้านป่าแชง 16
0 0.00
1 6.25
1 6.25
1 6.25
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
113  โรงเรียนบ้านหนองกก 16
1 6.25
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
114  โรงเรียนวัดไม้เสียบ 400
25 6.25
20 5.00
30 7.50
0 0.00
0 0.00
325 81.25
75 18.75%
115  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 97
8 8.25
2 2.06
8 8.25
0 0.00
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
116  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 65
4 6.15
3 4.62
5 7.69
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
117  โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ 76
6 7.89
1 1.32
7 9.21
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
118  โรงเรียนบ้านปากบางกลม 76
4 5.26
4 5.26
4 5.26
2 2.63
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
119  โรงเรียนวัดหน้าสตน 147
5 3.40
0 0.00
13 8.84
3 2.04
6 4.08
120 81.63
27 18.37%
120  โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ 44
0 0.00
0 0.00
8 18.18
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
121  โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 66
3 4.55
2 3.03
5 7.58
2 3.03
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
122  โรงเรียนวัดป่าระกำ 84
2 2.38
5 5.95
8 9.52
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
123  โรงเรียนวัดสามัคยาราม 141
0 0.00
2 1.42
21 14.89
1 0.71
1 0.71
116 82.27
25 17.73%
124  โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 165
1 0.61
8 4.85
19 11.52
1 0.61
0 0.00
136 82.42
29 17.58%
125  โรงเรียนวัดสระ 183
8 4.37
5 2.73
5 2.73
13 7.10
1 0.55
151 82.51
32 17.49%
126  โรงเรียนบ้านเกาะสุด 69
3 4.35
1 1.45
8 11.59
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
127  โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 105
3 2.86
0 0.00
15 14.29
0 0.00
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
128  โรงเรียนวัดเกาะจาก 200
7 3.50
6 3.00
12 6.00
5 2.50
4 2.00
166 83.00
34 17.00%
129  โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 148
12 8.11
3 2.03
9 6.08
1 0.68
0 0.00
123 83.11
25 16.89%
130  โรงเรียนวัดจิกพนม 119
9 7.56
0 0.00
9 7.56
0 0.00
2 1.68
99 83.19
20 16.81%
131  โรงเรียนบ้านหนองนนทรี 96
2 2.08
10 10.42
2 2.08
0 0.00
2 2.08
80 83.33
16 16.67%
132  โรงเรียนวัดทะเลปัง 67
5 7.46
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
133  โรงเรียนบ้านบางด้วน 45
0 0.00
3 6.67
4 8.89
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
134  โรงเรียนบ้านหนองบัว 58
3 5.17
0 0.00
5 8.62
1 1.72
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
135  โรงเรียนบ้านวังใส 91
5 5.49
2 2.20
7 7.69
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
136  โรงเรียนบ้านท่าไทร (อำเภอชะอวด) 243
4 1.65
7 2.88
24 9.88
2 0.82
0 0.00
206 84.77
37 15.23%
137  โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 140
5 3.57
7 5.00
9 6.43
0 0.00
0 0.00
119 85.00
21 15.00%
138  โรงเรียนบ้านห้วยโส 67
0 0.00
1 1.49
7 10.45
2 2.99
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
139  โรงเรียนวัดปากเหมือง 135
5 3.70
2 1.48
8 5.93
4 2.96
1 0.74
115 85.19
20 14.81%
140  โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม 41
1 2.44
1 2.44
4 9.76
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
141  โรงเรียนบ้านอายเลา 140
3 2.14
4 2.86
3 2.14
6 4.29
4 2.86
120 85.71
20 14.29%
142  โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม 14
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
143  โรงเรียนวัดปลายสระ 156
7 4.49
4 2.56
5 3.21
3 1.92
3 1.92
134 85.90
22 14.10%
144  โรงเรียนวัดท่าสะท้อน 43
3 6.98
0 0.00
2 4.65
1 2.33
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
145  โรงเรียนวัดวัวหลุง 94
8 8.51
2 2.13
2 2.13
1 1.06
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
146  โรงเรียนทัศนาวลัย 87
2 2.30
2 2.30
7 8.05
1 1.15
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
147  โรงเรียนบ้านหนองบอน 116
3 2.59
4 3.45
5 4.31
4 3.45
0 0.00
100 86.21
16 13.79%
148  โรงเรียนวัดหอยกัน 58
0 0.00
0 0.00
8 13.79
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
149  โรงเรียนบ้านไสขาม 44
2 4.55
0 0.00
3 6.82
0 0.00
1 2.27
38 86.36
6 13.64%
150  โรงเรียนวัดบางด้วน 78
4 5.13
1 1.28
2 2.56
2 2.56
1 1.28
68 87.18
10 12.82%
151  โรงเรียนวัดท้ายโนต 125
1 0.80
1 0.80
3 2.40
9 7.20
2 1.60
109 87.20
16 12.80%
152  โรงเรียนบ้านบางลึก 55
4 7.27
0 0.00
2 3.64
1 1.82
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
153  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 110
6 5.45
0 0.00
8 7.27
0 0.00
0 0.00
96 87.27
14 12.73%
154  โรงเรียนวัดบ่อโพง 118
5 4.24
1 0.85
7 5.93
2 1.69
0 0.00
103 87.29
15 12.71%
155  โรงเรียนวัดปากระวะ 65
4 6.15
0 0.00
2 3.08
2 3.08
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
156  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 49
0 0.00
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
157  โรงเรียนวัดบูรณาวาส 148
4 2.70
6 4.05
4 2.70
3 2.03
0 0.00
131 88.51
17 11.49%
158  โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 123
4 3.25
2 1.63
8 6.50
0 0.00
0 0.00
109 88.62
14 11.38%
159  โรงเรียนวัดธาราวง 133
3 2.26
6 4.51
0 0.00
6 4.51
0 0.00
118 88.72
15 11.28%
160  โรงเรียนบ้านดอนโตนด 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
161  โรงเรียนวัดบางพระ 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
162  โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
3 5.45
1 1.82
49 89.09
6 10.91%
163  โรงเรียนบ้านลานนา 101
2 1.98
2 1.98
7 6.93
0 0.00
0 0.00
90 89.11
11 10.89%
164  โรงเรียนวัดทวยเทพ 37
0 0.00
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
165  โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 38
1 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 7.89
34 89.47
4 10.53%
166  โรงเรียนบ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 96
3 3.13
2 2.08
3 3.13
2 2.08
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
167  โรงเรียนวัดรามแก้ว 50
0 0.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
168  โรงเรียนวัดปากตรง 151
5 3.31
1 0.66
8 5.30
1 0.66
0 0.00
136 90.07
15 9.93%
169  โรงเรียนบ้านชายทะเล 92
2 2.17
3 3.26
4 4.35
0 0.00
0 0.00
83 90.22
9 9.78%
170  โรงเรียนวัดบ่อล้อ 319
10 3.13
10 3.13
8 2.51
2 0.63
1 0.31
288 90.28
31 9.72%
171  โรงเรียนวัดแหลม 215
5 2.33
5 2.33
10 4.65
0 0.00
0 0.00
195 90.70
20 9.30%
172  โรงเรียนบ้านโคกทราย 94
3 3.19
5 5.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
173  โรงเรียนวัดสามแพรก 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
1 2.13
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
174  โรงเรียนวัดโคกทราง 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 8.51
43 91.49
4 8.51%
175  โรงเรียนวัดควนใส 59
0 0.00
0 0.00
3 5.08
0 0.00
2 3.39
54 91.53
5 8.47%
176  โรงเรียนบ้านตูล 83
0 0.00
3 3.61
3 3.61
1 1.20
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
177  โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 218
6 2.75
6 2.75
0 0.00
6 2.75
0 0.00
200 91.74
18 8.26%
178  โรงเรียนวัดฉิมหลา 125
8 6.40
0 0.00
1 0.80
0 0.00
1 0.80
115 92.00
10 8.00%
179  โรงเรียนวัดบางไทร 102
1 0.98
1 0.98
4 3.92
2 1.96
0 0.00
94 92.16
8 7.84%
180  โรงเรียนบ้านหัวไทร 64
3 4.69
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
181  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 80
3 3.75
2 2.50
1 1.25
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
182  โรงเรียนบ้านคอพรุ 81
0 0.00
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
183  โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 221
7 3.17
3 1.36
1 0.45
5 2.26
0 0.00
205 92.76
16 7.24%
184  โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ 98
2 2.04
3 3.06
1 1.02
1 1.02
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
185  โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว 89
1 1.12
1 1.12
2 2.25
1 1.12
1 1.12
83 93.26
6 6.74%
186  โรงเรียนบ้านหน้าศาล 267
8 3.00
3 1.12
6 2.25
1 0.37
0 0.00
249 93.26
18 6.74%
187  โรงเรียนวัดโคกพิกุล 92
1 1.09
0 0.00
4 4.35
1 1.09
0 0.00
86 93.48
6 6.52%
188  โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 158
2 1.27
0 0.00
4 2.53
0 0.00
4 2.53
148 93.67
10 6.33%
189  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
190  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 32
1 3.13
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
191  โรงเรียนบ้านนางหลง 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 5.88
80 94.12
5 5.88%
192  โรงเรียนวัดโคกยาง 93
1 1.08
0 0.00
4 4.30
0 0.00
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
193  โรงเรียนวัดเทพนมเชือด 113
3 2.65
0 0.00
3 2.65
0 0.00
0 0.00
107 94.69
6 5.31%
194  โรงเรียนวัดบ้านงาม 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
195  โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก 58
0 0.00
0 0.00
1 1.72
0 0.00
2 3.45
55 94.83
3 5.17%
196  โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
1 2.44
39 95.12
2 4.88%
197  โรงเรียนบ้านเกาะทัง 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
198  โรงเรียนวัดปากแพรก 108
1 0.93
0 0.00
3 2.78
1 0.93
0 0.00
103 95.37
5 4.63%
199  โรงเรียนวัดสระแก้ว 108
0 0.00
0 0.00
5 4.63
0 0.00
0 0.00
103 95.37
5 4.63%
200  โรงเรียนบ้านหนองมาก 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
201  โรงเรียนวัดควนยาว 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
202  โรงเรียนวัดวังฆ้อง 213
3 1.41
0 0.00
3 1.41
2 0.94
1 0.47
204 95.77
9 4.23%
203  โรงเรียนวัดหนา 100
1 1.00
2 2.00
1 1.00
0 0.00
0 0.00
96 96.00
4 4.00%
204  โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
205  โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง 60
2 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
206  โรงเรียนวัดถลุงทอง 34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
207  โรงเรียนวัดสุขุม 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.38
0 0.00
41 97.62
1 2.38%
208  โรงเรียนบ้านตรอกแค 144
1 0.69
0 0.00
2 1.39
0 0.00
0 0.00
141 97.92
3 2.08%
209  โรงเรียนบ้านควนรุย 193
0 0.00
0 0.00
2 1.04
0 0.00
2 1.04
189 97.93
4 2.07%
210  โรงเรียนบ้านวังหอน 53
0 0.00
0 0.00
1 1.89
0 0.00
0 0.00
52 98.11
1 1.89%
211  โรงเรียนบ้านควนมิตร 139
0 0.00
0 0.00
1 0.72
0 0.00
0 0.00
138 99.28
1 0.72%
212  โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ 97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านชายควน 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านท่าขนาน 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านทุ่งบก 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านท่าไทร(อำเภอร่อนพิบูลย์) 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านบางปรง 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านบางแรด 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านหัวปอ 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านใสถิน 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 123
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
123 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนวัดคลองขยัน 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
226  โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนวัดธงทอง 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
228  โรงเรียนวัดบางทองคำ 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
229  โรงเรียนวัดบางยิ่ว 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
230  โรงเรียนวัดบางศาลา 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
231  โรงเรียนวัดหงส์แก้ว 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
232  โรงเรียนวัดเหมก 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,219 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,514 5.77
เตี้ย  975 3.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,338 8.92
ผอมและเตี้ย  683 2.60
อ้วนและเตี้ย  497 1.90
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,212 77.09
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,007 คน


22.91%


Powered By www.thaieducation.net