ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 232 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 232 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง 12
10 83.33
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00%
2  โรงเรียนวัดดอนผาสุก 6
1 16.67
1 16.67
1 16.67
1 16.67
1 16.67
1 16.67
5 83.33%
3  โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 147
7 4.76
12 8.16
30 20.41
19 12.93
42 28.57
37 25.17
110 74.83%
4  โรงเรียนวัดหนองจิก 146
25 17.12
15 10.27
15 10.27
22 15.07
22 15.07
47 32.19
99 67.81%
5  โรงเรียนวัดบางตะพาน (เขมจาโร) 42
10 23.81
10 23.81
6 14.29
2 4.76
0 0.00
14 33.33
28 66.67%
6  โรงเรียนบ้านหอยราก 62
10 16.13
4 6.45
21 33.87
4 6.45
0 0.00
23 37.10
39 62.90%
7  โรงเรียนวัดควนเคร็ง 112
21 18.75
10 8.93
16 14.29
10 8.93
7 6.25
48 42.86
64 57.14%
8  โรงเรียนวัดท้ายทะเล 72
7 9.72
4 5.56
16 22.22
11 15.28
3 4.17
31 43.06
41 56.94%
9  โรงเรียนวัดบางคุระ 75
9 12.00
10 13.33
10 13.33
6 8.00
6 8.00
34 45.33
41 54.67%
10  โรงเรียนวัดแจ้ง 23
6 26.09
0 0.00
6 26.09
0 0.00
0 0.00
11 47.83
12 52.17%
11  โรงเรียนบ้านควนเงิน 193
35 18.13
21 10.88
16 8.29
16 8.29
10 5.18
95 49.22
98 50.78%
12  โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 531
42 7.91
58 10.92
77 14.50
42 7.91
43 8.10
269 50.66
262 49.34%
13  โรงเรียนบ้านหัวลำพู 31
1 3.23
3 9.68
3 9.68
4 12.90
4 12.90
16 51.61
15 48.39%
14  โรงเรียนวัดเทพมงคล 149
16 10.74
22 14.77
11 7.38
13 8.72
10 6.71
77 51.68
72 48.32%
15  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 21
4 19.05
1 4.76
5 23.81
0 0.00
0 0.00
11 52.38
10 47.62%
16  โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ 54
5 9.26
3 5.56
7 12.96
3 5.56
7 12.96
29 53.70
25 46.30%
17  โรงเรียนวัดคันธมาลี 272
24 8.82
12 4.41
27 9.93
21 7.72
38 13.97
150 55.15
122 44.85%
18  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 90
15 16.67
7 7.78
11 12.22
4 4.44
3 3.33
50 55.56
40 44.44%
19  โรงเรียนวัดอู่แก้ว 95
6 6.32
4 4.21
14 14.74
10 10.53
8 8.42
53 55.79
42 44.21%
20  โรงเรียนบ้านท่าเตียน 64
12 18.75
4 6.25
7 10.94
4 6.25
1 1.56
36 56.25
28 43.75%
21  โรงเรียนวัดเขาน้อย 106
13 12.26
12 11.32
11 10.38
8 7.55
2 1.89
60 56.60
46 43.40%
22  โรงเรียนวัดบางทวด 84
4 4.76
11 13.10
20 23.81
1 1.19
0 0.00
48 57.14
36 42.86%
23  โรงเรียนบ้านบางน้อย 124
11 8.87
8 6.45
21 16.94
5 4.03
8 6.45
71 57.26
53 42.74%
24  โรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 215
19 8.84
17 7.91
23 10.70
29 13.49
2 0.93
125 58.14
90 41.86%
25  โรงเรียนวัดโคกคราม 29
1 3.45
4 13.79
6 20.69
1 3.45
0 0.00
17 58.62
12 41.38%
26  โรงเรียนบ้านปากพรุ 77
10 12.99
6 7.79
4 5.19
8 10.39
3 3.90
46 59.74
31 40.26%
27  โรงเรียนวัดอิมอญ 98
11 11.22
8 8.16
18 18.37
1 1.02
1 1.02
59 60.20
39 39.80%
28  โรงเรียนวัดปิยาราม 44
4 9.09
4 9.09
8 18.18
1 2.27
0 0.00
27 61.36
17 38.64%
29  โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 472
52 11.02
36 7.63
74 15.68
20 4.24
0 0.00
290 61.44
182 38.56%
30  โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา 39
2 5.13
0 0.00
13 33.33
0 0.00
0 0.00
24 61.54
15 38.46%
31  โรงเรียนวัดโบสถ์ 63
5 7.94
5 7.94
7 11.11
7 11.11
0 0.00
39 61.90
24 38.10%
32  โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 159
27 16.98
18 11.32
7 4.40
8 5.03
0 0.00
99 62.26
60 37.74%
33  โรงเรียนบ้านกลอง 251
28 11.16
35 13.94
27 10.76
3 1.20
1 0.40
157 62.55
94 37.45%
34  โรงเรียนวัดรักขิตวัน 128
11 8.59
11 8.59
9 7.03
10 7.81
5 3.91
82 64.06
46 35.94%
35  โรงเรียนบ้านพรุบัว 104
21 20.19
4 3.85
9 8.65
3 2.88
0 0.00
67 64.42
37 35.58%
36  โรงเรียนวัดบ้านราม 26
4 15.38
1 3.85
4 15.38
0 0.00
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
37  โรงเรียนวัดโคกสูง 35
4 11.43
0 0.00
2 5.71
4 11.43
2 5.71
23 65.71
12 34.29%
38  โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 102
7 6.86
4 3.92
9 8.82
3 2.94
11 10.78
68 66.67
34 33.33%
39  โรงเรียนวัดทายิการาม 51
3 5.88
3 5.88
8 15.69
2 3.92
1 1.96
34 66.67
17 33.33%
40  โรงเรียนวัดบ้านด่าน 47
3 6.38
0 0.00
3 6.38
4 8.51
5 10.64
32 68.09
15 31.91%
41  โรงเรียนวัดทองพูน 73
8 10.96
6 8.22
8 10.96
0 0.00
1 1.37
50 68.49
23 31.51%
42  โรงเรียนวัดควนป้อม 70
5 7.14
7 10.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
48 68.57
22 31.43%
43  โรงเรียนเขาพระทอง 149
13 8.72
11 7.38
17 11.41
5 3.36
0 0.00
103 69.13
46 30.87%
44  โรงเรียนบ้านชะอวด 1452
50 3.44
26 1.79
170 11.71
76 5.23
124 8.54
1006 69.28
446 30.72%
45  โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง 113
4 3.54
4 3.54
19 16.81
6 5.31
1 0.88
79 69.91
34 30.09%
46  โรงเรียนบ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) 108
14 12.96
2 1.85
9 8.33
5 4.63
2 1.85
76 70.37
32 29.63%
47  โรงเรียนสุนทราภิบาล 71
5 7.04
0 0.00
10 14.08
6 8.45
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
48  โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ 61
6 9.84
4 6.56
6 9.84
2 3.28
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
49  โรงเรียนบ้านด่าน 153
8 5.23
8 5.23
18 11.76
6 3.92
5 3.27
108 70.59
45 29.41%
50  โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 276
22 7.97
3 1.09
50 18.12
5 1.81
0 0.00
196 71.01
80 28.99%
51  โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 294
17 5.78
5 1.70
25 8.50
22 7.48
15 5.10
210 71.43
84 28.57%
52  โรงเรียนวัดชะอวด 127
15 11.81
4 3.15
17 13.39
0 0.00
0 0.00
91 71.65
36 28.35%
53  โรงเรียนวัดควนชะลิก 187
10 5.35
9 4.81
34 18.18
0 0.00
0 0.00
134 71.66
53 28.34%
54  โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1107
94 8.49
49 4.43
169 15.27
0 0.00
0 0.00
795 71.82
312 28.18%
55  โรงเรียนบ้านบางโหนด 71
11 15.49
5 7.04
4 5.63
0 0.00
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
56  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 125
11 8.80
8 6.40
9 7.20
7 5.60
0 0.00
90 72.00
35 28.00%
57  โรงเรียนวัดท่าเสม็ด 104
7 6.73
7 6.73
12 11.54
3 2.88
0 0.00
75 72.12
29 27.88%
58  โรงเรียนบ้านกุมแป 198
21 10.61
16 8.08
12 6.06
4 2.02
2 1.01
143 72.22
55 27.78%
59  โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ 141
5 3.55
18 12.77
15 10.64
0 0.00
0 0.00
103 73.05
38 26.95%
60  โรงเรียนวัดดอนรักษา 41
5 12.20
0 0.00
4 9.76
2 4.88
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
61  โรงเรียนบ้านหนองหิน 135
7 5.19
1 0.74
28 20.74
0 0.00
0 0.00
99 73.33
36 26.67%
62  โรงเรียนบ้านลำหัก 113
10 8.85
4 3.54
11 9.73
4 3.54
1 0.88
83 73.45
30 26.55%
63  โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 125
14 11.20
2 1.60
16 12.80
0 0.00
1 0.80
92 73.60
33 26.40%
64  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 134
17 12.69
2 1.49
13 9.70
3 2.24
0 0.00
99 73.88
35 26.12%
65  โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 154
5 3.25
3 1.95
24 15.58
8 5.19
0 0.00
114 74.03
40 25.97%
66  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 208
12 5.77
14 6.73
15 7.21
10 4.81
3 1.44
154 74.04
54 25.96%
67  โรงเรียนบ้านควนมุด 102
1 0.98
4 3.92
11 10.78
10 9.80
0 0.00
76 74.51
26 25.49%
68  โรงเรียนวัดคงคาวดี 110
5 4.55
4 3.64
8 7.27
4 3.64
7 6.36
82 74.55
28 25.45%
69  โรงเรียนวัดสมควร 166
19 11.45
6 3.61
12 7.23
5 3.01
0 0.00
124 74.70
42 25.30%
70  โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 146
4 2.74
4 2.74
24 16.44
4 2.74
0 0.00
110 75.34
36 24.66%
71  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 134
8 5.97
5 3.73
12 8.96
5 3.73
3 2.24
101 75.37
33 24.63%
72  โรงเรียนวัดควนเกย 126
9 7.14
2 1.59
19 15.08
1 0.79
0 0.00
95 75.40
31 24.60%
73  โรงเรียนบ้านขอนหาด 183
27 14.75
1 0.55
17 9.29
0 0.00
0 0.00
138 75.41
45 24.59%
74  โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 111
4 3.60
7 6.31
10 9.01
2 1.80
4 3.60
84 75.68
27 24.32%
75  โรงเรียนวัดตรงบน 33
0 0.00
0 0.00
6 18.18
2 6.06
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
76  โรงเรียนวัดแดง 194
8 4.12
8 4.12
20 10.31
10 5.15
1 0.52
147 75.77
47 24.23%
77  โรงเรียนบ้านปากเชียร 354
26 7.34
17 4.80
39 11.02
3 0.85
0 0.00
269 75.99
85 24.01%
78  โรงเรียนบ้านควนชิง 80
3 3.75
4 5.00
4 5.00
4 5.00
4 5.00
61 76.25
19 23.75%
79  โรงเรียนบ้านปลายราง 93
5 5.38
1 1.08
15 16.13
1 1.08
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
80  โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 140
3 2.14
0 0.00
24 17.14
0 0.00
6 4.29
107 76.43
33 23.57%
81  โรงเรียนบ้านดอนทราย 85
0 0.00
0 0.00
17 20.00
3 3.53
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
82  โรงเรียนบ้านควนโตน 64
6 9.38
4 6.25
5 7.81
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
83  โรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 120
12 10.00
4 3.33
12 10.00
0 0.00
0 0.00
92 76.67
28 23.33%
84  โรงเรียนบ้านบางเนียน 82
0 0.00
7 8.54
11 13.41
0 0.00
1 1.22
63 76.83
19 23.17%
85  โรงเรียนวัดมหิสสราราม 26
1 3.85
1 3.85
4 15.38
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
86  โรงเรียนวัดดอนมะปราง 87
3 3.45
3 3.45
14 16.09
0 0.00
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
87  โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 128
11 8.59
9 7.03
9 7.03
0 0.00
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
88  โรงเรียนบ้านบางพระ 270
30 11.11
0 0.00
30 11.11
0 0.00
0 0.00
210 77.78
60 22.22%
89  โรงเรียนวัดพระบาท 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
2 7.41
2 7.41
21 77.78
6 22.22%
90  โรงเรียนบ้านคอกวัว 50
4 8.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
91  โรงเรียนวัดขนาบนาก 92
7 7.61
1 1.09
12 13.04
0 0.00
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
92  โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 69
3 4.35
3 4.35
8 11.59
1 1.45
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
93  โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง 42
2 4.76
1 2.38
5 11.90
1 2.38
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
94  โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง 70
7 10.00
4 5.71
2 2.86
2 2.86
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
95  โรงเรียนบ้านห้วยหาร 631
59 9.35
19 3.01
47 7.45
7 1.11
3 0.48
496 78.61
135 21.39%
96  โรงเรียนบ้านลำคลอง 61
4 6.56
1 1.64
6 9.84
2 3.28
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
97  โรงเรียนวัดวังกลม 104
6 5.77
1 0.96
15 14.42
0 0.00
0 0.00
82 78.85
22 21.15%
98  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 173
10 5.78
5 2.89
18 10.40
2 1.16
1 0.58
137 79.19
36 20.81%
99  โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา 53
3 5.66
1 1.89
7 13.21
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
100  โรงเรียนวัดควนเถียะ 170
4 2.35
6 3.53
21 12.35
4 2.35
0 0.00
135 79.41
35 20.59%
101  โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 257
9 3.50
24 9.34
19 7.39
0 0.00
0 0.00
205 79.77
52 20.23%
102  โรงเรียนบ้านบางวัง 35
2 5.71
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
103  โรงเรียนบ้านเกยเชน 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
104  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 131
6 4.58
14 10.69
4 3.05
2 1.53
0 0.00
105 80.15
26 19.85%
105  โรงเรียนบ้านนา 102
2 1.96
1 0.98
13 12.75
4 3.92
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
106  โรงเรียนวัดท่าเสริม 36
3 8.33
1 2.78
3 8.33
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
107  โรงเรียนวัดบางฉนาก 31
3 9.68
2 6.45
1 3.23
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
108  โรงเรียนวัดพระอานนท์ 88
3 3.41
3 3.41
8 9.09
2 2.27
1 1.14
71 80.68
17 19.32%
109  โรงเรียนวัดปากควน 104
1 0.96
2 1.92
7 6.73
3 2.88
7 6.73
84 80.77
20 19.23%
110  โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย 126
6 4.76
7 5.56
8 6.35
3 2.38
0 0.00
102 80.95
24 19.05%
111  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 69
3 4.35
1 1.45
9 13.04
0 0.00
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
112  โรงเรียนบ้านป่าแชง 16
0 0.00
1 6.25
1 6.25
1 6.25
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
113  โรงเรียนบ้านหนองกก 16
1 6.25
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
114  โรงเรียนวัดไม้เสียบ 400
25 6.25
20 5.00
30 7.50
0 0.00
0 0.00
325 81.25
75 18.75%
115  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 97
8 8.25
2 2.06
8 8.25
0 0.00
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
116  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 65
4 6.15
3 4.62
5 7.69
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
117  โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ 76
6 7.89
1 1.32
7 9.21
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
118  โรงเรียนบ้านปากบางกลม 76
4 5.26
4 5.26
4 5.26
2 2.63
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
119  โรงเรียนวัดหน้าสตน 147
5 3.40
0 0.00
13 8.84
3 2.04
6 4.08
120 81.63
27 18.37%
120  โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ 44
0 0.00
0 0.00
8 18.18
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
121  โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 66
3 4.55
2 3.03
5 7.58
2 3.03
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
122  โรงเรียนวัดป่าระกำ 84
2 2.38
5 5.95
8 9.52
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
123  โรงเรียนวัดสามัคยาราม 141
0 0.00
2 1.42
21 14.89
1 0.71
1 0.71
116 82.27
25 17.73%
124  โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 165
1 0.61
8 4.85
19 11.52
1 0.61
0 0.00
136 82.42
29 17.58%
125  โรงเรียนวัดสระ 183
8 4.37
5 2.73
5 2.73
13 7.10
1 0.55
151 82.51
32 17.49%
126  โรงเรียนบ้านเกาะสุด 69
3 4.35
1 1.45
8 11.59
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
127  โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 105
3 2.86
0 0.00
15 14.29
0 0.00
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
128  โรงเรียนวัดเกาะจาก 200
7 3.50
6 3.00
12 6.00
5 2.50
4 2.00
166 83.00
34 17.00%
129  โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 148
12 8.11
3 2.03
9 6.08
1 0.68
0 0.00
123 83.11
25 16.89%
130  โรงเรียนวัดจิกพนม 119
9 7.56
0 0.00
9 7.56
0 0.00
2 1.68
99 83.19
20 16.81%
131  โรงเรียนบ้านหนองนนทรี 96
2 2.08
10 10.42
2 2.08
0 0.00
2 2.08
80 83.33
16 16.67%
132  โรงเรียนวัดทะเลปัง 67
5 7.46
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
133  โรงเรียนบ้านบางด้วน 45
0 0.00
3 6.67
4 8.89
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
134  โรงเรียนบ้านหนองบัว 58
3 5.17
0 0.00
5 8.62
1 1.72
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
135  โรงเรียนบ้านวังใส 91
5 5.49
2 2.20
7 7.69
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
136  โรงเรียนบ้านท่าไทร (อำเภอชะอวด) 243
4 1.65
7 2.88
24 9.88
2 0.82
0 0.00
206 84.77
37 15.23%
137  โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 140
5 3.57
7 5.00
9 6.43
0 0.00
0 0.00
119 85.00
21 15.00%
138  โรงเรียนบ้านห้วยโส 67
0 0.00
1 1.49
7 10.45
2 2.99
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
139  โรงเรียนวัดปากเหมือง 135
5 3.70
2 1.48
8 5.93
4 2.96
1 0.74
115 85.19
20 14.81%
140  โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม 41
1 2.44
1 2.44
4 9.76
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
141  โรงเรียนบ้านอายเลา 140
3 2.14
4 2.86
3 2.14
6 4.29
4 2.86
120 85.71
20 14.29%
142  โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม 14
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
143  โรงเรียนวัดปลายสระ 156
7 4.49
4 2.56
5 3.21
3 1.92
3 1.92
134 85.90
22 14.10%
144  โรงเรียนวัดท่าสะท้อน 43
3 6.98
0 0.00
2 4.65
1 2.33
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
145  โรงเรียนวัดวัวหลุง 94
8 8.51
2 2.13
2 2.13
1 1.06
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
146  โรงเรียนทัศนาวลัย 87
2 2.30
2 2.30
7 8.05
1 1.15
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
147  โรงเรียนบ้านหนองบอน 116
3 2.59
4 3.45
5 4.31
4 3.45
0 0.00
100 86.21
16 13.79%
148  โรงเรียนวัดหอยกัน 58
0 0.00
0 0.00
8 13.79
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
149  โรงเรียนบ้านไสขาม 44
2 4.55
0 0.00
3 6.82
0 0.00
1 2.27
38 86.36
6 13.64%
150  โรงเรียนวัดบางด้วน 78
4 5.13
1 1.28
2 2.56
2 2.56
1 1.28
68 87.18
10 12.82%
151  โรงเรียนวัดท้ายโนต 125
1 0.80
1 0.80
3 2.40
9 7.20
2 1.60
109 87.20
16 12.80%
152  โรงเรียนบ้านบางลึก 55
4 7.27
0 0.00
2 3.64
1 1.82
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
153  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 110
6 5.45
0 0.00
8 7.27
0 0.00
0 0.00
96 87.27
14 12.73%
154  โรงเรียนวัดบ่อโพง 118
5 4.24
1 0.85
7 5.93
2 1.69
0 0.00
103 87.29
15 12.71%
155  โรงเรียนวัดปากระวะ 65
4 6.15
0 0.00
2 3.08
2 3.08
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
156  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 49
0 0.00
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
157  โรงเรียนวัดบูรณาวาส 148
4 2.70
6 4.05
4 2.70
3 2.03
0 0.00
131 88.51
17 11.49%
158  โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 123
4 3.25
2 1.63
8 6.50
0 0.00
0 0.00
109 88.62
14 11.38%
159  โรงเรียนวัดธาราวง 133
3 2.26
6 4.51
0 0.00
6 4.51
0 0.00
118 88.72
15 11.28%
160  โรงเรียนบ้านดอนโตนด 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
161  โรงเรียนวัดบางพระ 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
162  โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
3 5.45
1 1.82
49 89.09
6 10.91%
163  โรงเรียนบ้านลานนา 101
2 1.98
2 1.98
7 6.93
0 0.00
0 0.00
90 89.11
11 10.89%
164  โรงเรียนวัดทวยเทพ 37
0 0.00
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
165  โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 38
1 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 7.89
34 89.47
4 10.53%
166  โรงเรียนบ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 96
3 3.13
2 2.08
3 3.13
2 2.08
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
167  โรงเรียนวัดรามแก้ว 50
0 0.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
168  โรงเรียนวัดปากตรง 151
5 3.31
1 0.66
8 5.30
1 0.66
0 0.00
136 90.07
15 9.93%
169  โรงเรียนบ้านชายทะเล 92
2 2.17
3 3.26
4 4.35
0 0.00
0 0.00
83 90.22
9 9.78%
170  โรงเรียนวัดบ่อล้อ 319
10 3.13
10 3.13
8 2.51
2 0.63
1 0.31
288 90.28
31 9.72%
171  โรงเรียนวัดแหลม 215
5 2.33
5 2.33
10 4.65
0 0.00
0 0.00
195 90.70
20 9.30%
172  โรงเรียนบ้านโคกทราย 94
3 3.19
5 5.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
173  โรงเรียนวัดสามแพรก 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
1 2.13
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
174  โรงเรียนวัดโคกทราง 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 8.51
43 91.49
4 8.51%
175  โรงเรียนวัดควนใส 59
0 0.00
0 0.00
3 5.08
0 0.00
2 3.39
54 91.53
5 8.47%
176  โรงเรียนบ้านตูล 83
0 0.00
3 3.61
3 3.61
1 1.20
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
177  โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 218
6 2.75
6 2.75
0 0.00
6 2.75
0 0.00
200 91.74
18 8.26%
178  โรงเรียนวัดฉิมหลา 125
8 6.40
0 0.00
1 0.80
0 0.00
1 0.80
115 92.00
10 8.00%
179  โรงเรียนวัดบางไทร 102
1 0.98
1 0.98
4 3.92
2 1.96
0 0.00
94 92.16
8 7.84%
180  โรงเรียนบ้านหัวไทร 64
3 4.69
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
181  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 80
3 3.75
2 2.50
1 1.25
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
182  โรงเรียนบ้านคอพรุ 81
0 0.00
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
183  โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 221
7 3.17
3 1.36
1 0.45
5 2.26
0 0.00
205 92.76
16 7.24%
184  โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ 98
2 2.04
3 3.06
1 1.02
1 1.02
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
185  โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว 89
1 1.12
1 1.12
2 2.25
1 1.12
1 1.12
83 93.26
6 6.74%
186  โรงเรียนบ้านหน้าศาล 267
8 3.00
3 1.12
6 2.25
1 0.37
0 0.00
249 93.26
18 6.74%
187  โรงเรียนวัดโคกพิกุล 92
1 1.09
0 0.00
4 4.35
1 1.09
0 0.00
86 93.48
6 6.52%
188  โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 158
2 1.27
0 0.00
4 2.53
0 0.00
4 2.53
148 93.67
10 6.33%
189  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
190  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 32
1 3.13
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
191  โรงเรียนบ้านนางหลง 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 5.88
80 94.12
5 5.88%
192  โรงเรียนวัดโคกยาง 93
1 1.08
0 0.00
4 4.30
0 0.00
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
193  โรงเรียนวัดเทพนมเชือด 113
3 2.65
0 0.00
3 2.65
0 0.00
0 0.00
107 94.69
6 5.31%
194  โรงเรียนวัดบ้านงาม 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
195  โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก 58
0 0.00
0 0.00
1 1.72
0 0.00
2 3.45
55 94.83
3 5.17%
196  โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
1 2.44
39 95.12
2 4.88%
197  โรงเรียนบ้านเกาะทัง 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
198  โรงเรียนวัดปากแพรก 108
1 0.93
0 0.00
3 2.78
1 0.93
0 0.00
103 95.37
5 4.63%
199  โรงเรียนวัดสระแก้ว 108
0 0.00
0 0.00
5 4.63
0 0.00
0 0.00
103 95.37
5 4.63%
200  โรงเรียนบ้านหนองมาก 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
201  โรงเรียนวัดควนยาว 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
202  โรงเรียนวัดวังฆ้อง 213
3 1.41
0 0.00
3 1.41
2 0.94
1 0.47
204 95.77
9 4.23%
203  โรงเรียนวัดหนา 100
1 1.00
2 2.00
1 1.00
0 0.00
0 0.00
96 96.00
4 4.00%
204  โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
205  โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง 60
2 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
206  โรงเรียนวัดถลุงทอง 34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
207  โรงเรียนวัดสุขุม 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.38
0 0.00
41 97.62
1 2.38%
208  โรงเรียนบ้านตรอกแค 144
1 0.69
0 0.00
2 1.39
0 0.00
0 0.00
141 97.92
3 2.08%
209  โรงเรียนบ้านควนรุย 193
0 0.00
0 0.00
2 1.04
0 0.00
2 1.04
189 97.93
4 2.07%
210  โรงเรียนบ้านวังหอน 53
0 0.00
0 0.00
1 1.89
0 0.00
0 0.00
52 98.11
1 1.89%
211  โรงเรียนบ้านควนมิตร 139
0 0.00
0 0.00
1 0.72
0 0.00
0 0.00
138 99.28
1 0.72%
212  โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ 97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านชายควน 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านท่าขนาน 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านทุ่งบก 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านท่าไทร(อำเภอร่อนพิบูลย์) 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านบางปรง 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านบางแรด 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านหัวปอ 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านใสถิน 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 123
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
123 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนวัดคลองขยัน 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
226  โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนวัดธงทอง 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
228  โรงเรียนวัดบางทองคำ 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
229  โรงเรียนวัดบางยิ่ว 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
230  โรงเรียนวัดบางศาลา 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
231  โรงเรียนวัดหงส์แก้ว 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
232  โรงเรียนวัดเหมก 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,219 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,514 5.77
เตี้ย  975 3.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,338 8.92
ผอมและเตี้ย  683 2.60
อ้วนและเตี้ย  497 1.90
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,212 77.09
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,007 คน


22.91%


Powered By www.thaieducation.net