ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 229 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 232 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.31
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง 12
10 83.33
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00%
2  โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 147
7 4.76
12 8.16
30 20.41
19 12.93
42 28.57
37 25.17
110 74.83%
3  โรงเรียนวัดหนองจิก 146
25 17.12
15 10.27
15 10.27
22 15.07
22 15.07
47 32.19
99 67.81%
4  โรงเรียนวัดบางตะพาน (เขมจาโร) 42
10 23.81
10 23.81
6 14.29
2 4.76
0 0.00
14 33.33
28 66.67%
5  โรงเรียนบ้านหอยราก 62
10 16.13
4 6.45
21 33.87
4 6.45
0 0.00
23 37.10
39 62.90%
6  โรงเรียนวัดควนเคร็ง 112
21 18.75
10 8.93
16 14.29
10 8.93
7 6.25
48 42.86
64 57.14%
7  โรงเรียนวัดท้ายทะเล 72
7 9.72
4 5.56
16 22.22
11 15.28
3 4.17
31 43.06
41 56.94%
8  โรงเรียนวัดบางคุระ 75
9 12.00
10 13.33
10 13.33
6 8.00
6 8.00
34 45.33
41 54.67%
9  โรงเรียนวัดแจ้ง 23
6 26.09
0 0.00
6 26.09
0 0.00
0 0.00
11 47.83
12 52.17%
10  โรงเรียนบ้านควนเงิน 193
35 18.13
21 10.88
16 8.29
16 8.29
10 5.18
95 49.22
98 50.78%
11  โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 531
42 7.91
58 10.92
77 14.50
42 7.91
43 8.10
269 50.66
262 49.34%
12  โรงเรียนบ้านหัวลำพู 31
1 3.23
3 9.68
3 9.68
4 12.90
4 12.90
16 51.61
15 48.39%
13  โรงเรียนวัดเทพมงคล 149
16 10.74
22 14.77
11 7.38
13 8.72
10 6.71
77 51.68
72 48.32%
14  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 21
4 19.05
1 4.76
5 23.81
0 0.00
0 0.00
11 52.38
10 47.62%
15  โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ 54
5 9.26
3 5.56
7 12.96
3 5.56
7 12.96
29 53.70
25 46.30%
16  โรงเรียนวัดคันธมาลี 272
24 8.82
12 4.41
27 9.93
21 7.72
38 13.97
150 55.15
122 44.85%
17  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 90
15 16.67
7 7.78
11 12.22
4 4.44
3 3.33
50 55.56
40 44.44%
18  โรงเรียนวัดอู่แก้ว 95
6 6.32
4 4.21
14 14.74
10 10.53
8 8.42
53 55.79
42 44.21%
19  โรงเรียนบ้านท่าเตียน 64
12 18.75
4 6.25
7 10.94
4 6.25
1 1.56
36 56.25
28 43.75%
20  โรงเรียนวัดเขาน้อย 106
13 12.26
12 11.32
11 10.38
8 7.55
2 1.89
60 56.60
46 43.40%
21  โรงเรียนวัดบางทวด 84
4 4.76
11 13.10
20 23.81
1 1.19
0 0.00
48 57.14
36 42.86%
22  โรงเรียนบ้านบางน้อย 124
11 8.87
8 6.45
21 16.94
5 4.03
8 6.45
71 57.26
53 42.74%
23  โรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 215
19 8.84
17 7.91
23 10.70
29 13.49
2 0.93
125 58.14
90 41.86%
24  โรงเรียนวัดโคกคราม 29
1 3.45
4 13.79
6 20.69
1 3.45
0 0.00
17 58.62
12 41.38%
25  โรงเรียนบ้านปากพรุ 77
10 12.99
6 7.79
4 5.19
8 10.39
3 3.90
46 59.74
31 40.26%
26  โรงเรียนวัดอิมอญ 98
11 11.22
8 8.16
18 18.37
1 1.02
1 1.02
59 60.20
39 39.80%
27  โรงเรียนวัดปิยาราม 44
4 9.09
4 9.09
8 18.18
1 2.27
0 0.00
27 61.36
17 38.64%
28  โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 472
52 11.02
36 7.63
74 15.68
20 4.24
0 0.00
290 61.44
182 38.56%
29  โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา 39
2 5.13
0 0.00
13 33.33
0 0.00
0 0.00
24 61.54
15 38.46%
30  โรงเรียนวัดโบสถ์ 63
5 7.94
5 7.94
7 11.11
7 11.11
0 0.00
39 61.90
24 38.10%
31  โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 159
27 16.98
18 11.32
7 4.40
8 5.03
0 0.00
99 62.26
60 37.74%
32  โรงเรียนบ้านกลอง 251
28 11.16
35 13.94
27 10.76
3 1.20
1 0.40
157 62.55
94 37.45%
33  โรงเรียนวัดรักขิตวัน 128
11 8.59
11 8.59
9 7.03
10 7.81
5 3.91
82 64.06
46 35.94%
34  โรงเรียนบ้านพรุบัว 104
21 20.19
4 3.85
9 8.65
3 2.88
0 0.00
67 64.42
37 35.58%
35  โรงเรียนวัดบ้านราม 26
4 15.38
1 3.85
4 15.38
0 0.00
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
36  โรงเรียนวัดโคกสูง 35
4 11.43
0 0.00
2 5.71
4 11.43
2 5.71
23 65.71
12 34.29%
37  โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 102
7 6.86
4 3.92
9 8.82
3 2.94
11 10.78
68 66.67
34 33.33%
38  โรงเรียนวัดทายิการาม 51
3 5.88
3 5.88
8 15.69
2 3.92
1 1.96
34 66.67
17 33.33%
39  โรงเรียนวัดบ้านด่าน 47
3 6.38
0 0.00
3 6.38
4 8.51
5 10.64
32 68.09
15 31.91%
40  โรงเรียนวัดทองพูน 73
8 10.96
6 8.22
8 10.96
0 0.00
1 1.37
50 68.49
23 31.51%
41  โรงเรียนวัดควนป้อม 70
5 7.14
7 10.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
48 68.57
22 31.43%
42  โรงเรียนเขาพระทอง 149
13 8.72
11 7.38
17 11.41
5 3.36
0 0.00
103 69.13
46 30.87%
43  โรงเรียนบ้านชะอวด 1452
50 3.44
26 1.79
170 11.71
76 5.23
124 8.54
1006 69.28
446 30.72%
44  โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง 113
4 3.54
4 3.54
19 16.81
6 5.31
1 0.88
79 69.91
34 30.09%
45  โรงเรียนบ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) 108
14 12.96
2 1.85
9 8.33
5 4.63
2 1.85
76 70.37
32 29.63%
46  โรงเรียนสุนทราภิบาล 71
5 7.04
0 0.00
10 14.08
6 8.45
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
47  โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ 61
6 9.84
4 6.56
6 9.84
2 3.28
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
48  โรงเรียนบ้านด่าน 153
8 5.23
8 5.23
18 11.76
6 3.92
5 3.27
108 70.59
45 29.41%
49  โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 276
22 7.97
3 1.09
50 18.12
5 1.81
0 0.00
196 71.01
80 28.99%
50  โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 294
17 5.78
5 1.70
25 8.50
22 7.48
15 5.10
210 71.43
84 28.57%
51  โรงเรียนวัดชะอวด 127
15 11.81
4 3.15
17 13.39
0 0.00
0 0.00
91 71.65
36 28.35%
52  โรงเรียนวัดควนชะลิก 187
10 5.35
9 4.81
34 18.18
0 0.00
0 0.00
134 71.66
53 28.34%
53  โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1107
94 8.49
49 4.43
169 15.27
0 0.00
0 0.00
795 71.82
312 28.18%
54  โรงเรียนบ้านบางโหนด 71
11 15.49
5 7.04
4 5.63
0 0.00
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
55  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 125
11 8.80
8 6.40
9 7.20
7 5.60
0 0.00
90 72.00
35 28.00%
56  โรงเรียนวัดท่าเสม็ด 104
7 6.73
7 6.73
12 11.54
3 2.88
0 0.00
75 72.12
29 27.88%
57  โรงเรียนบ้านกุมแป 198
21 10.61
16 8.08
12 6.06
4 2.02
2 1.01
143 72.22
55 27.78%
58  โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ 141
5 3.55
18 12.77
15 10.64
0 0.00
0 0.00
103 73.05
38 26.95%
59  โรงเรียนวัดดอนรักษา 41
5 12.20
0 0.00
4 9.76
2 4.88
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
60  โรงเรียนบ้านหนองหิน 135
7 5.19
1 0.74
28 20.74
0 0.00
0 0.00
99 73.33
36 26.67%
61  โรงเรียนบ้านลำหัก 113
10 8.85
4 3.54
11 9.73
4 3.54
1 0.88
83 73.45
30 26.55%
62  โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 125
14 11.20
2 1.60
16 12.80
0 0.00
1 0.80
92 73.60
33 26.40%
63  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 134
17 12.69
2 1.49
13 9.70
3 2.24
0 0.00
99 73.88
35 26.12%
64  โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 154
5 3.25
3 1.95
24 15.58
8 5.19
0 0.00
114 74.03
40 25.97%
65  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 208
12 5.77
14 6.73
15 7.21
10 4.81
3 1.44
154 74.04
54 25.96%
66  โรงเรียนบ้านควนมุด 102
1 0.98
4 3.92
11 10.78
10 9.80
0 0.00
76 74.51
26 25.49%
67  โรงเรียนวัดคงคาวดี 110
5 4.55
4 3.64
8 7.27
4 3.64
7 6.36
82 74.55
28 25.45%
68  โรงเรียนวัดสมควร 166
19 11.45
6 3.61
12 7.23
5 3.01
0 0.00
124 74.70
42 25.30%
69  โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 146
4 2.74
4 2.74
24 16.44
4 2.74
0 0.00
110 75.34
36 24.66%
70  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 134
8 5.97
5 3.73
12 8.96
5 3.73
3 2.24
101 75.37
33 24.63%
71  โรงเรียนวัดควนเกย 126
9 7.14
2 1.59
19 15.08
1 0.79
0 0.00
95 75.40
31 24.60%
72  โรงเรียนบ้านขอนหาด 183
27 14.75
1 0.55
17 9.29
0 0.00
0 0.00
138 75.41
45 24.59%
73  โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 111
4 3.60
7 6.31
10 9.01
2 1.80
4 3.60
84 75.68
27 24.32%
74  โรงเรียนวัดตรงบน 33
0 0.00
0 0.00
6 18.18
2 6.06
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
75  โรงเรียนวัดแดง 194
8 4.12
8 4.12
20 10.31
10 5.15
1 0.52
147 75.77
47 24.23%
76  โรงเรียนบ้านปากเชียร 354
26 7.34
17 4.80
39 11.02
3 0.85
0 0.00
269 75.99
85 24.01%
77  โรงเรียนบ้านควนชิง 80
3 3.75
4 5.00
4 5.00
4 5.00
4 5.00
61 76.25
19 23.75%
78  โรงเรียนบ้านปลายราง 93
5 5.38
1 1.08
15 16.13
1 1.08
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
79  โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 140
3 2.14
0 0.00
24 17.14
0 0.00
6 4.29
107 76.43
33 23.57%
80  โรงเรียนบ้านดอนทราย 85
0 0.00
0 0.00
17 20.00
3 3.53
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
81  โรงเรียนบ้านควนโตน 64
6 9.38
4 6.25
5 7.81
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
82  โรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 120
12 10.00
4 3.33
12 10.00
0 0.00
0 0.00
92 76.67
28 23.33%
83  โรงเรียนบ้านบางเนียน 82
0 0.00
7 8.54
11 13.41
0 0.00
1 1.22
63 76.83
19 23.17%
84  โรงเรียนวัดมหิสสราราม 26
1 3.85
1 3.85
4 15.38
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
85  โรงเรียนวัดดอนมะปราง 87
3 3.45
3 3.45
14 16.09
0 0.00
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
86  โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 128
11 8.59
9 7.03
9 7.03
0 0.00
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
87  โรงเรียนบ้านบางพระ 270
30 11.11
0 0.00
30 11.11
0 0.00
0 0.00
210 77.78
60 22.22%
88  โรงเรียนวัดพระบาท 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
2 7.41
2 7.41
21 77.78
6 22.22%
89  โรงเรียนบ้านคอกวัว 50
4 8.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
90  โรงเรียนวัดขนาบนาก 92
7 7.61
1 1.09
12 13.04
0 0.00
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
91  โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 69
3 4.35
3 4.35
8 11.59
1 1.45
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
92  โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง 42
2 4.76
1 2.38
5 11.90
1 2.38
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
93  โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง 70
7 10.00
4 5.71
2 2.86
2 2.86
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
94  โรงเรียนบ้านห้วยหาร 631
59 9.35
19 3.01
47 7.45
7 1.11
3 0.48
496 78.61
135 21.39%
95  โรงเรียนบ้านลำคลอง 61
4 6.56
1 1.64
6 9.84
2 3.28
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
96  โรงเรียนวัดวังกลม 104
6 5.77
1 0.96
15 14.42
0 0.00
0 0.00
82 78.85
22 21.15%
97  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 173
10 5.78
5 2.89
18 10.40
2 1.16
1 0.58
137 79.19
36 20.81%
98  โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา 53
3 5.66
1 1.89
7 13.21
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
99  โรงเรียนวัดควนเถียะ 170
4 2.35
6 3.53
21 12.35
4 2.35
0 0.00
135 79.41
35 20.59%
100  โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 257
9 3.50
24 9.34
19 7.39
0 0.00
0 0.00
205 79.77
52 20.23%
101  โรงเรียนบ้านบางวัง 35
2 5.71
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
102  โรงเรียนบ้านเกยเชน 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
103  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 131
6 4.58
14 10.69
4 3.05
2 1.53
0 0.00
105 80.15
26 19.85%
104  โรงเรียนบ้านนา 102
2 1.96
1 0.98
13 12.75
4 3.92
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
105  โรงเรียนวัดท่าเสริม 36
3 8.33
1 2.78
3 8.33
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
106  โรงเรียนวัดบางฉนาก 31
3 9.68
2 6.45
1 3.23
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
107  โรงเรียนวัดพระอานนท์ 88
3 3.41
3 3.41
8 9.09
2 2.27
1 1.14
71 80.68
17 19.32%
108  โรงเรียนวัดปากควน 104
1 0.96
2 1.92
7 6.73
3 2.88
7 6.73
84 80.77
20 19.23%
109  โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย 126
6 4.76
7 5.56
8 6.35
3 2.38
0 0.00
102 80.95
24 19.05%
110  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 69
3 4.35
1 1.45
9 13.04
0 0.00
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
111  โรงเรียนบ้านหนองกก 16
1 6.25
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
112  โรงเรียนวัดไม้เสียบ 400
25 6.25
20 5.00
30 7.50
0 0.00
0 0.00
325 81.25
75 18.75%
113  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 97
8 8.25
2 2.06
8 8.25
0 0.00
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
114  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 65
4 6.15
3 4.62
5 7.69
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
115  โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ 76
6 7.89
1 1.32
7 9.21
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
116  โรงเรียนบ้านปากบางกลม 76
4 5.26
4 5.26
4 5.26
2 2.63
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
117  โรงเรียนวัดหน้าสตน 147
5 3.40
0 0.00
13 8.84
3 2.04
6 4.08
120 81.63
27 18.37%
118  โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ 44
0 0.00
0 0.00
8 18.18
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
119  โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 66
3 4.55
2 3.03
5 7.58
2 3.03
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
120  โรงเรียนวัดป่าระกำ 84
2 2.38
5 5.95
8 9.52
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
121  โรงเรียนวัดสามัคยาราม 141
0 0.00
2 1.42
21 14.89
1 0.71
1 0.71
116 82.27
25 17.73%
122  โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 165
1 0.61
8 4.85
19 11.52
1 0.61
0 0.00
136 82.42
29 17.58%
123  โรงเรียนวัดสระ 183
8 4.37
5 2.73
5 2.73
13 7.10
1 0.55
151 82.51
32 17.49%
124  โรงเรียนบ้านเกาะสุด 69
3 4.35
1 1.45
8 11.59
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
125  โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 105
3 2.86
0 0.00
15 14.29
0 0.00
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
126  โรงเรียนวัดเกาะจาก 200
7 3.50
6 3.00
12 6.00
5 2.50
4 2.00
166 83.00
34 17.00%
127  โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 148
12 8.11
3 2.03
9 6.08
1 0.68
0 0.00
123 83.11
25 16.89%
128  โรงเรียนวัดจิกพนม 119
9 7.56
0 0.00
9 7.56
0 0.00
2 1.68
99 83.19
20 16.81%
129  โรงเรียนบ้านหนองนนทรี 96
2 2.08
10 10.42
2 2.08
0 0.00
2 2.08
80 83.33
16 16.67%
130  โรงเรียนวัดทะเลปัง 67
5 7.46
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
131  โรงเรียนบ้านบางด้วน 45
0 0.00
3 6.67
4 8.89
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
132  โรงเรียนบ้านหนองบัว 58
3 5.17
0 0.00
5 8.62
1 1.72
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
133  โรงเรียนบ้านวังใส 91
5 5.49
2 2.20
7 7.69
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
134  โรงเรียนบ้านท่าไทร (อำเภอชะอวด) 243
4 1.65
7 2.88
24 9.88
2 0.82
0 0.00
206 84.77
37 15.23%
135  โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 140
5 3.57
7 5.00
9 6.43
0 0.00
0 0.00
119 85.00
21 15.00%
136  โรงเรียนบ้านห้วยโส 67
0 0.00
1 1.49
7 10.45
2 2.99
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
137  โรงเรียนวัดปากเหมือง 135
5 3.70
2 1.48
8 5.93
4 2.96
1 0.74
115 85.19
20 14.81%
138  โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม 41
1 2.44
1 2.44
4 9.76
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
139  โรงเรียนบ้านอายเลา 140
3 2.14
4 2.86
3 2.14
6 4.29
4 2.86
120 85.71
20 14.29%
140  โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม 14
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
141  โรงเรียนวัดปลายสระ 156
7 4.49
4 2.56
5 3.21
3 1.92
3 1.92
134 85.90
22 14.10%
142  โรงเรียนวัดท่าสะท้อน 43
3 6.98
0 0.00
2 4.65
1 2.33
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
143  โรงเรียนวัดวัวหลุง 94
8 8.51
2 2.13
2 2.13
1 1.06
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
144  โรงเรียนทัศนาวลัย 87
2 2.30
2 2.30
7 8.05
1 1.15
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
145  โรงเรียนบ้านหนองบอน 116
3 2.59
4 3.45
5 4.31
4 3.45
0 0.00
100 86.21
16 13.79%
146  โรงเรียนวัดหอยกัน 58
0 0.00
0 0.00
8 13.79
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
147  โรงเรียนบ้านไสขาม 44
2 4.55
0 0.00
3 6.82
0 0.00
1 2.27
38 86.36
6 13.64%
148  โรงเรียนวัดบางด้วน 78
4 5.13
1 1.28
2 2.56
2 2.56
1 1.28
68 87.18
10 12.82%
149  โรงเรียนวัดท้ายโนต 125
1 0.80
1 0.80
3 2.40
9 7.20
2 1.60
109 87.20
16 12.80%
150  โรงเรียนบ้านบางลึก 55
4 7.27
0 0.00
2 3.64
1 1.82
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
151  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 110
6 5.45
0 0.00
8 7.27
0 0.00
0 0.00
96 87.27
14 12.73%
152  โรงเรียนวัดบ่อโพง 118
5 4.24
1 0.85
7 5.93
2 1.69
0 0.00
103 87.29
15 12.71%
153  โรงเรียนวัดปากระวะ 65
4 6.15
0 0.00
2 3.08
2 3.08
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
154  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 49
0 0.00
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
155  โรงเรียนวัดบูรณาวาส 148
4 2.70
6 4.05
4 2.70
3 2.03
0 0.00
131 88.51
17 11.49%
156  โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 123
4 3.25
2 1.63
8 6.50
0 0.00
0 0.00
109 88.62
14 11.38%
157  โรงเรียนวัดธาราวง 133
3 2.26
6 4.51
0 0.00
6 4.51
0 0.00
118 88.72
15 11.28%
158  โรงเรียนบ้านดอนโตนด 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
159  โรงเรียนวัดบางพระ 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
160  โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
3 5.45
1 1.82
49 89.09
6 10.91%
161  โรงเรียนบ้านลานนา 101
2 1.98
2 1.98
7 6.93
0 0.00
0 0.00
90 89.11
11 10.89%
162  โรงเรียนวัดทวยเทพ 37
0 0.00
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
163  โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 38
1 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 7.89
34 89.47
4 10.53%
164  โรงเรียนบ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 96
3 3.13
2 2.08
3 3.13
2 2.08
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
165  โรงเรียนวัดรามแก้ว 50
0 0.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
166  โรงเรียนวัดปากตรง 151
5 3.31
1 0.66
8 5.30
1 0.66
0 0.00
136 90.07
15 9.93%
167  โรงเรียนบ้านชายทะเล 92
2 2.17
3 3.26
4 4.35
0 0.00
0 0.00
83 90.22
9 9.78%
168  โรงเรียนวัดบ่อล้อ 319
10 3.13
10 3.13
8 2.51
2 0.63
1 0.31
288 90.28
31 9.72%
169  โรงเรียนวัดแหลม 215
5 2.33
5 2.33
10 4.65
0 0.00
0 0.00
195 90.70
20 9.30%
170  โรงเรียนบ้านโคกทราย 94
3 3.19
5 5.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
171  โรงเรียนวัดสามแพรก 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
1 2.13
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
172  โรงเรียนวัดโคกทราง 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 8.51
43 91.49
4 8.51%
173  โรงเรียนวัดควนใส 59
0 0.00
0 0.00
3 5.08
0 0.00
2 3.39
54 91.53
5 8.47%
174  โรงเรียนบ้านตูล 83
0 0.00
3 3.61
3 3.61
1 1.20
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
175  โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 218
6 2.75
6 2.75
0 0.00
6 2.75
0 0.00
200 91.74
18 8.26%
176  โรงเรียนวัดฉิมหลา 125
8 6.40
0 0.00
1 0.80
0 0.00
1 0.80
115 92.00
10 8.00%
177  โรงเรียนวัดบางไทร 102
1 0.98
1 0.98
4 3.92
2 1.96
0 0.00
94 92.16
8 7.84%
178  โรงเรียนบ้านหัวไทร 64
3 4.69
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
179  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 80
3 3.75
2 2.50
1 1.25
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
180  โรงเรียนบ้านคอพรุ 81
0 0.00
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
181  โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 221
7 3.17
3 1.36
1 0.45
5 2.26
0 0.00
205 92.76
16 7.24%
182  โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ 98
2 2.04
3 3.06
1 1.02
1 1.02
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
183  โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว 89
1 1.12
1 1.12
2 2.25
1 1.12
1 1.12
83 93.26
6 6.74%
184  โรงเรียนบ้านหน้าศาล 267
8 3.00
3 1.12
6 2.25
1 0.37
0 0.00
249 93.26
18 6.74%
185  โรงเรียนวัดโคกพิกุล 92
1 1.09
0 0.00
4 4.35
1 1.09
0 0.00
86 93.48
6 6.52%
186  โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 158
2 1.27
0 0.00
4 2.53
0 0.00
4 2.53
148 93.67
10 6.33%
187  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
188  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 32
1 3.13
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
189  โรงเรียนบ้านนางหลง 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 5.88
80 94.12
5 5.88%
190  โรงเรียนวัดโคกยาง 93
1 1.08
0 0.00
4 4.30
0 0.00
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
191  โรงเรียนวัดเทพนมเชือด 113
3 2.65
0 0.00
3 2.65
0 0.00
0 0.00
107 94.69
6 5.31%
192  โรงเรียนวัดบ้านงาม 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
193  โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก 58
0 0.00
0 0.00
1 1.72
0 0.00
2 3.45
55 94.83
3 5.17%
194  โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
1 2.44
39 95.12
2 4.88%
195  โรงเรียนบ้านเกาะทัง 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
196  โรงเรียนวัดปากแพรก 108
1 0.93
0 0.00
3 2.78
1 0.93
0 0.00
103 95.37
5 4.63%
197  โรงเรียนวัดสระแก้ว 108
0 0.00
0 0.00
5 4.63
0 0.00
0 0.00
103 95.37
5 4.63%
198  โรงเรียนบ้านหนองมาก 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
199  โรงเรียนวัดควนยาว 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
200  โรงเรียนวัดวังฆ้อง 213
3 1.41
0 0.00
3 1.41
2 0.94
1 0.47
204 95.77
9 4.23%
201  โรงเรียนวัดหนา 100
1 1.00
2 2.00
1 1.00
0 0.00
0 0.00
96 96.00
4 4.00%
202  โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
203  โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง 60
2 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
204  โรงเรียนวัดถลุงทอง 34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
205  โรงเรียนวัดสุขุม 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.38
0 0.00
41 97.62
1 2.38%
206  โรงเรียนบ้านตรอกแค 144
1 0.69
0 0.00
2 1.39
0 0.00
0 0.00
141 97.92
3 2.08%
207  โรงเรียนบ้านควนรุย 193
0 0.00
0 0.00
2 1.04
0 0.00
2 1.04
189 97.93
4 2.07%
208  โรงเรียนบ้านวังหอน 53
0 0.00
0 0.00
1 1.89
0 0.00
0 0.00
52 98.11
1 1.89%
209  โรงเรียนบ้านควนมิตร 139
0 0.00
0 0.00
1 0.72
0 0.00
0 0.00
138 99.28
1 0.72%
210  โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ 97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 100.00
0 0.00%
211  โรงเรียนบ้านท่าขนาน 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านทุ่งบก 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านท่าไทร(อำเภอร่อนพิบูลย์) 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านบางปรง 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านบางแรด 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านหัวปอ 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านใสถิน 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 123
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
123 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนวัดคลองขยัน 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนวัดธงทอง 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนวัดบางทองคำ 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
226  โรงเรียนวัดบางยิ่ว 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนวัดบางศาลา 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
228  โรงเรียนวัดหงส์แก้ว 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
229  โรงเรียนวัดเหมก 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,195 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,513 5.78
เตี้ย  973 3.71
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,336 8.92
ผอมและเตี้ย  681 2.60
อ้วนและเตี้ย  496 1.89
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,196 77.10
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,999 คน


22.90%


Powered By www.thaieducation.net