ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 229 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 232 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.31
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง 15
13 86.67
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00%
2  โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 133
8 6.02
6 4.51
31 23.31
14 10.53
37 27.82
37 27.82
96 72.18%
3  โรงเรียนวัดหนองจิก 152
26 17.11
14 9.21
16 10.53
20 13.16
24 15.79
52 34.21
100 65.79%
4  โรงเรียนบ้านบางโหนด 72
14 19.44
11 15.28
7 9.72
4 5.56
2 2.78
34 47.22
38 52.78%
5  โรงเรียนวัดโคกคราม 29
6 20.69
2 6.90
5 17.24
1 3.45
1 3.45
14 48.28
15 51.72%
6  โรงเรียนบ้านดอนโตนด 18
6 33.33
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
9 50.00
9 50.00%
7  โรงเรียนวัดท้ายทะเล 62
9 14.52
4 6.45
10 16.13
7 11.29
1 1.61
31 50.00
31 50.00%
8  โรงเรียนวัดบางทวด 80
2 2.50
5 6.25
7 8.75
1 1.25
22 27.50
43 53.75
37 46.25%
9  โรงเรียนวัดตรงบน 37
1 2.70
3 8.11
12 32.43
0 0.00
1 2.70
20 54.05
17 45.95%
10  โรงเรียนบ้านหอยราก 57
8 14.04
6 10.53
6 10.53
6 10.53
0 0.00
31 54.39
26 45.61%
11  โรงเรียนวัดเทพมงคล 140
15 10.71
15 10.71
16 11.43
12 8.57
5 3.57
77 55.00
63 45.00%
12  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 90
15 16.67
7 7.78
11 12.22
4 4.44
3 3.33
50 55.56
40 44.44%
13  โรงเรียนวัดชะอวด 122
23 18.85
9 7.38
18 14.75
1 0.82
0 0.00
71 58.20
51 41.80%
14  โรงเรียนบ้านควนโตน 67
3 4.48
0 0.00
25 37.31
0 0.00
0 0.00
39 58.21
28 41.79%
15  โรงเรียนวัดควนเคร็ง 119
5 4.20
7 5.88
9 7.56
15 12.61
12 10.08
71 59.66
48 40.34%
16  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 132
20 15.15
16 12.12
8 6.06
9 6.82
0 0.00
79 59.85
53 40.15%
17  โรงเรียนวัดรักขิตวัน 135
8 5.93
16 11.85
18 13.33
7 5.19
5 3.70
81 60.00
54 40.00%
18  โรงเรียนบ้านหนองนนทรี 106
13 12.26
11 10.38
4 3.77
11 10.38
3 2.83
64 60.38
42 39.62%
19  โรงเรียนบ้านกลอง 254
31 12.20
34 13.39
22 8.66
11 4.33
2 0.79
154 60.63
100 39.37%
20  โรงเรียนวัดปิยาราม 47
6 12.77
5 10.64
7 14.89
0 0.00
0 0.00
29 61.70
18 38.30%
21  โรงเรียนวัดแจ้ง 21
3 14.29
0 0.00
5 23.81
0 0.00
0 0.00
13 61.90
8 38.10%
22  โรงเรียนทัศนาวลัย 111
13 11.71
9 8.11
7 6.31
9 8.11
4 3.60
69 62.16
42 37.84%
23  โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ 45
3 6.67
1 2.22
13 28.89
0 0.00
0 0.00
28 62.22
17 37.78%
24  โรงเรียนวัดหน้าสตน 149
18 12.08
15 10.07
12 8.05
9 6.04
2 1.34
93 62.42
56 37.58%
25  โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ 59
1 1.69
2 3.39
8 13.56
4 6.78
7 11.86
37 62.71
22 37.29%
26  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 27
4 14.81
1 3.70
5 18.52
0 0.00
0 0.00
17 62.96
10 37.04%
27  โรงเรียนวัดสมควร 170
9 5.29
3 1.76
13 7.65
13 7.65
23 13.53
109 64.12
61 35.88%
28  โรงเรียนสุนทราภิบาล 86
6 6.98
5 5.81
10 11.63
4 4.65
5 5.81
56 65.12
30 34.88%
29  โรงเรียนวัดควนเกย 115
3 2.61
4 3.48
10 8.70
10 8.70
13 11.30
75 65.22
40 34.78%
30  โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 462
46 9.96
73 15.80
37 8.01
3 0.65
0 0.00
303 65.58
159 34.42%
31  โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 64
7 10.94
5 7.81
7 10.94
1 1.56
2 3.13
42 65.63
22 34.38%
32  โรงเรียนวัดพระบาท 32
3 9.38
2 6.25
2 6.25
3 9.38
1 3.13
21 65.63
11 34.38%
33  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 110
3 2.73
6 5.45
7 6.36
8 7.27
13 11.82
73 66.36
37 33.64%
34  โรงเรียนบ้านเกยเชน 9
2 22.22
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
35  โรงเรียนวัดบ้านด่าน 49
6 12.24
2 4.08
5 10.20
2 4.08
1 2.04
33 67.35
16 32.65%
36  โรงเรียนบ้านปากเชียร 370
17 4.59
21 5.68
26 7.03
28 7.57
28 7.57
250 67.57
120 32.43%
37  โรงเรียนวัดมหิสสราราม 31
2 6.45
0 0.00
7 22.58
1 3.23
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
38  โรงเรียนวัดดอนรักษา 42
4 9.52
2 4.76
7 16.67
0 0.00
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
39  โรงเรียนวัดทองพูน 78
4 5.13
6 7.69
6 7.69
4 5.13
4 5.13
54 69.23
24 30.77%
40  โรงเรียนบ้านลำหัก 114
20 17.54
0 0.00
15 13.16
0 0.00
0 0.00
79 69.30
35 30.70%
41  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น 46
4 8.70
3 6.52
5 10.87
2 4.35
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
42  โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 513
39 7.60
12 2.34
52 10.14
23 4.48
27 5.26
360 70.18
153 29.82%
43  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 88
7 7.95
4 4.55
13 14.77
2 2.27
0 0.00
62 70.45
26 29.55%
44  โรงเรียนบ้านควนชิง 85
0 0.00
5 5.88
5 5.88
5 5.88
10 11.76
60 70.59
25 29.41%
45  โรงเรียนบ้านไสขาม 51
4 7.84
4 7.84
5 9.80
1 1.96
1 1.96
36 70.59
15 29.41%
46  โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง 76
5 6.58
6 7.89
5 6.58
4 5.26
2 2.63
54 71.05
22 28.95%
47  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 137
19 13.87
10 7.30
6 4.38
4 2.92
0 0.00
98 71.53
39 28.47%
48  โรงเรียนบ้านควนมุด 110
7 6.36
6 5.45
14 12.73
4 3.64
0 0.00
79 71.82
31 28.18%
49  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 125
11 8.80
8 6.40
9 7.20
7 5.60
0 0.00
90 72.00
35 28.00%
50  โรงเรียนวัดบ่อล้อ 320
23 7.19
12 3.75
37 11.56
17 5.31
0 0.00
231 72.19
89 27.81%
51  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 65
6 9.23
6 9.23
6 9.23
0 0.00
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
52  โรงเรียนวัดไม้เสียบ 380
38 10.00
29 7.63
38 10.00
0 0.00
0 0.00
275 72.37
105 27.63%
53  โรงเรียนวัดดอนมะปราง 70
8 11.43
0 0.00
11 15.71
0 0.00
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
54  โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 168
7 4.17
37 22.02
0 0.00
0 0.00
1 0.60
123 73.21
45 26.79%
55  โรงเรียนวัดทะเลปัง 65
13 20.00
2 3.08
2 3.08
0 0.00
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
56  โรงเรียนวัดจิกพนม 119
8 6.72
4 3.36
9 7.56
10 8.40
0 0.00
88 73.95
31 26.05%
57  โรงเรียนบ้านเกาะทัง 66
4 6.06
5 7.58
4 6.06
3 4.55
1 1.52
49 74.24
17 25.76%
58  โรงเรียนบ้านคอกวัว 55
1 1.82
0 0.00
11 20.00
2 3.64
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
59  โรงเรียนบ้านบางปรง 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
60  โรงเรียนวัดเขาน้อย 106
10 9.43
5 4.72
4 3.77
7 6.60
0 0.00
80 75.47
26 24.53%
61  โรงเรียนเขาพระทอง 144
8 5.56
1 0.69
26 18.06
0 0.00
0 0.00
109 75.69
35 24.31%
62  โรงเรียนวัดคงคาวดี 104
5 4.81
3 2.88
7 6.73
4 3.85
6 5.77
79 75.96
25 24.04%
63  โรงเรียนบ้านด่าน 142
10 7.04
6 4.23
16 11.27
0 0.00
2 1.41
108 76.06
34 23.94%
64  โรงเรียนบ้านชะอวด 1413
34 2.41
23 1.63
87 6.16
67 4.74
125 8.85
1077 76.22
336 23.78%
65  โรงเรียนบ้านห้วยโส 55
1 1.82
0 0.00
12 21.82
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
66  โรงเรียนบ้านบางเนียน 73
2 2.74
0 0.00
11 15.07
4 5.48
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
67  โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา 52
3 5.77
2 3.85
7 13.46
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
68  โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง 105
1 0.95
1 0.95
20 19.05
1 0.95
1 0.95
81 77.14
24 22.86%
69  โรงเรียนวัดวังกลม 88
5 5.68
2 2.27
13 14.77
0 0.00
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
70  โรงเรียนบ้านห้วยหาร 637
70 10.99
21 3.30
53 8.32
0 0.00
0 0.00
493 77.39
144 22.61%
71  โรงเรียนบ้านพรุบัว 99
4 4.04
3 3.03
15 15.15
0 0.00
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
72  โรงเรียนวัดบ้านราม 32
3 9.38
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
73  โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 156
17 10.90
6 3.85
5 3.21
6 3.85
0 0.00
122 78.21
34 21.79%
74  โรงเรียนวัดบางคุระ 78
8 10.26
2 2.56
3 3.85
1 1.28
3 3.85
61 78.21
17 21.79%
75  โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1102
67 6.08
14 1.27
141 12.79
8 0.73
9 0.82
863 78.31
239 21.69%
76  โรงเรียนวัดอิมอญ 93
3 3.23
5 5.38
12 12.90
0 0.00
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
77  โรงเรียนบ้านนางหลง 85
5 5.88
5 5.88
2 2.35
4 4.71
2 2.35
67 78.82
18 21.18%
78  โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 104
6 5.77
7 6.73
8 7.69
0 0.00
1 0.96
82 78.85
22 21.15%
79  โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 123
9 7.32
13 10.57
0 0.00
2 1.63
2 1.63
97 78.86
26 21.14%
80  โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 129
6 4.65
4 3.10
9 6.98
5 3.88
3 2.33
102 79.07
27 20.93%
81  โรงเรียนวัดบางด้วน 82
6 7.32
2 2.44
4 4.88
4 4.88
1 1.22
65 79.27
17 20.73%
82  โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 113
4 3.54
6 5.31
5 4.42
6 5.31
2 1.77
90 79.65
23 20.35%
83  โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 291
6 2.06
5 1.72
26 8.93
7 2.41
15 5.15
232 79.73
59 20.27%
84  โรงเรียนบ้านกุมแป 197
7 3.55
12 6.09
11 5.58
9 4.57
0 0.00
158 80.20
39 19.80%
85  โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 157
6 3.82
8 5.10
6 3.82
3 1.91
8 5.10
126 80.25
31 19.75%
86  โรงเรียนวัดท่าสะท้อน 41
1 2.44
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
87  โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 145
2 1.38
0 0.00
26 17.93
0 0.00
0 0.00
117 80.69
28 19.31%
88  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 141
1 0.71
2 1.42
17 12.06
2 1.42
5 3.55
114 80.85
27 19.15%
89  โรงเรียนบ้านหนองหิน 142
9 6.34
1 0.70
17 11.97
0 0.00
0 0.00
115 80.99
27 19.01%
90  โรงเรียนวัดท่าเสม็ด 102
5 4.90
5 4.90
9 8.82
0 0.00
0 0.00
83 81.37
19 18.63%
91  โรงเรียนบ้านลำคลอง 70
4 5.71
0 0.00
9 12.86
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
92  โรงเรียนวัดบางตะพาน (เขมจาโร) 54
2 3.70
5 9.26
2 3.70
0 0.00
1 1.85
44 81.48
10 18.52%
93  โรงเรียนวัดปากควน 108
1 0.93
2 1.85
6 5.56
3 2.78
8 7.41
88 81.48
20 18.52%
94  โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 109
3 2.75
1 0.92
14 12.84
2 1.83
0 0.00
89 81.65
20 18.35%
95  โรงเรียนบ้านบางด้วน 44
1 2.27
0 0.00
7 15.91
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
96  โรงเรียนวัดบ่อโพง 116
10 8.62
1 0.86
9 7.76
1 0.86
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
97  โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 283
14 4.95
9 3.18
28 9.89
0 0.00
0 0.00
232 81.98
51 18.02%
98  โรงเรียนบ้านวังใส 95
7 7.37
2 2.11
8 8.42
0 0.00
0 0.00
78 82.11
17 17.89%
99  โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 73
1 1.37
3 4.11
9 12.33
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
100  โรงเรียนบ้านปากบางกลม 85
5 5.88
1 1.18
9 10.59
0 0.00
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
101  โรงเรียนวัดควนป้อม 63
2 3.17
0 0.00
7 11.11
2 3.17
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
102  โรงเรียนวัดท้ายโนต 126
1 0.79
7 5.56
14 11.11
0 0.00
0 0.00
104 82.54
22 17.46%
103  โรงเรียนวัดแดง 196
9 4.59
1 0.51
19 9.69
5 2.55
0 0.00
162 82.65
34 17.35%
104  โรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 210
9 4.29
7 3.33
12 5.71
8 3.81
0 0.00
174 82.86
36 17.14%
105  โรงเรียนบ้านหนองบัว 70
4 5.71
1 1.43
6 8.57
1 1.43
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
106  โรงเรียนบ้านบางลึก 47
1 2.13
1 2.13
6 12.77
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
107  โรงเรียนบ้านบางพระ 279
14 5.02
5 1.79
3 1.08
25 8.96
0 0.00
232 83.15
47 16.85%
108  โรงเรียนบ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 84
4 4.76
3 3.57
5 5.95
2 2.38
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
109  โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง 42
1 2.38
1 2.38
5 11.90
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
110  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 254
8 3.15
4 1.57
20 7.87
9 3.54
1 0.39
212 83.46
42 16.54%
111  โรงเรียนบ้านดอนทราย 91
2 2.20
0 0.00
13 14.29
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
112  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 31
2 6.45
0 0.00
2 6.45
1 3.23
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
113  โรงเรียนบ้านท่าไทร (อำเภอชะอวด) 249
3 1.20
11 4.42
26 10.44
0 0.00
0 0.00
209 83.94
40 16.06%
114  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 107
7 6.54
0 0.00
10 9.35
0 0.00
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
115  โรงเรียนวัดโคกทราง 51
3 5.88
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
116  โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม 71
2 2.82
5 7.04
0 0.00
1 1.41
3 4.23
60 84.51
11 15.49%
117  โรงเรียนวัดคันธมาลี 252
7 2.78
2 0.79
19 7.54
9 3.57
2 0.79
213 84.52
39 15.48%
118  โรงเรียนวัดบางฉนาก 26
4 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
119  โรงเรียนวัดปากระวะ 46
2 4.35
1 2.17
4 8.70
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
120  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 33
2 6.06
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
121  โรงเรียนวัดขนาบนาก 87
5 5.75
0 0.00
8 9.20
0 0.00
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
122  โรงเรียนวัดควนชะลิก 189
7 3.70
0 0.00
21 11.11
0 0.00
0 0.00
161 85.19
28 14.81%
123  โรงเรียนวัดสระ 177
10 5.65
3 1.69
9 5.08
4 2.26
0 0.00
151 85.31
26 14.69%
124  โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 157
13 8.28
0 0.00
0 0.00
10 6.37
0 0.00
134 85.35
23 14.65%
125  โรงเรียนบ้านหนองมาก 28
1 3.57
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
126  โรงเรียนวัดรามแก้ว 49
0 0.00
0 0.00
6 12.24
1 2.04
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
127  โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 169
8 4.73
4 2.37
5 2.96
3 1.78
4 2.37
145 85.80
24 14.20%
128  โรงเรียนบ้านควนรุย 193
12 6.22
0 0.00
15 7.77
0 0.00
0 0.00
166 86.01
27 13.99%
129  โรงเรียนวัดธาราวง 137
3 2.19
8 5.84
8 5.84
0 0.00
0 0.00
118 86.13
19 13.87%
130  โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 145
2 1.38
0 0.00
15 10.34
1 0.69
2 1.38
125 86.21
20 13.79%
131  โรงเรียนบ้านเกาะสุด 73
1 1.37
1 1.37
8 10.96
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
132  โรงเรียนวัดสุขุม 59
1 1.69
1 1.69
6 10.17
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
133  โรงเรียนวัดอู่แก้ว 111
8 7.21
3 2.70
4 3.60
0 0.00
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
134  โรงเรียนวัดโคกยาง 83
5 6.02
0 0.00
6 7.23
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
135  โรงเรียนบ้านควนเงิน 174
8 4.60
1 0.57
13 7.47
1 0.57
0 0.00
151 86.78
23 13.22%
136  โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 250
11 4.40
3 1.20
16 6.40
3 1.20
0 0.00
217 86.80
33 13.20%
137  โรงเรียนวัดปากเหมือง 137
4 2.92
3 2.19
3 2.19
5 3.65
3 2.19
119 86.86
18 13.14%
138  โรงเรียนวัดโบสถ์ 61
8 13.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
139  โรงเรียนบ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) 107
1 0.93
2 1.87
11 10.28
0 0.00
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
140  โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ 107
4 3.74
6 5.61
2 1.87
2 1.87
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
141  โรงเรียนวัดควนเถียะ 177
7 3.95
2 1.13
14 7.91
0 0.00
0 0.00
154 87.01
23 12.99%
142  โรงเรียนวัดหอยกัน 62
0 0.00
0 0.00
8 12.90
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
143  โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ 55
2 3.64
1 1.82
3 5.45
1 1.82
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
144  โรงเรียนบ้านขอนหาด 184
15 8.15
2 1.09
6 3.26
0 0.00
0 0.00
161 87.50
23 12.50%
145  โรงเรียนวัดปากแพรก 96
1 1.04
0 0.00
11 11.46
0 0.00
0 0.00
84 87.50
12 12.50%
146  โรงเรียนวัดเกาะจาก 196
15 7.65
7 3.57
1 0.51
1 0.51
0 0.00
172 87.76
24 12.24%
147  โรงเรียนวัดเทพนมเชือด 123
6 4.88
3 2.44
6 4.88
0 0.00
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
148  โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ 149
8 5.37
7 4.70
3 2.01
0 0.00
0 0.00
131 87.92
18 12.08%
149  โรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 117
1 0.85
0 0.00
7 5.98
1 0.85
5 4.27
103 88.03
14 11.97%
150  โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 180
4 2.22
7 3.89
7 3.89
3 1.67
0 0.00
159 88.33
21 11.67%
151  โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย 120
4 3.33
4 3.33
6 5.00
0 0.00
0 0.00
106 88.33
14 11.67%
152  โรงเรียนบ้านลานนา 97
2 2.06
3 3.09
6 6.19
0 0.00
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
153  โรงเรียนบ้านหนองกก 18
1 5.56
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
154  โรงเรียนบ้านอายเลา 126
4 3.17
2 1.59
5 3.97
1 0.79
2 1.59
112 88.89
14 11.11%
155  โรงเรียนวัดท่าเสริม 36
2 5.56
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
156  โรงเรียนบ้านบางน้อย 109
8 7.34
4 3.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 88.99
12 11.01%
157  โรงเรียนบ้านท่าเตียน 74
2 2.70
2 2.70
4 5.41
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
158  โรงเรียนวัดพระอานนท์ 112
1 0.89
2 1.79
9 8.04
0 0.00
0 0.00
100 89.29
12 10.71%
159  โรงเรียนวัดสามัคยาราม 162
0 0.00
1 0.62
16 9.88
0 0.00
0 0.00
145 89.51
17 10.49%
160  โรงเรียนวัดปลายสระ 144
8 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 4.86
129 89.58
15 10.42%
161  โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 58
0 0.00
0 0.00
3 5.17
0 0.00
3 5.17
52 89.66
6 10.34%
162  โรงเรียนบ้านปากพรุ 80
0 0.00
2 2.50
2 2.50
3 3.75
1 1.25
72 90.00
8 10.00%
163  โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา 40
2 5.00
0 0.00
0 0.00
1 2.50
1 2.50
36 90.00
4 10.00%
164  โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม 20
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
165  โรงเรียนบ้านชายทะเล 91
3 3.30
3 3.30
3 3.30
0 0.00
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
166  โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง 71
2 2.82
4 5.63
1 1.41
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
167  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 64
0 0.00
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
168  โรงเรียนวัดเหมก 22
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
169  โรงเรียนบ้านควนมิตร 135
5 3.70
3 2.22
4 2.96
0 0.00
0 0.00
123 91.11
12 8.89%
170  โรงเรียนวัดบูรณาวาส 164
6 3.66
0 0.00
8 4.88
0 0.00
0 0.00
150 91.46
14 8.54%
171  โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
1 2.13
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
172  โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 134
2 1.49
0 0.00
8 5.97
1 0.75
0 0.00
123 91.79
11 8.21%
173  โรงเรียนวัดทายิการาม 61
2 3.28
0 0.00
2 3.28
1 1.64
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
174  โรงเรียนบ้านโคกทราย 99
1 1.01
1 1.01
6 6.06
0 0.00
0 0.00
91 91.92
8 8.08%
175  โรงเรียนบ้านปลายราง 87
2 2.30
0 0.00
4 4.60
1 1.15
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
176  โรงเรียนบ้านบางแรด 51
0 0.00
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
177  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 51
2 3.92
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
178  โรงเรียนวัดแหลม 205
5 2.44
5 2.44
6 2.93
0 0.00
0 0.00
189 92.20
16 7.80%
179  โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 154
3 1.95
3 1.95
2 1.30
2 1.30
2 1.30
142 92.21
12 7.79%
180  โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ 91
3 3.30
0 0.00
0 0.00
2 2.20
2 2.20
84 92.31
7 7.69%
181  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 26
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
182  โรงเรียนวัดบางพระ 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
183  โรงเรียนวัดโคกพิกุล 81
2 2.47
0 0.00
4 4.94
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
184  โรงเรียนบ้านหน้าศาล 287
6 2.09
3 1.05
8 2.79
3 1.05
1 0.35
266 92.68
21 7.32%
185  โรงเรียนวัดบางไทร 82
0 0.00
0 0.00
4 4.88
2 2.44
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
186  โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 56
1 1.79
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
187  โรงเรียนบ้านนา 115
3 2.61
0 0.00
4 3.48
1 0.87
0 0.00
107 93.04
8 6.96%
188  โรงเรียนวัดป่าระกำ 90
3 3.33
2 2.22
1 1.11
0 0.00
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
189  โรงเรียนวัดควนใส 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
1 2.17
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
190  โรงเรียนวัดวัวหลุง 95
3 3.16
1 1.05
2 2.11
0 0.00
0 0.00
89 93.68
6 6.32%
191  โรงเรียนบ้านบางวัง 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
192  โรงเรียนวัดสามแพรก 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
193  โรงเรียนบ้านหนองบอน 114
3 2.63
1 0.88
3 2.63
1 0.88
-1 -0.88
107 93.86
7 6.14%
194  โรงเรียนบ้านหัวไทร 74
2 2.70
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
70 94.59
4 5.41%
195  โรงเรียนวัดฉิมหลา 114
5 4.39
0 0.00
1 0.88
0 0.00
0 0.00
108 94.74
6 5.26%
196  โรงเรียนบ้านคอพรุ 78
0 0.00
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
74 94.87
4 5.13%
197  โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
198  โรงเรียนวัดปากตรง 137
7 5.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
130 94.89
7 5.11%
199  โรงเรียนวัดบ้านงาม 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
200  โรงเรียนบ้านตูล 82
0 0.00
1 1.22
3 3.66
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
201  โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว 82
0 0.00
1 1.22
3 3.66
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
202  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
203  โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
204  โรงเรียนวัดทวยเทพ 43
0 0.00
1 2.33
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
205  โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 225
4 1.78
1 0.44
2 0.89
3 1.33
0 0.00
215 95.56
10 4.44%
206  โรงเรียนวัดหนา 106
0 0.00
0 0.00
4 3.77
0 0.00
0 0.00
102 96.23
4 3.77%
207  โรงเรียนวัดวังฆ้อง 192
1 0.52
1 0.52
4 2.08
0 0.00
1 0.52
185 96.35
7 3.65%
208  โรงเรียนวัดควนยาว 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
209  โรงเรียนวัดถลุงทอง 35
0 0.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
210  โรงเรียนบ้านตรอกแค 141
0 0.00
0 0.00
3 2.13
1 0.71
0 0.00
137 97.16
4 2.84%
211  โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ 72
0 0.00
1 1.39
1 1.39
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
212  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 161
0 0.00
0 0.00
3 1.86
1 0.62
0 0.00
157 97.52
4 2.48%
213  โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 249
3 1.20
0 0.00
0 0.00
1 0.40
1 0.40
244 97.99
5 2.01%
214  โรงเรียนบ้านวังหอน 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
50 98.04
1 1.96%
215  โรงเรียนบ้านท่าขนาน 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านท่าไทร(อำเภอร่อนพิบูลย์) 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านทุ่งบก 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านหัวปอ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านใสถิน 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านหัวลำพู 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนวัดคลองขยัน 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนวัดธงทอง 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนวัดบางศาลา 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนวัดบางทองคำ 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนวัดบางยิ่ว 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
226  โรงเรียนวัดหงส์แก้ว 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนวัดสระแก้ว 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 100.00
0 0.00%
228  โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
229  โรงเรียนวัดโคกสูง 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,439 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,355 5.13
เตี้ย  839 3.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,949 7.37
ผอมและเตี้ย  581 2.20
อ้วนและเตี้ย  497 1.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,218 80.25
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,221 คน


19.75%


Powered By www.thaieducation.net