ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 232 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 232 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง 15
13 86.67
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00%
2  โรงเรียนวัดดอนผาสุก 6
1 16.67
1 16.67
1 16.67
1 16.67
2 33.33
0 0.00
6 100.00%
3  โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 133
8 6.02
6 4.51
31 23.31
14 10.53
37 27.82
37 27.82
96 72.18%
4  โรงเรียนวัดหนองจิก 152
26 17.11
14 9.21
16 10.53
20 13.16
24 15.79
52 34.21
100 65.79%
5  โรงเรียนบ้านบางโหนด 72
14 19.44
11 15.28
7 9.72
4 5.56
2 2.78
34 47.22
38 52.78%
6  โรงเรียนวัดโคกคราม 29
6 20.69
2 6.90
5 17.24
1 3.45
1 3.45
14 48.28
15 51.72%
7  โรงเรียนบ้านดอนโตนด 18
6 33.33
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
9 50.00
9 50.00%
8  โรงเรียนวัดท้ายทะเล 62
9 14.52
4 6.45
10 16.13
7 11.29
1 1.61
31 50.00
31 50.00%
9  โรงเรียนวัดบางทวด 80
2 2.50
5 6.25
7 8.75
1 1.25
22 27.50
43 53.75
37 46.25%
10  โรงเรียนวัดตรงบน 37
1 2.70
3 8.11
12 32.43
0 0.00
1 2.70
20 54.05
17 45.95%
11  โรงเรียนบ้านหอยราก 57
8 14.04
6 10.53
6 10.53
6 10.53
0 0.00
31 54.39
26 45.61%
12  โรงเรียนวัดเทพมงคล 140
15 10.71
15 10.71
16 11.43
12 8.57
5 3.57
77 55.00
63 45.00%
13  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 90
15 16.67
7 7.78
11 12.22
4 4.44
3 3.33
50 55.56
40 44.44%
14  โรงเรียนวัดชะอวด 122
23 18.85
9 7.38
18 14.75
1 0.82
0 0.00
71 58.20
51 41.80%
15  โรงเรียนบ้านควนโตน 67
3 4.48
0 0.00
25 37.31
0 0.00
0 0.00
39 58.21
28 41.79%
16  โรงเรียนวัดควนเคร็ง 119
5 4.20
7 5.88
9 7.56
15 12.61
12 10.08
71 59.66
48 40.34%
17  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 132
20 15.15
16 12.12
8 6.06
9 6.82
0 0.00
79 59.85
53 40.15%
18  โรงเรียนวัดรักขิตวัน 135
8 5.93
16 11.85
18 13.33
7 5.19
5 3.70
81 60.00
54 40.00%
19  โรงเรียนบ้านหนองนนทรี 106
13 12.26
11 10.38
4 3.77
11 10.38
3 2.83
64 60.38
42 39.62%
20  โรงเรียนบ้านกลอง 254
31 12.20
34 13.39
22 8.66
11 4.33
2 0.79
154 60.63
100 39.37%
21  โรงเรียนวัดปิยาราม 47
6 12.77
5 10.64
7 14.89
0 0.00
0 0.00
29 61.70
18 38.30%
22  โรงเรียนวัดแจ้ง 21
3 14.29
0 0.00
5 23.81
0 0.00
0 0.00
13 61.90
8 38.10%
23  โรงเรียนทัศนาวลัย 111
13 11.71
9 8.11
7 6.31
9 8.11
4 3.60
69 62.16
42 37.84%
24  โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ 45
3 6.67
1 2.22
13 28.89
0 0.00
0 0.00
28 62.22
17 37.78%
25  โรงเรียนวัดหน้าสตน 149
18 12.08
15 10.07
12 8.05
9 6.04
2 1.34
93 62.42
56 37.58%
26  โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ 59
1 1.69
2 3.39
8 13.56
4 6.78
7 11.86
37 62.71
22 37.29%
27  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 27
4 14.81
1 3.70
5 18.52
0 0.00
0 0.00
17 62.96
10 37.04%
28  โรงเรียนวัดสมควร 170
9 5.29
3 1.76
13 7.65
13 7.65
23 13.53
109 64.12
61 35.88%
29  โรงเรียนสุนทราภิบาล 86
6 6.98
5 5.81
10 11.63
4 4.65
5 5.81
56 65.12
30 34.88%
30  โรงเรียนวัดควนเกย 115
3 2.61
4 3.48
10 8.70
10 8.70
13 11.30
75 65.22
40 34.78%
31  โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 462
46 9.96
73 15.80
37 8.01
3 0.65
0 0.00
303 65.58
159 34.42%
32  โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 64
7 10.94
5 7.81
7 10.94
1 1.56
2 3.13
42 65.63
22 34.38%
33  โรงเรียนวัดพระบาท 32
3 9.38
2 6.25
2 6.25
3 9.38
1 3.13
21 65.63
11 34.38%
34  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 110
3 2.73
6 5.45
7 6.36
8 7.27
13 11.82
73 66.36
37 33.64%
35  โรงเรียนบ้านชายควน 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
1 16.67
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
36  โรงเรียนบ้านเกยเชน 9
2 22.22
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
37  โรงเรียนวัดบ้านด่าน 49
6 12.24
2 4.08
5 10.20
2 4.08
1 2.04
33 67.35
16 32.65%
38  โรงเรียนบ้านปากเชียร 370
17 4.59
21 5.68
26 7.03
28 7.57
28 7.57
250 67.57
120 32.43%
39  โรงเรียนวัดมหิสสราราม 31
2 6.45
0 0.00
7 22.58
1 3.23
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
40  โรงเรียนวัดดอนรักษา 42
4 9.52
2 4.76
7 16.67
0 0.00
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
41  โรงเรียนวัดทองพูน 78
4 5.13
6 7.69
6 7.69
4 5.13
4 5.13
54 69.23
24 30.77%
42  โรงเรียนบ้านลำหัก 114
20 17.54
0 0.00
15 13.16
0 0.00
0 0.00
79 69.30
35 30.70%
43  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น 46
4 8.70
3 6.52
5 10.87
2 4.35
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
44  โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 513
39 7.60
12 2.34
52 10.14
23 4.48
27 5.26
360 70.18
153 29.82%
45  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 88
7 7.95
4 4.55
13 14.77
2 2.27
0 0.00
62 70.45
26 29.55%
46  โรงเรียนบ้านควนชิง 85
0 0.00
5 5.88
5 5.88
5 5.88
10 11.76
60 70.59
25 29.41%
47  โรงเรียนบ้านไสขาม 51
4 7.84
4 7.84
5 9.80
1 1.96
1 1.96
36 70.59
15 29.41%
48  โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง 76
5 6.58
6 7.89
5 6.58
4 5.26
2 2.63
54 71.05
22 28.95%
49  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 137
19 13.87
10 7.30
6 4.38
4 2.92
0 0.00
98 71.53
39 28.47%
50  โรงเรียนบ้านควนมุด 110
7 6.36
6 5.45
14 12.73
4 3.64
0 0.00
79 71.82
31 28.18%
51  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 125
11 8.80
8 6.40
9 7.20
7 5.60
0 0.00
90 72.00
35 28.00%
52  โรงเรียนวัดบ่อล้อ 320
23 7.19
12 3.75
37 11.56
17 5.31
0 0.00
231 72.19
89 27.81%
53  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 65
6 9.23
6 9.23
6 9.23
0 0.00
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
54  โรงเรียนวัดไม้เสียบ 380
38 10.00
29 7.63
38 10.00
0 0.00
0 0.00
275 72.37
105 27.63%
55  โรงเรียนวัดดอนมะปราง 70
8 11.43
0 0.00
11 15.71
0 0.00
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
56  โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 168
7 4.17
37 22.02
0 0.00
0 0.00
1 0.60
123 73.21
45 26.79%
57  โรงเรียนวัดทะเลปัง 65
13 20.00
2 3.08
2 3.08
0 0.00
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
58  โรงเรียนวัดจิกพนม 119
8 6.72
4 3.36
9 7.56
10 8.40
0 0.00
88 73.95
31 26.05%
59  โรงเรียนบ้านเกาะทัง 66
4 6.06
5 7.58
4 6.06
3 4.55
1 1.52
49 74.24
17 25.76%
60  โรงเรียนบ้านคอกวัว 55
1 1.82
0 0.00
11 20.00
2 3.64
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
61  โรงเรียนบ้านบางปรง 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
62  โรงเรียนวัดเขาน้อย 106
10 9.43
5 4.72
4 3.77
7 6.60
0 0.00
80 75.47
26 24.53%
63  โรงเรียนเขาพระทอง 144
8 5.56
1 0.69
26 18.06
0 0.00
0 0.00
109 75.69
35 24.31%
64  โรงเรียนวัดคงคาวดี 104
5 4.81
3 2.88
7 6.73
4 3.85
6 5.77
79 75.96
25 24.04%
65  โรงเรียนบ้านด่าน 142
10 7.04
6 4.23
16 11.27
0 0.00
2 1.41
108 76.06
34 23.94%
66  โรงเรียนบ้านชะอวด 1413
34 2.41
23 1.63
87 6.16
67 4.74
125 8.85
1077 76.22
336 23.78%
67  โรงเรียนบ้านห้วยโส 55
1 1.82
0 0.00
12 21.82
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
68  โรงเรียนบ้านบางเนียน 73
2 2.74
0 0.00
11 15.07
4 5.48
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
69  โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา 52
3 5.77
2 3.85
7 13.46
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
70  โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง 105
1 0.95
1 0.95
20 19.05
1 0.95
1 0.95
81 77.14
24 22.86%
71  โรงเรียนวัดวังกลม 88
5 5.68
2 2.27
13 14.77
0 0.00
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
72  โรงเรียนบ้านห้วยหาร 637
70 10.99
21 3.30
53 8.32
0 0.00
0 0.00
493 77.39
144 22.61%
73  โรงเรียนบ้านพรุบัว 99
4 4.04
3 3.03
15 15.15
0 0.00
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
74  โรงเรียนวัดบ้านราม 32
3 9.38
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
75  โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 156
17 10.90
6 3.85
5 3.21
6 3.85
0 0.00
122 78.21
34 21.79%
76  โรงเรียนวัดบางคุระ 78
8 10.26
2 2.56
3 3.85
1 1.28
3 3.85
61 78.21
17 21.79%
77  โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1102
67 6.08
14 1.27
141 12.79
8 0.73
9 0.82
863 78.31
239 21.69%
78  โรงเรียนวัดอิมอญ 93
3 3.23
5 5.38
12 12.90
0 0.00
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
79  โรงเรียนบ้านนางหลง 85
5 5.88
5 5.88
2 2.35
4 4.71
2 2.35
67 78.82
18 21.18%
80  โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 104
6 5.77
7 6.73
8 7.69
0 0.00
1 0.96
82 78.85
22 21.15%
81  โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 123
9 7.32
13 10.57
0 0.00
2 1.63
2 1.63
97 78.86
26 21.14%
82  โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 129
6 4.65
4 3.10
9 6.98
5 3.88
3 2.33
102 79.07
27 20.93%
83  โรงเรียนวัดบางด้วน 82
6 7.32
2 2.44
4 4.88
4 4.88
1 1.22
65 79.27
17 20.73%
84  โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 113
4 3.54
6 5.31
5 4.42
6 5.31
2 1.77
90 79.65
23 20.35%
85  โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 291
6 2.06
5 1.72
26 8.93
7 2.41
15 5.15
232 79.73
59 20.27%
86  โรงเรียนบ้านกุมแป 197
7 3.55
12 6.09
11 5.58
9 4.57
0 0.00
158 80.20
39 19.80%
87  โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 157
6 3.82
8 5.10
6 3.82
3 1.91
8 5.10
126 80.25
31 19.75%
88  โรงเรียนวัดท่าสะท้อน 41
1 2.44
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
89  โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 145
2 1.38
0 0.00
26 17.93
0 0.00
0 0.00
117 80.69
28 19.31%
90  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 141
1 0.71
2 1.42
17 12.06
2 1.42
5 3.55
114 80.85
27 19.15%
91  โรงเรียนบ้านหนองหิน 142
9 6.34
1 0.70
17 11.97
0 0.00
0 0.00
115 80.99
27 19.01%
92  โรงเรียนวัดท่าเสม็ด 102
5 4.90
5 4.90
9 8.82
0 0.00
0 0.00
83 81.37
19 18.63%
93  โรงเรียนบ้านลำคลอง 70
4 5.71
0 0.00
9 12.86
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
94  โรงเรียนวัดบางตะพาน (เขมจาโร) 54
2 3.70
5 9.26
2 3.70
0 0.00
1 1.85
44 81.48
10 18.52%
95  โรงเรียนวัดปากควน 108
1 0.93
2 1.85
6 5.56
3 2.78
8 7.41
88 81.48
20 18.52%
96  โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 109
3 2.75
1 0.92
14 12.84
2 1.83
0 0.00
89 81.65
20 18.35%
97  โรงเรียนบ้านบางด้วน 44
1 2.27
0 0.00
7 15.91
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
98  โรงเรียนวัดบ่อโพง 116
10 8.62
1 0.86
9 7.76
1 0.86
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
99  โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 283
14 4.95
9 3.18
28 9.89
0 0.00
0 0.00
232 81.98
51 18.02%
100  โรงเรียนบ้านวังใส 95
7 7.37
2 2.11
8 8.42
0 0.00
0 0.00
78 82.11
17 17.89%
101  โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 73
1 1.37
3 4.11
9 12.33
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
102  โรงเรียนบ้านปากบางกลม 85
5 5.88
1 1.18
9 10.59
0 0.00
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
103  โรงเรียนวัดควนป้อม 63
2 3.17
0 0.00
7 11.11
2 3.17
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
104  โรงเรียนวัดท้ายโนต 126
1 0.79
7 5.56
14 11.11
0 0.00
0 0.00
104 82.54
22 17.46%
105  โรงเรียนวัดแดง 196
9 4.59
1 0.51
19 9.69
5 2.55
0 0.00
162 82.65
34 17.35%
106  โรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 210
9 4.29
7 3.33
12 5.71
8 3.81
0 0.00
174 82.86
36 17.14%
107  โรงเรียนบ้านหนองบัว 70
4 5.71
1 1.43
6 8.57
1 1.43
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
108  โรงเรียนบ้านบางลึก 47
1 2.13
1 2.13
6 12.77
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
109  โรงเรียนบ้านบางพระ 279
14 5.02
5 1.79
3 1.08
25 8.96
0 0.00
232 83.15
47 16.85%
110  โรงเรียนบ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 84
4 4.76
3 3.57
5 5.95
2 2.38
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
111  โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง 42
1 2.38
1 2.38
5 11.90
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
112  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 254
8 3.15
4 1.57
20 7.87
9 3.54
1 0.39
212 83.46
42 16.54%
113  โรงเรียนบ้านดอนทราย 91
2 2.20
0 0.00
13 14.29
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
114  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 31
2 6.45
0 0.00
2 6.45
1 3.23
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
115  โรงเรียนบ้านท่าไทร (อำเภอชะอวด) 249
3 1.20
11 4.42
26 10.44
0 0.00
0 0.00
209 83.94
40 16.06%
116  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 107
7 6.54
0 0.00
10 9.35
0 0.00
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
117  โรงเรียนวัดโคกทราง 51
3 5.88
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
118  โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม 71
2 2.82
5 7.04
0 0.00
1 1.41
3 4.23
60 84.51
11 15.49%
119  โรงเรียนวัดคันธมาลี 252
7 2.78
2 0.79
19 7.54
9 3.57
2 0.79
213 84.52
39 15.48%
120  โรงเรียนวัดบางฉนาก 26
4 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
121  โรงเรียนวัดปากระวะ 46
2 4.35
1 2.17
4 8.70
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
122  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 33
2 6.06
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
123  โรงเรียนวัดขนาบนาก 87
5 5.75
0 0.00
8 9.20
0 0.00
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
124  โรงเรียนวัดควนชะลิก 189
7 3.70
0 0.00
21 11.11
0 0.00
0 0.00
161 85.19
28 14.81%
125  โรงเรียนวัดสระ 177
10 5.65
3 1.69
9 5.08
4 2.26
0 0.00
151 85.31
26 14.69%
126  โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 157
13 8.28
0 0.00
0 0.00
10 6.37
0 0.00
134 85.35
23 14.65%
127  โรงเรียนบ้านหนองมาก 28
1 3.57
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
128  โรงเรียนวัดรามแก้ว 49
0 0.00
0 0.00
6 12.24
1 2.04
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
129  โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 169
8 4.73
4 2.37
5 2.96
3 1.78
4 2.37
145 85.80
24 14.20%
130  โรงเรียนบ้านควนรุย 193
12 6.22
0 0.00
15 7.77
0 0.00
0 0.00
166 86.01
27 13.99%
131  โรงเรียนวัดธาราวง 137
3 2.19
8 5.84
8 5.84
0 0.00
0 0.00
118 86.13
19 13.87%
132  โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 145
2 1.38
0 0.00
15 10.34
1 0.69
2 1.38
125 86.21
20 13.79%
133  โรงเรียนบ้านเกาะสุด 73
1 1.37
1 1.37
8 10.96
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
134  โรงเรียนวัดสุขุม 59
1 1.69
1 1.69
6 10.17
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
135  โรงเรียนวัดอู่แก้ว 111
8 7.21
3 2.70
4 3.60
0 0.00
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
136  โรงเรียนวัดโคกยาง 83
5 6.02
0 0.00
6 7.23
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
137  โรงเรียนบ้านควนเงิน 174
8 4.60
1 0.57
13 7.47
1 0.57
0 0.00
151 86.78
23 13.22%
138  โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 250
11 4.40
3 1.20
16 6.40
3 1.20
0 0.00
217 86.80
33 13.20%
139  โรงเรียนวัดปากเหมือง 137
4 2.92
3 2.19
3 2.19
5 3.65
3 2.19
119 86.86
18 13.14%
140  โรงเรียนวัดโบสถ์ 61
8 13.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
141  โรงเรียนบ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) 107
1 0.93
2 1.87
11 10.28
0 0.00
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
142  โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ 107
4 3.74
6 5.61
2 1.87
2 1.87
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
143  โรงเรียนวัดควนเถียะ 177
7 3.95
2 1.13
14 7.91
0 0.00
0 0.00
154 87.01
23 12.99%
144  โรงเรียนวัดหอยกัน 62
0 0.00
0 0.00
8 12.90
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
145  โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ 55
2 3.64
1 1.82
3 5.45
1 1.82
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
146  โรงเรียนบ้านขอนหาด 184
15 8.15
2 1.09
6 3.26
0 0.00
0 0.00
161 87.50
23 12.50%
147  โรงเรียนวัดปากแพรก 96
1 1.04
0 0.00
11 11.46
0 0.00
0 0.00
84 87.50
12 12.50%
148  โรงเรียนวัดเกาะจาก 196
15 7.65
7 3.57
1 0.51
1 0.51
0 0.00
172 87.76
24 12.24%
149  โรงเรียนวัดเทพนมเชือด 123
6 4.88
3 2.44
6 4.88
0 0.00
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
150  โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ 149
8 5.37
7 4.70
3 2.01
0 0.00
0 0.00
131 87.92
18 12.08%
151  โรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 117
1 0.85
0 0.00
7 5.98
1 0.85
5 4.27
103 88.03
14 11.97%
152  โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 180
4 2.22
7 3.89
7 3.89
3 1.67
0 0.00
159 88.33
21 11.67%
153  โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย 120
4 3.33
4 3.33
6 5.00
0 0.00
0 0.00
106 88.33
14 11.67%
154  โรงเรียนบ้านลานนา 97
2 2.06
3 3.09
6 6.19
0 0.00
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
155  โรงเรียนบ้านหนองกก 18
1 5.56
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
156  โรงเรียนบ้านอายเลา 126
4 3.17
2 1.59
5 3.97
1 0.79
2 1.59
112 88.89
14 11.11%
157  โรงเรียนวัดท่าเสริม 36
2 5.56
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
158  โรงเรียนบ้านบางน้อย 109
8 7.34
4 3.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 88.99
12 11.01%
159  โรงเรียนบ้านท่าเตียน 74
2 2.70
2 2.70
4 5.41
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
160  โรงเรียนวัดพระอานนท์ 112
1 0.89
2 1.79
9 8.04
0 0.00
0 0.00
100 89.29
12 10.71%
161  โรงเรียนวัดสามัคยาราม 162
0 0.00
1 0.62
16 9.88
0 0.00
0 0.00
145 89.51
17 10.49%
162  โรงเรียนวัดปลายสระ 144
8 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 4.86
129 89.58
15 10.42%
163  โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 58
0 0.00
0 0.00
3 5.17
0 0.00
3 5.17
52 89.66
6 10.34%
164  โรงเรียนบ้านปากพรุ 80
0 0.00
2 2.50
2 2.50
3 3.75
1 1.25
72 90.00
8 10.00%
165  โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา 40
2 5.00
0 0.00
0 0.00
1 2.50
1 2.50
36 90.00
4 10.00%
166  โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม 20
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
167  โรงเรียนบ้านชายทะเล 91
3 3.30
3 3.30
3 3.30
0 0.00
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
168  โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง 71
2 2.82
4 5.63
1 1.41
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
169  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 64
0 0.00
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
170  โรงเรียนบ้านป่าแชง 33
1 3.03
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
171  โรงเรียนวัดเหมก 22
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
172  โรงเรียนบ้านควนมิตร 135
5 3.70
3 2.22
4 2.96
0 0.00
0 0.00
123 91.11
12 8.89%
173  โรงเรียนวัดบูรณาวาส 164
6 3.66
0 0.00
8 4.88
0 0.00
0 0.00
150 91.46
14 8.54%
174  โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
1 2.13
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
175  โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 134
2 1.49
0 0.00
8 5.97
1 0.75
0 0.00
123 91.79
11 8.21%
176  โรงเรียนวัดทายิการาม 61
2 3.28
0 0.00
2 3.28
1 1.64
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
177  โรงเรียนบ้านโคกทราย 99
1 1.01
1 1.01
6 6.06
0 0.00
0 0.00
91 91.92
8 8.08%
178  โรงเรียนบ้านปลายราง 87
2 2.30
0 0.00
4 4.60
1 1.15
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
179  โรงเรียนบ้านบางแรด 51
0 0.00
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
180  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 51
2 3.92
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
181  โรงเรียนวัดแหลม 205
5 2.44
5 2.44
6 2.93
0 0.00
0 0.00
189 92.20
16 7.80%
182  โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 154
3 1.95
3 1.95
2 1.30
2 1.30
2 1.30
142 92.21
12 7.79%
183  โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ 91
3 3.30
0 0.00
0 0.00
2 2.20
2 2.20
84 92.31
7 7.69%
184  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 26
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
185  โรงเรียนวัดบางพระ 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
186  โรงเรียนวัดโคกพิกุล 81
2 2.47
0 0.00
4 4.94
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
187  โรงเรียนบ้านหน้าศาล 287
6 2.09
3 1.05
8 2.79
3 1.05
1 0.35
266 92.68
21 7.32%
188  โรงเรียนวัดบางไทร 82
0 0.00
0 0.00
4 4.88
2 2.44
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
189  โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 56
1 1.79
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
190  โรงเรียนบ้านนา 115
3 2.61
0 0.00
4 3.48
1 0.87
0 0.00
107 93.04
8 6.96%
191  โรงเรียนวัดป่าระกำ 90
3 3.33
2 2.22
1 1.11
0 0.00
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
192  โรงเรียนวัดควนใส 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
1 2.17
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
193  โรงเรียนวัดวัวหลุง 95
3 3.16
1 1.05
2 2.11
0 0.00
0 0.00
89 93.68
6 6.32%
194  โรงเรียนบ้านบางวัง 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
195  โรงเรียนวัดสามแพรก 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
196  โรงเรียนบ้านหนองบอน 114
3 2.63
1 0.88
3 2.63
1 0.88
-1 -0.88
107 93.86
7 6.14%
197  โรงเรียนบ้านหัวไทร 74
2 2.70
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
70 94.59
4 5.41%
198  โรงเรียนวัดฉิมหลา 114
5 4.39
0 0.00
1 0.88
0 0.00
0 0.00
108 94.74
6 5.26%
199  โรงเรียนบ้านคอพรุ 78
0 0.00
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
74 94.87
4 5.13%
200  โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
201  โรงเรียนวัดปากตรง 137
7 5.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
130 94.89
7 5.11%
202  โรงเรียนวัดบ้านงาม 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
203  โรงเรียนบ้านตูล 82
0 0.00
1 1.22
3 3.66
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
204  โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว 82
0 0.00
1 1.22
3 3.66
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
205  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
206  โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
207  โรงเรียนวัดทวยเทพ 43
0 0.00
1 2.33
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
208  โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 225
4 1.78
1 0.44
2 0.89
3 1.33
0 0.00
215 95.56
10 4.44%
209  โรงเรียนวัดหนา 106
0 0.00
0 0.00
4 3.77
0 0.00
0 0.00
102 96.23
4 3.77%
210  โรงเรียนวัดวังฆ้อง 192
1 0.52
1 0.52
4 2.08
0 0.00
1 0.52
185 96.35
7 3.65%
211  โรงเรียนวัดควนยาว 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
212  โรงเรียนวัดถลุงทอง 35
0 0.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
213  โรงเรียนบ้านตรอกแค 141
0 0.00
0 0.00
3 2.13
1 0.71
0 0.00
137 97.16
4 2.84%
214  โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ 72
0 0.00
1 1.39
1 1.39
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
215  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 161
0 0.00
0 0.00
3 1.86
1 0.62
0 0.00
157 97.52
4 2.48%
216  โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 249
3 1.20
0 0.00
0 0.00
1 0.40
1 0.40
244 97.99
5 2.01%
217  โรงเรียนบ้านวังหอน 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
50 98.04
1 1.96%
218  โรงเรียนบ้านท่าขนาน 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านท่าไทร(อำเภอร่อนพิบูลย์) 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านทุ่งบก 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านหัวปอ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านใสถิน 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านหัวลำพู 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนวัดคลองขยัน 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนวัดธงทอง 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
226  โรงเรียนวัดบางศาลา 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนวัดบางทองคำ 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
228  โรงเรียนวัดบางยิ่ว 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
229  โรงเรียนวัดหงส์แก้ว 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
230  โรงเรียนวัดสระแก้ว 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 100.00
0 0.00%
231  โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
232  โรงเรียนวัดโคกสูง 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,484 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,357 5.12
เตี้ย  840 3.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,953 7.37
ผอมและเตี้ย  583 2.20
อ้วนและเตี้ย  499 1.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,252 80.24
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,232 คน


19.76%


Powered By www.thaieducation.net