ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 232 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 232 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดดอนผาสุก 6
1 16.67
1 16.67
1 16.67
1 16.67
2 33.33
0 0.00
6 100.00%
2  โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง 16
12 75.00
0 0.00
3 18.75
1 6.25
0 0.00
0 0.00
16 100.00%
3  โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 133
11 8.27
5 3.76
33 24.81
16 12.03
38 28.57
30 22.56
103 77.44%
4  โรงเรียนวัดหนองจิก 152
26 17.11
14 9.21
16 10.53
20 13.16
24 15.79
52 34.21
100 65.79%
5  โรงเรียนวัดบางทวด 77
8 10.39
10 12.99
1 1.30
5 6.49
18 23.38
35 45.45
42 54.55%
6  โรงเรียนวัดรักขิตวัน 135
8 5.93
16 11.85
18 13.33
24 17.78
5 3.70
64 47.41
71 52.59%
7  โรงเรียนวัดโคกคราม 29
7 24.14
2 6.90
5 17.24
0 0.00
1 3.45
14 48.28
15 51.72%
8  โรงเรียนวัดท้ายทะเล 62
10 16.13
4 6.45
9 14.52
8 12.90
1 1.61
30 48.39
32 51.61%
9  โรงเรียนบ้านดอนโตนด 18
6 33.33
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
9 50.00
9 50.00%
10  โรงเรียนบ้านหอยราก 57
10 17.54
6 10.53
6 10.53
6 10.53
0 0.00
29 50.88
28 49.12%
11  โรงเรียนวัดตรงบน 37
1 2.70
3 8.11
12 32.43
0 0.00
1 2.70
20 54.05
17 45.95%
12  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 90
15 16.67
7 7.78
11 12.22
4 4.44
3 3.33
50 55.56
40 44.44%
13  โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 462
54 11.69
45 9.74
79 17.10
24 5.19
0 0.00
260 56.28
202 43.72%
14  โรงเรียนบ้านบางโหนด 72
11 15.28
9 12.50
6 8.33
3 4.17
2 2.78
41 56.94
31 43.06%
15  โรงเรียนวัดชะอวด 121
23 19.01
9 7.44
18 14.88
1 0.83
0 0.00
70 57.85
51 42.15%
16  โรงเรียนบ้านควนโตน 67
3 4.48
0 0.00
25 37.31
0 0.00
0 0.00
39 58.21
28 41.79%
17  โรงเรียนบ้านกลอง 255
40 15.69
35 13.73
22 8.63
8 3.14
1 0.39
149 58.43
106 41.57%
18  โรงเรียนวัดควนเกย 114
2 1.75
6 5.26
9 7.89
13 11.40
17 14.91
67 58.77
47 41.23%
19  โรงเรียนวัดเทพมงคล 140
16 11.43
14 10.00
11 7.86
11 7.86
5 3.57
83 59.29
57 40.71%
20  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 132
20 15.15
16 12.12
8 6.06
9 6.82
0 0.00
79 59.85
53 40.15%
21  โรงเรียนบ้านเกาะทัง 66
7 10.61
6 9.09
6 9.09
6 9.09
1 1.52
40 60.61
26 39.39%
22  โรงเรียนบ้านหนองนนทรี 106
12 11.32
11 10.38
4 3.77
11 10.38
3 2.83
65 61.32
41 38.68%
23  โรงเรียนวัดปิยาราม 47
6 12.77
5 10.64
7 14.89
0 0.00
0 0.00
29 61.70
18 38.30%
24  โรงเรียนวัดแจ้ง 21
3 14.29
0 0.00
5 23.81
0 0.00
0 0.00
13 61.90
8 38.10%
25  โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ 45
3 6.67
1 2.22
13 28.89
0 0.00
0 0.00
28 62.22
17 37.78%
26  โรงเรียนวัดหน้าสตน 149
18 12.08
15 10.07
12 8.05
9 6.04
2 1.34
93 62.42
56 37.58%
27  โรงเรียนทัศนาวลัย 112
13 11.61
9 8.04
7 6.25
9 8.04
4 3.57
70 62.50
42 37.50%
28  โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ 62
2 3.23
2 3.23
8 12.90
4 6.45
7 11.29
39 62.90
23 37.10%
29  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 27
4 14.81
1 3.70
5 18.52
0 0.00
0 0.00
17 62.96
10 37.04%
30  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น 46
6 13.04
3 6.52
5 10.87
3 6.52
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
31  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 65
10 15.38
7 10.77
7 10.77
0 0.00
0 0.00
41 63.08
24 36.92%
32  โรงเรียนบ้านปากเชียร 370
22 5.95
26 7.03
27 7.30
32 8.65
27 7.30
236 63.78
134 36.22%
33  โรงเรียนวัดจิกพนม 119
10 8.40
5 4.20
12 10.08
16 13.45
0 0.00
76 63.87
43 36.13%
34  โรงเรียนวัดดอนมะปราง 72
7 9.72
9 12.50
10 13.89
0 0.00
0 0.00
46 63.89
26 36.11%
35  โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 513
48 9.36
17 3.31
59 11.50
20 3.90
39 7.60
330 64.33
183 35.67%
36  โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 64
7 10.94
5 7.81
7 10.94
1 1.56
2 3.13
42 65.63
22 34.38%
37  โรงเรียนวัดพระบาท 32
3 9.38
2 6.25
2 6.25
3 9.38
1 3.13
21 65.63
11 34.38%
38  โรงเรียนวัดควนเคร็ง 124
9 7.26
5 4.03
15 12.10
8 6.45
5 4.03
82 66.13
42 33.87%
39  โรงเรียนบ้านชายควน 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
1 16.67
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
40  โรงเรียนบ้านเกยเชน 9
2 22.22
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
41  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 88
8 9.09
5 5.68
13 14.77
3 3.41
0 0.00
59 67.05
29 32.95%
42  โรงเรียนวัดสมควร 170
9 5.29
2 1.18
12 7.06
11 6.47
22 12.94
114 67.06
56 32.94%
43  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 137
21 15.33
12 8.76
8 5.84
4 2.92
0 0.00
92 67.15
45 32.85%
44  โรงเรียนสุนทราภิบาล 86
6 6.98
5 5.81
10 11.63
5 5.81
2 2.33
58 67.44
28 32.56%
45  โรงเรียนวัดเขาน้อย 108
16 14.81
5 4.63
5 4.63
9 8.33
0 0.00
73 67.59
35 32.41%
46  โรงเรียนวัดดอนรักษา 42
4 9.52
2 4.76
7 16.67
0 0.00
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
47  โรงเรียนวัดทองพูน 78
4 5.13
6 7.69
6 7.69
4 5.13
4 5.13
54 69.23
24 30.77%
48  โรงเรียนบ้านลำหัก 114
20 17.54
0 0.00
15 13.16
0 0.00
0 0.00
79 69.30
35 30.70%
49  โรงเรียนวัดบ้านด่าน 49
7 14.29
2 4.08
4 8.16
2 4.08
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
50  โรงเรียนบ้านไสขาม 48
3 6.25
4 8.33
5 10.42
1 2.08
1 2.08
34 70.83
14 29.17%
51  โรงเรียนบ้านควนชิง 86
0 0.00
5 5.81
5 5.81
5 5.81
10 11.63
61 70.93
25 29.07%
52  โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 122
14 11.48
15 12.30
0 0.00
4 3.28
2 1.64
87 71.31
35 28.69%
53  โรงเรียนวัดบ้านราม 32
4 12.50
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
54  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 125
11 8.80
8 6.40
9 7.20
7 5.60
0 0.00
90 72.00
35 28.00%
55  โรงเรียนวัดไม้เสียบ 380
38 10.00
29 7.63
38 10.00
0 0.00
0 0.00
275 72.37
105 27.63%
56  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 110
18 16.36
3 2.73
7 6.36
1 0.91
0 0.00
81 73.64
29 26.36%
57  โรงเรียนวัดบ่อล้อ 320
23 7.19
13 4.06
32 10.00
16 5.00
0 0.00
236 73.75
84 26.25%
58  โรงเรียนบ้านควนมุด 111
7 6.31
6 5.41
12 10.81
4 3.60
0 0.00
82 73.87
29 26.13%
59  โรงเรียนบ้านบางเนียน 73
1 1.37
0 0.00
10 13.70
4 5.48
4 5.48
54 73.97
19 26.03%
60  โรงเรียนวัดมหิสสราราม 31
1 3.23
0 0.00
6 19.35
1 3.23
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
61  โรงเรียนบ้านบางปรง 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
62  โรงเรียนบ้านชะอวด 1412
37 2.62
25 1.77
94 6.66
70 4.96
125 8.85
1061 75.14
351 24.86%
63  โรงเรียนวัดอิมอญ 93
4 4.30
6 6.45
13 13.98
0 0.00
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
64  โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา 49
3 6.12
2 4.08
7 14.29
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
65  โรงเรียนบ้านด่าน 143
11 7.69
6 4.20
15 10.49
0 0.00
2 1.40
109 76.22
34 23.78%
66  โรงเรียนบ้านคอกวัว 55
1 1.82
0 0.00
10 18.18
2 3.64
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
67  โรงเรียนเขาพระทอง 144
8 5.56
1 0.69
25 17.36
0 0.00
0 0.00
110 76.39
34 23.61%
68  โรงเรียนบ้านห้วยหาร 652
71 10.89
24 3.68
58 8.90
0 0.00
0 0.00
499 76.53
153 23.47%
69  โรงเรียนวัดคงคาวดี 103
4 3.88
3 2.91
7 6.80
4 3.88
6 5.83
79 76.70
24 23.30%
70  โรงเรียนบ้านหนองหิน 143
12 8.39
1 0.70
20 13.99
0 0.00
0 0.00
110 76.92
33 23.08%
71  โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง 105
1 0.95
1 0.95
20 19.05
1 0.95
1 0.95
81 77.14
24 22.86%
72  โรงเรียนวัดวังกลม 88
5 5.68
2 2.27
13 14.77
0 0.00
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
73  โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง 76
5 6.58
4 5.26
4 5.26
2 2.63
2 2.63
59 77.63
17 22.37%
74  โรงเรียนบ้านห้วยโส 54
1 1.85
0 0.00
11 20.37
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
75  โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 113
7 6.19
6 5.31
6 5.31
6 5.31
0 0.00
88 77.88
25 22.12%
76  โรงเรียนบ้านวังใส 95
9 9.47
3 3.16
9 9.47
0 0.00
0 0.00
74 77.89
21 22.11%
77  โรงเรียนวัดท่าสะท้อน 41
1 2.44
0 0.00
8 19.51
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
78  โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 156
17 10.90
7 4.49
4 2.56
6 3.85
0 0.00
122 78.21
34 21.79%
79  โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1102
67 6.08
14 1.27
141 12.79
8 0.73
9 0.82
863 78.31
239 21.69%
80  โรงเรียนบ้านลำคลอง 70
5 7.14
0 0.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
81  โรงเรียนบ้านนางหลง 85
5 5.88
5 5.88
2 2.35
4 4.71
2 2.35
67 78.82
18 21.18%
82  โรงเรียนบ้านพรุบัว 100
7 7.00
10 10.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
83  โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 293
6 2.05
5 1.71
25 8.53
11 3.75
14 4.78
232 79.18
61 20.82%
84  โรงเรียนวัดแดง 196
12 6.12
9 4.59
14 7.14
4 2.04
1 0.51
156 79.59
40 20.41%
85  โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 70
2 2.86
3 4.29
9 12.86
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
86  โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 157
6 3.82
8 5.10
6 3.82
3 1.91
8 5.10
126 80.25
31 19.75%
87  โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 142
2 1.41
0 0.00
26 18.31
0 0.00
0 0.00
114 80.28
28 19.72%
88  โรงเรียนบ้านหนองบัว 72
4 5.56
2 2.78
6 8.33
2 2.78
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
89  โรงเรียนบ้านกุมแป 197
8 4.06
12 6.09
12 6.09
6 3.05
0 0.00
159 80.71
38 19.29%
90  โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย 120
8 6.67
8 6.67
7 5.83
0 0.00
0 0.00
97 80.83
23 19.17%
91  โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง 42
1 2.38
1 2.38
6 14.29
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
92  โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 106
3 2.83
1 0.94
14 13.21
2 1.89
0 0.00
86 81.13
20 18.87%
93  โรงเรียนวัดท่าเสม็ด 102
5 4.90
5 4.90
9 8.82
0 0.00
0 0.00
83 81.37
19 18.63%
94  โรงเรียนวัดบางฉนาก 27
3 11.11
0 0.00
1 3.70
1 3.70
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
95  โรงเรียนวัดบางตะพาน (เขมจาโร) 54
2 3.70
5 9.26
2 3.70
0 0.00
1 1.85
44 81.48
10 18.52%
96  โรงเรียนวัดปากควน 108
1 0.93
2 1.85
6 5.56
3 2.78
8 7.41
88 81.48
20 18.52%
97  โรงเรียนบ้านควนเงิน 174
9 5.17
3 1.72
17 9.77
3 1.72
0 0.00
142 81.61
32 18.39%
98  โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม 71
3 4.23
5 7.04
0 0.00
1 1.41
4 5.63
58 81.69
13 18.31%
99  โรงเรียนบ้านบางพระ 279
18 6.45
5 1.79
3 1.08
25 8.96
0 0.00
228 81.72
51 18.28%
100  โรงเรียนวัดบ่อโพง 116
10 8.62
1 0.86
9 7.76
1 0.86
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
101  โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 283
14 4.95
9 3.18
28 9.89
0 0.00
0 0.00
232 81.98
51 18.02%
102  โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 250
15 6.00
5 2.00
20 8.00
5 2.00
0 0.00
205 82.00
45 18.00%
103  โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 168
0 0.00
9 5.36
21 12.50
0 0.00
0 0.00
138 82.14
30 17.86%
104  โรงเรียนบ้านขอนหาด 181
19 10.50
3 1.66
10 5.52
0 0.00
0 0.00
149 82.32
32 17.68%
105  โรงเรียนวัดควนป้อม 63
1 1.59
0 0.00
9 14.29
1 1.59
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
106  โรงเรียนวัดท้ายโนต 126
1 0.79
7 5.56
14 11.11
0 0.00
0 0.00
104 82.54
22 17.46%
107  โรงเรียนวัดควนเถียะ 179
9 5.03
2 1.12
20 11.17
0 0.00
0 0.00
148 82.68
31 17.32%
108  โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 104
0 0.00
11 10.58
3 2.88
0 0.00
4 3.85
86 82.69
18 17.31%
109  โรงเรียนบ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) 107
5 4.67
11 10.28
2 1.87
0 0.00
0 0.00
89 83.18
18 16.82%
110  โรงเรียนวัดปากแพรก 96
3 3.13
0 0.00
13 13.54
0 0.00
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
111  โรงเรียนบ้านควนรุย 193
22 11.40
0 0.00
10 5.18
0 0.00
0 0.00
161 83.42
32 16.58%
112  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 254
8 3.15
4 1.57
20 7.87
9 3.54
1 0.39
212 83.46
42 16.54%
113  โรงเรียนบ้านดอนทราย 91
2 2.20
0 0.00
13 14.29
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
114  โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ 55
4 7.27
3 5.45
1 1.82
1 1.82
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
115  โรงเรียนวัดอู่แก้ว 111
9 8.11
5 4.50
4 3.60
0 0.00
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
116  โรงเรียนบ้านท่าไทร (อำเภอชะอวด) 248
3 1.21
12 4.84
25 10.08
0 0.00
0 0.00
208 83.87
40 16.13%
117  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 31
2 6.45
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
118  โรงเรียนวัดขนาบนาก 87
6 6.90
0 0.00
8 9.20
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
119  โรงเรียนวัดปากเหมือง 137
5 3.65
3 2.19
4 2.92
6 4.38
4 2.92
115 83.94
22 16.06%
120  โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 157
16 10.19
1 0.64
8 5.10
0 0.00
0 0.00
132 84.08
25 15.92%
121  โรงเรียนวัดเกาะจาก 201
20 9.95
8 3.98
3 1.49
1 0.50
0 0.00
169 84.08
32 15.92%
122  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 107
7 6.54
0 0.00
10 9.35
0 0.00
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
123  โรงเรียนวัดควนชะลิก 189
8 4.23
0 0.00
22 11.64
0 0.00
0 0.00
159 84.13
30 15.87%
124  โรงเรียนวัดโคกทราง 51
3 5.88
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
125  โรงเรียนบ้านบางด้วน 45
1 2.22
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
126  โรงเรียนบ้านบางน้อย 103
8 7.77
6 5.83
2 1.94
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
127  โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 58
1 1.72
1 1.72
4 6.90
0 0.00
3 5.17
49 84.48
9 15.52%
128  โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 169
8 4.73
4 2.37
6 3.55
4 2.37
4 2.37
143 84.62
26 15.38%
129  โรงเรียนวัดบางพระ 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
130  โรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 210
8 3.81
7 3.33
10 4.76
7 3.33
0 0.00
178 84.76
32 15.24%
131  โรงเรียนวัดปากระวะ 46
2 4.35
1 2.17
4 8.70
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
132  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 33
2 6.06
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
133  โรงเรียนวัดคันธมาลี 253
7 2.77
2 0.79
18 7.11
9 3.56
2 0.79
215 84.98
38 15.02%
134  โรงเรียนบ้านบางลึก 47
1 2.13
1 2.13
5 10.64
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
135  โรงเรียนวัดรามแก้ว 47
0 0.00
0 0.00
6 12.77
1 2.13
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
136  โรงเรียนวัดสระ 177
10 5.65
3 1.69
9 5.08
4 2.26
0 0.00
151 85.31
26 14.69%
137  โรงเรียนวัดบางด้วน 82
6 7.32
2 2.44
0 0.00
4 4.88
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
138  โรงเรียนบ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 84
4 4.76
1 1.19
5 5.95
2 2.38
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
139  โรงเรียนวัดพระอานนท์ 112
2 1.79
3 2.68
11 9.82
0 0.00
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
140  โรงเรียนวัดธาราวง 137
3 2.19
8 5.84
8 5.84
0 0.00
0 0.00
118 86.13
19 13.87%
141  โรงเรียนวัดทะเลปัง 65
7 10.77
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
142  โรงเรียนบ้านหนองมาก 29
1 3.45
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
143  โรงเรียนบ้านเกาะสุด 73
1 1.37
1 1.37
8 10.96
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
144  โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 147
2 1.36
0 0.00
15 10.20
2 1.36
1 0.68
127 86.39
20 13.61%
145  โรงเรียนวัดสุขุม 59
1 1.69
1 1.69
6 10.17
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
146  โรงเรียนวัดโคกยาง 83
5 6.02
0 0.00
6 7.23
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
147  โรงเรียนวัดโบสถ์ 61
8 13.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
148  โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ 107
4 3.74
6 5.61
2 1.87
2 1.87
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
149  โรงเรียนวัดเทพนมเชือด 123
6 4.88
3 2.44
7 5.69
0 0.00
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
150  โรงเรียนวัดบางคุระ 77
3 3.90
2 2.60
2 2.60
1 1.30
2 2.60
67 87.01
10 12.99%
151  โรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 117
1 0.85
0 0.00
7 5.98
1 0.85
6 5.13
102 87.18
15 12.82%
152  โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 180
5 2.78
7 3.89
8 4.44
3 1.67
0 0.00
157 87.22
23 12.78%
153  โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ 149
8 5.37
7 4.70
4 2.68
0 0.00
0 0.00
130 87.25
19 12.75%
154  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 142
3 2.11
1 0.70
9 6.34
3 2.11
2 1.41
124 87.32
18 12.68%
155  โรงเรียนบ้านปากพรุ 80
2 2.50
2 2.50
3 3.75
2 2.50
1 1.25
70 87.50
10 12.50%
156  โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา 40
2 5.00
0 0.00
0 0.00
2 5.00
1 2.50
35 87.50
5 12.50%
157  โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 129
8 6.20
5 3.88
2 1.55
1 0.78
0 0.00
113 87.60
16 12.40%
158  โรงเรียนบ้านลานนา 97
2 2.06
4 4.12
6 6.19
0 0.00
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
159  โรงเรียนวัดสามัคยาราม 162
0 0.00
0 0.00
20 12.35
0 0.00
0 0.00
142 87.65
20 12.35%
160  โรงเรียนบ้านท่าเตียน 76
2 2.63
2 2.63
5 6.58
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
161  โรงเรียนบ้านหนองกก 17
1 5.88
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
162  โรงเรียนบ้านอายเลา 128
4 3.13
2 1.56
6 4.69
1 0.78
2 1.56
113 88.28
15 11.72%
163  โรงเรียนบ้านโคกทราย 99
2 2.02
2 2.02
7 7.07
0 0.00
0 0.00
88 88.89
11 11.11%
164  โรงเรียนวัดท่าเสริม 36
2 5.56
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
165  โรงเรียนวัดปลายสระ 144
8 5.56
1 0.69
0 0.00
0 0.00
7 4.86
128 88.89
16 11.11%
166  โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม 20
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
167  โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ 91
4 4.40
3 3.30
0 0.00
2 2.20
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
168  โรงเรียนบ้านชายทะเล 91
3 3.30
3 3.30
3 3.30
0 0.00
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
169  โรงเรียนวัดบูรณาวาส 163
6 3.68
1 0.61
8 4.91
1 0.61
0 0.00
147 90.18
16 9.82%
170  โรงเรียนบ้านปากบางกลม 85
1 1.18
0 0.00
6 7.06
0 0.00
1 1.18
77 90.59
8 9.41%
171  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 64
0 0.00
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
172  โรงเรียนวัดหอยกัน 65
0 0.00
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
173  โรงเรียนบ้านป่าแชง 33
2 6.06
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
174  โรงเรียนวัดเหมก 22
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
175  โรงเรียนบ้านควนมิตร 136
5 3.68
3 2.21
4 2.94
0 0.00
0 0.00
124 91.18
12 8.82%
176  โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
1 2.13
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
177  โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง 71
2 2.82
4 5.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
178  โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 154
3 1.95
3 1.95
3 1.95
2 1.30
2 1.30
141 91.56
13 8.44%
179  โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 134
2 1.49
0 0.00
8 5.97
1 0.75
0 0.00
123 91.79
11 8.21%
180  โรงเรียนวัดทายิการาม 61
2 3.28
0 0.00
2 3.28
1 1.64
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
181  โรงเรียนบ้านหน้าศาล 287
7 2.44
3 1.05
9 3.14
3 1.05
1 0.35
264 91.99
23 8.01%
182  โรงเรียนบ้านบางแรด 51
0 0.00
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
183  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 51
2 3.92
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
184  โรงเรียนบ้านนา 115
3 2.61
1 0.87
4 3.48
1 0.87
0 0.00
106 92.17
9 7.83%
185  โรงเรียนวัดแหลม 205
5 2.44
5 2.44
6 2.93
0 0.00
0 0.00
189 92.20
16 7.80%
186  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 26
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
187  โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
1 2.56
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
188  โรงเรียนวัดโคกพิกุล 81
3 3.70
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
189  โรงเรียนวัดบางไทร 82
0 0.00
0 0.00
4 4.88
2 2.44
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
190  โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 56
1 1.79
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
191  โรงเรียนบ้านหนองบอน 114
3 2.63
1 0.88
3 2.63
1 0.88
0 0.00
106 92.98
8 7.02%
192  โรงเรียนบ้านปลายราง 87
2 2.30
0 0.00
3 3.45
1 1.15
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
193  โรงเรียนบ้านหัวไทร 74
3 4.05
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
194  โรงเรียนวัดป่าระกำ 92
3 3.26
2 2.17
1 1.09
0 0.00
0 0.00
86 93.48
6 6.52%
195  โรงเรียนวัดวัวหลุง 95
2 2.11
1 1.05
2 2.11
1 1.05
0 0.00
89 93.68
6 6.32%
196  โรงเรียนบ้านบางวัง 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
197  โรงเรียนวัดวังฆ้อง 192
1 0.52
3 1.56
4 2.08
2 1.04
2 1.04
180 93.75
12 6.25%
198  โรงเรียนวัดสามแพรก 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
199  โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว 84
0 0.00
1 1.19
4 4.76
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
200  โรงเรียนวัดฉิมหลา 107
4 3.74
0 0.00
2 1.87
0 0.00
0 0.00
101 94.39
6 5.61%
201  โรงเรียนบ้านคอพรุ 78
0 0.00
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
74 94.87
4 5.13%
202  โรงเรียนวัดปากตรง 137
7 5.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
130 94.89
7 5.11%
203  โรงเรียนบ้านตูล 79
0 0.00
1 1.27
3 3.80
0 0.00
0 0.00
75 94.94
4 5.06%
204  โรงเรียนวัดบ้านงาม 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
205  โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 225
5 2.22
1 0.44
2 0.89
3 1.33
0 0.00
214 95.11
11 4.89%
206  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
207  โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
208  โรงเรียนวัดทวยเทพ 43
0 0.00
1 2.33
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
209  โรงเรียนวัดควนยาว 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
210  โรงเรียนวัดถลุงทอง 35
0 0.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
211  โรงเรียนบ้านตรอกแค 141
0 0.00
0 0.00
3 2.13
1 0.71
0 0.00
137 97.16
4 2.84%
212  โรงเรียนวัดหนา 106
0 0.00
0 0.00
3 2.83
0 0.00
0 0.00
103 97.17
3 2.83%
213  โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ 72
0 0.00
1 1.39
1 1.39
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
214  โรงเรียนบ้านวังหอน 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
215  โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 249
3 1.20
0 0.00
0 0.00
1 0.40
1 0.40
244 97.99
5 2.01%
216  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 161
0 0.00
0 0.00
1 0.62
1 0.62
0 0.00
159 98.76
2 1.24%
217  โรงเรียนบ้านท่าขนาน 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านท่าไทร(อำเภอร่อนพิบูลย์) 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านทุ่งบก 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านหัวปอ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านหัวลำพู 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านใสถิน 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนวัดคลองขยัน 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนวัดควนใส 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
225  โรงเรียนวัดธงทอง 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
226  โรงเรียนวัดบางศาลา 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนวัดบางทองคำ 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
228  โรงเรียนวัดบางยิ่ว 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
229  โรงเรียนวัดสระแก้ว 99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 100.00
0 0.00%
230  โรงเรียนวัดหงส์แก้ว 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
231  โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
232  โรงเรียนวัดโคกสูง 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,452 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,494 5.65
เตี้ย  869 3.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,014 7.61
ผอมและเตี้ย  624 2.36
อ้วนและเตี้ย  484 1.83
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,967 79.26
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,485 คน


20.74%


Powered By www.thaieducation.net