ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 229 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 232 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.31
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง 16
12 75.00
0 0.00
3 18.75
1 6.25
0 0.00
0 0.00
16 100.00%
2  โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 133
11 8.27
5 3.76
33 24.81
16 12.03
38 28.57
30 22.56
103 77.44%
3  โรงเรียนวัดหนองจิก 152
26 17.11
14 9.21
16 10.53
20 13.16
24 15.79
52 34.21
100 65.79%
4  โรงเรียนวัดบางทวด 77
8 10.39
10 12.99
1 1.30
5 6.49
18 23.38
35 45.45
42 54.55%
5  โรงเรียนวัดรักขิตวัน 135
8 5.93
16 11.85
18 13.33
24 17.78
5 3.70
64 47.41
71 52.59%
6  โรงเรียนวัดโคกคราม 29
7 24.14
2 6.90
5 17.24
0 0.00
1 3.45
14 48.28
15 51.72%
7  โรงเรียนวัดท้ายทะเล 62
10 16.13
4 6.45
9 14.52
8 12.90
1 1.61
30 48.39
32 51.61%
8  โรงเรียนบ้านดอนโตนด 18
6 33.33
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
9 50.00
9 50.00%
9  โรงเรียนบ้านหอยราก 57
10 17.54
6 10.53
6 10.53
6 10.53
0 0.00
29 50.88
28 49.12%
10  โรงเรียนวัดตรงบน 37
1 2.70
3 8.11
12 32.43
0 0.00
1 2.70
20 54.05
17 45.95%
11  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 90
15 16.67
7 7.78
11 12.22
4 4.44
3 3.33
50 55.56
40 44.44%
12  โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 462
54 11.69
45 9.74
79 17.10
24 5.19
0 0.00
260 56.28
202 43.72%
13  โรงเรียนบ้านบางโหนด 72
11 15.28
9 12.50
6 8.33
3 4.17
2 2.78
41 56.94
31 43.06%
14  โรงเรียนวัดชะอวด 121
23 19.01
9 7.44
18 14.88
1 0.83
0 0.00
70 57.85
51 42.15%
15  โรงเรียนบ้านควนโตน 67
3 4.48
0 0.00
25 37.31
0 0.00
0 0.00
39 58.21
28 41.79%
16  โรงเรียนบ้านกลอง 255
40 15.69
35 13.73
22 8.63
8 3.14
1 0.39
149 58.43
106 41.57%
17  โรงเรียนวัดควนเกย 114
2 1.75
6 5.26
9 7.89
13 11.40
17 14.91
67 58.77
47 41.23%
18  โรงเรียนวัดเทพมงคล 140
16 11.43
14 10.00
11 7.86
11 7.86
5 3.57
83 59.29
57 40.71%
19  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 132
20 15.15
16 12.12
8 6.06
9 6.82
0 0.00
79 59.85
53 40.15%
20  โรงเรียนบ้านเกาะทัง 66
7 10.61
6 9.09
6 9.09
6 9.09
1 1.52
40 60.61
26 39.39%
21  โรงเรียนบ้านหนองนนทรี 106
12 11.32
11 10.38
4 3.77
11 10.38
3 2.83
65 61.32
41 38.68%
22  โรงเรียนวัดปิยาราม 47
6 12.77
5 10.64
7 14.89
0 0.00
0 0.00
29 61.70
18 38.30%
23  โรงเรียนวัดแจ้ง 21
3 14.29
0 0.00
5 23.81
0 0.00
0 0.00
13 61.90
8 38.10%
24  โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ 45
3 6.67
1 2.22
13 28.89
0 0.00
0 0.00
28 62.22
17 37.78%
25  โรงเรียนวัดหน้าสตน 149
18 12.08
15 10.07
12 8.05
9 6.04
2 1.34
93 62.42
56 37.58%
26  โรงเรียนทัศนาวลัย 112
13 11.61
9 8.04
7 6.25
9 8.04
4 3.57
70 62.50
42 37.50%
27  โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ 62
2 3.23
2 3.23
8 12.90
4 6.45
7 11.29
39 62.90
23 37.10%
28  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 27
4 14.81
1 3.70
5 18.52
0 0.00
0 0.00
17 62.96
10 37.04%
29  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น 46
6 13.04
3 6.52
5 10.87
3 6.52
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
30  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 65
10 15.38
7 10.77
7 10.77
0 0.00
0 0.00
41 63.08
24 36.92%
31  โรงเรียนบ้านปากเชียร 370
22 5.95
26 7.03
27 7.30
32 8.65
27 7.30
236 63.78
134 36.22%
32  โรงเรียนวัดจิกพนม 119
10 8.40
5 4.20
12 10.08
16 13.45
0 0.00
76 63.87
43 36.13%
33  โรงเรียนวัดดอนมะปราง 72
7 9.72
9 12.50
10 13.89
0 0.00
0 0.00
46 63.89
26 36.11%
34  โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 513
48 9.36
17 3.31
59 11.50
20 3.90
39 7.60
330 64.33
183 35.67%
35  โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 64
7 10.94
5 7.81
7 10.94
1 1.56
2 3.13
42 65.63
22 34.38%
36  โรงเรียนวัดพระบาท 32
3 9.38
2 6.25
2 6.25
3 9.38
1 3.13
21 65.63
11 34.38%
37  โรงเรียนวัดควนเคร็ง 124
9 7.26
5 4.03
15 12.10
8 6.45
5 4.03
82 66.13
42 33.87%
38  โรงเรียนบ้านเกยเชน 9
2 22.22
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
39  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 88
8 9.09
5 5.68
13 14.77
3 3.41
0 0.00
59 67.05
29 32.95%
40  โรงเรียนวัดสมควร 170
9 5.29
2 1.18
12 7.06
11 6.47
22 12.94
114 67.06
56 32.94%
41  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 137
21 15.33
12 8.76
8 5.84
4 2.92
0 0.00
92 67.15
45 32.85%
42  โรงเรียนสุนทราภิบาล 86
6 6.98
5 5.81
10 11.63
5 5.81
2 2.33
58 67.44
28 32.56%
43  โรงเรียนวัดเขาน้อย 108
16 14.81
5 4.63
5 4.63
9 8.33
0 0.00
73 67.59
35 32.41%
44  โรงเรียนวัดดอนรักษา 42
4 9.52
2 4.76
7 16.67
0 0.00
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
45  โรงเรียนวัดทองพูน 78
4 5.13
6 7.69
6 7.69
4 5.13
4 5.13
54 69.23
24 30.77%
46  โรงเรียนบ้านลำหัก 114
20 17.54
0 0.00
15 13.16
0 0.00
0 0.00
79 69.30
35 30.70%
47  โรงเรียนวัดบ้านด่าน 49
7 14.29
2 4.08
4 8.16
2 4.08
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
48  โรงเรียนบ้านไสขาม 48
3 6.25
4 8.33
5 10.42
1 2.08
1 2.08
34 70.83
14 29.17%
49  โรงเรียนบ้านควนชิง 86
0 0.00
5 5.81
5 5.81
5 5.81
10 11.63
61 70.93
25 29.07%
50  โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 122
14 11.48
15 12.30
0 0.00
4 3.28
2 1.64
87 71.31
35 28.69%
51  โรงเรียนวัดบ้านราม 32
4 12.50
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
52  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 125
11 8.80
8 6.40
9 7.20
7 5.60
0 0.00
90 72.00
35 28.00%
53  โรงเรียนวัดไม้เสียบ 380
38 10.00
29 7.63
38 10.00
0 0.00
0 0.00
275 72.37
105 27.63%
54  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 110
18 16.36
3 2.73
7 6.36
1 0.91
0 0.00
81 73.64
29 26.36%
55  โรงเรียนวัดบ่อล้อ 320
23 7.19
13 4.06
32 10.00
16 5.00
0 0.00
236 73.75
84 26.25%
56  โรงเรียนบ้านควนมุด 111
7 6.31
6 5.41
12 10.81
4 3.60
0 0.00
82 73.87
29 26.13%
57  โรงเรียนบ้านบางเนียน 73
1 1.37
0 0.00
10 13.70
4 5.48
4 5.48
54 73.97
19 26.03%
58  โรงเรียนวัดมหิสสราราม 31
1 3.23
0 0.00
6 19.35
1 3.23
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
59  โรงเรียนบ้านบางปรง 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
60  โรงเรียนบ้านชะอวด 1412
37 2.62
25 1.77
94 6.66
70 4.96
125 8.85
1061 75.14
351 24.86%
61  โรงเรียนวัดอิมอญ 93
4 4.30
6 6.45
13 13.98
0 0.00
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
62  โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา 49
3 6.12
2 4.08
7 14.29
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
63  โรงเรียนบ้านด่าน 143
11 7.69
6 4.20
15 10.49
0 0.00
2 1.40
109 76.22
34 23.78%
64  โรงเรียนบ้านคอกวัว 55
1 1.82
0 0.00
10 18.18
2 3.64
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
65  โรงเรียนเขาพระทอง 144
8 5.56
1 0.69
25 17.36
0 0.00
0 0.00
110 76.39
34 23.61%
66  โรงเรียนบ้านห้วยหาร 652
71 10.89
24 3.68
58 8.90
0 0.00
0 0.00
499 76.53
153 23.47%
67  โรงเรียนวัดคงคาวดี 103
4 3.88
3 2.91
7 6.80
4 3.88
6 5.83
79 76.70
24 23.30%
68  โรงเรียนบ้านหนองหิน 143
12 8.39
1 0.70
20 13.99
0 0.00
0 0.00
110 76.92
33 23.08%
69  โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง 105
1 0.95
1 0.95
20 19.05
1 0.95
1 0.95
81 77.14
24 22.86%
70  โรงเรียนวัดวังกลม 88
5 5.68
2 2.27
13 14.77
0 0.00
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
71  โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง 76
5 6.58
4 5.26
4 5.26
2 2.63
2 2.63
59 77.63
17 22.37%
72  โรงเรียนบ้านห้วยโส 54
1 1.85
0 0.00
11 20.37
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
73  โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 113
7 6.19
6 5.31
6 5.31
6 5.31
0 0.00
88 77.88
25 22.12%
74  โรงเรียนบ้านวังใส 95
9 9.47
3 3.16
9 9.47
0 0.00
0 0.00
74 77.89
21 22.11%
75  โรงเรียนวัดท่าสะท้อน 41
1 2.44
0 0.00
8 19.51
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
76  โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 156
17 10.90
7 4.49
4 2.56
6 3.85
0 0.00
122 78.21
34 21.79%
77  โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1102
67 6.08
14 1.27
141 12.79
8 0.73
9 0.82
863 78.31
239 21.69%
78  โรงเรียนบ้านลำคลอง 70
5 7.14
0 0.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
79  โรงเรียนบ้านนางหลง 85
5 5.88
5 5.88
2 2.35
4 4.71
2 2.35
67 78.82
18 21.18%
80  โรงเรียนบ้านพรุบัว 100
7 7.00
10 10.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
81  โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 293
6 2.05
5 1.71
25 8.53
11 3.75
14 4.78
232 79.18
61 20.82%
82  โรงเรียนวัดแดง 196
12 6.12
9 4.59
14 7.14
4 2.04
1 0.51
156 79.59
40 20.41%
83  โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 70
2 2.86
3 4.29
9 12.86
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
84  โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 157
6 3.82
8 5.10
6 3.82
3 1.91
8 5.10
126 80.25
31 19.75%
85  โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 142
2 1.41
0 0.00
26 18.31
0 0.00
0 0.00
114 80.28
28 19.72%
86  โรงเรียนบ้านหนองบัว 72
4 5.56
2 2.78
6 8.33
2 2.78
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
87  โรงเรียนบ้านกุมแป 197
8 4.06
12 6.09
12 6.09
6 3.05
0 0.00
159 80.71
38 19.29%
88  โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย 120
8 6.67
8 6.67
7 5.83
0 0.00
0 0.00
97 80.83
23 19.17%
89  โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง 42
1 2.38
1 2.38
6 14.29
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
90  โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 106
3 2.83
1 0.94
14 13.21
2 1.89
0 0.00
86 81.13
20 18.87%
91  โรงเรียนวัดท่าเสม็ด 102
5 4.90
5 4.90
9 8.82
0 0.00
0 0.00
83 81.37
19 18.63%
92  โรงเรียนวัดบางฉนาก 27
3 11.11
0 0.00
1 3.70
1 3.70
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
93  โรงเรียนวัดบางตะพาน (เขมจาโร) 54
2 3.70
5 9.26
2 3.70
0 0.00
1 1.85
44 81.48
10 18.52%
94  โรงเรียนวัดปากควน 108
1 0.93
2 1.85
6 5.56
3 2.78
8 7.41
88 81.48
20 18.52%
95  โรงเรียนบ้านควนเงิน 174
9 5.17
3 1.72
17 9.77
3 1.72
0 0.00
142 81.61
32 18.39%
96  โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม 71
3 4.23
5 7.04
0 0.00
1 1.41
4 5.63
58 81.69
13 18.31%
97  โรงเรียนบ้านบางพระ 279
18 6.45
5 1.79
3 1.08
25 8.96
0 0.00
228 81.72
51 18.28%
98  โรงเรียนวัดบ่อโพง 116
10 8.62
1 0.86
9 7.76
1 0.86
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
99  โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 283
14 4.95
9 3.18
28 9.89
0 0.00
0 0.00
232 81.98
51 18.02%
100  โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 250
15 6.00
5 2.00
20 8.00
5 2.00
0 0.00
205 82.00
45 18.00%
101  โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 168
0 0.00
9 5.36
21 12.50
0 0.00
0 0.00
138 82.14
30 17.86%
102  โรงเรียนบ้านขอนหาด 181
19 10.50
3 1.66
10 5.52
0 0.00
0 0.00
149 82.32
32 17.68%
103  โรงเรียนวัดควนป้อม 63
1 1.59
0 0.00
9 14.29
1 1.59
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
104  โรงเรียนวัดท้ายโนต 126
1 0.79
7 5.56
14 11.11
0 0.00
0 0.00
104 82.54
22 17.46%
105  โรงเรียนวัดควนเถียะ 179
9 5.03
2 1.12
20 11.17
0 0.00
0 0.00
148 82.68
31 17.32%
106  โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 104
0 0.00
11 10.58
3 2.88
0 0.00
4 3.85
86 82.69
18 17.31%
107  โรงเรียนบ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) 107
5 4.67
11 10.28
2 1.87
0 0.00
0 0.00
89 83.18
18 16.82%
108  โรงเรียนวัดปากแพรก 96
3 3.13
0 0.00
13 13.54
0 0.00
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
109  โรงเรียนบ้านควนรุย 193
22 11.40
0 0.00
10 5.18
0 0.00
0 0.00
161 83.42
32 16.58%
110  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 254
8 3.15
4 1.57
20 7.87
9 3.54
1 0.39
212 83.46
42 16.54%
111  โรงเรียนบ้านดอนทราย 91
2 2.20
0 0.00
13 14.29
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
112  โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ 55
4 7.27
3 5.45
1 1.82
1 1.82
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
113  โรงเรียนวัดอู่แก้ว 111
9 8.11
5 4.50
4 3.60
0 0.00
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
114  โรงเรียนบ้านท่าไทร (อำเภอชะอวด) 248
3 1.21
12 4.84
25 10.08
0 0.00
0 0.00
208 83.87
40 16.13%
115  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 31
2 6.45
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
116  โรงเรียนวัดขนาบนาก 87
6 6.90
0 0.00
8 9.20
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
117  โรงเรียนวัดปากเหมือง 137
5 3.65
3 2.19
4 2.92
6 4.38
4 2.92
115 83.94
22 16.06%
118  โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 157
16 10.19
1 0.64
8 5.10
0 0.00
0 0.00
132 84.08
25 15.92%
119  โรงเรียนวัดเกาะจาก 201
20 9.95
8 3.98
3 1.49
1 0.50
0 0.00
169 84.08
32 15.92%
120  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 107
7 6.54
0 0.00
10 9.35
0 0.00
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
121  โรงเรียนวัดควนชะลิก 189
8 4.23
0 0.00
22 11.64
0 0.00
0 0.00
159 84.13
30 15.87%
122  โรงเรียนวัดโคกทราง 51
3 5.88
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
123  โรงเรียนบ้านบางด้วน 45
1 2.22
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
124  โรงเรียนบ้านบางน้อย 103
8 7.77
6 5.83
2 1.94
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
125  โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 58
1 1.72
1 1.72
4 6.90
0 0.00
3 5.17
49 84.48
9 15.52%
126  โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 169
8 4.73
4 2.37
6 3.55
4 2.37
4 2.37
143 84.62
26 15.38%
127  โรงเรียนวัดบางพระ 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
128  โรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 210
8 3.81
7 3.33
10 4.76
7 3.33
0 0.00
178 84.76
32 15.24%
129  โรงเรียนวัดปากระวะ 46
2 4.35
1 2.17
4 8.70
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
130  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 33
2 6.06
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
131  โรงเรียนวัดคันธมาลี 253
7 2.77
2 0.79
18 7.11
9 3.56
2 0.79
215 84.98
38 15.02%
132  โรงเรียนบ้านบางลึก 47
1 2.13
1 2.13
5 10.64
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
133  โรงเรียนวัดรามแก้ว 47
0 0.00
0 0.00
6 12.77
1 2.13
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
134  โรงเรียนวัดสระ 177
10 5.65
3 1.69
9 5.08
4 2.26
0 0.00
151 85.31
26 14.69%
135  โรงเรียนวัดบางด้วน 82
6 7.32
2 2.44
0 0.00
4 4.88
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
136  โรงเรียนบ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 84
4 4.76
1 1.19
5 5.95
2 2.38
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
137  โรงเรียนวัดพระอานนท์ 112
2 1.79
3 2.68
11 9.82
0 0.00
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
138  โรงเรียนวัดธาราวง 137
3 2.19
8 5.84
8 5.84
0 0.00
0 0.00
118 86.13
19 13.87%
139  โรงเรียนวัดทะเลปัง 65
7 10.77
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
140  โรงเรียนบ้านหนองมาก 29
1 3.45
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
141  โรงเรียนบ้านเกาะสุด 73
1 1.37
1 1.37
8 10.96
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
142  โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 147
2 1.36
0 0.00
15 10.20
2 1.36
1 0.68
127 86.39
20 13.61%
143  โรงเรียนวัดสุขุม 59
1 1.69
1 1.69
6 10.17
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
144  โรงเรียนวัดโคกยาง 83
5 6.02
0 0.00
6 7.23
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
145  โรงเรียนวัดโบสถ์ 61
8 13.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
146  โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ 107
4 3.74
6 5.61
2 1.87
2 1.87
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
147  โรงเรียนวัดเทพนมเชือด 123
6 4.88
3 2.44
7 5.69
0 0.00
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
148  โรงเรียนวัดบางคุระ 77
3 3.90
2 2.60
2 2.60
1 1.30
2 2.60
67 87.01
10 12.99%
149  โรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 117
1 0.85
0 0.00
7 5.98
1 0.85
6 5.13
102 87.18
15 12.82%
150  โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 180
5 2.78
7 3.89
8 4.44
3 1.67
0 0.00
157 87.22
23 12.78%
151  โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ 149
8 5.37
7 4.70
4 2.68
0 0.00
0 0.00
130 87.25
19 12.75%
152  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 142
3 2.11
1 0.70
9 6.34
3 2.11
2 1.41
124 87.32
18 12.68%
153  โรงเรียนบ้านปากพรุ 80
2 2.50
2 2.50
3 3.75
2 2.50
1 1.25
70 87.50
10 12.50%
154  โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา 40
2 5.00
0 0.00
0 0.00
2 5.00
1 2.50
35 87.50
5 12.50%
155  โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 129
8 6.20
5 3.88
2 1.55
1 0.78
0 0.00
113 87.60
16 12.40%
156  โรงเรียนบ้านลานนา 97
2 2.06
4 4.12
6 6.19
0 0.00
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
157  โรงเรียนวัดสามัคยาราม 162
0 0.00
0 0.00
20 12.35
0 0.00
0 0.00
142 87.65
20 12.35%
158  โรงเรียนบ้านท่าเตียน 76
2 2.63
2 2.63
5 6.58
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
159  โรงเรียนบ้านหนองกก 17
1 5.88
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
160  โรงเรียนบ้านอายเลา 128
4 3.13
2 1.56
6 4.69
1 0.78
2 1.56
113 88.28
15 11.72%
161  โรงเรียนบ้านโคกทราย 99
2 2.02
2 2.02
7 7.07
0 0.00
0 0.00
88 88.89
11 11.11%
162  โรงเรียนวัดท่าเสริม 36
2 5.56
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
163  โรงเรียนวัดปลายสระ 144
8 5.56
1 0.69
0 0.00
0 0.00
7 4.86
128 88.89
16 11.11%
164  โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม 20
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
165  โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ 91
4 4.40
3 3.30
0 0.00
2 2.20
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
166  โรงเรียนบ้านชายทะเล 91
3 3.30
3 3.30
3 3.30
0 0.00
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
167  โรงเรียนวัดบูรณาวาส 163
6 3.68
1 0.61
8 4.91
1 0.61
0 0.00
147 90.18
16 9.82%
168  โรงเรียนบ้านปากบางกลม 85
1 1.18
0 0.00
6 7.06
0 0.00
1 1.18
77 90.59
8 9.41%
169  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 64
0 0.00
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
170  โรงเรียนวัดหอยกัน 65
0 0.00
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
171  โรงเรียนวัดเหมก 22
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
172  โรงเรียนบ้านควนมิตร 136
5 3.68
3 2.21
4 2.94
0 0.00
0 0.00
124 91.18
12 8.82%
173  โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
1 2.13
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
174  โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง 71
2 2.82
4 5.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
175  โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 154
3 1.95
3 1.95
3 1.95
2 1.30
2 1.30
141 91.56
13 8.44%
176  โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 134
2 1.49
0 0.00
8 5.97
1 0.75
0 0.00
123 91.79
11 8.21%
177  โรงเรียนวัดทายิการาม 61
2 3.28
0 0.00
2 3.28
1 1.64
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
178  โรงเรียนบ้านหน้าศาล 287
7 2.44
3 1.05
9 3.14
3 1.05
1 0.35
264 91.99
23 8.01%
179  โรงเรียนบ้านบางแรด 51
0 0.00
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
180  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 51
2 3.92
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
181  โรงเรียนบ้านนา 115
3 2.61
1 0.87
4 3.48
1 0.87
0 0.00
106 92.17
9 7.83%
182  โรงเรียนวัดแหลม 205
5 2.44
5 2.44
6 2.93
0 0.00
0 0.00
189 92.20
16 7.80%
183  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 26
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
184  โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
1 2.56
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
185  โรงเรียนวัดโคกพิกุล 81
3 3.70
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
186  โรงเรียนวัดบางไทร 82
0 0.00
0 0.00
4 4.88
2 2.44
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
187  โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 56
1 1.79
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
188  โรงเรียนบ้านหนองบอน 114
3 2.63
1 0.88
3 2.63
1 0.88
0 0.00
106 92.98
8 7.02%
189  โรงเรียนบ้านปลายราง 87
2 2.30
0 0.00
3 3.45
1 1.15
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
190  โรงเรียนบ้านหัวไทร 74
3 4.05
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
191  โรงเรียนวัดป่าระกำ 92
3 3.26
2 2.17
1 1.09
0 0.00
0 0.00
86 93.48
6 6.52%
192  โรงเรียนวัดวัวหลุง 95
2 2.11
1 1.05
2 2.11
1 1.05
0 0.00
89 93.68
6 6.32%
193  โรงเรียนบ้านบางวัง 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
194  โรงเรียนวัดวังฆ้อง 192
1 0.52
3 1.56
4 2.08
2 1.04
2 1.04
180 93.75
12 6.25%
195  โรงเรียนวัดสามแพรก 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
196  โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว 84
0 0.00
1 1.19
4 4.76
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
197  โรงเรียนวัดฉิมหลา 107
4 3.74
0 0.00
2 1.87
0 0.00
0 0.00
101 94.39
6 5.61%
198  โรงเรียนบ้านคอพรุ 78
0 0.00
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
74 94.87
4 5.13%
199  โรงเรียนวัดปากตรง 137
7 5.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
130 94.89
7 5.11%
200  โรงเรียนบ้านตูล 79
0 0.00
1 1.27
3 3.80
0 0.00
0 0.00
75 94.94
4 5.06%
201  โรงเรียนวัดบ้านงาม 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
202  โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 225
5 2.22
1 0.44
2 0.89
3 1.33
0 0.00
214 95.11
11 4.89%
203  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
204  โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
205  โรงเรียนวัดทวยเทพ 43
0 0.00
1 2.33
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
206  โรงเรียนวัดควนยาว 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
207  โรงเรียนวัดถลุงทอง 35
0 0.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
208  โรงเรียนบ้านตรอกแค 141
0 0.00
0 0.00
3 2.13
1 0.71
0 0.00
137 97.16
4 2.84%
209  โรงเรียนวัดหนา 106
0 0.00
0 0.00
3 2.83
0 0.00
0 0.00
103 97.17
3 2.83%
210  โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ 72
0 0.00
1 1.39
1 1.39
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
211  โรงเรียนบ้านวังหอน 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
212  โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 249
3 1.20
0 0.00
0 0.00
1 0.40
1 0.40
244 97.99
5 2.01%
213  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 161
0 0.00
0 0.00
1 0.62
1 0.62
0 0.00
159 98.76
2 1.24%
214  โรงเรียนบ้านท่าขนาน 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านท่าไทร(อำเภอร่อนพิบูลย์) 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านทุ่งบก 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านหัวปอ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านหัวลำพู 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านใสถิน 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนวัดคลองขยัน 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนวัดควนใส 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
222  โรงเรียนวัดธงทอง 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนวัดบางศาลา 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนวัดบางทองคำ 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนวัดบางยิ่ว 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
226  โรงเรียนวัดสระแก้ว 99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนวัดหงส์แก้ว 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
228  โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
229  โรงเรียนวัดโคกสูง 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,407 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,491 5.65
เตี้ย  868 3.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,011 7.62
ผอมและเตี้ย  622 2.36
อ้วนและเตี้ย  482 1.83
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,933 79.27
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,474 คน


20.73%


Powered By www.thaieducation.net