ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 232 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 232 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบ้านด่าน 45
12 26.67
9 20.00
6 13.33
13 28.89
4 8.89
1 2.22
44 97.78%
2  โรงเรียนบ้านลำหัก 116
19 16.38
22 18.97
19 16.38
24 20.69
18 15.52
14 12.07
102 87.93%
3  โรงเรียนวัดหนองจิก 152
26 17.11
14 9.21
16 10.53
20 13.16
24 15.79
52 34.21
100 65.79%
4  โรงเรียนวัดพระบาท 31
6 19.35
4 12.90
4 12.90
3 9.68
1 3.23
13 41.94
18 58.06%
5  โรงเรียนวัดบางทวด 77
11 14.29
2 2.60
10 12.99
13 16.88
8 10.39
33 42.86
44 57.14%
6  โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 116
12 10.34
5 4.31
12 10.34
17 14.66
17 14.66
53 45.69
63 54.31%
7  โรงเรียนบ้านปากเชียร 370
34 9.19
32 8.65
50 13.51
32 8.65
42 11.35
180 48.65
190 51.35%
8  โรงเรียนวัดควนเกย 113
3 2.65
8 7.08
12 10.62
12 10.62
22 19.47
56 49.56
57 50.44%
9  โรงเรียนบ้านดอนโตนด 18
6 33.33
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
9 50.00
9 50.00%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 137
31 22.63
16 11.68
16 11.68
3 2.19
0 0.00
71 51.82
66 48.18%
11  โรงเรียนบ้านหนองกก 17
2 11.76
2 11.76
1 5.88
2 11.76
1 5.88
9 52.94
8 47.06%
12  โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ 47
13 27.66
0 0.00
9 19.15
0 0.00
0 0.00
25 53.19
22 46.81%
13  โรงเรียนบ้านควนมุด 112
10 8.93
28 25.00
9 8.04
4 3.57
0 0.00
61 54.46
51 45.54%
14  โรงเรียนบ้านหนองมาก 30
2 6.67
3 10.00
2 6.67
3 10.00
3 10.00
17 56.67
13 43.33%
15  โรงเรียนวัดตรงบน 37
0 0.00
2 5.41
12 32.43
0 0.00
2 5.41
21 56.76
16 43.24%
16  โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 475
52 10.95
46 9.68
79 16.63
22 4.63
2 0.42
274 57.68
201 42.32%
17  โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ 60
3 5.00
2 3.33
8 13.33
5 8.33
7 11.67
35 58.33
25 41.67%
18  โรงเรียนบ้านกลอง 255
40 15.69
35 13.73
22 8.63
8 3.14
1 0.39
149 58.43
106 41.57%
19  โรงเรียนวัดปากเหมือง 136
12 8.82
7 5.15
16 11.76
9 6.62
10 7.35
82 60.29
54 39.71%
20  โรงเรียนทัศนาวลัย 112
13 11.61
9 8.04
7 6.25
9 8.04
4 3.57
70 62.50
42 37.50%
21  โรงเรียนสุนทราภิบาล 84
6 7.14
5 5.95
10 11.90
5 5.95
5 5.95
53 63.10
31 36.90%
22  โรงเรียนวัดสมควร 168
9 5.36
2 1.19
14 8.33
11 6.55
25 14.88
107 63.69
61 36.31%
23  โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง 39
4 10.26
1 2.56
8 20.51
1 2.56
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
24  โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 134
4 2.99
9 6.72
31 23.13
4 2.99
0 0.00
86 64.18
48 35.82%
25  โรงเรียนวัดโคกสูง 34
0 0.00
1 2.94
4 11.76
5 14.71
2 5.88
22 64.71
12 35.29%
26  โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 63
7 11.11
5 7.94
7 11.11
1 1.59
2 3.17
41 65.08
22 34.92%
27  โรงเรียนวัดหน้าสตน 149
18 12.08
18 12.08
16 10.74
0 0.00
0 0.00
97 65.10
52 34.90%
28  โรงเรียนวัดควนเคร็ง 119
22 18.49
8 6.72
11 9.24
0 0.00
0 0.00
78 65.55
41 34.45%
29  โรงเรียนวัดบ้านราม 32
3 9.38
0 0.00
8 25.00
0 0.00
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
30  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 108
24 22.22
3 2.78
9 8.33
1 0.93
0 0.00
71 65.74
37 34.26%
31  โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 73
5 6.85
7 9.59
10 13.70
3 4.11
0 0.00
48 65.75
25 34.25%
32  โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 166
14 8.43
11 6.63
31 18.67
0 0.00
0 0.00
110 66.27
56 33.73%
33  โรงเรียนบ้านชายควน 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
1 16.67
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
34  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 88
9 10.23
6 6.82
11 12.50
3 3.41
0 0.00
59 67.05
29 32.95%
35  โรงเรียนวัดชะอวด 122
14 11.48
6 4.92
18 14.75
0 0.00
2 1.64
82 67.21
40 32.79%
36  โรงเรียนบ้านเกาะสุด 75
0 0.00
3 4.00
21 28.00
0 0.00
0 0.00
51 68.00
24 32.00%
37  โรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 207
8 3.86
18 8.70
29 14.01
10 4.83
0 0.00
142 68.60
65 31.40%
38  โรงเรียนบ้านหนองนนทรี 99
9 9.09
5 5.05
6 6.06
6 6.06
5 5.05
68 68.69
31 31.31%
39  โรงเรียนวัดบ่อล้อ 306
27 8.82
18 5.88
33 10.78
17 5.56
0 0.00
211 68.95
95 31.05%
40  โรงเรียนวัดดอนรักษา 42
4 9.52
2 4.76
7 16.67
0 0.00
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
41  โรงเรียนวัดทองพูน 78
4 5.13
6 7.69
6 7.69
4 5.13
4 5.13
54 69.23
24 30.77%
42  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 121
12 9.92
8 6.61
9 7.44
8 6.61
0 0.00
84 69.42
37 30.58%
43  โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 129
8 6.20
7 5.43
10 7.75
8 6.20
6 4.65
90 69.77
39 30.23%
44  โรงเรียนบ้านขอนหาด 180
16 8.89
2 1.11
11 6.11
18 10.00
6 3.33
127 70.56
53 29.44%
45  โรงเรียนบ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) 107
4 3.74
11 10.28
14 13.08
2 1.87
0 0.00
76 71.03
31 28.97%
46  โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง 80
6 7.50
7 8.75
2 2.50
7 8.75
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
47  โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1003
49 4.89
13 1.30
69 6.88
62 6.18
82 8.18
728 72.58
275 27.42%
48  โรงเรียนวัดปากควน 106
4 3.77
2 1.89
4 3.77
6 5.66
13 12.26
77 72.64
29 27.36%
49  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 63
4 6.35
7 11.11
2 3.17
4 6.35
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
50  โรงเรียนบ้านควนชิง 86
10 11.63
4 4.65
5 5.81
3 3.49
1 1.16
63 73.26
23 26.74%
51  โรงเรียนวัดสามัคยาราม 169
10 5.92
9 5.33
6 3.55
10 5.92
10 5.92
124 73.37
45 26.63%
52  โรงเรียนบ้านเกาะทัง 64
9 14.06
5 7.81
3 4.69
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
53  โรงเรียนบ้านหอยราก 55
2 3.64
2 3.64
8 14.55
2 3.64
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
54  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 103
8 7.77
0 0.00
18 17.48
0 0.00
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
55  โรงเรียนบ้านบางปรง 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
56  โรงเรียนบ้านด่าน 145
12 8.28
6 4.14
16 11.03
0 0.00
2 1.38
109 75.17
36 24.83%
57  โรงเรียนบ้านห้วยหาร 652
74 11.35
26 3.99
56 8.59
0 0.00
0 0.00
496 76.07
156 23.93%
58  โรงเรียนบ้านท่าไทร (อำเภอชะอวด) 247
3 1.21
11 4.45
10 4.05
14 5.67
21 8.50
188 76.11
59 23.89%
59  โรงเรียนวัดบางด้วน 84
6 7.14
2 2.38
4 4.76
3 3.57
5 5.95
64 76.19
20 23.81%
60  โรงเรียนวัดแดง 194
16 8.25
9 4.64
16 8.25
4 2.06
1 0.52
148 76.29
46 23.71%
61  โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 153
8 5.23
4 2.61
16 10.46
4 2.61
4 2.61
117 76.47
36 23.53%
62  โรงเรียนวัดเทพนมเชือด 119
9 7.56
8 6.72
6 5.04
5 4.20
0 0.00
91 76.47
28 23.53%
63  โรงเรียนบ้านบางโหนด 73
8 10.96
4 5.48
3 4.11
2 2.74
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
64  โรงเรียนบ้านบางเนียน 73
2 2.74
0 0.00
11 15.07
4 5.48
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
65  โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 142
3 2.11
0 0.00
30 21.13
0 0.00
0 0.00
109 76.76
33 23.24%
66  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น 48
2 4.17
2 4.17
3 6.25
2 4.17
2 4.17
37 77.08
11 22.92%
67  โรงเรียนบ้านคอกวัว 57
1 1.75
0 0.00
10 17.54
2 3.51
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
68  โรงเรียนบ้านอายเลา 123
5 4.07
10 8.13
10 8.13
3 2.44
0 0.00
95 77.24
28 22.76%
69  โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 255
17 6.67
9 3.53
26 10.20
6 2.35
0 0.00
197 77.25
58 22.75%
70  โรงเรียนวัดท่าสะท้อน 40
2 5.00
2 5.00
4 10.00
1 2.50
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
71  โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 280
19 6.79
3 1.07
41 14.64
0 0.00
0 0.00
217 77.50
63 22.50%
72  โรงเรียนวัดวังกลม 89
5 5.62
2 2.25
13 14.61
0 0.00
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
73  โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ 58
2 3.45
5 8.62
4 6.90
2 3.45
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
74  โรงเรียนวัดอิมอญ 94
4 4.26
5 5.32
12 12.77
0 0.00
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
75  โรงเรียนบ้านเกยเชน 9
0 0.00
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
76  โรงเรียนวัดบ่อโพง 117
11 9.40
3 2.56
10 8.55
2 1.71
0 0.00
91 77.78
26 22.22%
77  โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 168
11 6.55
18 10.71
8 4.76
0 0.00
0 0.00
131 77.98
37 22.02%
78  โรงเรียนวัดเขาน้อย 105
7 6.67
5 4.76
6 5.71
5 4.76
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
79  โรงเรียนวัดโบสถ์ 64
8 12.50
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
80  โรงเรียนวัดเกาะจาก 198
18 9.09
7 3.54
13 6.57
2 1.01
3 1.52
155 78.28
43 21.72%
81  โรงเรียนบ้านนางหลง 83
5 6.02
5 6.02
2 2.41
4 4.82
2 2.41
65 78.31
18 21.69%
82  โรงเรียนบ้านลำคลอง 70
5 7.14
0 0.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
83  โรงเรียนวัดเทพมงคล 140
12 8.57
10 7.14
8 5.71
0 0.00
0 0.00
110 78.57
30 21.43%
84  โรงเรียนวัดท้ายทะเล 61
1 1.64
1 1.64
9 14.75
1 1.64
1 1.64
48 78.69
13 21.31%
85  โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 155
6 3.87
9 5.81
6 3.87
4 2.58
8 5.16
122 78.71
33 21.29%
86  โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม 71
4 5.63
6 8.45
0 0.00
2 2.82
3 4.23
56 78.87
15 21.13%
87  โรงเรียนบ้านบางพระ 283
22 7.77
5 1.77
29 10.25
3 1.06
0 0.00
224 79.15
59 20.85%
88  โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ 82
13 15.85
0 0.00
3 3.66
1 1.22
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
89  โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 296
6 2.03
5 1.69
25 8.45
11 3.72
14 4.73
235 79.39
61 20.61%
90  โรงเรียนเขาพระทอง 142
7 4.93
1 0.70
21 14.79
0 0.00
0 0.00
113 79.58
29 20.42%
91  โรงเรียนบ้านหนองหิน 152
7 4.61
2 1.32
22 14.47
0 0.00
0 0.00
121 79.61
31 20.39%
92  โรงเรียนวัดทะเลปัง 64
5 7.81
1 1.56
7 10.94
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
93  โรงเรียนบ้านกุมแป 209
8 3.83
13 6.22
12 5.74
7 3.35
1 0.48
168 80.38
41 19.62%
94  โรงเรียนวัดท่าเสริม 36
3 8.33
2 5.56
2 5.56
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
95  โรงเรียนบ้านวังใส 93
10 10.75
1 1.08
7 7.53
0 0.00
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
96  โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 104
5 4.81
1 0.96
13 12.50
1 0.96
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
97  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 141
6 4.26
3 2.13
13 9.22
3 2.13
2 1.42
114 80.85
27 19.15%
98  โรงเรียนบ้านควนเงิน 175
10 5.71
3 1.71
18 10.29
2 1.14
0 0.00
142 81.14
33 18.86%
99  โรงเรียนวัดบางฉนาก 27
1 3.70
1 3.70
1 3.70
2 7.41
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
100  โรงเรียนวัดบางตะพาน (เขมจาโร) 54
2 3.70
5 9.26
2 3.70
0 0.00
1 1.85
44 81.48
10 18.52%
101  โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 513
28 5.46
20 3.90
20 3.90
24 4.68
0 0.00
421 82.07
92 17.93%
102  โรงเรียนวัดพระอานนท์ 112
3 2.68
4 3.57
13 11.61
0 0.00
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
103  โรงเรียนวัดทวยเทพ 45
0 0.00
4 8.89
2 4.44
2 4.44
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
104  โรงเรียนวัดท้ายโนต 124
1 0.81
7 5.65
14 11.29
0 0.00
0 0.00
102 82.26
22 17.74%
105  โรงเรียนบ้านปากพรุ 80
2 2.50
4 5.00
3 3.75
2 2.50
3 3.75
66 82.50
14 17.50%
106  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 132
6 4.55
9 6.82
6 4.55
2 1.52
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
107  โรงเรียนวัดธงทอง 23
2 8.70
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
108  โรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 115
1 0.87
0 0.00
9 7.83
1 0.87
9 7.83
95 82.61
20 17.39%
109  โรงเรียนบ้านชะอวด 1420
72 5.07
48 3.38
124 8.73
0 0.00
2 0.14
1174 82.68
246 17.32%
110  โรงเรียนวัดมหิสสราราม 29
0 0.00
1 3.45
3 10.34
1 3.45
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
111  โรงเรียนวัดบูรณาวาส 163
4 2.45
3 1.84
11 6.75
3 1.84
7 4.29
135 82.82
28 17.18%
112  โรงเรียนวัดควนชะลิก 187
9 4.81
0 0.00
23 12.30
0 0.00
0 0.00
155 82.89
32 17.11%
113  โรงเรียนบ้านไสขาม 47
0 0.00
1 2.13
6 12.77
1 2.13
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
114  โรงเรียนวัดปิยาราม 47
3 6.38
2 4.26
3 6.38
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
115  โรงเรียนวัดอู่แก้ว 112
10 8.93
5 4.46
4 3.57
0 0.00
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
116  โรงเรียนวัดปากแพรก 95
0 0.00
0 0.00
15 15.79
1 1.05
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
117  โรงเรียนบ้านปากบางกลม 84
2 2.38
3 3.57
6 7.14
1 1.19
2 2.38
70 83.33
14 16.67%
118  โรงเรียนวัดดอนผาสุก 6
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
119  โรงเรียนวัดรามแก้ว 48
4 8.33
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
120  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 262
8 3.05
5 1.91
19 7.25
8 3.05
3 1.15
219 83.59
43 16.41%
121  โรงเรียนวัดควนป้อม 61
0 0.00
1 1.64
8 13.11
1 1.64
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
122  โรงเรียนวัดไม้เสียบ 376
17 4.52
17 4.52
27 7.18
0 0.00
0 0.00
315 83.78
61 16.22%
123  โรงเรียนวัดควนเถียะ 180
4 2.22
7 3.89
18 10.00
0 0.00
0 0.00
151 83.89
29 16.11%
124  โรงเรียนวัดขนาบนาก 87
0 0.00
1 1.15
13 14.94
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
125  โรงเรียนบ้านพรุบัว 100
5 5.00
6 6.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
126  โรงเรียนวัดคันธมาลี 254
13 5.12
8 3.15
4 1.57
0 0.00
15 5.91
214 84.25
40 15.75%
127  โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา 51
1 1.96
1 1.96
6 11.76
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
128  โรงเรียนบ้านควนมิตร 135
3 2.22
3 2.22
8 5.93
6 4.44
1 0.74
114 84.44
21 15.56%
129  โรงเรียนบ้านบางน้อย 103
8 7.77
6 5.83
2 1.94
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
130  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 33
2 6.06
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
131  โรงเรียนบ้านดอนทราย 86
5 5.81
0 0.00
8 9.30
0 0.00
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
132  โรงเรียนวัดจิกพนม 121
10 8.26
5 4.13
2 1.65
0 0.00
1 0.83
103 85.12
18 14.88%
133  โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 122
12 9.84
2 1.64
4 3.28
0 0.00
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
134  โรงเรียนวัดสระ 177
10 5.65
3 1.69
9 5.08
4 2.26
0 0.00
151 85.31
26 14.69%
135  โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 164
6 3.66
4 2.44
6 3.66
4 2.44
4 2.44
140 85.37
24 14.63%
136  โรงเรียนบ้านตูล 82
9 10.98
1 1.22
2 2.44
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
137  โรงเรียนบ้านบางลึก 48
1 2.08
1 2.08
5 10.42
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
138  โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 147
3 2.04
0 0.00
15 10.20
2 1.36
1 0.68
126 85.71
21 14.29%
139  โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ 149
8 5.37
8 5.37
5 3.36
0 0.00
0 0.00
128 85.91
21 14.09%
140  โรงเรียนวัดท่าเสม็ด 102
6 5.88
0 0.00
8 7.84
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
141  โรงเรียนวัดบางคุระ 75
3 4.00
2 2.67
2 2.67
1 1.33
2 2.67
65 86.67
10 13.33%
142  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 90
2 2.22
2 2.22
5 5.56
1 1.11
2 2.22
78 86.67
12 13.33%
143  โรงเรียนวัดโคกทราง 53
0 0.00
1 1.89
6 11.32
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
144  โรงเรียนวัดรักขิตวัน 137
4 2.92
5 3.65
9 6.57
0 0.00
0 0.00
119 86.86
18 13.14%
145  โรงเรียนวัดสุขุม 62
1 1.61
1 1.61
6 9.68
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
146  โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 163
5 3.07
10 6.13
6 3.68
0 0.00
0 0.00
142 87.12
21 12.88%
147  โรงเรียนบ้านปลายราง 88
2 2.27
0 0.00
9 10.23
0 0.00
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
148  โรงเรียนบ้านลานนา 96
2 2.08
3 3.13
7 7.29
0 0.00
0 0.00
84 87.50
12 12.50%
149  โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 104
3 2.88
4 3.85
6 5.77
0 0.00
0 0.00
91 87.50
13 12.50%
150  โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา 40
2 5.00
0 0.00
0 0.00
2 5.00
1 2.50
35 87.50
5 12.50%
151  โรงเรียนวัดโคกคราม 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
3 9.38
28 87.50
4 12.50%
152  โรงเรียนวัดบางไทร 82
1 1.22
0 0.00
7 8.54
2 2.44
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
153  โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ 107
4 3.74
5 4.67
2 1.87
2 1.87
0 0.00
94 87.85
13 12.15%
154  โรงเรียนวัดหนา 116
2 1.72
2 1.72
2 1.72
3 2.59
5 4.31
102 87.93
14 12.07%
155  โรงเรียนบ้านท่าเตียน 76
2 2.63
2 2.63
5 6.58
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
156  โรงเรียนบ้านหนองบัว 68
2 2.94
0 0.00
5 7.35
0 0.00
1 1.47
60 88.24
8 11.76%
157  โรงเรียนวัดคงคาวดี 102
4 3.92
1 0.98
4 3.92
0 0.00
3 2.94
90 88.24
12 11.76%
158  โรงเรียนวัดธาราวง 136
3 2.21
7 5.15
6 4.41
0 0.00
0 0.00
120 88.24
16 11.76%
159  โรงเรียนบ้านชายทะเล 94
3 3.19
3 3.19
3 3.19
2 2.13
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
160  โรงเรียนวัดปลายสระ 149
5 3.36
3 2.01
7 4.70
2 1.34
0 0.00
132 88.59
17 11.41%
161  โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง 71
8 11.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
162  โรงเรียนบ้านบางด้วน 45
0 0.00
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
163  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 63
1 1.59
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
164  โรงเรียนบ้านโคกทราย 99
2 2.02
2 2.02
7 7.07
0 0.00
0 0.00
88 88.89
11 11.11%
165  โรงเรียนบ้านหัวไทร 74
0 0.00
0 0.00
8 10.81
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
166  โรงเรียนบ้านหัวลำพู 39
2 5.13
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
167  โรงเรียนวัดป่าระกำ 88
2 2.27
2 2.27
3 3.41
2 2.27
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
168  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 30
1 3.33
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
169  โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม 20
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
170  โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 154
5 3.25
3 1.95
3 1.95
2 1.30
2 1.30
139 90.26
15 9.74%
171  โรงเรียนบ้านบางแรด 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
2 6.45
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
172  โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว 84
1 1.19
3 3.57
3 3.57
1 1.19
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
173  โรงเรียนวัดแจ้ง 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
174  โรงเรียนวัดปากตรง 137
7 5.11
0 0.00
6 4.38
0 0.00
0 0.00
124 90.51
13 9.49%
175  โรงเรียนวัดเหมก 22
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
176  โรงเรียนบ้านหน้าศาล 289
9 3.11
3 1.04
11 3.81
2 0.69
1 0.35
263 91.00
26 9.00%
177  โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
1 2.13
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
178  โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย 119
3 2.52
0 0.00
2 1.68
3 2.52
2 1.68
109 91.60
10 8.40%
179  โรงเรียนบ้านบางวัง 48
1 2.08
1 2.08
2 4.17
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
180  โรงเรียนวัดปากระวะ 48
4 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
181  โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 134
2 1.49
0 0.00
8 5.97
1 0.75
0 0.00
123 91.79
11 8.21%
182  โรงเรียนวัดทายิการาม 62
2 3.23
0 0.00
2 3.23
1 1.61
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
183  โรงเรียนวัดหอยกัน 63
0 0.00
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
184  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 51
2 3.92
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
185  โรงเรียนวัดแหลม 205
5 2.44
5 2.44
6 2.93
0 0.00
0 0.00
189 92.20
16 7.80%
186  โรงเรียนบ้านควนรุย 195
0 0.00
0 0.00
15 7.69
0 0.00
0 0.00
180 92.31
15 7.69%
187  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 26
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
188  โรงเรียนบ้านห้วยโส 52
1 1.92
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
189  โรงเรียนวัดบางพระ 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
190  โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
1 2.50
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
191  โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง 102
1 0.98
2 1.96
4 3.92
0 0.00
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
192  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
193  โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 221
6 2.71
1 0.45
3 1.36
4 1.81
0 0.00
207 93.67
14 6.33%
194  โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
195  โรงเรียนวัดวังฆ้อง 192
1 0.52
2 1.04
5 2.60
0 0.00
4 2.08
180 93.75
12 6.25%
196  โรงเรียนวัดโคกพิกุล 81
0 0.00
1 1.23
4 4.94
0 0.00
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
197  โรงเรียนบ้านตรอกแค 147
3 2.04
1 0.68
5 3.40
0 0.00
0 0.00
138 93.88
9 6.12%
198  โรงเรียนบ้านหนองบอน 115
3 2.61
1 0.87
2 1.74
1 0.87
0 0.00
108 93.91
7 6.09%
199  โรงเรียนบ้านป่าแชง 33
2 6.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
200  โรงเรียนวัดฉิมหลา 107
4 3.74
0 0.00
2 1.87
0 0.00
0 0.00
101 94.39
6 5.61%
201  โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 56
1 1.79
0 0.00
1 1.79
1 1.79
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
202  โรงเรียนบ้านคอพรุ 78
0 0.00
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
74 94.87
4 5.13%
203  โรงเรียนวัดบ้านงาม 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
204  โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
205  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
206  โรงเรียนบ้านนา 113
1 0.88
0 0.00
4 3.54
0 0.00
0 0.00
108 95.58
5 4.42%
207  โรงเรียนวัดสามแพรก 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
208  โรงเรียนวัดสระแก้ว 101
0 0.00
0 0.00
4 3.96
0 0.00
0 0.00
97 96.04
4 3.96%
209  โรงเรียนวัดควนใส 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.92
49 96.08
2 3.92%
210  โรงเรียนวัดถลุงทอง 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
211  โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ 72
0 0.00
1 1.39
1 1.39
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
212  โรงเรียนวัดดอนมะปราง 72
0 0.00
0 0.00
2 2.78
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
213  โรงเรียนบ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 79
1 1.27
1 1.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 97.47
2 2.53%
214  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 164
1 0.61
0 0.00
1 0.61
2 1.22
0 0.00
160 97.56
4 2.44%
215  โรงเรียนวัดโคกยาง 83
0 0.00
2 2.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 97.59
2 2.41%
216  โรงเรียนบ้านวังหอน 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
217  โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 251
3 1.20
0 0.00
0 0.00
1 0.40
1 0.40
246 98.01
5 1.99%
218  โรงเรียนบ้านควนโตน 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านท่าขนาน 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านท่าไทร(อำเภอร่อนพิบูลย์) 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านทุ่งบก 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านหัวปอ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนบ้านใสถิน 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนวัดคลองขยัน 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
226  โรงเรียนวัดควนยาว 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนวัดบางทองคำ 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
228  โรงเรียนวัดบางยิ่ว 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
229  โรงเรียนวัดบางศาลา 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
230  โรงเรียนวัดวัวหลุง 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 100.00
0 0.00%
231  โรงเรียนวัดหงส์แก้ว 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
232  โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,305 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,446 5.50
เตี้ย  949 3.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,016 7.66
ผอมและเตี้ย  609 2.32
อ้วนและเตี้ย  476 1.81
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,809 79.11
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,496 คน


20.89%


Powered By www.thaieducation.net