ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 229 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 232 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.31
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบ้านด่าน 45
12 26.67
9 20.00
6 13.33
13 28.89
4 8.89
1 2.22
44 97.78%
2  โรงเรียนบ้านลำหัก 116
19 16.38
22 18.97
19 16.38
24 20.69
18 15.52
14 12.07
102 87.93%
3  โรงเรียนวัดหนองจิก 152
26 17.11
14 9.21
16 10.53
20 13.16
24 15.79
52 34.21
100 65.79%
4  โรงเรียนวัดพระบาท 31
6 19.35
4 12.90
4 12.90
3 9.68
1 3.23
13 41.94
18 58.06%
5  โรงเรียนวัดบางทวด 77
11 14.29
2 2.60
10 12.99
13 16.88
8 10.39
33 42.86
44 57.14%
6  โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 116
12 10.34
5 4.31
12 10.34
17 14.66
17 14.66
53 45.69
63 54.31%
7  โรงเรียนบ้านปากเชียร 370
34 9.19
32 8.65
50 13.51
32 8.65
42 11.35
180 48.65
190 51.35%
8  โรงเรียนวัดควนเกย 113
3 2.65
8 7.08
12 10.62
12 10.62
22 19.47
56 49.56
57 50.44%
9  โรงเรียนบ้านดอนโตนด 18
6 33.33
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
9 50.00
9 50.00%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 137
31 22.63
16 11.68
16 11.68
3 2.19
0 0.00
71 51.82
66 48.18%
11  โรงเรียนบ้านหนองกก 17
2 11.76
2 11.76
1 5.88
2 11.76
1 5.88
9 52.94
8 47.06%
12  โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ 47
13 27.66
0 0.00
9 19.15
0 0.00
0 0.00
25 53.19
22 46.81%
13  โรงเรียนบ้านควนมุด 112
10 8.93
28 25.00
9 8.04
4 3.57
0 0.00
61 54.46
51 45.54%
14  โรงเรียนบ้านหนองมาก 30
2 6.67
3 10.00
2 6.67
3 10.00
3 10.00
17 56.67
13 43.33%
15  โรงเรียนวัดตรงบน 37
0 0.00
2 5.41
12 32.43
0 0.00
2 5.41
21 56.76
16 43.24%
16  โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 475
52 10.95
46 9.68
79 16.63
22 4.63
2 0.42
274 57.68
201 42.32%
17  โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ 60
3 5.00
2 3.33
8 13.33
5 8.33
7 11.67
35 58.33
25 41.67%
18  โรงเรียนบ้านกลอง 255
40 15.69
35 13.73
22 8.63
8 3.14
1 0.39
149 58.43
106 41.57%
19  โรงเรียนวัดปากเหมือง 136
12 8.82
7 5.15
16 11.76
9 6.62
10 7.35
82 60.29
54 39.71%
20  โรงเรียนทัศนาวลัย 112
13 11.61
9 8.04
7 6.25
9 8.04
4 3.57
70 62.50
42 37.50%
21  โรงเรียนสุนทราภิบาล 84
6 7.14
5 5.95
10 11.90
5 5.95
5 5.95
53 63.10
31 36.90%
22  โรงเรียนวัดสมควร 168
9 5.36
2 1.19
14 8.33
11 6.55
25 14.88
107 63.69
61 36.31%
23  โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง 39
4 10.26
1 2.56
8 20.51
1 2.56
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
24  โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 134
4 2.99
9 6.72
31 23.13
4 2.99
0 0.00
86 64.18
48 35.82%
25  โรงเรียนวัดโคกสูง 34
0 0.00
1 2.94
4 11.76
5 14.71
2 5.88
22 64.71
12 35.29%
26  โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 63
7 11.11
5 7.94
7 11.11
1 1.59
2 3.17
41 65.08
22 34.92%
27  โรงเรียนวัดหน้าสตน 149
18 12.08
18 12.08
16 10.74
0 0.00
0 0.00
97 65.10
52 34.90%
28  โรงเรียนวัดควนเคร็ง 119
22 18.49
8 6.72
11 9.24
0 0.00
0 0.00
78 65.55
41 34.45%
29  โรงเรียนวัดบ้านราม 32
3 9.38
0 0.00
8 25.00
0 0.00
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
30  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 108
24 22.22
3 2.78
9 8.33
1 0.93
0 0.00
71 65.74
37 34.26%
31  โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 73
5 6.85
7 9.59
10 13.70
3 4.11
0 0.00
48 65.75
25 34.25%
32  โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 166
14 8.43
11 6.63
31 18.67
0 0.00
0 0.00
110 66.27
56 33.73%
33  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 88
9 10.23
6 6.82
11 12.50
3 3.41
0 0.00
59 67.05
29 32.95%
34  โรงเรียนวัดชะอวด 122
14 11.48
6 4.92
18 14.75
0 0.00
2 1.64
82 67.21
40 32.79%
35  โรงเรียนบ้านเกาะสุด 75
0 0.00
3 4.00
21 28.00
0 0.00
0 0.00
51 68.00
24 32.00%
36  โรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 207
8 3.86
18 8.70
29 14.01
10 4.83
0 0.00
142 68.60
65 31.40%
37  โรงเรียนบ้านหนองนนทรี 99
9 9.09
5 5.05
6 6.06
6 6.06
5 5.05
68 68.69
31 31.31%
38  โรงเรียนวัดบ่อล้อ 306
27 8.82
18 5.88
33 10.78
17 5.56
0 0.00
211 68.95
95 31.05%
39  โรงเรียนวัดดอนรักษา 42
4 9.52
2 4.76
7 16.67
0 0.00
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
40  โรงเรียนวัดทองพูน 78
4 5.13
6 7.69
6 7.69
4 5.13
4 5.13
54 69.23
24 30.77%
41  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 121
12 9.92
8 6.61
9 7.44
8 6.61
0 0.00
84 69.42
37 30.58%
42  โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 129
8 6.20
7 5.43
10 7.75
8 6.20
6 4.65
90 69.77
39 30.23%
43  โรงเรียนบ้านขอนหาด 180
16 8.89
2 1.11
11 6.11
18 10.00
6 3.33
127 70.56
53 29.44%
44  โรงเรียนบ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) 107
4 3.74
11 10.28
14 13.08
2 1.87
0 0.00
76 71.03
31 28.97%
45  โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง 80
6 7.50
7 8.75
2 2.50
7 8.75
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
46  โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1003
49 4.89
13 1.30
69 6.88
62 6.18
82 8.18
728 72.58
275 27.42%
47  โรงเรียนวัดปากควน 106
4 3.77
2 1.89
4 3.77
6 5.66
13 12.26
77 72.64
29 27.36%
48  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 63
4 6.35
7 11.11
2 3.17
4 6.35
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
49  โรงเรียนบ้านควนชิง 86
10 11.63
4 4.65
5 5.81
3 3.49
1 1.16
63 73.26
23 26.74%
50  โรงเรียนวัดสามัคยาราม 169
10 5.92
9 5.33
6 3.55
10 5.92
10 5.92
124 73.37
45 26.63%
51  โรงเรียนบ้านเกาะทัง 64
9 14.06
5 7.81
3 4.69
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
52  โรงเรียนบ้านหอยราก 55
2 3.64
2 3.64
8 14.55
2 3.64
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
53  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 103
8 7.77
0 0.00
18 17.48
0 0.00
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
54  โรงเรียนบ้านบางปรง 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
55  โรงเรียนบ้านด่าน 145
12 8.28
6 4.14
16 11.03
0 0.00
2 1.38
109 75.17
36 24.83%
56  โรงเรียนบ้านห้วยหาร 652
74 11.35
26 3.99
56 8.59
0 0.00
0 0.00
496 76.07
156 23.93%
57  โรงเรียนบ้านท่าไทร (อำเภอชะอวด) 247
3 1.21
11 4.45
10 4.05
14 5.67
21 8.50
188 76.11
59 23.89%
58  โรงเรียนวัดบางด้วน 84
6 7.14
2 2.38
4 4.76
3 3.57
5 5.95
64 76.19
20 23.81%
59  โรงเรียนวัดแดง 194
16 8.25
9 4.64
16 8.25
4 2.06
1 0.52
148 76.29
46 23.71%
60  โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 153
8 5.23
4 2.61
16 10.46
4 2.61
4 2.61
117 76.47
36 23.53%
61  โรงเรียนวัดเทพนมเชือด 119
9 7.56
8 6.72
6 5.04
5 4.20
0 0.00
91 76.47
28 23.53%
62  โรงเรียนบ้านบางโหนด 73
8 10.96
4 5.48
3 4.11
2 2.74
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
63  โรงเรียนบ้านบางเนียน 73
2 2.74
0 0.00
11 15.07
4 5.48
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
64  โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 142
3 2.11
0 0.00
30 21.13
0 0.00
0 0.00
109 76.76
33 23.24%
65  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น 48
2 4.17
2 4.17
3 6.25
2 4.17
2 4.17
37 77.08
11 22.92%
66  โรงเรียนบ้านคอกวัว 57
1 1.75
0 0.00
10 17.54
2 3.51
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
67  โรงเรียนบ้านอายเลา 123
5 4.07
10 8.13
10 8.13
3 2.44
0 0.00
95 77.24
28 22.76%
68  โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 255
17 6.67
9 3.53
26 10.20
6 2.35
0 0.00
197 77.25
58 22.75%
69  โรงเรียนวัดท่าสะท้อน 40
2 5.00
2 5.00
4 10.00
1 2.50
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
70  โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 280
19 6.79
3 1.07
41 14.64
0 0.00
0 0.00
217 77.50
63 22.50%
71  โรงเรียนวัดวังกลม 89
5 5.62
2 2.25
13 14.61
0 0.00
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
72  โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ 58
2 3.45
5 8.62
4 6.90
2 3.45
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
73  โรงเรียนวัดอิมอญ 94
4 4.26
5 5.32
12 12.77
0 0.00
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
74  โรงเรียนบ้านเกยเชน 9
0 0.00
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
75  โรงเรียนวัดบ่อโพง 117
11 9.40
3 2.56
10 8.55
2 1.71
0 0.00
91 77.78
26 22.22%
76  โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 168
11 6.55
18 10.71
8 4.76
0 0.00
0 0.00
131 77.98
37 22.02%
77  โรงเรียนวัดเขาน้อย 105
7 6.67
5 4.76
6 5.71
5 4.76
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
78  โรงเรียนวัดโบสถ์ 64
8 12.50
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
79  โรงเรียนวัดเกาะจาก 198
18 9.09
7 3.54
13 6.57
2 1.01
3 1.52
155 78.28
43 21.72%
80  โรงเรียนบ้านนางหลง 83
5 6.02
5 6.02
2 2.41
4 4.82
2 2.41
65 78.31
18 21.69%
81  โรงเรียนบ้านลำคลอง 70
5 7.14
0 0.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
82  โรงเรียนวัดเทพมงคล 140
12 8.57
10 7.14
8 5.71
0 0.00
0 0.00
110 78.57
30 21.43%
83  โรงเรียนวัดท้ายทะเล 61
1 1.64
1 1.64
9 14.75
1 1.64
1 1.64
48 78.69
13 21.31%
84  โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 155
6 3.87
9 5.81
6 3.87
4 2.58
8 5.16
122 78.71
33 21.29%
85  โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม 71
4 5.63
6 8.45
0 0.00
2 2.82
3 4.23
56 78.87
15 21.13%
86  โรงเรียนบ้านบางพระ 283
22 7.77
5 1.77
29 10.25
3 1.06
0 0.00
224 79.15
59 20.85%
87  โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ 82
13 15.85
0 0.00
3 3.66
1 1.22
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
88  โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 296
6 2.03
5 1.69
25 8.45
11 3.72
14 4.73
235 79.39
61 20.61%
89  โรงเรียนเขาพระทอง 142
7 4.93
1 0.70
21 14.79
0 0.00
0 0.00
113 79.58
29 20.42%
90  โรงเรียนบ้านหนองหิน 152
7 4.61
2 1.32
22 14.47
0 0.00
0 0.00
121 79.61
31 20.39%
91  โรงเรียนวัดทะเลปัง 64
5 7.81
1 1.56
7 10.94
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
92  โรงเรียนบ้านกุมแป 209
8 3.83
13 6.22
12 5.74
7 3.35
1 0.48
168 80.38
41 19.62%
93  โรงเรียนวัดท่าเสริม 36
3 8.33
2 5.56
2 5.56
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
94  โรงเรียนบ้านวังใส 93
10 10.75
1 1.08
7 7.53
0 0.00
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
95  โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 104
5 4.81
1 0.96
13 12.50
1 0.96
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
96  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 141
6 4.26
3 2.13
13 9.22
3 2.13
2 1.42
114 80.85
27 19.15%
97  โรงเรียนบ้านควนเงิน 175
10 5.71
3 1.71
18 10.29
2 1.14
0 0.00
142 81.14
33 18.86%
98  โรงเรียนวัดบางฉนาก 27
1 3.70
1 3.70
1 3.70
2 7.41
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
99  โรงเรียนวัดบางตะพาน (เขมจาโร) 54
2 3.70
5 9.26
2 3.70
0 0.00
1 1.85
44 81.48
10 18.52%
100  โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 513
28 5.46
20 3.90
20 3.90
24 4.68
0 0.00
421 82.07
92 17.93%
101  โรงเรียนวัดพระอานนท์ 112
3 2.68
4 3.57
13 11.61
0 0.00
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
102  โรงเรียนวัดทวยเทพ 45
0 0.00
4 8.89
2 4.44
2 4.44
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
103  โรงเรียนวัดท้ายโนต 124
1 0.81
7 5.65
14 11.29
0 0.00
0 0.00
102 82.26
22 17.74%
104  โรงเรียนบ้านปากพรุ 80
2 2.50
4 5.00
3 3.75
2 2.50
3 3.75
66 82.50
14 17.50%
105  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 132
6 4.55
9 6.82
6 4.55
2 1.52
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
106  โรงเรียนวัดธงทอง 23
2 8.70
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
107  โรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 115
1 0.87
0 0.00
9 7.83
1 0.87
9 7.83
95 82.61
20 17.39%
108  โรงเรียนบ้านชะอวด 1420
72 5.07
48 3.38
124 8.73
0 0.00
2 0.14
1174 82.68
246 17.32%
109  โรงเรียนวัดมหิสสราราม 29
0 0.00
1 3.45
3 10.34
1 3.45
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
110  โรงเรียนวัดบูรณาวาส 163
4 2.45
3 1.84
11 6.75
3 1.84
7 4.29
135 82.82
28 17.18%
111  โรงเรียนวัดควนชะลิก 187
9 4.81
0 0.00
23 12.30
0 0.00
0 0.00
155 82.89
32 17.11%
112  โรงเรียนบ้านไสขาม 47
0 0.00
1 2.13
6 12.77
1 2.13
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
113  โรงเรียนวัดปิยาราม 47
3 6.38
2 4.26
3 6.38
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
114  โรงเรียนวัดอู่แก้ว 112
10 8.93
5 4.46
4 3.57
0 0.00
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
115  โรงเรียนวัดปากแพรก 95
0 0.00
0 0.00
15 15.79
1 1.05
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
116  โรงเรียนบ้านปากบางกลม 84
2 2.38
3 3.57
6 7.14
1 1.19
2 2.38
70 83.33
14 16.67%
117  โรงเรียนวัดรามแก้ว 48
4 8.33
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
118  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 262
8 3.05
5 1.91
19 7.25
8 3.05
3 1.15
219 83.59
43 16.41%
119  โรงเรียนวัดควนป้อม 61
0 0.00
1 1.64
8 13.11
1 1.64
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
120  โรงเรียนวัดไม้เสียบ 376
17 4.52
17 4.52
27 7.18
0 0.00
0 0.00
315 83.78
61 16.22%
121  โรงเรียนวัดควนเถียะ 180
4 2.22
7 3.89
18 10.00
0 0.00
0 0.00
151 83.89
29 16.11%
122  โรงเรียนวัดขนาบนาก 87
0 0.00
1 1.15
13 14.94
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
123  โรงเรียนบ้านพรุบัว 100
5 5.00
6 6.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
124  โรงเรียนวัดคันธมาลี 254
13 5.12
8 3.15
4 1.57
0 0.00
15 5.91
214 84.25
40 15.75%
125  โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา 51
1 1.96
1 1.96
6 11.76
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
126  โรงเรียนบ้านควนมิตร 135
3 2.22
3 2.22
8 5.93
6 4.44
1 0.74
114 84.44
21 15.56%
127  โรงเรียนบ้านบางน้อย 103
8 7.77
6 5.83
2 1.94
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
128  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 33
2 6.06
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
129  โรงเรียนบ้านดอนทราย 86
5 5.81
0 0.00
8 9.30
0 0.00
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
130  โรงเรียนวัดจิกพนม 121
10 8.26
5 4.13
2 1.65
0 0.00
1 0.83
103 85.12
18 14.88%
131  โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 122
12 9.84
2 1.64
4 3.28
0 0.00
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
132  โรงเรียนวัดสระ 177
10 5.65
3 1.69
9 5.08
4 2.26
0 0.00
151 85.31
26 14.69%
133  โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 164
6 3.66
4 2.44
6 3.66
4 2.44
4 2.44
140 85.37
24 14.63%
134  โรงเรียนบ้านตูล 82
9 10.98
1 1.22
2 2.44
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
135  โรงเรียนบ้านบางลึก 48
1 2.08
1 2.08
5 10.42
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
136  โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 147
3 2.04
0 0.00
15 10.20
2 1.36
1 0.68
126 85.71
21 14.29%
137  โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ 149
8 5.37
8 5.37
5 3.36
0 0.00
0 0.00
128 85.91
21 14.09%
138  โรงเรียนวัดท่าเสม็ด 102
6 5.88
0 0.00
8 7.84
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
139  โรงเรียนวัดบางคุระ 75
3 4.00
2 2.67
2 2.67
1 1.33
2 2.67
65 86.67
10 13.33%
140  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 90
2 2.22
2 2.22
5 5.56
1 1.11
2 2.22
78 86.67
12 13.33%
141  โรงเรียนวัดโคกทราง 53
0 0.00
1 1.89
6 11.32
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
142  โรงเรียนวัดรักขิตวัน 137
4 2.92
5 3.65
9 6.57
0 0.00
0 0.00
119 86.86
18 13.14%
143  โรงเรียนวัดสุขุม 62
1 1.61
1 1.61
6 9.68
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
144  โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 163
5 3.07
10 6.13
6 3.68
0 0.00
0 0.00
142 87.12
21 12.88%
145  โรงเรียนบ้านปลายราง 88
2 2.27
0 0.00
9 10.23
0 0.00
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
146  โรงเรียนบ้านลานนา 96
2 2.08
3 3.13
7 7.29
0 0.00
0 0.00
84 87.50
12 12.50%
147  โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 104
3 2.88
4 3.85
6 5.77
0 0.00
0 0.00
91 87.50
13 12.50%
148  โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา 40
2 5.00
0 0.00
0 0.00
2 5.00
1 2.50
35 87.50
5 12.50%
149  โรงเรียนวัดโคกคราม 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
3 9.38
28 87.50
4 12.50%
150  โรงเรียนวัดบางไทร 82
1 1.22
0 0.00
7 8.54
2 2.44
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
151  โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ 107
4 3.74
5 4.67
2 1.87
2 1.87
0 0.00
94 87.85
13 12.15%
152  โรงเรียนวัดหนา 116
2 1.72
2 1.72
2 1.72
3 2.59
5 4.31
102 87.93
14 12.07%
153  โรงเรียนบ้านท่าเตียน 76
2 2.63
2 2.63
5 6.58
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
154  โรงเรียนบ้านหนองบัว 68
2 2.94
0 0.00
5 7.35
0 0.00
1 1.47
60 88.24
8 11.76%
155  โรงเรียนวัดคงคาวดี 102
4 3.92
1 0.98
4 3.92
0 0.00
3 2.94
90 88.24
12 11.76%
156  โรงเรียนวัดธาราวง 136
3 2.21
7 5.15
6 4.41
0 0.00
0 0.00
120 88.24
16 11.76%
157  โรงเรียนบ้านชายทะเล 94
3 3.19
3 3.19
3 3.19
2 2.13
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
158  โรงเรียนวัดปลายสระ 149
5 3.36
3 2.01
7 4.70
2 1.34
0 0.00
132 88.59
17 11.41%
159  โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง 71
8 11.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
160  โรงเรียนบ้านบางด้วน 45
0 0.00
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
161  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 63
1 1.59
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
162  โรงเรียนบ้านโคกทราย 99
2 2.02
2 2.02
7 7.07
0 0.00
0 0.00
88 88.89
11 11.11%
163  โรงเรียนบ้านหัวไทร 74
0 0.00
0 0.00
8 10.81
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
164  โรงเรียนบ้านหัวลำพู 39
2 5.13
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
165  โรงเรียนวัดป่าระกำ 88
2 2.27
2 2.27
3 3.41
2 2.27
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
166  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 30
1 3.33
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
167  โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม 20
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
168  โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 154
5 3.25
3 1.95
3 1.95
2 1.30
2 1.30
139 90.26
15 9.74%
169  โรงเรียนบ้านบางแรด 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
2 6.45
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
170  โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว 84
1 1.19
3 3.57
3 3.57
1 1.19
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
171  โรงเรียนวัดแจ้ง 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
172  โรงเรียนวัดปากตรง 137
7 5.11
0 0.00
6 4.38
0 0.00
0 0.00
124 90.51
13 9.49%
173  โรงเรียนวัดเหมก 22
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
174  โรงเรียนบ้านหน้าศาล 289
9 3.11
3 1.04
11 3.81
2 0.69
1 0.35
263 91.00
26 9.00%
175  โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
1 2.13
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
176  โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย 119
3 2.52
0 0.00
2 1.68
3 2.52
2 1.68
109 91.60
10 8.40%
177  โรงเรียนบ้านบางวัง 48
1 2.08
1 2.08
2 4.17
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
178  โรงเรียนวัดปากระวะ 48
4 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
179  โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 134
2 1.49
0 0.00
8 5.97
1 0.75
0 0.00
123 91.79
11 8.21%
180  โรงเรียนวัดทายิการาม 62
2 3.23
0 0.00
2 3.23
1 1.61
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
181  โรงเรียนวัดหอยกัน 63
0 0.00
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
182  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 51
2 3.92
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
183  โรงเรียนวัดแหลม 205
5 2.44
5 2.44
6 2.93
0 0.00
0 0.00
189 92.20
16 7.80%
184  โรงเรียนบ้านควนรุย 195
0 0.00
0 0.00
15 7.69
0 0.00
0 0.00
180 92.31
15 7.69%
185  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 26
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
186  โรงเรียนบ้านห้วยโส 52
1 1.92
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
187  โรงเรียนวัดบางพระ 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
188  โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
1 2.50
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
189  โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง 102
1 0.98
2 1.96
4 3.92
0 0.00
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
190  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
191  โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 221
6 2.71
1 0.45
3 1.36
4 1.81
0 0.00
207 93.67
14 6.33%
192  โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
193  โรงเรียนวัดวังฆ้อง 192
1 0.52
2 1.04
5 2.60
0 0.00
4 2.08
180 93.75
12 6.25%
194  โรงเรียนวัดโคกพิกุล 81
0 0.00
1 1.23
4 4.94
0 0.00
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
195  โรงเรียนบ้านตรอกแค 147
3 2.04
1 0.68
5 3.40
0 0.00
0 0.00
138 93.88
9 6.12%
196  โรงเรียนบ้านหนองบอน 115
3 2.61
1 0.87
2 1.74
1 0.87
0 0.00
108 93.91
7 6.09%
197  โรงเรียนวัดฉิมหลา 107
4 3.74
0 0.00
2 1.87
0 0.00
0 0.00
101 94.39
6 5.61%
198  โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 56
1 1.79
0 0.00
1 1.79
1 1.79
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
199  โรงเรียนบ้านคอพรุ 78
0 0.00
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
74 94.87
4 5.13%
200  โรงเรียนวัดบ้านงาม 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
201  โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
202  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
203  โรงเรียนบ้านนา 113
1 0.88
0 0.00
4 3.54
0 0.00
0 0.00
108 95.58
5 4.42%
204  โรงเรียนวัดสามแพรก 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
205  โรงเรียนวัดสระแก้ว 101
0 0.00
0 0.00
4 3.96
0 0.00
0 0.00
97 96.04
4 3.96%
206  โรงเรียนวัดควนใส 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.92
49 96.08
2 3.92%
207  โรงเรียนวัดถลุงทอง 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
208  โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ 72
0 0.00
1 1.39
1 1.39
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
209  โรงเรียนวัดดอนมะปราง 72
0 0.00
0 0.00
2 2.78
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
210  โรงเรียนบ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 79
1 1.27
1 1.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 97.47
2 2.53%
211  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 164
1 0.61
0 0.00
1 0.61
2 1.22
0 0.00
160 97.56
4 2.44%
212  โรงเรียนวัดโคกยาง 83
0 0.00
2 2.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 97.59
2 2.41%
213  โรงเรียนบ้านวังหอน 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
214  โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 251
3 1.20
0 0.00
0 0.00
1 0.40
1 0.40
246 98.01
5 1.99%
215  โรงเรียนบ้านควนโตน 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านท่าขนาน 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านท่าไทร(อำเภอร่อนพิบูลย์) 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านทุ่งบก 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านหัวปอ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านใสถิน 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนวัดคลองขยัน 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนวัดควนยาว 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนวัดบางทองคำ 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนวัดบางยิ่ว 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
226  โรงเรียนวัดบางศาลา 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนวัดวัวหลุง 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 100.00
0 0.00%
228  โรงเรียนวัดหงส์แก้ว 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
229  โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,260 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,444 5.50
เตี้ย  948 3.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,015 7.67
ผอมและเตี้ย  608 2.32
อ้วนและเตี้ย  476 1.81
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,769 79.09
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,491 คน


20.91%


Powered By www.thaieducation.net