ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 229 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 232 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.31
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบ้านด่าน 45
11 24.44
10 22.22
6 13.33
14 31.11
4 8.89
0 0.00
45 100.00%
2  โรงเรียนบ้านลำหัก 115
19 16.52
21 18.26
18 15.65
25 21.74
18 15.65
14 12.17
101 87.83%
3  โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 116
20 17.24
8 6.90
10 8.62
28 24.14
18 15.52
32 27.59
84 72.41%
4  โรงเรียนวัดหนองจิก 150
25 16.67
20 13.33
13 8.67
21 14.00
22 14.67
49 32.67
101 67.33%
5  โรงเรียนบ้านเกยเชน 9
0 0.00
0 0.00
4 44.44
0 0.00
2 22.22
3 33.33
6 66.67%
6  โรงเรียนวัดสามัคยาราม 169
22 13.02
19 11.24
21 12.43
22 13.02
21 12.43
64 37.87
105 62.13%
7  โรงเรียนวัดพระบาท 31
6 19.35
4 12.90
4 12.90
3 9.68
1 3.23
13 41.94
18 58.06%
8  โรงเรียนวัดบางทวด 77
11 14.29
2 2.60
8 10.39
13 16.88
10 12.99
33 42.86
44 57.14%
9  โรงเรียนสุนทราภิบาล 88
9 10.23
9 10.23
21 23.86
5 5.68
5 5.68
39 44.32
49 55.68%
10  โรงเรียนบ้านปากเชียร 370
40 10.81
36 9.73
47 12.70
40 10.81
38 10.27
169 45.68
201 54.32%
11  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 134
33 24.63
18 13.43
17 12.69
3 2.24
0 0.00
63 47.01
71 52.99%
12  โรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 109
10 9.17
5 4.59
11 10.09
15 13.76
16 14.68
52 47.71
57 52.29%
13  โรงเรียนวัดควนเกย 113
3 2.65
9 7.96
13 11.50
12 10.62
22 19.47
54 47.79
59 52.21%
14  โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ 60
4 6.67
3 5.00
8 13.33
7 11.67
8 13.33
30 50.00
30 50.00%
15  โรงเรียนบ้านดอนโตนด 18
6 33.33
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
9 50.00
9 50.00%
16  โรงเรียนวัดสมควร 166
14 8.43
2 1.20
17 10.24
16 9.64
32 19.28
85 51.20
81 48.80%
17  โรงเรียนบ้านควนมุด 110
10 9.09
29 26.36
10 9.09
4 3.64
0 0.00
57 51.82
53 48.18%
18  โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 63
8 12.70
7 11.11
8 12.70
6 9.52
0 0.00
34 53.97
29 46.03%
19  โรงเรียนวัดตรงบน 37
1 2.70
3 8.11
12 32.43
0 0.00
1 2.70
20 54.05
17 45.95%
20  โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 475
54 11.37
47 9.89
81 17.05
24 5.05
3 0.63
266 56.00
209 44.00%
21  โรงเรียนวัดปากเหมือง 137
12 8.76
8 5.84
18 13.14
11 8.03
11 8.03
77 56.20
60 43.80%
22  โรงเรียนวัดบ่อล้อ 306
37 12.09
26 8.50
48 15.69
19 6.21
0 0.00
176 57.52
130 42.48%
23  โรงเรียนบ้านกลอง 255
40 15.69
35 13.73
22 8.63
8 3.14
1 0.39
149 58.43
106 41.57%
24  โรงเรียนบ้านหนองมาก 32
2 6.25
3 9.38
0 0.00
3 9.38
5 15.63
19 59.38
13 40.63%
25  โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ 47
9 19.15
0 0.00
10 21.28
0 0.00
0 0.00
28 59.57
19 40.43%
26  โรงเรียนวัดโคกสูง 34
0 0.00
2 5.88
4 11.76
5 14.71
2 5.88
21 61.76
13 38.24%
27  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 108
27 25.00
3 2.78
10 9.26
1 0.93
0 0.00
67 62.04
41 37.96%
28  โรงเรียนวัดหน้าสตน 149
18 12.08
18 12.08
20 13.42
0 0.00
0 0.00
93 62.42
56 37.58%
29  โรงเรียนทัศนาวลัย 112
13 11.61
9 8.04
7 6.25
9 8.04
4 3.57
70 62.50
42 37.50%
30  โรงเรียนบ้านห้วยหาร 652
116 17.79
36 5.52
83 12.73
0 0.00
0 0.00
417 63.96
235 36.04%
31  โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 134
4 2.99
9 6.72
31 23.13
4 2.99
0 0.00
86 64.18
48 35.82%
32  โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง 42
4 9.52
1 2.38
9 21.43
1 2.38
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
33  โรงเรียนบ้านขอนหาด 180
21 11.67
4 2.22
8 4.44
25 13.89
6 3.33
116 64.44
64 35.56%
34  โรงเรียนวัดควนเคร็ง 119
22 18.49
8 6.72
11 9.24
0 0.00
0 0.00
78 65.55
41 34.45%
35  โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 73
5 6.85
7 9.59
10 13.70
3 4.11
0 0.00
48 65.75
25 34.25%
36  โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง 80
9 11.25
9 11.25
2 2.50
7 8.75
0 0.00
53 66.25
27 33.75%
37  โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 166
14 8.43
11 6.63
31 18.67
0 0.00
0 0.00
110 66.27
56 33.73%
38  โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 129
10 7.75
7 5.43
9 6.98
9 6.98
8 6.20
86 66.67
43 33.33%
39  โรงเรียนวัดท่าเสริม 36
3 8.33
2 5.56
7 19.44
0 0.00
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
40  โรงเรียนวัดเขาน้อย 108
10 9.26
10 9.26
7 6.48
9 8.33
0 0.00
72 66.67
36 33.33%
41  โรงเรียนวัดแดง 191
26 13.61
12 6.28
21 10.99
3 1.57
1 0.52
128 67.02
63 32.98%
42  โรงเรียนวัดเทพนมเชือด 119
11 9.24
11 9.24
7 5.88
10 8.40
0 0.00
80 67.23
39 32.77%
43  โรงเรียนบ้านเกาะทัง 65
12 18.46
5 7.69
4 6.15
0 0.00
0 0.00
44 67.69
21 32.31%
44  โรงเรียนวัดจิกพนม 121
12 9.92
7 5.79
10 8.26
5 4.13
4 3.31
83 68.60
38 31.40%
45  โรงเรียนวัดบ้านราม 32
6 18.75
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
46  โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ 58
4 6.90
6 10.34
7 12.07
1 1.72
0 0.00
40 68.97
18 31.03%
47  โรงเรียนวัดดอนรักษา 42
4 9.52
2 4.76
7 16.67
0 0.00
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
48  โรงเรียนบ้านหนองนนทรี 107
8 7.48
5 4.67
9 8.41
4 3.74
7 6.54
74 69.16
33 30.84%
49  โรงเรียนวัดทองพูน 78
4 5.13
6 7.69
6 7.69
4 5.13
4 5.13
54 69.23
24 30.77%
50  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 121
12 9.92
8 6.61
9 7.44
8 6.61
0 0.00
84 69.42
37 30.58%
51  โรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 204
8 3.92
20 9.80
22 10.78
11 5.39
0 0.00
143 70.10
61 29.90%
52  โรงเรียนวัดเทพมงคล 141
16 11.35
14 9.93
11 7.80
0 0.00
0 0.00
100 70.92
41 29.08%
53  โรงเรียนวัดชะอวด 124
15 12.10
6 4.84
13 10.48
0 0.00
2 1.61
88 70.97
36 29.03%
54  โรงเรียนบ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) 107
4 3.74
11 10.28
14 13.08
2 1.87
0 0.00
76 71.03
31 28.97%
55  โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 157
10 6.37
6 3.82
19 12.10
7 4.46
3 1.91
112 71.34
45 28.66%
56  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 63
4 6.35
8 12.70
2 3.17
4 6.35
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
57  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 89
12 13.48
8 8.99
2 2.25
3 3.37
0 0.00
64 71.91
25 28.09%
58  โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1003
51 5.08
13 1.30
69 6.88
64 6.38
82 8.18
724 72.18
279 27.82%
59  โรงเรียนวัดปากควน 106
4 3.77
2 1.89
4 3.77
6 5.66
13 12.26
77 72.64
29 27.36%
60  โรงเรียนบ้านหอยราก 55
3 5.45
2 3.64
8 14.55
2 3.64
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
61  โรงเรียนบ้านบางโหนด 74
7 9.46
4 5.41
6 8.11
2 2.70
1 1.35
54 72.97
20 27.03%
62  โรงเรียนบ้านด่าน 141
17 12.06
6 4.26
15 10.64
0 0.00
0 0.00
103 73.05
38 26.95%
63  โรงเรียนบ้านควนชิง 86
10 11.63
4 4.65
5 5.81
3 3.49
1 1.16
63 73.26
23 26.74%
64  โรงเรียนวัดบางด้วน 83
6 7.23
2 2.41
5 6.02
4 4.82
5 6.02
61 73.49
22 26.51%
65  โรงเรียนบ้านบางเนียน 73
1 1.37
0 0.00
10 13.70
4 5.48
4 5.48
54 73.97
19 26.03%
66  โรงเรียนวัดบางฉนาก 27
2 7.41
1 3.70
1 3.70
3 11.11
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
67  โรงเรียนวัดวังกลม 89
7 7.87
3 3.37
13 14.61
0 0.00
0 0.00
66 74.16
23 25.84%
68  โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม 71
4 5.63
7 9.86
0 0.00
3 4.23
4 5.63
53 74.65
18 25.35%
69  โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 158
7 4.43
9 5.70
7 4.43
5 3.16
12 7.59
118 74.68
40 25.32%
70  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 103
8 7.77
0 0.00
18 17.48
0 0.00
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
71  โรงเรียนบ้านท่าไทร (อำเภอชะอวด) 247
3 1.21
12 4.86
10 4.05
15 6.07
22 8.91
185 74.90
62 25.10%
72  โรงเรียนบ้านบางปรง 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
73  โรงเรียนวัดอิมอญ 96
5 5.21
6 6.25
13 13.54
0 0.00
0 0.00
72 75.00
24 25.00%
74  โรงเรียนบ้านบางพระ 283
25 8.83
5 1.77
37 13.07
3 1.06
0 0.00
213 75.27
70 24.73%
75  โรงเรียนวัดพระอานนท์ 111
8 7.21
6 5.41
13 11.71
0 0.00
0 0.00
84 75.68
27 24.32%
76  โรงเรียนบ้านเกาะสุด 75
5 6.67
0 0.00
13 17.33
0 0.00
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
77  โรงเรียนบ้านปากพรุ 80
3 3.75
5 6.25
5 6.25
2 2.50
4 5.00
61 76.25
19 23.75%
78  โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 140
3 2.14
0 0.00
30 21.43
0 0.00
0 0.00
107 76.43
33 23.57%
79  โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 298
25 8.39
8 2.68
20 6.71
6 2.01
11 3.69
228 76.51
70 23.49%
80  โรงเรียนบ้านกุมแป 209
12 5.74
14 6.70
13 6.22
9 4.31
1 0.48
160 76.56
49 23.44%
81  โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ 86
15 17.44
0 0.00
4 4.65
1 1.16
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
82  โรงเรียนวัดเกาะจาก 198
10 5.05
9 4.55
18 9.09
4 2.02
5 2.53
152 76.77
46 23.23%
83  โรงเรียนวัดท้ายทะเล 61
3 4.92
1 1.64
8 13.11
1 1.64
1 1.64
47 77.05
14 22.95%
84  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น 48
2 4.17
2 4.17
3 6.25
2 4.17
2 4.17
37 77.08
11 22.92%
85  โรงเรียนบ้านนางหลง 83
5 6.02
5 6.02
3 3.61
4 4.82
2 2.41
64 77.11
19 22.89%
86  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 140
7 5.00
4 2.86
13 9.29
4 2.86
4 2.86
108 77.14
32 22.86%
87  โรงเรียนบ้านคอกวัว 57
1 1.75
0 0.00
10 17.54
2 3.51
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
88  โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 163
12 7.36
8 4.91
7 4.29
5 3.07
5 3.07
126 77.30
37 22.70%
89  โรงเรียนวัดบางคุระ 75
5 6.67
3 4.00
3 4.00
3 4.00
3 4.00
58 77.33
17 22.67%
90  โรงเรียนวัดท่าสะท้อน 40
2 5.00
2 5.00
4 10.00
1 2.50
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
91  โรงเรียนบ้านบางน้อย 103
12 11.65
7 6.80
4 3.88
0 0.00
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
92  โรงเรียนวัดโบสถ์ 64
8 12.50
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
93  โรงเรียนวัดท้ายโนต 124
2 1.61
8 6.45
17 13.71
0 0.00
0 0.00
97 78.23
27 21.77%
94  โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 106
6 5.66
1 0.94
15 14.15
1 0.94
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
95  โรงเรียนวัดควนชะลิก 185
12 6.49
0 0.00
28 15.14
0 0.00
0 0.00
145 78.38
40 21.62%
96  โรงเรียนบ้านลำคลอง 70
5 7.14
0 0.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
97  โรงเรียนวัดบ่อโพง 117
11 9.40
3 2.56
9 7.69
2 1.71
0 0.00
92 78.63
25 21.37%
98  โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 250
15 6.00
14 5.60
16 6.40
8 3.20
0 0.00
197 78.80
53 21.20%
99  โรงเรียนบ้านควนเงิน 177
12 6.78
4 2.26
19 10.73
2 1.13
0 0.00
140 79.10
37 20.90%
100  โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 513
34 6.63
22 4.29
24 4.68
27 5.26
0 0.00
406 79.14
107 20.86%
101  โรงเรียนเขาพระทอง 141
7 4.96
1 0.71
21 14.89
0 0.00
0 0.00
112 79.43
29 20.57%
102  โรงเรียนวัดปากแพรก 95
2 2.11
1 1.05
15 15.79
1 1.05
0 0.00
76 80.00
19 20.00%
103  โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 278
19 6.83
3 1.08
33 11.87
0 0.00
0 0.00
223 80.22
55 19.78%
104  โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ 149
2 1.34
19 12.75
8 5.37
0 0.00
0 0.00
120 80.54
29 19.46%
105  โรงเรียนวัดโคกคราม 32
0 0.00
2 6.25
2 6.25
1 3.13
1 3.13
26 81.25
6 18.75%
106  โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ 107
6 5.61
9 8.41
3 2.80
2 1.87
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
107  โรงเรียนบ้านหนองหิน 149
7 4.70
0 0.00
20 13.42
0 0.00
0 0.00
122 81.88
27 18.12%
108  โรงเรียนวัดอู่แก้ว 112
11 9.82
5 4.46
4 3.57
0 0.00
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
109  โรงเรียนวัดทวยเทพ 45
0 0.00
3 6.67
4 8.89
1 2.22
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
110  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 90
3 3.33
2 2.22
6 6.67
2 2.22
3 3.33
74 82.22
16 17.78%
111  โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา 40
2 5.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
2 5.00
33 82.50
7 17.50%
112  โรงเรียนบ้านดอนทราย 86
6 6.98
0 0.00
9 10.47
0 0.00
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
113  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 132
6 4.55
9 6.82
6 4.55
2 1.52
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
114  โรงเรียนบ้านชะอวด 1420
72 5.07
48 3.38
124 8.73
0 0.00
2 0.14
1174 82.68
246 17.32%
115  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 261
8 3.07
4 1.53
22 8.43
9 3.45
2 0.77
216 82.76
45 17.24%
116  โรงเรียนวัดขนาบนาก 87
0 0.00
2 2.30
13 14.94
0 0.00
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
117  โรงเรียนบ้านวังใส 93
6 6.45
2 2.15
8 8.60
0 0.00
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
118  โรงเรียนวัดบูรณาวาส 163
4 2.45
3 1.84
11 6.75
3 1.84
7 4.29
135 82.82
28 17.18%
119  โรงเรียนวัดคันธมาลี 251
14 5.58
8 3.19
5 1.99
0 0.00
16 6.37
208 82.87
43 17.13%
120  โรงเรียนวัดปิยาราม 47
3 6.38
2 4.26
3 6.38
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
121  โรงเรียนวัดมหิสสราราม 30
0 0.00
1 3.33
3 10.00
1 3.33
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
122  โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 145
6 4.14
0 0.00
16 11.03
2 1.38
0 0.00
121 83.45
24 16.55%
123  โรงเรียนวัดไม้เสียบ 373
17 4.56
17 4.56
27 7.24
0 0.00
0 0.00
312 83.65
61 16.35%
124  โรงเรียนบ้านพรุบัว 98
5 5.10
6 6.12
5 5.10
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
125  โรงเรียนวัดรามแก้ว 49
4 8.16
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
126  โรงเรียนบ้านควนมิตร 135
3 2.22
3 2.22
8 5.93
6 4.44
2 1.48
113 83.70
22 16.30%
127  โรงเรียนวัดควนป้อม 62
0 0.00
1 1.61
8 12.90
1 1.61
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
128  โรงเรียนวัดควนเถียะ 180
4 2.22
7 3.89
18 10.00
0 0.00
0 0.00
151 83.89
29 16.11%
129  โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา 50
1 2.00
1 2.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
130  โรงเรียนบ้านชายทะเล 94
5 5.32
4 4.26
4 4.26
2 2.13
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
131  โรงเรียนบ้านปลายราง 88
4 4.55
0 0.00
10 11.36
0 0.00
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
132  โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง 71
11 15.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
133  โรงเรียนบ้านห้วยโส 52
1 1.92
0 0.00
7 13.46
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
134  โรงเรียนบ้านโคกทราย 99
0 0.00
4 4.04
10 10.10
1 1.01
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
135  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 33
2 6.06
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
136  โรงเรียนวัดโคกทราง 53
0 0.00
1 1.89
7 13.21
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
137  โรงเรียนบ้านไสขาม 47
0 0.00
1 2.13
5 10.64
1 2.13
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
138  โรงเรียนบ้านตูล 82
9 10.98
1 1.22
2 2.44
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
139  โรงเรียนวัดรักขิตวัน 137
4 2.92
5 3.65
11 8.03
0 0.00
0 0.00
117 85.40
20 14.60%
140  โรงเรียนบ้านท่าเตียน 76
2 2.63
1 1.32
8 10.53
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
141  โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 168
6 3.57
9 5.36
9 5.36
0 0.00
0 0.00
144 85.71
24 14.29%
142  โรงเรียนบ้านปากบางกลม 84
3 3.57
1 1.19
6 7.14
2 2.38
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
143  โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 163
6 3.68
10 6.13
7 4.29
0 0.00
0 0.00
140 85.89
23 14.11%
144  โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 122
15 12.30
1 0.82
0 0.00
1 0.82
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
145  โรงเรียนวัดหนา 116
2 1.72
3 2.59
5 4.31
2 1.72
4 3.45
100 86.21
16 13.79%
146  โรงเรียนวัดสามแพรก 51
0 0.00
1 1.96
6 11.76
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
147  โรงเรียนวัดท่าเสม็ด 110
6 5.45
0 0.00
9 8.18
0 0.00
0 0.00
95 86.36
15 13.64%
148  โรงเรียนวัดสระ 177
10 5.65
3 1.69
7 3.95
4 2.26
0 0.00
153 86.44
24 13.56%
149  โรงเรียนบ้านลานนา 96
1 1.04
2 2.08
10 10.42
0 0.00
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
150  โรงเรียนบ้านหัวไทร 74
0 0.00
0 0.00
10 13.51
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
151  โรงเรียนวัดป่าระกำ 76
3 3.95
2 2.63
3 3.95
2 2.63
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
152  โรงเรียนวัดบางตะพาน (เขมจาโร) 54
1 1.85
4 7.41
2 3.70
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
153  โรงเรียนวัดปลายสระ 149
7 4.70
4 2.68
6 4.03
2 1.34
0 0.00
130 87.25
19 12.75%
154  โรงเรียนวัดบางไทร 79
2 2.53
0 0.00
6 7.59
2 2.53
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
155  โรงเรียนบ้านบางวัง 48
1 2.08
1 2.08
4 8.33
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
156  โรงเรียนบ้านบางลึก 48
1 2.08
1 2.08
3 6.25
1 2.08
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
157  โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 104
3 2.88
4 3.85
6 5.77
0 0.00
0 0.00
91 87.50
13 12.50%
158  โรงเรียนวัดธาราวง 133
3 2.26
7 5.26
6 4.51
0 0.00
0 0.00
117 87.97
16 12.03%
159  โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย 119
2 1.68
1 0.84
4 3.36
0 0.00
7 5.88
105 88.24
14 11.76%
160  โรงเรียนบ้านหนองบัว 68
2 2.94
0 0.00
5 7.35
0 0.00
1 1.47
60 88.24
8 11.76%
161  โรงเรียนบ้านบางด้วน 45
0 0.00
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
162  โรงเรียนบ้านหัวลำพู 37
2 5.41
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
163  โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 56
3 5.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.36
50 89.29
6 10.71%
164  โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว 84
1 1.19
3 3.57
4 4.76
1 1.19
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
165  โรงเรียนบ้านหน้าศาล 289
11 3.81
3 1.04
11 3.81
3 1.04
2 0.69
259 89.62
30 10.38%
166  โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 58
2 3.45
0 0.00
3 5.17
0 0.00
1 1.72
52 89.66
6 10.34%
167  โรงเรียนวัดปากตรง 130
7 5.38
0 0.00
6 4.62
0 0.00
0 0.00
117 90.00
13 10.00%
168  โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม 20
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
169  โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 134
3 2.24
0 0.00
9 6.72
1 0.75
0 0.00
121 90.30
13 9.70%
170  โรงเรียนบ้านบางแรด 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
2 6.45
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
171  โรงเรียนวัดสุขุม 62
1 1.61
1 1.61
4 6.45
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
172  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 63
1 1.59
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
173  โรงเรียนวัดแจ้ง 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
174  โรงเรียนวัดเหมก 22
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
175  โรงเรียนบ้านตรอกแค 141
4 2.84
1 0.71
7 4.96
0 0.00
0 0.00
129 91.49
12 8.51%
176  โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
1 2.13
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
177  โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 154
5 3.25
2 1.30
2 1.30
2 1.30
2 1.30
141 91.56
13 8.44%
178  โรงเรียนวัดปากระวะ 48
4 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
179  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 49
2 4.08
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
180  โรงเรียนวัดทายิการาม 62
2 3.23
0 0.00
2 3.23
1 1.61
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
181  โรงเรียนวัดหอยกัน 62
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
182  โรงเรียนวัดวัวหลุง 89
1 1.12
0 0.00
4 4.49
0 0.00
2 2.25
82 92.13
7 7.87%
183  โรงเรียนวัดคงคาวดี 102
2 1.96
1 0.98
4 3.92
0 0.00
1 0.98
94 92.16
8 7.84%
184  โรงเรียนวัดแหลม 207
5 2.42
5 2.42
6 2.90
0 0.00
0 0.00
191 92.27
16 7.73%
185  โรงเรียนบ้านควนรุย 195
0 0.00
0 0.00
15 7.69
0 0.00
0 0.00
180 92.31
15 7.69%
186  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 26
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
187  โรงเรียนวัดบางพระ 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
188  โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 225
7 3.11
1 0.44
4 1.78
5 2.22
0 0.00
208 92.44
17 7.56%
189  โรงเรียนวัดโคกพิกุล 80
2 2.50
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
190  โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
1 2.44
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
191  โรงเรียนบ้านหนองบอน 111
2 1.80
1 0.90
4 3.60
1 0.90
0 0.00
103 92.79
8 7.21%
192  โรงเรียนบ้านนา 113
2 1.77
0 0.00
5 4.42
1 0.88
0 0.00
105 92.92
8 7.08%
193  โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง 102
1 0.98
2 1.96
4 3.92
0 0.00
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
194  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
195  โรงเรียนวัดวังฆ้อง 192
1 0.52
2 1.04
5 2.60
0 0.00
4 2.08
180 93.75
12 6.25%
196  โรงเรียนวัดควนใส 51
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
2 3.92
48 94.12
3 5.88%
197  โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
198  โรงเรียนวัดฉิมหลา 107
4 3.74
0 0.00
2 1.87
0 0.00
0 0.00
101 94.39
6 5.61%
199  โรงเรียนบ้านคอพรุ 78
0 0.00
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
74 94.87
4 5.13%
200  โรงเรียนวัดบ้านงาม 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
201  โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 251
6 2.39
0 0.00
6 2.39
0 0.00
0 0.00
239 95.22
12 4.78%
202  โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
203  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
204  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 162
3 1.85
1 0.62
1 0.62
2 1.23
0 0.00
155 95.68
7 4.32%
205  โรงเรียนวัดสระแก้ว 100
0 0.00
0 0.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
96 96.00
4 4.00%
206  โรงเรียนวัดโคกยาง 83
0 0.00
3 3.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 96.39
3 3.61%
207  โรงเรียนวัดควนยาว 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
208  โรงเรียนวัดถลุงทอง 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
209  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
210  โรงเรียนวัดดอนมะปราง 72
0 0.00
0 0.00
2 2.78
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
211  โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ 75
0 0.00
1 1.33
1 1.33
0 0.00
0 0.00
73 97.33
2 2.67%
212  โรงเรียนบ้านวังหอน 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
213  โรงเรียนบ้านควนโตน 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านท่าขนาน 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านท่าไทร(อำเภอร่อนพิบูลย์) 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านทุ่งบก 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านหนองกก 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านหัวปอ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านอายเลา 123
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
123 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านใสถิน 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนวัดคลองขยัน 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนวัดทะเลปัง 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนวัดธงทอง 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนวัดบางยิ่ว 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
226  โรงเรียนวัดบางศาลา 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนวัดบางทองคำ 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
228  โรงเรียนวัดหงส์แก้ว 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
229  โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,291 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,661 6.32
เตี้ย  1,059 4.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,139 8.14
ผอมและเตี้ย  707 2.69
อ้วนและเตี้ย  525 2.00
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,200 76.83
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,091 คน


23.17%


Powered By www.thaieducation.net