ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 232 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 232 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบ้านด่าน 45
11 24.44
10 22.22
6 13.33
14 31.11
4 8.89
0 0.00
45 100.00%
2  โรงเรียนบ้านลำหัก 115
19 16.52
21 18.26
18 15.65
25 21.74
18 15.65
14 12.17
101 87.83%
3  โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 116
20 17.24
8 6.90
10 8.62
28 24.14
18 15.52
32 27.59
84 72.41%
4  โรงเรียนวัดหนองจิก 150
25 16.67
20 13.33
13 8.67
21 14.00
22 14.67
49 32.67
101 67.33%
5  โรงเรียนบ้านเกยเชน 9
0 0.00
0 0.00
4 44.44
0 0.00
2 22.22
3 33.33
6 66.67%
6  โรงเรียนวัดสามัคยาราม 169
22 13.02
19 11.24
21 12.43
22 13.02
21 12.43
64 37.87
105 62.13%
7  โรงเรียนวัดพระบาท 31
6 19.35
4 12.90
4 12.90
3 9.68
1 3.23
13 41.94
18 58.06%
8  โรงเรียนวัดบางทวด 77
11 14.29
2 2.60
8 10.39
13 16.88
10 12.99
33 42.86
44 57.14%
9  โรงเรียนสุนทราภิบาล 88
9 10.23
9 10.23
21 23.86
5 5.68
5 5.68
39 44.32
49 55.68%
10  โรงเรียนบ้านปากเชียร 370
40 10.81
36 9.73
47 12.70
40 10.81
38 10.27
169 45.68
201 54.32%
11  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 134
33 24.63
18 13.43
17 12.69
3 2.24
0 0.00
63 47.01
71 52.99%
12  โรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 109
10 9.17
5 4.59
11 10.09
15 13.76
16 14.68
52 47.71
57 52.29%
13  โรงเรียนวัดควนเกย 113
3 2.65
9 7.96
13 11.50
12 10.62
22 19.47
54 47.79
59 52.21%
14  โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ 60
4 6.67
3 5.00
8 13.33
7 11.67
8 13.33
30 50.00
30 50.00%
15  โรงเรียนบ้านดอนโตนด 18
6 33.33
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
9 50.00
9 50.00%
16  โรงเรียนวัดสมควร 166
14 8.43
2 1.20
17 10.24
16 9.64
32 19.28
85 51.20
81 48.80%
17  โรงเรียนบ้านควนมุด 110
10 9.09
29 26.36
10 9.09
4 3.64
0 0.00
57 51.82
53 48.18%
18  โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 63
8 12.70
7 11.11
8 12.70
6 9.52
0 0.00
34 53.97
29 46.03%
19  โรงเรียนวัดตรงบน 37
1 2.70
3 8.11
12 32.43
0 0.00
1 2.70
20 54.05
17 45.95%
20  โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 475
54 11.37
47 9.89
81 17.05
24 5.05
3 0.63
266 56.00
209 44.00%
21  โรงเรียนวัดปากเหมือง 137
12 8.76
8 5.84
18 13.14
11 8.03
11 8.03
77 56.20
60 43.80%
22  โรงเรียนวัดบ่อล้อ 306
37 12.09
26 8.50
48 15.69
19 6.21
0 0.00
176 57.52
130 42.48%
23  โรงเรียนบ้านกลอง 255
40 15.69
35 13.73
22 8.63
8 3.14
1 0.39
149 58.43
106 41.57%
24  โรงเรียนบ้านหนองมาก 32
2 6.25
3 9.38
0 0.00
3 9.38
5 15.63
19 59.38
13 40.63%
25  โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ 47
9 19.15
0 0.00
10 21.28
0 0.00
0 0.00
28 59.57
19 40.43%
26  โรงเรียนวัดโคกสูง 34
0 0.00
2 5.88
4 11.76
5 14.71
2 5.88
21 61.76
13 38.24%
27  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 108
27 25.00
3 2.78
10 9.26
1 0.93
0 0.00
67 62.04
41 37.96%
28  โรงเรียนวัดหน้าสตน 149
18 12.08
18 12.08
20 13.42
0 0.00
0 0.00
93 62.42
56 37.58%
29  โรงเรียนทัศนาวลัย 112
13 11.61
9 8.04
7 6.25
9 8.04
4 3.57
70 62.50
42 37.50%
30  โรงเรียนบ้านห้วยหาร 652
116 17.79
36 5.52
83 12.73
0 0.00
0 0.00
417 63.96
235 36.04%
31  โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 134
4 2.99
9 6.72
31 23.13
4 2.99
0 0.00
86 64.18
48 35.82%
32  โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง 42
4 9.52
1 2.38
9 21.43
1 2.38
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
33  โรงเรียนบ้านขอนหาด 180
21 11.67
4 2.22
8 4.44
25 13.89
6 3.33
116 64.44
64 35.56%
34  โรงเรียนวัดควนเคร็ง 119
22 18.49
8 6.72
11 9.24
0 0.00
0 0.00
78 65.55
41 34.45%
35  โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 73
5 6.85
7 9.59
10 13.70
3 4.11
0 0.00
48 65.75
25 34.25%
36  โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง 80
9 11.25
9 11.25
2 2.50
7 8.75
0 0.00
53 66.25
27 33.75%
37  โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 166
14 8.43
11 6.63
31 18.67
0 0.00
0 0.00
110 66.27
56 33.73%
38  โรงเรียนบ้านชายควน 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
1 16.67
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
39  โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 129
10 7.75
7 5.43
9 6.98
9 6.98
8 6.20
86 66.67
43 33.33%
40  โรงเรียนวัดท่าเสริม 36
3 8.33
2 5.56
7 19.44
0 0.00
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
41  โรงเรียนวัดเขาน้อย 108
10 9.26
10 9.26
7 6.48
9 8.33
0 0.00
72 66.67
36 33.33%
42  โรงเรียนวัดแดง 191
26 13.61
12 6.28
21 10.99
3 1.57
1 0.52
128 67.02
63 32.98%
43  โรงเรียนวัดเทพนมเชือด 119
11 9.24
11 9.24
7 5.88
10 8.40
0 0.00
80 67.23
39 32.77%
44  โรงเรียนบ้านเกาะทัง 65
12 18.46
5 7.69
4 6.15
0 0.00
0 0.00
44 67.69
21 32.31%
45  โรงเรียนวัดจิกพนม 121
12 9.92
7 5.79
10 8.26
5 4.13
4 3.31
83 68.60
38 31.40%
46  โรงเรียนวัดบ้านราม 32
6 18.75
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
47  โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ 58
4 6.90
6 10.34
7 12.07
1 1.72
0 0.00
40 68.97
18 31.03%
48  โรงเรียนวัดดอนรักษา 42
4 9.52
2 4.76
7 16.67
0 0.00
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
49  โรงเรียนบ้านหนองนนทรี 107
8 7.48
5 4.67
9 8.41
4 3.74
7 6.54
74 69.16
33 30.84%
50  โรงเรียนวัดทองพูน 78
4 5.13
6 7.69
6 7.69
4 5.13
4 5.13
54 69.23
24 30.77%
51  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 121
12 9.92
8 6.61
9 7.44
8 6.61
0 0.00
84 69.42
37 30.58%
52  โรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 204
8 3.92
20 9.80
22 10.78
11 5.39
0 0.00
143 70.10
61 29.90%
53  โรงเรียนวัดเทพมงคล 141
16 11.35
14 9.93
11 7.80
0 0.00
0 0.00
100 70.92
41 29.08%
54  โรงเรียนวัดชะอวด 124
15 12.10
6 4.84
13 10.48
0 0.00
2 1.61
88 70.97
36 29.03%
55  โรงเรียนบ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) 107
4 3.74
11 10.28
14 13.08
2 1.87
0 0.00
76 71.03
31 28.97%
56  โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 157
10 6.37
6 3.82
19 12.10
7 4.46
3 1.91
112 71.34
45 28.66%
57  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 63
4 6.35
8 12.70
2 3.17
4 6.35
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
58  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 89
12 13.48
8 8.99
2 2.25
3 3.37
0 0.00
64 71.91
25 28.09%
59  โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1003
51 5.08
13 1.30
69 6.88
64 6.38
82 8.18
724 72.18
279 27.82%
60  โรงเรียนวัดปากควน 106
4 3.77
2 1.89
4 3.77
6 5.66
13 12.26
77 72.64
29 27.36%
61  โรงเรียนบ้านหอยราก 55
3 5.45
2 3.64
8 14.55
2 3.64
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
62  โรงเรียนบ้านบางโหนด 74
7 9.46
4 5.41
6 8.11
2 2.70
1 1.35
54 72.97
20 27.03%
63  โรงเรียนบ้านด่าน 141
17 12.06
6 4.26
15 10.64
0 0.00
0 0.00
103 73.05
38 26.95%
64  โรงเรียนบ้านควนชิง 86
10 11.63
4 4.65
5 5.81
3 3.49
1 1.16
63 73.26
23 26.74%
65  โรงเรียนวัดบางด้วน 83
6 7.23
2 2.41
5 6.02
4 4.82
5 6.02
61 73.49
22 26.51%
66  โรงเรียนบ้านบางเนียน 73
1 1.37
0 0.00
10 13.70
4 5.48
4 5.48
54 73.97
19 26.03%
67  โรงเรียนวัดบางฉนาก 27
2 7.41
1 3.70
1 3.70
3 11.11
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
68  โรงเรียนวัดวังกลม 89
7 7.87
3 3.37
13 14.61
0 0.00
0 0.00
66 74.16
23 25.84%
69  โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม 71
4 5.63
7 9.86
0 0.00
3 4.23
4 5.63
53 74.65
18 25.35%
70  โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 158
7 4.43
9 5.70
7 4.43
5 3.16
12 7.59
118 74.68
40 25.32%
71  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 103
8 7.77
0 0.00
18 17.48
0 0.00
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
72  โรงเรียนบ้านท่าไทร (อำเภอชะอวด) 247
3 1.21
12 4.86
10 4.05
15 6.07
22 8.91
185 74.90
62 25.10%
73  โรงเรียนบ้านบางปรง 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
74  โรงเรียนวัดอิมอญ 96
5 5.21
6 6.25
13 13.54
0 0.00
0 0.00
72 75.00
24 25.00%
75  โรงเรียนบ้านบางพระ 283
25 8.83
5 1.77
37 13.07
3 1.06
0 0.00
213 75.27
70 24.73%
76  โรงเรียนวัดพระอานนท์ 111
8 7.21
6 5.41
13 11.71
0 0.00
0 0.00
84 75.68
27 24.32%
77  โรงเรียนบ้านเกาะสุด 75
5 6.67
0 0.00
13 17.33
0 0.00
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
78  โรงเรียนบ้านปากพรุ 80
3 3.75
5 6.25
5 6.25
2 2.50
4 5.00
61 76.25
19 23.75%
79  โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 140
3 2.14
0 0.00
30 21.43
0 0.00
0 0.00
107 76.43
33 23.57%
80  โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 298
25 8.39
8 2.68
20 6.71
6 2.01
11 3.69
228 76.51
70 23.49%
81  โรงเรียนบ้านกุมแป 209
12 5.74
14 6.70
13 6.22
9 4.31
1 0.48
160 76.56
49 23.44%
82  โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ 86
15 17.44
0 0.00
4 4.65
1 1.16
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
83  โรงเรียนวัดเกาะจาก 198
10 5.05
9 4.55
18 9.09
4 2.02
5 2.53
152 76.77
46 23.23%
84  โรงเรียนวัดท้ายทะเล 61
3 4.92
1 1.64
8 13.11
1 1.64
1 1.64
47 77.05
14 22.95%
85  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น 48
2 4.17
2 4.17
3 6.25
2 4.17
2 4.17
37 77.08
11 22.92%
86  โรงเรียนบ้านนางหลง 83
5 6.02
5 6.02
3 3.61
4 4.82
2 2.41
64 77.11
19 22.89%
87  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 140
7 5.00
4 2.86
13 9.29
4 2.86
4 2.86
108 77.14
32 22.86%
88  โรงเรียนบ้านคอกวัว 57
1 1.75
0 0.00
10 17.54
2 3.51
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
89  โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 163
12 7.36
8 4.91
7 4.29
5 3.07
5 3.07
126 77.30
37 22.70%
90  โรงเรียนวัดบางคุระ 75
5 6.67
3 4.00
3 4.00
3 4.00
3 4.00
58 77.33
17 22.67%
91  โรงเรียนวัดท่าสะท้อน 40
2 5.00
2 5.00
4 10.00
1 2.50
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
92  โรงเรียนบ้านบางน้อย 103
12 11.65
7 6.80
4 3.88
0 0.00
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
93  โรงเรียนวัดโบสถ์ 64
8 12.50
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
94  โรงเรียนวัดท้ายโนต 124
2 1.61
8 6.45
17 13.71
0 0.00
0 0.00
97 78.23
27 21.77%
95  โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 106
6 5.66
1 0.94
15 14.15
1 0.94
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
96  โรงเรียนวัดควนชะลิก 185
12 6.49
0 0.00
28 15.14
0 0.00
0 0.00
145 78.38
40 21.62%
97  โรงเรียนบ้านลำคลอง 70
5 7.14
0 0.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
98  โรงเรียนวัดบ่อโพง 117
11 9.40
3 2.56
9 7.69
2 1.71
0 0.00
92 78.63
25 21.37%
99  โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 250
15 6.00
14 5.60
16 6.40
8 3.20
0 0.00
197 78.80
53 21.20%
100  โรงเรียนบ้านควนเงิน 177
12 6.78
4 2.26
19 10.73
2 1.13
0 0.00
140 79.10
37 20.90%
101  โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 513
34 6.63
22 4.29
24 4.68
27 5.26
0 0.00
406 79.14
107 20.86%
102  โรงเรียนเขาพระทอง 141
7 4.96
1 0.71
21 14.89
0 0.00
0 0.00
112 79.43
29 20.57%
103  โรงเรียนวัดปากแพรก 95
2 2.11
1 1.05
15 15.79
1 1.05
0 0.00
76 80.00
19 20.00%
104  โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 278
19 6.83
3 1.08
33 11.87
0 0.00
0 0.00
223 80.22
55 19.78%
105  โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ 149
2 1.34
19 12.75
8 5.37
0 0.00
0 0.00
120 80.54
29 19.46%
106  โรงเรียนวัดโคกคราม 32
0 0.00
2 6.25
2 6.25
1 3.13
1 3.13
26 81.25
6 18.75%
107  โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ 107
6 5.61
9 8.41
3 2.80
2 1.87
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
108  โรงเรียนบ้านหนองหิน 149
7 4.70
0 0.00
20 13.42
0 0.00
0 0.00
122 81.88
27 18.12%
109  โรงเรียนวัดอู่แก้ว 112
11 9.82
5 4.46
4 3.57
0 0.00
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
110  โรงเรียนวัดทวยเทพ 45
0 0.00
3 6.67
4 8.89
1 2.22
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
111  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 90
3 3.33
2 2.22
6 6.67
2 2.22
3 3.33
74 82.22
16 17.78%
112  โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา 40
2 5.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
2 5.00
33 82.50
7 17.50%
113  โรงเรียนบ้านดอนทราย 86
6 6.98
0 0.00
9 10.47
0 0.00
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
114  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 132
6 4.55
9 6.82
6 4.55
2 1.52
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
115  โรงเรียนบ้านชะอวด 1420
72 5.07
48 3.38
124 8.73
0 0.00
2 0.14
1174 82.68
246 17.32%
116  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 261
8 3.07
4 1.53
22 8.43
9 3.45
2 0.77
216 82.76
45 17.24%
117  โรงเรียนวัดขนาบนาก 87
0 0.00
2 2.30
13 14.94
0 0.00
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
118  โรงเรียนบ้านวังใส 93
6 6.45
2 2.15
8 8.60
0 0.00
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
119  โรงเรียนวัดบูรณาวาส 163
4 2.45
3 1.84
11 6.75
3 1.84
7 4.29
135 82.82
28 17.18%
120  โรงเรียนวัดคันธมาลี 251
14 5.58
8 3.19
5 1.99
0 0.00
16 6.37
208 82.87
43 17.13%
121  โรงเรียนวัดปิยาราม 47
3 6.38
2 4.26
3 6.38
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
122  โรงเรียนวัดมหิสสราราม 30
0 0.00
1 3.33
3 10.00
1 3.33
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
123  โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 145
6 4.14
0 0.00
16 11.03
2 1.38
0 0.00
121 83.45
24 16.55%
124  โรงเรียนวัดไม้เสียบ 373
17 4.56
17 4.56
27 7.24
0 0.00
0 0.00
312 83.65
61 16.35%
125  โรงเรียนบ้านพรุบัว 98
5 5.10
6 6.12
5 5.10
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
126  โรงเรียนวัดรามแก้ว 49
4 8.16
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
127  โรงเรียนบ้านควนมิตร 135
3 2.22
3 2.22
8 5.93
6 4.44
2 1.48
113 83.70
22 16.30%
128  โรงเรียนวัดควนป้อม 62
0 0.00
1 1.61
8 12.90
1 1.61
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
129  โรงเรียนวัดควนเถียะ 180
4 2.22
7 3.89
18 10.00
0 0.00
0 0.00
151 83.89
29 16.11%
130  โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา 50
1 2.00
1 2.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
131  โรงเรียนบ้านชายทะเล 94
5 5.32
4 4.26
4 4.26
2 2.13
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
132  โรงเรียนบ้านปลายราง 88
4 4.55
0 0.00
10 11.36
0 0.00
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
133  โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง 71
11 15.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
134  โรงเรียนบ้านห้วยโส 52
1 1.92
0 0.00
7 13.46
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
135  โรงเรียนบ้านโคกทราย 99
0 0.00
4 4.04
10 10.10
1 1.01
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
136  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 33
2 6.06
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
137  โรงเรียนวัดโคกทราง 53
0 0.00
1 1.89
7 13.21
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
138  โรงเรียนบ้านไสขาม 47
0 0.00
1 2.13
5 10.64
1 2.13
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
139  โรงเรียนบ้านตูล 82
9 10.98
1 1.22
2 2.44
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
140  โรงเรียนวัดรักขิตวัน 137
4 2.92
5 3.65
11 8.03
0 0.00
0 0.00
117 85.40
20 14.60%
141  โรงเรียนบ้านท่าเตียน 76
2 2.63
1 1.32
8 10.53
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
142  โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 168
6 3.57
9 5.36
9 5.36
0 0.00
0 0.00
144 85.71
24 14.29%
143  โรงเรียนบ้านปากบางกลม 84
3 3.57
1 1.19
6 7.14
2 2.38
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
144  โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 163
6 3.68
10 6.13
7 4.29
0 0.00
0 0.00
140 85.89
23 14.11%
145  โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 122
15 12.30
1 0.82
0 0.00
1 0.82
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
146  โรงเรียนวัดหนา 116
2 1.72
3 2.59
5 4.31
2 1.72
4 3.45
100 86.21
16 13.79%
147  โรงเรียนวัดสามแพรก 51
0 0.00
1 1.96
6 11.76
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
148  โรงเรียนวัดท่าเสม็ด 110
6 5.45
0 0.00
9 8.18
0 0.00
0 0.00
95 86.36
15 13.64%
149  โรงเรียนวัดสระ 177
10 5.65
3 1.69
7 3.95
4 2.26
0 0.00
153 86.44
24 13.56%
150  โรงเรียนบ้านลานนา 96
1 1.04
2 2.08
10 10.42
0 0.00
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
151  โรงเรียนบ้านหัวไทร 74
0 0.00
0 0.00
10 13.51
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
152  โรงเรียนวัดป่าระกำ 76
3 3.95
2 2.63
3 3.95
2 2.63
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
153  โรงเรียนวัดบางตะพาน (เขมจาโร) 54
1 1.85
4 7.41
2 3.70
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
154  โรงเรียนวัดปลายสระ 149
7 4.70
4 2.68
6 4.03
2 1.34
0 0.00
130 87.25
19 12.75%
155  โรงเรียนวัดบางไทร 79
2 2.53
0 0.00
6 7.59
2 2.53
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
156  โรงเรียนบ้านบางวัง 48
1 2.08
1 2.08
4 8.33
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
157  โรงเรียนบ้านบางลึก 48
1 2.08
1 2.08
3 6.25
1 2.08
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
158  โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 104
3 2.88
4 3.85
6 5.77
0 0.00
0 0.00
91 87.50
13 12.50%
159  โรงเรียนวัดธาราวง 133
3 2.26
7 5.26
6 4.51
0 0.00
0 0.00
117 87.97
16 12.03%
160  โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย 119
2 1.68
1 0.84
4 3.36
0 0.00
7 5.88
105 88.24
14 11.76%
161  โรงเรียนบ้านหนองบัว 68
2 2.94
0 0.00
5 7.35
0 0.00
1 1.47
60 88.24
8 11.76%
162  โรงเรียนบ้านบางด้วน 45
0 0.00
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
163  โรงเรียนบ้านหัวลำพู 37
2 5.41
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
164  โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 56
3 5.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.36
50 89.29
6 10.71%
165  โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว 84
1 1.19
3 3.57
4 4.76
1 1.19
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
166  โรงเรียนบ้านหน้าศาล 289
11 3.81
3 1.04
11 3.81
3 1.04
2 0.69
259 89.62
30 10.38%
167  โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 58
2 3.45
0 0.00
3 5.17
0 0.00
1 1.72
52 89.66
6 10.34%
168  โรงเรียนวัดปากตรง 130
7 5.38
0 0.00
6 4.62
0 0.00
0 0.00
117 90.00
13 10.00%
169  โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม 20
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
170  โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 134
3 2.24
0 0.00
9 6.72
1 0.75
0 0.00
121 90.30
13 9.70%
171  โรงเรียนบ้านบางแรด 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
2 6.45
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
172  โรงเรียนวัดสุขุม 62
1 1.61
1 1.61
4 6.45
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
173  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 63
1 1.59
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
174  โรงเรียนวัดแจ้ง 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
175  โรงเรียนวัดเหมก 22
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
176  โรงเรียนบ้านตรอกแค 141
4 2.84
1 0.71
7 4.96
0 0.00
0 0.00
129 91.49
12 8.51%
177  โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
1 2.13
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
178  โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 154
5 3.25
2 1.30
2 1.30
2 1.30
2 1.30
141 91.56
13 8.44%
179  โรงเรียนวัดปากระวะ 48
4 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
180  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 49
2 4.08
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
181  โรงเรียนวัดทายิการาม 62
2 3.23
0 0.00
2 3.23
1 1.61
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
182  โรงเรียนวัดหอยกัน 62
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
183  โรงเรียนวัดวัวหลุง 89
1 1.12
0 0.00
4 4.49
0 0.00
2 2.25
82 92.13
7 7.87%
184  โรงเรียนวัดคงคาวดี 102
2 1.96
1 0.98
4 3.92
0 0.00
1 0.98
94 92.16
8 7.84%
185  โรงเรียนวัดแหลม 207
5 2.42
5 2.42
6 2.90
0 0.00
0 0.00
191 92.27
16 7.73%
186  โรงเรียนบ้านควนรุย 195
0 0.00
0 0.00
15 7.69
0 0.00
0 0.00
180 92.31
15 7.69%
187  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 26
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
188  โรงเรียนวัดบางพระ 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
189  โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 225
7 3.11
1 0.44
4 1.78
5 2.22
0 0.00
208 92.44
17 7.56%
190  โรงเรียนวัดโคกพิกุล 80
2 2.50
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
191  โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
1 2.44
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
192  โรงเรียนบ้านหนองบอน 111
2 1.80
1 0.90
4 3.60
1 0.90
0 0.00
103 92.79
8 7.21%
193  โรงเรียนบ้านนา 113
2 1.77
0 0.00
5 4.42
1 0.88
0 0.00
105 92.92
8 7.08%
194  โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง 102
1 0.98
2 1.96
4 3.92
0 0.00
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
195  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
196  โรงเรียนวัดวังฆ้อง 192
1 0.52
2 1.04
5 2.60
0 0.00
4 2.08
180 93.75
12 6.25%
197  โรงเรียนบ้านป่าแชง 33
2 6.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
198  โรงเรียนวัดควนใส 51
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
2 3.92
48 94.12
3 5.88%
199  โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
200  โรงเรียนวัดฉิมหลา 107
4 3.74
0 0.00
2 1.87
0 0.00
0 0.00
101 94.39
6 5.61%
201  โรงเรียนบ้านคอพรุ 78
0 0.00
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
74 94.87
4 5.13%
202  โรงเรียนวัดบ้านงาม 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
203  โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 251
6 2.39
0 0.00
6 2.39
0 0.00
0 0.00
239 95.22
12 4.78%
204  โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
205  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
206  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 162
3 1.85
1 0.62
1 0.62
2 1.23
0 0.00
155 95.68
7 4.32%
207  โรงเรียนวัดสระแก้ว 100
0 0.00
0 0.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
96 96.00
4 4.00%
208  โรงเรียนวัดโคกยาง 83
0 0.00
3 3.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 96.39
3 3.61%
209  โรงเรียนวัดควนยาว 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
210  โรงเรียนวัดถลุงทอง 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
211  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
212  โรงเรียนวัดดอนมะปราง 72
0 0.00
0 0.00
2 2.78
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
213  โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ 75
0 0.00
1 1.33
1 1.33
0 0.00
0 0.00
73 97.33
2 2.67%
214  โรงเรียนบ้านวังหอน 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
215  โรงเรียนบ้านควนโตน 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านท่าขนาน 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านท่าไทร(อำเภอร่อนพิบูลย์) 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านทุ่งบก 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านหนองกก 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านหัวปอ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านอายเลา 123
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
123 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านใสถิน 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนวัดคลองขยัน 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนวัดดอนผาสุก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
226  โรงเรียนวัดทะเลปัง 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนวัดธงทอง 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
228  โรงเรียนวัดบางยิ่ว 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
229  โรงเรียนวัดบางศาลา 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
230  โรงเรียนวัดบางทองคำ 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
231  โรงเรียนวัดหงส์แก้ว 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
232  โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,330 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,663 6.32
เตี้ย  1,059 4.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,140 8.13
ผอมและเตี้ย  708 2.69
อ้วนและเตี้ย  525 1.99
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,235 76.85
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,095 คน


23.15%


Powered By www.thaieducation.net