ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 232 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 232 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบ้านด่าน 45
11 24.44
10 22.22
6 13.33
14 31.11
4 8.89
0 0.00
45 100.00%
2  โรงเรียนบ้านลำหัก 115
19 16.52
21 18.26
18 15.65
25 21.74
18 15.65
14 12.17
101 87.83%
3  โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 116
20 17.24
8 6.90
10 8.62
28 24.14
18 15.52
32 27.59
84 72.41%
4  โรงเรียนวัดหนองจิก 150
25 16.67
20 13.33
13 8.67
21 14.00
22 14.67
49 32.67
101 67.33%
5  โรงเรียนบ้านเกยเชน 9
0 0.00
0 0.00
4 44.44
0 0.00
2 22.22
3 33.33
6 66.67%
6  โรงเรียนวัดสามัคยาราม 169
22 13.02
19 11.24
21 12.43
22 13.02
21 12.43
64 37.87
105 62.13%
7  โรงเรียนวัดพระบาท 31
6 19.35
4 12.90
4 12.90
3 9.68
1 3.23
13 41.94
18 58.06%
8  โรงเรียนวัดบางทวด 77
11 14.29
2 2.60
8 10.39
13 16.88
10 12.99
33 42.86
44 57.14%
9  โรงเรียนสุนทราภิบาล 88
9 10.23
9 10.23
21 23.86
5 5.68
5 5.68
39 44.32
49 55.68%
10  โรงเรียนบ้านปากเชียร 370
40 10.81
36 9.73
47 12.70
40 10.81
38 10.27
169 45.68
201 54.32%
11  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 134
33 24.63
18 13.43
17 12.69
3 2.24
0 0.00
63 47.01
71 52.99%
12  โรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 109
10 9.17
5 4.59
11 10.09
15 13.76
16 14.68
52 47.71
57 52.29%
13  โรงเรียนวัดควนเกย 113
3 2.65
9 7.96
13 11.50
12 10.62
22 19.47
54 47.79
59 52.21%
14  โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ 60
4 6.67
3 5.00
8 13.33
7 11.67
8 13.33
30 50.00
30 50.00%
15  โรงเรียนบ้านดอนโตนด 18
6 33.33
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
9 50.00
9 50.00%
16  โรงเรียนวัดสมควร 166
14 8.43
2 1.20
17 10.24
16 9.64
32 19.28
85 51.20
81 48.80%
17  โรงเรียนบ้านควนมุด 110
10 9.09
29 26.36
10 9.09
4 3.64
0 0.00
57 51.82
53 48.18%
18  โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 63
8 12.70
7 11.11
8 12.70
6 9.52
0 0.00
34 53.97
29 46.03%
19  โรงเรียนวัดตรงบน 37
1 2.70
3 8.11
12 32.43
0 0.00
1 2.70
20 54.05
17 45.95%
20  โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 475
54 11.37
47 9.89
81 17.05
24 5.05
3 0.63
266 56.00
209 44.00%
21  โรงเรียนวัดปากเหมือง 137
12 8.76
8 5.84
18 13.14
11 8.03
11 8.03
77 56.20
60 43.80%
22  โรงเรียนวัดบ่อล้อ 306
37 12.09
26 8.50
48 15.69
19 6.21
0 0.00
176 57.52
130 42.48%
23  โรงเรียนบ้านกลอง 255
40 15.69
35 13.73
22 8.63
8 3.14
1 0.39
149 58.43
106 41.57%
24  โรงเรียนบ้านหนองมาก 32
2 6.25
3 9.38
0 0.00
3 9.38
5 15.63
19 59.38
13 40.63%
25  โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ 47
9 19.15
0 0.00
10 21.28
0 0.00
0 0.00
28 59.57
19 40.43%
26  โรงเรียนวัดโคกสูง 34
0 0.00
2 5.88
4 11.76
5 14.71
2 5.88
21 61.76
13 38.24%
27  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 108
27 25.00
3 2.78
10 9.26
1 0.93
0 0.00
67 62.04
41 37.96%
28  โรงเรียนวัดหน้าสตน 149
18 12.08
18 12.08
20 13.42
0 0.00
0 0.00
93 62.42
56 37.58%
29  โรงเรียนทัศนาวลัย 112
13 11.61
9 8.04
7 6.25
9 8.04
4 3.57
70 62.50
42 37.50%
30  โรงเรียนบ้านห้วยหาร 652
116 17.79
36 5.52
83 12.73
0 0.00
0 0.00
417 63.96
235 36.04%
31  โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 134
4 2.99
9 6.72
31 23.13
4 2.99
0 0.00
86 64.18
48 35.82%
32  โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง 42
4 9.52
1 2.38
9 21.43
1 2.38
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
33  โรงเรียนบ้านขอนหาด 180
21 11.67
4 2.22
8 4.44
25 13.89
6 3.33
116 64.44
64 35.56%
34  โรงเรียนวัดควนเคร็ง 119
22 18.49
8 6.72
11 9.24
0 0.00
0 0.00
78 65.55
41 34.45%
35  โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 73
5 6.85
7 9.59
10 13.70
3 4.11
0 0.00
48 65.75
25 34.25%
36  โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง 80
9 11.25
9 11.25
2 2.50
7 8.75
0 0.00
53 66.25
27 33.75%
37  โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 166
14 8.43
11 6.63
31 18.67
0 0.00
0 0.00
110 66.27
56 33.73%
38  โรงเรียนบ้านชายควน 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
1 16.67
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
39  โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 129
10 7.75
7 5.43
9 6.98
9 6.98
8 6.20
86 66.67
43 33.33%
40  โรงเรียนวัดท่าเสริม 36
3 8.33
2 5.56
7 19.44
0 0.00
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
41  โรงเรียนวัดเขาน้อย 108
10 9.26
10 9.26
7 6.48
9 8.33
0 0.00
72 66.67
36 33.33%
42  โรงเรียนวัดแดง 191
26 13.61
12 6.28
21 10.99
3 1.57
1 0.52
128 67.02
63 32.98%
43  โรงเรียนวัดเทพนมเชือด 119
11 9.24
11 9.24
7 5.88
10 8.40
0 0.00
80 67.23
39 32.77%
44  โรงเรียนบ้านเกาะทัง 65
12 18.46
5 7.69
4 6.15
0 0.00
0 0.00
44 67.69
21 32.31%
45  โรงเรียนวัดจิกพนม 121
12 9.92
7 5.79
10 8.26
5 4.13
4 3.31
83 68.60
38 31.40%
46  โรงเรียนวัดบ้านราม 32
6 18.75
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
47  โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ 58
4 6.90
6 10.34
7 12.07
1 1.72
0 0.00
40 68.97
18 31.03%
48  โรงเรียนวัดดอนรักษา 42
4 9.52
2 4.76
7 16.67
0 0.00
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
49  โรงเรียนบ้านหนองนนทรี 107
8 7.48
5 4.67
9 8.41
4 3.74
7 6.54
74 69.16
33 30.84%
50  โรงเรียนวัดทองพูน 78
4 5.13
6 7.69
6 7.69
4 5.13
4 5.13
54 69.23
24 30.77%
51  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 121
12 9.92
8 6.61
9 7.44
8 6.61
0 0.00
84 69.42
37 30.58%
52  โรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 204
8 3.92
20 9.80
22 10.78
11 5.39
0 0.00
143 70.10
61 29.90%
53  โรงเรียนวัดเทพมงคล 141
16 11.35
14 9.93
11 7.80
0 0.00
0 0.00
100 70.92
41 29.08%
54  โรงเรียนวัดชะอวด 124
15 12.10
6 4.84
13 10.48
0 0.00
2 1.61
88 70.97
36 29.03%
55  โรงเรียนบ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) 107
4 3.74
11 10.28
14 13.08
2 1.87
0 0.00
76 71.03
31 28.97%
56  โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 157
10 6.37
6 3.82
19 12.10
7 4.46
3 1.91
112 71.34
45 28.66%
57  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 63
4 6.35
8 12.70
2 3.17
4 6.35
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
58  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 89
12 13.48
8 8.99
2 2.25
3 3.37
0 0.00
64 71.91
25 28.09%
59  โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1003
51 5.08
13 1.30
69 6.88
64 6.38
82 8.18
724 72.18
279 27.82%
60  โรงเรียนวัดปากควน 106
4 3.77
2 1.89
4 3.77
6 5.66
13 12.26
77 72.64
29 27.36%
61  โรงเรียนบ้านหอยราก 55
3 5.45
2 3.64
8 14.55
2 3.64
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
62  โรงเรียนบ้านบางโหนด 74
7 9.46
4 5.41
6 8.11
2 2.70
1 1.35
54 72.97
20 27.03%
63  โรงเรียนบ้านด่าน 141
17 12.06
6 4.26
15 10.64
0 0.00
0 0.00
103 73.05
38 26.95%
64  โรงเรียนบ้านควนชิง 86
10 11.63
4 4.65
5 5.81
3 3.49
1 1.16
63 73.26
23 26.74%
65  โรงเรียนวัดบางด้วน 83
6 7.23
2 2.41
5 6.02
4 4.82
5 6.02
61 73.49
22 26.51%
66  โรงเรียนบ้านบางเนียน 73
1 1.37
0 0.00
10 13.70
4 5.48
4 5.48
54 73.97
19 26.03%
67  โรงเรียนวัดบางฉนาก 27
2 7.41
1 3.70
1 3.70
3 11.11
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
68  โรงเรียนวัดวังกลม 89
7 7.87
3 3.37
13 14.61
0 0.00
0 0.00
66 74.16
23 25.84%
69  โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม 71
4 5.63
7 9.86
0 0.00
3 4.23
4 5.63
53 74.65
18 25.35%
70  โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 158
7 4.43
9 5.70
7 4.43
5 3.16
12 7.59
118 74.68
40 25.32%
71  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 103
8 7.77
0 0.00
18 17.48
0 0.00
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
72  โรงเรียนบ้านท่าไทร (อำเภอชะอวด) 247
3 1.21
12 4.86
10 4.05
15 6.07
22 8.91
185 74.90
62 25.10%
73  โรงเรียนบ้านบางปรง 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
74  โรงเรียนวัดอิมอญ 96
5 5.21
6 6.25
13 13.54
0 0.00
0 0.00
72 75.00
24 25.00%
75  โรงเรียนบ้านบางพระ 283
25 8.83
5 1.77
37 13.07
3 1.06
0 0.00
213 75.27
70 24.73%
76  โรงเรียนวัดพระอานนท์ 111
8 7.21
6 5.41
13 11.71
0 0.00
0 0.00
84 75.68
27 24.32%
77  โรงเรียนบ้านเกาะสุด 75
5 6.67
0 0.00
13 17.33
0 0.00
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
78  โรงเรียนบ้านปากพรุ 80
3 3.75
5 6.25
5 6.25
2 2.50
4 5.00
61 76.25
19 23.75%
79  โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 140
3 2.14
0 0.00
30 21.43
0 0.00
0 0.00
107 76.43
33 23.57%
80  โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 298
25 8.39
8 2.68
20 6.71
6 2.01
11 3.69
228 76.51
70 23.49%
81  โรงเรียนบ้านกุมแป 209
12 5.74
14 6.70
13 6.22
9 4.31
1 0.48
160 76.56
49 23.44%
82  โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ 86
15 17.44
0 0.00
4 4.65
1 1.16
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
83  โรงเรียนวัดเกาะจาก 198
10 5.05
9 4.55
18 9.09
4 2.02
5 2.53
152 76.77
46 23.23%
84  โรงเรียนวัดท้ายทะเล 61
3 4.92
1 1.64
8 13.11
1 1.64
1 1.64
47 77.05
14 22.95%
85  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น 48
2 4.17
2 4.17
3 6.25
2 4.17
2 4.17
37 77.08
11 22.92%
86  โรงเรียนบ้านนางหลง 83
5 6.02
5 6.02
3 3.61
4 4.82
2 2.41
64 77.11
19 22.89%
87  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 140
7 5.00
4 2.86
13 9.29
4 2.86
4 2.86
108 77.14
32 22.86%
88  โรงเรียนบ้านคอกวัว 57
1 1.75
0 0.00
10 17.54
2 3.51
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
89  โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 163
12 7.36
8 4.91
7 4.29
5 3.07
5 3.07
126 77.30
37 22.70%
90  โรงเรียนวัดบางคุระ 75
5 6.67
3 4.00
3 4.00
3 4.00
3 4.00
58 77.33
17 22.67%
91  โรงเรียนวัดท่าสะท้อน 40
2 5.00
2 5.00
4 10.00
1 2.50
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
92  โรงเรียนบ้านบางน้อย 103
12 11.65
7 6.80
4 3.88
0 0.00
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
93  โรงเรียนวัดโบสถ์ 64
8 12.50
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
94  โรงเรียนวัดท้ายโนต 124
2 1.61
8 6.45
17 13.71
0 0.00
0 0.00
97 78.23
27 21.77%
95  โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 106
6 5.66
1 0.94
15 14.15
1 0.94
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
96  โรงเรียนวัดควนชะลิก 185
12 6.49
0 0.00
28 15.14
0 0.00
0 0.00
145 78.38
40 21.62%
97  โรงเรียนบ้านลำคลอง 70
5 7.14
0 0.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
98  โรงเรียนวัดบ่อโพง 117
11 9.40
3 2.56
9 7.69
2 1.71
0 0.00
92 78.63
25 21.37%
99  โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 250
15 6.00
14 5.60
16 6.40
8 3.20
0 0.00
197 78.80
53 21.20%
100  โรงเรียนบ้านควนเงิน 177
12 6.78
4 2.26
19 10.73
2 1.13
0 0.00
140 79.10
37 20.90%
101  โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 513
34 6.63
22 4.29
24 4.68
27 5.26
0 0.00
406 79.14
107 20.86%
102  โรงเรียนเขาพระทอง 141
7 4.96
1 0.71
21 14.89
0 0.00
0 0.00
112 79.43
29 20.57%
103  โรงเรียนวัดปากแพรก 95
2 2.11
1 1.05
15 15.79
1 1.05
0 0.00
76 80.00
19 20.00%
104  โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 278
19 6.83
3 1.08
33 11.87
0 0.00
0 0.00
223 80.22
55 19.78%
105  โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ 149
2 1.34
19 12.75
8 5.37
0 0.00
0 0.00
120 80.54
29 19.46%
106  โรงเรียนวัดโคกคราม 32
0 0.00
2 6.25
2 6.25
1 3.13
1 3.13
26 81.25
6 18.75%
107  โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ 107
6 5.61
9 8.41
3 2.80
2 1.87
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
108  โรงเรียนบ้านหนองหิน 149
7 4.70
0 0.00
20 13.42
0 0.00
0 0.00
122 81.88
27 18.12%
109  โรงเรียนวัดอู่แก้ว 112
11 9.82
5 4.46
4 3.57
0 0.00
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
110  โรงเรียนวัดทวยเทพ 45
0 0.00
3 6.67
4 8.89
1 2.22
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
111  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 90
3 3.33
2 2.22
6 6.67
2 2.22
3 3.33
74 82.22
16 17.78%
112  โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา 40
2 5.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
2 5.00
33 82.50
7 17.50%
113  โรงเรียนบ้านดอนทราย 86
6 6.98
0 0.00
9 10.47
0 0.00
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
114  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 132
6 4.55
9 6.82
6 4.55
2 1.52
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
115  โรงเรียนบ้านชะอวด 1420
72 5.07
48 3.38
124 8.73
0 0.00
2 0.14
1174 82.68
246 17.32%
116  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 261
8 3.07
4 1.53
22 8.43
9 3.45
2 0.77
216 82.76
45 17.24%
117  โรงเรียนวัดขนาบนาก 87
0 0.00
2 2.30
13 14.94
0 0.00
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
118  โรงเรียนบ้านวังใส 93
6 6.45
2 2.15
8 8.60
0 0.00
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
119  โรงเรียนวัดบูรณาวาส 163
4 2.45
3 1.84
11 6.75
3 1.84
7 4.29
135 82.82
28 17.18%
120  โรงเรียนวัดคันธมาลี 251
14 5.58
8 3.19
5 1.99
0 0.00
16 6.37
208 82.87
43 17.13%
121  โรงเรียนวัดปิยาราม 47
3 6.38
2 4.26
3 6.38
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
122  โรงเรียนวัดมหิสสราราม 30
0 0.00
1 3.33
3 10.00
1 3.33
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
123  โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 145
6 4.14
0 0.00
16 11.03
2 1.38
0 0.00
121 83.45
24 16.55%
124  โรงเรียนวัดไม้เสียบ 373
17 4.56
17 4.56
27 7.24
0 0.00
0 0.00
312 83.65
61 16.35%
125  โรงเรียนบ้านพรุบัว 98
5 5.10
6 6.12
5 5.10
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
126  โรงเรียนวัดรามแก้ว 49
4 8.16
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
127  โรงเรียนบ้านควนมิตร 135
3 2.22
3 2.22
8 5.93
6 4.44
2 1.48
113 83.70
22 16.30%
128  โรงเรียนวัดควนป้อม 62
0 0.00
1 1.61
8 12.90
1 1.61
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
129  โรงเรียนวัดควนเถียะ 180
4 2.22
7 3.89
18 10.00
0 0.00
0 0.00
151 83.89
29 16.11%
130  โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา 50
1 2.00
1 2.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
131  โรงเรียนบ้านชายทะเล 94
5 5.32
4 4.26
4 4.26
2 2.13
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
132  โรงเรียนบ้านปลายราง 88
4 4.55
0 0.00
10 11.36
0 0.00
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
133  โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง 71
11 15.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
134  โรงเรียนบ้านห้วยโส 52
1 1.92
0 0.00
7 13.46
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
135  โรงเรียนบ้านโคกทราย 99
0 0.00
4 4.04
10 10.10
1 1.01
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
136  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 33
2 6.06
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
137  โรงเรียนวัดโคกทราง 53
0 0.00
1 1.89
7 13.21
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
138  โรงเรียนบ้านไสขาม 47
0 0.00
1 2.13
5 10.64
1 2.13
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
139  โรงเรียนบ้านตูล 82
9 10.98
1 1.22
2 2.44
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
140  โรงเรียนวัดรักขิตวัน 137
4 2.92
5 3.65
11 8.03
0 0.00
0 0.00
117 85.40
20 14.60%
141  โรงเรียนบ้านท่าเตียน 76
2 2.63
1 1.32
8 10.53
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
142  โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 168
6 3.57
9 5.36
9 5.36
0 0.00
0 0.00
144 85.71
24 14.29%
143  โรงเรียนบ้านปากบางกลม 84
3 3.57
1 1.19
6 7.14
2 2.38
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
144  โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 163
6 3.68
10 6.13
7 4.29
0 0.00
0 0.00
140 85.89
23 14.11%
145  โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 122
15 12.30
1 0.82
0 0.00
1 0.82
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
146  โรงเรียนวัดหนา 116
2 1.72
3 2.59
5 4.31
2 1.72
4 3.45
100 86.21
16 13.79%
147  โรงเรียนวัดสามแพรก 51
0 0.00
1 1.96
6 11.76
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
148  โรงเรียนวัดท่าเสม็ด 110
6 5.45
0 0.00
9 8.18
0 0.00
0 0.00
95 86.36
15 13.64%
149  โรงเรียนวัดสระ 177
10 5.65
3 1.69
7 3.95
4 2.26
0 0.00
153 86.44
24 13.56%
150  โรงเรียนบ้านลานนา 96
1 1.04
2 2.08
10 10.42
0 0.00
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
151  โรงเรียนบ้านหัวไทร 74
0 0.00
0 0.00
10 13.51
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
152  โรงเรียนวัดป่าระกำ 76
3 3.95
2 2.63
3 3.95
2 2.63
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
153  โรงเรียนวัดบางตะพาน (เขมจาโร) 54
1 1.85
4 7.41
2 3.70
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
154  โรงเรียนวัดปลายสระ 149
7 4.70
4 2.68
6 4.03
2 1.34
0 0.00
130 87.25
19 12.75%
155  โรงเรียนวัดบางไทร 79
2 2.53
0 0.00
6 7.59
2 2.53
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
156  โรงเรียนบ้านบางวัง 48
1 2.08
1 2.08
4 8.33
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
157  โรงเรียนบ้านบางลึก 48
1 2.08
1 2.08
3 6.25
1 2.08
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
158  โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 104
3 2.88
4 3.85
6 5.77
0 0.00
0 0.00
91 87.50
13 12.50%
159  โรงเรียนวัดธาราวง 133
3 2.26
7 5.26
6 4.51
0 0.00
0 0.00
117 87.97
16 12.03%
160  โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย 119
2 1.68
1 0.84
4 3.36
0 0.00
7 5.88
105 88.24
14 11.76%
161  โรงเรียนบ้านหนองบัว 68
2 2.94
0 0.00
5 7.35
0 0.00
1 1.47
60 88.24
8 11.76%
162  โรงเรียนบ้านบางด้วน 45
0 0.00
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
163  โรงเรียนบ้านหัวลำพู 37
2 5.41
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
164  โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 56
3 5.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.36
50 89.29
6 10.71%
165  โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว 84
1 1.19
3 3.57
4 4.76
1 1.19
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
166  โรงเรียนบ้านหน้าศาล 289
11 3.81
3 1.04
11 3.81
3 1.04
2 0.69
259 89.62
30 10.38%
167  โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 58
2 3.45
0 0.00
3 5.17
0 0.00
1 1.72
52 89.66
6 10.34%
168  โรงเรียนวัดปากตรง 130
7 5.38
0 0.00
6 4.62
0 0.00
0 0.00
117 90.00
13 10.00%
169  โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม 20
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
170  โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 134
3 2.24
0 0.00
9 6.72
1 0.75
0 0.00
121 90.30
13 9.70%
171  โรงเรียนบ้านบางแรด 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
2 6.45
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
172  โรงเรียนวัดสุขุม 62
1 1.61
1 1.61
4 6.45
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
173  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 63
1 1.59
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
174  โรงเรียนวัดแจ้ง 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
175  โรงเรียนวัดเหมก 22
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
176  โรงเรียนบ้านตรอกแค 141
4 2.84
1 0.71
7 4.96
0 0.00
0 0.00
129 91.49
12 8.51%
177  โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
1 2.13
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
178  โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 154
5 3.25
2 1.30
2 1.30
2 1.30
2 1.30
141 91.56
13 8.44%
179  โรงเรียนวัดปากระวะ 48
4 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
180  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 49
2 4.08
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
181  โรงเรียนวัดทายิการาม 62
2 3.23
0 0.00
2 3.23
1 1.61
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
182  โรงเรียนวัดหอยกัน 62
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
183  โรงเรียนวัดวัวหลุง 89
1 1.12
0 0.00
4 4.49
0 0.00
2 2.25
82 92.13
7 7.87%
184  โรงเรียนวัดคงคาวดี 102
2 1.96
1 0.98
4 3.92
0 0.00
1 0.98
94 92.16
8 7.84%
185  โรงเรียนวัดแหลม 207
5 2.42
5 2.42
6 2.90
0 0.00
0 0.00
191 92.27
16 7.73%
186  โรงเรียนบ้านควนรุย 195
0 0.00
0 0.00
15 7.69
0 0.00
0 0.00
180 92.31
15 7.69%
187  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 26
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
188  โรงเรียนวัดบางพระ 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
189  โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 225
7 3.11
1 0.44
4 1.78
5 2.22
0 0.00
208 92.44
17 7.56%
190  โรงเรียนวัดโคกพิกุล 80
2 2.50
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
191  โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
1 2.44
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
192  โรงเรียนบ้านหนองบอน 111
2 1.80
1 0.90
4 3.60
1 0.90
0 0.00
103 92.79
8 7.21%
193  โรงเรียนบ้านนา 113
2 1.77
0 0.00
5 4.42
1 0.88
0 0.00
105 92.92
8 7.08%
194  โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง 102
1 0.98
2 1.96
4 3.92
0 0.00
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
195  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
196  โรงเรียนวัดวังฆ้อง 192
1 0.52
2 1.04
5 2.60
0 0.00
4 2.08
180 93.75
12 6.25%
197  โรงเรียนบ้านป่าแชง 33
2 6.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
198  โรงเรียนวัดควนใส 51
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
2 3.92
48 94.12
3 5.88%
199  โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
200  โรงเรียนวัดฉิมหลา 107
4 3.74
0 0.00
2 1.87
0 0.00
0 0.00
101 94.39
6 5.61%
201  โรงเรียนบ้านคอพรุ 78
0 0.00
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
74 94.87
4 5.13%
202  โรงเรียนวัดบ้านงาม 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
203  โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 251
6 2.39
0 0.00
6 2.39
0 0.00
0 0.00
239 95.22
12 4.78%
204  โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
205  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
206  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 162
3 1.85
1 0.62
1 0.62
2 1.23
0 0.00
155 95.68
7 4.32%
207  โรงเรียนวัดสระแก้ว 100
0 0.00
0 0.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
96 96.00
4 4.00%
208  โรงเรียนวัดโคกยาง 83
0 0.00
3 3.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 96.39
3 3.61%
209  โรงเรียนวัดควนยาว 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
210  โรงเรียนวัดถลุงทอง 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
211  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
212  โรงเรียนวัดดอนมะปราง 72
0 0.00
0 0.00
2 2.78
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
213  โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ 75
0 0.00
1 1.33
1 1.33
0 0.00
0 0.00
73 97.33
2 2.67%
214  โรงเรียนบ้านวังหอน 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
215  โรงเรียนบ้านควนโตน 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านท่าขนาน 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านท่าไทร(อำเภอร่อนพิบูลย์) 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านทุ่งบก 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านหนองกก 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านหัวปอ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านอายเลา 123
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
123 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านใสถิน 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนวัดคลองขยัน 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนวัดดอนผาสุก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
226  โรงเรียนวัดทะเลปัง 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนวัดธงทอง 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
228  โรงเรียนวัดบางยิ่ว 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
229  โรงเรียนวัดบางศาลา 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
230  โรงเรียนวัดบางทองคำ 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
231  โรงเรียนวัดหงส์แก้ว 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
232  โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,330 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,663 6.32
เตี้ย  1,059 4.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,140 8.13
ผอมและเตี้ย  708 2.69
อ้วนและเตี้ย  525 1.99
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,235 76.85
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,095 คน


23.15%


Powered By www.thaieducation.net