ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 189 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 181 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 95.77
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโคกวัด 85
35 41.18
7 8.24
30 35.29
8 9.41
5 5.88
0 0.00
85 100.00%
2  โรงเรียนวัดศิลาราย 128
9 7.03
0 0.00
26 20.31
92 71.88
0 0.00
1 0.78
127 99.22%
3  โรงเรียนบ้านแพรกกลาง 115
15 13.04
6 5.22
43 37.39
15 13.04
10 8.70
26 22.61
89 77.39%
4  โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ 46
4 8.70
4 8.70
5 10.87
7 15.22
8 17.39
18 39.13
28 60.87%
5  โรงเรียนบ้านนาเกิดผล 70
10 14.29
13 18.57
10 14.29
5 7.14
3 4.29
29 41.43
41 58.57%
6  โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 121
9 7.44
14 11.57
27 22.31
7 5.79
13 10.74
51 42.15
70 57.85%
7  โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 332
20 6.02
12 3.61
55 16.57
21 6.33
83 25.00
141 42.47
191 57.53%
8  โรงเรียนฉวาง 116
5 4.31
12 10.34
33 28.45
2 1.72
14 12.07
50 43.10
66 56.90%
9  โรงเรียนวัดควนกอ 124
10 8.06
8 6.45
17 13.71
14 11.29
19 15.32
56 45.16
68 54.84%
10  โรงเรียนบ้านน้ำตก 67
5 7.46
6 8.96
7 10.45
8 11.94
9 13.43
32 47.76
35 52.24%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 84
18 21.43
4 4.76
12 14.29
8 9.52
0 0.00
42 50.00
42 50.00%
12  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 103
11 10.68
6 5.83
18 17.48
8 7.77
6 5.83
54 52.43
49 47.57%
13  โรงเรียนบ้านบางรูป 196
14 7.14
19 9.69
12 6.12
25 12.76
21 10.71
105 53.57
91 46.43%
14  โรงเรียนวัดกะโสม 200
11 5.50
5 2.50
37 18.50
4 2.00
35 17.50
108 54.00
92 46.00%
15  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม 117
23 19.66
4 3.42
20 17.09
2 1.71
0 0.00
68 58.12
49 41.88%
16  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1035
44 4.25
23 2.22
166 16.04
67 6.47
97 9.37
638 61.64
397 38.36%
17  โรงเรียนบ้านกันละ 47
2 4.26
5 10.64
7 14.89
4 8.51
0 0.00
29 61.70
18 38.30%
18  โรงเรียนวัดเขาโร 222
7 3.15
11 4.95
27 12.16
12 5.41
27 12.16
138 62.16
84 37.84%
19  โรงเรียนวัดสวนขัน 231
6 2.60
14 6.06
28 12.12
11 4.76
28 12.12
144 62.34
87 37.66%
20  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 170
10 5.88
12 7.06
19 11.18
10 5.88
13 7.65
106 62.35
64 37.65%
21  โรงเรียนวัดนางเอื้อย 70
1 1.43
2 2.86
23 32.86
0 0.00
0 0.00
44 62.86
26 37.14%
22  โรงเรียนบ้านปลายเส 127
18 14.17
8 6.30
0 0.00
7 5.51
14 11.02
80 62.99
47 37.01%
23  โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 119
16 13.45
11 9.24
14 11.76
3 2.52
0 0.00
75 63.03
44 36.97%
24  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 236
19 8.05
0 0.00
36 15.25
32 13.56
0 0.00
149 63.14
87 36.86%
25  โรงเรียนบ้านวังหิน 77
7 9.09
8 10.39
13 16.88
0 0.00
0 0.00
49 63.64
28 36.36%
26  โรงเรียนบ้านคลองโอม 106
14 13.21
3 2.83
17 16.04
4 3.77
0 0.00
68 64.15
38 35.85%
27  โรงเรียนวัดควนสระบัว 123
10 8.13
7 5.69
19 15.45
7 5.69
1 0.81
79 64.23
44 35.77%
28  โรงเรียนวัดวังหิน 138
18 13.04
11 7.97
18 13.04
2 1.45
0 0.00
89 64.49
49 35.51%
29  โรงเรียนวัดนิคมคีรี 81
6 7.41
0 0.00
19 23.46
3 3.70
0 0.00
53 65.43
28 34.57%
30  โรงเรียนบ้านห้วยปริก 195
9 4.62
9 4.62
28 14.36
5 2.56
16 8.21
128 65.64
67 34.36%
31  โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 281
25 8.90
19 6.76
18 6.41
7 2.49
26 9.25
186 66.19
95 33.81%
32  โรงเรียนวัดควนยูง 101
8 7.92
0 0.00
5 4.95
8 7.92
13 12.87
67 66.34
34 33.66%
33  โรงเรียนบ้านก่องาม 93
3 3.23
5 5.38
23 24.73
0 0.00
0 0.00
62 66.67
31 33.33%
34  โรงเรียนราชเวชพิศาล 90
10 11.11
4 4.44
11 12.22
2 2.22
3 3.33
60 66.67
30 33.33%
35  โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร 24
3 12.50
0 0.00
3 12.50
2 8.33
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
36  โรงเรียนบ้านคลองงา 124
10 8.06
0 0.00
29 23.39
2 1.61
0 0.00
83 66.94
41 33.06%
37  โรงเรียนบ้านหนองเจ 414
48 11.59
14 3.38
41 9.90
22 5.31
10 2.42
279 67.39
135 32.61%
38  โรงเรียนบ้านวังเต่า 90
22 24.44
0 0.00
7 7.78
0 0.00
0 0.00
61 67.78
29 32.22%
39  โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) 91
8 8.79
5 5.49
6 6.59
6 6.59
4 4.40
62 68.13
29 31.87%
40  โรงเรียนวัดควนส้าน 175
14 8.00
16 9.14
23 13.14
2 1.14
0 0.00
120 68.57
55 31.43%
41  โรงเรียนวัดหน้าเขา 700
11 1.57
21 3.00
134 19.14
23 3.29
31 4.43
480 68.57
220 31.43%
42  โรงเรียนบ้านควน 65
4 6.15
0 0.00
13 20.00
3 4.62
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
43  โรงเรียนบ้านวังธน 70
3 4.29
6 8.57
7 10.00
5 7.14
0 0.00
49 70.00
21 30.00%
44  โรงเรียนบ้านควนลำภู 144
7 4.86
0 0.00
28 19.44
7 4.86
1 0.69
101 70.14
43 29.86%
45  โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 144
23 15.97
4 2.78
16 11.11
0 0.00
0 0.00
101 70.14
43 29.86%
46  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 258
41 15.89
0 0.00
34 13.18
0 0.00
0 0.00
183 70.93
75 29.07%
47  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 158
10 6.33
1 0.63
30 18.99
3 1.90
1 0.63
113 71.52
45 28.48%
48  โรงเรียนวัดหนองดี 174
15 8.62
4 2.30
23 13.22
2 1.15
5 2.87
125 71.84
49 28.16%
49  โรงเรียนวัดควนชม 255
14 5.49
4 1.57
41 16.08
12 4.71
0 0.00
184 72.16
71 27.84%
50  โรงเรียนวัดไม้เรียง 342
30 8.77
3 0.88
57 16.67
4 1.17
0 0.00
248 72.51
94 27.49%
51  โรงเรียนบ้านนาพา 117
14 11.97
3 2.56
15 12.82
0 0.00
0 0.00
85 72.65
32 27.35%
52  โรงเรียนบ้านคลองตูก 110
3 2.73
7 6.36
20 18.18
0 0.00
0 0.00
80 72.73
30 27.27%
53  โรงเรียนวัดเขากลาย 129
24 18.60
11 8.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 72.87
35 27.13%
54  โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 564
43 7.62
12 2.13
98 17.38
0 0.00
0 0.00
411 72.87
153 27.13%
55  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 229
20 8.73
5 2.18
27 11.79
7 3.06
3 1.31
167 72.93
62 27.07%
56  โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 396
33 8.33
29 7.32
32 8.08
0 0.00
13 3.28
289 72.98
107 27.02%
57  โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 216
10 4.63
20 9.26
28 12.96
0 0.00
0 0.00
158 73.15
58 26.85%
58  โรงเรียนวัดโบราณาราม 225
10 4.44
12 5.33
32 14.22
5 2.22
0 0.00
166 73.78
59 26.22%
59  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 23
3 13.04
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
60  โรงเรียนบ้านบางตะเภา 376
19 5.05
33 8.78
44 11.70
1 0.27
1 0.27
278 73.94
98 26.06%
61  โรงเรียนบ้านไสส้าน 181
16 8.84
13 7.18
11 6.08
7 3.87
0 0.00
134 74.03
47 25.97%
62  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 120
6 5.00
14 11.67
11 9.17
0 0.00
0 0.00
89 74.17
31 25.83%
63  โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 277
13 4.69
11 3.97
24 8.66
22 7.94
1 0.36
206 74.37
71 25.63%
64  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 122
4 3.28
4 3.28
21 17.21
2 1.64
0 0.00
91 74.59
31 25.41%
65  โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 502
46 9.16
22 4.38
56 11.16
3 0.60
0 0.00
375 74.70
127 25.30%
66  โรงเรียนบ้านนาตำเสา 211
32 15.17
7 3.32
13 6.16
0 0.00
0 0.00
159 75.36
52 24.64%
67  โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 350
22 6.29
33 9.43
25 7.14
6 1.71
0 0.00
264 75.43
86 24.57%
68  โรงเรียนบ้านนาปราน 53
3 5.66
1 1.89
7 13.21
2 3.77
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
69  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก 151
11 7.28
0 0.00
25 16.56
1 0.66
0 0.00
114 75.50
37 24.50%
70  โรงเรียนบ้านนา 180
14 7.78
10 5.56
10 5.56
8 4.44
2 1.11
136 75.56
44 24.44%
71  โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 144
8 5.56
5 3.47
14 9.72
6 4.17
2 1.39
109 75.69
35 24.31%
72  โรงเรียนวัดลำนาว 871
64 7.35
36 4.13
84 9.64
20 2.30
7 0.80
660 75.77
211 24.23%
73  โรงเรียนบ้านหนองท่อม 188
1 0.53
18 9.57
25 13.30
0 0.00
1 0.53
143 76.06
45 23.94%
74  โรงเรียนวัดวังขรี 46
8 17.39
0 0.00
2 4.35
1 2.17
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
75  โรงเรียนบ้านคลองปีก 67
3 4.48
4 5.97
5 7.46
2 2.99
2 2.99
51 76.12
16 23.88%
76  โรงเรียนบ้านวังตลับ 118
2 1.69
3 2.54
22 18.64
0 0.00
1 0.85
90 76.27
28 23.73%
77  โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) 507
39 7.69
8 1.58
57 11.24
6 1.18
9 1.78
388 76.53
119 23.47%
78  โรงเรียนบ้านพอโกบ 111
7 6.31
7 6.31
12 10.81
0 0.00
0 0.00
85 76.58
26 23.42%
79  โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 141
10 7.09
4 2.84
19 13.48
0 0.00
0 0.00
108 76.60
33 23.40%
80  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 77
4 5.19
3 3.90
8 10.39
2 2.60
1 1.30
59 76.62
18 23.38%
81  โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 293
19 6.48
9 3.07
38 12.97
2 0.68
0 0.00
225 76.79
68 23.21%
82  โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 522
15 2.87
17 3.26
53 10.15
32 6.13
4 0.77
401 76.82
121 23.18%
83  โรงเรียนวัดควนสูง 164
13 7.93
0 0.00
13 7.93
1 0.61
11 6.71
126 76.83
38 23.17%
84  โรงเรียนบ้านบ่อมอง 203
17 8.37
0 0.00
30 14.78
0 0.00
0 0.00
156 76.85
47 23.15%
85  โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย 148
7 4.73
6 4.05
17 11.49
3 2.03
1 0.68
114 77.03
34 22.97%
86  โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ 171
7 4.09
5 2.92
27 15.79
0 0.00
0 0.00
132 77.19
39 22.81%
87  โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 113
3 2.65
6 5.31
6 5.31
5 4.42
5 4.42
88 77.88
25 22.12%
88  โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 127
5 3.94
8 6.30
15 11.81
0 0.00
0 0.00
99 77.95
28 22.05%
89  โรงเรียนบ้านบนควน 226
17 7.52
13 5.75
19 8.41
0 0.00
0 0.00
177 78.32
49 21.68%
90  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 259
11 4.25
8 3.09
13 5.02
11 4.25
13 5.02
203 78.38
56 21.62%
91  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 188
11 5.85
5 2.66
22 11.70
2 1.06
0 0.00
148 78.72
40 21.28%
92  โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ 105
9 8.57
4 3.81
6 5.71
3 2.86
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
93  โรงเรียนวัดหาดสูง 135
7 5.19
7 5.19
11 8.15
3 2.22
0 0.00
107 79.26
28 20.74%
94  โรงเรียนวัดมะเฟือง 97
8 8.25
2 2.06
10 10.31
0 0.00
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
95  โรงเรียนวัดเกาะสระ 122
6 4.92
7 5.74
10 8.20
2 1.64
0 0.00
97 79.51
25 20.49%
96  โรงเรียนบ้านบางปรน 103
6 5.83
3 2.91
12 11.65
0 0.00
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
97  โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 129
9 6.98
4 3.10
13 10.08
0 0.00
0 0.00
103 79.84
26 20.16%
98  โรงเรียนวัดใหม่ 80
2 2.50
3 3.75
9 11.25
0 0.00
2 2.50
64 80.00
16 20.00%
99  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 167
5 2.99
8 4.79
13 7.78
4 2.40
3 1.80
134 80.24
33 19.76%
100  โรงเรียนบ้านเกาะยวน 121
5 4.13
4 3.31
5 4.13
5 4.13
4 3.31
98 80.99
23 19.01%
101  โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม 154
7 4.55
8 5.19
12 7.79
2 1.30
0 0.00
125 81.17
29 18.83%
102  โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 128
6 4.69
1 0.78
16 12.50
1 0.78
0 0.00
104 81.25
24 18.75%
103  โรงเรียนวัดมะปรางงาม 209
17 8.13
0 0.00
22 10.53
0 0.00
0 0.00
170 81.34
39 18.66%
104  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 275
21 7.64
2 0.73
26 9.45
1 0.36
1 0.36
224 81.45
51 18.55%
105  โรงเรียนวัดหลักช้าง 60
3 5.00
0 0.00
7 11.67
1 1.67
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
106  โรงเรียนบ้านปลายรา 200
10 5.00
3 1.50
23 11.50
0 0.00
0 0.00
164 82.00
36 18.00%
107  โรงเรียนบ้านควนอวดพัน 84
4 4.76
1 1.19
7 8.33
3 3.57
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
108  โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 45
0 0.00
0 0.00
5 11.11
2 4.44
1 2.22
37 82.22
8 17.78%
109  โรงเรียนวัดท่ายาง 522
4 0.77
13 2.49
30 5.75
11 2.11
34 6.51
430 82.38
92 17.62%
110  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 142
3 2.11
4 2.82
7 4.93
11 7.75
0 0.00
117 82.39
25 17.61%
111  โรงเรียนวัดควนยูง 74
5 6.76
2 2.70
3 4.05
0 0.00
3 4.05
61 82.43
13 17.57%
112  โรงเรียนวัดโคกเมรุ 69
0 0.00
0 0.00
5 7.25
0 0.00
7 10.14
57 82.61
12 17.39%
113  โรงเรียนบ้านกุยเหนือ 87
1 1.15
2 2.30
12 13.79
0 0.00
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
114  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 117
4 3.42
3 2.56
12 10.26
0 0.00
1 0.85
97 82.91
20 17.09%
115  โรงเรียนบ้านวังยวน 314
19 6.05
2 0.64
32 10.19
0 0.00
0 0.00
261 83.12
53 16.88%
116  โรงเรียนบ้านจันดี 119
4 3.36
12 10.08
4 3.36
0 0.00
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
117  โรงเรียนบ้านจำปา 131
13 9.92
0 0.00
9 6.87
0 0.00
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
118  โรงเรียนบ้านคลองขุด 115
3 2.61
0 0.00
16 13.91
0 0.00
0 0.00
96 83.48
19 16.52%
119  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 67
2 2.99
0 0.00
6 8.96
3 4.48
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
120  โรงเรียนวัดยางค้อม 104
1 0.96
0 0.00
16 15.38
0 0.00
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
121  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 327
5 1.53
5 1.53
20 6.12
11 3.36
12 3.67
274 83.79
53 16.21%
122  โรงเรียนบ้านสวน 81
4 4.94
0 0.00
5 6.17
4 4.94
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
123  โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 81
1 1.23
1 1.23
11 13.58
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
124  โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ 152
14 9.21
10 6.58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 84.21
24 15.79%
125  โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว 32
0 0.00
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
126  โรงเรียนวัดควน 90
3 3.33
3 3.33
8 8.89
0 0.00
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
127  โรงเรียนบ้านควนตม 26
3 11.54
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
128  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 299
11 3.68
7 2.34
25 8.36
3 1.00
0 0.00
253 84.62
46 15.38%
129  โรงเรียนวัดมังคลาราม 209
10 4.78
1 0.48
18 8.61
3 1.44
0 0.00
177 84.69
32 15.31%
130  โรงเรียนบ้านหนองยาง 82
3 3.66
3 3.66
5 6.10
1 1.22
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
131  โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง 213
8 3.76
4 1.88
10 4.69
6 2.82
2 0.94
183 85.92
30 14.08%
132  โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 135
4 2.96
0 0.00
12 8.89
1 0.74
2 1.48
116 85.93
19 14.07%
133  โรงเรียนบ้านปากแพรก 276
21 7.61
4 1.45
3 1.09
6 2.17
4 1.45
238 86.23
38 13.77%
134  โรงเรียนวัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) 59
1 1.69
0 0.00
7 11.86
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
135  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) 59
3 5.08
2 3.39
1 1.69
2 3.39
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
136  โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ 67
3 4.48
0 0.00
5 7.46
1 1.49
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
137  โรงเรียนวัดวังหีบ 98
2 2.04
0 0.00
7 7.14
2 2.04
2 2.04
85 86.73
13 13.27%
138  โรงเรียนวัดทุ่งส้าน 61
3 4.92
0 0.00
1 1.64
0 0.00
4 6.56
53 86.89
8 13.11%
139  โรงเรียนสมสรร 92
4 4.35
2 2.17
5 5.43
0 0.00
1 1.09
80 86.96
12 13.04%
140  โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ 255
11 4.31
0 0.00
12 4.71
4 1.57
6 2.35
222 87.06
33 12.94%
141  โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 87
1 1.15
0 0.00
10 11.49
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
142  โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 201
6 2.99
7 3.48
8 3.98
4 1.99
0 0.00
176 87.56
25 12.44%
143  โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 216
5 2.31
8 3.70
11 5.09
0 0.00
2 0.93
190 87.96
26 12.04%
144  โรงเรียนบ้านพูน 92
1 1.09
0 0.00
9 9.78
1 1.09
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
145  โรงเรียนบ้านคลองจัง 104
4 3.85
0 0.00
8 7.69
0 0.00
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
146  โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 208
5 2.40
8 3.85
8 3.85
2 0.96
1 0.48
184 88.46
24 11.54%
147  โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 109
3 2.75
2 1.83
7 6.42
0 0.00
0 0.00
97 88.99
12 11.01%
148  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 64
3 4.69
1 1.56
2 3.13
1 1.56
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
149  โรงเรียนวัดโคกหาด 208
9 4.33
6 2.88
7 3.37
0 0.00
0 0.00
186 89.42
22 10.58%
150  โรงเรียนบ้านนาท่อม 142
6 4.23
0 0.00
9 6.34
0 0.00
0 0.00
127 89.44
15 10.56%
151  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 275
11 4.00
6 2.18
6 2.18
3 1.09
3 1.09
246 89.45
29 10.55%
152  โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
-1 -3.45
4 13.79
26 89.66
3 10.34%
153  โรงเรียนวัดก้างปลา 421
7 1.66
12 2.85
24 5.70
0 0.00
0 0.00
378 89.79
43 10.21%
154  โรงเรียนบ้านคลองสาย 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
155  โรงเรียนบ้านวังยาว 120
3 2.50
2 1.67
7 5.83
0 0.00
0 0.00
108 90.00
12 10.00%
156  โรงเรียนบ้านคลองกุย 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
2 3.77
48 90.57
5 9.43%
157  โรงเรียนบ้านสวนอาย 53
1 1.89
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
158  โรงเรียนบ้านห้วยรื่น 106
2 1.89
0 0.00
8 7.55
0 0.00
0 0.00
96 90.57
10 9.43%
159  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 107
0 0.00
2 1.87
7 6.54
0 0.00
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
160  โรงเรียนบ้านเกาะปราง 131
2 1.53
2 1.53
1 0.76
1 0.76
5 3.82
120 91.60
11 8.40%
161  โรงเรียนบ้านวังวัว 37
1 2.70
0 0.00
1 2.70
0 0.00
1 2.70
34 91.89
3 8.11%
162  โรงเรียนวัดจันดี 874
16 1.83
16 1.83
22 2.52
11 1.26
4 0.46
805 92.11
69 7.89%
163  โรงเรียนบ้านควนประ 103
0 0.00
0 0.00
8 7.77
0 0.00
0 0.00
95 92.23
8 7.77%
164  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 326
5 1.53
0 0.00
16 4.91
0 0.00
1 0.31
304 93.25
22 6.75%
165  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 63
1 1.59
0 0.00
2 3.17
1 1.59
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
166  โรงเรียนวัดสวนพิกุล 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
1 2.08
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
167  โรงเรียนบ้านนาพรุ 68
1 1.47
1 1.47
1 1.47
1 1.47
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
168  โรงเรียนพรรณราชลเขต 87
2 2.30
0 0.00
3 3.45
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
169  โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง 93
0 0.00
0 0.00
1 1.08
2 2.15
2 2.15
88 94.62
5 5.38%
170  โรงเรียนบ้านเขาวง 61
0 0.00
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
171  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 89
1 1.12
0 0.00
3 3.37
0 0.00
0 0.00
85 95.51
4 4.49%
172  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 147
1 0.68
2 1.36
0 0.00
3 2.04
0 0.00
141 95.92
6 4.08%
173  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 134
1 0.75
0 0.00
3 2.24
1 0.75
0 0.00
129 96.27
5 3.73%
174  โรงเรียนบ้านนาบอน 91
0 0.00
0 0.00
3 3.30
0 0.00
0 0.00
88 96.70
3 3.30%
175  โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ 38
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
37 97.37
1 2.63%
176  โรงเรียนบ้านพรุวง 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
177  โรงเรียนบ้านชายคลอง 265
1 0.38
0 0.00
1 0.38
0 0.00
0 0.00
263 99.25
2 0.75%
178  โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 101
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านไทรงาม 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนมหาราช ๓ 183
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
183 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านโคกยาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,311 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,709 5.64
เตี้ย  974 3.21
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,070 10.13
ผอมและเตี้ย  787 2.60
อ้วนและเตี้ย  707 2.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,064 76.09
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,247 คน


23.91%


Powered By www.thaieducation.net