ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 189 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 188 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.47
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโคกวัด 81
34 41.98
18 22.22
17 20.99
5 6.17
7 8.64
0 0.00
81 100.00%
2  โรงเรียนวัดศิลาราย 125
12 9.60
91 72.80
22 17.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
125 100.00%
3  โรงเรียนวัดใหม่ 81
5 6.17
3 3.70
9 11.11
2 2.47
62 76.54
0 0.00
81 100.00%
4  โรงเรียนบ้านปลายเส 127
30 23.62
41 32.28
2 1.57
29 22.83
1 0.79
24 18.90
103 81.10%
5  โรงเรียนบ้านแพรกกลาง 115
19 16.52
4 3.48
47 40.87
10 8.70
9 7.83
26 22.61
89 77.39%
6  โรงเรียนวัดกะโสม 199
32 16.08
17 8.54
34 17.09
8 4.02
52 26.13
56 28.14
143 71.86%
7  โรงเรียนบ้านน้ำตก 67
6 8.96
7 10.45
9 13.43
10 14.93
14 20.90
21 31.34
46 68.66%
8  โรงเรียนบ้านวังเต่า 90
25 27.78
10 11.11
7 7.78
13 14.44
6 6.67
29 32.22
61 67.78%
9  โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 121
11 9.09
14 11.57
28 23.14
7 5.79
13 10.74
48 39.67
73 60.33%
10  โรงเรียนฉวาง 112
5 4.46
12 10.71
33 29.46
2 1.79
14 12.50
46 41.07
66 58.93%
11  โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ 46
4 8.70
4 8.70
4 8.70
7 15.22
8 17.39
19 41.30
27 58.70%
12  โรงเรียนบ้านนาเกิดผล 70
10 14.29
13 18.57
10 14.29
5 7.14
3 4.29
29 41.43
41 58.57%
13  โรงเรียนบ้านบ่อมอง 204
31 15.20
23 11.27
24 11.76
19 9.31
15 7.35
92 45.10
112 54.90%
14  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 170
21 12.35
26 15.29
18 10.59
10 5.88
17 10.00
78 45.88
92 54.12%
15  โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 399
54 13.53
51 12.78
55 13.78
29 7.27
25 6.27
185 46.37
214 53.63%
16  โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 298
15 5.03
15 5.03
48 16.11
31 10.40
32 10.74
157 52.68
141 47.32%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 89
10 11.24
10 11.24
15 16.85
7 7.87
0 0.00
47 52.81
42 47.19%
18  โรงเรียนบ้านบางรูป 196
14 7.14
19 9.69
12 6.12
25 12.76
21 10.71
105 53.57
91 46.43%
19  โรงเรียนวัดควนกอ 125
8 6.40
5 4.00
16 12.80
11 8.80
14 11.20
71 56.80
54 43.20%
20  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 228
29 12.72
14 6.14
28 12.28
18 7.89
5 2.19
134 58.77
94 41.23%
21  โรงเรียนบ้านวังธน 70
7 10.00
4 5.71
9 12.86
7 10.00
1 1.43
42 60.00
28 40.00%
22  โรงเรียนวัดนางเอื้อย 70
3 4.29
5 7.14
20 28.57
0 0.00
0 0.00
42 60.00
28 40.00%
23  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1038
47 4.53
23 2.22
167 16.09
70 6.74
104 10.02
627 60.40
411 39.60%
24  โรงเรียนบ้านห้วยปริก 195
12 6.15
12 6.15
30 15.38
5 2.56
16 8.21
120 61.54
75 38.46%
25  โรงเรียนวัดวังขรี 47
4 8.51
9 19.15
5 10.64
0 0.00
0 0.00
29 61.70
18 38.30%
26  โรงเรียนวัดนิคมคีรี 81
7 8.64
0 0.00
22 27.16
2 2.47
0 0.00
50 61.73
31 38.27%
27  โรงเรียนวัดสวนขัน 231
7 3.03
13 5.63
28 12.12
11 4.76
28 12.12
144 62.34
87 37.66%
28  โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 119
16 13.45
11 9.24
14 11.76
3 2.52
0 0.00
75 63.03
44 36.97%
29  โรงเรียนบ้านคลองโอม 106
14 13.21
3 2.83
17 16.04
4 3.77
0 0.00
68 64.15
38 35.85%
30  โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 175
18 10.29
19 10.86
17 9.71
3 1.71
5 2.86
113 64.57
62 35.43%
31  โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 333
25 7.51
25 7.51
31 9.31
17 5.11
19 5.71
216 64.86
117 35.14%
32  โรงเรียนบ้านหนองเจ 421
53 12.59
15 3.56
42 9.98
25 5.94
11 2.61
275 65.32
146 34.68%
33  โรงเรียนวัดควนยูง 111
16 14.41
0 0.00
22 19.82
0 0.00
0 0.00
73 65.77
38 34.23%
34  โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร 24
3 12.50
0 0.00
3 12.50
2 8.33
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
35  โรงเรียนบ้านคลองงา 124
10 8.06
0 0.00
29 23.39
2 1.61
0 0.00
83 66.94
41 33.06%
36  โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) 89
8 8.99
5 5.62
6 6.74
6 6.74
4 4.49
60 67.42
29 32.58%
37  โรงเรียนบ้านควน 65
5 7.69
0 0.00
13 20.00
3 4.62
0 0.00
44 67.69
21 32.31%
38  โรงเรียนวัดหน้าเขา 700
13 1.86
22 3.14
136 19.43
19 2.71
33 4.71
477 68.14
223 31.86%
39  โรงเรียนบ้านพอโกบ 110
14 12.73
5 4.55
12 10.91
4 3.64
0 0.00
75 68.18
35 31.82%
40  โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 281
29 10.32
9 3.20
17 6.05
6 2.14
28 9.96
192 68.33
89 31.67%
41  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 76
4 5.26
0 0.00
11 14.47
4 5.26
5 6.58
52 68.42
24 31.58%
42  โรงเรียนบ้านก่องาม 94
1 1.06
5 5.32
22 23.40
0 0.00
1 1.06
65 69.15
29 30.85%
43  โรงเรียนวัดลำนาว 871
76 8.73
37 4.25
112 12.86
21 2.41
19 2.18
606 69.58
265 30.42%
44  โรงเรียนวัดควนชม 258
8 3.10
22 8.53
37 14.34
11 4.26
0 0.00
180 69.77
78 30.23%
45  โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 144
23 15.97
4 2.78
16 11.11
0 0.00
0 0.00
101 70.14
43 29.86%
46  โรงเรียนวัดวังหิน 140
2 1.43
23 16.43
15 10.71
0 0.00
1 0.71
99 70.71
41 29.29%
47  โรงเรียนบ้านบางตะเภา 377
19 5.04
37 9.81
52 13.79
1 0.27
1 0.27
267 70.82
110 29.18%
48  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 258
41 15.89
0 0.00
34 13.18
0 0.00
0 0.00
183 70.93
75 29.07%
49  โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 216
12 5.56
20 9.26
30 13.89
0 0.00
0 0.00
154 71.30
62 28.70%
50  โรงเรียนวัดควนสระบัว 122
6 4.92
7 5.74
13 10.66
7 5.74
2 1.64
87 71.31
35 28.69%
51  โรงเรียนบ้านนาพา 114
14 12.28
3 2.63
15 13.16
0 0.00
0 0.00
82 71.93
32 28.07%
52  โรงเรียนบ้านนาตำเสา 200
34 17.00
9 4.50
13 6.50
0 0.00
0 0.00
144 72.00
56 28.00%
53  โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 529
26 4.91
35 6.62
63 11.91
21 3.97
2 0.38
382 72.21
147 27.79%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) 511
20 3.91
19 3.72
61 11.94
24 4.70
16 3.13
371 72.60
140 27.40%
55  โรงเรียนบ้านนา 180
14 7.78
8 4.44
16 8.89
8 4.44
3 1.67
131 72.78
49 27.22%
56  โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 279
15 5.38
10 3.58
26 9.32
23 8.24
1 0.36
204 73.12
75 26.88%
57  โรงเรียนบ้านเกาะยวน 123
7 5.69
3 2.44
9 7.32
8 6.50
6 4.88
90 73.17
33 26.83%
58  โรงเรียนบ้านคลองตูก 112
3 2.68
7 6.25
20 17.86
0 0.00
0 0.00
82 73.21
30 26.79%
59  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 259
16 6.18
10 3.86
17 6.56
17 6.56
9 3.47
190 73.36
69 26.64%
60  โรงเรียนบ้านนาท่อม 151
11 7.28
6 3.97
18 11.92
5 3.31
0 0.00
111 73.51
40 26.49%
61  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 159
2 1.26
2 1.26
36 22.64
2 1.26
0 0.00
117 73.58
42 26.42%
62  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 122
7 5.74
16 13.11
9 7.38
0 0.00
0 0.00
90 73.77
32 26.23%
63  โรงเรียนบ้านวังหิน 77
3 3.90
4 5.19
13 16.88
0 0.00
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
64  โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย 139
7 5.04
7 5.04
20 14.39
2 1.44
0 0.00
103 74.10
36 25.90%
65  โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 504
47 9.33
8 1.59
58 11.51
17 3.37
0 0.00
374 74.21
130 25.79%
66  โรงเรียนวัดเขาโร 219
9 4.11
10 4.57
37 16.89
0 0.00
0 0.00
163 74.43
56 25.57%
67  โรงเรียนบ้านคลองปีก 67
4 5.97
4 5.97
6 8.96
2 2.99
1 1.49
50 74.63
17 25.37%
68  โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 350
22 6.29
34 9.71
25 7.14
6 1.71
0 0.00
263 75.14
87 24.86%
69  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 282
18 6.38
12 4.26
21 7.45
16 5.67
3 1.06
212 75.18
70 24.82%
70  โรงเรียนวัดท่ายาง 534
25 4.68
12 2.25
69 12.92
0 0.00
26 4.87
402 75.28
132 24.72%
71  โรงเรียนบ้านกุยเหนือ 86
2 2.33
3 3.49
16 18.60
0 0.00
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
72  โรงเรียนบ้านควนลำภู 178
7 3.93
0 0.00
28 15.73
7 3.93
1 0.56
135 75.84
43 24.16%
73  โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 146
8 5.48
5 3.42
14 9.59
6 4.11
2 1.37
111 76.03
35 23.97%
74  โรงเรียนวัดควนสูง 164
14 8.54
0 0.00
13 7.93
1 0.61
11 6.71
125 76.22
39 23.78%
75  โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 80
1 1.25
3 3.75
15 18.75
0 0.00
0 0.00
61 76.25
19 23.75%
76  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 184
17 9.24
6 3.26
19 10.33
1 0.54
0 0.00
141 76.63
43 23.37%
77  โรงเรียนวัดมะเฟือง 95
13 13.68
0 0.00
9 9.47
0 0.00
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
78  โรงเรียนวัดควนส้าน 178
7 3.93
9 5.06
9 5.06
7 3.93
9 5.06
137 76.97
41 23.03%
79  โรงเรียนวัดไม้เรียง 340
5 1.47
65 19.12
8 2.35
0 0.00
0 0.00
262 77.06
78 22.94%
80  โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 145
9 6.21
4 2.76
20 13.79
0 0.00
0 0.00
112 77.24
33 22.76%
81  โรงเรียนวัดวังหีบ 97
3 3.09
3 3.09
14 14.43
2 2.06
0 0.00
75 77.32
22 22.68%
82  โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ 171
4 2.34
6 3.51
28 16.37
0 0.00
0 0.00
133 77.78
38 22.22%
83  โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 126
2 1.59
7 5.56
19 15.08
0 0.00
0 0.00
98 77.78
28 22.22%
84  โรงเรียนวัดหนองดี 172
11 6.40
5 2.91
22 12.79
0 0.00
0 0.00
134 77.91
38 22.09%
85  โรงเรียนวัดโบราณาราม 225
10 4.44
10 4.44
22 9.78
7 3.11
0 0.00
176 78.22
49 21.78%
86  โรงเรียนบ้านกันละ 46
0 0.00
0 0.00
10 21.74
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
87  โรงเรียนวัดควนยูง 74
5 6.76
2 2.70
5 6.76
0 0.00
4 5.41
58 78.38
16 21.62%
88  โรงเรียนบ้านสวน 80
4 5.00
0 0.00
7 8.75
6 7.50
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
89  โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ 105
9 8.57
4 3.81
6 5.71
3 2.86
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
90  โรงเรียนบ้านบนควน 226
17 7.52
13 5.75
17 7.52
0 0.00
0 0.00
179 79.20
47 20.80%
91  โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม 154
8 5.19
8 5.19
14 9.09
2 1.30
0 0.00
122 79.22
32 20.78%
92  โรงเรียนบ้านคลองจัง 106
7 6.60
3 2.83
9 8.49
3 2.83
0 0.00
84 79.25
22 20.75%
93  โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ 29
2 6.90
0 0.00
4 13.79
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
94  โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 126
4 3.17
5 3.97
15 11.90
2 1.59
0 0.00
100 79.37
26 20.63%
95  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 117
5 4.27
3 2.56
15 12.82
0 0.00
1 0.85
93 79.49
24 20.51%
96  โรงเรียนวัดยางค้อม 104
2 1.92
0 0.00
19 18.27
0 0.00
0 0.00
83 79.81
21 20.19%
97  โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 129
9 6.98
4 3.10
13 10.08
0 0.00
0 0.00
103 79.84
26 20.16%
98  โรงเรียนวัดเกาะสระ 125
7 5.60
4 3.20
13 10.40
1 0.80
0 0.00
100 80.00
25 20.00%
99  โรงเรียนวัดหาดสูง 135
7 5.19
7 5.19
10 7.41
3 2.22
0 0.00
108 80.00
27 20.00%
100  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 167
6 3.59
9 5.39
14 8.38
1 0.60
3 1.80
134 80.24
33 19.76%
101  โรงเรียนบ้านปากแพรก 276
25 9.06
6 2.17
2 0.72
15 5.43
6 2.17
222 80.43
54 19.57%
102  โรงเรียนบ้านจันดี 119
3 2.52
6 5.04
14 11.76
0 0.00
0 0.00
96 80.67
23 19.33%
103  โรงเรียนบ้านวังยวน 315
21 6.67
2 0.63
37 11.75
0 0.00
0 0.00
255 80.95
60 19.05%
104  โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว 32
0 0.00
0 0.00
6 18.75
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
105  โรงเรียนวัดมะปรางงาม 209
17 8.13
0 0.00
22 10.53
0 0.00
0 0.00
170 81.34
39 18.66%
106  โรงเรียนบ้านวังวัว 43
1 2.33
0 0.00
7 16.28
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
107  โรงเรียนบ้านปลายรา 196
9 4.59
3 1.53
24 12.24
0 0.00
0 0.00
160 81.63
36 18.37%
108  โรงเรียนราชเวชพิศาล 88
6 6.82
0 0.00
6 6.82
2 2.27
2 2.27
72 81.82
16 18.18%
109  โรงเรียนวัดขนาน 176
7 3.98
11 6.25
14 7.95
0 0.00
0 0.00
144 81.82
32 18.18%
110  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 122
1 0.82
3 2.46
16 13.11
2 1.64
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
111  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 145
8 5.52
6 4.14
11 7.59
1 0.69
0 0.00
119 82.07
26 17.93%
112  โรงเรียนบ้านควนอวดพัน 84
4 4.76
1 1.19
7 8.33
3 3.57
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
113  โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 45
1 2.22
2 4.44
5 11.11
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
114  โรงเรียนบ้านบางปรน 102
4 3.92
3 2.94
11 10.78
0 0.00
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
115  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 148
5 3.38
7 4.73
10 6.76
3 2.03
1 0.68
122 82.43
26 17.57%
116  โรงเรียนบ้านหนองยาง 82
6 7.32
1 1.22
7 8.54
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
117  โรงเรียนบ้านห้วยรื่น 106
4 3.77
2 1.89
9 8.49
1 0.94
2 1.89
88 83.02
18 16.98%
118  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม 124
4 3.23
3 2.42
10 8.06
2 1.61
2 1.61
103 83.06
21 16.94%
119  โรงเรียนบ้านจำปา 131
13 9.92
0 0.00
9 6.87
0 0.00
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
120  โรงเรียนวัดสวนพิกุล 48
3 6.25
1 2.08
3 6.25
1 2.08
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
121  โรงเรียนวัดหลักช้าง 60
0 0.00
0 0.00
9 15.00
1 1.67
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
122  โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ 67
4 5.97
2 2.99
5 7.46
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
123  โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 116
5 4.31
6 5.17
4 3.45
4 3.45
0 0.00
97 83.62
19 16.38%
124  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 327
5 1.53
5 1.53
20 6.12
11 3.36
12 3.67
274 83.79
53 16.21%
125  โรงเรียนบ้านควนตม 25
3 12.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
126  โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 100
5 5.00
4 4.00
2 2.00
4 4.00
1 1.00
84 84.00
16 16.00%
127  โรงเรียนบ้านหนองท่อม 188
3 1.60
10 5.32
17 9.04
0 0.00
0 0.00
158 84.04
30 15.96%
128  โรงเรียนสมสรร 88
6 6.82
1 1.14
5 5.68
2 2.27
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
129  โรงเรียนบ้านโคกยาง 84
7 8.33
0 0.00
5 5.95
1 1.19
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
130  โรงเรียนวัดควน 92
6 6.52
0 0.00
8 8.70
0 0.00
0 0.00
78 84.78
14 15.22%
131  โรงเรียนบ้านสวนอาย 53
2 3.77
1 1.89
2 3.77
2 3.77
1 1.89
45 84.91
8 15.09%
132  โรงเรียนวัดโคกหาด 212
11 5.19
6 2.83
15 7.08
0 0.00
0 0.00
180 84.91
32 15.09%
133  โรงเรียนบ้านเขาตาว 143
1 0.70
0 0.00
19 13.29
0 0.00
1 0.70
122 85.31
21 14.69%
134  โรงเรียนบ้านไสส้าน 179
12 6.70
3 1.68
7 3.91
4 2.23
0 0.00
153 85.47
26 14.53%
135  โรงเรียนวัดมังคลาราม 208
9 4.33
0 0.00
18 8.65
3 1.44
0 0.00
178 85.58
30 14.42%
136  โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง 209
8 3.83
4 1.91
10 4.78
6 2.87
2 0.96
179 85.65
30 14.35%
137  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 105
2 1.90
2 1.90
8 7.62
1 0.95
2 1.90
90 85.71
15 14.29%
138  โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ 254
12 4.72
0 0.00
13 5.12
4 1.57
7 2.76
218 85.83
36 14.17%
139  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 298
10 3.36
6 2.01
24 8.05
2 0.67
0 0.00
256 85.91
42 14.09%
140  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) 57
0 0.00
2 3.51
6 10.53
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
141  โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 107
2 1.87
0 0.00
10 9.35
2 1.87
1 0.93
92 85.98
15 14.02%
142  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก 151
1 0.66
3 1.99
17 11.26
0 0.00
0 0.00
130 86.09
21 13.91%
143  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 22
1 4.55
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
144  โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 135
3 2.22
0 0.00
12 8.89
1 0.74
2 1.48
117 86.67
18 13.33%
145  โรงเรียนบ้านไทรงาม 53
4 7.55
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
146  โรงเรียนวัดทุ่งส้าน 61
3 4.92
0 0.00
1 1.64
0 0.00
4 6.56
53 86.89
8 13.11%
147  โรงเรียนวัดโคกเมรุ 65
1 1.54
0 0.00
5 7.69
1 1.54
1 1.54
57 87.69
8 12.31%
148  โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 216
5 2.31
8 3.70
11 5.09
0 0.00
2 0.93
190 87.96
26 12.04%
149  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 275
12 4.36
7 2.55
7 2.55
3 1.09
4 1.45
242 88.00
33 12.00%
150  โรงเรียนบ้านเกาะปราง 110
5 4.55
1 0.91
4 3.64
1 0.91
2 1.82
97 88.18
13 11.82%
151  โรงเรียนบ้านคลองสาย 17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
152  โรงเรียนบ้านวังตลับ 119
1 0.84
2 1.68
11 9.24
0 0.00
0 0.00
105 88.24
14 11.76%
153  โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ 94
5 5.32
2 2.13
4 4.26
0 0.00
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
154  โรงเรียนบ้านวังยาว 120
3 2.50
4 3.33
7 5.83
0 0.00
0 0.00
106 88.33
14 11.67%
155  โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 206
6 2.91
6 2.91
8 3.88
4 1.94
0 0.00
182 88.35
24 11.65%
156  โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 295
8 2.71
0 0.00
22 7.46
4 1.36
0 0.00
261 88.47
34 11.53%
157  โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 210
5 2.38
8 3.81
8 3.81
2 0.95
1 0.48
186 88.57
24 11.43%
158  โรงเรียนบ้านนาเส 317
10 3.15
10 3.15
7 2.21
4 1.26
5 1.58
281 88.64
36 11.36%
159  โรงเรียนบ้านนาปราน 53
1 1.89
1 1.89
2 3.77
1 1.89
1 1.89
47 88.68
6 11.32%
160  โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ 153
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 11.11
0 0.00
136 88.89
17 11.11%
161  โรงเรียนวัดก้างปลา 421
7 1.66
12 2.85
26 6.18
0 0.00
0 0.00
376 89.31
45 10.69%
162  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 107
0 0.00
3 2.80
8 7.48
0 0.00
0 0.00
96 89.72
11 10.28%
163  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 326
7 2.15
0 0.00
22 6.75
1 0.31
3 0.92
293 89.88
33 10.12%
164  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 233
0 0.00
2 0.86
20 8.58
0 0.00
0 0.00
211 90.56
22 9.44%
165  โรงเรียนบ้านคลองกุย 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
2 3.77
48 90.57
5 9.43%
166  โรงเรียนมหาราช ๓ 184
7 3.80
7 3.80
3 1.63
0 0.00
0 0.00
167 90.76
17 9.24%
167  โรงเรียนบ้านพรุวง 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
168  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 68
1 1.47
1 1.47
4 5.88
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
169  โรงเรียนวัดเขากลาย 131
3 2.29
1 0.76
3 2.29
1 0.76
3 2.29
120 91.60
11 8.40%
170  โรงเรียนบ้านควนประ 101
0 0.00
0 0.00
8 7.92
0 0.00
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
171  โรงเรียนบ้านคลองขุด 116
0 0.00
0 0.00
9 7.76
0 0.00
0 0.00
107 92.24
9 7.76%
172  โรงเรียนบ้านนาพรุ 68
1 1.47
1 1.47
2 2.94
0 0.00
1 1.47
63 92.65
5 7.35%
173  โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 253
5 1.98
4 1.58
4 1.58
2 0.79
3 1.19
235 92.89
18 7.11%
174  โรงเรียนวัดจันดี 870
13 1.49
12 1.38
24 2.76
8 0.92
4 0.46
809 92.99
61 7.01%
175  โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 89
3 3.37
1 1.12
1 1.12
1 1.12
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
176  โรงเรียนบ้านพูน 93
0 0.00
1 1.08
5 5.38
0 0.00
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
177  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 63
1 1.59
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
178  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 65
2 3.08
1 1.54
0 0.00
1 1.54
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
179  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 88
3 3.41
0 0.00
2 2.27
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
180  โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง 93
0 0.00
0 0.00
1 1.08
2 2.15
2 2.15
88 94.62
5 5.38%
181  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 135
1 0.74
1 0.74
3 2.22
1 0.74
1 0.74
128 94.81
7 5.19%
182  โรงเรียนพรรณราชลเขต 87
2 2.30
0 0.00
2 2.30
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
183  โรงเรียนบ้านนาบอน 91
0 0.00
0 0.00
3 3.30
0 0.00
0 0.00
88 96.70
3 3.30%
184  โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ 38
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
37 97.37
1 2.63%
185  โรงเรียนบ้านชายคลอง 265
3 1.13
2 0.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
260 98.11
5 1.89%
186  โรงเรียนวัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) 59
0 0.00
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
58 98.31
1 1.69%
187  โรงเรียนบ้านเขาวง 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
188  โรงเรียนบ้านไสยูงปัก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,348 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,775 5.66
เตี้ย  1,349 4.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,132 9.99
ผอมและเตี้ย  816 2.60
อ้วนและเตี้ย  775 2.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,501 74.97
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,847 คน


25.03%


Powered By www.thaieducation.net