ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 189 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 178 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 94.18
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโคกวัด 81
34 41.98
18 22.22
17 20.99
5 6.17
7 8.64
0 0.00
81 100.00%
2  โรงเรียนวัดศิลาราย 125
12 9.60
91 72.80
22 17.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
125 100.00%
3  โรงเรียนวัดใหม่ 81
5 6.17
3 3.70
9 11.11
2 2.47
62 76.54
0 0.00
81 100.00%
4  โรงเรียนบ้านปลายเส 127
30 23.62
41 32.28
2 1.57
29 22.83
1 0.79
24 18.90
103 81.10%
5  โรงเรียนบ้านแพรกกลาง 115
19 16.52
4 3.48
47 40.87
10 8.70
9 7.83
26 22.61
89 77.39%
6  โรงเรียนวัดกะโสม 199
32 16.08
17 8.54
34 17.09
8 4.02
52 26.13
56 28.14
143 71.86%
7  โรงเรียนบ้านน้ำตก 67
6 8.96
7 10.45
9 13.43
10 14.93
14 20.90
21 31.34
46 68.66%
8  โรงเรียนบ้านวังเต่า 90
25 27.78
10 11.11
7 7.78
13 14.44
6 6.67
29 32.22
61 67.78%
9  โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 121
11 9.09
14 11.57
28 23.14
7 5.79
13 10.74
48 39.67
73 60.33%
10  โรงเรียนฉวาง 112
5 4.46
12 10.71
33 29.46
2 1.79
14 12.50
46 41.07
66 58.93%
11  โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ 46
4 8.70
4 8.70
4 8.70
7 15.22
8 17.39
19 41.30
27 58.70%
12  โรงเรียนบ้านนาเกิดผล 70
10 14.29
13 18.57
10 14.29
5 7.14
3 4.29
29 41.43
41 58.57%
13  โรงเรียนบ้านบ่อมอง 204
31 15.20
23 11.27
24 11.76
19 9.31
15 7.35
92 45.10
112 54.90%
14  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 170
21 12.35
26 15.29
18 10.59
10 5.88
17 10.00
78 45.88
92 54.12%
15  โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 399
54 13.53
51 12.78
55 13.78
29 7.27
25 6.27
185 46.37
214 53.63%
16  โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 298
15 5.03
15 5.03
48 16.11
31 10.40
32 10.74
157 52.68
141 47.32%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 89
10 11.24
10 11.24
15 16.85
7 7.87
0 0.00
47 52.81
42 47.19%
18  โรงเรียนบ้านบางรูป 196
14 7.14
19 9.69
12 6.12
25 12.76
21 10.71
105 53.57
91 46.43%
19  โรงเรียนวัดควนกอ 125
8 6.40
5 4.00
16 12.80
11 8.80
14 11.20
71 56.80
54 43.20%
20  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 228
29 12.72
14 6.14
28 12.28
18 7.89
5 2.19
134 58.77
94 41.23%
21  โรงเรียนบ้านวังธน 70
7 10.00
4 5.71
9 12.86
7 10.00
1 1.43
42 60.00
28 40.00%
22  โรงเรียนวัดนางเอื้อย 70
3 4.29
5 7.14
20 28.57
0 0.00
0 0.00
42 60.00
28 40.00%
23  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1038
47 4.53
23 2.22
167 16.09
70 6.74
104 10.02
627 60.40
411 39.60%
24  โรงเรียนวัดวังขรี 47
4 8.51
9 19.15
5 10.64
0 0.00
0 0.00
29 61.70
18 38.30%
25  โรงเรียนวัดสวนขัน 231
7 3.03
13 5.63
28 12.12
11 4.76
28 12.12
144 62.34
87 37.66%
26  โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 119
16 13.45
11 9.24
14 11.76
3 2.52
0 0.00
75 63.03
44 36.97%
27  โรงเรียนบ้านคลองโอม 106
14 13.21
3 2.83
17 16.04
4 3.77
0 0.00
68 64.15
38 35.85%
28  โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 333
25 7.51
25 7.51
31 9.31
17 5.11
19 5.71
216 64.86
117 35.14%
29  โรงเรียนบ้านหนองเจ 421
53 12.59
15 3.56
42 9.98
25 5.94
11 2.61
275 65.32
146 34.68%
30  โรงเรียนวัดควนยูง 111
16 14.41
0 0.00
22 19.82
0 0.00
0 0.00
73 65.77
38 34.23%
31  โรงเรียนบ้านคลองงา 124
10 8.06
0 0.00
29 23.39
2 1.61
0 0.00
83 66.94
41 33.06%
32  โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) 89
8 8.99
5 5.62
6 6.74
6 6.74
4 4.49
60 67.42
29 32.58%
33  โรงเรียนบ้านควน 65
5 7.69
0 0.00
13 20.00
3 4.62
0 0.00
44 67.69
21 32.31%
34  โรงเรียนวัดหน้าเขา 700
13 1.86
22 3.14
136 19.43
19 2.71
33 4.71
477 68.14
223 31.86%
35  โรงเรียนบ้านพอโกบ 110
14 12.73
5 4.55
12 10.91
4 3.64
0 0.00
75 68.18
35 31.82%
36  โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 281
29 10.32
9 3.20
17 6.05
6 2.14
28 9.96
192 68.33
89 31.67%
37  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 76
4 5.26
0 0.00
11 14.47
4 5.26
5 6.58
52 68.42
24 31.58%
38  โรงเรียนบ้านก่องาม 94
1 1.06
5 5.32
22 23.40
0 0.00
1 1.06
65 69.15
29 30.85%
39  โรงเรียนวัดลำนาว 871
76 8.73
37 4.25
112 12.86
21 2.41
19 2.18
606 69.58
265 30.42%
40  โรงเรียนวัดควนชม 258
8 3.10
22 8.53
37 14.34
11 4.26
0 0.00
180 69.77
78 30.23%
41  โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 144
23 15.97
4 2.78
16 11.11
0 0.00
0 0.00
101 70.14
43 29.86%
42  โรงเรียนวัดวังหิน 140
2 1.43
23 16.43
15 10.71
0 0.00
1 0.71
99 70.71
41 29.29%
43  โรงเรียนบ้านบางตะเภา 377
19 5.04
37 9.81
52 13.79
1 0.27
1 0.27
267 70.82
110 29.18%
44  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 258
41 15.89
0 0.00
34 13.18
0 0.00
0 0.00
183 70.93
75 29.07%
45  โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 216
12 5.56
20 9.26
30 13.89
0 0.00
0 0.00
154 71.30
62 28.70%
46  โรงเรียนวัดควนสระบัว 122
6 4.92
7 5.74
13 10.66
7 5.74
2 1.64
87 71.31
35 28.69%
47  โรงเรียนบ้านนาพา 114
14 12.28
3 2.63
15 13.16
0 0.00
0 0.00
82 71.93
32 28.07%
48  โรงเรียนบ้านนาตำเสา 200
34 17.00
9 4.50
13 6.50
0 0.00
0 0.00
144 72.00
56 28.00%
49  โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 529
26 4.91
35 6.62
63 11.91
21 3.97
2 0.38
382 72.21
147 27.79%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) 511
20 3.91
19 3.72
61 11.94
24 4.70
16 3.13
371 72.60
140 27.40%
51  โรงเรียนบ้านนา 180
14 7.78
8 4.44
16 8.89
8 4.44
3 1.67
131 72.78
49 27.22%
52  โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 279
15 5.38
10 3.58
26 9.32
23 8.24
1 0.36
204 73.12
75 26.88%
53  โรงเรียนบ้านเกาะยวน 123
7 5.69
3 2.44
9 7.32
8 6.50
6 4.88
90 73.17
33 26.83%
54  โรงเรียนบ้านคลองตูก 112
3 2.68
7 6.25
20 17.86
0 0.00
0 0.00
82 73.21
30 26.79%
55  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 259
16 6.18
10 3.86
17 6.56
17 6.56
9 3.47
190 73.36
69 26.64%
56  โรงเรียนบ้านนาท่อม 151
11 7.28
6 3.97
18 11.92
5 3.31
0 0.00
111 73.51
40 26.49%
57  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 159
2 1.26
2 1.26
36 22.64
2 1.26
0 0.00
117 73.58
42 26.42%
58  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 122
7 5.74
16 13.11
9 7.38
0 0.00
0 0.00
90 73.77
32 26.23%
59  โรงเรียนบ้านวังหิน 77
3 3.90
4 5.19
13 16.88
0 0.00
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
60  โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย 139
7 5.04
7 5.04
20 14.39
2 1.44
0 0.00
103 74.10
36 25.90%
61  โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 504
47 9.33
8 1.59
58 11.51
17 3.37
0 0.00
374 74.21
130 25.79%
62  โรงเรียนวัดเขาโร 219
9 4.11
10 4.57
37 16.89
0 0.00
0 0.00
163 74.43
56 25.57%
63  โรงเรียนบ้านคลองปีก 67
4 5.97
4 5.97
6 8.96
2 2.99
1 1.49
50 74.63
17 25.37%
64  โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 350
22 6.29
34 9.71
25 7.14
6 1.71
0 0.00
263 75.14
87 24.86%
65  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 282
18 6.38
12 4.26
21 7.45
16 5.67
3 1.06
212 75.18
70 24.82%
66  โรงเรียนวัดท่ายาง 534
25 4.68
12 2.25
69 12.92
0 0.00
26 4.87
402 75.28
132 24.72%
67  โรงเรียนบ้านกุยเหนือ 86
2 2.33
3 3.49
16 18.60
0 0.00
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
68  โรงเรียนบ้านควนลำภู 178
7 3.93
0 0.00
28 15.73
7 3.93
1 0.56
135 75.84
43 24.16%
69  โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 146
8 5.48
5 3.42
14 9.59
6 4.11
2 1.37
111 76.03
35 23.97%
70  โรงเรียนวัดควนสูง 164
14 8.54
0 0.00
13 7.93
1 0.61
11 6.71
125 76.22
39 23.78%
71  โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 80
1 1.25
3 3.75
15 18.75
0 0.00
0 0.00
61 76.25
19 23.75%
72  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 184
17 9.24
6 3.26
19 10.33
1 0.54
0 0.00
141 76.63
43 23.37%
73  โรงเรียนวัดมะเฟือง 95
13 13.68
0 0.00
9 9.47
0 0.00
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
74  โรงเรียนวัดควนส้าน 178
7 3.93
9 5.06
9 5.06
7 3.93
9 5.06
137 76.97
41 23.03%
75  โรงเรียนวัดไม้เรียง 340
5 1.47
65 19.12
8 2.35
0 0.00
0 0.00
262 77.06
78 22.94%
76  โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 145
9 6.21
4 2.76
20 13.79
0 0.00
0 0.00
112 77.24
33 22.76%
77  โรงเรียนวัดวังหีบ 97
3 3.09
3 3.09
14 14.43
2 2.06
0 0.00
75 77.32
22 22.68%
78  โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ 171
4 2.34
6 3.51
28 16.37
0 0.00
0 0.00
133 77.78
38 22.22%
79  โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 126
2 1.59
7 5.56
19 15.08
0 0.00
0 0.00
98 77.78
28 22.22%
80  โรงเรียนวัดหนองดี 172
11 6.40
5 2.91
22 12.79
0 0.00
0 0.00
134 77.91
38 22.09%
81  โรงเรียนวัดโบราณาราม 225
10 4.44
10 4.44
22 9.78
7 3.11
0 0.00
176 78.22
49 21.78%
82  โรงเรียนบ้านกันละ 46
0 0.00
0 0.00
10 21.74
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
83  โรงเรียนวัดควนยูง 74
5 6.76
2 2.70
5 6.76
0 0.00
4 5.41
58 78.38
16 21.62%
84  โรงเรียนบ้านสวน 80
4 5.00
0 0.00
7 8.75
6 7.50
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
85  โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ 105
9 8.57
4 3.81
6 5.71
3 2.86
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
86  โรงเรียนบ้านบนควน 226
17 7.52
13 5.75
17 7.52
0 0.00
0 0.00
179 79.20
47 20.80%
87  โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม 154
8 5.19
8 5.19
14 9.09
2 1.30
0 0.00
122 79.22
32 20.78%
88  โรงเรียนบ้านคลองจัง 106
7 6.60
3 2.83
9 8.49
3 2.83
0 0.00
84 79.25
22 20.75%
89  โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ 29
2 6.90
0 0.00
4 13.79
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
90  โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 126
4 3.17
5 3.97
15 11.90
2 1.59
0 0.00
100 79.37
26 20.63%
91  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 117
5 4.27
3 2.56
15 12.82
0 0.00
1 0.85
93 79.49
24 20.51%
92  โรงเรียนวัดยางค้อม 104
2 1.92
0 0.00
19 18.27
0 0.00
0 0.00
83 79.81
21 20.19%
93  โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 129
9 6.98
4 3.10
13 10.08
0 0.00
0 0.00
103 79.84
26 20.16%
94  โรงเรียนวัดเกาะสระ 125
7 5.60
4 3.20
13 10.40
1 0.80
0 0.00
100 80.00
25 20.00%
95  โรงเรียนวัดหาดสูง 135
7 5.19
7 5.19
10 7.41
3 2.22
0 0.00
108 80.00
27 20.00%
96  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 167
6 3.59
9 5.39
14 8.38
1 0.60
3 1.80
134 80.24
33 19.76%
97  โรงเรียนบ้านปากแพรก 276
25 9.06
6 2.17
2 0.72
15 5.43
6 2.17
222 80.43
54 19.57%
98  โรงเรียนบ้านจันดี 119
3 2.52
6 5.04
14 11.76
0 0.00
0 0.00
96 80.67
23 19.33%
99  โรงเรียนบ้านวังยวน 315
21 6.67
2 0.63
37 11.75
0 0.00
0 0.00
255 80.95
60 19.05%
100  โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว 32
0 0.00
0 0.00
6 18.75
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
101  โรงเรียนวัดมะปรางงาม 209
17 8.13
0 0.00
22 10.53
0 0.00
0 0.00
170 81.34
39 18.66%
102  โรงเรียนบ้านปลายรา 196
9 4.59
3 1.53
24 12.24
0 0.00
0 0.00
160 81.63
36 18.37%
103  โรงเรียนราชเวชพิศาล 88
6 6.82
0 0.00
6 6.82
2 2.27
2 2.27
72 81.82
16 18.18%
104  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 122
1 0.82
3 2.46
16 13.11
2 1.64
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
105  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 145
8 5.52
6 4.14
11 7.59
1 0.69
0 0.00
119 82.07
26 17.93%
106  โรงเรียนบ้านควนอวดพัน 84
4 4.76
1 1.19
7 8.33
3 3.57
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
107  โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 45
1 2.22
2 4.44
5 11.11
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
108  โรงเรียนบ้านบางปรน 102
4 3.92
3 2.94
11 10.78
0 0.00
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
109  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 148
5 3.38
7 4.73
10 6.76
3 2.03
1 0.68
122 82.43
26 17.57%
110  โรงเรียนบ้านหนองยาง 82
6 7.32
1 1.22
7 8.54
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
111  โรงเรียนบ้านห้วยรื่น 106
4 3.77
2 1.89
9 8.49
1 0.94
2 1.89
88 83.02
18 16.98%
112  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม 124
4 3.23
3 2.42
10 8.06
2 1.61
2 1.61
103 83.06
21 16.94%
113  โรงเรียนบ้านจำปา 131
13 9.92
0 0.00
9 6.87
0 0.00
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
114  โรงเรียนวัดสวนพิกุล 48
3 6.25
1 2.08
3 6.25
1 2.08
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
115  โรงเรียนวัดหลักช้าง 60
0 0.00
0 0.00
9 15.00
1 1.67
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
116  โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ 67
4 5.97
2 2.99
5 7.46
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
117  โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 116
5 4.31
6 5.17
4 3.45
4 3.45
0 0.00
97 83.62
19 16.38%
118  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 327
5 1.53
5 1.53
20 6.12
11 3.36
12 3.67
274 83.79
53 16.21%
119  โรงเรียนบ้านควนตม 25
3 12.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
120  โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 100
5 5.00
4 4.00
2 2.00
4 4.00
1 1.00
84 84.00
16 16.00%
121  โรงเรียนบ้านหนองท่อม 188
3 1.60
10 5.32
17 9.04
0 0.00
0 0.00
158 84.04
30 15.96%
122  โรงเรียนสมสรร 88
6 6.82
1 1.14
5 5.68
2 2.27
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
123  โรงเรียนบ้านโคกยาง 84
7 8.33
0 0.00
5 5.95
1 1.19
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
124  โรงเรียนวัดควน 92
6 6.52
0 0.00
8 8.70
0 0.00
0 0.00
78 84.78
14 15.22%
125  โรงเรียนบ้านสวนอาย 53
2 3.77
1 1.89
2 3.77
2 3.77
1 1.89
45 84.91
8 15.09%
126  โรงเรียนวัดโคกหาด 212
11 5.19
6 2.83
15 7.08
0 0.00
0 0.00
180 84.91
32 15.09%
127  โรงเรียนบ้านไสส้าน 179
12 6.70
3 1.68
7 3.91
4 2.23
0 0.00
153 85.47
26 14.53%
128  โรงเรียนวัดมังคลาราม 208
9 4.33
0 0.00
18 8.65
3 1.44
0 0.00
178 85.58
30 14.42%
129  โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง 209
8 3.83
4 1.91
10 4.78
6 2.87
2 0.96
179 85.65
30 14.35%
130  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 105
2 1.90
2 1.90
8 7.62
1 0.95
2 1.90
90 85.71
15 14.29%
131  โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ 254
12 4.72
0 0.00
13 5.12
4 1.57
7 2.76
218 85.83
36 14.17%
132  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 298
10 3.36
6 2.01
24 8.05
2 0.67
0 0.00
256 85.91
42 14.09%
133  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) 57
0 0.00
2 3.51
6 10.53
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
134  โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 107
2 1.87
0 0.00
10 9.35
2 1.87
1 0.93
92 85.98
15 14.02%
135  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก 151
1 0.66
3 1.99
17 11.26
0 0.00
0 0.00
130 86.09
21 13.91%
136  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 22
1 4.55
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
137  โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 135
3 2.22
0 0.00
12 8.89
1 0.74
2 1.48
117 86.67
18 13.33%
138  โรงเรียนบ้านไทรงาม 53
4 7.55
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
139  โรงเรียนวัดทุ่งส้าน 61
3 4.92
0 0.00
1 1.64
0 0.00
4 6.56
53 86.89
8 13.11%
140  โรงเรียนวัดโคกเมรุ 65
1 1.54
0 0.00
5 7.69
1 1.54
1 1.54
57 87.69
8 12.31%
141  โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 216
5 2.31
8 3.70
11 5.09
0 0.00
2 0.93
190 87.96
26 12.04%
142  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 275
12 4.36
7 2.55
7 2.55
3 1.09
4 1.45
242 88.00
33 12.00%
143  โรงเรียนบ้านเกาะปราง 110
5 4.55
1 0.91
4 3.64
1 0.91
2 1.82
97 88.18
13 11.82%
144  โรงเรียนบ้านคลองสาย 17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
145  โรงเรียนบ้านวังตลับ 119
1 0.84
2 1.68
11 9.24
0 0.00
0 0.00
105 88.24
14 11.76%
146  โรงเรียนบ้านวังยาว 120
3 2.50
4 3.33
7 5.83
0 0.00
0 0.00
106 88.33
14 11.67%
147  โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 206
6 2.91
6 2.91
8 3.88
4 1.94
0 0.00
182 88.35
24 11.65%
148  โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 295
8 2.71
0 0.00
22 7.46
4 1.36
0 0.00
261 88.47
34 11.53%
149  โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 210
5 2.38
8 3.81
8 3.81
2 0.95
1 0.48
186 88.57
24 11.43%
150  โรงเรียนบ้านนาปราน 53
1 1.89
1 1.89
2 3.77
1 1.89
1 1.89
47 88.68
6 11.32%
151  โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ 153
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 11.11
0 0.00
136 88.89
17 11.11%
152  โรงเรียนวัดก้างปลา 421
7 1.66
12 2.85
26 6.18
0 0.00
0 0.00
376 89.31
45 10.69%
153  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 107
0 0.00
3 2.80
8 7.48
0 0.00
0 0.00
96 89.72
11 10.28%
154  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 326
7 2.15
0 0.00
22 6.75
1 0.31
3 0.92
293 89.88
33 10.12%
155  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 233
0 0.00
2 0.86
20 8.58
0 0.00
0 0.00
211 90.56
22 9.44%
156  โรงเรียนบ้านคลองกุย 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
2 3.77
48 90.57
5 9.43%
157  โรงเรียนมหาราช ๓ 184
7 3.80
7 3.80
3 1.63
0 0.00
0 0.00
167 90.76
17 9.24%
158  โรงเรียนบ้านพรุวง 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
159  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 68
1 1.47
1 1.47
4 5.88
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
160  โรงเรียนวัดเขากลาย 131
3 2.29
1 0.76
3 2.29
1 0.76
3 2.29
120 91.60
11 8.40%
161  โรงเรียนบ้านควนประ 101
0 0.00
0 0.00
8 7.92
0 0.00
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
162  โรงเรียนบ้านคลองขุด 116
0 0.00
0 0.00
9 7.76
0 0.00
0 0.00
107 92.24
9 7.76%
163  โรงเรียนบ้านนาพรุ 68
1 1.47
1 1.47
2 2.94
0 0.00
1 1.47
63 92.65
5 7.35%
164  โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 253
5 1.98
4 1.58
4 1.58
2 0.79
3 1.19
235 92.89
18 7.11%
165  โรงเรียนวัดจันดี 870
13 1.49
12 1.38
24 2.76
8 0.92
4 0.46
809 92.99
61 7.01%
166  โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 89
3 3.37
1 1.12
1 1.12
1 1.12
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
167  โรงเรียนบ้านพูน 93
0 0.00
1 1.08
5 5.38
0 0.00
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
168  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 63
1 1.59
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
169  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 65
2 3.08
1 1.54
0 0.00
1 1.54
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
170  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 88
3 3.41
0 0.00
2 2.27
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
171  โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง 93
0 0.00
0 0.00
1 1.08
2 2.15
2 2.15
88 94.62
5 5.38%
172  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 135
1 0.74
1 0.74
3 2.22
1 0.74
1 0.74
128 94.81
7 5.19%
173  โรงเรียนพรรณราชลเขต 87
2 2.30
0 0.00
2 2.30
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
174  โรงเรียนบ้านนาบอน 91
0 0.00
0 0.00
3 3.30
0 0.00
0 0.00
88 96.70
3 3.30%
175  โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ 38
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
37 97.37
1 2.63%
176  โรงเรียนบ้านชายคลอง 265
3 1.13
2 0.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
260 98.11
5 1.89%
177  โรงเรียนวัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) 59
0 0.00
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
58 98.31
1 1.69%
178  โรงเรียนบ้านเขาวง 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,100 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,711 5.68
เตี้ย  1,295 4.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,009 10.00
ผอมและเตี้ย  800 2.66
อ้วนและเตี้ย  748 2.49
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,537 74.87
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,563 คน


25.13%


Powered By www.thaieducation.net