ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 189 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 189 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดกะโสม 199
32 16.08
18 9.05
35 17.59
11 5.53
51 25.63
52 26.13
147 73.87%
2  โรงเรียนบ้านปลายเส 128
31 24.22
28 21.88
15 11.72
17 13.28
1 0.78
36 28.13
92 71.88%
3  โรงเรียนบ้านน้ำตก 64
9 14.06
7 10.94
12 18.75
8 12.50
8 12.50
20 31.25
44 68.75%
4  โรงเรียนบ้านวังเต่า 92
25 27.17
15 16.30
6 6.52
15 16.30
0 0.00
31 33.70
61 66.30%
5  โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 117
14 11.97
20 17.09
19 16.24
9 7.69
7 5.98
48 41.03
69 58.97%
6  โรงเรียนฉวาง 112
5 4.46
12 10.71
32 28.57
2 1.79
14 12.50
47 41.96
65 58.04%
7  โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ 49
4 8.16
4 8.16
3 6.12
9 18.37
8 16.33
21 42.86
28 57.14%
8  โรงเรียนบ้านแพรกกลาง 114
14 12.28
7 6.14
40 35.09
2 1.75
1 0.88
50 43.86
64 56.14%
9  โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 404
54 13.37
51 12.62
55 13.61
29 7.18
25 6.19
190 47.03
214 52.97%
10  โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 294
19 6.46
14 4.76
49 16.67
33 11.22
35 11.90
144 48.98
150 51.02%
11  โรงเรียนบ้านวังธน 67
7 10.45
12 17.91
10 14.93
4 5.97
0 0.00
34 50.75
33 49.25%
12  โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 178
37 20.79
7 3.93
33 18.54
7 3.93
0 0.00
94 52.81
84 47.19%
13  โรงเรียนวัดควนชม 260
26 10.00
19 7.31
41 15.77
14 5.38
16 6.15
144 55.38
116 44.62%
14  โรงเรียนบ้านเกาะยวน 121
9 7.44
4 3.31
19 15.70
9 7.44
12 9.92
68 56.20
53 43.80%
15  โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 97
10 10.31
10 10.31
15 15.46
7 7.22
0 0.00
55 56.70
42 43.30%
16  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 164
15 9.15
11 6.71
31 18.90
6 3.66
7 4.27
94 57.32
70 42.68%
17  โรงเรียนวัดควนกอ 130
7 5.38
5 3.85
17 13.08
10 7.69
15 11.54
76 58.46
54 41.54%
18  โรงเรียนวัดนางเอื้อย 70
2 2.86
5 7.14
22 31.43
0 0.00
0 0.00
41 58.57
29 41.43%
19  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 227
29 12.78
14 6.17
28 12.33
18 7.93
5 2.20
133 58.59
94 41.41%
20  โรงเรียนบ้านคลองโอม 106
11 10.38
4 3.77
22 20.75
4 3.77
0 0.00
65 61.32
41 38.68%
21  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1038
42 4.05
22 2.12
163 15.70
64 6.17
107 10.31
640 61.66
398 38.34%
22  โรงเรียนวัดสวนขัน 231
7 3.03
13 5.63
28 12.12
11 4.76
28 12.12
144 62.34
87 37.66%
23  โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร 32
4 12.50
2 6.25
5 15.63
1 3.13
0 0.00
20 62.50
12 37.50%
24  โรงเรียนบ้านหนองเจ 423
58 13.71
15 3.55
42 9.93
26 6.15
12 2.84
270 63.83
153 36.17%
25  โรงเรียนวัดหน้าเขา 699
14 2.00
26 3.72
147 21.03
22 3.15
38 5.44
452 64.66
247 35.34%
26  โรงเรียนบ้านนาพรุ 69
4 5.80
3 4.35
6 8.70
5 7.25
6 8.70
45 65.22
24 34.78%
27  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 122
11 9.02
15 12.30
12 9.84
3 2.46
0 0.00
81 66.39
41 33.61%
28  โรงเรียนวัดวังหิน 140
14 10.00
6 4.29
22 15.71
5 3.57
0 0.00
93 66.43
47 33.57%
29  โรงเรียนบ้านไสยูงปัก 130
12 9.23
12 9.23
6 4.62
12 9.23
0 0.00
88 67.69
42 32.31%
30  โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 283
30 10.60
9 3.18
17 6.01
7 2.47
28 9.89
192 67.84
91 32.16%
31  โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 209
20 9.57
20 9.57
6 2.87
15 7.18
6 2.87
142 67.94
67 32.06%
32  โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 216
12 5.56
24 11.11
33 15.28
0 0.00
0 0.00
147 68.06
69 31.94%
33  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 175
14 8.00
12 6.86
14 8.00
9 5.14
6 3.43
120 68.57
55 31.43%
34  โรงเรียนวัดมะปรางงาม 207
11 5.31
10 4.83
16 7.73
10 4.83
17 8.21
143 69.08
64 30.92%
35  โรงเรียนบ้านพอโกบ 110
14 12.73
4 3.64
12 10.91
4 3.64
0 0.00
76 69.09
34 30.91%
36  โรงเรียนวัดนิคมคีรี 85
5 5.88
4 4.71
11 12.94
5 5.88
1 1.18
59 69.41
26 30.59%
37  โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 144
23 15.97
4 2.78
16 11.11
0 0.00
0 0.00
101 70.14
43 29.86%
38  โรงเรียนบ้านควน 57
4 7.02
0 0.00
10 17.54
3 5.26
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
39  โรงเรียนบ้านก่องาม 94
4 4.26
1 1.06
22 23.40
0 0.00
1 1.06
66 70.21
28 29.79%
40  โรงเรียนบ้านโคกวัด 81
13 16.05
5 6.17
5 6.17
1 1.23
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
41  โรงเรียนบ้านบางตะเภา 377
20 5.31
37 9.81
52 13.79
1 0.27
1 0.27
266 70.56
111 29.44%
42  โรงเรียนวัดวังหีบ 99
14 14.14
6 6.06
3 3.03
4 4.04
2 2.02
70 70.71
29 29.29%
43  โรงเรียนวัดไม้เรียง 338
9 2.66
6 1.78
81 23.96
3 0.89
0 0.00
239 70.71
99 29.29%
44  โรงเรียนบ้านสวน 83
10 12.05
2 2.41
5 6.02
6 7.23
1 1.20
59 71.08
24 28.92%
45  โรงเรียนบ้านไสส้าน 180
17 9.44
11 6.11
14 7.78
8 4.44
2 1.11
128 71.11
52 28.89%
46  โรงเรียนบ้านคลองปีก 66
4 6.06
4 6.06
6 9.09
3 4.55
2 3.03
47 71.21
19 28.79%
47  โรงเรียนวัดลำนาว 882
50 5.67
45 5.10
99 11.22
35 3.97
24 2.72
629 71.32
253 28.68%
48  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 165
5 3.03
2 1.21
40 24.24
0 0.00
0 0.00
118 71.52
47 28.48%
49  โรงเรียนวัดควนสระบัว 123
6 4.88
7 5.69
13 10.57
7 5.69
2 1.63
88 71.54
35 28.46%
50  โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 218
15 6.88
26 11.93
10 4.59
10 4.59
0 0.00
157 72.02
61 27.98%
51  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 261
17 6.51
10 3.83
19 7.28
17 6.51
10 3.83
188 72.03
73 27.97%
52  โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ 148
15 10.14
11 7.43
0 0.00
15 10.14
0 0.00
107 72.30
41 27.70%
53  โรงเรียนบ้านนาพา 112
15 13.39
2 1.79
14 12.50
0 0.00
0 0.00
81 72.32
31 27.68%
54  โรงเรียนบ้านนา 180
14 7.78
9 5.00
14 7.78
8 4.44
3 1.67
132 73.33
48 26.67%
55  โรงเรียนบ้านบ่อมอง 203
20 9.85
3 1.48
27 13.30
4 1.97
0 0.00
149 73.40
54 26.60%
56  โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ 38
2 5.26
4 10.53
3 7.89
0 0.00
1 2.63
28 73.68
10 26.32%
57  โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 118
2 1.69
2 1.69
22 18.64
5 4.24
0 0.00
87 73.73
31 26.27%
58  โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 278
15 5.40
10 3.60
26 9.35
21 7.55
1 0.36
205 73.74
73 26.26%
59  โรงเรียนบ้านห้วยปริก 192
6 3.13
16 8.33
11 5.73
6 3.13
11 5.73
142 73.96
50 26.04%
60  โรงเรียนบ้านโคกยาง 81
3 3.70
4 4.94
13 16.05
1 1.23
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
61  โรงเรียนบ้านคลองตูก 112
6 5.36
5 4.46
18 16.07
0 0.00
0 0.00
83 74.11
29 25.89%
62  โรงเรียนบ้านกุยเหนือ 89
2 2.25
3 3.37
17 19.10
1 1.12
0 0.00
66 74.16
23 25.84%
63  โรงเรียนบ้านวังหิน 78
5 6.41
2 2.56
13 16.67
0 0.00
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
64  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 119
8 6.72
6 5.04
11 9.24
5 4.20
0 0.00
89 74.79
30 25.21%
65  โรงเรียนวัดควนยูง 104
6 5.77
9 8.65
11 10.58
0 0.00
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
66  โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 351
22 6.27
34 9.69
25 7.12
6 1.71
0 0.00
264 75.21
87 24.79%
67  โรงเรียนบ้านหนองท่อม 186
2 1.08
15 8.06
24 12.90
1 0.54
4 2.15
140 75.27
46 24.73%
68  โรงเรียนวัดใหม่ 81
5 6.17
3 3.70
10 12.35
2 2.47
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
69  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 276
11 3.99
11 3.99
26 9.42
14 5.07
6 2.17
208 75.36
68 24.64%
70  โรงเรียนวัดท่ายาง 537
0 0.00
34 6.33
71 13.22
0 0.00
26 4.84
406 75.61
131 24.39%
71  โรงเรียนบ้านนาตำเสา 207
27 13.04
10 4.83
10 4.83
2 0.97
1 0.48
157 75.85
50 24.15%
72  โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ 29
2 6.90
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
73  โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 502
46 9.16
14 2.79
53 10.56
8 1.59
0 0.00
381 75.90
121 24.10%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) 507
28 5.52
22 4.34
61 12.03
3 0.59
8 1.58
385 75.94
122 24.06%
75  โรงเรียนบ้านกันละ 42
4 9.52
0 0.00
4 9.52
2 4.76
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
76  โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 147
8 5.44
5 3.40
14 9.52
6 4.08
2 1.36
112 76.19
35 23.81%
77  โรงเรียนวัดโคกเมรุ 65
1 1.54
0 0.00
9 13.85
4 6.15
1 1.54
50 76.92
15 23.08%
78  โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 527
18 3.42
14 2.66
74 14.04
8 1.52
7 1.33
406 77.04
121 22.96%
79  โรงเรียนวัดควนสูง 166
14 8.43
0 0.00
12 7.23
1 0.60
11 6.63
128 77.11
38 22.89%
80  โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 127
3 2.36
8 6.30
18 14.17
0 0.00
0 0.00
98 77.17
29 22.83%
81  โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ 172
6 3.49
4 2.33
28 16.28
1 0.58
0 0.00
133 77.33
39 22.67%
82  โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 331
16 4.83
10 3.02
36 10.88
4 1.21
9 2.72
256 77.34
75 22.66%
83  โรงเรียนบ้านปากแพรก 276
28 10.14
6 2.17
18 6.52
8 2.90
2 0.72
214 77.54
62 22.46%
84  โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 144
8 5.56
4 2.78
20 13.89
0 0.00
0 0.00
112 77.78
32 22.22%
85  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 122
7 5.74
14 11.48
6 4.92
0 0.00
0 0.00
95 77.87
27 22.13%
86  โรงเรียนวัดเขาโร 214
5 2.34
11 5.14
31 14.49
0 0.00
0 0.00
167 78.04
47 21.96%
87  โรงเรียนบ้านบางรูป 197
8 4.06
8 4.06
13 6.60
14 7.11
0 0.00
154 78.17
43 21.83%
88  โรงเรียนบ้านบนควน 225
19 8.44
13 5.78
17 7.56
0 0.00
0 0.00
176 78.22
49 21.78%
89  โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม 152
11 7.24
6 3.95
13 8.55
3 1.97
0 0.00
119 78.29
33 21.71%
90  โรงเรียนวัดโบราณาราม 224
12 5.36
5 2.23
29 12.95
2 0.89
0 0.00
176 78.57
48 21.43%
91  โรงเรียนบ้านวังยวน 309
23 7.44
2 0.65
40 12.94
0 0.00
0 0.00
244 78.96
65 21.04%
92  โรงเรียนบ้านบางปรน 92
5 5.43
5 5.43
9 9.78
0 0.00
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
93  โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย 137
5 3.65
7 5.11
16 11.68
0 0.00
0 0.00
109 79.56
28 20.44%
94  โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ 103
11 10.68
4 3.88
3 2.91
3 2.91
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
95  โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 113
6 5.31
7 6.19
4 3.54
6 5.31
0 0.00
90 79.65
23 20.35%
96  โรงเรียนบ้านคลองจัง 104
4 3.85
4 3.85
6 5.77
4 3.85
3 2.88
83 79.81
21 20.19%
97  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 166
9 5.42
9 5.42
5 3.01
5 3.01
5 3.01
133 80.12
33 19.88%
98  โรงเรียนบ้านคลองงา 127
8 6.30
4 3.15
6 4.72
2 1.57
5 3.94
102 80.31
25 19.69%
99  โรงเรียนวัดศิลาราย 122
4 3.28
0 0.00
20 16.39
0 0.00
0 0.00
98 80.33
24 19.67%
100  โรงเรียนวัดหาดสูง 135
7 5.19
7 5.19
9 6.67
3 2.22
0 0.00
109 80.74
26 19.26%
101  โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 125
9 7.20
3 2.40
12 9.60
0 0.00
0 0.00
101 80.80
24 19.20%
102  โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 131
3 2.29
3 2.29
15 11.45
4 3.05
0 0.00
106 80.92
25 19.08%
103  โรงเรียนวัดควน 92
4 4.35
2 2.17
11 11.96
0 0.00
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
104  โรงเรียนวัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) 60
2 3.33
3 5.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
105  โรงเรียนวัดทุ่งส้าน 61
0 0.00
4 6.56
7 11.48
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
106  โรงเรียนบ้านควนอวดพัน 89
4 4.49
1 1.12
7 7.87
4 4.49
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
107  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 278
12 4.32
0 0.00
18 6.47
19 6.83
0 0.00
229 82.37
49 17.63%
108  โรงเรียนวัดขนาน 176
7 3.98
11 6.25
13 7.39
0 0.00
0 0.00
145 82.39
31 17.61%
109  โรงเรียนบ้านนาท่อม 143
0 0.00
0 0.00
15 10.49
5 3.50
5 3.50
118 82.52
25 17.48%
110  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม 117
4 3.42
3 2.56
9 7.69
2 1.71
2 1.71
97 82.91
20 17.09%
111  โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 89
1 1.12
4 4.49
6 6.74
4 4.49
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
112  โรงเรียนบ้านวังตลับ 119
0 0.00
3 2.52
16 13.45
1 0.84
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
113  โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 102
6 5.88
4 3.92
2 1.96
4 3.92
1 0.98
85 83.33
17 16.67%
114  โรงเรียนบ้านห้วยรื่น 108
4 3.70
2 1.85
9 8.33
1 0.93
2 1.85
90 83.33
18 16.67%
115  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 66
3 4.55
2 3.03
3 4.55
1 1.52
2 3.03
55 83.33
11 16.67%
116  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 331
9 2.72
0 0.00
40 12.08
1 0.30
5 1.51
276 83.38
55 16.62%
117  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 151
8 5.30
6 3.97
10 6.62
1 0.66
0 0.00
126 83.44
25 16.56%
118  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) 55
0 0.00
2 3.64
7 12.73
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
119  โรงเรียนราชเวชพิศาล 87
3 3.45
0 0.00
6 6.90
2 2.30
3 3.45
73 83.91
14 16.09%
120  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 25
1 4.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
121  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 307
6 1.95
15 4.89
25 8.14
3 0.98
0 0.00
258 84.04
49 15.96%
122  โรงเรียนสมสรร 88
6 6.82
1 1.14
5 5.68
2 2.27
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
123  โรงเรียนบ้านจันดี 120
2 1.67
5 4.17
12 10.00
0 0.00
0 0.00
101 84.17
19 15.83%
124  โรงเรียนบ้านหนองยาง 84
6 7.14
1 1.19
6 7.14
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
125  โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ 256
12 4.69
0 0.00
16 6.25
4 1.56
7 2.73
217 84.77
39 15.23%
126  โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว 33
0 0.00
0 0.00
5 15.15
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
127  โรงเรียนวัดควนยูง 73
5 6.85
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
128  โรงเรียนวัดมังคลาราม 208
10 4.81
0 0.00
20 9.62
1 0.48
0 0.00
177 85.10
31 14.90%
129  โรงเรียนวัดเกาะสระ 128
0 0.00
6 4.69
13 10.16
0 0.00
0 0.00
109 85.16
19 14.84%
130  โรงเรียนวัดหลักช้าง 61
0 0.00
0 0.00
7 11.48
1 1.64
1 1.64
52 85.25
9 14.75%
131  โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 82
0 0.00
0 0.00
12 14.63
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
132  โรงเรียนวัดสวนพิกุล 41
1 2.44
1 2.44
3 7.32
1 2.44
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
133  โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 106
2 1.89
0 0.00
10 9.43
2 1.89
1 0.94
91 85.85
15 14.15%
134  โรงเรียนวัดโคกหาด 215
10 4.65
7 3.26
13 6.05
0 0.00
0 0.00
185 86.05
30 13.95%
135  โรงเรียนวัดควนส้าน 174
4 2.30
5 2.87
6 3.45
5 2.87
4 2.30
150 86.21
24 13.79%
136  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 263
11 4.18
11 4.18
6 2.28
6 2.28
2 0.76
227 86.31
36 13.69%
137  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 230
4 1.74
2 0.87
18 7.83
5 2.17
2 0.87
199 86.52
31 13.48%
138  โรงเรียนบ้านปลายรา 202
8 3.96
0 0.00
19 9.41
0 0.00
0 0.00
175 86.63
27 13.37%
139  โรงเรียนวัดหนองดี 172
7 4.07
4 2.33
12 6.98
0 0.00
0 0.00
149 86.63
23 13.37%
140  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก 150
1 0.67
3 2.00
16 10.67
0 0.00
0 0.00
130 86.67
20 13.33%
141  โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง 208
6 2.88
3 1.44
10 4.81
5 2.40
3 1.44
181 87.02
27 12.98%
142  โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ 94
5 5.32
3 3.19
4 4.26
0 0.00
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
143  โรงเรียนวัดยางค้อม 103
2 1.94
0 0.00
11 10.68
0 0.00
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
144  โรงเรียนบ้านสวนอาย 56
1 1.79
1 1.79
2 3.57
2 3.57
1 1.79
49 87.50
7 12.50%
145  โรงเรียนวัดเขากลาย 131
4 3.05
1 0.76
4 3.05
7 5.34
0 0.00
115 87.79
16 12.21%
146  โรงเรียนบ้านควนตม 25
1 4.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
147  โรงเรียนวัดก้างปลา 421
11 2.61
12 2.85
27 6.41
0 0.00
0 0.00
371 88.12
50 11.88%
148  โรงเรียนบ้านวังวัว 43
0 0.00
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
149  โรงเรียนบ้านคลองกุย 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
0 0.00
2 3.85
46 88.46
6 11.54%
150  โรงเรียนบ้านนาปราน 53
1 1.89
1 1.89
2 3.77
1 1.89
1 1.89
47 88.68
6 11.32%
151  โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 213
5 2.35
8 3.76
8 3.76
2 0.94
1 0.47
189 88.73
24 11.27%
152  โรงเรียนมหาราช ๓ 187
3 1.60
13 6.95
3 1.60
2 1.07
0 0.00
166 88.77
21 11.23%
153  โรงเรียนบ้านพรุวง 45
0 0.00
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
154  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 189
8 4.23
2 1.06
8 4.23
2 1.06
1 0.53
168 88.89
21 11.11%
155  โรงเรียนบ้านไทรงาม 73
4 5.48
0 0.00
4 5.48
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
156  โรงเรียนบ้านเขาตาว 143
0 0.00
0 0.00
13 9.09
1 0.70
1 0.70
128 89.51
15 10.49%
157  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 106
1 0.94
3 2.83
5 4.72
1 0.94
1 0.94
95 89.62
11 10.38%
158  โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 49
0 0.00
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
159  โรงเรียนบ้านวังยาว 120
3 2.50
4 3.33
5 4.17
0 0.00
0 0.00
108 90.00
12 10.00%
160  โรงเรียนวัดกะเปียด 114
5 4.39
0 0.00
2 1.75
2 1.75
2 1.75
103 90.35
11 9.65%
161  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 75
1 1.33
0 0.00
4 5.33
2 2.67
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
162  โรงเรียนวัดวังขรี 46
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
163  โรงเรียนบ้านนาเส 316
7 2.22
5 1.58
8 2.53
4 1.27
3 0.95
289 91.46
27 8.54%
164  โรงเรียนบ้านควนลำภู 144
0 0.00
3 2.08
4 2.78
5 3.47
0 0.00
132 91.67
12 8.33%
165  โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 566
13 2.30
7 1.24
26 4.59
0 0.00
0 0.00
520 91.87
46 8.13%
166  โรงเรียนบ้านควนประ 102
0 0.00
0 0.00
8 7.84
0 0.00
0 0.00
94 92.16
8 7.84%
167  โรงเรียนบ้านพูน 95
1 1.05
0 0.00
1 1.05
0 0.00
5 5.26
88 92.63
7 7.37%
168  โรงเรียนบ้านนาเกิดผล 70
0 0.00
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
169  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 70
1 1.43
2 2.86
2 2.86
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
170  โรงเรียนบ้านนาบอน 72
0 0.00
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
171  โรงเรียนบ้านคลองขุด 118
0 0.00
0 0.00
8 6.78
0 0.00
0 0.00
110 93.22
8 6.78%
172  โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) 91
2 2.20
2 2.20
2 2.20
0 0.00
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
173  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 109
1 0.92
3 2.75
3 2.75
0 0.00
0 0.00
102 93.58
7 6.42%
174  โรงเรียนบ้านคลองสาย 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
175  โรงเรียนวัดจันดี 870
11 1.26
11 1.26
25 2.87
6 0.69
1 0.11
816 93.79
54 6.21%
176  โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 247
1 0.40
2 0.81
12 4.86
0 0.00
0 0.00
232 93.93
15 6.07%
177  โรงเรียนบ้านจำปา 122
0 0.00
2 1.64
5 4.10
0 0.00
0 0.00
115 94.26
7 5.74%
178  โรงเรียนบ้านเกาะปราง 127
2 1.57
0 0.00
5 3.94
0 0.00
0 0.00
120 94.49
7 5.51%
179  โรงเรียนพรรณราชลเขต 91
1 1.10
0 0.00
4 4.40
0 0.00
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
180  โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง 93
0 0.00
0 0.00
1 1.08
2 2.15
2 2.15
88 94.62
5 5.38%
181  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 132
0 0.00
0 0.00
6 4.55
1 0.76
0 0.00
125 94.70
7 5.30%
182  โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ 65
1 1.54
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
183  โรงเรียนวัดมะเฟือง 92
0 0.00
1 1.09
2 2.17
0 0.00
0 0.00
89 96.74
3 3.26%
184  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 63
0 0.00
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
185  โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 132
2 1.52
0 0.00
2 1.52
0 0.00
0 0.00
128 96.97
4 3.03%
186  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 88
0 0.00
0 0.00
1 1.14
1 1.14
0 0.00
86 97.73
2 2.27%
187  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 326
3 0.92
0 0.00
4 1.23
0 0.00
0 0.00
319 97.85
7 2.15%
188  โรงเรียนบ้านชายคลอง 272
3 1.10
0 0.00
2 0.74
0 0.00
0 0.00
267 98.16
5 1.84%
189  โรงเรียนบ้านเขาวง 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,891 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,640 5.14
เตี้ย  1,223 3.83
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,108 9.75
ผอมและเตี้ย  814 2.55
อ้วนและเตี้ย  666 2.09
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,440 76.64
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,451 คน


23.36%


Powered By www.thaieducation.net