ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 7
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 225 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 221 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.22
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตลาดประดู่ 34
6 17.65
2 5.88
11 32.35
0 0.00
3 8.82
12 35.29
22 64.71%
2  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 56
2 3.57
5 8.93
13 23.21
3 5.36
3 5.36
30 53.57
26 46.43%
3  โรงเรียนบ้านหนองห่าง 35
4 11.43
0 0.00
5 14.29
6 17.14
0 0.00
20 57.14
15 42.86%
4  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 63
15 23.81
0 0.00
9 14.29
2 3.17
0 0.00
37 58.73
26 41.27%
5  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 69
17 24.64
0 0.00
9 13.04
1 1.45
0 0.00
42 60.87
27 39.13%
6  โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1168
87 7.45
19 1.63
158 13.53
115 9.85
78 6.68
711 60.87
457 39.13%
7  โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 99
8 8.08
4 4.04
21 21.21
5 5.05
0 0.00
61 61.62
38 38.38%
8  โรงเรียนบ้านทับควาย 46
1 2.17
9 19.57
5 10.87
1 2.17
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
9  โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี 79
18 22.78
0 0.00
9 11.39
0 0.00
0 0.00
52 65.82
27 34.18%
10  โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย 132
15 11.36
5 3.79
25 18.94
0 0.00
0 0.00
87 65.91
45 34.09%
11  โรงเรียนบ้านหนองขาม 172
19 11.05
14 8.14
25 14.53
0 0.00
0 0.00
114 66.28
58 33.72%
12  โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน 102
12 11.76
3 2.94
19 18.63
0 0.00
0 0.00
68 66.67
34 33.33%
13  โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร 55
9 16.36
0 0.00
9 16.36
0 0.00
0 0.00
37 67.27
18 32.73%
14  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 98
12 12.24
5 5.10
15 15.31
0 0.00
0 0.00
66 67.35
32 32.65%
15  โรงเรียนบ้านชีวาน 84
5 5.95
9 10.71
12 14.29
0 0.00
0 0.00
58 69.05
26 30.95%
16  โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา 68
17 25.00
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
47 69.12
21 30.88%
17  โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 108
15 13.89
5 4.63
12 11.11
1 0.93
0 0.00
75 69.44
33 30.56%
18  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 76
12 15.79
2 2.63
9 11.84
0 0.00
0 0.00
53 69.74
23 30.26%
19  โรงเรียนวัดจันทนาราม 163
10 6.13
0 0.00
37 22.70
0 0.00
0 0.00
116 71.17
47 28.83%
20  โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง 77
17 22.08
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
55 71.43
22 28.57%
21  โรงเรียนบ้านโนนรัง 207
22 10.63
16 7.73
19 9.18
0 0.00
0 0.00
150 72.46
57 27.54%
22  โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย 85
6 7.06
2 2.35
15 17.65
0 0.00
0 0.00
62 72.94
23 27.06%
23  โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 56
5 8.93
2 3.57
8 14.29
0 0.00
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 236
33 13.98
18 7.63
11 4.66
0 0.00
1 0.42
173 73.31
63 26.69%
25  โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา 45
7 15.56
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
26  โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา 83
8 9.64
0 0.00
14 16.87
0 0.00
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
27  โรงเรียนบ้านมะกอก 136
11 8.09
5 3.68
19 13.97
0 0.00
1 0.74
100 73.53
36 26.47%
28  โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า 80
1 1.25
0 0.00
20 25.00
0 0.00
0 0.00
59 73.75
21 26.25%
29  โรงเรียนวัดบ้านหนองคู 65
0 0.00
2 3.08
11 16.92
4 6.15
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
30  โรงเรียนจารย์ตำรา 135
21 15.56
0 0.00
14 10.37
0 0.00
0 0.00
100 74.07
35 25.93%
31  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 101
11 10.89
0 0.00
15 14.85
0 0.00
0 0.00
75 74.26
26 25.74%
32  โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 133
10 7.52
10 7.52
14 10.53
0 0.00
0 0.00
99 74.44
34 25.56%
33  โรงเรียนบ้านโนนตาเถร 47
3 6.38
1 2.13
8 17.02
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
34  โรงเรียนบ้านหนองโสน 55
11 20.00
1 1.82
2 3.64
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
35  โรงเรียนบ้านฝาง 32
2 6.25
0 0.00
6 18.75
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
36  โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม 52
0 0.00
6 11.54
6 11.54
0 0.00
1 1.92
39 75.00
13 25.00%
37  โรงเรียนบ้านไพล 121
1 0.83
5 4.13
12 9.92
4 3.31
8 6.61
91 75.21
30 24.79%
38  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 74
5 6.76
5 6.76
6 8.11
1 1.35
1 1.35
56 75.68
18 24.32%
39  โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 95
5 5.26
4 4.21
14 14.74
0 0.00
0 0.00
72 75.79
23 24.21%
40  โรงเรียนบ้านหันเตย 87
9 10.34
1 1.15
10 11.49
1 1.15
0 0.00
66 75.86
21 24.14%
41  โรงเรียนบ้านซาด 54
1 1.85
3 5.56
8 14.81
1 1.85
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
42  โรงเรียนบ้านถนน 54
5 9.26
3 5.56
3 5.56
2 3.70
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
43  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 242
12 4.96
9 3.72
25 10.33
7 2.89
5 2.07
184 76.03
58 23.97%
44  โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆประชาบำรุง) 101
9 8.91
0 0.00
15 14.85
0 0.00
0 0.00
77 76.24
24 23.76%
45  โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม 93
6 6.45
7 7.53
6 6.45
3 3.23
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
46  โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค 110
4 3.64
3 2.73
18 16.36
1 0.91
0 0.00
84 76.36
26 23.64%
47  โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 460
25 5.43
10 2.17
72 15.65
0 0.00
1 0.22
352 76.52
108 23.48%
48  โรงเรียนจตุคามพิทยาคม 86
4 4.65
0 0.00
16 18.60
0 0.00
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
49  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 216
16 7.41
5 2.31
13 6.02
16 7.41
0 0.00
166 76.85
50 23.15%
50  โรงเรียนบ้านศาลา 78
2 2.56
1 1.28
15 19.23
0 0.00
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
51  โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม 83
5 6.02
0 0.00
14 16.87
0 0.00
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
52  โรงเรียนบ้านพุทรา 329
15 4.56
5 1.52
54 16.41
0 0.00
1 0.30
254 77.20
75 22.80%
53  โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา 89
10 11.24
2 2.25
6 6.74
2 2.25
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
54  โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 157
7 4.46
3 1.91
25 15.92
0 0.00
0 0.00
122 77.71
35 22.29%
55  โรงเรียนบ้านโนนปีบ 27
0 0.00
0 0.00
6 22.22
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
56  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 239
15 6.28
7 2.93
31 12.97
0 0.00
0 0.00
186 77.82
53 22.18%
57  โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 50
4 8.00
1 2.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
58  โรงเรียนสระประดู่ 105
0 0.00
1 0.95
22 20.95
0 0.00
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
59  โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี 55
3 5.45
1 1.82
8 14.55
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
60  โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง 55
5 9.09
4 7.27
3 5.45
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
61  โรงเรียนหนองกุงวันชาติ 55
5 9.09
1 1.82
6 10.91
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
62  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 46
2 4.35
0 0.00
8 17.39
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
63  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 111
5 4.50
3 2.70
15 13.51
1 0.90
0 0.00
87 78.38
24 21.62%
64  โรงเรียนท่าลาด 321
17 5.30
7 2.18
45 14.02
0 0.00
0 0.00
252 78.50
69 21.50%
65  โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 135
7 5.19
10 7.41
12 8.89
0 0.00
0 0.00
106 78.52
29 21.48%
66  โรงเรียนช่องแมวพิทยา 119
6 5.04
5 4.20
13 10.92
1 0.84
0 0.00
94 78.99
25 21.01%
67  โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง 43
3 6.98
3 6.98
3 6.98
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
68  โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 139
13 9.35
2 1.44
10 7.19
1 0.72
3 2.16
110 79.14
29 20.86%
69  โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 82
1 1.22
1 1.22
15 18.29
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
70  โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี 97
8 8.25
0 0.00
10 10.31
2 2.06
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
71  โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 162
18 11.11
0 0.00
13 8.02
2 1.23
0 0.00
129 79.63
33 20.37%
72  โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 64
0 0.00
0 0.00
11 17.19
2 3.13
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
73  โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี 129
5 3.88
1 0.78
16 12.40
4 3.10
0 0.00
103 79.84
26 20.16%
74  โรงเรียนดอนมัน 125
11 8.80
1 0.80
11 8.80
2 1.60
0 0.00
100 80.00
25 20.00%
75  โรงเรียนบ้านจาบ 70
5 7.14
0 0.00
9 12.86
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
76  โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 115
7 6.09
2 1.74
14 12.17
0 0.00
0 0.00
92 80.00
23 20.00%
77  โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ 151
15 9.93
0 0.00
15 9.93
0 0.00
0 0.00
121 80.13
30 19.87%
78  โรงเรียนวัดบ้านตำแย 121
4 3.31
0 0.00
14 11.57
6 4.96
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
79  โรงเรียนบ้านสะแกงาม 111
2 1.80
4 3.60
16 14.41
0 0.00
0 0.00
89 80.18
22 19.82%
80  โรงเรียนกุลโน 877
42 4.79
12 1.37
89 10.15
20 2.28
10 1.14
704 80.27
173 19.73%
81  โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 188
15 7.98
3 1.60
19 10.11
0 0.00
0 0.00
151 80.32
37 19.68%
82  โรงเรียนบ้านหนองบัว 168
6 3.57
2 1.19
22 13.10
0 0.00
3 1.79
135 80.36
33 19.64%
83  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 138
7 5.07
3 2.17
17 12.32
0 0.00
0 0.00
111 80.43
27 19.57%
84  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 46
5 10.87
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
85  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 159
14 8.81
0 0.00
14 8.81
0 0.00
3 1.89
128 80.50
31 19.50%
86  โรงเรียนพิกุลทอง 396
19 4.80
21 5.30
34 8.59
2 0.51
1 0.25
319 80.56
77 19.44%
87  โรงเรียนวัดปลักแรต 145
5 3.45
7 4.83
16 11.03
0 0.00
0 0.00
117 80.69
28 19.31%
88  โรงเรียนห้วยบงวิทยา 104
1 0.96
4 3.85
12 11.54
1 0.96
2 1.92
84 80.77
20 19.23%
89  โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 84
2 2.38
2 2.38
12 14.29
0 0.00
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
90  โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 58
1 1.72
3 5.17
7 12.07
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
91  โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 111
2 1.80
4 3.60
15 13.51
0 0.00
0 0.00
90 81.08
21 18.92%
92  โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม 74
5 6.76
0 0.00
9 12.16
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
93  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 143
8 5.59
1 0.70
16 11.19
2 1.40
0 0.00
116 81.12
27 18.88%
94  โรงเรียนบ้านคล้า 53
5 9.43
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
95  โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี 128
3 2.34
2 1.56
19 14.84
0 0.00
0 0.00
104 81.25
24 18.75%
96  โรงเรียนบ้านหนองยาง 75
4 5.33
2 2.67
8 10.67
0 0.00
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
97  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ) 167
15 8.98
4 2.40
12 7.19
0 0.00
0 0.00
136 81.44
31 18.56%
98  โรงเรียนบ้านหนองตาด 108
2 1.85
6 5.56
11 10.19
1 0.93
0 0.00
88 81.48
20 18.52%
99  โรงเรียนราษฎร์สโมสร 266
7 2.63
5 1.88
35 13.16
1 0.38
1 0.38
217 81.58
49 18.42%
100  โรงเรียนบ้านดอนแซะ 143
9 6.29
4 2.80
13 9.09
0 0.00
0 0.00
117 81.82
26 18.18%
101  โรงเรียนบ้านวังม่วง 66
5 7.58
1 1.52
5 7.58
0 0.00
1 1.52
54 81.82
12 18.18%
102  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 199
4 2.01
7 3.52
24 12.06
0 0.00
1 0.50
163 81.91
36 18.09%
103  โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา 95
1 1.05
5 5.26
11 11.58
0 0.00
0 0.00
78 82.11
17 17.89%
104  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 164
5 3.05
6 3.66
18 10.98
0 0.00
0 0.00
135 82.32
29 17.68%
105  โรงเรียนบ้านเตยกระโตน 108
3 2.78
2 1.85
14 12.96
0 0.00
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
106  โรงเรียนอรพิมวิทยา 114
2 1.75
5 4.39
13 11.40
0 0.00
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
107  โรงเรียนบ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ" 297
14 4.71
6 2.02
31 10.44
1 0.34
0 0.00
245 82.49
52 17.51%
108  โรงเรียนบ้านสว่างนาดี 40
0 0.00
2 5.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
109  โรงเรียนบ้านกล้วย 172
14 8.14
3 1.74
13 7.56
0 0.00
0 0.00
142 82.56
30 17.44%
110  โรงเรียนเมืองจากวิทยา 132
2 1.52
9 6.82
12 9.09
0 0.00
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
111  โรงเรียนบ้านประทาย 92
6 6.52
0 0.00
10 10.87
0 0.00
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
112  โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 69
2 2.90
1 1.45
9 13.04
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
113  โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 439
3 0.68
8 1.82
55 12.53
10 2.28
0 0.00
363 82.69
76 17.31%
114  โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง 81
3 3.70
2 2.47
9 11.11
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
115  โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง 35
2 5.71
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
116  โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 187
10 5.35
9 4.81
10 5.35
3 1.60
0 0.00
155 82.89
32 17.11%
117  โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค 94
6 6.38
0 0.00
10 10.64
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
118  โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 153
5 3.27
5 3.27
15 9.80
1 0.65
0 0.00
127 83.01
26 16.99%
119  โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 189
5 2.65
8 4.23
18 9.52
0 0.00
1 0.53
157 83.07
32 16.93%
120  โรงเรียนมะค่าสามัคคี 166
20 12.05
3 1.81
5 3.01
0 0.00
0 0.00
138 83.13
28 16.87%
121  โรงเรียนบ้านดอนยาว 119
6 5.04
2 1.68
11 9.24
1 0.84
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
122  โรงเรียนวัดโชติการาม 311
20 6.43
7 2.25
24 7.72
1 0.32
0 0.00
259 83.28
52 16.72%
123  โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา 144
3 2.08
8 5.56
11 7.64
2 1.39
0 0.00
120 83.33
24 16.67%
124  โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก 102
5 4.90
1 0.98
9 8.82
2 1.96
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
125  โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 159
5 3.14
5 3.14
16 10.06
0 0.00
0 0.00
133 83.65
26 16.35%
126  โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม 86
2 2.33
1 1.16
10 11.63
1 1.16
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
127  โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 172
16 9.30
1 0.58
11 6.40
0 0.00
0 0.00
144 83.72
28 16.28%
128  โรงเรียนท่าเรือวิทยา 111
6 5.41
2 1.80
9 8.11
1 0.90
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
129  โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก 68
3 4.41
0 0.00
8 11.76
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
130  โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี 50
1 2.00
3 6.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
131  โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 277
13 4.69
5 1.81
26 9.39
0 0.00
0 0.00
233 84.12
44 15.88%
132  โรงเรียนบ้านป่าตะแบง 57
0 0.00
0 0.00
9 15.79
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
133  โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ 172
8 4.65
1 0.58
18 10.47
0 0.00
0 0.00
145 84.30
27 15.70%
134  โรงเรียนบ้านหนองแสง 51
2 3.92
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
135  โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) 115
5 4.35
3 2.61
6 5.22
2 1.74
2 1.74
97 84.35
18 15.65%
136  โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) 115
4 3.48
0 0.00
14 12.17
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
137  โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว 71
2 2.82
3 4.23
6 8.45
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
138  โรงเรียนบ้านโสกดู่ 39
5 12.82
1 2.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
139  โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 111
6 5.41
0 0.00
11 9.91
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
140  โรงเรียนบ้านโนนสูง 125
3 2.40
3 2.40
13 10.40
0 0.00
0 0.00
106 84.80
19 15.20%
141  โรงเรียนบ้านลุงตามัน 272
13 4.78
6 2.21
22 8.09
0 0.00
0 0.00
231 84.93
41 15.07%
142  โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 160
5 3.13
4 2.50
14 8.75
1 0.63
0 0.00
136 85.00
24 15.00%
143  โรงเรียนปราสาทหินนางรำ 40
4 10.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
144  โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง 107
3 2.80
1 0.93
12 11.21
0 0.00
0 0.00
91 85.05
16 14.95%
145  โรงเรียนแกสำโรงวิทยา 74
3 4.05
2 2.70
6 8.11
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
146  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 142
10 7.04
0 0.00
11 7.75
0 0.00
0 0.00
121 85.21
21 14.79%
147  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 61
0 0.00
0 0.00
7 11.48
2 3.28
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
148  โรงเรียนบ้านยางวิทยา 212
6 2.83
1 0.47
22 10.38
2 0.94
0 0.00
181 85.38
31 14.62%
149  โรงเรียนหนองกรดวิทยา 48
1 2.08
2 4.17
4 8.33
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
150  โรงเรียนชุมชนโนนแดง 453
12 2.65
4 0.88
49 10.82
0 0.00
1 0.22
387 85.43
66 14.57%
151  โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่น 55
4 7.27
1 1.82
3 5.45
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
152  โรงเรียนโนนขุยสามัคคี 76
0 0.00
1 1.32
9 11.84
0 0.00
1 1.32
65 85.53
11 14.47%
153  โรงเรียนบ้านตลาดไทร 97
2 2.06
1 1.03
11 11.34
0 0.00
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
154  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 49
1 2.04
1 2.04
5 10.20
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
155  โรงเรียนบ้านละโว้ 182
7 3.85
1 0.55
18 9.89
0 0.00
0 0.00
156 85.71
26 14.29%
156  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 56
1 1.79
0 0.00
7 12.50
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
157  โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา 49
2 4.08
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
158  โรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ" 169
2 1.18
3 1.78
19 11.24
0 0.00
0 0.00
145 85.80
24 14.20%
159  โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 164
10 6.10
3 1.83
10 6.10
0 0.00
0 0.00
141 85.98
23 14.02%
160  โรงเรียนบ้านมาบป่าแดง 75
3 4.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
161  โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 60
1 1.67
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
162  โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 166
2 1.20
5 3.01
14 8.43
1 0.60
0 0.00
144 86.75
22 13.25%
163  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 204
9 4.41
4 1.96
9 4.41
3 1.47
2 0.98
177 86.76
27 13.24%
164  โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย 68
0 0.00
0 0.00
8 11.76
0 0.00
1 1.47
59 86.76
9 13.24%
165  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ประทาย) 99
3 3.03
0 0.00
9 9.09
1 1.01
0 0.00
86 86.87
13 13.13%
166  โรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี 62
1 1.61
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
167  โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร 87
4 4.60
0 0.00
7 8.05
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
168  โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 40
1 2.50
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
169  โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์ 64
3 4.69
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
170  โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ 122
1 0.82
0 0.00
14 11.48
0 0.00
0 0.00
107 87.70
15 12.30%
171  โรงเรียนบ้านท่าแดง 49
2 4.08
0 0.00
3 6.12
1 2.04
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
172  โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ 49
0 0.00
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
173  โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 90
4 4.44
0 0.00
5 5.56
1 1.11
1 1.11
79 87.78
11 12.22%
174  โรงเรียนบ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) 123
1 0.81
0 0.00
14 11.38
0 0.00
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
175  โรงเรียนบ้านฝาผนัง 33
1 3.03
1 3.03
0 0.00
0 0.00
2 6.06
29 87.88
4 12.12%
176  โรงเรียนโนนตูม 149
4 2.68
1 0.67
13 8.72
0 0.00
0 0.00
131 87.92
18 12.08%
177  โรงเรียนบ้านหนองจานกุดกี่สามัคคี 101
2 1.98
0 0.00
10 9.90
0 0.00
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
178  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 135
3 2.22
4 2.96
9 6.67
0 0.00
0 0.00
119 88.15
16 11.85%
179  โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา 186
1 0.54
4 2.15
17 9.14
0 0.00
0 0.00
164 88.17
22 11.83%
180  โรงเรียนบ้านช่องแมว 136
8 5.88
3 2.21
4 2.94
1 0.74
0 0.00
120 88.24
16 11.76%
181  โรงเรียนบ้านหนองบง 51
1 1.96
0 0.00
3 5.88
0 0.00
2 3.92
45 88.24
6 11.76%
182  โรงเรียนอาสนาราม 139
6 4.32
2 1.44
8 5.76
0 0.00
0 0.00
123 88.49
16 11.51%
183  โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา 148
5 3.38
0 0.00
11 7.43
1 0.68
0 0.00
131 88.51
17 11.49%
184  โรงเรียนบ้านนาดี 44
2 4.55
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
185  โรงเรียนบ้านประสุข 221
3 1.36
3 1.36
19 8.60
0 0.00
0 0.00
196 88.69
25 11.31%
186  โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 115
1 0.87
1 0.87
11 9.57
0 0.00
0 0.00
102 88.70
13 11.30%
187  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 161
8 4.97
1 0.62
9 5.59
0 0.00
0 0.00
143 88.82
18 11.18%
188  โรงเรียนวัดวังน้ำ 162
0 0.00
1 0.62
16 9.88
1 0.62
0 0.00
144 88.89
18 11.11%
189  โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์ 91
0 0.00
1 1.10
8 8.79
1 1.10
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
190  โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ 296
9 3.04
5 1.69
18 6.08
0 0.00
0 0.00
264 89.19
32 10.81%
191  โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร 161
3 1.86
2 1.24
12 7.45
0 0.00
0 0.00
144 89.44
17 10.56%
192  โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 143
6 4.20
0 0.00
9 6.29
0 0.00
0 0.00
128 89.51
15 10.49%
193  โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา 30
0 0.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
194  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 121
3 2.48
4 3.31
5 4.13
0 0.00
0 0.00
109 90.08
12 9.92%
195  โรงเรียนบ้านโนนยอ 243
4 1.65
0 0.00
20 8.23
0 0.00
0 0.00
219 90.12
24 9.88%
196  โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 223
2 0.90
3 1.35
17 7.62
0 0.00
0 0.00
201 90.13
22 9.87%
197  โรงเรียนบ้านดอนลำดวน 134
3 2.24
1 0.75
9 6.72
0 0.00
0 0.00
121 90.30
13 9.70%
198  โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ 107
2 1.87
3 2.80
3 2.80
2 1.87
0 0.00
97 90.65
10 9.35%
199  โรงเรียนเพชรหนองขาม 304
7 2.30
0 0.00
21 6.91
0 0.00
0 0.00
276 90.79
28 9.21%
200  โรงเรียนบ้านขามใต้ 34
0 0.00
1 2.94
2 5.88
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
201  โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป 150
4 2.67
1 0.67
7 4.67
1 0.67
0 0.00
137 91.33
13 8.67%
202  โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
203  โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน 83
0 0.00
1 1.20
6 7.23
0 0.00
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
204  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 96
5 5.21
1 1.04
2 2.08
0 0.00
0 0.00
88 91.67
8 8.33%
205  โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 110
0 0.00
1 0.91
8 7.27
0 0.00
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
206  โรงเรียนบ้านลุงประดู่ 38
1 2.63
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
207  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 102
2 1.96
0 0.00
3 2.94
3 2.94
0 0.00
94 92.16
8 7.84%
208  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 91
0 0.00
0 0.00
7 7.69
0 0.00
0 0.00
84 92.31
7 7.69%
209  โรงเรียนอัมพวันวิทยา 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
210  โรงเรียนประโดกสามัคคี 68
0 0.00
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
211  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ลำทะเมนชัย) 83
0 0.00
0 0.00
3 3.61
2 2.41
1 1.20
77 92.77
6 7.23%
212  โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก 42
2 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.38
39 92.86
3 7.14%
213  โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 248
1 0.40
0 0.00
12 4.84
4 1.61
0 0.00
231 93.15
17 6.85%
214  โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม 73
1 1.37
0 0.00
3 4.11
0 0.00
1 1.37
68 93.15
5 6.85%
215  โรงเรียนหนองบัวลอย 78
0 0.00
1 1.28
4 5.13
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
216  โรงเรียนหนองปรือแก้ว 36
1 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.78
34 94.44
2 5.56%
217  โรงเรียนหนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ) 50
1 2.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
218  โรงเรียนบ้านละเลิงหิน 56
1 1.79
1 1.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
219  โรงเรียนวัดบ้านหินตั้ง 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.72
0 0.00
57 98.28
1 1.72%
220  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 79
1 1.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 98.73
1 1.27%
221  โรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,697 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,383 4.99
เตี้ย  572 2.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,842 10.26
ผอมและเตี้ย  278 1.00
อ้วนและเตี้ย  145 0.52
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,477 81.15
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,220 คน


18.85%


Powered By www.thaieducation.net