ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 7
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 225 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 225 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา 43
11 25.58
2 4.65
8 18.60
0 0.00
0 0.00
22 51.16
21 48.84%
2  โรงเรียนบ้านถนน 53
16 30.19
4 7.55
5 9.43
0 0.00
0 0.00
28 52.83
25 47.17%
3  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 56
2 3.57
5 8.93
12 21.43
3 5.36
3 5.36
31 55.36
25 44.64%
4  โรงเรียนบ้านหนองห่าง 36
8 22.22
0 0.00
7 19.44
0 0.00
0 0.00
21 58.33
15 41.67%
5  โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 99
8 8.08
4 4.04
21 21.21
6 6.06
0 0.00
60 60.61
39 39.39%
6  โรงเรียนบ้านตลาดประดู่ 33
4 12.12
0 0.00
9 27.27
0 0.00
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
7  โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง 77
23 29.87
0 0.00
7 9.09
0 0.00
0 0.00
47 61.04
30 38.96%
8  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 62
10 16.13
2 3.23
10 16.13
2 3.23
0 0.00
38 61.29
24 38.71%
9  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 235
59 25.11
0 0.00
24 10.21
0 0.00
7 2.98
145 61.70
90 38.30%
10  โรงเรียนกุลโน 880
116 13.18
16 1.82
158 17.95
40 4.55
5 0.57
545 61.93
335 38.07%
11  โรงเรียนบ้านป่าตะแบง 58
5 8.62
3 5.17
13 22.41
0 0.00
0 0.00
37 63.79
21 36.21%
12  โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา 82
14 17.07
1 1.22
13 15.85
1 1.22
0 0.00
53 64.63
29 35.37%
13  โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย 86
11 12.79
9 10.47
9 10.47
1 1.16
0 0.00
56 65.12
30 34.88%
14  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 46
4 8.70
1 2.17
7 15.22
0 0.00
4 8.70
30 65.22
16 34.78%
15  โรงเรียนบ้านโนนตาเถร 47
1 2.13
3 6.38
7 14.89
3 6.38
2 4.26
31 65.96
16 34.04%
16  โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) 115
8 6.96
7 6.09
14 12.17
3 2.61
7 6.09
76 66.09
39 33.91%
17  โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ 152
28 18.42
0 0.00
23 15.13
0 0.00
0 0.00
101 66.45
51 33.55%
18  โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี 79
18 22.78
0 0.00
8 10.13
0 0.00
0 0.00
53 67.09
26 32.91%
19  โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1162
59 5.08
15 1.29
151 12.99
74 6.37
83 7.14
780 67.13
382 32.87%
20  โรงเรียนบ้านโนนรัง 210
28 13.33
17 8.10
24 11.43
0 0.00
0 0.00
141 67.14
69 32.86%
21  โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 134
5 3.73
9 6.72
11 8.21
6 4.48
13 9.70
90 67.16
44 32.84%
22  โรงเรียนบ้านคล้า 53
5 9.43
1 1.89
4 7.55
3 5.66
4 7.55
36 67.92
17 32.08%
23  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 97
0 0.00
1 1.03
10 10.31
17 17.53
3 3.09
66 68.04
31 31.96%
24  โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 113
11 9.73
9 7.96
15 13.27
0 0.00
1 0.88
77 68.14
36 31.86%
25  โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี 132
13 9.85
9 6.82
11 8.33
9 6.82
0 0.00
90 68.18
42 31.82%
26  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 72
9 12.50
6 8.33
1 1.39
5 6.94
1 1.39
50 69.44
22 30.56%
27  โรงเรียนดอนมัน 125
15 12.00
1 0.80
14 11.20
5 4.00
2 1.60
88 70.40
37 29.60%
28  โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง 143
10 6.99
4 2.80
24 16.78
4 2.80
0 0.00
101 70.63
42 29.37%
29  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 99
11 11.11
0 0.00
18 18.18
0 0.00
0 0.00
70 70.71
29 29.29%
30  โรงเรียนวัดบ้านหนองคู 65
6 9.23
3 4.62
10 15.38
0 0.00
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
31  โรงเรียนบ้านหันเตย 87
10 11.49
1 1.15
13 14.94
1 1.15
0 0.00
62 71.26
25 28.74%
32  โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 57
5 8.77
0 0.00
11 19.30
0 0.00
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
33  โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 82
7 8.54
1 1.22
15 18.29
0 0.00
0 0.00
59 71.95
23 28.05%
34  โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) 50
7 14.00
2 4.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
35  โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง 36
6 16.67
3 8.33
1 2.78
0 0.00
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
36  โรงเรียนวัดจันทนาราม 163
14 8.59
0 0.00
31 19.02
0 0.00
0 0.00
118 72.39
45 27.61%
37  โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 84
8 9.52
1 1.19
11 13.10
2 2.38
1 1.19
61 72.62
23 27.38%
38  โรงเรียนบ้านมะกอก 133
7 5.26
11 8.27
17 12.78
0 0.00
1 0.75
97 72.93
36 27.07%
39  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 241
12 4.98
9 3.73
26 10.79
9 3.73
8 3.32
177 73.44
64 26.56%
40  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 153
17 11.11
0 0.00
20 13.07
1 0.65
2 1.31
113 73.86
40 26.14%
41  โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 461
35 7.59
12 2.60
72 15.62
1 0.22
0 0.00
341 73.97
120 26.03%
42  โรงเรียนบ้านชีวาน 85
0 0.00
7 8.24
15 17.65
0 0.00
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
43  โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา 89
8 8.99
4 4.49
10 11.24
0 0.00
1 1.12
66 74.16
23 25.84%
44  โรงเรียนจารย์ตำรา 133
9 6.77
4 3.01
13 9.77
6 4.51
2 1.50
99 74.44
34 25.56%
45  โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 98
7 7.14
6 6.12
12 12.24
0 0.00
0 0.00
73 74.49
25 25.51%
46  โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆประชาบำรุง) 102
13 12.75
0 0.00
13 12.75
0 0.00
0 0.00
76 74.51
26 25.49%
47  โรงเรียนสระประดู่ 106
3 2.83
1 0.94
23 21.70
0 0.00
0 0.00
79 74.53
27 25.47%
48  โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร 55
8 14.55
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
49  โรงเรียนบ้านซาด 55
1 1.82
3 5.45
9 16.36
1 1.82
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
50  โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 59
8 13.56
0 0.00
7 11.86
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
51  โรงเรียนพิกุลทอง 399
26 6.52
25 6.27
50 12.53
0 0.00
0 0.00
298 74.69
101 25.31%
52  โรงเรียนท่าลาด 312
25 8.01
14 4.49
38 12.18
1 0.32
0 0.00
234 75.00
78 25.00%
53  โรงเรียนช่องแมวพิทยา 121
7 5.79
8 6.61
15 12.40
0 0.00
0 0.00
91 75.21
30 24.79%
54  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 139
8 5.76
4 2.88
22 15.83
0 0.00
0 0.00
105 75.54
34 24.46%
55  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 215
17 7.91
7 3.26
16 7.44
6 2.79
6 2.79
163 75.81
52 24.19%
56  โรงเรียนห้วยบงวิทยา 104
1 0.96
6 5.77
17 16.35
1 0.96
0 0.00
79 75.96
25 24.04%
57  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 71
7 9.86
0 0.00
10 14.08
0 0.00
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
58  โรงเรียนบ้านไพล 122
2 1.64
5 4.10
13 10.66
3 2.46
6 4.92
93 76.23
29 23.77%
59  โรงเรียนราษฎร์สโมสร 270
6 2.22
7 2.59
50 18.52
1 0.37
0 0.00
206 76.30
64 23.70%
60  โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 275
32 11.64
5 1.82
26 9.45
1 0.36
1 0.36
210 76.36
65 23.64%
61  โรงเรียนวัดบ้านตำแย 127
8 6.30
0 0.00
14 11.02
8 6.30
0 0.00
97 76.38
30 23.62%
62  โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 144
4 2.78
2 1.39
21 14.58
4 2.78
3 2.08
110 76.39
34 23.61%
63  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 208
18 8.65
10 4.81
17 8.17
4 1.92
0 0.00
159 76.44
49 23.56%
64  โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 137
15 10.95
2 1.46
11 8.03
1 0.73
3 2.19
105 76.64
32 23.36%
65  โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ 56
3 5.36
3 5.36
7 12.50
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
66  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 164
8 4.88
5 3.05
25 15.24
0 0.00
0 0.00
126 76.83
38 23.17%
67  โรงเรียนบ้านหนองแสง 52
5 9.62
0 0.00
7 13.46
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
68  โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 157
10 6.37
2 1.27
23 14.65
1 0.64
0 0.00
121 77.07
36 22.93%
69  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 110
7 6.36
3 2.73
15 13.64
0 0.00
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
70  โรงเรียนบ้านวังม่วง 66
6 9.09
2 3.03
6 9.09
0 0.00
1 1.52
51 77.27
15 22.73%
71  โรงเรียนบ้านมาบป่าแดง 75
8 10.67
2 2.67
7 9.33
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
72  โรงเรียนบ้านโสกดู่ 40
1 2.50
3 7.50
3 7.50
2 5.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
73  โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 58
4 6.90
2 3.45
7 12.07
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
74  โรงเรียนบ้านจาบ 67
6 8.96
0 0.00
9 13.43
0 0.00
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
75  โรงเรียนบ้านพุทรา 331
24 7.25
0 0.00
49 14.80
0 0.00
0 0.00
258 77.95
73 22.05%
76  โรงเรียนบ้านทับควาย 41
1 2.44
4 9.76
4 9.76
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
77  โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 110
2 1.82
3 2.73
15 13.64
4 3.64
0 0.00
86 78.18
24 21.82%
78  โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 51
4 7.84
1 1.96
6 11.76
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
79  โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 117
10 8.55
2 1.71
13 11.11
0 0.00
0 0.00
92 78.63
25 21.37%
80  โรงเรียนหนองกุงวันชาติ 52
4 7.69
3 5.77
2 3.85
0 0.00
2 3.85
41 78.85
11 21.15%
81  โรงเรียนบ้านละโว้ 181
10 5.52
3 1.66
25 13.81
0 0.00
0 0.00
143 79.01
38 20.99%
82  โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม 96
6 6.25
7 7.29
4 4.17
3 3.13
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
83  โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค 106
2 1.89
4 3.77
16 15.09
0 0.00
0 0.00
84 79.25
22 20.75%
84  โรงเรียนบ้านดอนแซะ 150
11 7.33
3 2.00
17 11.33
0 0.00
0 0.00
119 79.33
31 20.67%
85  โรงเรียนบ้านประทาย 92
7 7.61
1 1.09
11 11.96
0 0.00
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
86  โรงเรียนประโดกสามัคคี 68
5 7.35
1 1.47
7 10.29
1 1.47
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
87  โรงเรียนจตุคามพิทยาคม 88
2 2.27
0 0.00
16 18.18
0 0.00
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
88  โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่น 54
5 9.26
1 1.85
5 9.26
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
89  โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม 74
7 9.46
1 1.35
7 9.46
0 0.00
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
90  โรงเรียนท่าเรือวิทยา 109
9 8.26
2 1.83
11 10.09
0 0.00
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
91  โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย 134
5 3.73
3 2.24
19 14.18
0 0.00
0 0.00
107 79.85
27 20.15%
92  โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 447
6 1.34
11 2.46
62 13.87
5 1.12
6 1.34
357 79.87
90 20.13%
93  โรงเรียนบ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ" 299
22 7.36
7 2.34
30 10.03
1 0.33
0 0.00
239 79.93
60 20.07%
94  โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม 85
4 4.71
0 0.00
13 15.29
0 0.00
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
95  โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน 100
6 6.00
4 4.00
10 10.00
0 0.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
96  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 240
12 5.00
11 4.58
24 10.00
0 0.00
0 0.00
193 80.42
47 19.58%
97  โรงเรียนบ้านดอนวัว 41
1 2.44
0 0.00
6 14.63
1 2.44
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
98  โรงเรียนบ้านศาลา 77
2 2.60
1 1.30
12 15.58
0 0.00
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
99  โรงเรียนบ้านกล้วย 170
20 11.76
3 1.76
9 5.29
1 0.59
0 0.00
137 80.59
33 19.41%
100  โรงเรียนบ้านหนองตาด 109
3 2.75
6 5.50
12 11.01
0 0.00
0 0.00
88 80.73
21 19.27%
101  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 78
7 8.97
0 0.00
8 10.26
0 0.00
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
102  โรงเรียนวัดปลักแรต 141
5 3.55
7 4.96
15 10.64
0 0.00
0 0.00
114 80.85
27 19.15%
103  โรงเรียนบ้านเตยกระโตน 110
5 4.55
4 3.64
12 10.91
0 0.00
0 0.00
89 80.91
21 19.09%
104  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 63
1 1.59
0 0.00
8 12.70
3 4.76
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
105  โรงเรียนบ้านโนนสูง 126
3 2.38
5 3.97
16 12.70
0 0.00
0 0.00
102 80.95
24 19.05%
106  โรงเรียนบ้านหนองยาง 74
2 2.70
5 6.76
7 9.46
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
107  โรงเรียนบ้านฝาง 32
3 9.38
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
108  โรงเรียนบ้านลุงตามัน 272
7 2.57
26 9.56
18 6.62
0 0.00
0 0.00
221 81.25
51 18.75%
109  โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์ 64
5 7.81
1 1.56
6 9.38
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
110  โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา 48
3 6.25
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
111  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 199
7 3.52
11 5.53
19 9.55
0 0.00
0 0.00
162 81.41
37 18.59%
112  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 140
14 10.00
1 0.71
11 7.86
0 0.00
0 0.00
114 81.43
26 18.57%
113  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 140
12 8.57
6 4.29
8 5.71
0 0.00
0 0.00
114 81.43
26 18.57%
114  โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี 97
9 9.28
0 0.00
7 7.22
2 2.06
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
115  โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 189
19 10.05
4 2.12
12 6.35
0 0.00
0 0.00
154 81.48
35 18.52%
116  โรงเรียนบ้านโนนปีบ 27
0 0.00
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
117  โรงเรียนบ้านตลาดไทร 98
7 7.14
1 1.02
10 10.20
0 0.00
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
118  โรงเรียนเมืองจากวิทยา 132
7 5.30
4 3.03
13 9.85
0 0.00
0 0.00
108 81.82
24 18.18%
119  โรงเรียนชุมชนประทาย 849
49 5.77
18 2.12
86 10.13
0 0.00
0 0.00
696 81.98
153 18.02%
120  โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา 89
3 3.37
4 4.49
9 10.11
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
121  โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค 95
7 7.37
0 0.00
10 10.53
0 0.00
0 0.00
78 82.11
17 17.89%
122  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 56
1 1.79
1 1.79
8 14.29
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
123  โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 112
9 8.04
1 0.89
10 8.93
0 0.00
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
124  โรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ" 168
7 4.17
4 2.38
19 11.31
0 0.00
0 0.00
138 82.14
30 17.86%
125  โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ 171
14 8.19
3 1.75
13 7.60
0 0.00
0 0.00
141 82.46
30 17.54%
126  โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 69
2 2.90
1 1.45
9 13.04
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
127  โรงเรียนอาสนาราม 138
9 6.52
3 2.17
12 8.70
0 0.00
0 0.00
114 82.61
24 17.39%
128  โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี 127
6 4.72
2 1.57
14 11.02
0 0.00
0 0.00
105 82.68
22 17.32%
129  โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม 52
0 0.00
1 1.92
7 13.46
0 0.00
1 1.92
43 82.69
9 17.31%
130  โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 111
1 0.90
2 1.80
16 14.41
0 0.00
0 0.00
92 82.88
19 17.12%
131  โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 113
2 1.77
1 0.88
16 14.16
0 0.00
0 0.00
94 83.19
19 16.81%
132  โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ 125
2 1.60
0 0.00
19 15.20
0 0.00
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
133  โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 131
9 6.87
3 2.29
10 7.63
0 0.00
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
134  โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 185
4 2.16
3 1.62
24 12.97
0 0.00
0 0.00
154 83.24
31 16.76%
135  โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา 30
2 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 10.00
25 83.33
5 16.67%
136  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 42
2 4.76
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
137  โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง 108
3 2.78
3 2.78
12 11.11
0 0.00
0 0.00
90 83.33
18 16.67%
138  โรงเรียนมะค่าสามัคคี 168
9 5.36
5 2.98
14 8.33
0 0.00
0 0.00
140 83.33
28 16.67%
139  โรงเรียนบ้านยางวิทยา 212
10 4.72
3 1.42
21 9.91
1 0.47
0 0.00
177 83.49
35 16.51%
140  โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์ 91
1 1.10
0 0.00
14 15.38
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
141  โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 171
17 9.94
1 0.58
10 5.85
0 0.00
0 0.00
143 83.63
28 16.37%
142  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 49
2 4.08
1 2.04
5 10.20
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
143  โรงเรียนบ้านหนองบง 49
4 8.16
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
144  โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า 80
1 1.25
0 0.00
12 15.00
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
145  โรงเรียนโนนขุยสามัคคี 74
4 5.41
2 2.70
5 6.76
1 1.35
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
146  โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม 87
5 5.75
0 0.00
9 10.34
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
147  โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง 81
0 0.00
5 6.17
8 9.88
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
148  โรงเรียนบ้านสะแกงาม 113
4 3.54
2 1.77
12 10.62
0 0.00
0 0.00
95 84.07
18 15.93%
149  โรงเรียนบ้านนาดี 44
3 6.82
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
150  โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 224
5 2.23
5 2.23
25 11.16
0 0.00
0 0.00
189 84.38
35 15.63%
151  โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 64
0 0.00
2 3.13
7 10.94
1 1.56
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
152  โรงเรียนอรพิมวิทยา 117
6 5.13
5 4.27
7 5.98
0 0.00
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
153  โรงเรียนบ้านหนองบัว 170
7 4.12
1 0.59
18 10.59
0 0.00
0 0.00
144 84.71
26 15.29%
154  โรงเรียนบ้านฝาผนัง 33
2 6.06
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
155  โรงเรียนบ้านสว่างนาดี 40
1 2.50
1 2.50
4 10.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
156  โรงเรียนปราสาทหินนางรำ 40
4 10.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
157  โรงเรียนวัดโชติการาม 309
16 5.18
4 1.29
26 8.41
0 0.00
0 0.00
263 85.11
46 14.89%
158  โรงเรียนบ้านหนองจาน 102
4 3.92
0 0.00
11 10.78
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
159  โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก 68
4 5.88
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
160  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ) 171
12 7.02
3 1.75
10 5.85
0 0.00
0 0.00
146 85.38
25 14.62%
161  โรงเรียนหนองกรดวิทยา 48
1 2.08
2 4.17
4 8.33
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
162  โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 158
13 8.23
3 1.90
7 4.43
0 0.00
0 0.00
135 85.44
23 14.56%
163  โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี 55
2 3.64
1 1.82
5 9.09
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
164  โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา 146
2 1.37
8 5.48
10 6.85
1 0.68
0 0.00
125 85.62
21 14.38%
165  โรงเรียนบ้านดอนยาว 120
4 3.33
1 0.83
10 8.33
2 1.67
0 0.00
103 85.83
17 14.17%
166  โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร 158
6 3.80
2 1.27
14 8.86
0 0.00
0 0.00
136 86.08
22 13.92%
167  โรงเรียนวัดวังน้ำ 160
8 5.00
1 0.63
12 7.50
1 0.63
0 0.00
138 86.25
22 13.75%
168  โรงเรียนบ้านดอนลำดวน 131
3 2.29
2 1.53
13 9.92
0 0.00
0 0.00
113 86.26
18 13.74%
169  โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม 73
6 8.22
0 0.00
4 5.48
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
170  โรงเรียนแกสำโรงวิทยา 74
2 2.70
2 2.70
6 8.11
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
171  โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา 127
3 2.36
5 3.94
8 6.30
1 0.79
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
172  โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 157
5 3.18
4 2.55
11 7.01
1 0.64
0 0.00
136 86.62
21 13.38%
173  โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 165
1 0.61
4 2.42
16 9.70
1 0.61
0 0.00
143 86.67
22 13.33%
174  โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 151
3 1.99
3 1.99
12 7.95
2 1.32
0 0.00
131 86.75
20 13.25%
175  โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 166
9 5.42
4 2.41
9 5.42
0 0.00
0 0.00
144 86.75
22 13.25%
176  โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 161
5 3.11
3 1.86
13 8.07
0 0.00
0 0.00
140 86.96
21 13.04%
177  โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา 185
4 2.16
3 1.62
17 9.19
0 0.00
0 0.00
161 87.03
24 12.97%
178  โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ 108
4 3.70
4 3.70
4 3.70
2 1.85
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
179  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 162
7 4.32
2 1.23
12 7.41
0 0.00
0 0.00
141 87.04
21 12.96%
180  โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก 101
4 3.96
2 1.98
3 2.97
1 0.99
3 2.97
88 87.13
13 12.87%
181  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 102
2 1.96
3 2.94
7 6.86
1 0.98
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
182  โรงเรียนหนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ) 48
2 4.17
2 4.17
2 4.17
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
183  โรงเรียนบ้านท่าแดง 49
2 4.08
0 0.00
3 6.12
1 2.04
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
184  โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ 291
8 2.75
7 2.41
19 6.53
1 0.34
0 0.00
256 87.97
35 12.03%
185  โรงเรียนบ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) 118
0 0.00
0 0.00
14 11.86
0 0.00
0 0.00
104 88.14
14 11.86%
186  โรงเรียนชุมชนโนนแดง 456
13 2.85
0 0.00
40 8.77
0 0.00
0 0.00
403 88.38
53 11.62%
187  โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร 87
6 6.90
0 0.00
4 4.60
0 0.00
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
188  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 96
7 7.29
0 0.00
3 3.13
1 1.04
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
189  โรงเรียนบ้านประสุข 227
3 1.32
4 1.76
19 8.37
0 0.00
0 0.00
201 88.55
26 11.45%
190  โรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี 62
0 0.00
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
191  โรงเรียนบ้านละเลิงหิน 54
2 3.70
1 1.85
2 3.70
1 1.85
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
192  โรงเรียนบ้านหนองโสน 54
6 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
193  โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง 54
3 5.56
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
194  โรงเรียนบ้านช่องแมว 137
9 6.57
0 0.00
6 4.38
0 0.00
0 0.00
122 89.05
15 10.95%
195  โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 40
0 0.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
196  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 132
1 0.76
0 0.00
12 9.09
0 0.00
0 0.00
119 90.15
13 9.85%
197  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ลำทะเมนชัย) 85
0 0.00
0 0.00
3 3.53
4 4.71
1 1.18
77 90.59
8 9.41%
198  โรงเรียนบ้านหนองขาม 171
7 4.09
9 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
155 90.64
16 9.36%
199  โรงเรียนเพชรหนองขาม 305
7 2.30
0 0.00
21 6.89
0 0.00
0 0.00
277 90.82
28 9.18%
200  โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย 66
0 0.00
0 0.00
5 7.58
0 0.00
1 1.52
60 90.91
6 9.09%
201  โรงเรียนโนนตูม 144
0 0.00
3 2.08
10 6.94
0 0.00
0 0.00
131 90.97
13 9.03%
202  โรงเรียนบ้านขามใต้ 34
1 2.94
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
203  โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 91
0 0.00
0 0.00
8 8.79
0 0.00
0 0.00
83 91.21
8 8.79%
204  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 91
1 1.10
1 1.10
6 6.59
0 0.00
0 0.00
83 91.21
8 8.79%
205  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 137
6 4.38
0 0.00
6 4.38
0 0.00
0 0.00
125 91.24
12 8.76%
206  โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 194
4 2.06
3 1.55
10 5.15
0 0.00
0 0.00
177 91.24
17 8.76%
207  โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว 71
1 1.41
1 1.41
4 5.63
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
208  โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี 50
0 0.00
1 2.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
209  โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก 41
2 4.88
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
210  โรงเรียนหนองบัวลอย 82
0 0.00
1 1.22
4 4.88
1 1.22
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
211  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ประทาย) 98
3 3.06
0 0.00
3 3.06
1 1.02
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
212  โรงเรียนอัมพวันวิทยา 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
213  โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
214  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 119
1 0.84
3 2.52
4 3.36
0 0.00
0 0.00
111 93.28
8 6.72%
215  โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน 83
2 2.41
1 1.20
2 2.41
0 0.00
0 0.00
78 93.98
5 6.02%
216  โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 249
1 0.40
0 0.00
9 3.61
4 1.61
0 0.00
235 94.38
14 5.62%
217  โรงเรียนบ้านลุงประดู่ 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
218  โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป 152
3 1.97
0 0.00
5 3.29
0 0.00
0 0.00
144 94.74
8 5.26%
219  โรงเรียนหนองปรือแก้ว 38
2 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
220  โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา 68
3 4.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
221  โรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 24
1 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
222  โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) 111
2 1.80
1 0.90
0 0.00
1 0.90
0 0.00
107 96.40
4 3.60%
223  โรงเรียนบ้านโนนยอ 244
0 0.00
0 0.00
5 2.05
2 0.82
1 0.41
236 96.72
8 3.28%
224  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 82
2 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 97.56
2 2.44%
225  โรงเรียนวัดบ้านหินตั้ง 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.72
0 0.00
57 98.28
1 1.72%

 

จำนวนนักเรียน  28,853 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,701 5.90
เตี้ย  658 2.28
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,985 10.35
ผอมและเตี้ย  291 1.01
อ้วนและเตี้ย  188 0.65
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,030 79.82
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,823 คน


20.18%


Powered By www.thaieducation.net