ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 225 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 225 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 203
35 17.24
22 10.84
39 19.21
14 6.90
11 5.42
82 40.39
121 59.61%
2  โรงเรียนบ้านหนองห่าง 36
9 25.00
5 13.89
4 11.11
1 2.78
1 2.78
16 44.44
20 55.56%
3  โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 111
33 29.73
9 8.11
17 15.32
2 1.80
0 0.00
50 45.05
61 54.95%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 235
39 16.60
8 3.40
22 9.36
26 11.06
21 8.94
119 50.64
116 49.36%
5  โรงเรียนดอนมัน 125
32 25.60
1 0.80
20 16.00
6 4.80
1 0.80
65 52.00
60 48.00%
6  โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา 43
10 23.26
4 9.30
6 13.95
0 0.00
0 0.00
23 53.49
20 46.51%
7  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 56
2 3.57
5 8.93
13 23.21
3 5.36
3 5.36
30 53.57
26 46.43%
8  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 62
12 19.35
1 1.61
12 19.35
3 4.84
0 0.00
34 54.84
28 45.16%
9  โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี 79
24 30.38
1 1.27
10 12.66
0 0.00
0 0.00
44 55.70
35 44.30%
10  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 97
0 0.00
2 2.06
12 12.37
24 24.74
3 3.09
56 57.73
41 42.27%
11  โรงเรียนบ้านถนน 53
10 18.87
4 7.55
6 11.32
1 1.89
0 0.00
32 60.38
21 39.62%
12  โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 99
8 8.08
4 4.04
21 21.21
6 6.06
0 0.00
60 60.61
39 39.39%
13  โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 84
12 14.29
2 2.38
16 19.05
3 3.57
0 0.00
51 60.71
33 39.29%
14  โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง 77
22 28.57
0 0.00
8 10.39
0 0.00
0 0.00
47 61.04
30 38.96%
15  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 49
3 6.12
1 2.04
8 16.33
0 0.00
7 14.29
30 61.22
19 38.78%
16  โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1168
67 5.74
25 2.14
160 13.70
92 7.88
108 9.25
716 61.30
452 38.70%
17  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 163
41 25.15
2 1.23
12 7.36
5 3.07
0 0.00
103 63.19
60 36.81%
18  โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา 82
15 18.29
1 1.22
13 15.85
1 1.22
0 0.00
52 63.41
30 36.59%
19  โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง 36
5 13.89
0 0.00
8 22.22
0 0.00
0 0.00
23 63.89
13 36.11%
20  โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 50
7 14.00
2 4.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
21  โรงเรียนบ้านคล้า 53
6 11.32
2 3.77
3 5.66
4 7.55
4 7.55
34 64.15
19 35.85%
22  โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 132
15 11.36
3 2.27
18 13.64
11 8.33
0 0.00
85 64.39
47 35.61%
23  โรงเรียนห้วยบงวิทยา 104
3 2.88
6 5.77
18 17.31
1 0.96
9 8.65
67 64.42
37 35.58%
24  โรงเรียนบ้านโสกดู่ 40
3 7.50
3 7.50
8 20.00
0 0.00
0 0.00
26 65.00
14 35.00%
25  โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย 86
11 12.79
9 10.47
9 10.47
1 1.16
0 0.00
56 65.12
30 34.88%
26  โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) 113
8 7.08
7 6.19
14 12.39
3 2.65
7 6.19
74 65.49
39 34.51%
27  โรงเรียนบ้านโนนตาเถร 47
1 2.13
3 6.38
7 14.89
3 6.38
2 4.26
31 65.96
16 34.04%
28  โรงเรียนวัดบ้านหนองคู 65
8 12.31
5 7.69
9 13.85
0 0.00
0 0.00
43 66.15
22 33.85%
29  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 71
9 12.68
5 7.04
8 11.27
0 0.00
2 2.82
47 66.20
24 33.80%
30  โรงเรียนบ้านชีวาน 86
9 10.47
6 6.98
14 16.28
0 0.00
0 0.00
57 66.28
29 33.72%
31  โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม 52
1 1.92
0 0.00
16 30.77
0 0.00
0 0.00
35 67.31
17 32.69%
32  โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี 132
18 13.64
10 7.58
11 8.33
4 3.03
0 0.00
89 67.42
43 32.58%
33  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 153
11 7.19
1 0.65
25 16.34
5 3.27
7 4.58
104 67.97
49 32.03%
34  โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค 108
9 8.33
2 1.85
23 21.30
0 0.00
0 0.00
74 68.52
34 31.48%
35  โรงเรียนบ้านตลาดประดู่ 35
4 11.43
0 0.00
7 20.00
0 0.00
0 0.00
24 68.57
11 31.43%
36  โรงเรียนบ้านโนนรัง 210
28 13.33
17 8.10
21 10.00
0 0.00
0 0.00
144 68.57
66 31.43%
37  โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 116
18 15.52
4 3.45
13 11.21
1 0.86
0 0.00
80 68.97
36 31.03%
38  โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 113
12 10.62
7 6.19
10 8.85
6 5.31
0 0.00
78 69.03
35 30.97%
39  โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆประชาบำรุง) 106
14 13.21
1 0.94
17 16.04
0 0.00
0 0.00
74 69.81
32 30.19%
40  โรงเรียนบ้านประทาย 90
10 11.11
2 2.22
12 13.33
0 0.00
3 3.33
63 70.00
27 30.00%
41  โรงเรียนกุลโน 880
54 6.14
24 2.73
118 13.41
55 6.25
11 1.25
618 70.23
262 29.77%
42  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 101
12 11.88
0 0.00
18 17.82
0 0.00
0 0.00
71 70.30
30 29.70%
43  โรงเรียนบ้านหนองโสน 54
11 20.37
0 0.00
4 7.41
0 0.00
1 1.85
38 70.37
16 29.63%
44  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 140
21 15.00
8 5.71
11 7.86
1 0.71
0 0.00
99 70.71
41 29.29%
45  โรงเรียนบ้านฝาผนัง 31
4 12.90
1 3.23
3 9.68
1 3.23
0 0.00
22 70.97
9 29.03%
46  โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร 56
9 16.07
0 0.00
7 12.50
0 0.00
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
47  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 78
6 7.69
6 7.69
10 12.82
0 0.00
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
48  โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา 89
9 10.11
4 4.49
10 11.24
0 0.00
2 2.25
64 71.91
25 28.09%
49  โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 57
5 8.77
0 0.00
11 19.30
0 0.00
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
50  โรงเรียนบ้านมาบป่าแดง 75
14 18.67
0 0.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
51  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 243
13 5.35
9 3.70
29 11.93
9 3.70
8 3.29
175 72.02
68 27.98%
52  โรงเรียนท่าเรือวิทยา 108
11 10.19
2 1.85
15 13.89
2 1.85
0 0.00
78 72.22
30 27.78%
53  โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 137
17 12.41
2 1.46
15 10.95
1 0.73
3 2.19
99 72.26
38 27.74%
54  โรงเรียนวัดจันทนาราม 163
14 8.59
0 0.00
31 19.02
0 0.00
0 0.00
118 72.39
45 27.61%
55  โรงเรียนบ้านป่าตะแบง 58
1 1.72
1 1.72
14 24.14
0 0.00
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
56  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 110
9 8.18
5 4.55
16 14.55
0 0.00
0 0.00
80 72.73
30 27.27%
57  โรงเรียนท่าลาด 312
33 10.58
5 1.60
46 14.74
1 0.32
0 0.00
227 72.76
85 27.24%
58  โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 272
37 13.60
6 2.21
30 11.03
1 0.37
0 0.00
198 72.79
74 27.21%
59  โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ 151
24 15.89
2 1.32
12 7.95
2 1.32
1 0.66
110 72.85
41 27.15%
60  โรงเรียนบ้านมะกอก 133
7 5.26
11 8.27
17 12.78
0 0.00
1 0.75
97 72.93
36 27.07%
61  โรงเรียนบ้านหนองแสง 52
6 11.54
0 0.00
8 15.38
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
62  โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 145
16 11.03
2 1.38
21 14.48
0 0.00
0 0.00
106 73.10
39 26.90%
63  โรงเรียนบ้านทับควาย 41
1 2.44
3 7.32
7 17.07
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
64  โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 98
5 5.10
6 6.12
11 11.22
2 2.04
2 2.04
72 73.47
26 26.53%
65  โรงเรียนบ้านเตยกระโตน 110
12 10.91
5 4.55
12 10.91
0 0.00
0 0.00
81 73.64
29 26.36%
66  โรงเรียนจารย์ตำรา 134
8 5.97
3 2.24
12 8.96
8 5.97
4 2.99
99 73.88
35 26.12%
67  โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย 134
7 5.22
6 4.48
22 16.42
0 0.00
0 0.00
99 73.88
35 26.12%
68  โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 112
17 15.18
3 2.68
9 8.04
0 0.00
0 0.00
83 74.11
29 25.89%
69  โรงเรียนบ้านศาลา 78
6 7.69
1 1.28
13 16.67
0 0.00
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
70  โรงเรียนบ้านหันเตย 82
7 8.54
0 0.00
14 17.07
0 0.00
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
71  โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 82
5 6.10
0 0.00
16 19.51
0 0.00
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
72  โรงเรียนสระประดู่ 106
2 1.89
0 0.00
25 23.58
0 0.00
0 0.00
79 74.53
27 25.47%
73  โรงเรียนบ้านพุทรา 334
26 7.78
4 1.20
54 16.17
1 0.30
0 0.00
249 74.55
85 25.45%
74  โรงเรียนวัดบ้านตำแย 126
9 7.14
0 0.00
14 11.11
9 7.14
0 0.00
94 74.60
32 25.40%
75  โรงเรียนพิกุลทอง 399
26 6.52
25 6.27
50 12.53
0 0.00
0 0.00
298 74.69
101 25.31%
76  โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 161
21 13.04
4 2.48
15 9.32
0 0.00
0 0.00
121 75.16
40 24.84%
77  โรงเรียนประโดกสามัคคี 69
5 7.25
5 7.25
6 8.70
1 1.45
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
78  โรงเรียนช่องแมวพิทยา 122
5 4.10
9 7.38
16 13.11
0 0.00
0 0.00
92 75.41
30 24.59%
79  โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 58
6 10.34
2 3.45
6 10.34
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
80  โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 172
25 14.53
2 1.16
14 8.14
0 0.00
0 0.00
131 76.16
41 23.84%
81  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 139
9 6.47
4 2.88
20 14.39
0 0.00
0 0.00
106 76.26
33 23.74%
82  โรงเรียนราษฎร์สโมสร 270
6 2.22
7 2.59
50 18.52
1 0.37
0 0.00
206 76.30
64 23.70%
83  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 242
22 9.09
5 2.07
27 11.16
2 0.83
1 0.41
185 76.45
57 23.55%
84  โรงเรียนบ้านไพล 121
2 1.65
3 2.48
18 14.88
3 2.48
2 1.65
93 76.86
28 23.14%
85  โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 463
32 6.91
9 1.94
65 14.04
1 0.22
0 0.00
356 76.89
107 23.11%
86  โรงเรียนบ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ" 303
29 9.57
10 3.30
30 9.90
1 0.33
0 0.00
233 76.90
70 23.10%
87  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 65
2 3.08
0 0.00
8 12.31
5 7.69
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
88  โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม 74
8 10.81
1 1.35
8 10.81
0 0.00
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
89  โรงเรียนบ้านหนองตาด 109
5 4.59
6 5.50
12 11.01
2 1.83
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
90  โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 157
10 6.37
2 1.27
23 14.65
1 0.64
0 0.00
121 77.07
36 22.93%
91  โรงเรียนบ้านนาดี 44
6 13.64
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
92  โรงเรียนบ้านวังม่วง 66
6 9.09
2 3.03
6 9.09
0 0.00
1 1.52
51 77.27
15 22.73%
93  โรงเรียนบ้านลุงตามัน 274
26 9.49
24 8.76
12 4.38
0 0.00
0 0.00
212 77.37
62 22.63%
94  โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม 84
7 8.33
0 0.00
12 14.29
0 0.00
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
95  โรงเรียนวัดวังน้ำ 160
16 10.00
1 0.63
18 11.25
1 0.63
0 0.00
124 77.50
36 22.50%
96  โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ 171
17 9.94
4 2.34
17 9.94
0 0.00
0 0.00
133 77.78
38 22.22%
97  โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม 73
6 8.22
0 0.00
10 13.70
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
98  โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 110
3 2.73
6 5.45
11 10.00
4 3.64
0 0.00
86 78.18
24 21.82%
99  โรงเรียนบ้านละโว้ 180
12 6.67
5 2.78
22 12.22
0 0.00
0 0.00
141 78.33
39 21.67%
100  โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี 97
11 11.34
0 0.00
6 6.19
4 4.12
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
101  โรงเรียนโนนขุยสามัคคี 74
8 10.81
2 2.70
6 8.11
0 0.00
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
102  โรงเรียนจตุคามพิทยาคม 88
2 2.27
0 0.00
16 18.18
1 1.14
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
103  โรงเรียนบ้านยางวิทยา 210
14 6.67
1 0.48
28 13.33
2 0.95
0 0.00
165 78.57
45 21.43%
104  โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) 47
7 14.89
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
105  โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 151
12 7.95
6 3.97
12 7.95
2 1.32
0 0.00
119 78.81
32 21.19%
106  โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง 83
6 7.23
5 6.02
6 7.23
0 0.00
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
107  โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 445
30 6.74
14 3.15
46 10.34
1 0.22
0 0.00
354 79.55
91 20.45%
108  โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา 30
1 3.33
0 0.00
3 10.00
1 3.33
1 3.33
24 80.00
6 20.00%
109  โรงเรียนบ้านซาด 55
4 7.27
1 1.82
4 7.27
2 3.64
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
110  โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี 50
4 8.00
1 2.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
111  โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์ 91
3 3.30
0 0.00
15 16.48
0 0.00
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
112  โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา 92
3 3.26
4 4.35
11 11.96
0 0.00
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
113  โรงเรียนเมืองจากวิทยา 133
9 6.77
4 3.01
13 9.77
0 0.00
0 0.00
107 80.45
26 19.55%
114  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 215
19 8.84
12 5.58
8 3.72
2 0.93
1 0.47
173 80.47
42 19.53%
115  โรงเรียนมะค่าสามัคคี 169
13 7.69
6 3.55
14 8.28
0 0.00
0 0.00
136 80.47
33 19.53%
116  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 72
5 6.94
5 6.94
1 1.39
3 4.17
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
117  โรงเรียนโนนตูม 144
6 4.17
5 3.47
17 11.81
0 0.00
0 0.00
116 80.56
28 19.44%
118  โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม 94
5 5.32
6 6.38
4 4.26
3 3.19
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
119  โรงเรียนชุมชนประทาย 845
52 6.15
18 2.13
91 10.77
0 0.00
0 0.00
684 80.95
161 19.05%
120  โรงเรียนบ้านดอนแซะ 147
13 8.84
2 1.36
12 8.16
0 0.00
1 0.68
119 80.95
28 19.05%
121  โรงเรียนบ้านโนนสูง 126
2 1.59
7 5.56
15 11.90
0 0.00
0 0.00
102 80.95
24 19.05%
122  โรงเรียนวัดปลักแรต 142
5 3.52
7 4.93
15 10.56
0 0.00
0 0.00
115 80.99
27 19.01%
123  โรงเรียนบ้านช่องแมว 137
10 7.30
4 2.92
12 8.76
0 0.00
0 0.00
111 81.02
26 18.98%
124  โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค 95
8 8.42
0 0.00
10 10.53
0 0.00
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
125  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ) 169
15 8.88
5 2.96
12 7.10
0 0.00
0 0.00
137 81.07
32 18.93%
126  โรงเรียนแกสำโรงวิทยา 74
2 2.70
2 2.70
10 13.51
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
127  โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 191
19 9.95
4 2.09
11 5.76
2 1.05
0 0.00
155 81.15
36 18.85%
128  โรงเรียนบ้านจาบ 69
3 4.35
0 0.00
8 11.59
1 1.45
1 1.45
56 81.16
13 18.84%
129  โรงเรียนอรพิมวิทยา 117
4 3.42
4 3.42
13 11.11
0 0.00
1 0.85
95 81.20
22 18.80%
130  โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์ 64
5 7.81
1 1.56
6 9.38
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
131  โรงเรียนหนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ) 48
3 6.25
1 2.08
3 6.25
2 4.17
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
132  โรงเรียนบ้านสะแกงาม 113
5 4.42
3 2.65
13 11.50
0 0.00
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
133  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 140
10 7.14
1 0.71
15 10.71
0 0.00
0 0.00
114 81.43
26 18.57%
134  โรงเรียนบ้านตลาดไทร 97
9 9.28
0 0.00
9 9.28
0 0.00
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
135  โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 157
7 4.46
4 2.55
15 9.55
2 1.27
1 0.64
128 81.53
29 18.47%
136  โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม 87
6 6.90
1 1.15
9 10.34
0 0.00
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
137  โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 185
10 5.41
3 1.62
21 11.35
0 0.00
0 0.00
151 81.62
34 18.38%
138  โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี 126
2 1.59
2 1.59
19 15.08
0 0.00
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
139  โรงเรียนบ้านฝาง 33
0 0.00
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
140  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 55
2 3.64
0 0.00
8 14.55
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
141  โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 165
2 1.21
4 2.42
23 13.94
1 0.61
0 0.00
135 81.82
30 18.18%
142  โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง 144
2 1.39
7 4.86
17 11.81
0 0.00
0 0.00
118 81.94
26 18.06%
143  โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก 100
7 7.00
2 2.00
8 8.00
1 1.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
144  โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน 100
10 10.00
1 1.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
145  โรงเรียนบ้านดอนลำดวน 128
7 5.47
3 2.34
13 10.16
0 0.00
0 0.00
105 82.03
23 17.97%
146  โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 112
4 3.57
1 0.89
12 10.71
3 2.68
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
147  โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 68
2 2.94
1 1.47
9 13.24
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
148  โรงเรียนบ้านหนองบัว 171
8 4.68
1 0.58
21 12.28
0 0.00
0 0.00
141 82.46
30 17.54%
149  โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง 57
6 10.53
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
150  โรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ" 167
2 1.20
8 4.79
19 11.38
0 0.00
0 0.00
138 82.63
29 17.37%
151  โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา 144
2 1.39
13 9.03
9 6.25
0 0.00
1 0.69
119 82.64
25 17.36%
152  โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 64
0 0.00
2 3.13
8 12.50
1 1.56
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
153  โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 158
16 10.13
3 1.90
8 5.06
0 0.00
0 0.00
131 82.91
27 17.09%
154  โรงเรียนบ้านดอนวัว 41
1 2.44
0 0.00
5 12.20
1 2.44
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
155  โรงเรียนบ้านสว่างนาดี 41
2 4.88
2 4.88
3 7.32
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
156  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 47
2 4.26
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
157  โรงเรียนบ้านหนองจาน 102
6 5.88
0 0.00
11 10.78
0 0.00
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
158  โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย 66
4 6.06
0 0.00
6 9.09
0 0.00
1 1.52
55 83.33
11 16.67%
159  โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา 48
3 6.25
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
160  โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 165
7 4.24
9 5.45
11 6.67
0 0.00
0 0.00
138 83.64
27 16.36%
161  โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 135
7 5.19
3 2.22
12 8.89
0 0.00
0 0.00
113 83.70
22 16.30%
162  โรงเรียนบ้านหนองยาง 74
1 1.35
4 5.41
7 9.46
0 0.00
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
163  โรงเรียนบ้านประสุข 229
11 4.80
4 1.75
21 9.17
0 0.00
1 0.44
192 83.84
37 16.16%
164  โรงเรียนวัดโชติการาม 310
21 6.77
6 1.94
22 7.10
1 0.32
0 0.00
260 83.87
50 16.13%
165  โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ 56
3 5.36
0 0.00
6 10.71
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
166  โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา 187
9 4.81
4 2.14
17 9.09
0 0.00
0 0.00
157 83.96
30 16.04%
167  โรงเรียนอาสนาราม 138
6 4.35
2 1.45
14 10.14
0 0.00
0 0.00
116 84.06
22 15.94%
168  โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 224
4 1.79
5 2.23
26 11.61
0 0.00
0 0.00
189 84.38
35 15.63%
169  โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ 125
2 1.60
0 0.00
17 13.60
0 0.00
0 0.00
106 84.80
19 15.20%
170  โรงเรียนปราสาทหินนางรำ 40
4 10.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
171  โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า 81
1 1.23
1 1.23
10 12.35
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
172  โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง 108
2 1.85
2 1.85
12 11.11
0 0.00
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
173  โรงเรียนบ้านโนนปีบ 27
0 0.00
0 0.00
4 14.81
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
174  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 163
9 5.52
1 0.61
14 8.59
0 0.00
0 0.00
139 85.28
24 14.72%
175  โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก 68
3 4.41
0 0.00
7 10.29
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
176  โรงเรียนชุมชนโนนแดง 456
17 3.73
4 0.88
46 10.09
0 0.00
0 0.00
389 85.31
67 14.69%
177  โรงเรียนหนองกรดวิทยา 48
1 2.08
2 4.17
4 8.33
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
178  โรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี 62
1 1.61
0 0.00
8 12.90
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
179  โรงเรียนบ้านกล้วย 169
6 3.55
3 1.78
13 7.69
2 1.18
0 0.00
145 85.80
24 14.20%
180  โรงเรียนบ้านดอนยาว 120
5 4.17
0 0.00
10 8.33
2 1.67
0 0.00
103 85.83
17 14.17%
181  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ลำทะเมนชัย) 85
1 1.18
0 0.00
4 4.71
6 7.06
1 1.18
73 85.88
12 14.12%
182  โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว 71
2 2.82
0 0.00
8 11.27
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
183  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 128
1 0.78
0 0.00
17 13.28
0 0.00
0 0.00
110 85.94
18 14.06%
184  โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร 87
5 5.75
0 0.00
7 8.05
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
185  โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง 44
1 2.27
3 6.82
1 2.27
0 0.00
1 2.27
38 86.36
6 13.64%
186  โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ 291
10 3.44
10 3.44
17 5.84
2 0.69
0 0.00
252 86.60
39 13.40%
187  โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 187
8 4.28
6 3.21
11 5.88
0 0.00
0 0.00
162 86.63
25 13.37%
188  โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา 137
3 2.19
1 0.73
13 9.49
1 0.73
0 0.00
119 86.86
18 13.14%
189  โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร 155
4 2.58
3 1.94
13 8.39
0 0.00
0 0.00
135 87.10
20 12.90%
190  โรงเรียนบ้านท่าแดง 49
3 6.12
0 0.00
2 4.08
1 2.04
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
191  โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ 107
4 3.74
4 3.74
3 2.80
2 1.87
0 0.00
94 87.85
13 12.15%
192  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 42
1 2.38
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
193  โรงเรียนบ้านขามใต้ 34
1 2.94
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
194  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 102
3 2.94
0 0.00
7 6.86
1 0.98
1 0.98
90 88.24
12 11.76%
195  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 96
6 6.25
1 1.04
4 4.17
0 0.00
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
196  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 96
7 7.29
0 0.00
3 3.13
1 1.04
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
197  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 195
9 4.62
9 4.62
4 2.05
0 0.00
0 0.00
173 88.72
22 11.28%
198  โรงเรียนบ้านหนองบง 49
1 2.04
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
199  โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี 50
0 0.00
2 4.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
200  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 121
2 1.65
4 3.31
6 4.96
0 0.00
0 0.00
109 90.08
12 9.92%
201  โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 41
0 0.00
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
202  โรงเรียนบ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) 116
0 0.00
0 0.00
11 9.48
0 0.00
0 0.00
105 90.52
11 9.48%
203  โรงเรียนบ้านหนองขาม 171
7 4.09
9 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
155 90.64
16 9.36%
204  โรงเรียนบ้านละเลิงหิน 54
2 3.70
2 3.70
0 0.00
1 1.85
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
205  โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา 67
3 4.48
0 0.00
0 0.00
3 4.48
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
206  โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 91
0 0.00
0 0.00
8 8.79
0 0.00
0 0.00
83 91.21
8 8.79%
207  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ประทาย) 100
1 1.00
1 1.00
4 4.00
2 2.00
0 0.00
92 92.00
8 8.00%
208  โรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
209  โรงเรียนบ้านลุงประดู่ 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
210  โรงเรียนหนองบัวลอย 83
0 0.00
1 1.20
4 4.82
1 1.20
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
211  โรงเรียนอัมพวันวิทยา 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
212  โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป 152
4 2.63
1 0.66
5 3.29
0 0.00
0 0.00
142 93.42
10 6.58%
213  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 137
5 3.65
0 0.00
4 2.92
0 0.00
0 0.00
128 93.43
9 6.57%
214  โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน 83
2 2.41
1 1.20
2 2.41
0 0.00
0 0.00
78 93.98
5 6.02%
215  โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) 105
2 1.90
2 1.90
0 0.00
2 1.90
0 0.00
99 94.29
6 5.71%
216  โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 247
1 0.40
0 0.00
9 3.64
4 1.62
0 0.00
233 94.33
14 5.67%
217  โรงเรียนเพชรหนองขาม 305
5 1.64
0 0.00
12 3.93
0 0.00
0 0.00
288 94.43
17 5.57%
218  โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่น 55
1 1.82
1 1.82
1 1.82
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
219  โรงเรียนหนองปรือแก้ว 38
2 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
220  โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก 39
1 2.56
1 2.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
221  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 82
2 2.44
0 0.00
2 2.44
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
222  โรงเรียนบ้านโนนยอ 238
1 0.42
0 0.00
6 2.52
3 1.26
0 0.00
228 95.80
10 4.20%
223  โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
57 96.61
2 3.39%
224  โรงเรียนวัดบ้านหินตั้ง 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.72
0 0.00
57 98.28
1 1.72%
225  โรงเรียนหนองกุงวันชาติ 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  28,842 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,005 6.95
เตี้ย  749 2.60
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,061 10.61
ผอมและเตี้ย  414 1.44
อ้วนและเตี้ย  238 0.83
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,375 77.58
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,467 คน


22.42%


Powered By www.thaieducation.net