ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 7
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 225 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 225 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 50
18 36.00
0 0.00
11 22.00
0 0.00
0 0.00
21 42.00
29 58.00%
2  โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 66
21 31.82
1 1.52
4 6.06
12 18.18
0 0.00
28 42.42
38 57.58%
3  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 212
29 13.68
24 11.32
31 14.62
11 5.19
19 8.96
98 46.23
114 53.77%
4  โรงเรียนบ้านหนองห่าง 42
6 14.29
6 14.29
7 16.67
0 0.00
0 0.00
23 54.76
19 45.24%
5  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 105
16 15.24
15 14.29
11 10.48
3 2.86
2 1.90
58 55.24
47 44.76%
6  โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ 45
5 11.11
5 11.11
7 15.56
2 4.44
1 2.22
25 55.56
20 44.44%
7  โรงเรียนบ้านหนองโสน 48
16 33.33
0 0.00
4 8.33
0 0.00
1 2.08
27 56.25
21 43.75%
8  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 59
13 22.03
4 6.78
6 10.17
2 3.39
0 0.00
34 57.63
25 42.37%
9  โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 137
22 16.06
5 3.65
23 16.79
3 2.19
5 3.65
79 57.66
58 42.34%
10  โรงเรียนวัดบ้านหนองคู 68
3 4.41
11 16.18
11 16.18
3 4.41
0 0.00
40 58.82
28 41.18%
11  โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 84
12 14.29
3 3.57
17 20.24
2 2.38
0 0.00
50 59.52
34 40.48%
12  โรงเรียนบ้านช่องแมว 140
13 9.29
12 8.57
17 12.14
11 7.86
3 2.14
84 60.00
56 40.00%
13  โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 91
6 6.59
15 16.48
3 3.30
5 5.49
7 7.69
55 60.44
36 39.56%
14  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 159
27 16.98
6 3.77
14 8.81
0 0.00
13 8.18
99 62.26
60 37.74%
15  โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี 79
18 22.78
1 1.27
9 11.39
0 0.00
1 1.27
50 63.29
29 36.71%
16  โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 417
31 7.43
12 2.88
41 9.83
44 10.55
25 6.00
264 63.31
153 36.69%
17  โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน 109
21 19.27
0 0.00
18 16.51
0 0.00
0 0.00
70 64.22
39 35.78%
18  โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 160
9 5.63
8 5.00
26 16.25
7 4.38
7 4.38
103 64.38
57 35.63%
19  โรงเรียนบ้านป่าตะแบง 62
6 9.68
1 1.61
15 24.19
0 0.00
0 0.00
40 64.52
22 35.48%
20  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 105
7 6.67
0 0.00
13 12.38
9 8.57
8 7.62
68 64.76
37 35.24%
21  โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 137
7 5.11
22 16.06
18 13.14
1 0.73
0 0.00
89 64.96
48 35.04%
22  โรงเรียนบ้านซาด 66
8 12.12
3 4.55
6 9.09
4 6.06
2 3.03
43 65.15
23 34.85%
23  โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 111
24 21.62
3 2.70
11 9.91
0 0.00
0 0.00
73 65.77
38 34.23%
24  โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ 141
4 2.84
6 4.26
14 9.93
6 4.26
18 12.77
93 65.96
48 34.04%
25  โรงเรียนบ้านดอนแซะ 160
25 15.63
10 6.25
19 11.88
0 0.00
0 0.00
106 66.25
54 33.75%
26  โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย 85
10 11.76
9 10.59
8 9.41
1 1.18
0 0.00
57 67.06
28 32.94%
27  โรงเรียนบ้านหันเตย 82
8 9.76
1 1.22
18 21.95
0 0.00
0 0.00
55 67.07
27 32.93%
28  โรงเรียนบ้านดอนลำดวน 137
22 16.06
7 5.11
16 11.68
0 0.00
0 0.00
92 67.15
45 32.85%
29  โรงเรียนชุมชนประทาย 858
45 5.24
17 1.98
203 23.66
11 1.28
0 0.00
582 67.83
276 32.17%
30  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 115
18 15.65
5 4.35
11 9.57
3 2.61
0 0.00
78 67.83
37 32.17%
31  โรงเรียนบ้านลุงตามัน 271
78 28.78
1 0.37
8 2.95
0 0.00
0 0.00
184 67.90
87 32.10%
32  โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 144
20 13.89
9 6.25
14 9.72
3 2.08
0 0.00
98 68.06
46 31.94%
33  โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี 120
5 4.17
4 3.33
24 20.00
3 2.50
2 1.67
82 68.33
38 31.67%
34  โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา 92
9 9.78
13 14.13
6 6.52
1 1.09
0 0.00
63 68.48
29 31.52%
35  โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 52
7 13.46
2 3.85
7 13.46
0 0.00
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
36  โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 109
19 17.43
3 2.75
9 8.26
2 1.83
0 0.00
76 69.72
33 30.28%
37  โรงเรียนบ้านโนนรัง 231
28 12.12
23 9.96
18 7.79
0 0.00
0 0.00
162 70.13
69 29.87%
38  โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1181
65 5.50
19 1.61
172 14.56
0 0.00
95 8.04
830 70.28
351 29.72%
39  โรงเรียนจารย์ตำรา 143
7 4.90
4 2.80
8 5.59
10 6.99
13 9.09
101 70.63
42 29.37%
40  โรงเรียนช่องแมวพิทยา 123
8 6.50
13 10.57
14 11.38
1 0.81
0 0.00
87 70.73
36 29.27%
41  โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม 89
9 10.11
1 1.12
13 14.61
3 3.37
0 0.00
63 70.79
26 29.21%
42  โรงเรียนดอนมัน 138
9 6.52
2 1.45
28 20.29
1 0.72
0 0.00
98 71.01
40 28.99%
43  โรงเรียนบ้านสว่างนาดี 42
4 9.52
1 2.38
6 14.29
1 2.38
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
44  โรงเรียนบ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ" 309
38 12.30
15 4.85
31 10.03
4 1.29
0 0.00
221 71.52
88 28.48%
45  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 138
15 10.87
3 2.17
15 10.87
4 2.90
2 1.45
99 71.74
39 28.26%
46  โรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 25
7 28.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
47  โรงเรียนชุมชนโนนแดง 447
37 8.28
26 5.82
62 13.87
0 0.00
0 0.00
322 72.04
125 27.96%
48  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 68
7 10.29
0 0.00
7 10.29
2 2.94
3 4.41
49 72.06
19 27.94%
49  โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย 65
8 12.31
5 7.69
4 6.15
0 0.00
1 1.54
47 72.31
18 27.69%
50  โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี 99
10 10.10
0 0.00
6 6.06
4 4.04
7 7.07
72 72.73
27 27.27%
51  โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 122
3 2.46
5 4.10
25 20.49
0 0.00
0 0.00
89 72.95
33 27.05%
52  โรงเรียนบ้านโนนปีบ 26
0 0.00
1 3.85
6 23.08
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
53  โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 112
14 12.50
4 3.57
12 10.71
0 0.00
0 0.00
82 73.21
30 26.79%
54  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 71
3 4.23
8 11.27
8 11.27
0 0.00
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
55  โรงเรียนปราสาทหินนางรำ 42
8 19.05
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
56  โรงเรียนวัดปลักแรต 142
8 5.63
9 6.34
19 13.38
1 0.70
0 0.00
105 73.94
37 26.06%
57  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 146
30 20.55
1 0.68
7 4.79
0 0.00
0 0.00
108 73.97
38 26.03%
58  โรงเรียนบ้านหนองแสง 54
7 12.96
0 0.00
7 12.96
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
59  โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง 39
4 10.26
0 0.00
5 12.82
0 0.00
1 2.56
29 74.36
10 25.64%
60  โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 153
15 9.80
9 5.88
15 9.80
0 0.00
0 0.00
114 74.51
39 25.49%
61  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 220
17 7.73
20 9.09
12 5.45
6 2.73
1 0.45
164 74.55
56 25.45%
62  โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม 83
5 6.02
3 3.61
13 15.66
0 0.00
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
63  โรงเรียนห้วยบงวิทยา 120
4 3.33
8 6.67
18 15.00
0 0.00
0 0.00
90 75.00
30 25.00%
64  โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี 149
18 12.08
7 4.70
12 8.05
0 0.00
0 0.00
112 75.17
37 24.83%
65  โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ 150
12 8.00
7 4.67
18 12.00
0 0.00
0 0.00
113 75.33
37 24.67%
66  โรงเรียนบ้านจาบ 69
9 13.04
0 0.00
8 11.59
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
67  โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 126
15 11.90
2 1.59
13 10.32
1 0.79
0 0.00
95 75.40
31 24.60%
68  โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร 57
7 12.28
0 0.00
7 12.28
0 0.00
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
69  โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 478
27 5.65
19 3.97
67 14.02
2 0.42
2 0.42
361 75.52
117 24.48%
70  โรงเรียนบ้านโนนตาเถร 45
1 2.22
2 4.44
6 13.33
2 4.44
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
71  โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง 78
9 11.54
0 0.00
5 6.41
4 5.13
1 1.28
59 75.64
19 24.36%
72  โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค 113
9 7.96
4 3.54
14 12.39
0 0.00
0 0.00
86 76.11
27 23.89%
73  โรงเรียนพิกุลทอง 446
22 4.93
27 6.05
55 12.33
1 0.22
1 0.22
340 76.23
106 23.77%
74  โรงเรียนบ้านคล้า 59
2 3.39
3 5.08
6 10.17
2 3.39
1 1.69
45 76.27
14 23.73%
75  โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 174
5 2.87
13 7.47
22 12.64
0 0.00
1 0.57
133 76.44
41 23.56%
76  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 145
10 6.90
0 0.00
23 15.86
0 0.00
1 0.69
111 76.55
34 23.45%
77  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 77
4 5.19
5 6.49
6 7.79
3 3.90
0 0.00
59 76.62
18 23.38%
78  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 107
9 8.41
5 4.67
10 9.35
1 0.93
0 0.00
82 76.64
25 23.36%
79  โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา 90
7 7.78
0 0.00
14 15.56
0 0.00
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
80  โรงเรียนบ้านหนองตาด 116
2 1.72
8 6.90
15 12.93
2 1.72
0 0.00
89 76.72
27 23.28%
81  โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆประชาบำรุง) 100
6 6.00
2 2.00
14 14.00
1 1.00
0 0.00
77 77.00
23 23.00%
82  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 235
17 7.23
8 3.40
13 5.53
8 3.40
8 3.40
181 77.02
54 22.98%
83  โรงเรียนบ้านนาดี 35
4 11.43
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
84  โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง 167
8 4.79
5 2.99
25 14.97
0 0.00
0 0.00
129 77.25
38 22.75%
85  โรงเรียนสระประดู่ 115
0 0.00
1 0.87
25 21.74
0 0.00
0 0.00
89 77.39
26 22.61%
86  โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 116
3 2.59
6 5.17
5 4.31
6 5.17
6 5.17
90 77.59
26 22.41%
87  โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 296
24 8.11
8 2.70
30 10.14
3 1.01
1 0.34
230 77.70
66 22.30%
88  โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา 27
1 3.70
0 0.00
3 11.11
0 0.00
2 7.41
21 77.78
6 22.22%
89  โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 194
20 10.31
5 2.58
18 9.28
0 0.00
0 0.00
151 77.84
43 22.16%
90  โรงเรียนบ้านพุทรา 339
18 5.31
7 2.06
49 14.45
1 0.29
0 0.00
264 77.88
75 22.12%
91  โรงเรียนบ้านชีวาน 82
3 3.66
2 2.44
13 15.85
0 0.00
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
92  โรงเรียนบ้านศาลา 64
4 6.25
0 0.00
10 15.63
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
93  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 51
2 3.92
0 0.00
7 13.73
2 3.92
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
94  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 241
16 6.64
7 2.90
22 9.13
3 1.24
3 1.24
190 78.84
51 21.16%
95  โรงเรียนราษฎร์สโมสร 272
6 2.21
6 2.21
41 15.07
2 0.74
2 0.74
215 79.04
57 20.96%
96  โรงเรียนบ้านลุงประดู่ 43
4 9.30
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
97  โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 188
2 1.06
7 3.72
30 15.96
0 0.00
0 0.00
149 79.26
39 20.74%
98  โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์ 58
6 10.34
1 1.72
5 8.62
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
99  โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 68
4 5.88
3 4.41
7 10.29
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
100  โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 185
17 9.19
1 0.54
16 8.65
3 1.62
1 0.54
147 79.46
38 20.54%
101  โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา 128
7 5.47
0 0.00
12 9.38
1 0.78
6 4.69
102 79.69
26 20.31%
102  โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม 74
7 9.46
0 0.00
8 10.81
0 0.00
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
103  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 158
10 6.33
2 1.27
20 12.66
0 0.00
0 0.00
126 79.75
32 20.25%
104  โรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ" 190
1 0.53
3 1.58
34 17.89
0 0.00
0 0.00
152 80.00
38 20.00%
105  โรงเรียนบ้านถนน 56
1 1.79
2 3.57
8 14.29
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
106  โรงเรียนบ้านละโว้ 199
14 7.04
4 2.01
21 10.55
0 0.00
0 0.00
160 80.40
39 19.60%
107  โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 149
16 10.74
3 2.01
7 4.70
3 2.01
0 0.00
120 80.54
29 19.46%
108  โรงเรียนบ้านมาบป่าแดง 72
6 8.33
0 0.00
6 8.33
2 2.78
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
109  โรงเรียนบ้านโนนยอ 233
9 3.86
5 2.15
28 12.02
3 1.29
0 0.00
188 80.69
45 19.31%
110  โรงเรียนบ้านประทาย 95
3 3.16
3 3.16
12 12.63
0 0.00
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
111  โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 186
5 2.69
4 2.15
26 13.98
0 0.00
0 0.00
151 81.18
35 18.82%
112  โรงเรียนมะค่าสามัคคี 160
14 8.75
1 0.63
8 5.00
4 2.50
3 1.88
130 81.25
30 18.75%
113  โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา 48
7 14.58
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
114  โรงเรียนบ้านมะกอก 118
6 5.08
2 1.69
8 6.78
3 2.54
3 2.54
96 81.36
22 18.64%
115  โรงเรียนบ้านยางวิทยา 215
9 4.19
2 0.93
28 13.02
1 0.47
0 0.00
175 81.40
40 18.60%
116  โรงเรียนบ้านสะแกงาม 120
2 1.67
4 3.33
16 13.33
0 0.00
0 0.00
98 81.67
22 18.33%
117  โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) 44
0 0.00
0 0.00
8 18.18
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
118  โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ 165
16 9.70
3 1.82
11 6.67
0 0.00
0 0.00
135 81.82
30 18.18%
119  โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง 77
4 5.19
1 1.30
5 6.49
4 5.19
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
120  โรงเรียนโนนขุยสามัคคี 83
7 8.43
0 0.00
7 8.43
0 0.00
1 1.20
68 81.93
15 18.07%
121  โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 178
7 3.93
10 5.62
12 6.74
3 1.69
0 0.00
146 82.02
32 17.98%
122  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 84
2 2.38
3 3.57
10 11.90
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
123  โรงเรียนบ้านฝาง 28
0 0.00
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
124  โรงเรียนประโดกสามัคคี 73
5 6.85
2 2.74
6 8.22
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
125  โรงเรียนอรพิมวิทยา 135
4 2.96
8 5.93
12 8.89
0 0.00
0 0.00
111 82.22
24 17.78%
126  โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา 152
7 4.61
6 3.95
5 3.29
4 2.63
5 3.29
125 82.24
27 17.76%
127  โรงเรียนบ้านวังม่วง 62
3 4.84
1 1.61
7 11.29
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
128  โรงเรียนวัดโชติการาม 339
18 5.31
9 2.65
33 9.73
0 0.00
0 0.00
279 82.30
60 17.70%
129  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 130
4 3.08
0 0.00
12 9.23
1 0.77
6 4.62
107 82.31
23 17.69%
130  โรงเรียนแกสำโรงวิทยา 75
4 5.33
2 2.67
7 9.33
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
131  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 52
1 1.92
3 5.77
5 9.62
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
132  โรงเรียนโนนตูม 157
0 0.00
2 1.27
25 15.92
0 0.00
0 0.00
130 82.80
27 17.20%
133  โรงเรียนท่าเรือวิทยา 117
2 1.71
5 4.27
13 11.11
0 0.00
0 0.00
97 82.91
20 17.09%
134  โรงเรียนบ้านตลาดประดู่ 47
3 6.38
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
135  โรงเรียนวัดวังน้ำ 171
6 3.51
3 1.75
20 11.70
0 0.00
0 0.00
142 83.04
29 16.96%
136  โรงเรียนบ้านไพล 118
5 4.24
7 5.93
8 6.78
0 0.00
0 0.00
98 83.05
20 16.95%
137  โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา 95
0 0.00
4 4.21
12 12.63
0 0.00
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
138  โรงเรียนกุลโน 916
43 4.69
29 3.17
32 3.49
41 4.48
9 0.98
762 83.19
154 16.81%
139  โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 226
7 3.10
4 1.77
27 11.95
0 0.00
0 0.00
188 83.19
38 16.81%
140  โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ 119
7 5.88
3 2.52
7 5.88
3 2.52
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
141  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 247
8 3.24
9 3.64
24 9.72
0 0.00
0 0.00
206 83.40
41 16.60%
142  โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 67
1 1.49
1 1.49
9 13.43
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
143  โรงเรียนหนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ) 49
1 2.04
2 4.08
5 10.20
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
144  โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 132
2 1.52
8 6.06
11 8.33
0 0.00
0 0.00
111 84.09
21 15.91%
145  โรงเรียนบ้านตลาดไทร 114
3 2.63
4 3.51
11 9.65
0 0.00
0 0.00
96 84.21
18 15.79%
146  โรงเรียนอาสนาราม 152
11 7.24
3 1.97
10 6.58
0 0.00
0 0.00
128 84.21
24 15.79%
147  โรงเรียนบ้านกล้วย 166
14 8.43
4 2.41
8 4.82
0 0.00
0 0.00
140 84.34
26 15.66%
148  โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม 96
3 3.13
4 4.17
2 2.08
4 4.17
2 2.08
81 84.38
15 15.63%
149  โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม 84
3 3.57
0 0.00
10 11.90
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
150  โรงเรียนบ้านเตยกระโตน 123
4 3.25
4 3.25
11 8.94
0 0.00
0 0.00
104 84.55
19 15.45%
151  โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 157
7 4.46
1 0.64
15 9.55
0 0.00
1 0.64
133 84.71
24 15.29%
152  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ) 171
6 3.51
4 2.34
12 7.02
4 2.34
0 0.00
145 84.80
26 15.20%
153  โรงเรียนบ้านท่าแดง 53
3 5.66
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
154  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 199
10 5.03
6 3.02
13 6.53
1 0.50
0 0.00
169 84.92
30 15.08%
155  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 143
2 1.40
3 2.10
15 10.49
1 0.70
0 0.00
122 85.31
21 14.69%
156  โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 41
0 0.00
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
157  โรงเรียนหนองกรดวิทยา 48
1 2.08
2 4.17
4 8.33
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
158  โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์ 111
0 0.00
0 0.00
14 12.61
2 1.80
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
159  โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า 91
4 4.40
0 0.00
9 9.89
0 0.00
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
160  โรงเรียนบ้านโนนสูง 126
1 0.79
9 7.14
8 6.35
0 0.00
0 0.00
108 85.71
18 14.29%
161  โรงเรียนหนองกุงวันชาติ 63
4 6.35
2 3.17
3 4.76
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
162  โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา 190
6 3.16
1 0.53
20 10.53
0 0.00
0 0.00
163 85.79
27 14.21%
163  โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร 148
6 4.05
2 1.35
13 8.78
0 0.00
0 0.00
127 85.81
21 14.19%
164  โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) 107
0 0.00
0 0.00
15 14.02
0 0.00
0 0.00
92 85.98
15 14.02%
165  โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง 108
2 1.85
0 0.00
13 12.04
0 0.00
0 0.00
93 86.11
15 13.89%
166  โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 195
11 5.64
6 3.08
10 5.13
0 0.00
0 0.00
168 86.15
27 13.85%
167  โรงเรียนบ้านประสุข 240
10 4.17
5 2.08
18 7.50
0 0.00
0 0.00
207 86.25
33 13.75%
168  โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว 66
2 3.03
2 3.03
5 7.58
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
169  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 135
3 2.22
4 2.96
11 8.15
0 0.00
0 0.00
117 86.67
18 13.33%
170  โรงเรียนบ้านดอนยาว 135
6 4.44
2 1.48
9 6.67
1 0.74
0 0.00
117 86.67
18 13.33%
171  โรงเรียนบ้านหนองจานกุดกี่สามัคคี 98
5 5.10
0 0.00
8 8.16
0 0.00
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
172  โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 91
1 1.10
0 0.00
10 10.99
0 0.00
1 1.10
79 86.81
12 13.19%
173  โรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี 61
2 3.28
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
174  โรงเรียนบ้านหนองบัว 169
5 2.96
2 1.18
15 8.88
0 0.00
0 0.00
147 86.98
22 13.02%
175  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 131
5 3.82
5 3.82
7 5.34
0 0.00
0 0.00
114 87.02
17 12.98%
176  โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา 47
3 6.38
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
177  โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก 71
1 1.41
1 1.41
7 9.86
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
178  โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 73
2 2.74
0 0.00
7 9.59
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
179  โรงเรียนวัดจันทนาราม 183
6 3.28
0 0.00
16 8.74
0 0.00
0 0.00
161 87.98
22 12.02%
180  โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป 176
6 3.41
3 1.70
9 5.11
3 1.70
0 0.00
155 88.07
21 11.93%
181  โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี 63
2 3.17
1 1.59
4 6.35
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
182  โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย 126
3 2.38
2 1.59
8 6.35
1 0.79
0 0.00
112 88.89
14 11.11%
183  โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง 46
1 2.17
0 0.00
3 6.52
1 2.17
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
184  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 46
1 2.17
2 4.35
1 2.17
1 2.17
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
185  โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 112
2 1.79
3 2.68
3 2.68
0 0.00
4 3.57
100 89.29
12 10.71%
186  โรงเรียนบ้านทับควาย 38
2 5.26
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
187  โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ 320
7 2.19
7 2.19
18 5.63
1 0.31
0 0.00
287 89.69
33 10.31%
188  โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 88
0 0.00
0 0.00
9 10.23
0 0.00
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
189  โรงเรียนบ้านโสกดู่ 40
1 2.50
2 5.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
190  โรงเรียนบ้านหนองขาม 162
7 4.32
9 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
146 90.12
16 9.88%
191  โรงเรียนเมืองจากวิทยา 155
7 4.52
0 0.00
8 5.16
0 0.00
0 0.00
140 90.32
15 9.68%
192  โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 53
2 3.77
1 1.89
2 3.77
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
193  โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม 55
3 5.45
1 1.82
0 0.00
1 1.82
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
194  โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 247
0 0.00
0 0.00
17 6.88
5 2.02
0 0.00
225 91.09
22 8.91%
195  โรงเรียนบ้านดอนวัว 45
2 4.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.44
41 91.11
4 8.89%
196  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 48
1 2.08
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
197  โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี 52
0 0.00
1 1.92
3 5.77
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
198  โรงเรียนอัมพวันวิทยา 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
199  โรงเรียนบ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) 119
1 0.84
0 0.00
8 6.72
0 0.00
0 0.00
110 92.44
9 7.56%
200  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ลำทะเมนชัย) 81
1 1.23
1 1.23
4 4.94
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
201  โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่น 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.64
2 3.64
51 92.73
4 7.27%
202  โรงเรียนบ้านขามใต้ 29
1 3.45
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
203  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 102
0 0.00
0 0.00
2 1.96
0 0.00
5 4.90
95 93.14
7 6.86%
204  โรงเรียนวัดบ้านตำแย 117
3 2.56
1 0.85
3 2.56
1 0.85
0 0.00
109 93.16
8 6.84%
205  โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก 32
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
206  โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค 113
0 0.00
1 0.88
2 1.77
1 0.88
3 2.65
106 93.81
7 6.19%
207  โรงเรียนบ้านฝาผนัง 33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
208  โรงเรียนท่าลาด 315
1 0.32
8 2.54
9 2.86
1 0.32
0 0.00
296 93.97
19 6.03%
209  โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก 100
0 0.00
0 0.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
94 94.00
6 6.00%
210  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ประทาย) 104
5 4.81
1 0.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 94.23
6 5.77%
211  โรงเรียนบ้านละเลิงหิน 58
2 3.45
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
212  โรงเรียนเพชรหนองขาม 296
3 1.01
1 0.34
11 3.72
0 0.00
0 0.00
281 94.93
15 5.07%
213  โรงเรียนบ้านหนองยาง 80
0 0.00
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
214  โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน 85
1 1.18
0 0.00
1 1.18
2 2.35
0 0.00
81 95.29
4 4.71%
215  โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) 128
1 0.78
0 0.00
4 3.13
0 0.00
1 0.78
122 95.31
6 4.69%
216  โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร 86
0 0.00
0 0.00
4 4.65
0 0.00
0 0.00
82 95.35
4 4.65%
217  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 91
2 2.20
1 1.10
1 1.10
0 0.00
0 0.00
87 95.60
4 4.40%
218  โรงเรียนหนองปรือแก้ว 46
1 2.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.17
44 95.65
2 4.35%
219  โรงเรียนหนองบัวลอย 93
1 1.08
1 1.08
2 2.15
0 0.00
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
220  โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
221  โรงเรียนบ้านหนองบง 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
222  โรงเรียนจตุคามพิทยาคม 84
0 0.00
0 0.00
3 3.57
0 0.00
0 0.00
81 96.43
3 3.57%
223  โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา 53
1 1.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 98.11
1 1.89%
224  โรงเรียนวัดบ้านหินตั้ง 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.79
0 0.00
55 98.21
1 1.79%
225  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,657 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,819 6.13
เตี้ย  880 2.97
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,957 9.97
ผอมและเตี้ย  340 1.15
อ้วนและเตี้ย  322 1.09
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,339 78.70
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,318 คน


21.30%


Powered By www.thaieducation.net