ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 7
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 225 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 225 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 50
18 36.00
0 0.00
11 22.00
0 0.00
0 0.00
21 42.00
29 58.00%
2  โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 66
21 31.82
1 1.52
4 6.06
12 18.18
0 0.00
28 42.42
38 57.58%
3  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 212
29 13.68
24 11.32
31 14.62
11 5.19
19 8.96
98 46.23
114 53.77%
4  โรงเรียนบ้านหนองห่าง 42
6 14.29
6 14.29
7 16.67
0 0.00
0 0.00
23 54.76
19 45.24%
5  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 105
16 15.24
15 14.29
11 10.48
3 2.86
2 1.90
58 55.24
47 44.76%
6  โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ 45
5 11.11
5 11.11
7 15.56
2 4.44
1 2.22
25 55.56
20 44.44%
7  โรงเรียนบ้านหนองโสน 48
16 33.33
0 0.00
4 8.33
0 0.00
1 2.08
27 56.25
21 43.75%
8  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 59
13 22.03
4 6.78
6 10.17
2 3.39
0 0.00
34 57.63
25 42.37%
9  โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 137
22 16.06
5 3.65
23 16.79
3 2.19
5 3.65
79 57.66
58 42.34%
10  โรงเรียนวัดบ้านหนองคู 68
3 4.41
11 16.18
11 16.18
3 4.41
0 0.00
40 58.82
28 41.18%
11  โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 84
12 14.29
3 3.57
17 20.24
2 2.38
0 0.00
50 59.52
34 40.48%
12  โรงเรียนบ้านช่องแมว 140
13 9.29
12 8.57
17 12.14
11 7.86
3 2.14
84 60.00
56 40.00%
13  โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 91
6 6.59
15 16.48
3 3.30
5 5.49
7 7.69
55 60.44
36 39.56%
14  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 159
27 16.98
6 3.77
14 8.81
0 0.00
13 8.18
99 62.26
60 37.74%
15  โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี 79
18 22.78
1 1.27
9 11.39
0 0.00
1 1.27
50 63.29
29 36.71%
16  โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 417
31 7.43
12 2.88
41 9.83
44 10.55
25 6.00
264 63.31
153 36.69%
17  โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน 109
21 19.27
0 0.00
18 16.51
0 0.00
0 0.00
70 64.22
39 35.78%
18  โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 160
9 5.63
8 5.00
26 16.25
7 4.38
7 4.38
103 64.38
57 35.63%
19  โรงเรียนบ้านป่าตะแบง 62
6 9.68
1 1.61
15 24.19
0 0.00
0 0.00
40 64.52
22 35.48%
20  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 105
7 6.67
0 0.00
13 12.38
9 8.57
8 7.62
68 64.76
37 35.24%
21  โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 137
7 5.11
22 16.06
18 13.14
1 0.73
0 0.00
89 64.96
48 35.04%
22  โรงเรียนบ้านซาด 66
8 12.12
3 4.55
6 9.09
4 6.06
2 3.03
43 65.15
23 34.85%
23  โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 111
24 21.62
3 2.70
11 9.91
0 0.00
0 0.00
73 65.77
38 34.23%
24  โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ 141
4 2.84
6 4.26
14 9.93
6 4.26
18 12.77
93 65.96
48 34.04%
25  โรงเรียนบ้านดอนแซะ 160
25 15.63
10 6.25
19 11.88
0 0.00
0 0.00
106 66.25
54 33.75%
26  โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย 85
10 11.76
9 10.59
8 9.41
1 1.18
0 0.00
57 67.06
28 32.94%
27  โรงเรียนบ้านหันเตย 82
8 9.76
1 1.22
18 21.95
0 0.00
0 0.00
55 67.07
27 32.93%
28  โรงเรียนบ้านดอนลำดวน 137
22 16.06
7 5.11
16 11.68
0 0.00
0 0.00
92 67.15
45 32.85%
29  โรงเรียนชุมชนประทาย 858
45 5.24
17 1.98
203 23.66
11 1.28
0 0.00
582 67.83
276 32.17%
30  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 115
18 15.65
5 4.35
11 9.57
3 2.61
0 0.00
78 67.83
37 32.17%
31  โรงเรียนบ้านลุงตามัน 271
78 28.78
1 0.37
8 2.95
0 0.00
0 0.00
184 67.90
87 32.10%
32  โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 144
20 13.89
9 6.25
14 9.72
3 2.08
0 0.00
98 68.06
46 31.94%
33  โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี 120
5 4.17
4 3.33
24 20.00
3 2.50
2 1.67
82 68.33
38 31.67%
34  โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา 92
9 9.78
13 14.13
6 6.52
1 1.09
0 0.00
63 68.48
29 31.52%
35  โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 52
7 13.46
2 3.85
7 13.46
0 0.00
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
36  โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 109
19 17.43
3 2.75
9 8.26
2 1.83
0 0.00
76 69.72
33 30.28%
37  โรงเรียนบ้านโนนรัง 231
28 12.12
23 9.96
18 7.79
0 0.00
0 0.00
162 70.13
69 29.87%
38  โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1181
65 5.50
19 1.61
172 14.56
0 0.00
95 8.04
830 70.28
351 29.72%
39  โรงเรียนจารย์ตำรา 143
7 4.90
4 2.80
8 5.59
10 6.99
13 9.09
101 70.63
42 29.37%
40  โรงเรียนช่องแมวพิทยา 123
8 6.50
13 10.57
14 11.38
1 0.81
0 0.00
87 70.73
36 29.27%
41  โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม 89
9 10.11
1 1.12
13 14.61
3 3.37
0 0.00
63 70.79
26 29.21%
42  โรงเรียนดอนมัน 138
9 6.52
2 1.45
28 20.29
1 0.72
0 0.00
98 71.01
40 28.99%
43  โรงเรียนบ้านสว่างนาดี 42
4 9.52
1 2.38
6 14.29
1 2.38
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
44  โรงเรียนบ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ" 309
38 12.30
15 4.85
31 10.03
4 1.29
0 0.00
221 71.52
88 28.48%
45  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 138
15 10.87
3 2.17
15 10.87
4 2.90
2 1.45
99 71.74
39 28.26%
46  โรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 25
7 28.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
47  โรงเรียนชุมชนโนนแดง 447
37 8.28
26 5.82
62 13.87
0 0.00
0 0.00
322 72.04
125 27.96%
48  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 68
7 10.29
0 0.00
7 10.29
2 2.94
3 4.41
49 72.06
19 27.94%
49  โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย 65
8 12.31
5 7.69
4 6.15
0 0.00
1 1.54
47 72.31
18 27.69%
50  โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี 99
10 10.10
0 0.00
6 6.06
4 4.04
7 7.07
72 72.73
27 27.27%
51  โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 122
3 2.46
5 4.10
25 20.49
0 0.00
0 0.00
89 72.95
33 27.05%
52  โรงเรียนบ้านโนนปีบ 26
0 0.00
1 3.85
6 23.08
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
53  โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 112
14 12.50
4 3.57
12 10.71
0 0.00
0 0.00
82 73.21
30 26.79%
54  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 71
3 4.23
8 11.27
8 11.27
0 0.00
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
55  โรงเรียนปราสาทหินนางรำ 42
8 19.05
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
56  โรงเรียนวัดปลักแรต 142
8 5.63
9 6.34
19 13.38
1 0.70
0 0.00
105 73.94
37 26.06%
57  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 146
30 20.55
1 0.68
7 4.79
0 0.00
0 0.00
108 73.97
38 26.03%
58  โรงเรียนบ้านหนองแสง 54
7 12.96
0 0.00
7 12.96
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
59  โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง 39
4 10.26
0 0.00
5 12.82
0 0.00
1 2.56
29 74.36
10 25.64%
60  โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 153
15 9.80
9 5.88
15 9.80
0 0.00
0 0.00
114 74.51
39 25.49%
61  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 220
17 7.73
20 9.09
12 5.45
6 2.73
1 0.45
164 74.55
56 25.45%
62  โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม 83
5 6.02
3 3.61
13 15.66
0 0.00
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
63  โรงเรียนห้วยบงวิทยา 120
4 3.33
8 6.67
18 15.00
0 0.00
0 0.00
90 75.00
30 25.00%
64  โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี 149
18 12.08
7 4.70
12 8.05
0 0.00
0 0.00
112 75.17
37 24.83%
65  โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ 150
12 8.00
7 4.67
18 12.00
0 0.00
0 0.00
113 75.33
37 24.67%
66  โรงเรียนบ้านจาบ 69
9 13.04
0 0.00
8 11.59
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
67  โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 126
15 11.90
2 1.59
13 10.32
1 0.79
0 0.00
95 75.40
31 24.60%
68  โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร 57
7 12.28
0 0.00
7 12.28
0 0.00
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
69  โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 478
27 5.65
19 3.97
67 14.02
2 0.42
2 0.42
361 75.52
117 24.48%
70  โรงเรียนบ้านโนนตาเถร 45
1 2.22
2 4.44
6 13.33
2 4.44
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
71  โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง 78
9 11.54
0 0.00
5 6.41
4 5.13
1 1.28
59 75.64
19 24.36%
72  โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค 113
9 7.96
4 3.54
14 12.39
0 0.00
0 0.00
86 76.11
27 23.89%
73  โรงเรียนพิกุลทอง 446
22 4.93
27 6.05
55 12.33
1 0.22
1 0.22
340 76.23
106 23.77%
74  โรงเรียนบ้านคล้า 59
2 3.39
3 5.08
6 10.17
2 3.39
1 1.69
45 76.27
14 23.73%
75  โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 174
5 2.87
13 7.47
22 12.64
0 0.00
1 0.57
133 76.44
41 23.56%
76  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 145
10 6.90
0 0.00
23 15.86
0 0.00
1 0.69
111 76.55
34 23.45%
77  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 77
4 5.19
5 6.49
6 7.79
3 3.90
0 0.00
59 76.62
18 23.38%
78  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 107
9 8.41
5 4.67
10 9.35
1 0.93
0 0.00
82 76.64
25 23.36%
79  โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา 90
7 7.78
0 0.00
14 15.56
0 0.00
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
80  โรงเรียนบ้านหนองตาด 116
2 1.72
8 6.90
15 12.93
2 1.72
0 0.00
89 76.72
27 23.28%
81  โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆประชาบำรุง) 100
6 6.00
2 2.00
14 14.00
1 1.00
0 0.00
77 77.00
23 23.00%
82  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 235
17 7.23
8 3.40
13 5.53
8 3.40
8 3.40
181 77.02
54 22.98%
83  โรงเรียนบ้านนาดี 35
4 11.43
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
84  โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง 167
8 4.79
5 2.99
25 14.97
0 0.00
0 0.00
129 77.25
38 22.75%
85  โรงเรียนสระประดู่ 115
0 0.00
1 0.87
25 21.74
0 0.00
0 0.00
89 77.39
26 22.61%
86  โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 116
3 2.59
6 5.17
5 4.31
6 5.17
6 5.17
90 77.59
26 22.41%
87  โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 296
24 8.11
8 2.70
30 10.14
3 1.01
1 0.34
230 77.70
66 22.30%
88  โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา 27
1 3.70
0 0.00
3 11.11
0 0.00
2 7.41
21 77.78
6 22.22%
89  โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 194
20 10.31
5 2.58
18 9.28
0 0.00
0 0.00
151 77.84
43 22.16%
90  โรงเรียนบ้านพุทรา 339
18 5.31
7 2.06
49 14.45
1 0.29
0 0.00
264 77.88
75 22.12%
91  โรงเรียนบ้านชีวาน 82
3 3.66
2 2.44
13 15.85
0 0.00
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
92  โรงเรียนบ้านศาลา 64
4 6.25
0 0.00
10 15.63
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
93  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 51
2 3.92
0 0.00
7 13.73
2 3.92
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
94  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 241
16 6.64
7 2.90
22 9.13
3 1.24
3 1.24
190 78.84
51 21.16%
95  โรงเรียนราษฎร์สโมสร 272
6 2.21
6 2.21
41 15.07
2 0.74
2 0.74
215 79.04
57 20.96%
96  โรงเรียนบ้านลุงประดู่ 43
4 9.30
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
97  โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 188
2 1.06
7 3.72
30 15.96
0 0.00
0 0.00
149 79.26
39 20.74%
98  โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์ 58
6 10.34
1 1.72
5 8.62
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
99  โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 68
4 5.88
3 4.41
7 10.29
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
100  โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 185
17 9.19
1 0.54
16 8.65
3 1.62
1 0.54
147 79.46
38 20.54%
101  โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา 128
7 5.47
0 0.00
12 9.38
1 0.78
6 4.69
102 79.69
26 20.31%
102  โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม 74
7 9.46
0 0.00
8 10.81
0 0.00
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
103  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 158
10 6.33
2 1.27
20 12.66
0 0.00
0 0.00
126 79.75
32 20.25%
104  โรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ" 190
1 0.53
3 1.58
34 17.89
0 0.00
0 0.00
152 80.00
38 20.00%
105  โรงเรียนบ้านถนน 56
1 1.79
2 3.57
8 14.29
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
106  โรงเรียนบ้านละโว้ 199
14 7.04
4 2.01
21 10.55
0 0.00
0 0.00
160 80.40
39 19.60%
107  โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 149
16 10.74
3 2.01
7 4.70
3 2.01
0 0.00
120 80.54
29 19.46%
108  โรงเรียนบ้านมาบป่าแดง 72
6 8.33
0 0.00
6 8.33
2 2.78
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
109  โรงเรียนบ้านโนนยอ 233
9 3.86
5 2.15
28 12.02
3 1.29
0 0.00
188 80.69
45 19.31%
110  โรงเรียนบ้านประทาย 95
3 3.16
3 3.16
12 12.63
0 0.00
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
111  โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 186
5 2.69
4 2.15
26 13.98
0 0.00
0 0.00
151 81.18
35 18.82%
112  โรงเรียนมะค่าสามัคคี 160
14 8.75
1 0.63
8 5.00
4 2.50
3 1.88
130 81.25
30 18.75%
113  โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา 48
7 14.58
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
114  โรงเรียนบ้านมะกอก 118
6 5.08
2 1.69
8 6.78
3 2.54
3 2.54
96 81.36
22 18.64%
115  โรงเรียนบ้านยางวิทยา 215
9 4.19
2 0.93
28 13.02
1 0.47
0 0.00
175 81.40
40 18.60%
116  โรงเรียนบ้านสะแกงาม 120
2 1.67
4 3.33
16 13.33
0 0.00
0 0.00
98 81.67
22 18.33%
117  โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) 44
0 0.00
0 0.00
8 18.18
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
118  โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ 165
16 9.70
3 1.82
11 6.67
0 0.00
0 0.00
135 81.82
30 18.18%
119  โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง 77
4 5.19
1 1.30
5 6.49
4 5.19
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
120  โรงเรียนโนนขุยสามัคคี 83
7 8.43
0 0.00
7 8.43
0 0.00
1 1.20
68 81.93
15 18.07%
121  โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 178
7 3.93
10 5.62
12 6.74
3 1.69
0 0.00
146 82.02
32 17.98%
122  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 84
2 2.38
3 3.57
10 11.90
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
123  โรงเรียนบ้านฝาง 28
0 0.00
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
124  โรงเรียนประโดกสามัคคี 73
5 6.85
2 2.74
6 8.22
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
125  โรงเรียนอรพิมวิทยา 135
4 2.96
8 5.93
12 8.89
0 0.00
0 0.00
111 82.22
24 17.78%
126  โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา 152
7 4.61
6 3.95
5 3.29
4 2.63
5 3.29
125 82.24
27 17.76%
127  โรงเรียนบ้านวังม่วง 62
3 4.84
1 1.61
7 11.29
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
128  โรงเรียนวัดโชติการาม 339
18 5.31
9 2.65
33 9.73
0 0.00
0 0.00
279 82.30
60 17.70%
129  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 130
4 3.08
0 0.00
12 9.23
1 0.77
6 4.62
107 82.31
23 17.69%
130  โรงเรียนแกสำโรงวิทยา 75
4 5.33
2 2.67
7 9.33
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
131  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 52
1 1.92
3 5.77
5 9.62
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
132  โรงเรียนโนนตูม 157
0 0.00
2 1.27
25 15.92
0 0.00
0 0.00
130 82.80
27 17.20%
133  โรงเรียนท่าเรือวิทยา 117
2 1.71
5 4.27
13 11.11
0 0.00
0 0.00
97 82.91
20 17.09%
134  โรงเรียนบ้านตลาดประดู่ 47
3 6.38
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
135  โรงเรียนวัดวังน้ำ 171
6 3.51
3 1.75
20 11.70
0 0.00
0 0.00
142 83.04
29 16.96%
136  โรงเรียนบ้านไพล 118
5 4.24
7 5.93
8 6.78
0 0.00
0 0.00
98 83.05
20 16.95%
137  โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา 95
0 0.00
4 4.21
12 12.63
0 0.00
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
138  โรงเรียนกุลโน 916
43 4.69
29 3.17
32 3.49
41 4.48
9 0.98
762 83.19
154 16.81%
139  โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 226
7 3.10
4 1.77
27 11.95
0 0.00
0 0.00
188 83.19
38 16.81%
140  โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ 119
7 5.88
3 2.52
7 5.88
3 2.52
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
141  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 247
8 3.24
9 3.64
24 9.72
0 0.00
0 0.00
206 83.40
41 16.60%
142  โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 67
1 1.49
1 1.49
9 13.43
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
143  โรงเรียนหนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ) 49
1 2.04
2 4.08
5 10.20
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
144  โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 132
2 1.52
8 6.06
11 8.33
0 0.00
0 0.00
111 84.09
21 15.91%
145  โรงเรียนบ้านตลาดไทร 114
3 2.63
4 3.51
11 9.65
0 0.00
0 0.00
96 84.21
18 15.79%
146  โรงเรียนอาสนาราม 152
11 7.24
3 1.97
10 6.58
0 0.00
0 0.00
128 84.21
24 15.79%
147  โรงเรียนบ้านกล้วย 166
14 8.43
4 2.41
8 4.82
0 0.00
0 0.00
140 84.34
26 15.66%
148  โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม 96
3 3.13
4 4.17
2 2.08
4 4.17
2 2.08
81 84.38
15 15.63%
149  โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม 84
3 3.57
0 0.00
10 11.90
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
150  โรงเรียนบ้านเตยกระโตน 123
4 3.25
4 3.25
11 8.94
0 0.00
0 0.00
104 84.55
19 15.45%
151  โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 157
7 4.46
1 0.64
15 9.55
0 0.00
1 0.64
133 84.71
24 15.29%
152  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ) 171
6 3.51
4 2.34
12 7.02
4 2.34
0 0.00
145 84.80
26 15.20%
153  โรงเรียนบ้านท่าแดง 53
3 5.66
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
154  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 199
10 5.03
6 3.02
13 6.53
1 0.50
0 0.00
169 84.92
30 15.08%
155  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 143
2 1.40
3 2.10
15 10.49
1 0.70
0 0.00
122 85.31
21 14.69%
156  โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 41
0 0.00
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
157  โรงเรียนหนองกรดวิทยา 48
1 2.08
2 4.17
4 8.33
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
158  โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์ 111
0 0.00
0 0.00
14 12.61
2 1.80
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
159  โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า 91
4 4.40
0 0.00
9 9.89
0 0.00
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
160  โรงเรียนบ้านโนนสูง 126
1 0.79
9 7.14
8 6.35
0 0.00
0 0.00
108 85.71
18 14.29%
161  โรงเรียนหนองกุงวันชาติ 63
4 6.35
2 3.17
3 4.76
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
162  โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา 190
6 3.16
1 0.53
20 10.53
0 0.00
0 0.00
163 85.79
27 14.21%
163  โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร 148
6 4.05
2 1.35
13 8.78
0 0.00
0 0.00
127 85.81
21 14.19%
164  โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) 107
0 0.00
0 0.00
15 14.02
0 0.00
0 0.00
92 85.98
15 14.02%
165  โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง 108
2 1.85
0 0.00
13 12.04
0 0.00
0 0.00
93 86.11
15 13.89%
166  โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 195
11 5.64
6 3.08
10 5.13
0 0.00
0 0.00
168 86.15
27 13.85%
167  โรงเรียนบ้านประสุข 240
10 4.17
5 2.08
18 7.50
0 0.00
0 0.00
207 86.25
33 13.75%
168  โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว 66
2 3.03
2 3.03
5 7.58
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
169  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 135
3 2.22
4 2.96
11 8.15
0 0.00
0 0.00
117 86.67
18 13.33%
170  โรงเรียนบ้านดอนยาว 135
6 4.44
2 1.48
9 6.67
1 0.74
0 0.00
117 86.67
18 13.33%
171  โรงเรียนบ้านหนองจาน 98
5 5.10
0 0.00
8 8.16
0 0.00
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
172  โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 91
1 1.10
0 0.00
10 10.99
0 0.00
1 1.10
79 86.81
12 13.19%
173  โรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี 61
2 3.28
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
174  โรงเรียนบ้านหนองบัว 169
5 2.96
2 1.18
15 8.88
0 0.00
0 0.00
147 86.98
22 13.02%
175  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 131
5 3.82
5 3.82
7 5.34
0 0.00
0 0.00
114 87.02
17 12.98%
176  โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา 47
3 6.38
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
177  โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก 71
1 1.41
1 1.41
7 9.86
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
178  โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 73
2 2.74
0 0.00
7 9.59
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
179  โรงเรียนวัดจันทนาราม 183
6 3.28
0 0.00
16 8.74
0 0.00
0 0.00
161 87.98
22 12.02%
180  โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป 176
6 3.41
3 1.70
9 5.11
3 1.70
0 0.00
155 88.07
21 11.93%
181  โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี 63
2 3.17
1 1.59
4 6.35
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
182  โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย 126
3 2.38
2 1.59
8 6.35
1 0.79
0 0.00
112 88.89
14 11.11%
183  โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง 46
1 2.17
0 0.00
3 6.52
1 2.17
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
184  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 46
1 2.17
2 4.35
1 2.17
1 2.17
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
185  โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 112
2 1.79
3 2.68
3 2.68
0 0.00
4 3.57
100 89.29
12 10.71%
186  โรงเรียนบ้านทับควาย 38
2 5.26
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
187  โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ 320
7 2.19
7 2.19
18 5.63
1 0.31
0 0.00
287 89.69
33 10.31%
188  โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 88
0 0.00
0 0.00
9 10.23
0 0.00
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
189  โรงเรียนบ้านโสกดู่ 40
1 2.50
2 5.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
190  โรงเรียนบ้านหนองขาม 162
7 4.32
9 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
146 90.12
16 9.88%
191  โรงเรียนเมืองจากวิทยา 155
7 4.52
0 0.00
8 5.16
0 0.00
0 0.00
140 90.32
15 9.68%
192  โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 53
2 3.77
1 1.89
2 3.77
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
193  โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม 55
3 5.45
1 1.82
0 0.00
1 1.82
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
194  โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 247
0 0.00
0 0.00
17 6.88
5 2.02
0 0.00
225 91.09
22 8.91%
195  โรงเรียนบ้านดอนวัว 45
2 4.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.44
41 91.11
4 8.89%
196  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 48
1 2.08
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
197  โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี 52
0 0.00
1 1.92
3 5.77
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
198  โรงเรียนอัมพวันวิทยา 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
199  โรงเรียนบ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) 119
1 0.84
0 0.00
8 6.72
0 0.00
0 0.00
110 92.44
9 7.56%
200  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ลำทะเมนชัย) 81
1 1.23
1 1.23
4 4.94
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
201  โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่น 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.64
2 3.64
51 92.73
4 7.27%
202  โรงเรียนบ้านขามใต้ 29
1 3.45
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
203  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 102
0 0.00
0 0.00
2 1.96
0 0.00
5 4.90
95 93.14
7 6.86%
204  โรงเรียนวัดบ้านตำแย 117
3 2.56
1 0.85
3 2.56
1 0.85
0 0.00
109 93.16
8 6.84%
205  โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก 32
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
206  โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค 113
0 0.00
1 0.88
2 1.77
1 0.88
3 2.65
106 93.81
7 6.19%
207  โรงเรียนบ้านฝาผนัง 33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
208  โรงเรียนท่าลาด 315
1 0.32
8 2.54
9 2.86
1 0.32
0 0.00
296 93.97
19 6.03%
209  โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก 100
0 0.00
0 0.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
94 94.00
6 6.00%
210  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ประทาย) 104
5 4.81
1 0.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 94.23
6 5.77%
211  โรงเรียนบ้านละเลิงหิน 58
2 3.45
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
212  โรงเรียนเพชรหนองขาม 296
3 1.01
1 0.34
11 3.72
0 0.00
0 0.00
281 94.93
15 5.07%
213  โรงเรียนบ้านหนองยาง 80
0 0.00
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
214  โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน 85
1 1.18
0 0.00
1 1.18
2 2.35
0 0.00
81 95.29
4 4.71%
215  โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) 128
1 0.78
0 0.00
4 3.13
0 0.00
1 0.78
122 95.31
6 4.69%
216  โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร 86
0 0.00
0 0.00
4 4.65
0 0.00
0 0.00
82 95.35
4 4.65%
217  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 91
2 2.20
1 1.10
1 1.10
0 0.00
0 0.00
87 95.60
4 4.40%
218  โรงเรียนหนองปรือแก้ว 46
1 2.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.17
44 95.65
2 4.35%
219  โรงเรียนหนองบัวลอย 93
1 1.08
1 1.08
2 2.15
0 0.00
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
220  โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
221  โรงเรียนบ้านหนองบง 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
222  โรงเรียนจตุคามพิทยาคม 84
0 0.00
0 0.00
3 3.57
0 0.00
0 0.00
81 96.43
3 3.57%
223  โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา 53
1 1.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 98.11
1 1.89%
224  โรงเรียนวัดบ้านหินตั้ง 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.79
0 0.00
55 98.21
1 1.79%
225  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,657 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,819 6.13
เตี้ย  880 2.97
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,957 9.97
ผอมและเตี้ย  340 1.15
อ้วนและเตี้ย  322 1.09
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,339 78.70
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,318 คน


21.30%


Powered By www.thaieducation.net