ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 225 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 225 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 66
24 36.36
2 3.03
4 6.06
13 19.70
0 0.00
23 34.85
43 65.15%
2  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 50
18 36.00
0 0.00
11 22.00
0 0.00
0 0.00
21 42.00
29 58.00%
3  โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 141
31 21.99
10 7.09
28 19.86
4 2.84
6 4.26
62 43.97
79 56.03%
4  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 211
28 13.27
24 11.37
32 15.17
11 5.21
18 8.53
98 46.45
113 53.55%
5  โรงเรียนบ้านป่าตะแบง 61
9 14.75
1 1.64
18 29.51
1 1.64
0 0.00
32 52.46
29 47.54%
6  โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 91
2 2.20
20 21.98
11 12.09
5 5.49
5 5.49
48 52.75
43 47.25%
7  โรงเรียนบ้านหนองห่าง 42
6 14.29
6 14.29
7 16.67
0 0.00
0 0.00
23 54.76
19 45.24%
8  โรงเรียนบ้านหนองโสน 48
16 33.33
0 0.00
4 8.33
0 0.00
1 2.08
27 56.25
21 43.75%
9  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 101
15 14.85
14 13.86
10 9.90
3 2.97
2 1.98
57 56.44
44 43.56%
10  โรงเรียนบ้านช่องแมว 140
12 8.57
12 8.57
19 13.57
13 9.29
4 2.86
80 57.14
60 42.86%
11  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 59
15 25.42
2 3.39
5 8.47
3 5.08
0 0.00
34 57.63
25 42.37%
12  โรงเรียนบ้านโนนตาเถร 45
1 2.22
5 11.11
8 17.78
3 6.67
2 4.44
26 57.78
19 42.22%
13  โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ 45
6 13.33
4 8.89
9 20.00
0 0.00
0 0.00
26 57.78
19 42.22%
14  โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 84
13 15.48
3 3.57
17 20.24
2 2.38
0 0.00
49 58.33
35 41.67%
15  โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 159
11 6.92
7 4.40
33 20.75
7 4.40
8 5.03
93 58.49
66 41.51%
16  โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 111
31 27.93
4 3.60
10 9.01
0 0.00
0 0.00
66 59.46
45 40.54%
17  โรงเรียนวัดบ้านหนองคู 68
5 7.35
9 13.24
10 14.71
3 4.41
0 0.00
41 60.29
27 39.71%
18  โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 126
28 22.22
3 2.38
17 13.49
1 0.79
1 0.79
76 60.32
50 39.68%
19  โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 414
33 7.97
14 3.38
41 9.90
47 11.35
26 6.28
253 61.11
161 38.89%
20  โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี 79
20 25.32
1 1.27
8 10.13
0 0.00
1 1.27
49 62.03
30 37.97%
21  โรงเรียนชุมชนประทาย 857
83 9.68
50 5.83
158 18.44
33 3.85
0 0.00
533 62.19
324 37.81%
22  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 105
7 6.67
0 0.00
14 13.33
9 8.57
9 8.57
66 62.86
39 37.14%
23  โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน 109
22 20.18
0 0.00
18 16.51
0 0.00
0 0.00
69 63.30
40 36.70%
24  โรงเรียนบ้านซาด 66
9 13.64
3 4.55
6 9.09
4 6.06
2 3.03
42 63.64
24 36.36%
25  โรงเรียนบ้านลุงตามัน 271
89 32.84
1 0.37
8 2.95
0 0.00
0 0.00
173 63.84
98 36.16%
26  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 158
21 13.29
4 2.53
16 10.13
4 2.53
12 7.59
101 63.92
57 36.08%
27  โรงเรียนมะค่าสามัคคี 161
15 9.32
4 2.48
19 11.80
9 5.59
11 6.83
103 63.98
58 36.02%
28  โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 171
19 11.11
14 8.19
26 15.20
1 0.58
1 0.58
110 64.33
61 35.67%
29  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 221
30 13.57
22 9.95
18 8.14
7 3.17
1 0.45
143 64.71
78 35.29%
30  โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี 120
5 4.17
6 5.00
23 19.17
4 3.33
3 2.50
79 65.83
41 34.17%
31  โรงเรียนบ้านหันเตย 82
11 13.41
1 1.22
16 19.51
0 0.00
0 0.00
54 65.85
28 34.15%
32  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 68
15 22.06
0 0.00
8 11.76
0 0.00
0 0.00
45 66.18
23 33.82%
33  โรงเรียนบ้านโนนรัง 231
34 14.72
24 10.39
19 8.23
0 0.00
0 0.00
154 66.67
77 33.33%
34  โรงเรียนดอนมัน 138
19 13.77
4 2.90
22 15.94
1 0.72
0 0.00
92 66.67
46 33.33%
35  โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา 27
4 14.81
0 0.00
3 11.11
0 0.00
2 7.41
18 66.67
9 33.33%
36  โรงเรียนบ้านดอนแซะ 159
20 12.58
12 7.55
21 13.21
0 0.00
0 0.00
106 66.67
53 33.33%
37  โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย 85
10 11.76
9 10.59
8 9.41
1 1.18
0 0.00
57 67.06
28 32.94%
38  โรงเรียนบ้านดอนลำดวน 135
22 16.30
8 5.93
14 10.37
0 0.00
0 0.00
91 67.41
44 32.59%
39  โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม 89
7 7.87
1 1.12
19 21.35
2 2.25
0 0.00
60 67.42
29 32.58%
40  โรงเรียนบ้านโนนสูง 126
3 2.38
22 17.46
16 12.70
0 0.00
0 0.00
85 67.46
41 32.54%
41  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 146
39 26.71
1 0.68
7 4.79
0 0.00
0 0.00
99 67.81
47 32.19%
42  โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 144
20 13.89
9 6.25
14 9.72
3 2.08
0 0.00
98 68.06
46 31.94%
43  โรงเรียนช่องแมวพิทยา 123
8 6.50
13 10.57
17 13.82
1 0.81
0 0.00
84 68.29
39 31.71%
44  โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 132
15 11.36
8 6.06
18 13.64
0 0.00
0 0.00
91 68.94
41 31.06%
45  โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 52
7 13.46
2 3.85
7 13.46
0 0.00
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
46  โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 108
19 17.59
3 2.78
9 8.33
2 1.85
0 0.00
75 69.44
33 30.56%
47  โรงเรียนบ้านหนองตาด 117
3 2.56
9 7.69
21 17.95
2 1.71
0 0.00
82 70.09
35 29.91%
48  โรงเรียนจารย์ตำรา 143
7 4.90
4 2.80
8 5.59
10 6.99
13 9.09
101 70.63
42 29.37%
49  โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 116
3 2.59
10 8.62
7 6.03
9 7.76
5 4.31
82 70.69
34 29.31%
50  โรงเรียนพิกุลทอง 447
43 9.62
27 6.04
58 12.98
2 0.45
1 0.22
316 70.69
131 29.31%
51  โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 185
28 15.14
2 1.08
21 11.35
2 1.08
1 0.54
131 70.81
54 29.19%
52  โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 194
30 15.46
5 2.58
20 10.31
1 0.52
0 0.00
138 71.13
56 28.87%
53  โรงเรียนหนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ) 49
10 20.41
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
54  โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ 141
3 2.13
6 4.26
10 7.09
6 4.26
15 10.64
101 71.63
40 28.37%
55  โรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 25
7 28.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
56  โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา 152
10 6.58
10 6.58
8 5.26
5 3.29
9 5.92
110 72.37
42 27.63%
57  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 145
12 8.28
0 0.00
27 18.62
0 0.00
1 0.69
105 72.41
40 27.59%
58  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 138
15 10.87
2 1.45
16 11.59
4 2.90
1 0.72
100 72.46
38 27.54%
59  โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 483
29 6.00
16 3.31
81 16.77
5 1.04
2 0.41
350 72.46
133 27.54%
60  โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี 99
10 10.10
0 0.00
6 6.06
4 4.04
7 7.07
72 72.73
27 27.27%
61  โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง 77
7 9.09
2 2.60
5 6.49
6 7.79
1 1.30
56 72.73
21 27.27%
62  โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1176
45 3.83
15 1.28
161 13.69
0 0.00
99 8.42
856 72.79
320 27.21%
63  โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 122
3 2.46
5 4.10
25 20.49
0 0.00
0 0.00
89 72.95
33 27.05%
64  โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี 149
18 12.08
10 6.71
12 8.05
0 0.00
0 0.00
109 73.15
40 26.85%
65  โรงเรียนบ้านเตยกระโตน 123
10 8.13
10 8.13
12 9.76
1 0.81
0 0.00
90 73.17
33 26.83%
66  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 235
20 8.51
9 3.83
14 5.96
12 5.11
8 3.40
172 73.19
63 26.81%
67  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 71
3 4.23
8 11.27
8 11.27
0 0.00
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
68  โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา 90
11 12.22
0 0.00
13 14.44
0 0.00
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
69  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 241
19 7.88
19 7.88
22 9.13
4 1.66
0 0.00
177 73.44
64 26.56%
70  โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร 57
7 12.28
0 0.00
7 12.28
0 0.00
1 1.75
42 73.68
15 26.32%
71  โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆประชาบำรุง) 100
10 10.00
4 4.00
12 12.00
0 0.00
0 0.00
74 74.00
26 26.00%
72  โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 112
1 0.89
15 13.39
12 10.71
0 0.00
1 0.89
83 74.11
29 25.89%
73  โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา 128
13 10.16
0 0.00
12 9.38
2 1.56
6 4.69
95 74.22
33 25.78%
74  โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 136
6 4.41
12 8.82
17 12.50
0 0.00
0 0.00
101 74.26
35 25.74%
75  โรงเรียนท่าลาด 315
11 3.49
30 9.52
35 11.11
4 1.27
1 0.32
234 74.29
81 25.71%
76  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 105
11 10.48
5 4.76
10 9.52
1 0.95
0 0.00
78 74.29
27 25.71%
77  โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง 39
4 10.26
0 0.00
5 12.82
0 0.00
1 2.56
29 74.36
10 25.64%
78  โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 153
15 9.80
9 5.88
15 9.80
0 0.00
0 0.00
114 74.51
39 25.49%
79  โรงเรียนบ้านโนนปีบ 28
0 0.00
1 3.57
6 21.43
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
80  โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ 150
12 8.00
7 4.67
18 12.00
0 0.00
0 0.00
113 75.33
37 24.67%
81  โรงเรียนบ้านจาบ 69
9 13.04
0 0.00
8 11.59
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
82  โรงเรียนบ้านคล้า 57
2 3.51
3 5.26
6 10.53
2 3.51
1 1.75
43 75.44
14 24.56%
83  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 115
5 4.35
10 8.70
13 11.30
0 0.00
0 0.00
87 75.65
28 24.35%
84  โรงเรียนวัดวังน้ำ 169
11 6.51
5 2.96
24 14.20
1 0.59
0 0.00
128 75.74
41 24.26%
85  โรงเรียนบ้านพุทรา 339
11 3.24
9 2.65
61 17.99
0 0.00
0 0.00
258 76.11
81 23.89%
86  โรงเรียนบ้านสว่างนาดี 42
2 4.76
2 4.76
6 14.29
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
87  โรงเรียนปราสาทหินนางรำ 42
7 16.67
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
88  โรงเรียนบ้านตลาดประดู่ 47
5 10.64
0 0.00
5 10.64
1 2.13
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
89  โรงเรียนบ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ" 306
27 8.82
13 4.25
28 9.15
3 0.98
0 0.00
235 76.80
71 23.20%
90  โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 192
17 8.85
9 4.69
3 1.56
15 7.81
0 0.00
148 77.08
44 22.92%
91  โรงเรียนวัดโชติการาม 341
26 7.62
19 5.57
33 9.68
0 0.00
0 0.00
263 77.13
78 22.87%
92  โรงเรียนบ้านนาดี 35
4 11.43
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
93  โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 149
21 14.09
3 2.01
9 6.04
1 0.67
0 0.00
115 77.18
34 22.82%
94  โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง 167
8 4.79
5 2.99
25 14.97
0 0.00
0 0.00
129 77.25
38 22.75%
95  โรงเรียนสระประดู่ 115
2 1.74
2 1.74
22 19.13
0 0.00
0 0.00
89 77.39
26 22.61%
96  โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง 76
8 10.53
0 0.00
5 6.58
4 5.26
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
97  โรงเรียนบ้านหนองแสง 54
6 11.11
0 0.00
6 11.11
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
98  โรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ" 190
2 1.05
6 3.16
34 17.89
0 0.00
0 0.00
148 77.89
42 22.11%
99  โรงเรียนท่าเรือวิทยา 118
10 8.47
1 0.85
13 11.02
2 1.69
0 0.00
92 77.97
26 22.03%
100  โรงเรียนบ้านชีวาน 82
3 3.66
2 2.44
13 15.85
0 0.00
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
101  โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค 111
3 2.70
4 3.60
17 15.32
0 0.00
0 0.00
87 78.38
24 21.62%
102  โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์ 56
6 10.71
1 1.79
5 8.93
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
103  โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 178
9 5.06
13 7.30
13 7.30
3 1.69
0 0.00
140 78.65
38 21.35%
104  โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 188
10 5.32
4 2.13
26 13.83
0 0.00
0 0.00
148 78.72
40 21.28%
105  โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 296
16 5.41
14 4.73
31 10.47
1 0.34
0 0.00
234 79.05
62 20.95%
106  โรงเรียนบ้านลุงประดู่ 43
5 11.63
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
107  โรงเรียนห้วยบงวิทยา 120
1 0.83
3 2.50
21 17.50
0 0.00
0 0.00
95 79.17
25 20.83%
108  โรงเรียนบ้านละโว้ 198
15 7.58
6 3.03
20 10.10
0 0.00
0 0.00
157 79.29
41 20.71%
109  โรงเรียนบ้านฝาง 29
1 3.45
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
110  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 132
6 4.55
0 0.00
20 15.15
1 0.76
0 0.00
105 79.55
27 20.45%
111  โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 226
10 4.42
5 2.21
31 13.72
0 0.00
0 0.00
180 79.65
46 20.35%
112  โรงเรียนราษฎร์สโมสร 272
7 2.57
6 2.21
37 13.60
3 1.10
2 0.74
217 79.78
55 20.22%
113  โรงเรียนบ้านยางวิทยา 215
9 4.19
3 1.40
30 13.95
1 0.47
0 0.00
172 80.00
43 20.00%
114  โรงเรียนอรพิมวิทยา 136
6 4.41
11 8.09
10 7.35
0 0.00
0 0.00
109 80.15
27 19.85%
115  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 76
8 10.53
4 5.26
2 2.63
1 1.32
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
116  โรงเรียนบ้านถนน 56
1 1.79
2 3.57
8 14.29
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
117  โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) 107
0 0.00
0 0.00
21 19.63
0 0.00
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
118  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 51
1 1.96
0 0.00
7 13.73
2 3.92
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
119  โรงเรียนอาสนาราม 153
9 5.88
5 3.27
16 10.46
0 0.00
0 0.00
123 80.39
30 19.61%
120  โรงเรียนบ้านมาบป่าแดง 72
6 8.33
0 0.00
6 8.33
2 2.78
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
121  โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม 83
6 7.23
0 0.00
10 12.05
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
122  โรงเรียนชุมชนโนนแดง 447
22 4.92
24 5.37
40 8.95
0 0.00
0 0.00
361 80.76
86 19.24%
123  โรงเรียนโนนตูม 157
1 0.64
2 1.27
27 17.20
0 0.00
0 0.00
127 80.89
30 19.11%
124  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 84
4 4.76
3 3.57
9 10.71
0 0.00
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
125  โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย 63
2 3.17
5 7.94
4 6.35
0 0.00
1 1.59
51 80.95
12 19.05%
126  โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ 165
17 10.30
3 1.82
11 6.67
0 0.00
0 0.00
134 81.21
31 18.79%
127  โรงเรียนบ้านศาลา 64
2 3.13
0 0.00
10 15.63
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
128  โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า 91
5 5.49
0 0.00
12 13.19
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
129  โรงเรียนบ้านมะกอก 118
6 5.08
2 1.69
8 6.78
3 2.54
3 2.54
96 81.36
22 18.64%
130  โรงเรียนบ้านโนนยอ 233
5 2.15
6 2.58
26 11.16
4 1.72
2 0.86
190 81.55
43 18.45%
131  โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) 44
0 0.00
0 0.00
8 18.18
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
132  โรงเรียนบ้านกล้วย 166
15 9.04
4 2.41
11 6.63
0 0.00
0 0.00
136 81.93
30 18.07%
133  โรงเรียนบ้านไพล 117
8 6.84
7 5.98
6 5.13
0 0.00
0 0.00
96 82.05
21 17.95%
134  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 247
9 3.64
10 4.05
25 10.12
0 0.00
0 0.00
203 82.19
44 17.81%
135  โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ 118
8 6.78
4 3.39
5 4.24
4 3.39
0 0.00
97 82.20
21 17.80%
136  โรงเรียนบ้านวังม่วง 62
3 4.84
1 1.61
7 11.29
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
137  โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม 96
5 5.21
4 4.17
2 2.08
4 4.17
2 2.08
79 82.29
17 17.71%
138  โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 68
4 5.88
2 2.94
6 8.82
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
139  โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม 74
1 1.35
0 0.00
12 16.22
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
140  โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 189
1 0.53
6 3.17
25 13.23
1 0.53
0 0.00
156 82.54
33 17.46%
141  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 46
2 4.35
2 4.35
2 4.35
1 2.17
1 2.17
38 82.61
8 17.39%
142  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 52
1 1.92
3 5.77
5 9.62
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
143  โรงเรียนบ้านขามใต้ 29
3 10.34
1 3.45
1 3.45
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
144  โรงเรียนบ้านดอนยาว 135
8 5.93
2 1.48
12 8.89
1 0.74
0 0.00
112 82.96
23 17.04%
145  โรงเรียนบ้านประทาย 95
1 1.05
3 3.16
12 12.63
0 0.00
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
146  โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา 95
2 2.11
1 1.05
13 13.68
0 0.00
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
147  โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง 108
2 1.85
3 2.78
13 12.04
0 0.00
0 0.00
90 83.33
18 16.67%
148  โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา 48
4 8.33
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
149  โรงเรียนหนองกรดวิทยา 48
2 4.17
2 4.17
4 8.33
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
150  โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 157
8 5.10
2 1.27
15 9.55
0 0.00
1 0.64
131 83.44
26 16.56%
151  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 145
5 3.45
3 2.07
16 11.03
0 0.00
0 0.00
121 83.45
24 16.55%
152  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 158
8 5.06
1 0.63
16 10.13
0 0.00
0 0.00
133 84.18
25 15.82%
153  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ) 171
8 4.68
5 2.92
14 8.19
0 0.00
0 0.00
144 84.21
27 15.79%
154  โรงเรียนบ้านประสุข 241
12 4.98
4 1.66
22 9.13
0 0.00
0 0.00
203 84.23
38 15.77%
155  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 77
9 11.69
0 0.00
3 3.90
0 0.00
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
156  โรงเรียนกุลโน 915
40 4.37
31 3.39
24 2.62
37 4.04
10 1.09
773 84.48
142 15.52%
157  โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม 84
3 3.57
0 0.00
10 11.90
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
158  โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา 190
3 1.58
5 2.63
20 10.53
1 0.53
0 0.00
161 84.74
29 15.26%
159  โรงเรียนบ้านท่าแดง 53
4 7.55
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
160  โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร 150
4 2.67
4 2.67
14 9.33
0 0.00
0 0.00
128 85.33
22 14.67%
161  โรงเรียนแกสำโรงวิทยา 75
3 4.00
2 2.67
6 8.00
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
162  โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 41
0 0.00
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
163  โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์ 111
0 0.00
0 0.00
16 14.41
0 0.00
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
164  โรงเรียนบ้านสะแกงาม 119
4 3.36
2 1.68
11 9.24
0 0.00
0 0.00
102 85.71
17 14.29%
165  โรงเรียนบ้านหนองจาน 98
2 2.04
1 1.02
11 11.22
0 0.00
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
166  โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ 322
11 3.42
10 3.11
22 6.83
2 0.62
1 0.31
276 85.71
46 14.29%
167  โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก 71
1 1.41
1 1.41
7 9.86
0 0.00
1 1.41
61 85.92
10 14.08%
168  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 197
9 4.57
3 1.52
14 7.11
1 0.51
0 0.00
170 86.29
27 13.71%
169  โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว 66
2 3.03
2 3.03
5 7.58
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
170  โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 67
1 1.49
1 1.49
7 10.45
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
171  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 135
3 2.22
4 2.96
11 8.15
0 0.00
0 0.00
117 86.67
18 13.33%
172  โรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี 61
2 3.28
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
173  โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา 47
3 6.38
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
174  โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี 63
2 3.17
2 3.17
4 6.35
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
175  โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 112
2 1.79
6 5.36
3 2.68
0 0.00
3 2.68
98 87.50
14 12.50%
176  โรงเรียนประโดกสามัคคี 73
2 2.74
2 2.74
5 6.85
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
177  โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 73
2 2.74
0 0.00
7 9.59
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
178  โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 99
1 1.01
0 0.00
10 10.10
0 0.00
1 1.01
87 87.88
12 12.12%
179  โรงเรียนวัดจันทนาราม 183
6 3.28
0 0.00
16 8.74
0 0.00
0 0.00
161 87.98
22 12.02%
180  โรงเรียนบ้านตลาดไทร 111
3 2.70
4 3.60
6 5.41
0 0.00
0 0.00
98 88.29
13 11.71%
181  โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย 124
4 3.23
2 1.61
8 6.45
0 0.00
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
182  โรงเรียนบ้านหนองบัว 171
5 2.92
1 0.58
13 7.60
0 0.00
0 0.00
152 88.89
19 11.11%
183  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 137
4 2.92
8 5.84
3 2.19
0 0.00
0 0.00
122 89.05
15 10.95%
184  โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม 55
4 7.27
1 1.82
0 0.00
1 1.82
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
185  โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง 46
1 2.17
0 0.00
3 6.52
1 2.17
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
186  โรงเรียนบ้านดอนวัว 46
3 6.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.35
41 89.13
5 10.87%
187  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ประทาย) 104
5 4.81
1 0.96
5 4.81
0 0.00
0 0.00
93 89.42
11 10.58%
188  โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 246
12 4.88
0 0.00
7 2.85
7 2.85
0 0.00
220 89.43
26 10.57%
189  โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 88
0 0.00
0 0.00
9 10.23
0 0.00
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
190  โรงเรียนบ้านโสกดู่ 40
1 2.50
2 5.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
191  โรงเรียนวัดปลักแรต 144
3 2.08
0 0.00
11 7.64
0 0.00
0 0.00
130 90.28
14 9.72%
192  โรงเรียนเมืองจากวิทยา 155
7 4.52
0 0.00
8 5.16
0 0.00
0 0.00
140 90.32
15 9.68%
193  โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป 178
4 2.25
4 2.25
7 3.93
2 1.12
0 0.00
161 90.45
17 9.55%
194  โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 53
2 3.77
1 1.89
2 3.77
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
195  โรงเรียนบ้านหนองขาม 162
6 3.70
9 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
147 90.74
15 9.26%
196  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ลำทะเมนชัย) 81
1 1.23
1 1.23
5 6.17
0 0.00
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
197  โรงเรียนวัดบ้านตำแย 117
5 4.27
1 0.85
3 2.56
1 0.85
0 0.00
107 91.45
10 8.55%
198  โรงเรียนบ้านหนองบง 51
2 3.92
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
199  โรงเรียนอัมพวันวิทยา 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
200  โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี 52
0 0.00
1 1.92
3 5.77
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
201  โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่น 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.64
2 3.64
51 92.73
4 7.27%
202  โรงเรียนจตุคามพิทยาคม 84
2 2.38
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
203  โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค 113
0 0.00
1 0.88
2 1.77
2 1.77
3 2.65
105 92.92
8 7.08%
204  โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก 32
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
205  โรงเรียนบ้านฝาผนัง 33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
206  โรงเรียนบ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) 116
1 0.86
1 0.86
5 4.31
0 0.00
0 0.00
109 93.97
7 6.03%
207  โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก 100
0 0.00
0 0.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
94 94.00
6 6.00%
208  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 104
0 0.00
0 0.00
1 0.96
0 0.00
5 4.81
98 94.23
6 5.77%
209  โรงเรียนหนองบัวลอย 93
1 1.08
1 1.08
3 3.23
0 0.00
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
210  โรงเรียนบ้านทับควาย 38
2 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
211  โรงเรียนบ้านละเลิงหิน 58
2 3.45
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
212  โรงเรียนเพชรหนองขาม 296
3 1.01
1 0.34
11 3.72
0 0.00
0 0.00
281 94.93
15 5.07%
213  โรงเรียนบ้านหนองยาง 80
0 0.00
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
214  โรงเรียนโนนขุยสามัคคี 83
1 1.20
0 0.00
2 2.41
0 0.00
1 1.20
79 95.18
4 4.82%
215  โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) 128
1 0.78
0 0.00
4 3.13
0 0.00
1 0.78
122 95.31
6 4.69%
216  โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร 90
0 0.00
0 0.00
4 4.44
0 0.00
0 0.00
86 95.56
4 4.44%
217  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 92
2 2.17
1 1.09
1 1.09
0 0.00
0 0.00
88 95.65
4 4.35%
218  โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา 92
0 0.00
2 2.17
2 2.17
0 0.00
0 0.00
88 95.65
4 4.35%
219  โรงเรียนหนองปรือแก้ว 46
1 2.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.17
44 95.65
2 4.35%
220  โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
221  โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน 85
1 1.18
0 0.00
0 0.00
2 2.35
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
222  โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา 54
1 1.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 98.15
1 1.85%
223  โรงเรียนวัดบ้านหินตั้ง 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.79
0 0.00
55 98.21
1 1.79%
224  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนหนองกุงวันชาติ 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,662 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,028 6.84
เตี้ย  1,020 3.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,994 10.09
ผอมและเตี้ย  398 1.34
อ้วนและเตี้ย  332 1.12
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,890 77.17
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,772 คน


22.83%


Powered By www.thaieducation.net