ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 7
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 225 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 225 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 105
33 31.43
15 14.29
21 20.00
20 19.05
0 0.00
16 15.24
89 84.76%
2  โรงเรียนบ้านลุงตามัน 273
58 21.25
63 23.08
13 4.76
34 12.45
51 18.68
54 19.78
219 80.22%
3  โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 66
28 42.42
2 3.03
4 6.06
13 19.70
0 0.00
19 28.79
47 71.21%
4  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 238
59 24.79
68 28.57
34 14.29
0 0.00
0 0.00
77 32.35
161 67.65%
5  โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 135
20 14.81
11 8.15
10 7.41
31 22.96
16 11.85
47 34.81
88 65.19%
6  โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 87
11 12.64
9 10.34
25 28.74
4 4.60
7 8.05
31 35.63
56 64.37%
7  โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 141
39 27.66
10 7.09
28 19.86
4 2.84
6 4.26
54 38.30
87 61.70%
8  โรงเรียนบ้านโนนสูง 126
2 1.59
29 23.02
14 11.11
16 12.70
14 11.11
51 40.48
75 59.52%
9  โรงเรียนบ้านฝาผนัง 28
12 42.86
1 3.57
3 10.71
0 0.00
0 0.00
12 42.86
16 57.14%
10  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 117
19 16.24
10 8.55
2 1.71
29 24.79
6 5.13
51 43.59
66 56.41%
11  โรงเรียนบ้านยางวิทยา 215
21 9.77
7 3.26
36 16.74
21 9.77
36 16.74
94 43.72
121 56.28%
12  โรงเรียนบ้านหนองแสง 54
0 0.00
8 14.81
22 40.74
0 0.00
0 0.00
24 44.44
30 55.56%
13  โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆประชาบำรุง) 103
11 10.68
4 3.88
16 15.53
15 14.56
11 10.68
46 44.66
57 55.34%
14  โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ 142
4 2.82
6 4.23
32 22.54
11 7.75
24 16.90
65 45.77
77 54.23%
15  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 219
24 10.96
28 12.79
26 11.87
24 10.96
12 5.48
105 47.95
114 52.05%
16  โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 443
24 5.42
19 4.29
81 18.28
7 1.58
97 21.90
215 48.53
228 51.47%
17  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 69
33 47.83
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
34 49.28
35 50.72%
18  โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 176
6 3.41
13 7.39
22 12.50
24 13.64
23 13.07
88 50.00
88 50.00%
19  โรงเรียนบ้านไพล 116
26 22.41
14 12.07
12 10.34
0 0.00
0 0.00
64 55.17
52 44.83%
20  โรงเรียนบ้านโนนตาเถร 47
9 19.15
1 2.13
9 19.15
1 2.13
1 2.13
26 55.32
21 44.68%
21  โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 108
19 17.59
9 8.33
11 10.19
9 8.33
0 0.00
60 55.56
48 44.44%
22  โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา 151
12 7.95
11 7.28
25 16.56
14 9.27
4 2.65
85 56.29
66 43.71%
23  โรงเรียนวัดบ้านหนองคู 71
0 0.00
0 0.00
5 7.04
26 36.62
0 0.00
40 56.34
31 43.66%
24  โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 159
15 9.43
7 4.40
12 7.55
14 8.81
21 13.21
90 56.60
69 43.40%
25  โรงเรียนบ้านถนน 56
17 30.36
0 0.00
4 7.14
0 0.00
3 5.36
32 57.14
24 42.86%
26  โรงเรียนปราสาทหินนางรำ 41
4 9.76
0 0.00
5 12.20
4 9.76
4 9.76
24 58.54
17 41.46%
27  โรงเรียนบ้านช่องแมว 141
12 8.51
12 8.51
19 13.48
12 8.51
3 2.13
83 58.87
58 41.13%
28  โรงเรียนบ้านละโว้ 200
12 6.00
11 5.50
22 11.00
14 7.00
22 11.00
119 59.50
81 40.50%
29  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 159
36 22.64
10 6.29
11 6.92
7 4.40
0 0.00
95 59.75
64 40.25%
30  โรงเรียนราษฎร์สโมสร 273
13 4.76
10 3.66
21 7.69
36 13.19
26 9.52
167 61.17
106 38.83%
31  โรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 26
7 26.92
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
16 61.54
10 38.46%
32  โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง 167
20 11.98
7 4.19
37 22.16
0 0.00
0 0.00
103 61.68
64 38.32%
33  โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน 115
5 4.35
7 6.09
9 7.83
13 11.30
10 8.70
71 61.74
44 38.26%
34  โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี 79
24 30.38
1 1.27
5 6.33
0 0.00
0 0.00
49 62.03
30 37.97%
35  โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม 87
9 10.34
0 0.00
14 16.09
0 0.00
10 11.49
54 62.07
33 37.93%
36  โรงเรียนชุมชนประทาย 857
83 9.68
50 5.83
158 18.44
33 3.85
0 0.00
533 62.19
324 37.81%
37  โรงเรียนมะค่าสามัคคี 162
36 22.22
11 6.79
13 8.02
1 0.62
0 0.00
101 62.35
61 37.65%
38  โรงเรียนบ้านหนองห่าง 40
4 10.00
1 2.50
9 22.50
1 2.50
0 0.00
25 62.50
15 37.50%
39  โรงเรียนบ้านหนองขาม 161
7 4.35
5 3.11
16 9.94
11 6.83
21 13.04
101 62.73
60 37.27%
40  โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 171
11 6.43
5 2.92
13 7.60
16 9.36
18 10.53
108 63.16
63 36.84%
41  โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 117
2 1.71
20 17.09
10 8.55
4 3.42
7 5.98
74 63.25
43 36.75%
42  โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 146
13 8.90
13 8.90
13 8.90
8 5.48
6 4.11
93 63.70
53 36.30%
43  โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ 315
27 8.57
14 4.44
72 22.86
0 0.00
0 0.00
202 64.13
113 35.87%
44  โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ 162
12 7.41
4 2.47
14 8.64
16 9.88
12 7.41
104 64.20
58 35.80%
45  โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี 149
18 12.08
11 7.38
14 9.40
10 6.71
0 0.00
96 64.43
53 35.57%
46  โรงเรียนบ้านคล้า 57
8 14.04
4 7.02
3 5.26
2 3.51
3 5.26
37 64.91
20 35.09%
47  โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 123
7 5.69
10 8.13
22 17.89
4 3.25
0 0.00
80 65.04
43 34.96%
48  โรงเรียนบ้านชีวาน 83
7 8.43
5 6.02
7 8.43
0 0.00
10 12.05
54 65.06
29 34.94%
49  โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1096
45 4.11
15 1.37
161 14.69
60 5.47
99 9.03
716 65.33
380 34.67%
50  โรงเรียนบ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ" 303
18 5.94
10 3.30
27 8.91
28 9.24
22 7.26
198 65.35
105 34.65%
51  โรงเรียนสระประดู่ 114
2 1.75
2 1.75
20 17.54
4 3.51
10 8.77
76 66.67
38 33.33%
52  โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา 90
5 5.56
8 8.89
10 11.11
0 0.00
7 7.78
60 66.67
30 33.33%
53  โรงเรียนห้วยบงวิทยา 120
4 3.33
8 6.67
15 12.50
5 4.17
7 5.83
81 67.50
39 32.50%
54  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 247
9 3.64
11 4.45
20 8.10
17 6.88
22 8.91
168 68.02
79 31.98%
55  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 211
5 2.37
11 5.21
30 14.22
0 0.00
21 9.95
144 68.25
67 31.75%
56  โรงเรียนวัดบ้านตำแย 114
2 1.75
10 8.77
2 1.75
17 14.91
5 4.39
78 68.42
36 31.58%
57  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 52
1 1.92
4 7.69
11 21.15
0 0.00
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
58  โรงเรียนดอนมัน 135
25 18.52
2 1.48
9 6.67
5 3.70
0 0.00
94 69.63
41 30.37%
59  โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) 109
7 6.42
7 6.42
17 15.60
2 1.83
0 0.00
76 69.72
33 30.28%
60  โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค 111
7 6.31
0 0.00
21 18.92
0 0.00
5 4.50
78 70.27
33 29.73%
61  โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี 118
4 3.39
1 0.85
15 12.71
0 0.00
15 12.71
83 70.34
35 29.66%
62  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 105
7 6.67
0 0.00
9 8.57
1 0.95
14 13.33
74 70.48
31 29.52%
63  โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ 146
19 13.01
4 2.74
20 13.70
0 0.00
0 0.00
103 70.55
43 29.45%
64  โรงเรียนบ้านลุงประดู่ 41
5 12.20
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
65  โรงเรียนหนองกรดวิทยา 48
1 2.08
2 4.17
5 10.42
2 4.17
4 8.33
34 70.83
14 29.17%
66  โรงเรียนบ้านทับควาย 38
1 2.63
0 0.00
6 15.79
4 10.53
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 242
13 5.37
16 6.61
17 7.02
10 4.13
14 5.79
172 71.07
70 28.93%
68  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 73
1 1.37
5 6.85
4 5.48
4 5.48
7 9.59
52 71.23
21 28.77%
69  โรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี 63
8 12.70
0 0.00
10 15.87
0 0.00
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
70  โรงเรียนบ้านป่าตะแบง 63
3 4.76
2 3.17
13 20.63
0 0.00
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
71  โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 81
3 3.70
3 3.70
17 20.99
0 0.00
0 0.00
58 71.60
23 28.40%
72  โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย 86
3 3.49
2 2.33
10 11.63
5 5.81
4 4.65
62 72.09
24 27.91%
73  โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว 65
0 0.00
3 4.62
7 10.77
3 4.62
5 7.69
47 72.31
18 27.69%
74  โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา 48
4 8.33
0 0.00
1 2.08
5 10.42
3 6.25
35 72.92
13 27.08%
75  โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 111
20 18.02
1 0.90
4 3.60
0 0.00
5 4.50
81 72.97
30 27.03%
76  โรงเรียนบ้านโนนปีบ 26
0 0.00
1 3.85
6 23.08
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
77  โรงเรียนบ้านสว่างนาดี 41
2 4.88
3 7.32
4 9.76
0 0.00
2 4.88
30 73.17
11 26.83%
78  โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม 79
1 1.27
3 3.80
17 21.52
0 0.00
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
79  โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 238
19 7.98
5 2.10
27 11.34
2 0.84
10 4.20
175 73.53
63 26.47%
80  โรงเรียนบ้านดอนลำดวน 129
26 20.16
1 0.78
6 4.65
1 0.78
0 0.00
95 73.64
34 26.36%
81  โรงเรียนท่าเรือวิทยา 114
10 8.77
3 2.63
16 14.04
1 0.88
0 0.00
84 73.68
30 26.32%
82  โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 149
23 15.44
2 1.34
14 9.40
0 0.00
0 0.00
110 73.83
39 26.17%
83  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 69
0 0.00
13 18.84
0 0.00
2 2.90
3 4.35
51 73.91
18 26.09%
84  โรงเรียนบ้านโนนรัง 227
14 6.17
23 10.13
22 9.69
0 0.00
0 0.00
168 74.01
59 25.99%
85  โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา 54
12 22.22
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
86  โรงเรียนหนองกุงวันชาติ 70
10 14.29
5 7.14
1 1.43
1 1.43
1 1.43
52 74.29
18 25.71%
87  โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 125
23 18.40
1 0.80
8 6.40
0 0.00
0 0.00
93 74.40
32 25.60%
88  โรงเรียนบ้านตลาดประดู่ 47
6 12.77
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
89  โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย 63
4 6.35
0 0.00
12 19.05
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
90  โรงเรียนจารย์ตำรา 166
7 4.22
4 2.41
8 4.82
10 6.02
13 7.83
124 74.70
42 25.30%
91  โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 292
14 4.79
17 5.82
35 11.99
4 1.37
3 1.03
219 75.00
73 25.00%
92  โรงเรียนบ้านท่าแดง 52
3 5.77
1 1.92
5 9.62
0 0.00
4 7.69
39 75.00
13 25.00%
93  โรงเรียนบ้านหนองจาน 100
9 9.00
0 0.00
0 0.00
4 4.00
12 12.00
75 75.00
25 25.00%
94  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 44
0 0.00
1 2.27
8 18.18
0 0.00
2 4.55
33 75.00
11 25.00%
95  โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี 101
17 16.83
0 0.00
6 5.94
1 0.99
0 0.00
77 76.24
24 23.76%
96  โรงเรียนบ้านมะกอก 118
6 5.08
4 3.39
10 8.47
4 3.39
4 3.39
90 76.27
28 23.73%
97  โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 196
21 10.71
4 2.04
19 9.69
2 1.02
0 0.00
150 76.53
46 23.47%
98  โรงเรียนบ้านจาบ 70
4 5.71
4 5.71
8 11.43
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
99  โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร 57
5 8.77
1 1.75
7 12.28
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
100  โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง 44
3 6.82
0 0.00
3 6.82
1 2.27
3 6.82
34 77.27
10 22.73%
101  โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา 128
14 10.94
10 7.81
5 3.91
0 0.00
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
102  โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 53
7 13.21
0 0.00
4 7.55
0 0.00
1 1.89
41 77.36
12 22.64%
103  โรงเรียนบ้านดอนแซะ 160
14 8.75
6 3.75
16 10.00
0 0.00
0 0.00
124 77.50
36 22.50%
104  โรงเรียนบ้านละเลิงหิน 58
6 10.34
2 3.45
4 6.90
1 1.72
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
105  โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 184
16 8.70
4 2.17
21 11.41
0 0.00
0 0.00
143 77.72
41 22.28%
106  โรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ" 191
4 2.09
5 2.62
33 17.28
0 0.00
0 0.00
149 78.01
42 21.99%
107  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 146
2 1.37
5 3.42
25 17.12
0 0.00
0 0.00
114 78.08
32 21.92%
108  โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป 176
4 2.27
12 6.82
22 12.50
0 0.00
0 0.00
138 78.41
38 21.59%
109  โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา 28
2 7.14
0 0.00
1 3.57
0 0.00
3 10.71
22 78.57
6 21.43%
110  โรงเรียนวัดจันทนาราม 182
14 7.69
0 0.00
23 12.64
2 1.10
0 0.00
143 78.57
39 21.43%
111  โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 483
29 6.00
16 3.31
28 5.80
16 3.31
12 2.48
382 79.09
101 20.91%
112  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 53
1 1.89
1 1.89
7 13.21
2 3.77
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
113  โรงเรียนบ้านฝาง 29
3 10.34
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
114  โรงเรียนอรพิมวิทยา 136
1 0.74
2 1.47
9 6.62
10 7.35
6 4.41
108 79.41
28 20.59%
115  โรงเรียนช่องแมวพิทยา 122
7 5.74
6 4.92
10 8.20
1 0.82
1 0.82
97 79.51
25 20.49%
116  โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) 44
7 15.91
1 2.27
1 2.27
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
117  โรงเรียนหนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ) 49
8 16.33
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
118  โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี 54
6 11.11
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
119  โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม 84
3 3.57
0 0.00
14 16.67
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
120  โรงเรียนบ้านหนองตาด 119
5 4.20
5 4.20
9 7.56
2 1.68
3 2.52
95 79.83
24 20.17%
121  โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา 191
6 3.14
3 1.57
29 15.18
0 0.00
0 0.00
153 80.10
38 19.90%
122  โรงเรียนบ้านมาบป่าแดง 71
8 11.27
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
123  โรงเรียนบ้านพุทรา 339
11 3.24
7 2.06
28 8.26
11 3.24
9 2.65
273 80.53
66 19.47%
124  โรงเรียนบ้านเตยกระโตน 125
5 4.00
9 7.20
10 8.00
0 0.00
0 0.00
101 80.80
24 19.20%
125  โรงเรียนชุมชนโนนแดง 450
22 4.89
24 5.33
40 8.89
0 0.00
0 0.00
364 80.89
86 19.11%
126  โรงเรียนโนนตูม 157
1 0.64
2 1.27
27 17.20
0 0.00
0 0.00
127 80.89
30 19.11%
127  โรงเรียนวัดโชติการาม 338
19 5.62
15 4.44
29 8.58
1 0.30
0 0.00
274 81.07
64 18.93%
128  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 69
1 1.45
2 2.90
10 14.49
0 0.00
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
129  โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์ 112
5 4.46
0 0.00
16 14.29
0 0.00
0 0.00
91 81.25
21 18.75%
130  โรงเรียนบ้านกล้วย 166
11 6.63
3 1.81
17 10.24
0 0.00
0 0.00
135 81.33
31 18.67%
131  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 134
9 6.72
0 0.00
16 11.94
0 0.00
0 0.00
109 81.34
25 18.66%
132  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 102
2 1.96
10 9.80
4 3.92
3 2.94
0 0.00
83 81.37
19 18.63%
133  โรงเรียนวัดปลักแรต 145
11 7.59
4 2.76
12 8.28
0 0.00
0 0.00
118 81.38
27 18.62%
134  โรงเรียนบ้านโนนยอ 231
6 2.60
13 5.63
7 3.03
0 0.00
17 7.36
188 81.39
43 18.61%
135  โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร 151
5 3.31
2 1.32
6 3.97
7 4.64
8 5.30
123 81.46
28 18.54%
136  โรงเรียนบ้านหนองโสน 49
9 18.37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
137  โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 153
10 6.54
3 1.96
14 9.15
1 0.65
0 0.00
125 81.70
28 18.30%
138  โรงเรียนบ้านหันเตย 82
4 4.88
4 4.88
2 2.44
4 4.88
1 1.22
67 81.71
15 18.29%
139  โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 192
8 4.17
11 5.73
4 2.08
0 0.00
12 6.25
157 81.77
35 18.23%
140  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 61
3 4.92
3 4.92
5 8.20
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
141  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 146
6 4.11
4 2.74
15 10.27
1 0.68
0 0.00
120 82.19
26 17.81%
142  โรงเรียนท่าลาด 315
9 2.86
11 3.49
36 11.43
0 0.00
0 0.00
259 82.22
56 17.78%
143  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 45
2 4.44
2 4.44
2 4.44
1 2.22
1 2.22
37 82.22
8 17.78%
144  โรงเรียนบ้านวังม่วง 62
4 6.45
1 1.61
6 9.68
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
145  โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม 96
5 5.21
4 4.17
2 2.08
4 4.17
2 2.08
79 82.29
17 17.71%
146  โรงเรียนบ้านซาด 68
4 5.88
0 0.00
5 7.35
0 0.00
3 4.41
56 82.35
12 17.65%
147  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 136
2 1.47
2 1.47
19 13.97
0 0.00
0 0.00
113 83.09
23 16.91%
148  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 160
9 5.63
2 1.25
16 10.00
0 0.00
0 0.00
133 83.13
27 16.88%
149  โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง 77
8 10.39
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
150  โรงเรียนบ้านประสุข 242
13 5.37
4 1.65
22 9.09
0 0.00
0 0.00
203 83.88
39 16.12%
151  โรงเรียนบ้านดอนวัว 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
0 0.00
2 4.35
39 84.78
7 15.22%
152  โรงเรียนบ้านศาลา 66
1 1.52
0 0.00
9 13.64
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
153  โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ 117
7 5.98
3 2.56
2 1.71
4 3.42
1 0.85
100 85.47
17 14.53%
154  โรงเรียนบ้านนาดี 42
4 9.52
1 2.38
1 2.38
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
155  โรงเรียนบ้านสะแกงาม 119
2 1.68
2 1.68
12 10.08
1 0.84
0 0.00
102 85.71
17 14.29%
156  โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 112
0 0.00
3 2.68
13 11.61
0 0.00
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
157  โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 190
8 4.21
6 3.16
13 6.84
0 0.00
0 0.00
163 85.79
27 14.21%
158  โรงเรียนเมืองจากวิทยา 155
8 5.16
10 6.45
4 2.58
0 0.00
0 0.00
133 85.81
22 14.19%
159  โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา 106
6 5.66
0 0.00
9 8.49
0 0.00
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
160  โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 43
0 0.00
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
161  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ) 173
5 2.89
4 2.31
10 5.78
3 1.73
2 1.16
149 86.13
24 13.87%
162  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 51
0 0.00
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
163  โรงเรียนบ้านประทาย 96
6 6.25
2 2.08
5 5.21
0 0.00
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
164  โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า 90
1 1.11
2 2.22
5 5.56
1 1.11
3 3.33
78 86.67
12 13.33%
165  โรงเรียนวัดวังน้ำ 173
2 1.16
3 1.73
17 9.83
1 0.58
0 0.00
150 86.71
23 13.29%
166  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ลำทะเมนชัย) 83
3 3.61
1 1.20
7 8.43
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
167  โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม 85
6 7.06
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
168  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 194
9 4.64
5 2.58
10 5.15
1 0.52
0 0.00
169 87.11
25 12.89%
169  โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง 78
0 0.00
2 2.56
8 10.26
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
170  โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 136
6 4.41
4 2.94
5 3.68
1 0.74
1 0.74
119 87.50
17 12.50%
171  โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 73
2 2.74
0 0.00
7 9.59
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
172  โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 187
2 1.07
3 1.60
18 9.63
0 0.00
0 0.00
164 87.70
23 12.30%
173  โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก 74
5 6.76
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
174  โรงเรียนกุลโน 930
25 2.69
22 2.37
20 2.15
25 2.69
18 1.94
820 88.17
110 11.83%
175  โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค 110
10 9.09
0 0.00
3 2.73
0 0.00
0 0.00
97 88.18
13 11.82%
176  โรงเรียนแกสำโรงวิทยา 68
2 2.94
2 2.94
4 5.88
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
177  โรงเรียนบ้านตลาดไทร 111
3 2.70
4 3.60
6 5.41
0 0.00
0 0.00
98 88.29
13 11.71%
178  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 131
3 2.29
5 3.82
7 5.34
0 0.00
0 0.00
116 88.55
15 11.45%
179  โรงเรียนอาสนาราม 150
7 4.67
1 0.67
9 6.00
0 0.00
0 0.00
133 88.67
17 11.33%
180  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 153
8 5.23
0 0.00
3 1.96
0 0.00
6 3.92
136 88.89
17 11.11%
181  โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง 54
1 1.85
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
182  โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) 128
0 0.00
0 0.00
7 5.47
0 0.00
7 5.47
114 89.06
14 10.94%
183  โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม 55
4 7.27
1 1.82
0 0.00
1 1.82
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
184  โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่น 55
4 7.27
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
185  โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง 111
2 1.80
0 0.00
4 3.60
2 1.80
4 3.60
99 89.19
12 10.81%
186  โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย 122
4 3.28
2 1.64
7 5.74
0 0.00
0 0.00
109 89.34
13 10.66%
187  โรงเรียนหนองบัวลอย 94
2 2.13
2 2.13
6 6.38
0 0.00
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
188  โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 66
2 3.03
2 3.03
2 3.03
1 1.52
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
189  โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน 85
0 0.00
4 4.71
5 5.88
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
190  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 142
3 2.11
0 0.00
7 4.93
4 2.82
1 0.70
127 89.44
15 10.56%
191  โรงเรียนบ้านหนองบัว 172
7 4.07
1 0.58
10 5.81
0 0.00
0 0.00
154 89.53
18 10.47%
192  โรงเรียนบ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) 115
1 0.87
1 0.87
5 4.35
5 4.35
0 0.00
103 89.57
12 10.43%
193  โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 99
1 1.01
0 0.00
4 4.04
2 2.02
3 3.03
89 89.90
10 10.10%
194  โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 51
0 0.00
2 3.92
0 0.00
3 5.88
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
195  โรงเรียนบ้านขามใต้ 31
3 9.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
196  โรงเรียนบ้านดอนยาว 136
5 3.68
4 2.94
3 2.21
1 0.74
0 0.00
123 90.44
13 9.56%
197  โรงเรียนประโดกสามัคคี 74
2 2.70
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
198  โรงเรียนบ้านโสกดู่ 43
0 0.00
1 2.33
2 4.65
1 2.33
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
199  โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 67
1 1.49
1 1.49
3 4.48
1 1.49
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
200  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 92
3 3.26
5 5.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
201  โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา 49
2 4.08
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
202  โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 88
2 2.27
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
203  โรงเรียนหนองปรือแก้ว 38
2 5.26
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
204  โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร 89
0 0.00
0 0.00
5 5.62
0 0.00
2 2.25
82 92.13
7 7.87%
205  โรงเรียนพิกุลทอง 447
3 0.67
9 2.01
23 5.15
0 0.00
0 0.00
412 92.17
35 7.83%
206  โรงเรียนอัมพวันวิทยา 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
207  โรงเรียนเพชรหนองขาม 297
1 0.34
0 0.00
10 3.37
1 0.34
10 3.37
275 92.59
22 7.41%
208  โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
209  โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 152
3 1.97
2 1.32
5 3.29
1 0.66
0 0.00
141 92.76
11 7.24%
210  โรงเรียนจตุคามพิทยาคม 84
2 2.38
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
211  โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก 100
1 1.00
0 0.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
93 93.00
7 7.00%
212  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ประทาย) 105
3 2.86
1 0.95
3 2.86
0 0.00
0 0.00
98 93.33
7 6.67%
213  โรงเรียนโนนขุยสามัคคี 78
0 0.00
1 1.28
4 5.13
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
214  โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก 32
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
215  โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 246
5 2.03
2 0.81
0 0.00
0 0.00
8 3.25
231 93.90
15 6.10%
216  โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 110
0 0.00
1 0.91
5 4.55
0 0.00
0 0.00
104 94.55
6 5.45%
217  โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์ 56
1 1.79
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
218  โรงเรียนบ้านหนองยาง 75
1 1.33
0 0.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
71 94.67
4 5.33%
219  โรงเรียนบ้านหนองบง 58
1 1.72
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
220  โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี 63
1 1.59
1 1.59
0 0.00
0 0.00
1 1.59
60 95.24
3 4.76%
221  โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา 92
0 0.00
2 2.17
2 2.17
0 0.00
0 0.00
88 95.65
4 4.35%
222  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 106
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.83
103 97.17
3 2.83%
223  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 84
0 0.00
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
82 97.62
2 2.38%
224  โรงเรียนวัดบ้านหินตั้ง 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.82
0 0.00
54 98.18
1 1.82%
225  โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,665 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,925 6.49
เตี้ย  1,131 3.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,767 9.33
ผอมและเตี้ย  844 2.85
อ้วนและเตี้ย  961 3.24
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,037 74.29
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,628 คน


25.71%


Powered By www.thaieducation.net