ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 225 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 225 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 105
39 37.14
18 17.14
21 20.00
20 19.05
0 0.00
7 6.67
98 93.33%
2  โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 133
20 15.04
16 12.03
12 9.02
36 27.07
23 17.29
26 19.55
107 80.45%
3  โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 87
14 16.09
10 11.49
31 35.63
4 4.60
9 10.34
19 21.84
68 78.16%
4  โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 66
28 42.42
2 3.03
4 6.06
13 19.70
0 0.00
19 28.79
47 71.21%
5  โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 141
43 30.50
11 7.80
35 24.82
8 5.67
3 2.13
41 29.08
100 70.92%
6  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 251
67 26.69
73 29.08
34 13.55
0 0.00
0 0.00
77 30.68
174 69.32%
7  โรงเรียนบ้านฝาผนัง 28
16 57.14
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
9 32.14
19 67.86%
8  โรงเรียนบ้านลุงตามัน 273
48 17.58
68 24.91
12 4.40
38 13.92
12 4.40
95 34.80
178 65.20%
9  โรงเรียนบ้านไพล 116
33 28.45
29 25.00
12 10.34
0 0.00
0 0.00
42 36.21
74 63.79%
10  โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา 151
19 12.58
20 13.25
26 17.22
20 13.25
9 5.96
57 37.75
94 62.25%
11  โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆประชาบำรุง) 101
14 13.86
4 3.96
18 17.82
15 14.85
10 9.90
40 39.60
61 60.40%
12  โรงเรียนบ้านโนนสูง 126
1 0.79
34 26.98
7 5.56
19 15.08
11 8.73
54 42.86
72 57.14%
13  โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 111
24 21.62
1 0.90
7 6.31
24 21.62
7 6.31
48 43.24
63 56.76%
14  โรงเรียนบ้านยางวิทยา 215
21 9.77
7 3.26
36 16.74
21 9.77
36 16.74
94 43.72
121 56.28%
15  โรงเรียนปราสาทหินนางรำ 41
4 9.76
3 7.32
5 12.20
6 14.63
5 12.20
18 43.90
23 56.10%
16  โรงเรียนบ้านหนองแสง 54
0 0.00
8 14.81
22 40.74
0 0.00
0 0.00
24 44.44
30 55.56%
17  โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 443
26 5.87
21 4.74
86 19.41
8 1.81
105 23.70
197 44.47
246 55.53%
18  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 118
19 16.10
10 8.47
1 0.85
29 24.58
6 5.08
53 44.92
65 55.08%
19  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 219
24 10.96
28 12.79
26 11.87
24 10.96
10 4.57
107 48.86
112 51.14%
20  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 69
33 47.83
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
34 49.28
35 50.72%
21  โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 117
4 3.42
19 16.24
12 10.26
8 6.84
16 13.68
58 49.57
59 50.43%
22  โรงเรียนบ้านช่องแมว 141
17 12.06
9 6.38
24 17.02
13 9.22
3 2.13
75 53.19
66 46.81%
23  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 160
37 23.13
12 7.50
21 13.13
4 2.50
0 0.00
86 53.75
74 46.25%
24  โรงเรียนหนองกรดวิทยา 48
3 6.25
2 4.17
7 14.58
6 12.50
4 8.33
26 54.17
22 45.83%
25  โรงเรียนบ้านหนองขาม 161
6 3.73
5 3.11
23 14.29
11 6.83
28 17.39
88 54.66
73 45.34%
26  โรงเรียนวัดบ้านหนองคู 71
0 0.00
0 0.00
6 8.45
26 36.62
0 0.00
39 54.93
32 45.07%
27  โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 171
13 7.60
7 4.09
15 8.77
20 11.70
22 12.87
94 54.97
77 45.03%
28  โรงเรียนบ้านโนนตาเถร 47
9 19.15
1 2.13
9 19.15
1 2.13
1 2.13
26 55.32
21 44.68%
29  โรงเรียนบ้านถนน 56
17 30.36
0 0.00
4 7.14
0 0.00
4 7.14
31 55.36
25 44.64%
30  โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 108
19 17.59
9 8.33
11 10.19
9 8.33
0 0.00
60 55.56
48 44.44%
31  โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ 142
3 2.11
6 4.23
23 16.20
9 6.34
19 13.38
82 57.75
60 42.25%
32  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 102
5 4.90
14 13.73
10 9.80
7 6.86
7 6.86
59 57.84
43 42.16%
33  โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน 115
8 6.96
7 6.09
6 5.22
14 12.17
13 11.30
67 58.26
48 41.74%
34  โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 128
27 21.09
2 1.56
16 12.50
7 5.47
1 0.78
75 58.59
53 41.41%
35  โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย 86
4 4.65
2 2.33
15 17.44
7 8.14
7 8.14
51 59.30
35 40.70%
36  โรงเรียนบ้านละโว้ 200
12 6.00
11 5.50
22 11.00
14 7.00
22 11.00
119 59.50
81 40.50%
37  โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 159
11 6.92
7 4.40
15 9.43
6 3.77
25 15.72
95 59.75
64 40.25%
38  โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม 55
5 9.09
6 10.91
3 5.45
5 9.09
3 5.45
33 60.00
22 40.00%
39  โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา 90
10 11.11
8 8.89
11 12.22
0 0.00
7 7.78
54 60.00
36 40.00%
40  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 73
5 6.85
4 5.48
4 5.48
8 10.96
8 10.96
44 60.27
29 39.73%
41  โรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 26
7 26.92
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
16 61.54
10 38.46%
42  โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ 162
12 7.41
4 2.47
14 8.64
16 9.88
16 9.88
100 61.73
62 38.27%
43  โรงเรียนบ้านป่าตะแบง 63
3 4.76
2 3.17
15 23.81
4 6.35
0 0.00
39 61.90
24 38.10%
44  โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม 87
6 6.90
0 0.00
17 19.54
0 0.00
10 11.49
54 62.07
33 37.93%
45  โรงเรียนราษฎร์สโมสร 275
16 5.82
17 6.18
13 4.73
36 13.09
22 8.00
171 62.18
104 37.82%
46  โรงเรียนชุมชนประทาย 857
83 9.68
50 5.83
158 18.44
33 3.85
0 0.00
533 62.19
324 37.81%
47  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 45
4 8.89
4 8.89
6 13.33
2 4.44
1 2.22
28 62.22
17 37.78%
48  โรงเรียนมะค่าสามัคคี 162
36 22.22
11 6.79
13 8.02
1 0.62
0 0.00
101 62.35
61 37.65%
49  โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 125
11 8.80
12 9.60
20 16.00
3 2.40
0 0.00
79 63.20
46 36.80%
50  โรงเรียนหนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ) 49
8 16.33
4 8.16
6 12.24
0 0.00
0 0.00
31 63.27
18 36.73%
51  โรงเรียนบ้านสว่างนาดี 41
5 12.20
3 7.32
4 9.76
1 2.44
2 4.88
26 63.41
15 36.59%
52  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 247
12 4.86
14 5.67
21 8.50
19 7.69
24 9.72
157 63.56
90 36.44%
53  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 44
0 0.00
1 2.27
15 34.09
0 0.00
0 0.00
28 63.64
16 36.36%
54  โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 146
13 8.90
13 8.90
13 8.90
8 5.48
6 4.11
93 63.70
53 36.30%
55  โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี 149
18 12.08
11 7.38
14 9.40
10 6.71
0 0.00
96 64.43
53 35.57%
56  โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า 90
3 3.33
5 5.56
14 15.56
4 4.44
6 6.67
58 64.44
32 35.56%
57  โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 176
9 5.11
5 2.84
18 10.23
14 7.95
16 9.09
114 64.77
62 35.23%
58  โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1176
53 4.51
18 1.53
164 13.95
70 5.95
106 9.01
765 65.05
411 34.95%
59  โรงเรียนบ้านโนนปีบ 26
1 3.85
1 3.85
7 26.92
0 0.00
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
60  โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 81
10 12.35
3 3.70
15 18.52
0 0.00
0 0.00
53 65.43
28 34.57%
61  โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง 167
16 9.58
7 4.19
34 20.36
0 0.00
0 0.00
110 65.87
57 34.13%
62  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 53
7 13.21
2 3.77
7 13.21
2 3.77
0 0.00
35 66.04
18 33.96%
63  โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค 110
8 7.27
4 3.64
19 17.27
0 0.00
6 5.45
73 66.36
37 33.64%
64  โรงเรียนสระประดู่ 116
0 0.00
3 2.59
21 18.10
3 2.59
12 10.34
77 66.38
39 33.62%
65  โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา 48
6 12.50
0 0.00
1 2.08
6 12.50
3 6.25
32 66.67
16 33.33%
66  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 208
20 9.62
11 5.29
38 18.27
0 0.00
0 0.00
139 66.83
69 33.17%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 248
16 6.45
18 7.26
21 8.47
12 4.84
14 5.65
167 67.34
81 32.66%
68  โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา 49
7 14.29
0 0.00
8 16.33
1 2.04
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
69  โรงเรียนดอนมัน 135
28 20.74
4 2.96
7 5.19
5 3.70
0 0.00
91 67.41
44 32.59%
70  โรงเรียนบ้านชีวาน 83
7 8.43
4 4.82
6 7.23
0 0.00
10 12.05
56 67.47
27 32.53%
71  โรงเรียนบ้านหนองห่าง 40
3 7.50
1 2.50
8 20.00
1 2.50
0 0.00
27 67.50
13 32.50%
72  โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 196
26 13.27
9 4.59
24 12.24
4 2.04
0 0.00
133 67.86
63 32.14%
73  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 50
1 2.00
4 8.00
11 22.00
0 0.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
74  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 69
0 0.00
16 23.19
0 0.00
3 4.35
3 4.35
47 68.12
22 31.88%
75  โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 292
16 5.48
22 7.53
45 15.41
8 2.74
2 0.68
199 68.15
93 31.85%
76  โรงเรียนบ้านทับควาย 38
1 2.63
0 0.00
7 18.42
4 10.53
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
77  โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค 111
1 0.90
0 0.00
27 24.32
4 3.60
3 2.70
76 68.47
35 31.53%
78  โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 112
6 5.36
13 11.61
16 14.29
0 0.00
0 0.00
77 68.75
35 31.25%
79  โรงเรียนบ้านมาบป่าแดง 71
8 11.27
3 4.23
6 8.45
5 7.04
0 0.00
49 69.01
22 30.99%
80  โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 136
3 2.21
17 12.50
11 8.09
6 4.41
5 3.68
94 69.12
42 30.88%
81  โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี 118
4 3.39
1 0.85
13 11.02
1 0.85
17 14.41
82 69.49
36 30.51%
82  โรงเรียนบ้านโนนรัง 227
16 7.05
25 11.01
28 12.33
0 0.00
0 0.00
158 69.60
69 30.40%
83  โรงเรียนบ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ" 303
17 5.61
10 3.30
14 4.62
27 8.91
24 7.92
211 69.64
92 30.36%
84  โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) 109
7 6.42
7 6.42
17 15.60
2 1.83
0 0.00
76 69.72
33 30.28%
85  โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 53
2 3.77
3 5.66
4 7.55
3 5.66
4 7.55
37 69.81
16 30.19%
86  โรงเรียนบ้านจาบ 70
4 5.71
4 5.71
13 18.57
0 0.00
0 0.00
49 70.00
21 30.00%
87  โรงเรียนชุมชนโนนแดง 448
35 7.81
45 10.04
54 12.05
0 0.00
0 0.00
314 70.09
134 29.91%
88  โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ 144
19 13.19
4 2.78
20 13.89
0 0.00
0 0.00
101 70.14
43 29.86%
89  โรงเรียนวัดบ้านตำแย 114
3 2.63
13 11.40
3 2.63
10 8.77
5 4.39
80 70.18
34 29.82%
90  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 104
7 6.73
0 0.00
9 8.65
1 0.96
14 13.46
73 70.19
31 29.81%
91  โรงเรียนประโดกสามัคคี 74
4 5.41
4 5.41
6 8.11
3 4.05
5 6.76
52 70.27
22 29.73%
92  โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง 44
6 13.64
0 0.00
3 6.82
1 2.27
3 6.82
31 70.45
13 29.55%
93  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ) 173
14 8.09
8 4.62
13 7.51
8 4.62
8 4.62
122 70.52
51 29.48%
94  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 131
3 2.29
5 3.82
10 7.63
8 6.11
12 9.16
93 70.99
38 29.01%
95  โรงเรียนบ้านท่าแดง 52
0 0.00
1 1.92
9 17.31
0 0.00
5 9.62
37 71.15
15 28.85%
96  โรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี 63
8 12.70
0 0.00
10 15.87
0 0.00
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
97  โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา 28
4 14.29
0 0.00
1 3.57
0 0.00
3 10.71
20 71.43
8 28.57%
98  โรงเรียนวัดจันทนาราม 183
22 12.02
0 0.00
26 14.21
4 2.19
0 0.00
131 71.58
52 28.42%
99  โรงเรียนเมืองจากวิทยา 154
11 7.14
17 11.04
15 9.74
0 0.00
0 0.00
111 72.08
43 27.92%
100  โรงเรียนบ้านตลาดประดู่ 47
7 14.89
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
101  โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม 84
7 8.33
0 0.00
16 19.05
0 0.00
0 0.00
61 72.62
23 27.38%
102  โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี 78
16 20.51
1 1.28
4 5.13
0 0.00
0 0.00
57 73.08
21 26.92%
103  โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม 79
1 1.27
3 3.80
17 21.52
0 0.00
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
104  โรงเรียนบ้านดอนลำดวน 129
26 20.16
1 0.78
6 4.65
1 0.78
0 0.00
95 73.64
34 26.36%
105  โรงเรียนบ้านคล้า 57
6 10.53
0 0.00
5 8.77
2 3.51
2 3.51
42 73.68
15 26.32%
106  โรงเรียนบ้านศาลา 65
3 4.62
0 0.00
14 21.54
0 0.00
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
107  โรงเรียนหนองกุงวันชาติ 69
10 14.49
5 7.25
1 1.45
1 1.45
1 1.45
51 73.91
18 26.09%
108  โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี 101
20 19.80
0 0.00
5 4.95
1 0.99
0 0.00
75 74.26
26 25.74%
109  โรงเรียนอรพิมวิทยา 136
5 3.68
3 2.21
12 8.82
8 5.88
7 5.15
101 74.26
35 25.74%
110  โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 149
31 20.81
2 1.34
5 3.36
0 0.00
0 0.00
111 74.50
38 25.50%
111  โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย 63
4 6.35
0 0.00
12 19.05
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
112  โรงเรียนบ้านหนองจานกุดกี่สามัคคี 100
9 9.00
0 0.00
0 0.00
4 4.00
12 12.00
75 75.00
25 25.00%
113  โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) 44
8 18.18
1 2.27
2 4.55
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
114  โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 187
7 3.74
3 1.60
35 18.72
0 0.00
1 0.53
141 75.40
46 24.60%
115  โรงเรียนจารย์ตำรา 167
7 4.19
4 2.40
8 4.79
10 5.99
12 7.19
126 75.45
41 24.55%
116  โรงเรียนบ้านพุทรา 339
12 3.54
10 2.95
36 10.62
11 3.24
14 4.13
256 75.52
83 24.48%
117  โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 483
32 6.63
17 3.52
32 6.63
20 4.14
16 3.31
366 75.78
117 24.22%
118  โรงเรียนบ้านหนองตาด 117
9 7.69
6 5.13
9 7.69
2 1.71
2 1.71
89 76.07
28 23.93%
119  โรงเรียนบ้านนาดี 42
7 16.67
1 2.38
2 4.76
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
120  โรงเรียนบ้านมะกอก 118
6 5.08
4 3.39
10 8.47
4 3.39
4 3.39
90 76.27
28 23.73%
121  โรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ" 190
10 5.26
5 2.63
30 15.79
0 0.00
0 0.00
145 76.32
45 23.68%
122  โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก 73
7 9.59
2 2.74
8 10.96
0 0.00
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
123  โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ 311
16 5.14
9 2.89
47 15.11
0 0.00
0 0.00
239 76.85
72 23.15%
124  โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว 65
3 4.62
0 0.00
4 6.15
3 4.62
5 7.69
50 76.92
15 23.08%
125  โรงเรียนวัดโชติการาม 340
32 9.41
16 4.71
28 8.24
2 0.59
0 0.00
262 77.06
78 22.94%
126  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ลำทะเมนชัย) 83
6 7.23
2 2.41
11 13.25
0 0.00
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
127  โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 184
15 8.15
6 3.26
21 11.41
0 0.00
0 0.00
142 77.17
42 22.83%
128  โรงเรียนบ้านหนองยาง 75
11 14.67
0 0.00
6 8.00
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
129  โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา 128
17 13.28
9 7.03
2 1.56
1 0.78
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
130  โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์ 112
8 7.14
0 0.00
17 15.18
0 0.00
0 0.00
87 77.68
25 22.32%
131  โรงเรียนโนนตูม 157
4 2.55
2 1.27
29 18.47
0 0.00
0 0.00
122 77.71
35 22.29%
132  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 193
9 4.66
6 3.11
27 13.99
1 0.52
0 0.00
150 77.72
43 22.28%
133  โรงเรียนบ้านละเลิงหิน 59
6 10.17
2 3.39
4 6.78
1 1.69
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
134  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 146
7 4.79
4 2.74
20 13.70
1 0.68
0 0.00
114 78.08
32 21.92%
135  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 146
9 6.16
15 10.27
8 5.48
0 0.00
0 0.00
114 78.08
32 21.92%
136  โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา 106
11 10.38
0 0.00
12 11.32
0 0.00
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
137  โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป 176
4 2.27
12 6.82
22 12.50
0 0.00
0 0.00
138 78.41
38 21.59%
138  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 137
6 4.38
1 0.73
22 16.06
0 0.00
0 0.00
108 78.83
29 21.17%
139  โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 110
6 5.45
2 1.82
15 13.64
0 0.00
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
140  โรงเรียนบ้านฝาง 29
3 10.34
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
141  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 160
12 7.50
3 1.88
18 11.25
0 0.00
0 0.00
127 79.38
33 20.63%
142  โรงเรียนช่องแมวพิทยา 122
5 4.10
7 5.74
11 9.02
1 0.82
1 0.82
97 79.51
25 20.49%
143  โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 191
12 6.28
12 6.28
5 2.62
6 3.14
4 2.09
152 79.58
39 20.42%
144  โรงเรียนบ้านหนองโสน 49
10 20.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
145  โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี 54
6 11.11
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
146  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 69
1 1.45
2 2.90
11 15.94
0 0.00
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
147  โรงเรียนห้วยบงวิทยา 120
3 2.50
2 1.67
13 10.83
2 1.67
4 3.33
96 80.00
24 20.00%
148  โรงเรียนอาสนาราม 150
7 4.67
2 1.33
7 4.67
7 4.67
7 4.67
120 80.00
30 20.00%
149  โรงเรียนบ้านลุงประดู่ 41
1 2.44
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
150  โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง 77
10 12.99
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
151  โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 153
12 7.84
3 1.96
13 8.50
1 0.65
0 0.00
124 81.05
29 18.95%
152  โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา 191
5 2.62
6 3.14
25 13.09
0 0.00
0 0.00
155 81.15
36 18.85%
153  โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย 122
10 8.20
2 1.64
11 9.02
0 0.00
0 0.00
99 81.15
23 18.85%
154  โรงเรียนวัดปลักแรต 144
11 7.64
4 2.78
12 8.33
0 0.00
0 0.00
117 81.25
27 18.75%
155  โรงเรียนบ้านโสกดู่ 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
4 9.30
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
156  โรงเรียนท่าลาด 315
11 3.49
11 3.49
36 11.43
0 0.00
0 0.00
257 81.59
58 18.41%
157  โรงเรียนบ้านหันเตย 82
4 4.88
4 4.88
4 4.88
2 2.44
1 1.22
67 81.71
15 18.29%
158  โรงเรียนบ้านวังม่วง 61
4 6.56
1 1.64
6 9.84
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
159  โรงเรียนบ้านเตยกระโตน 122
6 4.92
9 7.38
9 7.38
-2 -1.64
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
160  โรงเรียนวัดวังน้ำ 173
2 1.16
3 1.73
25 14.45
1 0.58
0 0.00
142 82.08
31 17.92%
161  โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม 96
5 5.21
4 4.17
2 2.08
4 4.17
2 2.08
79 82.29
17 17.71%
162  โรงเรียนบ้านซาด 68
4 5.88
0 0.00
5 7.35
0 0.00
3 4.41
56 82.35
12 17.65%
163  โรงเรียนแกสำโรงวิทยา 68
4 5.88
2 2.94
6 8.82
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
164  โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร 57
2 3.51
0 0.00
8 14.04
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
165  โรงเรียนบ้านกล้วย 166
11 6.63
1 0.60
17 10.24
0 0.00
0 0.00
137 82.53
29 17.47%
166  โรงเรียนบ้านสะแกงาม 127
2 1.57
2 1.57
17 13.39
1 0.79
0 0.00
105 82.68
22 17.32%
167  โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร 151
4 2.65
2 1.32
6 3.97
6 3.97
8 5.30
125 82.78
26 17.22%
168  โรงเรียนบ้านประสุข 242
13 5.37
5 2.07
23 9.50
0 0.00
0 0.00
201 83.06
41 16.94%
169  โรงเรียนบ้านดอนแซะ 158
7 4.43
8 5.06
11 6.96
0 0.00
0 0.00
132 83.54
26 16.46%
170  โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 152
3 1.97
3 1.97
16 10.53
3 1.97
0 0.00
127 83.55
25 16.45%
171  โรงเรียนบ้านตลาดไทร 111
5 4.50
5 4.50
8 7.21
0 0.00
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
172  โรงเรียนบ้านขามใต้ 31
4 12.90
1 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
173  โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 190
9 4.74
6 3.16
15 7.89
0 0.00
0 0.00
160 84.21
30 15.79%
174  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 153
12 7.84
0 0.00
4 2.61
0 0.00
8 5.23
129 84.31
24 15.69%
175  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 134
13 9.70
0 0.00
8 5.97
0 0.00
0 0.00
113 84.33
21 15.67%
176  โรงเรียนท่าเรือวิทยา 115
10 8.70
2 1.74
6 5.22
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
177  โรงเรียนบ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) 115
1 0.87
6 5.22
9 7.83
1 0.87
1 0.87
97 84.35
18 15.65%
178  โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 103
3 2.91
0 0.00
5 4.85
4 3.88
4 3.88
87 84.47
16 15.53%
179  โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ 117
6 5.13
4 3.42
2 1.71
5 4.27
1 0.85
99 84.62
18 15.38%
180  โรงเรียนบ้านดอนวัว 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
0 0.00
2 4.35
39 84.78
7 15.22%
181  โรงเรียนบ้านประทาย 96
4 4.17
3 3.13
7 7.29
0 0.00
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
182  โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่น 55
5 9.09
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
183  โรงเรียนบ้านหนองบัว 172
14 8.14
1 0.58
10 5.81
0 0.00
0 0.00
147 85.47
25 14.53%
184  โรงเรียนจตุคามพิทยาคม 84
0 0.00
0 0.00
7 8.33
5 5.95
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
185  โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง 78
0 0.00
3 3.85
8 10.26
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
186  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 144
6 4.17
1 0.69
8 5.56
4 2.78
1 0.69
124 86.11
20 13.89%
187  โรงเรียนกุลโน 930
29 3.12
24 2.58
24 2.58
30 3.23
22 2.37
801 86.13
129 13.87%
188  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 51
0 0.00
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
189  โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 238
7 2.94
8 3.36
0 0.00
0 0.00
17 7.14
206 86.55
32 13.45%
190  โรงเรียนบ้านดอนยาว 136
6 4.41
5 3.68
3 2.21
3 2.21
1 0.74
118 86.76
18 13.24%
191  โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง 54
2 3.70
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
192  โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 72
2 2.78
0 0.00
7 9.72
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
193  โรงเรียนบ้านหนองบง 58
5 8.62
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
194  โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 67
2 2.99
1 1.49
5 7.46
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
195  โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง 111
7 6.31
0 0.00
4 3.60
2 1.80
0 0.00
98 88.29
13 11.71%
196  โรงเรียนหนองบัวลอย 94
2 2.13
2 2.13
7 7.45
0 0.00
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
197  โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 43
1 2.33
2 4.65
2 4.65
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
198  โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) 128
0 0.00
0 0.00
7 5.47
0 0.00
7 5.47
114 89.06
14 10.94%
199  โรงเรียนพิกุลทอง 447
3 0.67
13 2.91
32 7.16
0 0.00
0 0.00
399 89.26
48 10.74%
200  โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน 87
0 0.00
4 4.60
5 5.75
0 0.00
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
201  โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง 39
1 2.56
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
202  โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 51
0 0.00
2 3.92
0 0.00
3 5.88
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
203  โรงเรียนเพชรหนองขาม 297
2 0.67
0 0.00
10 3.37
2 0.67
11 3.70
272 91.58
25 8.42%
204  โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม 84
2 2.38
4 4.76
0 0.00
0 0.00
1 1.19
77 91.67
7 8.33%
205  โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก 100
2 2.00
0 0.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
92 92.00
8 8.00%
206  โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 88
2 2.27
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
207  โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี 63
2 3.17
1 1.59
0 0.00
0 0.00
2 3.17
58 92.06
5 7.94%
208  โรงเรียนหนองปรือแก้ว 38
2 5.26
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
209  โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร 89
0 0.00
0 0.00
5 5.62
0 0.00
2 2.25
82 92.13
7 7.87%
210  โรงเรียนอัมพวันวิทยา 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
211  โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 66
1 1.52
2 3.03
1 1.52
1 1.52
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
212  โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา 54
2 3.70
1 1.85
1 1.85
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
213  โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
214  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ประทาย) 105
3 2.86
1 0.95
3 2.86
0 0.00
0 0.00
98 93.33
7 6.67%
215  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 92
1 1.09
5 5.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 93.48
6 6.52%
216  โรงเรียนโนนขุยสามัคคี 78
0 0.00
1 1.28
4 5.13
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
217  โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก 32
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
218  โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 246
6 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 3.25
232 94.31
14 5.69%
219  โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์ 56
1 1.79
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
220  โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา 91
0 0.00
2 2.20
2 2.20
0 0.00
0 0.00
87 95.60
4 4.40%
221  โรงเรียนบ้านโนนยอ 231
6 2.60
3 1.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
222 96.10
9 3.90%
222  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 106
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 3.77
102 96.23
4 3.77%
223  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 84
0 0.00
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
82 97.62
2 2.38%
224  โรงเรียนวัดบ้านหินตั้ง 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.85
0 0.00
53 98.15
1 1.85%
225  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 61
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 98.36
1 1.64%

 

จำนวนนักเรียน  29,759 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,185 7.34
เตี้ย  1,325 4.45
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,968 9.97
ผอมและเตี้ย  983 3.30
อ้วนและเตี้ย  1,001 3.36
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,297 71.56
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,462 คน


28.44%


Powered By www.thaieducation.net