ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 225 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 225 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 105
39 37.14
18 17.14
21 20.00
20 19.05
0 0.00
7 6.67
98 93.33%
2  โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 133
20 15.04
16 12.03
12 9.02
36 27.07
23 17.29
26 19.55
107 80.45%
3  โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 87
14 16.09
10 11.49
31 35.63
4 4.60
9 10.34
19 21.84
68 78.16%
4  โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 66
28 42.42
2 3.03
4 6.06
13 19.70
0 0.00
19 28.79
47 71.21%
5  โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 141
43 30.50
11 7.80
35 24.82
8 5.67
3 2.13
41 29.08
100 70.92%
6  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 251
67 26.69
73 29.08
34 13.55
0 0.00
0 0.00
77 30.68
174 69.32%
7  โรงเรียนบ้านฝาผนัง 28
16 57.14
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
9 32.14
19 67.86%
8  โรงเรียนบ้านลุงตามัน 273
48 17.58
68 24.91
12 4.40
38 13.92
12 4.40
95 34.80
178 65.20%
9  โรงเรียนบ้านไพล 116
33 28.45
29 25.00
12 10.34
0 0.00
0 0.00
42 36.21
74 63.79%
10  โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา 151
19 12.58
20 13.25
26 17.22
20 13.25
9 5.96
57 37.75
94 62.25%
11  โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆประชาบำรุง) 101
14 13.86
4 3.96
18 17.82
15 14.85
10 9.90
40 39.60
61 60.40%
12  โรงเรียนบ้านโนนสูง 126
1 0.79
34 26.98
7 5.56
19 15.08
11 8.73
54 42.86
72 57.14%
13  โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 111
24 21.62
1 0.90
7 6.31
24 21.62
7 6.31
48 43.24
63 56.76%
14  โรงเรียนบ้านยางวิทยา 215
21 9.77
7 3.26
36 16.74
21 9.77
36 16.74
94 43.72
121 56.28%
15  โรงเรียนปราสาทหินนางรำ 41
4 9.76
3 7.32
5 12.20
6 14.63
5 12.20
18 43.90
23 56.10%
16  โรงเรียนบ้านหนองแสง 54
0 0.00
8 14.81
22 40.74
0 0.00
0 0.00
24 44.44
30 55.56%
17  โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 443
26 5.87
21 4.74
86 19.41
8 1.81
105 23.70
197 44.47
246 55.53%
18  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 118
19 16.10
10 8.47
1 0.85
29 24.58
6 5.08
53 44.92
65 55.08%
19  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 219
24 10.96
28 12.79
26 11.87
24 10.96
10 4.57
107 48.86
112 51.14%
20  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 69
33 47.83
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
34 49.28
35 50.72%
21  โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 117
4 3.42
19 16.24
12 10.26
8 6.84
16 13.68
58 49.57
59 50.43%
22  โรงเรียนบ้านช่องแมว 141
17 12.06
9 6.38
24 17.02
13 9.22
3 2.13
75 53.19
66 46.81%
23  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 160
37 23.13
12 7.50
21 13.13
4 2.50
0 0.00
86 53.75
74 46.25%
24  โรงเรียนหนองกรดวิทยา 48
3 6.25
2 4.17
7 14.58
6 12.50
4 8.33
26 54.17
22 45.83%
25  โรงเรียนบ้านหนองขาม 161
6 3.73
5 3.11
23 14.29
11 6.83
28 17.39
88 54.66
73 45.34%
26  โรงเรียนวัดบ้านหนองคู 71
0 0.00
0 0.00
6 8.45
26 36.62
0 0.00
39 54.93
32 45.07%
27  โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 171
13 7.60
7 4.09
15 8.77
20 11.70
22 12.87
94 54.97
77 45.03%
28  โรงเรียนบ้านโนนตาเถร 47
9 19.15
1 2.13
9 19.15
1 2.13
1 2.13
26 55.32
21 44.68%
29  โรงเรียนบ้านถนน 56
17 30.36
0 0.00
4 7.14
0 0.00
4 7.14
31 55.36
25 44.64%
30  โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 108
19 17.59
9 8.33
11 10.19
9 8.33
0 0.00
60 55.56
48 44.44%
31  โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ 142
3 2.11
6 4.23
23 16.20
9 6.34
19 13.38
82 57.75
60 42.25%
32  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 102
5 4.90
14 13.73
10 9.80
7 6.86
7 6.86
59 57.84
43 42.16%
33  โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน 115
8 6.96
7 6.09
6 5.22
14 12.17
13 11.30
67 58.26
48 41.74%
34  โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 128
27 21.09
2 1.56
16 12.50
7 5.47
1 0.78
75 58.59
53 41.41%
35  โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย 86
4 4.65
2 2.33
15 17.44
7 8.14
7 8.14
51 59.30
35 40.70%
36  โรงเรียนบ้านละโว้ 200
12 6.00
11 5.50
22 11.00
14 7.00
22 11.00
119 59.50
81 40.50%
37  โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 159
11 6.92
7 4.40
15 9.43
6 3.77
25 15.72
95 59.75
64 40.25%
38  โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม 55
5 9.09
6 10.91
3 5.45
5 9.09
3 5.45
33 60.00
22 40.00%
39  โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา 90
10 11.11
8 8.89
11 12.22
0 0.00
7 7.78
54 60.00
36 40.00%
40  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 73
5 6.85
4 5.48
4 5.48
8 10.96
8 10.96
44 60.27
29 39.73%
41  โรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 26
7 26.92
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
16 61.54
10 38.46%
42  โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ 162
12 7.41
4 2.47
14 8.64
16 9.88
16 9.88
100 61.73
62 38.27%
43  โรงเรียนบ้านป่าตะแบง 63
3 4.76
2 3.17
15 23.81
4 6.35
0 0.00
39 61.90
24 38.10%
44  โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม 87
6 6.90
0 0.00
17 19.54
0 0.00
10 11.49
54 62.07
33 37.93%
45  โรงเรียนราษฎร์สโมสร 275
16 5.82
17 6.18
13 4.73
36 13.09
22 8.00
171 62.18
104 37.82%
46  โรงเรียนชุมชนประทาย 857
83 9.68
50 5.83
158 18.44
33 3.85
0 0.00
533 62.19
324 37.81%
47  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 45
4 8.89
4 8.89
6 13.33
2 4.44
1 2.22
28 62.22
17 37.78%
48  โรงเรียนมะค่าสามัคคี 162
36 22.22
11 6.79
13 8.02
1 0.62
0 0.00
101 62.35
61 37.65%
49  โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 125
11 8.80
12 9.60
20 16.00
3 2.40
0 0.00
79 63.20
46 36.80%
50  โรงเรียนหนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ) 49
8 16.33
4 8.16
6 12.24
0 0.00
0 0.00
31 63.27
18 36.73%
51  โรงเรียนบ้านสว่างนาดี 41
5 12.20
3 7.32
4 9.76
1 2.44
2 4.88
26 63.41
15 36.59%
52  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 247
12 4.86
14 5.67
21 8.50
19 7.69
24 9.72
157 63.56
90 36.44%
53  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 44
0 0.00
1 2.27
15 34.09
0 0.00
0 0.00
28 63.64
16 36.36%
54  โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 146
13 8.90
13 8.90
13 8.90
8 5.48
6 4.11
93 63.70
53 36.30%
55  โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี 149
18 12.08
11 7.38
14 9.40
10 6.71
0 0.00
96 64.43
53 35.57%
56  โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า 90
3 3.33
5 5.56
14 15.56
4 4.44
6 6.67
58 64.44
32 35.56%
57  โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 176
9 5.11
5 2.84
18 10.23
14 7.95
16 9.09
114 64.77
62 35.23%
58  โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1176
53 4.51
18 1.53
164 13.95
70 5.95
106 9.01
765 65.05
411 34.95%
59  โรงเรียนบ้านโนนปีบ 26
1 3.85
1 3.85
7 26.92
0 0.00
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
60  โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 81
10 12.35
3 3.70
15 18.52
0 0.00
0 0.00
53 65.43
28 34.57%
61  โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง 167
16 9.58
7 4.19
34 20.36
0 0.00
0 0.00
110 65.87
57 34.13%
62  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 53
7 13.21
2 3.77
7 13.21
2 3.77
0 0.00
35 66.04
18 33.96%
63  โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค 110
8 7.27
4 3.64
19 17.27
0 0.00
6 5.45
73 66.36
37 33.64%
64  โรงเรียนสระประดู่ 116
0 0.00
3 2.59
21 18.10
3 2.59
12 10.34
77 66.38
39 33.62%
65  โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา 48
6 12.50
0 0.00
1 2.08
6 12.50
3 6.25
32 66.67
16 33.33%
66  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 208
20 9.62
11 5.29
38 18.27
0 0.00
0 0.00
139 66.83
69 33.17%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 248
16 6.45
18 7.26
21 8.47
12 4.84
14 5.65
167 67.34
81 32.66%
68  โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา 49
7 14.29
0 0.00
8 16.33
1 2.04
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
69  โรงเรียนดอนมัน 135
28 20.74
4 2.96
7 5.19
5 3.70
0 0.00
91 67.41
44 32.59%
70  โรงเรียนบ้านชีวาน 83
7 8.43
4 4.82
6 7.23
0 0.00
10 12.05
56 67.47
27 32.53%
71  โรงเรียนบ้านหนองห่าง 40
3 7.50
1 2.50
8 20.00
1 2.50
0 0.00
27 67.50
13 32.50%
72  โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 196
26 13.27
9 4.59
24 12.24
4 2.04
0 0.00
133 67.86
63 32.14%
73  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 50
1 2.00
4 8.00
11 22.00
0 0.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
74  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 69
0 0.00
16 23.19
0 0.00
3 4.35
3 4.35
47 68.12
22 31.88%
75  โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 292
16 5.48
22 7.53
45 15.41
8 2.74
2 0.68
199 68.15
93 31.85%
76  โรงเรียนบ้านทับควาย 38
1 2.63
0 0.00
7 18.42
4 10.53
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
77  โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค 111
1 0.90
0 0.00
27 24.32
4 3.60
3 2.70
76 68.47
35 31.53%
78  โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 112
6 5.36
13 11.61
16 14.29
0 0.00
0 0.00
77 68.75
35 31.25%
79  โรงเรียนบ้านมาบป่าแดง 71
8 11.27
3 4.23
6 8.45
5 7.04
0 0.00
49 69.01
22 30.99%
80  โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 136
3 2.21
17 12.50
11 8.09
6 4.41
5 3.68
94 69.12
42 30.88%
81  โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี 118
4 3.39
1 0.85
13 11.02
1 0.85
17 14.41
82 69.49
36 30.51%
82  โรงเรียนบ้านโนนรัง 227
16 7.05
25 11.01
28 12.33
0 0.00
0 0.00
158 69.60
69 30.40%
83  โรงเรียนบ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ" 303
17 5.61
10 3.30
14 4.62
27 8.91
24 7.92
211 69.64
92 30.36%
84  โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) 109
7 6.42
7 6.42
17 15.60
2 1.83
0 0.00
76 69.72
33 30.28%
85  โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 53
2 3.77
3 5.66
4 7.55
3 5.66
4 7.55
37 69.81
16 30.19%
86  โรงเรียนบ้านจาบ 70
4 5.71
4 5.71
13 18.57
0 0.00
0 0.00
49 70.00
21 30.00%
87  โรงเรียนชุมชนโนนแดง 448
35 7.81
45 10.04
54 12.05
0 0.00
0 0.00
314 70.09
134 29.91%
88  โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ 144
19 13.19
4 2.78
20 13.89
0 0.00
0 0.00
101 70.14
43 29.86%
89  โรงเรียนวัดบ้านตำแย 114
3 2.63
13 11.40
3 2.63
10 8.77
5 4.39
80 70.18
34 29.82%
90  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 104
7 6.73
0 0.00
9 8.65
1 0.96
14 13.46
73 70.19
31 29.81%
91  โรงเรียนประโดกสามัคคี 74
4 5.41
4 5.41
6 8.11
3 4.05
5 6.76
52 70.27
22 29.73%
92  โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง 44
6 13.64
0 0.00
3 6.82
1 2.27
3 6.82
31 70.45
13 29.55%
93  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ) 173
14 8.09
8 4.62
13 7.51
8 4.62
8 4.62
122 70.52
51 29.48%
94  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 131
3 2.29
5 3.82
10 7.63
8 6.11
12 9.16
93 70.99
38 29.01%
95  โรงเรียนบ้านท่าแดง 52
0 0.00
1 1.92
9 17.31
0 0.00
5 9.62
37 71.15
15 28.85%
96  โรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี 63
8 12.70
0 0.00
10 15.87
0 0.00
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
97  โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา 28
4 14.29
0 0.00
1 3.57
0 0.00
3 10.71
20 71.43
8 28.57%
98  โรงเรียนวัดจันทนาราม 183
22 12.02
0 0.00
26 14.21
4 2.19
0 0.00
131 71.58
52 28.42%
99  โรงเรียนเมืองจากวิทยา 154
11 7.14
17 11.04
15 9.74
0 0.00
0 0.00
111 72.08
43 27.92%
100  โรงเรียนบ้านตลาดประดู่ 47
7 14.89
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
101  โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม 84
7 8.33
0 0.00
16 19.05
0 0.00
0 0.00
61 72.62
23 27.38%
102  โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี 78
16 20.51
1 1.28
4 5.13
0 0.00
0 0.00
57 73.08
21 26.92%
103  โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม 79
1 1.27
3 3.80
17 21.52
0 0.00
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
104  โรงเรียนบ้านดอนลำดวน 129
26 20.16
1 0.78
6 4.65
1 0.78
0 0.00
95 73.64
34 26.36%
105  โรงเรียนบ้านคล้า 57
6 10.53
0 0.00
5 8.77
2 3.51
2 3.51
42 73.68
15 26.32%
106  โรงเรียนบ้านศาลา 65
3 4.62
0 0.00
14 21.54
0 0.00
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
107  โรงเรียนหนองกุงวันชาติ 69
10 14.49
5 7.25
1 1.45
1 1.45
1 1.45
51 73.91
18 26.09%
108  โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี 101
20 19.80
0 0.00
5 4.95
1 0.99
0 0.00
75 74.26
26 25.74%
109  โรงเรียนอรพิมวิทยา 136
5 3.68
3 2.21
12 8.82
8 5.88
7 5.15
101 74.26
35 25.74%
110  โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 149
31 20.81
2 1.34
5 3.36
0 0.00
0 0.00
111 74.50
38 25.50%
111  โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย 63
4 6.35
0 0.00
12 19.05
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
112  โรงเรียนบ้านหนองจาน 100
9 9.00
0 0.00
0 0.00
4 4.00
12 12.00
75 75.00
25 25.00%
113  โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) 44
8 18.18
1 2.27
2 4.55
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
114  โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 187
7 3.74
3 1.60
35 18.72
0 0.00
1 0.53
141 75.40
46 24.60%
115  โรงเรียนจารย์ตำรา 167
7 4.19
4 2.40
8 4.79
10 5.99
12 7.19
126 75.45
41 24.55%
116  โรงเรียนบ้านพุทรา 339
12 3.54
10 2.95
36 10.62
11 3.24
14 4.13
256 75.52
83 24.48%
117  โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 483
32 6.63
17 3.52
32 6.63
20 4.14
16 3.31
366 75.78
117 24.22%
118  โรงเรียนบ้านหนองตาด 117
9 7.69
6 5.13
9 7.69
2 1.71
2 1.71
89 76.07
28 23.93%
119  โรงเรียนบ้านนาดี 42
7 16.67
1 2.38
2 4.76
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
120  โรงเรียนบ้านมะกอก 118
6 5.08
4 3.39
10 8.47
4 3.39
4 3.39
90 76.27
28 23.73%
121  โรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ" 190
10 5.26
5 2.63
30 15.79
0 0.00
0 0.00
145 76.32
45 23.68%
122  โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก 73
7 9.59
2 2.74
8 10.96
0 0.00
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
123  โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ 311
16 5.14
9 2.89
47 15.11
0 0.00
0 0.00
239 76.85
72 23.15%
124  โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว 65
3 4.62
0 0.00
4 6.15
3 4.62
5 7.69
50 76.92
15 23.08%
125  โรงเรียนวัดโชติการาม 340
32 9.41
16 4.71
28 8.24
2 0.59
0 0.00
262 77.06
78 22.94%
126  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ลำทะเมนชัย) 83
6 7.23
2 2.41
11 13.25
0 0.00
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
127  โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 184
15 8.15
6 3.26
21 11.41
0 0.00
0 0.00
142 77.17
42 22.83%
128  โรงเรียนบ้านหนองยาง 75
11 14.67
0 0.00
6 8.00
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
129  โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา 128
17 13.28
9 7.03
2 1.56
1 0.78
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
130  โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์ 112
8 7.14
0 0.00
17 15.18
0 0.00
0 0.00
87 77.68
25 22.32%
131  โรงเรียนโนนตูม 157
4 2.55
2 1.27
29 18.47
0 0.00
0 0.00
122 77.71
35 22.29%
132  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 193
9 4.66
6 3.11
27 13.99
1 0.52
0 0.00
150 77.72
43 22.28%
133  โรงเรียนบ้านละเลิงหิน 59
6 10.17
2 3.39
4 6.78
1 1.69
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
134  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 146
7 4.79
4 2.74
20 13.70
1 0.68
0 0.00
114 78.08
32 21.92%
135  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 146
9 6.16
15 10.27
8 5.48
0 0.00
0 0.00
114 78.08
32 21.92%
136  โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา 106
11 10.38
0 0.00
12 11.32
0 0.00
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
137  โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป 176
4 2.27
12 6.82
22 12.50
0 0.00
0 0.00
138 78.41
38 21.59%
138  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 137
6 4.38
1 0.73
22 16.06
0 0.00
0 0.00
108 78.83
29 21.17%
139  โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 110
6 5.45
2 1.82
15 13.64
0 0.00
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
140  โรงเรียนบ้านฝาง 29
3 10.34
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
141  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 160
12 7.50
3 1.88
18 11.25
0 0.00
0 0.00
127 79.38
33 20.63%
142  โรงเรียนช่องแมวพิทยา 122
5 4.10
7 5.74
11 9.02
1 0.82
1 0.82
97 79.51
25 20.49%
143  โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 191
12 6.28
12 6.28
5 2.62
6 3.14
4 2.09
152 79.58
39 20.42%
144  โรงเรียนบ้านหนองโสน 49
10 20.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
145  โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี 54
6 11.11
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
146  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 69
1 1.45
2 2.90
11 15.94
0 0.00
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
147  โรงเรียนห้วยบงวิทยา 120
3 2.50
2 1.67
13 10.83
2 1.67
4 3.33
96 80.00
24 20.00%
148  โรงเรียนอาสนาราม 150
7 4.67
2 1.33
7 4.67
7 4.67
7 4.67
120 80.00
30 20.00%
149  โรงเรียนบ้านลุงประดู่ 41
1 2.44
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
150  โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง 77
10 12.99
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
151  โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 153
12 7.84
3 1.96
13 8.50
1 0.65
0 0.00
124 81.05
29 18.95%
152  โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา 191
5 2.62
6 3.14
25 13.09
0 0.00
0 0.00
155 81.15
36 18.85%
153  โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย 122
10 8.20
2 1.64
11 9.02
0 0.00
0 0.00
99 81.15
23 18.85%
154  โรงเรียนวัดปลักแรต 144
11 7.64
4 2.78
12 8.33
0 0.00
0 0.00
117 81.25
27 18.75%
155  โรงเรียนบ้านโสกดู่ 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
4 9.30
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
156  โรงเรียนท่าลาด 315
11 3.49
11 3.49
36 11.43
0 0.00
0 0.00
257 81.59
58 18.41%
157  โรงเรียนบ้านหันเตย 82
4 4.88
4 4.88
4 4.88
2 2.44
1 1.22
67 81.71
15 18.29%
158  โรงเรียนบ้านวังม่วง 61
4 6.56
1 1.64
6 9.84
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
159  โรงเรียนบ้านเตยกระโตน 122
6 4.92
9 7.38
9 7.38
-2 -1.64
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
160  โรงเรียนวัดวังน้ำ 173
2 1.16
3 1.73
25 14.45
1 0.58
0 0.00
142 82.08
31 17.92%
161  โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม 96
5 5.21
4 4.17
2 2.08
4 4.17
2 2.08
79 82.29
17 17.71%
162  โรงเรียนบ้านซาด 68
4 5.88
0 0.00
5 7.35
0 0.00
3 4.41
56 82.35
12 17.65%
163  โรงเรียนแกสำโรงวิทยา 68
4 5.88
2 2.94
6 8.82
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
164  โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร 57
2 3.51
0 0.00
8 14.04
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
165  โรงเรียนบ้านกล้วย 166
11 6.63
1 0.60
17 10.24
0 0.00
0 0.00
137 82.53
29 17.47%
166  โรงเรียนบ้านสะแกงาม 127
2 1.57
2 1.57
17 13.39
1 0.79
0 0.00
105 82.68
22 17.32%
167  โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร 151
4 2.65
2 1.32
6 3.97
6 3.97
8 5.30
125 82.78
26 17.22%
168  โรงเรียนบ้านประสุข 242
13 5.37
5 2.07
23 9.50
0 0.00
0 0.00
201 83.06
41 16.94%
169  โรงเรียนบ้านดอนแซะ 158
7 4.43
8 5.06
11 6.96
0 0.00
0 0.00
132 83.54
26 16.46%
170  โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 152
3 1.97
3 1.97
16 10.53
3 1.97
0 0.00
127 83.55
25 16.45%
171  โรงเรียนบ้านตลาดไทร 111
5 4.50
5 4.50
8 7.21
0 0.00
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
172  โรงเรียนบ้านขามใต้ 31
4 12.90
1 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
173  โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 190
9 4.74
6 3.16
15 7.89
0 0.00
0 0.00
160 84.21
30 15.79%
174  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 153
12 7.84
0 0.00
4 2.61
0 0.00
8 5.23
129 84.31
24 15.69%
175  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 134
13 9.70
0 0.00
8 5.97
0 0.00
0 0.00
113 84.33
21 15.67%
176  โรงเรียนท่าเรือวิทยา 115
10 8.70
2 1.74
6 5.22
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
177  โรงเรียนบ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) 115
1 0.87
6 5.22
9 7.83
1 0.87
1 0.87
97 84.35
18 15.65%
178  โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 103
3 2.91
0 0.00
5 4.85
4 3.88
4 3.88
87 84.47
16 15.53%
179  โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ 117
6 5.13
4 3.42
2 1.71
5 4.27
1 0.85
99 84.62
18 15.38%
180  โรงเรียนบ้านดอนวัว 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
0 0.00
2 4.35
39 84.78
7 15.22%
181  โรงเรียนบ้านประทาย 96
4 4.17
3 3.13
7 7.29
0 0.00
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
182  โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่น 55
5 9.09
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
183  โรงเรียนบ้านหนองบัว 172
14 8.14
1 0.58
10 5.81
0 0.00
0 0.00
147 85.47
25 14.53%
184  โรงเรียนจตุคามพิทยาคม 84
0 0.00
0 0.00
7 8.33
5 5.95
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
185  โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง 78
0 0.00
3 3.85
8 10.26
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
186  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 144
6 4.17
1 0.69
8 5.56
4 2.78
1 0.69
124 86.11
20 13.89%
187  โรงเรียนกุลโน 930
29 3.12
24 2.58
24 2.58
30 3.23
22 2.37
801 86.13
129 13.87%
188  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 51
0 0.00
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
189  โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 238
7 2.94
8 3.36
0 0.00
0 0.00
17 7.14
206 86.55
32 13.45%
190  โรงเรียนบ้านดอนยาว 136
6 4.41
5 3.68
3 2.21
3 2.21
1 0.74
118 86.76
18 13.24%
191  โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง 54
2 3.70
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
192  โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 72
2 2.78
0 0.00
7 9.72
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
193  โรงเรียนบ้านหนองบง 58
5 8.62
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
194  โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 67
2 2.99
1 1.49
5 7.46
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
195  โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง 111
7 6.31
0 0.00
4 3.60
2 1.80
0 0.00
98 88.29
13 11.71%
196  โรงเรียนหนองบัวลอย 94
2 2.13
2 2.13
7 7.45
0 0.00
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
197  โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 43
1 2.33
2 4.65
2 4.65
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
198  โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) 128
0 0.00
0 0.00
7 5.47
0 0.00
7 5.47
114 89.06
14 10.94%
199  โรงเรียนพิกุลทอง 447
3 0.67
13 2.91
32 7.16
0 0.00
0 0.00
399 89.26
48 10.74%
200  โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน 87
0 0.00
4 4.60
5 5.75
0 0.00
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
201  โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง 39
1 2.56
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
202  โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 51
0 0.00
2 3.92
0 0.00
3 5.88
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
203  โรงเรียนเพชรหนองขาม 297
2 0.67
0 0.00
10 3.37
2 0.67
11 3.70
272 91.58
25 8.42%
204  โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม 84
2 2.38
4 4.76
0 0.00
0 0.00
1 1.19
77 91.67
7 8.33%
205  โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก 100
2 2.00
0 0.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
92 92.00
8 8.00%
206  โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 88
2 2.27
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
207  โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี 63
2 3.17
1 1.59
0 0.00
0 0.00
2 3.17
58 92.06
5 7.94%
208  โรงเรียนหนองปรือแก้ว 38
2 5.26
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
209  โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร 89
0 0.00
0 0.00
5 5.62
0 0.00
2 2.25
82 92.13
7 7.87%
210  โรงเรียนอัมพวันวิทยา 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
211  โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 66
1 1.52
2 3.03
1 1.52
1 1.52
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
212  โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา 54
2 3.70
1 1.85
1 1.85
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
213  โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
214  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ประทาย) 105
3 2.86
1 0.95
3 2.86
0 0.00
0 0.00
98 93.33
7 6.67%
215  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 92
1 1.09
5 5.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 93.48
6 6.52%
216  โรงเรียนโนนขุยสามัคคี 78
0 0.00
1 1.28
4 5.13
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
217  โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก 32
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
218  โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 246
6 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 3.25
232 94.31
14 5.69%
219  โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์ 56
1 1.79
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
220  โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา 91
0 0.00
2 2.20
2 2.20
0 0.00
0 0.00
87 95.60
4 4.40%
221  โรงเรียนบ้านโนนยอ 231
6 2.60
3 1.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
222 96.10
9 3.90%
222  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 106
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 3.77
102 96.23
4 3.77%
223  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 84
0 0.00
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
82 97.62
2 2.38%
224  โรงเรียนวัดบ้านหินตั้ง 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.85
0 0.00
53 98.15
1 1.85%
225  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 61
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 98.36
1 1.64%

 

จำนวนนักเรียน  29,759 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,185 7.34
เตี้ย  1,325 4.45
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,968 9.97
ผอมและเตี้ย  983 3.30
อ้วนและเตี้ย  1,001 3.36
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,297 71.56
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,462 คน


28.44%


Powered By www.thaieducation.net