ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 183 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 183 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนหนองประดู่ 1
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง 140
12 8.57
9 6.43
31 22.14
21 15.00
48 34.29
19 13.57
121 86.43%
3  โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี 46
16 34.78
3 6.52
7 15.22
0 0.00
0 0.00
20 43.48
26 56.52%
4  โรงเรียนบ้านหนองผักไร 33
7 21.21
0 0.00
3 9.09
6 18.18
2 6.06
15 45.45
18 54.55%
5  โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน 149
15 10.07
15 10.07
24 16.11
18 12.08
8 5.37
69 46.31
80 53.69%
6  โรงเรียนวัดทุ่งจาน 71
21 29.58
1 1.41
9 12.68
4 5.63
2 2.82
34 47.89
37 52.11%
7  โรงเรียนบ้านพัดทะเล 77
17 22.08
3 3.90
14 18.18
6 7.79
0 0.00
37 48.05
40 51.95%
8  โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร 145
3 2.07
8 5.52
27 18.62
11 7.59
26 17.93
70 48.28
75 51.72%
9  โรงเรียนจอมทองวิทยา 152
20 13.16
10 6.58
9 5.92
39 25.66
0 0.00
74 48.68
78 51.32%
10  โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) 145
23 15.86
24 16.55
22 15.17
0 0.00
3 2.07
73 50.34
72 49.66%
11  โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน 128
38 29.69
7 5.47
18 14.06
0 0.00
0 0.00
65 50.78
63 49.22%
12  โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 125
5 4.00
7 5.60
15 12.00
12 9.60
16 12.80
70 56.00
55 44.00%
13  โรงเรียนวัดโพธินิมิตร 89
7 7.87
1 1.12
25 28.09
4 4.49
2 2.25
50 56.18
39 43.82%
14  โรงเรียนบ้านหนองแดง 149
10 6.71
3 2.01
18 12.08
13 8.72
21 14.09
84 56.38
65 43.62%
15  โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ 7
0 0.00
1 14.29
1 14.29
1 14.29
0 0.00
4 57.14
3 42.86%
16  โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ 142
26 18.31
17 11.97
10 7.04
6 4.23
1 0.70
82 57.75
60 42.25%
17  โรงเรียนบ้านบุตะโก 162
55 33.95
0 0.00
8 4.94
5 3.09
0 0.00
94 58.02
68 41.98%
18  โรงเรียนบ้านหนองกก 65
4 6.15
3 4.62
15 23.08
4 6.15
1 1.54
38 58.46
27 41.54%
19  โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 104
10 9.62
5 4.81
25 24.04
3 2.88
0 0.00
61 58.65
43 41.35%
20  โรงเรียนบ้านเทพนิมิต 109
12 11.01
7 6.42
9 8.26
10 9.17
7 6.42
64 58.72
45 41.28%
21  โรงเรียนวัดพรหมราช 189
5 2.65
9 4.76
29 15.34
14 7.41
20 10.58
112 59.26
77 40.74%
22  โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 157
10 6.37
18 11.46
28 17.83
4 2.55
3 1.91
94 59.87
63 40.13%
23  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 77
5 6.49
5 6.49
20 25.97
0 0.00
0 0.00
47 61.04
30 38.96%
24  โรงเรียนครบุรีวิทยา 1221
152 12.45
91 7.45
212 17.36
16 1.31
4 0.33
746 61.10
475 38.90%
25  โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 828
62 7.49
30 3.62
70 8.45
62 7.49
96 11.59
508 61.35
320 38.65%
26  โรงเรียนบ้านปลายดาบ 192
19 9.90
13 6.77
37 19.27
4 2.08
0 0.00
119 61.98
73 38.02%
27  โรงเรียนบ้านบุยายแลบ 92
4 4.35
20 21.74
8 8.70
0 0.00
2 2.17
58 63.04
34 36.96%
28  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 303
25 8.25
24 7.92
25 8.25
15 4.95
22 7.26
192 63.37
111 36.63%
29  โรงเรียนบ้านสระประทีป 156
16 10.26
16 10.26
17 10.90
8 5.13
0 0.00
99 63.46
57 36.54%
30  โรงเรียนวัดโพนทราย 104
8 7.69
11 10.58
19 18.27
0 0.00
0 0.00
66 63.46
38 36.54%
31  โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 172
30 17.44
18 10.47
10 5.81
4 2.33
0 0.00
110 63.95
62 36.05%
32  โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม 50
1 2.00
5 10.00
12 24.00
0 0.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
33  โรงเรียนจตุคามวิทยาคม 115
6 5.22
7 6.09
25 21.74
3 2.61
0 0.00
74 64.35
41 35.65%
34  โรงเรียนบ้านคลองเตย 101
11 10.89
3 2.97
13 12.87
5 4.95
4 3.96
65 64.36
36 35.64%
35  โรงเรียนบ้านใหญ่ 195
14 7.18
12 6.15
42 21.54
0 0.00
0 0.00
127 65.13
68 34.87%
36  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 141
13 9.22
14 9.93
5 3.55
14 9.93
3 2.13
92 65.25
49 34.75%
37  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 168
2 1.19
7 4.17
20 11.90
9 5.36
20 11.90
110 65.48
58 34.52%
38  โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 58
8 13.79
3 5.17
8 13.79
1 1.72
0 0.00
38 65.52
20 34.48%
39  โรงเรียนบ้านหนองต้อ 61
13 21.31
1 1.64
6 9.84
1 1.64
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
40  โรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง 38
5 13.16
0 0.00
8 21.05
0 0.00
0 0.00
25 65.79
13 34.21%
41  โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 121
4 3.31
7 5.79
30 24.79
0 0.00
0 0.00
80 66.12
41 33.88%
42  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 469
11 2.35
30 6.40
58 12.37
19 4.05
40 8.53
311 66.31
158 33.69%
43  โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว 51
12 23.53
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
44  โรงเรียนบ้านมาบกราด 224
24 10.71
16 7.14
32 14.29
2 0.89
0 0.00
150 66.96
74 33.04%
45  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 128
8 6.25
4 3.13
10 7.81
12 9.38
8 6.25
86 67.19
42 32.81%
46  โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี 71
8 11.27
6 8.45
8 11.27
1 1.41
0 0.00
48 67.61
23 32.39%
47  โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 19
0 0.00
0 0.00
6 31.58
0 0.00
0 0.00
13 68.42
6 31.58%
48  โรงเรียนแหลมรวกบำรุง 108
4 3.70
3 2.78
24 22.22
3 2.78
0 0.00
74 68.52
34 31.48%
49  โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน 80
0 0.00
19 23.75
4 5.00
2 2.50
0 0.00
55 68.75
25 31.25%
50  โรงเรียนบ้านคลองบง 87
6 6.90
0 0.00
10 11.49
11 12.64
0 0.00
60 68.97
27 31.03%
51  โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข 171
1 0.58
32 18.71
19 11.11
1 0.58
0 0.00
118 69.01
53 30.99%
52  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 249
17 6.83
23 9.24
32 12.85
1 0.40
4 1.61
172 69.08
77 30.92%
53  โรงเรียนบ้านหนองโดน 39
5 12.82
0 0.00
3 7.69
2 5.13
2 5.13
27 69.23
12 30.77%
54  โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง 135
13 9.63
9 6.67
10 7.41
9 6.67
0 0.00
94 69.63
41 30.37%
55  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 33
1 3.03
4 12.12
4 12.12
1 3.03
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
56  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 186
24 12.90
0 0.00
32 17.20
0 0.00
0 0.00
130 69.89
56 30.11%
57  โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก 94
8 8.51
7 7.45
12 12.77
1 1.06
0 0.00
66 70.21
28 29.79%
58  โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง 105
1 0.95
6 5.71
21 20.00
2 1.90
1 0.95
74 70.48
31 29.52%
59  โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา 61
1 1.64
0 0.00
14 22.95
3 4.92
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
60  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 600
22 3.67
11 1.83
70 11.67
15 2.50
59 9.83
423 70.50
177 29.50%
61  โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 92
4 4.35
2 2.17
12 13.04
9 9.78
0 0.00
65 70.65
27 29.35%
62  โรงเรียนบ้านสระผักโพด 101
5 4.95
0 0.00
18 17.82
0 0.00
6 5.94
72 71.29
29 28.71%
63  โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี 21
0 0.00
0 0.00
5 23.81
1 4.76
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
64  โรงเรียนวัดโคกสระน้อย 98
4 4.08
2 2.04
22 22.45
0 0.00
0 0.00
70 71.43
28 28.57%
65  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 82
3 3.66
4 4.88
15 18.29
1 1.22
0 0.00
59 71.95
23 28.05%
66  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 80
6 7.50
5 6.25
11 13.75
0 0.00
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
67  โรงเรียนอาจวิทยาคาร 210
11 5.24
0 0.00
42 20.00
4 1.90
0 0.00
153 72.86
57 27.14%
68  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 203
20 9.85
13 6.40
21 10.34
1 0.49
0 0.00
148 72.91
55 27.09%
69  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 135
19 14.07
4 2.96
13 9.63
0 0.00
0 0.00
99 73.33
36 26.67%
70  โรงเรียนไผ่สีสุก 124
2 1.61
6 4.84
25 20.16
0 0.00
0 0.00
91 73.39
33 26.61%
71  โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 125
13 10.40
1 0.80
18 14.40
1 0.80
0 0.00
92 73.60
33 26.40%
72  โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) 357
22 6.16
0 0.00
67 18.77
4 1.12
0 0.00
264 73.95
93 26.05%
73  โรงเรียนวัดหลุมข้าว 89
2 2.25
1 1.12
18 20.22
2 2.25
0 0.00
66 74.16
23 25.84%
74  โรงเรียนบ้านซับไทรทอง 93
7 7.53
6 6.45
5 5.38
4 4.30
2 2.15
69 74.19
24 25.81%
75  โรงเรียนวัดใหม่สำโรง 128
5 3.91
9 7.03
19 14.84
0 0.00
0 0.00
95 74.22
33 25.78%
76  โรงเรียนบ้านไชยวาล 148
8 5.41
4 2.70
7 4.73
2 1.35
17 11.49
110 74.32
38 25.68%
77  โรงเรียนบ้านลำเพียก 94
7 7.45
4 4.26
13 13.83
0 0.00
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
78  โรงเรียนบ้านวังหมี 79
6 7.59
9 11.39
4 5.06
1 1.27
0 0.00
59 74.68
20 25.32%
79  โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 87
9 10.34
9 10.34
4 4.60
0 0.00
0 0.00
65 74.71
22 25.29%
80  โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง 116
13 11.21
3 2.59
13 11.21
0 0.00
0 0.00
87 75.00
29 25.00%
81  โรงเรียนวัดม่วง 4
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
82  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 105
13 12.38
6 5.71
6 5.71
0 0.00
1 0.95
79 75.24
26 24.76%
83  โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง 86
10 11.63
0 0.00
5 5.81
4 4.65
2 2.33
65 75.58
21 24.42%
84  โรงเรียนวัดหงษ์ 25
3 12.00
1 4.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
85  โรงเรียนบ้านบุไผ่ 217
4 1.84
11 5.07
37 17.05
0 0.00
0 0.00
165 76.04
52 23.96%
86  โรงเรียนบ้านไผ่ 88
0 0.00
4 4.55
9 10.23
0 0.00
8 9.09
67 76.14
21 23.86%
87  โรงเรียนบ้านนางเหริญ 118
4 3.39
6 5.08
14 11.86
3 2.54
1 0.85
90 76.27
28 23.73%
88  โรงเรียนบ้านวังหิน 38
4 10.53
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
89  โรงเรียนบ้านหนองตาด 72
7 9.72
2 2.78
7 9.72
1 1.39
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
90  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 89
12 13.48
1 1.12
5 5.62
0 0.00
3 3.37
68 76.40
21 23.60%
91  โรงเรียนตะแบกวิทยา 187
16 8.56
20 10.70
8 4.28
0 0.00
0 0.00
143 76.47
44 23.53%
92  โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 200
10 5.00
12 6.00
14 7.00
9 4.50
2 1.00
153 76.50
47 23.50%
93  โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 103
8 7.77
0 0.00
16 15.53
0 0.00
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
94  โรงเรียนบ้านยางกระทุง 110
2 1.82
0 0.00
23 20.91
0 0.00
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
95  โรงเรียนบ้านหลุมเงิน 66
7 10.61
0 0.00
7 10.61
1 1.52
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
96  โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 125
8 6.40
0 0.00
17 13.60
3 2.40
0 0.00
97 77.60
28 22.40%
97  โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา 64
1 1.56
1 1.56
11 17.19
0 0.00
1 1.56
50 78.13
14 21.88%
98  โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 157
7 4.46
9 5.73
17 10.83
1 0.64
0 0.00
123 78.34
34 21.66%
99  โรงเรียนบ้านดอนกรูด 97
0 0.00
4 4.12
17 17.53
0 0.00
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
100  โรงเรียนบ้านสันติสุข 236
7 2.97
7 2.97
19 8.05
13 5.51
5 2.12
185 78.39
51 21.61%
101  โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 541
17 3.14
9 1.66
81 14.97
6 1.11
0 0.00
428 79.11
113 20.89%
102  โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 92
10 10.87
0 0.00
5 5.43
0 0.00
4 4.35
73 79.35
19 20.65%
103  โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด 68
4 5.88
3 4.41
4 5.88
2 2.94
1 1.47
54 79.41
14 20.59%
104  โรงเรียนบ้านระเริง 188
10 5.32
1 0.53
16 8.51
8 4.26
3 1.60
150 79.79
38 20.21%
105  โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 520
30 5.77
6 1.15
65 12.50
3 0.58
1 0.19
415 79.81
105 20.19%
106  โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 135
6 4.44
6 4.44
13 9.63
2 1.48
0 0.00
108 80.00
27 20.00%
107  โรงเรียนบ้านบะใหญ่ 110
6 5.45
0 0.00
5 4.55
9 8.18
2 1.82
88 80.00
22 20.00%
108  โรงเรียนบ้านหนองขนาก 140
7 5.00
2 1.43
17 12.14
1 0.71
1 0.71
112 80.00
28 20.00%
109  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาอาสา 10
1 10.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
110  โรงเรียนบ้านประชาสันต์ 82
3 3.66
5 6.10
5 6.10
2 2.44
1 1.22
66 80.49
16 19.51%
111  โรงเรียนบ้านหนองเมา 77
3 3.90
0 0.00
11 14.29
0 0.00
1 1.30
62 80.52
15 19.48%
112  โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน 141
3 2.13
4 2.84
20 14.18
0 0.00
0 0.00
114 80.85
27 19.15%
113  โรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) 111
6 5.41
5 4.50
10 9.01
0 0.00
0 0.00
90 81.08
21 18.92%
114  โรงเรียนบ้านซับเต่า 90
11 12.22
2 2.22
4 4.44
0 0.00
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
115  โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 101
3 2.97
3 2.97
8 7.92
4 3.96
1 0.99
82 81.19
19 18.81%
116  โรงเรียนบ้านพุปลาไหล 114
2 1.75
3 2.63
16 14.04
0 0.00
0 0.00
93 81.58
21 18.42%
117  โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) 213
8 3.76
6 2.82
25 11.74
0 0.00
0 0.00
174 81.69
39 18.31%
118  โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี 126
5 3.97
5 3.97
13 10.32
0 0.00
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
119  โรงเรียนบ้านกลาง 66
1 1.52
1 1.52
10 15.15
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
120  โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา 149
6 4.03
6 4.03
15 10.07
0 0.00
0 0.00
122 81.88
27 18.12%
121  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 221
11 4.98
10 4.52
10 4.52
7 3.17
2 0.90
181 81.90
40 18.10%
122  โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง 125
6 4.80
0 0.00
16 12.80
0 0.00
0 0.00
103 82.40
22 17.60%
123  โรงเรียนบ้านแชะ 178
9 5.06
19 10.67
2 1.12
1 0.56
0 0.00
147 82.58
31 17.42%
124  โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม 288
10 3.47
8 2.78
31 10.76
1 0.35
0 0.00
238 82.64
50 17.36%
125  โรงเรียนบ้านหนองไทร 106
8 7.55
0 0.00
1 0.94
9 8.49
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
126  โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ 53
3 5.66
0 0.00
4 7.55
1 1.89
1 1.89
44 83.02
9 16.98%
127  โรงเรียนบ้านหนองแวง 162
9 5.56
8 4.94
7 4.32
3 1.85
0 0.00
135 83.33
27 16.67%
128  โรงเรียนสกัดนาควิทยา 78
5 6.41
1 1.28
7 8.97
0 0.00
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
129  โรงเรียนบ้านหนองหิน 91
3 3.30
2 2.20
8 8.79
2 2.20
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
130  โรงเรียนบ้านหนองโสมง 91
5 5.49
0 0.00
10 10.99
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
131  โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 213
22 10.33
6 2.82
7 3.29
0 0.00
0 0.00
178 83.57
35 16.43%
132  โรงเรียนบ้านหนองโสน 68
0 0.00
0 0.00
11 16.18
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
133  โรงเรียนบ้านน้อย 130
4 3.08
0 0.00
6 4.62
11 8.46
0 0.00
109 83.85
21 16.15%
134  โรงเรียนด่านอุดมวิทยา 82
3 3.66
0 0.00
10 12.20
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
135  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 57
3 5.26
0 0.00
5 8.77
1 1.75
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
136  โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 525
8 1.52
7 1.33
62 11.81
5 0.95
0 0.00
443 84.38
82 15.62%
137  โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) 202
10 4.95
4 1.98
14 6.93
2 0.99
1 0.50
171 84.65
31 15.35%
138  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 144
9 6.25
9 6.25
2 1.39
2 1.39
0 0.00
122 84.72
22 15.28%
139  โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ 132
4 3.03
3 2.27
8 6.06
0 0.00
5 3.79
112 84.85
20 15.15%
140  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 34
1 2.94
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
141  โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 165
8 4.85
9 5.45
5 3.03
2 1.21
0 0.00
141 85.45
24 14.55%
142  โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 69
2 2.90
2 2.90
6 8.70
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
143  โรงเรียนบ้านหนองนมนาง 69
0 0.00
2 2.90
8 11.59
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
144  โรงเรียนบ้านซับสะเดา 98
3 3.06
1 1.02
8 8.16
2 2.04
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
145  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
2 5.56
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
146  โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 412
17 4.13
7 1.70
32 7.77
0 0.00
1 0.24
355 86.17
57 13.83%
147  โรงเรียนบ้านคลองใบพัด 96
1 1.04
0 0.00
11 11.46
1 1.04
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
148  โรงเรียนบ้านหนองรัง 126
5 3.97
4 3.17
6 4.76
2 1.59
0 0.00
109 86.51
17 13.49%
149  โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 254
11 4.33
9 3.54
10 3.94
4 1.57
0 0.00
220 86.61
34 13.39%
150  โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 264
13 4.92
8 3.03
9 3.41
5 1.89
0 0.00
229 86.74
35 13.26%
151  โรงเรียนบ้านโนนแดง 23
0 0.00
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
152  โรงเรียนบ้านโคกโจด 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.84
5 8.06
54 87.10
8 12.90%
153  โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 66
3 4.55
0 0.00
5 7.58
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
154  โรงเรียนบ้านโปร่งสนวน 50
2 4.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
155  โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 388
12 3.09
10 2.58
15 3.87
4 1.03
5 1.29
342 88.14
46 11.86%
156  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม 110
5 4.55
0 0.00
7 6.36
1 0.91
0 0.00
97 88.18
13 11.82%
157  โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 70
0 0.00
0 0.00
5 7.14
2 2.86
1 1.43
62 88.57
8 11.43%
158  โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 180
9 5.00
0 0.00
11 6.11
0 0.00
0 0.00
160 88.89
20 11.11%
159  โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล 105
2 1.90
0 0.00
9 8.57
0 0.00
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
160  โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร 78
5 6.41
0 0.00
3 3.85
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
161  โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 274
7 2.55
7 2.55
7 2.55
7 2.55
0 0.00
246 89.78
28 10.22%
162  โรงเรียนบ้านลำไซกง 69
1 1.45
2 2.90
4 5.80
0 0.00
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
163  โรงเรียนรักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) สพป.นครราชสีมาเขต3 89
1 1.12
0 0.00
6 6.74
2 2.25
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
164  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 109
4 3.67
0 0.00
7 6.42
0 0.00
0 0.00
98 89.91
11 10.09%
165  โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 82
1 1.22
1 1.22
3 3.66
0 0.00
3 3.66
74 90.24
8 9.76%
166  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) 72
0 0.00
0 0.00
7 9.72
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
167  โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 97
0 0.00
3 3.09
6 6.19
0 0.00
0 0.00
88 90.72
9 9.28%
168  โรงเรียนบ้านไทรงาม 117
3 2.56
3 2.56
4 3.42
0 0.00
0 0.00
107 91.45
10 8.55%
169  โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 86
1 1.16
1 1.16
4 4.65
1 1.16
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
170  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 101
0 0.00
0 0.00
7 6.93
1 0.99
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
171  โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน 136
0 0.00
0 0.00
7 5.15
3 2.21
0 0.00
126 92.65
10 7.35%
172  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 112
0 0.00
1 0.89
3 2.68
0 0.00
4 3.57
104 92.86
8 7.14%
173  โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 151
0 0.00
2 1.32
8 5.30
0 0.00
0 0.00
141 93.38
10 6.62%
174  โรงเรียนบ้านน้ำซับ 51
2 3.92
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
175  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา 124
3 2.42
1 0.81
2 1.61
0 0.00
1 0.81
117 94.35
7 5.65%
176  โรงเรียนบ้านคลองทราย 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
177  โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม 212
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.47
211 99.53
1 0.47%
178  โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร 106
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
106 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านปางไม้ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านหนองสนวน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
183  โรงเรียนบ้านโกรกหว้า 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,976 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,566 6.27
เตี้ย  996 3.99
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,702 10.82
ผอมและเตี้ย  597 2.39
อ้วนและเตี้ย  518 2.07
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,597 74.46
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,379 คน


25.54%


Powered By www.thaieducation.net