ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 183 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 183 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบะใหญ่ 110
3 2.73
2 1.82
7 6.36
1 0.91
97 88.18
0 0.00
110 100.00%
2  โรงเรียนหนองประดู่ 1
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
3  โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี 46
16 34.78
9 19.57
5 10.87
7 15.22
5 10.87
4 8.70
42 91.30%
4  โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง 139
12 8.63
9 6.47
31 22.30
21 15.11
40 28.78
26 18.71
113 81.29%
5  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 141
30 21.28
17 12.06
6 4.26
21 14.89
18 12.77
49 34.75
92 65.25%
6  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 127
11 8.66
14 11.02
9 7.09
25 19.69
23 18.11
45 35.43
82 64.57%
7  โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม 51
4 7.84
7 13.73
17 33.33
3 5.88
1 1.96
19 37.25
32 62.75%
8  โรงเรียนบ้านเทพนิมิต 108
18 16.67
8 7.41
8 7.41
23 21.30
10 9.26
41 37.96
67 62.04%
9  โรงเรียนบ้านหนองแดง 149
19 12.75
3 2.01
20 13.42
22 14.77
23 15.44
62 41.61
87 58.39%
10  โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ 7
2 28.57
0 0.00
1 14.29
1 14.29
0 0.00
3 42.86
4 57.14%
11  โรงเรียนบ้านพัดทะเล 76
17 22.37
4 5.26
14 18.42
7 9.21
0 0.00
34 44.74
42 55.26%
12  โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน 150
21 14.00
16 10.67
12 8.00
21 14.00
12 8.00
68 45.33
82 54.67%
13  โรงเรียนบ้านหนองผักไร 33
7 21.21
0 0.00
3 9.09
6 18.18
2 6.06
15 45.45
18 54.55%
14  โรงเรียนบ้านบุตะโก 163
70 42.94
0 0.00
10 6.13
6 3.68
0 0.00
77 47.24
86 52.76%
15  โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร 145
4 2.76
7 4.83
23 15.86
11 7.59
30 20.69
70 48.28
75 51.72%
16  โรงเรียนวัดโคกสระน้อย 90
7 7.78
2 2.22
23 25.56
2 2.22
12 13.33
44 48.89
46 51.11%
17  โรงเรียนบ้านหนองกก 63
7 11.11
5 7.94
17 26.98
3 4.76
0 0.00
31 49.21
32 50.79%
18  โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา 62
3 4.84
4 6.45
16 25.81
7 11.29
1 1.61
31 50.00
31 50.00%
19  โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน 130
38 29.23
7 5.38
18 13.85
0 0.00
0 0.00
67 51.54
63 48.46%
20  โรงเรียนวัดหงษ์ 19
6 31.58
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
10 52.63
9 47.37%
21  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 300
25 8.33
24 8.00
52 17.33
15 5.00
22 7.33
162 54.00
138 46.00%
22  โรงเรียนวัดพรหมราช 190
13 6.84
8 4.21
25 13.16
21 11.05
18 9.47
105 55.26
85 44.74%
23  โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ 144
26 18.06
20 13.89
11 7.64
6 4.17
1 0.69
80 55.56
64 44.44%
24  โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 86
15 17.44
14 16.28
7 8.14
2 2.33
0 0.00
48 55.81
38 44.19%
25  โรงเรียนวัดโพธินิมิตร 89
7 7.87
1 1.12
25 28.09
4 4.49
2 2.25
50 56.18
39 43.82%
26  โรงเรียนบ้านบุยายแลบ 90
3 3.33
28 31.11
4 4.44
4 4.44
0 0.00
51 56.67
39 43.33%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 160
10 6.25
18 11.25
28 17.50
4 2.50
8 5.00
92 57.50
68 42.50%
28  โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 252
9 3.57
8 3.17
48 19.05
18 7.14
18 7.14
151 59.92
101 40.08%
29  โรงเรียนบ้านระเริง 190
10 5.26
24 12.63
34 17.89
7 3.68
0 0.00
115 60.53
75 39.47%
30  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 77
5 6.49
5 6.49
20 25.97
0 0.00
0 0.00
47 61.04
30 38.96%
31  โรงเรียนบ้านใหญ่ 196
10 5.10
9 4.59
53 27.04
4 2.04
0 0.00
120 61.22
76 38.78%
32  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 248
28 11.29
37 14.92
31 12.50
0 0.00
0 0.00
152 61.29
96 38.71%
33  โรงเรียนบ้านคลองบง 82
14 17.07
7 8.54
5 6.10
4 4.88
1 1.22
51 62.20
31 37.80%
34  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 35
0 0.00
7 20.00
5 14.29
1 2.86
0 0.00
22 62.86
13 37.14%
35  โรงเรียนวัดโพนทราย 103
7 6.80
12 11.65
19 18.45
0 0.00
0 0.00
65 63.11
38 36.89%
36  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 77
12 15.58
6 7.79
0 0.00
5 6.49
5 6.49
49 63.64
28 36.36%
37  โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 172
30 17.44
18 10.47
10 5.81
4 2.33
0 0.00
110 63.95
62 36.05%
38  โรงเรียนบ้านสระประทีป 236
23 9.75
19 8.05
17 7.20
19 8.05
7 2.97
151 63.98
85 36.02%
39  โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) 362
27 7.46
24 6.63
76 20.99
2 0.55
0 0.00
233 64.36
129 35.64%
40  โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน 135
5 3.70
3 2.22
18 13.33
8 5.93
14 10.37
87 64.44
48 35.56%
41  โรงเรียนบ้านคลองเตย 104
11 10.58
3 2.88
13 12.50
5 4.81
4 3.85
68 65.38
36 34.62%
42  โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 58
13 22.41
6 10.34
1 1.72
0 0.00
0 0.00
38 65.52
20 34.48%
43  โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด 70
7 10.00
5 7.14
8 11.43
4 5.71
0 0.00
46 65.71
24 34.29%
44  โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 122
4 3.28
7 5.74
30 24.59
0 0.00
0 0.00
81 66.39
41 33.61%
45  โรงเรียนบ้านซับไทรทอง 94
11 11.70
8 8.51
6 6.38
6 6.38
0 0.00
63 67.02
31 32.98%
46  โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 121
5 4.13
2 1.65
14 11.57
7 5.79
11 9.09
82 67.77
39 32.23%
47  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 180
7 3.89
9 5.00
9 5.00
17 9.44
16 8.89
122 67.78
58 32.22%
48  โรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง 38
4 10.53
0 0.00
8 21.05
0 0.00
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
49  โรงเรียนอาจวิทยาคาร 209
11 5.26
3 1.44
47 22.49
0 0.00
5 2.39
143 68.42
66 31.58%
50  โรงเรียนแหลมรวกบำรุง 108
4 3.70
3 2.78
24 22.22
3 2.78
0 0.00
74 68.52
34 31.48%
51  โรงเรียนวัดหลุมข้าว 89
4 4.49
5 5.62
15 16.85
1 1.12
3 3.37
61 68.54
28 31.46%
52  โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) 214
16 7.48
10 4.67
24 11.21
7 3.27
10 4.67
147 68.69
67 31.31%
53  โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน 80
0 0.00
13 16.25
5 6.25
6 7.50
0 0.00
56 70.00
24 30.00%
54  โรงเรียนสกัดนาควิทยา 77
10 12.99
3 3.90
8 10.39
2 2.60
0 0.00
54 70.13
23 29.87%
55  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 469
14 2.99
24 5.12
56 11.94
14 2.99
31 6.61
330 70.36
139 29.64%
56  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 81
6 7.41
8 9.88
10 12.35
0 0.00
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
57  โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 88
9 10.23
3 3.41
6 6.82
5 5.68
3 3.41
62 70.45
26 29.55%
58  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 34
0 0.00
0 0.00
7 20.59
2 5.88
1 2.94
24 70.59
10 29.41%
59  โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 838
77 9.19
30 3.58
134 15.99
3 0.36
1 0.12
593 70.76
245 29.24%
60  โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร 104
16 15.38
4 3.85
8 7.69
2 1.92
0 0.00
74 71.15
30 28.85%
61  โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 108
6 5.56
15 13.89
9 8.33
0 0.00
1 0.93
77 71.30
31 28.70%
62  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 81
3 3.70
4 4.94
15 18.52
1 1.23
0 0.00
58 71.60
23 28.40%
63  โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา 64
6 9.38
0 0.00
12 18.75
0 0.00
0 0.00
46 71.88
18 28.13%
64  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 189
23 12.17
0 0.00
30 15.87
0 0.00
0 0.00
136 71.96
53 28.04%
65  โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี 75
8 10.67
6 8.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
66  โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง 133
12 9.02
9 6.77
7 5.26
9 6.77
0 0.00
96 72.18
37 27.82%
67  โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) 148
22 14.86
7 4.73
12 8.11
0 0.00
0 0.00
107 72.30
41 27.70%
68  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 679
38 5.60
24 3.53
76 11.19
24 3.53
24 3.53
493 72.61
186 27.39%
69  โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี 22
0 0.00
0 0.00
5 22.73
1 4.55
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
70  โรงเรียนบ้านสระผักโพด 100
7 7.00
2 2.00
18 18.00
0 0.00
0 0.00
73 73.00
27 27.00%
71  โรงเรียนวัดใหม่สำโรง 130
6 4.62
9 6.92
20 15.38
0 0.00
0 0.00
95 73.08
35 26.92%
72  โรงเรียนครบุรีวิทยา 1223
78 6.38
26 2.13
200 16.35
17 1.39
7 0.57
895 73.18
328 26.82%
73  โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก 95
8 8.42
7 7.37
10 10.53
0 0.00
0 0.00
70 73.68
25 26.32%
74  โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 19
0 0.00
0 0.00
5 26.32
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
75  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 137
19 13.87
4 2.92
13 9.49
0 0.00
0 0.00
101 73.72
36 26.28%
76  โรงเรียนบ้านซับสะเดา 99
13 13.13
3 3.03
10 10.10
0 0.00
0 0.00
73 73.74
26 26.26%
77  โรงเรียนด่านอุดมวิทยา 84
4 4.76
0 0.00
18 21.43
0 0.00
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
78  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 204
22 10.78
10 4.90
20 9.80
1 0.49
0 0.00
151 74.02
53 25.98%
79  โรงเรียนบ้านไผ่ 85
0 0.00
2 2.35
17 20.00
3 3.53
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
80  โรงเรียนบ้านลำเพียก 94
7 7.45
4 4.26
13 13.83
0 0.00
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
81  โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม 209
16 7.66
22 10.53
15 7.18
0 0.00
0 0.00
156 74.64
53 25.36%
82  โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง 116
13 11.21
3 2.59
13 11.21
0 0.00
0 0.00
87 75.00
29 25.00%
83  โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 92
7 7.61
2 2.17
9 9.78
5 5.43
0 0.00
69 75.00
23 25.00%
84  โรงเรียนวัดม่วง 12
3 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
85  โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง 105
2 1.90
5 4.76
17 16.19
1 0.95
1 0.95
79 75.24
26 24.76%
86  โรงเรียนตะแบกวิทยา 187
14 7.49
24 12.83
8 4.28
0 0.00
0 0.00
141 75.40
46 24.60%
87  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 107
13 12.15
6 5.61
6 5.61
0 0.00
1 0.93
81 75.70
26 24.30%
88  โรงเรียนบ้านบุไผ่ 217
4 1.84
11 5.07
37 17.05
0 0.00
0 0.00
165 76.04
52 23.96%
89  โรงเรียนบ้านนางเหริญ 118
4 3.39
6 5.08
14 11.86
3 2.54
1 0.85
90 76.27
28 23.73%
90  โรงเรียนบ้านหนองตาด 72
5 6.94
3 4.17
6 8.33
2 2.78
1 1.39
55 76.39
17 23.61%
91  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม 112
19 16.96
0 0.00
7 6.25
0 0.00
0 0.00
86 76.79
26 23.21%
92  โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 203
10 4.93
12 5.91
14 6.90
9 4.43
2 0.99
156 76.85
47 23.15%
93  โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 137
1 0.73
7 5.11
22 16.06
0 0.00
1 0.73
106 77.37
31 22.63%
94  โรงเรียนบ้านยางกระทุง 111
2 1.80
0 0.00
23 20.72
0 0.00
0 0.00
86 77.48
25 22.52%
95  โรงเรียนบ้านซับเต่า 89
10 11.24
4 4.49
6 6.74
0 0.00
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
96  โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 518
35 6.76
5 0.97
66 12.74
5 0.97
5 0.97
402 77.61
116 22.39%
97  โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 67
1 1.49
6 8.96
8 11.94
0 0.00
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
98  โรงเรียนบ้านปลายดาบ 188
8 4.26
4 2.13
12 6.38
4 2.13
14 7.45
146 77.66
42 22.34%
99  โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 103
7 6.80
16 15.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
100  โรงเรียนบ้านหนองขนาก 140
5 3.57
3 2.14
21 15.00
1 0.71
1 0.71
109 77.86
31 22.14%
101  โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 156
7 4.49
9 5.77
17 10.90
1 0.64
0 0.00
122 78.21
34 21.79%
102  โรงเรียนไผ่สีสุก 124
13 10.48
0 0.00
14 11.29
0 0.00
0 0.00
97 78.23
27 21.77%
103  โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ 51
4 7.84
1 1.96
5 9.80
1 1.96
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
104  โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 121
8 6.61
1 0.83
17 14.05
0 0.00
0 0.00
95 78.51
26 21.49%
105  โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี 126
6 4.76
5 3.97
15 11.90
1 0.79
0 0.00
99 78.57
27 21.43%
106  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 145
5 3.45
19 13.10
5 3.45
2 1.38
0 0.00
114 78.62
31 21.38%
107  โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา 146
6 4.11
8 5.48
14 9.59
2 1.37
0 0.00
116 79.45
30 20.55%
108  โรงเรียนบ้านวังหิน 39
4 10.26
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
109  โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง 88
4 4.55
0 0.00
7 7.95
4 4.55
3 3.41
70 79.55
18 20.45%
110  โรงเรียนบ้านดอนกรูด 98
1 1.02
4 4.08
15 15.31
0 0.00
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
111  โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 70
6 8.57
0 0.00
8 11.43
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
112  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาอาสา 10
1 10.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
113  โรงเรียนบ้านหนองเมา 76
2 2.63
2 2.63
10 13.16
0 0.00
1 1.32
61 80.26
15 19.74%
114  โรงเรียนบ้านหนองต้อ 61
0 0.00
0 0.00
10 16.39
2 3.28
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
115  โรงเรียนบ้านหนองแวง 158
10 6.33
7 4.43
4 2.53
10 6.33
0 0.00
127 80.38
31 19.62%
116  โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 100
3 3.00
3 3.00
8 8.00
4 4.00
1 1.00
81 81.00
19 19.00%
117  โรงเรียนบ้านพุปลาไหล 114
2 1.75
3 2.63
16 14.04
0 0.00
0 0.00
93 81.58
21 18.42%
118  โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 93
1 1.08
6 6.45
10 10.75
0 0.00
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
119  โรงเรียนบ้านน้อย 126
5 3.97
0 0.00
6 4.76
12 9.52
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
120  โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข 171
9 5.26
5 2.92
17 9.94
0 0.00
0 0.00
140 81.87
31 18.13%
121  โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 541
20 3.70
6 1.11
65 12.01
5 0.92
2 0.37
443 81.89
98 18.11%
122  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 221
11 4.98
10 4.52
10 4.52
7 3.17
2 0.90
181 81.90
40 18.10%
123  โรงเรียนจตุคามวิทยาคม 118
12 10.17
0 0.00
9 7.63
0 0.00
0 0.00
97 82.20
21 17.80%
124  โรงเรียนบ้านวังหมี 79
7 8.86
6 7.59
1 1.27
0 0.00
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
125  โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว 51
2 3.92
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
126  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 57
3 5.26
0 0.00
6 10.53
1 1.75
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
127  โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง 126
6 4.76
0 0.00
16 12.70
0 0.00
0 0.00
104 82.54
22 17.46%
128  โรงเรียนจอมทองวิทยา 150
13 8.67
2 1.33
7 4.67
4 2.67
0 0.00
124 82.67
26 17.33%
129  โรงเรียนบ้านหนองไทร 105
8 7.62
0 0.00
10 9.52
0 0.00
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
130  โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ 131
8 6.11
0 0.00
14 10.69
0 0.00
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
131  โรงเรียนบ้านน้ำซับ 54
4 7.41
1 1.85
1 1.85
3 5.56
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
132  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา 127
12 9.45
5 3.94
4 3.15
0 0.00
0 0.00
106 83.46
21 16.54%
133  โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 528
10 1.89
8 1.52
62 11.74
6 1.14
1 0.19
441 83.52
87 16.48%
134  โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 219
22 10.05
6 2.74
8 3.65
0 0.00
0 0.00
183 83.56
36 16.44%
135  โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 256
8 3.13
8 3.13
8 3.13
9 3.52
7 2.73
216 84.38
40 15.63%
136  โรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) 112
5 4.46
2 1.79
3 2.68
7 6.25
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
137  โรงเรียนบ้านหนองโดน 40
1 2.50
0 0.00
2 5.00
1 2.50
2 5.00
34 85.00
6 15.00%
138  โรงเรียนบ้านหนองรัง 127
6 4.72
4 3.15
7 5.51
2 1.57
0 0.00
108 85.04
19 14.96%
139  โรงเรียนบ้านหลุมเงิน 67
1 1.49
0 0.00
6 8.96
3 4.48
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
140  โรงเรียนบ้านมาบกราด 230
12 5.22
8 3.48
13 5.65
1 0.43
0 0.00
196 85.22
34 14.78%
141  โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง 68
6 8.82
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
142  โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม 286
11 3.85
5 1.75
24 8.39
2 0.70
0 0.00
244 85.31
42 14.69%
143  โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 165
9 5.45
8 4.85
5 3.03
2 1.21
0 0.00
141 85.45
24 14.55%
144  โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 391
23 5.88
13 3.32
10 2.56
5 1.28
5 1.28
335 85.68
56 14.32%
145  โรงเรียนบ้านไชยวาล 147
3 2.04
4 2.72
6 4.08
2 1.36
6 4.08
126 85.71
21 14.29%
146  โรงเรียนบ้านหนองนมนาง 71
0 0.00
2 2.82
8 11.27
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
147  โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) 200
16 8.00
0 0.00
12 6.00
0 0.00
0 0.00
172 86.00
28 14.00%
148  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
2 5.56
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
149  โรงเรียนบ้านแชะ 174
8 4.60
0 0.00
16 9.20
0 0.00
0 0.00
150 86.21
24 13.79%
150  โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล 102
3 2.94
1 0.98
10 9.80
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
151  โรงเรียนบ้านกลาง 66
0 0.00
0 0.00
6 9.09
3 4.55
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
152  โรงเรียนบ้านคลองใบพัด 98
2 2.04
1 1.02
9 9.18
1 1.02
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
153  โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน 138
4 2.90
6 4.35
4 2.90
4 2.90
0 0.00
120 86.96
18 13.04%
154  โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 414
16 3.86
8 1.93
28 6.76
1 0.24
1 0.24
360 86.96
54 13.04%
155  โรงเรียนบ้านหนองหิน 93
3 3.23
2 2.15
6 6.45
1 1.08
0 0.00
81 87.10
12 12.90%
156  โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 185
10 5.41
0 0.00
13 7.03
0 0.00
0 0.00
162 87.57
23 12.43%
157  โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 65
3 4.62
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
158  โรงเรียนบ้านโคกโจด 57
0 0.00
0 0.00
1 1.75
4 7.02
2 3.51
50 87.72
7 12.28%
159  โรงเรียนบ้านโปร่งสนวน 51
5 9.80
0 0.00
0 0.00
1 1.96
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
160  โรงเรียนรักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) สพป.นครราชสีมาเขต3 90
0 0.00
3 3.33
7 7.78
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
161  โรงเรียนวัดทุ่งจาน 72
0 0.00
2 2.78
4 5.56
2 2.78
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
162  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 111
4 3.60
0 0.00
8 7.21
0 0.00
0 0.00
99 89.19
12 10.81%
163  โรงเรียนบ้านลำไซกง 67
1 1.49
2 2.99
4 5.97
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
164  โรงเรียนบ้านหนองสนวน 163
9 5.52
8 4.91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
146 89.57
17 10.43%
165  โรงเรียนบ้านปางไม้ 90
4 4.44
2 2.22
3 3.33
0 0.00
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
166  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) 71
0 0.00
0 0.00
7 9.86
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
167  โรงเรียนบ้านประชาสันต์ 82
2 2.44
0 0.00
4 4.88
2 2.44
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
168  โรงเรียนบ้านสันติสุข 206
5 2.43
0 0.00
10 4.85
3 1.46
2 0.97
186 90.29
20 9.71%
169  โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร 79
5 6.33
0 0.00
2 2.53
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
170  โรงเรียนบ้านหนองโสน 68
0 0.00
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
171  โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 82
1 1.22
0 0.00
3 3.66
0 0.00
3 3.66
75 91.46
7 8.54%
172  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 107
2 1.87
1 0.93
6 5.61
0 0.00
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
173  โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 124
2 1.61
0 0.00
8 6.45
0 0.00
0 0.00
114 91.94
10 8.06%
174  โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 266
9 3.38
6 2.26
6 2.26
0 0.00
0 0.00
245 92.11
21 7.89%
175  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 110
0 0.00
1 0.91
3 2.73
0 0.00
4 3.64
102 92.73
8 7.27%
176  โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 153
0 0.00
2 1.31
9 5.88
0 0.00
0 0.00
142 92.81
11 7.19%
177  โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 87
1 1.15
1 1.15
3 3.45
1 1.15
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
178  โรงเรียนบ้านหนองโสมง 92
2 2.17
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
179  โรงเรียนบ้านโนนแดง 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
180  โรงเรียนบ้านคลองทราย 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
181  โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 106
0 0.00
0 0.00
2 1.89
0 0.00
0 0.00
104 98.11
2 1.89%
182  โรงเรียนบ้านโกรกหว้า 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
183  โรงเรียนบ้านไทรงาม 117
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
117 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,543 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,701 6.66
เตี้ย  1,041 4.08
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,717 10.64
ผอมและเตี้ย  610 2.39
อ้วนและเตี้ย  556 2.18
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,918 74.06
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,625 คน


25.94%


Powered By www.thaieducation.net