ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 183 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 183 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ 17
5 29.41
3 17.65
9 52.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00%
2  โรงเรียนบ้านวังหมี 86
20 23.26
11 12.79
26 30.23
9 10.47
19 22.09
1 1.16
85 98.84%
3  โรงเรียนวัดหลุมข้าว 60
10 16.67
12 20.00
15 25.00
6 10.00
13 21.67
4 6.67
56 93.33%
4  โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี 42
9 21.43
5 11.90
15 35.71
5 11.90
4 9.52
4 9.52
38 90.48%
5  โรงเรียนบ้านเทพนิมิต 106
7 6.60
8 7.55
14 13.21
19 17.92
14 13.21
44 41.51
62 58.49%
6  โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา 66
9 13.64
4 6.06
13 19.70
12 18.18
0 0.00
28 42.42
38 57.58%
7  โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 167
22 13.17
21 12.57
36 21.56
11 6.59
4 2.40
73 43.71
94 56.29%
8  โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 176
12 6.82
14 7.95
23 13.07
25 14.20
18 10.23
84 47.73
92 52.27%
9  โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 532
86 16.17
7 1.32
61 11.47
49 9.21
70 13.16
259 48.68
273 51.32%
10  โรงเรียนวัดโพนทราย 106
22 20.75
12 11.32
20 18.87
0 0.00
0 0.00
52 49.06
54 50.94%
11  โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 118
21 17.80
18 15.25
13 11.02
8 6.78
0 0.00
58 49.15
60 50.85%
12  โรงเรียนหนองประดู่ 2
0 0.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
1 50.00
1 50.00%
13  โรงเรียนบ้านซับไทรทอง 107
17 15.89
14 13.08
12 11.21
9 8.41
0 0.00
55 51.40
52 48.60%
14  โรงเรียนบ้านหนองแวง 157
24 15.29
14 8.92
16 10.19
9 5.73
12 7.64
82 52.23
75 47.77%
15  โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) 201
10 4.98
11 5.47
21 10.45
21 10.45
32 15.92
106 52.74
95 47.26%
16  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 41
4 9.76
5 12.20
7 17.07
2 4.88
1 2.44
22 53.66
19 46.34%
17  โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) 154
23 14.94
22 14.29
22 14.29
0 0.00
3 1.95
84 54.55
70 45.45%
18  โรงเรียนบ้านนางเหริญ 121
10 8.26
7 5.79
7 5.79
17 14.05
14 11.57
66 54.55
55 45.45%
19  โรงเรียนวัดโพธินิมิตร 86
9 10.47
5 5.81
17 19.77
3 3.49
4 4.65
48 55.81
38 44.19%
20  โรงเรียนบ้านพัดทะเล 85
0 0.00
9 10.59
26 30.59
1 1.18
0 0.00
49 57.65
36 42.35%
21  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 154
30 19.48
18 11.69
8 5.19
7 4.55
2 1.30
89 57.79
65 42.21%
22  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 112
5 4.46
14 12.50
20 17.86
5 4.46
3 2.68
65 58.04
47 41.96%
23  โรงเรียนจตุคามวิทยาคม 122
13 10.66
6 4.92
25 20.49
7 5.74
0 0.00
71 58.20
51 41.80%
24  โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร 154
8 5.19
10 6.49
9 5.84
19 12.34
17 11.04
91 59.09
63 40.91%
25  โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 411
13 3.16
60 14.60
68 16.55
16 3.89
11 2.68
243 59.12
168 40.88%
26  โรงเรียนบ้านหนองกก 54
9 16.67
1 1.85
11 20.37
1 1.85
0 0.00
32 59.26
22 40.74%
27  โรงเรียนอาจวิทยาคาร 218
26 11.93
22 10.09
39 17.89
0 0.00
0 0.00
131 60.09
87 39.91%
28  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 123
4 3.25
9 7.32
7 5.69
13 10.57
16 13.01
74 60.16
49 39.84%
29  โรงเรียนบ้านประชาสันต์ 78
5 6.41
7 8.97
9 11.54
6 7.69
4 5.13
47 60.26
31 39.74%
30  โรงเรียนด่านอุดมวิทยา 78
4 5.13
4 5.13
20 25.64
0 0.00
1 1.28
49 62.82
29 37.18%
31  โรงเรียนบ้านดอนกรูด 111
16 14.41
6 5.41
18 16.22
1 0.90
0 0.00
70 63.06
41 36.94%
32  โรงเรียนบ้านหนองนมนาง 74
10 13.51
0 0.00
6 8.11
9 12.16
2 2.70
47 63.51
27 36.49%
33  โรงเรียนบ้านมาบกราด 221
35 15.84
19 8.60
17 7.69
5 2.26
4 1.81
141 63.80
80 36.20%
34  โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง 141
14 9.93
5 3.55
24 17.02
4 2.84
4 2.84
90 63.83
51 36.17%
35  โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน 160
15 9.38
16 10.00
15 9.38
7 4.38
4 2.50
103 64.38
57 35.63%
36  โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก 96
20 20.83
1 1.04
12 12.50
0 0.00
1 1.04
62 64.58
34 35.42%
37  โรงเรียนบ้านคลองเตย 108
11 10.19
3 2.78
11 10.19
7 6.48
6 5.56
70 64.81
38 35.19%
38  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 43
0 0.00
5 11.63
8 18.60
2 4.65
0 0.00
28 65.12
15 34.88%
39  โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง 52
3 5.77
6 11.54
9 17.31
0 0.00
0 0.00
34 65.38
18 34.62%
40  โรงเรียนบ้านสระผักโพด 99
5 5.05
2 2.02
14 14.14
7 7.07
6 6.06
65 65.66
34 34.34%
41  โรงเรียนบ้านบุไผ่ 212
10 4.72
10 4.72
50 23.58
0 0.00
0 0.00
142 66.98
70 33.02%
42  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 77
3 3.90
8 10.39
7 9.09
3 3.90
4 5.19
52 67.53
25 32.47%
43  โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี 84
11 13.10
6 7.14
5 5.95
4 4.76
1 1.19
57 67.86
27 32.14%
44  โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 137
14 10.22
4 2.92
26 18.98
0 0.00
0 0.00
93 67.88
44 32.12%
45  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 309
44 14.24
19 6.15
15 4.85
16 5.18
5 1.62
210 67.96
99 32.04%
46  โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 245
14 5.71
23 9.39
13 5.31
10 4.08
18 7.35
167 68.16
78 31.84%
47  โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี 22
0 0.00
0 0.00
7 31.82
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
48  โรงเรียนบ้านไชยวาล 141
5 3.55
6 4.26
8 5.67
11 7.80
14 9.93
97 68.79
44 31.21%
49  โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา 55
6 10.91
0 0.00
11 20.00
0 0.00
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
50  โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร 111
18 16.22
12 10.81
4 3.60
0 0.00
0 0.00
77 69.37
34 30.63%
51  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาอาสา 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
1 10.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
52  โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 127
11 8.66
8 6.30
13 10.24
4 3.15
2 1.57
89 70.08
38 29.92%
53  โรงเรียนบ้านบุตะโก 161
7 4.35
11 6.83
13 8.07
7 4.35
10 6.21
113 70.19
48 29.81%
54  โรงเรียนบ้านหนองไทร 108
16 14.81
0 0.00
16 14.81
0 0.00
0 0.00
76 70.37
32 29.63%
55  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 253
16 6.32
26 10.28
31 12.25
0 0.00
0 0.00
180 71.15
73 28.85%
56  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 35
2 5.71
0 0.00
8 22.86
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
57  โรงเรียนบ้านบุยายแลบ 88
1 1.14
12 13.64
12 13.64
0 0.00
0 0.00
63 71.59
25 28.41%
58  โรงเรียนบ้านลำไซกง 81
7 8.64
7 8.64
4 4.94
4 4.94
1 1.23
58 71.60
23 28.40%
59  โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด 64
7 10.94
4 6.25
3 4.69
3 4.69
1 1.56
46 71.88
18 28.13%
60  โรงเรียนบ้านซับสะเดา 104
12 11.54
4 3.85
10 9.62
3 2.88
0 0.00
75 72.12
29 27.88%
61  โรงเรียนบ้านไผ่ 90
2 2.22
5 5.56
12 13.33
1 1.11
5 5.56
65 72.22
25 27.78%
62  โรงเรียนบ้านปลายดาบ 206
7 3.40
14 6.80
8 3.88
21 10.19
7 3.40
149 72.33
57 27.67%
63  โรงเรียนบ้านหนองโดน 48
3 6.25
2 4.17
5 10.42
1 2.08
2 4.17
35 72.92
13 27.08%
64  โรงเรียนบ้านพุปลาไหล 100
1 1.00
6 6.00
19 19.00
1 1.00
0 0.00
73 73.00
27 27.00%
65  โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 860
51 5.93
28 3.26
147 17.09
4 0.47
1 0.12
629 73.14
231 26.86%
66  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 699
30 4.29
51 7.30
52 7.44
20 2.86
34 4.86
512 73.25
187 26.75%
67  โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม 218
17 7.80
23 10.55
18 8.26
0 0.00
0 0.00
160 73.39
58 26.61%
68  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา 125
12 9.60
11 8.80
7 5.60
2 1.60
0 0.00
93 74.40
32 25.60%
69  โรงเรียนบ้านหนองผักไร 43
3 6.98
0 0.00
8 18.60
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
70  โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 149
1 0.67
6 4.03
22 14.77
8 5.37
1 0.67
111 74.50
38 25.50%
71  โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง 110
1 0.91
8 7.27
18 16.36
0 0.00
1 0.91
82 74.55
28 25.45%
72  โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 154
21 13.64
7 4.55
11 7.14
0 0.00
0 0.00
115 74.68
39 25.32%
73  โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง 161
7 4.35
17 10.56
9 5.59
7 4.35
0 0.00
121 75.16
40 24.84%
74  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 144
1 0.69
24 16.67
10 6.94
0 0.00
0 0.00
109 75.69
35 24.31%
75  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 108
7 6.48
9 8.33
9 8.33
1 0.93
0 0.00
82 75.93
26 24.07%
76  โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) 250
31 12.40
5 2.00
13 5.20
8 3.20
3 1.20
190 76.00
60 24.00%
77  โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) 367
19 5.18
14 3.81
54 14.71
1 0.27
0 0.00
279 76.02
88 23.98%
78  โรงเรียนบ้านใหญ่ 167
4 2.40
4 2.40
32 19.16
0 0.00
0 0.00
127 76.05
40 23.95%
79  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 130
8 6.15
4 3.08
15 11.54
4 3.08
0 0.00
99 76.15
31 23.85%
80  โรงเรียนวัดโคกสระน้อย 93
4 4.30
5 5.38
13 13.98
0 0.00
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
81  โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 72
9 12.50
3 4.17
3 4.17
2 2.78
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
82  โรงเรียนแหลมรวกบำรุง 106
0 0.00
2 1.89
11 10.38
2 1.89
10 9.43
81 76.42
25 23.58%
83  โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน 140
5 3.57
5 3.57
23 16.43
0 0.00
0 0.00
107 76.43
33 23.57%
84  โรงเรียนสกัดนาควิทยา 77
8 10.39
0 0.00
10 12.99
0 0.00
0 0.00
59 76.62
18 23.38%
85  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม 117
17 14.53
0 0.00
10 8.55
0 0.00
0 0.00
90 76.92
27 23.08%
86  โรงเรียนครบุรีวิทยา 1003
66 6.58
0 0.00
158 15.75
0 0.00
0 0.00
779 77.67
224 22.33%
87  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 175
15 8.57
4 2.29
12 6.86
8 4.57
0 0.00
136 77.71
39 22.29%
88  โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 27
0 0.00
0 0.00
6 22.22
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
89  โรงเรียนวัดใหม่สำโรง 129
2 1.55
6 4.65
20 15.50
0 0.00
0 0.00
101 78.29
28 21.71%
90  โรงเรียนบ้านระเริง 203
10 4.93
13 6.40
20 9.85
1 0.49
0 0.00
159 78.33
44 21.67%
91  โรงเรียนบ้านหนองรัง 120
8 6.67
7 5.83
7 5.83
3 2.50
1 0.83
94 78.33
26 21.67%
92  โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 98
5 5.10
10 10.20
6 6.12
0 0.00
0 0.00
77 78.57
21 21.43%
93  โรงเรียนบ้านหนองเมา 84
2 2.38
1 1.19
14 16.67
0 0.00
1 1.19
66 78.57
18 21.43%
94  โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา 150
12 8.00
7 4.67
11 7.33
2 1.33
0 0.00
118 78.67
32 21.33%
95  โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร 81
2 2.47
6 7.41
9 11.11
0 0.00
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
96  โรงเรียนบ้านหลุมเงิน 62
2 3.23
0 0.00
9 14.52
2 3.23
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
97  โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง 96
4 4.17
2 2.08
5 5.21
5 5.21
4 4.17
76 79.17
20 20.83%
98  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 77
5 6.49
7 9.09
3 3.90
1 1.30
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
99  โรงเรียนบ้านโคกโจด 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
9 16.98
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
100  โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 90
9 10.00
0 0.00
9 10.00
0 0.00
0 0.00
72 80.00
18 20.00%
101  โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 101
7 6.93
4 3.96
8 7.92
1 0.99
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
102  โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 91
7 7.69
0 0.00
11 12.09
0 0.00
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
103  โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี 123
2 1.63
6 4.88
15 12.20
1 0.81
0 0.00
99 80.49
24 19.51%
104  โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน 77
3 3.90
2 2.60
5 6.49
2 2.60
3 3.90
62 80.52
15 19.48%
105  โรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง 36
1 2.78
0 0.00
6 16.67
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
106  โรงเรียนบ้านหนองสนวน 161
5 3.11
11 6.83
11 6.83
2 1.24
2 1.24
130 80.75
31 19.25%
107  โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 487
11 2.26
12 2.46
70 14.37
0 0.00
0 0.00
394 80.90
93 19.10%
108  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 74
4 5.41
0 0.00
7 9.46
0 0.00
3 4.05
60 81.08
14 18.92%
109  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 223
9 4.04
4 1.79
8 3.59
12 5.38
9 4.04
181 81.17
42 18.83%
110  โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 64
2 3.13
0 0.00
5 7.81
5 7.81
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
111  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 64
3 4.69
0 0.00
8 12.50
1 1.56
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
112  โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน 140
20 14.29
5 3.57
1 0.71
0 0.00
0 0.00
114 81.43
26 18.57%
113  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 217
7 3.23
2 0.92
27 12.44
3 1.38
0 0.00
178 82.03
39 17.97%
114  โรงเรียนตะแบกวิทยา 190
18 9.47
11 5.79
5 2.63
0 0.00
0 0.00
156 82.11
34 17.89%
115  โรงเรียนบ้านบะใหญ่ 108
9 8.33
0 0.00
8 7.41
1 0.93
1 0.93
89 82.41
19 17.59%
116  โรงเรียนบ้านหนองต้อ 74
1 1.35
1 1.35
10 13.51
1 1.35
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
117  โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม 52
3 5.77
2 3.85
2 3.85
2 3.85
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
118  โรงเรียนบ้านหนองโสน 81
7 8.64
0 0.00
7 8.64
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
119  โรงเรียนบ้านคลองบง 82
3 3.66
0 0.00
11 13.41
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
120  โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 394
27 6.85
12 3.05
11 2.79
10 2.54
7 1.78
327 82.99
67 17.01%
121  โรงเรียนบ้านหนองขนาก 136
6 4.41
4 2.94
11 8.09
1 0.74
1 0.74
113 83.09
23 16.91%
122  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 190
7 3.68
0 0.00
25 13.16
0 0.00
0 0.00
158 83.16
32 16.84%
123  โรงเรียนวัดม่วง 18
0 0.00
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
124  โรงเรียนบ้านซับเต่า 98
9 9.18
1 1.02
5 5.10
1 1.02
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
125  โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข 172
6 3.49
7 4.07
15 8.72
0 0.00
0 0.00
144 83.72
28 16.28%
126  โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 136
4 2.94
2 1.47
16 11.76
0 0.00
0 0.00
114 83.82
22 16.18%
127  โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล 99
2 2.02
2 2.02
12 12.12
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
128  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 465
28 6.02
27 5.81
18 3.87
2 0.43
0 0.00
390 83.87
75 16.13%
129  โรงเรียนบ้านหนองแดง 169
6 3.55
9 5.33
12 7.10
0 0.00
0 0.00
142 84.02
27 15.98%
130  โรงเรียนจอมทองวิทยา 163
12 7.36
4 2.45
6 3.68
3 1.84
0 0.00
138 84.66
25 15.34%
131  โรงเรียนบ้านยางกระทุง 112
1 0.89
1 0.89
7 6.25
8 7.14
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
132  โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 259
10 3.86
10 3.86
9 3.47
10 3.86
0 0.00
220 84.94
39 15.06%
133  โรงเรียนบ้านวังหิน 40
2 5.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
134  โรงเรียนบ้านหนองหิน 87
4 4.60
4 4.60
5 5.75
0 0.00
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
135  โรงเรียนบ้านหนองตาด 67
2 2.99
2 2.99
6 8.96
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
136  โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ 139
6 4.32
5 3.60
9 6.47
0 0.00
0 0.00
119 85.61
20 14.39%
137  โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 63
1 1.59
1 1.59
7 11.11
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
138  โรงเรียนบ้านสันติสุข 247
17 6.88
0 0.00
18 7.29
0 0.00
0 0.00
212 85.83
35 14.17%
139  โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง 127
3 2.36
6 4.72
9 7.09
0 0.00
0 0.00
109 85.83
18 14.17%
140  โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 206
10 4.85
6 2.91
8 3.88
4 1.94
1 0.49
177 85.92
29 14.08%
141  โรงเรียนบ้านคลองทราย 50
2 4.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
142  โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 124
1 0.81
0 0.00
10 8.06
0 0.00
6 4.84
107 86.29
17 13.71%
143  โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 269
13 4.83
8 2.97
9 3.35
5 1.86
0 0.00
234 86.99
35 13.01%
144  โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม 309
4 1.29
6 1.94
30 9.71
0 0.00
0 0.00
269 87.06
40 12.94%
145  โรงเรียนบ้านลำเพียก 95
1 1.05
4 4.21
7 7.37
0 0.00
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
146  โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 223
8 3.59
8 3.59
7 3.14
5 2.24
0 0.00
195 87.44
28 12.56%
147  โรงเรียนบ้านน้ำซับ 65
3 4.62
3 4.62
2 3.08
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
148  โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน 149
4 2.68
6 4.03
4 2.68
4 2.68
0 0.00
131 87.92
18 12.08%
149  โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 216
8 3.70
2 0.93
11 5.09
2 0.93
3 1.39
190 87.96
26 12.04%
150  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) 75
0 0.00
0 0.00
9 12.00
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
151  โรงเรียนวัดหงษ์ 25
0 0.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
152  โรงเรียนบ้านหนองโสมง 88
2 2.27
0 0.00
8 9.09
0 0.00
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
153  โรงเรียนบ้านคลองใบพัด 106
2 1.89
1 0.94
7 6.60
2 1.89
0 0.00
94 88.68
12 11.32%
154  โรงเรียนวัดทุ่งจาน 72
2 2.78
2 2.78
4 5.56
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
155  โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ 9
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
156  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 109
3 2.75
4 3.67
2 1.83
3 2.75
0 0.00
97 88.99
12 11.01%
157  โรงเรียนบ้านปางไม้ 82
4 4.88
2 2.44
3 3.66
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
158  โรงเรียนบ้านกลาง 64
1 1.56
1 1.56
5 7.81
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
159  โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 174
4 2.30
2 1.15
13 7.47
0 0.00
0 0.00
155 89.08
19 10.92%
160  โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 57
1 1.75
3 5.26
2 3.51
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
161  โรงเรียนวัดพรหมราช 191
8 4.19
11 5.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
172 90.05
19 9.95%
162  โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 74
0 0.00
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
163  โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว 58
0 0.00
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
164  โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
1 2.08
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
165  โรงเรียนบ้านแชะ 181
6 3.31
0 0.00
6 3.31
1 0.55
1 0.55
167 92.27
14 7.73%
166  โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 561
1 0.18
7 1.25
27 4.81
2 0.36
1 0.18
523 93.23
38 6.77%
167  โรงเรียนรักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) สพป.นครราชสีมาเขต3 89
0 0.00
2 2.25
4 4.49
0 0.00
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
168  โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 93
1 1.08
1 1.08
3 3.23
1 1.08
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
169  โรงเรียนไผ่สีสุก 125
5 4.00
0 0.00
3 2.40
0 0.00
0 0.00
117 93.60
8 6.40%
170  โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง 129
3 2.33
0 0.00
5 3.88
0 0.00
0 0.00
121 93.80
8 6.20%
171  โรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) 113
3 2.65
0 0.00
4 3.54
0 0.00
0 0.00
106 93.81
7 6.19%
172  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 97
1 1.03
1 1.03
0 0.00
1 1.03
3 3.09
91 93.81
6 6.19%
173  โรงเรียนบ้านโปร่งสนวน 49
3 6.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
174  โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 86
0 0.00
0 0.00
3 3.49
0 0.00
2 2.33
81 94.19
5 5.81%
175  โรงเรียนบ้านน้อย 124
1 0.81
2 1.61
2 1.61
0 0.00
2 1.61
117 94.35
7 5.65%
176  โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 143
0 0.00
0 0.00
8 5.59
0 0.00
0 0.00
135 94.41
8 5.59%
177  โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 103
0 0.00
1 0.97
2 1.94
2 1.94
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
178  โรงเรียนบ้านโนนแดง 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.35
22 95.65
1 4.35%
179  โรงเรียนบ้านสระประทีป 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านโกรกหว้า 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
183  โรงเรียนบ้านไทรงาม 127
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
127 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,279 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,563 6.18
เตี้ย  1,133 4.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,474 9.79
ผอมและเตี้ย  601 2.38
อ้วนและเตี้ย  461 1.82
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,047 75.35
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,232 คน


24.65%


Powered By www.thaieducation.net