ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 183 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 183 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกลาง 64
8 12.50
56 87.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองกก 12
4 33.33
2 16.67
4 33.33
0 0.00
2 16.67
0 0.00
12 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโนนแดง 6
1 16.67
0 0.00
1 16.67
2 33.33
2 33.33
0 0.00
6 100.00%
4  โรงเรียนบ้านวังหมี 87
21 24.14
11 12.64
26 29.89
9 10.34
19 21.84
1 1.15
86 98.85%
5  โรงเรียนบ้านหนองโดน 50
13 26.00
16 32.00
4 8.00
6 12.00
5 10.00
6 12.00
44 88.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด 64
15 23.44
9 14.06
14 21.88
6 9.38
2 3.13
18 28.13
46 71.88%
7  โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 190
18 9.47
25 13.16
10 5.26
43 22.63
35 18.42
59 31.05
131 68.95%
8  โรงเรียนวัดหงษ์ 20
5 25.00
5 25.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
8 40.00
12 60.00%
9  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 77
8 10.39
3 3.90
11 14.29
11 14.29
11 14.29
33 42.86
44 57.14%
10  โรงเรียนบ้านซับสะเดา 107
29 27.10
11 10.28
14 13.08
4 3.74
2 1.87
47 43.93
60 56.07%
11  โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 120
22 18.33
12 10.00
21 17.50
9 7.50
0 0.00
56 46.67
64 53.33%
12  โรงเรียนวัดโพนทราย 105
17 16.19
12 11.43
17 16.19
6 5.71
4 3.81
49 46.67
56 53.33%
13  โรงเรียนรักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) สพป.นครราชสีมาเขต3 89
8 8.99
10 11.24
4 4.49
13 14.61
12 13.48
42 47.19
47 52.81%
14  โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี 44
3 6.82
8 18.18
3 6.82
7 15.91
2 4.55
21 47.73
23 52.27%
15  โรงเรียนวัดทุ่งจาน 69
33 47.83
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
33 47.83
36 52.17%
16  โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี 83
13 15.66
15 18.07
10 12.05
0 0.00
5 6.02
40 48.19
43 51.81%
17  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 41
3 7.32
4 9.76
4 9.76
0 0.00
10 24.39
20 48.78
21 51.22%
18  โรงเรียนหนองประดู่ 2
0 0.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
1 50.00
1 50.00%
19  โรงเรียนบ้านดอนกรูด 110
19 17.27
19 17.27
0 0.00
7 6.36
9 8.18
56 50.91
54 49.09%
20  โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก 92
31 33.70
1 1.09
12 13.04
0 0.00
1 1.09
47 51.09
45 48.91%
21  โรงเรียนด่านอุดมวิทยา 82
3 3.66
2 2.44
15 18.29
5 6.10
15 18.29
42 51.22
40 48.78%
22  โรงเรียนบ้านพัดทะเล 85
0 0.00
11 12.94
28 32.94
1 1.18
0 0.00
45 52.94
40 47.06%
23  โรงเรียนจตุคามวิทยาคม 122
10 8.20
7 5.74
22 18.03
15 12.30
0 0.00
68 55.74
54 44.26%
24  โรงเรียนวัดโพธินิมิตร 86
9 10.47
5 5.81
17 19.77
3 3.49
4 4.65
48 55.81
38 44.19%
25  โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร 156
8 5.13
4 2.56
25 16.03
15 9.62
16 10.26
88 56.41
68 43.59%
26  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 154
30 19.48
18 11.69
8 5.19
7 4.55
3 1.95
88 57.14
66 42.86%
27  โรงเรียนบ้านเทพนิมิต 106
7 6.60
4 3.77
14 13.21
10 9.43
10 9.43
61 57.55
45 42.45%
28  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 112
5 4.46
14 12.50
19 16.96
5 4.46
3 2.68
66 58.93
46 41.07%
29  โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน 160
15 9.38
17 10.63
6 3.75
23 14.38
4 2.50
95 59.38
65 40.63%
30  โรงเรียนบ้านหนองรัง 121
27 22.31
22 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 59.50
49 40.50%
31  โรงเรียนบ้านพุปลาไหล 97
8 8.25
13 13.40
17 17.53
1 1.03
0 0.00
58 59.79
39 40.21%
32  โรงเรียนอาจวิทยาคาร 218
23 10.55
25 11.47
39 17.89
0 0.00
0 0.00
131 60.09
87 39.91%
33  โรงเรียนแหลมรวกบำรุง 53
0 0.00
0 0.00
21 39.62
0 0.00
0 0.00
32 60.38
21 39.62%
34  โรงเรียนบ้านมาบกราด 219
60 27.40
7 3.20
15 6.85
2 0.91
2 0.91
133 60.73
86 39.27%
35  โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 411
19 4.62
11 2.68
62 15.09
30 7.30
36 8.76
253 61.56
158 38.44%
36  โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา 55
2 3.64
1 1.82
7 12.73
3 5.45
8 14.55
34 61.82
21 38.18%
37  โรงเรียนบ้านหนองนมนาง 73
10 13.70
0 0.00
6 8.22
9 12.33
2 2.74
46 63.01
27 36.99%
38  โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 871
52 5.97
30 3.44
73 8.38
83 9.53
81 9.30
552 63.38
319 36.62%
39  โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) 222
15 6.76
8 3.60
27 12.16
14 6.31
15 6.76
143 64.41
79 35.59%
40  โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง 52
3 5.77
6 11.54
9 17.31
0 0.00
0 0.00
34 65.38
18 34.62%
41  โรงเรียนจอมทองวิทยา 163
21 12.88
4 2.45
18 11.04
2 1.23
8 4.91
110 67.48
53 32.52%
42  โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) 372
38 10.22
14 3.76
60 16.13
8 2.15
0 0.00
252 67.74
120 32.26%
43  โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง 141
8 5.67
4 2.84
24 17.02
4 2.84
4 2.84
97 68.79
44 31.21%
44  โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 534
12 2.25
7 1.31
70 13.11
7 1.31
70 13.11
368 68.91
166 31.09%
45  โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 100
6 6.00
3 3.00
7 7.00
9 9.00
6 6.00
69 69.00
31 31.00%
46  โรงเรียนบ้านไชยวาล 142
5 3.52
6 4.23
8 5.63
11 7.75
14 9.86
98 69.01
44 30.99%
47  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 250
23 9.20
15 6.00
12 4.80
10 4.00
16 6.40
174 69.60
76 30.40%
48  โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 137
10 7.30
4 2.92
27 19.71
0 0.00
0 0.00
96 70.07
41 29.93%
49  โรงเรียนบ้านบุตะโก 161
7 4.35
11 6.83
13 8.07
7 4.35
10 6.21
113 70.19
48 29.81%
50  โรงเรียนสกัดนาควิทยา 74
4 5.41
5 6.76
5 6.76
4 5.41
4 5.41
52 70.27
22 29.73%
51  โรงเรียนบ้านซับเต่า 97
10 10.31
7 7.22
11 11.34
0 0.00
0 0.00
69 71.13
28 28.87%
52  โรงเรียนบ้านซับไทรทอง 108
7 6.48
3 2.78
13 12.04
5 4.63
3 2.78
77 71.30
31 28.70%
53  โรงเรียนบ้านไผ่ 91
3 3.30
4 4.40
19 20.88
0 0.00
0 0.00
65 71.43
26 28.57%
54  โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 244
28 11.48
24 9.84
17 6.97
0 0.00
0 0.00
175 71.72
69 28.28%
55  โรงเรียนบ้านประชาสันต์ 78
5 6.41
4 5.13
5 6.41
2 2.56
6 7.69
56 71.79
22 28.21%
56  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 36
2 5.56
1 2.78
7 19.44
0 0.00
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
57  โรงเรียนครบุรีวิทยา 1279
90 7.04
113 8.84
72 5.63
55 4.30
23 1.80
926 72.40
353 27.60%
58  โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 127
8 6.30
6 4.72
6 4.72
8 6.30
7 5.51
92 72.44
35 27.56%
59  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 40
8 20.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
60  โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง 110
0 0.00
3 2.73
26 23.64
0 0.00
1 0.91
80 72.73
30 27.27%
61  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 699
30 4.29
51 7.30
52 7.44
20 2.86
34 4.86
512 73.25
187 26.75%
62  โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 64
2 3.13
1 1.56
5 7.81
3 4.69
6 9.38
47 73.44
17 26.56%
63  โรงเรียนบ้านหนองต้อ 72
8 11.11
0 0.00
0 0.00
3 4.17
8 11.11
53 73.61
19 26.39%
64  โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร 118
3 2.54
9 7.63
18 15.25
0 0.00
1 0.85
87 73.73
31 26.27%
65  โรงเรียนบ้านลำไซกง 81
5 6.17
6 7.41
5 6.17
4 4.94
1 1.23
60 74.07
21 25.93%
66  โรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง 35
4 11.43
2 5.71
3 8.57
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
67  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 129
6 4.65
1 0.78
15 11.63
11 8.53
0 0.00
96 74.42
33 25.58%
68  โรงเรียนบ้านหนองผักไร 43
3 6.98
0 0.00
8 18.60
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
69  โรงเรียนบ้านหนองตาด 67
6 8.96
3 4.48
7 10.45
0 0.00
1 1.49
50 74.63
17 25.37%
70  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 64
3 4.69
3 4.69
9 14.06
0 0.00
1 1.56
48 75.00
16 25.00%
71  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาอาสา 12
1 8.33
0 0.00
1 8.33
1 8.33
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
72  โรงเรียนบ้านหนองหิน 116
8 6.90
8 6.90
10 8.62
2 1.72
1 0.86
87 75.00
29 25.00%
73  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา 124
8 6.45
10 8.06
10 8.06
3 2.42
0 0.00
93 75.00
31 25.00%
74  โรงเรียนวัดโคกสระน้อย 93
2 2.15
3 3.23
15 16.13
2 2.15
1 1.08
70 75.27
23 24.73%
75  โรงเรียนบ้านแชะ 170
5 2.94
9 5.29
22 12.94
5 2.94
1 0.59
128 75.29
42 24.71%
76  โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง 94
4 4.26
2 2.13
5 5.32
6 6.38
6 6.38
71 75.53
23 24.47%
77  โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) 164
0 0.00
20 12.20
8 4.88
6 3.66
6 3.66
124 75.61
40 24.39%
78  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 144
1 0.69
24 16.67
10 6.94
0 0.00
0 0.00
109 75.69
35 24.31%
79  โรงเรียนบ้านหลุมเงิน 62
4 6.45
0 0.00
9 14.52
2 3.23
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
80  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 108
7 6.48
9 8.33
9 8.33
1 0.93
0 0.00
82 75.93
26 24.07%
81  โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา 150
10 6.67
8 5.33
17 11.33
1 0.67
0 0.00
114 76.00
36 24.00%
82  โรงเรียนบ้านใหญ่ 167
4 2.40
4 2.40
32 19.16
0 0.00
0 0.00
127 76.05
40 23.95%
83  โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน 140
5 3.57
5 3.57
23 16.43
0 0.00
0 0.00
107 76.43
33 23.57%
84  โรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) 113
6 5.31
7 6.19
0 0.00
6 5.31
7 6.19
87 76.99
26 23.01%
85  โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 161
13 8.07
6 3.73
8 4.97
5 3.11
5 3.11
124 77.02
37 22.98%
86  โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 93
14 15.05
0 0.00
7 7.53
0 0.00
0 0.00
72 77.42
21 22.58%
87  โรงเรียนบ้านสระผักโพด 102
9 8.82
3 2.94
11 10.78
0 0.00
0 0.00
79 77.45
23 22.55%
88  โรงเรียนบ้านหนองขนาก 138
10 7.25
6 4.35
9 6.52
6 4.35
0 0.00
107 77.54
31 22.46%
89  โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 27
0 0.00
0 0.00
6 22.22
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
90  โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 168
4 2.38
9 5.36
18 10.71
4 2.38
2 1.19
131 77.98
37 22.02%
91  โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 124
5 4.03
1 0.81
20 16.13
1 0.81
0 0.00
97 78.23
27 21.77%
92  โรงเรียนวัดใหม่สำโรง 129
2 1.55
6 4.65
20 15.50
0 0.00
0 0.00
101 78.29
28 21.71%
93  โรงเรียนบ้านระเริง 203
10 4.93
13 6.40
20 9.85
1 0.49
0 0.00
159 78.33
44 21.67%
94  โรงเรียนบ้านปลายดาบ 210
9 4.29
9 4.29
9 4.29
3 1.43
15 7.14
165 78.57
45 21.43%
95  โรงเรียนบ้านหนองเมา 84
4 4.76
1 1.19
12 14.29
0 0.00
1 1.19
66 78.57
18 21.43%
96  โรงเรียนวัดพรหมราช 196
4 2.04
3 1.53
35 17.86
0 0.00
0 0.00
154 78.57
42 21.43%
97  โรงเรียนบ้านหนองแวง 158
10 6.33
12 7.59
6 3.80
3 1.90
2 1.27
125 79.11
33 20.89%
98  โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร 83
5 6.02
3 3.61
5 6.02
2 2.41
2 2.41
66 79.52
17 20.48%
99  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 308
26 8.44
19 6.17
9 2.92
9 2.92
0 0.00
245 79.55
63 20.45%
100  โรงเรียนบ้านคลองเตย 109
7 6.42
7 6.42
8 7.34
0 0.00
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
101  โรงเรียนบ้านหนองสนวน 156
5 3.21
11 7.05
11 7.05
2 1.28
2 1.28
125 80.13
31 19.87%
102  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม 121
6 4.96
9 7.44
9 7.44
0 0.00
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
103  โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา 61
4 6.56
3 4.92
3 4.92
0 0.00
2 3.28
49 80.33
12 19.67%
104  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 223
9 4.04
4 1.79
9 4.04
12 5.38
9 4.04
180 80.72
43 19.28%
105  โรงเรียนตะแบกวิทยา 192
21 10.94
11 5.73
4 2.08
0 0.00
0 0.00
156 81.25
36 18.75%
106  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 193
8 4.15
4 2.07
13 6.74
4 2.07
7 3.63
157 81.35
36 18.65%
107  โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 102
9 8.82
7 6.86
3 2.94
0 0.00
0 0.00
83 81.37
19 18.63%
108  โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน 140
20 14.29
5 3.57
1 0.71
0 0.00
0 0.00
114 81.43
26 18.57%
109  โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล 98
1 1.02
6 6.12
11 11.22
0 0.00
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
110  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 77
2 2.60
4 5.19
8 10.39
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
111  โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม 292
10 3.42
8 2.74
15 5.14
10 3.42
10 3.42
239 81.85
53 18.15%
112  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 217
7 3.23
2 0.92
27 12.44
3 1.38
0 0.00
178 82.03
39 17.97%
113  โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 156
1 0.64
7 4.49
15 9.62
1 0.64
4 2.56
128 82.05
28 17.95%
114  โรงเรียนบ้านหนองไทร 108
5 4.63
2 1.85
7 6.48
2 1.85
3 2.78
89 82.41
19 17.59%
115  โรงเรียนบ้านวังหิน 40
2 5.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
116  โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) 201
8 3.98
9 4.48
11 5.47
7 3.48
0 0.00
166 82.59
35 17.41%
117  โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม 52
3 5.77
2 3.85
2 3.85
2 3.85
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
118  โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 393
27 6.87
12 3.05
11 2.80
10 2.54
7 1.78
326 82.95
67 17.05%
119  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 470
30 6.38
30 6.38
17 3.62
2 0.43
0 0.00
391 83.19
79 16.81%
120  โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 137
5 3.65
2 1.46
16 11.68
0 0.00
0 0.00
114 83.21
23 16.79%
121  โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 90
2 2.22
5 5.56
8 8.89
0 0.00
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
122  โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 174
4 2.30
2 1.15
17 9.77
4 2.30
2 1.15
145 83.33
29 16.67%
123  โรงเรียนบ้านหนองแดง 169
6 3.55
3 1.78
19 11.24
0 0.00
0 0.00
141 83.43
28 16.57%
124  โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม 217
20 9.22
9 4.15
6 2.76
0 0.00
0 0.00
182 83.87
35 16.13%
125  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 125
6 4.80
6 4.80
8 6.40
0 0.00
0 0.00
105 84.00
20 16.00%
126  โรงเรียนบ้านคลองบง 82
3 3.66
0 0.00
10 12.20
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
127  โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 488
10 2.05
11 2.25
56 11.48
0 0.00
0 0.00
411 84.22
77 15.78%
128  โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข 172
4 2.33
9 5.23
14 8.14
0 0.00
0 0.00
145 84.30
27 15.70%
129  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 83
2 2.41
2 2.41
7 8.43
2 2.41
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
130  โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 72
4 5.56
1 1.39
1 1.39
3 4.17
2 2.78
61 84.72
11 15.28%
131  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 190
7 3.68
0 0.00
22 11.58
0 0.00
0 0.00
161 84.74
29 15.26%
132  โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ 140
6 4.29
5 3.57
9 6.43
0 0.00
0 0.00
120 85.71
20 14.29%
133  โรงเรียนบ้านสันติสุข 246
8 3.25
9 3.66
13 5.28
5 2.03
0 0.00
211 85.77
35 14.23%
134  โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง 127
3 2.36
6 4.72
9 7.09
0 0.00
0 0.00
109 85.83
18 14.17%
135  โรงเรียนบ้านคลองทราย 50
2 4.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
136  โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี 122
3 2.46
6 4.92
7 5.74
1 0.82
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
137  โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง 159
5 3.14
13 8.18
4 2.52
0 0.00
0 0.00
137 86.16
22 13.84%
138  โรงเรียนบ้านบุยายแลบ 90
0 0.00
7 7.78
4 4.44
1 1.11
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
139  โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 90
4 4.44
4 4.44
2 2.22
2 2.22
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
140  โรงเรียนบ้านคลองใบพัด 106
4 3.77
1 0.94
7 6.60
2 1.89
0 0.00
92 86.79
14 13.21%
141  โรงเรียนบ้านโคกโจด 53
5 9.43
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
142  โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 222
6 2.70
10 4.50
7 3.15
6 2.70
0 0.00
193 86.94
29 13.06%
143  โรงเรียนวัดหลุมข้าว 92
3 3.26
1 1.09
5 5.43
2 2.17
1 1.09
80 86.96
12 13.04%
144  โรงเรียนบ้านลำเพียก 95
1 1.05
4 4.21
7 7.37
0 0.00
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
145  โรงเรียนไผ่สีสุก 127
5 3.94
3 2.36
3 2.36
3 2.36
2 1.57
111 87.40
16 12.60%
146  โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 216
9 4.17
2 0.93
11 5.09
2 0.93
3 1.39
189 87.50
27 12.50%
147  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 106
1 0.94
0 0.00
8 7.55
4 3.77
0 0.00
93 87.74
13 12.26%
148  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 75
1 1.33
0 0.00
6 8.00
0 0.00
2 2.67
66 88.00
9 12.00%
149  โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 142
2 1.41
0 0.00
15 10.56
0 0.00
0 0.00
125 88.03
17 11.97%
150  โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 275
15 5.45
8 2.91
8 2.91
0 0.00
0 0.00
244 88.73
31 11.27%
151  โรงเรียนบ้านหนองโสมง 89
3 3.37
1 1.12
6 6.74
0 0.00
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
152  โรงเรียนวัดม่วง 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
153  โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 64
0 0.00
2 3.13
3 4.69
1 1.56
1 1.56
57 89.06
7 10.94%
154  โรงเรียนบ้านบะใหญ่ 111
4 3.60
0 0.00
6 5.41
0 0.00
2 1.80
99 89.19
12 10.81%
155  โรงเรียนบ้านยางกระทุง 113
2 1.77
3 2.65
7 6.19
0 0.00
0 0.00
101 89.38
12 10.62%
156  โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 57
1 1.75
3 5.26
2 3.51
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
157  โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
158  โรงเรียนบ้านปางไม้ 83
2 2.41
2 2.41
2 2.41
0 0.00
2 2.41
75 90.36
8 9.64%
159  โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 74
0 0.00
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
160  โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
161  โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 569
16 2.81
15 2.64
4 0.70
11 1.93
5 0.88
518 91.04
51 8.96%
162  โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 179
9 5.03
1 0.56
5 2.79
0 0.00
0 0.00
164 91.62
15 8.38%
163  โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน 84
1 1.19
2 2.38
4 4.76
0 0.00
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
164  โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ 126
3 2.38
0 0.00
3 2.38
0 0.00
3 2.38
117 92.86
9 7.14%
165  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 110
6 5.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.91
103 93.64
7 6.36%
166  โรงเรียนบ้านน้ำซับ 65
0 0.00
1 1.54
2 3.08
1 1.54
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
167  โรงเรียนบ้านโปร่งสนวน 49
3 6.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
168  โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน 148
0 0.00
2 1.35
7 4.73
0 0.00
0 0.00
139 93.92
9 6.08%
169  โรงเรียนบ้านหนองโสน 88
0 0.00
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
170  โรงเรียนบ้านน้อย 124
1 0.81
2 1.61
2 1.61
0 0.00
2 1.61
117 94.35
7 5.65%
171  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) 75
0 0.00
0 0.00
4 5.33
0 0.00
0 0.00
71 94.67
4 5.33%
172  โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 103
0 0.00
1 0.97
2 1.94
2 1.94
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
173  โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 84
0 0.00
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
174  โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 94
1 1.06
1 1.06
2 2.13
0 0.00
0 0.00
90 95.74
4 4.26%
175  โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง 129
1 0.78
1 0.78
1 0.78
1 0.78
0 0.00
125 96.90
4 3.10%
176  โรงเรียนบ้านนางเหริญ 121
1 0.83
0 0.00
2 1.65
0 0.00
0 0.00
118 97.52
3 2.48%
177  โรงเรียนบ้านบุไผ่ 212
0 0.00
0 0.00
3 1.42
0 0.00
0 0.00
209 98.58
3 1.42%
178  โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านสระประทีป 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านโกรกหว้า 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านไทรงาม 124
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
124 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
183  โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,469 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,527 6.00
เตี้ย  1,248 4.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,095 8.23
ผอมและเตี้ย  699 2.74
อ้วนและเตี้ย  665 2.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,235 75.52
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,234 คน


24.48%


Powered By www.thaieducation.net