ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 175 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 137 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 78.29
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบึงไทย 62
2 3.23
1 1.61
55 88.71
3 4.84
1 1.61
0 0.00
62 100.00%
2  โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ 117
19 16.24
10 8.55
18 15.38
29 24.79
18 15.38
23 19.66
94 80.34%
3  โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 197
16 8.12
11 5.58
25 12.69
27 13.71
36 18.27
82 41.62
115 58.38%
4  โรงเรียนบ้านบึงพระ 99
4 4.04
2 2.02
21 21.21
6 6.06
23 23.23
43 43.43
56 56.57%
5  โรงเรียนบ้านละกอ 178
21 11.80
20 11.24
28 15.73
14 7.87
11 6.18
84 47.19
94 52.81%
6  โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง 121
17 14.05
5 4.13
21 17.36
9 7.44
11 9.09
58 47.93
63 52.07%
7  โรงเรียนบ้านหนองขาม 97
10 10.31
9 9.28
5 5.15
19 19.59
6 6.19
48 49.48
49 50.52%
8  โรงเรียนเพชรมาตุคลา 92
5 5.43
6 6.52
16 17.39
7 7.61
10 10.87
48 52.17
44 47.83%
9  โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 249
64 25.70
13 5.22
33 13.25
2 0.80
5 2.01
132 53.01
117 46.99%
10  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 162
10 6.17
9 5.56
26 16.05
11 6.79
20 12.35
86 53.09
76 46.91%
11  โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 141
8 5.67
3 2.13
34 24.11
1 0.71
20 14.18
75 53.19
66 46.81%
12  โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1091
116 10.63
70 6.42
193 17.69
45 4.12
65 5.96
602 55.18
489 44.82%
13  โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 759
24 3.16
38 5.01
99 13.04
62 8.17
98 12.91
438 57.71
321 42.29%
14  โรงเรียนบ้านสระมะค่า 80
15 18.75
6 7.50
10 12.50
1 1.25
1 1.25
47 58.75
33 41.25%
15  โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร 97
7 7.22
6 6.19
12 12.37
5 5.15
9 9.28
58 59.79
39 40.21%
16  โรงเรียนบ้านหินโคน 93
6 6.45
5 5.38
4 4.30
11 11.83
11 11.83
56 60.22
37 39.78%
17  โรงเรียนบ้านพระพุทธ 91
10 10.99
13 14.29
8 8.79
5 5.49
0 0.00
55 60.44
36 39.56%
18  โรงเรียนบ้านพระ 264
28 10.61
22 8.33
48 18.18
4 1.52
0 0.00
162 61.36
102 38.64%
19  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 83
8 9.64
6 7.23
15 18.07
3 3.61
0 0.00
51 61.45
32 38.55%
20  โรงเรียนบ้านละลม 207
15 7.25
10 4.83
26 12.56
8 3.86
16 7.73
132 63.77
75 36.23%
21  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 108
15 13.89
1 0.93
19 17.59
4 3.70
0 0.00
69 63.89
39 36.11%
22  โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา 50
5 10.00
4 8.00
5 10.00
0 0.00
4 8.00
32 64.00
18 36.00%
23  โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน 41
4 9.76
3 7.32
2 4.88
4 9.76
1 2.44
27 65.85
14 34.15%
24  โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ 91
9 9.89
0 0.00
22 24.18
0 0.00
0 0.00
60 65.93
31 34.07%
25  โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ 190
6 3.16
4 2.11
23 12.11
10 5.26
20 10.53
127 66.84
63 33.16%
26  โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 138
16 11.59
13 9.42
16 11.59
0 0.00
0 0.00
93 67.39
45 32.61%
27  โรงเรียนบ้านหนองยาง 175
15 8.57
17 9.71
20 11.43
4 2.29
1 0.57
118 67.43
57 32.57%
28  โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น 96
10 10.42
7 7.29
11 11.46
3 3.13
0 0.00
65 67.71
31 32.29%
29  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 122
5 4.10
0 0.00
32 26.23
2 1.64
0 0.00
83 68.03
39 31.97%
30  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 438
47 10.73
9 2.05
30 6.85
13 2.97
38 8.68
301 68.72
137 31.28%
31  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 42
2 4.76
2 4.76
8 19.05
1 2.38
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
32  โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก 145
13 8.97
12 8.28
14 9.66
3 2.07
2 1.38
101 69.66
44 30.34%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 198
10 5.05
13 6.57
27 13.64
9 4.55
1 0.51
138 69.70
60 30.30%
34  โรงเรียนสมานมิตรวิทยา 173
5 2.89
9 5.20
35 20.23
1 0.58
2 1.16
121 69.94
52 30.06%
35  โรงเรียนบ้านโจด 100
9 9.00
6 6.00
12 12.00
3 3.00
0 0.00
70 70.00
30 30.00%
36  โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว 99
9 9.09
0 0.00
19 19.19
1 1.01
0 0.00
70 70.71
29 29.29%
37  โรงเรียนบ้านปรางค์ 67
6 8.96
3 4.48
6 8.96
2 2.99
2 2.99
48 71.64
19 28.36%
38  โรงเรียนบ้านกอกวิทยา 71
6 8.45
4 5.63
10 14.08
0 0.00
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
39  โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว 118
12 10.17
6 5.08
9 7.63
3 2.54
3 2.54
85 72.03
33 27.97%
40  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 93
5 5.38
7 7.53
8 8.60
6 6.45
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
41  โรงเรียนวัดหนองพลวง 200
5 2.50
12 6.00
35 17.50
3 1.50
0 0.00
145 72.50
55 27.50%
42  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 33
4 12.12
3 9.09
2 6.06
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
43  โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 144
14 9.72
11 7.64
12 8.33
2 1.39
0 0.00
105 72.92
39 27.08%
44  โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ 102
6 5.88
5 4.90
4 3.92
4 3.92
8 7.84
75 73.53
27 26.47%
45  โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา 129
17 13.18
1 0.78
12 9.30
3 2.33
1 0.78
95 73.64
34 26.36%
46  โรงเรียนบ้านสวนปอ 69
2 2.90
0 0.00
13 18.84
0 0.00
3 4.35
51 73.91
18 26.09%
47  โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) 27
1 3.70
4 14.81
2 7.41
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
48  โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 102
10 9.80
0 0.00
15 14.71
0 0.00
1 0.98
76 74.51
26 25.49%
49  โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ 92
0 0.00
0 0.00
11 11.96
6 6.52
6 6.52
69 75.00
23 25.00%
50  โรงเรียนภูทองวิทยา 24
1 4.17
2 8.33
2 8.33
1 4.17
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
51  โรงเรียนโนนตาวิทย์ 84
8 9.52
2 2.38
10 11.90
1 1.19
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
52  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 154
10 6.49
3 1.95
21 13.64
3 1.95
1 0.65
116 75.32
38 24.68%
53  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 119
5 4.20
4 3.36
15 12.61
5 4.20
0 0.00
90 75.63
29 24.37%
54  โรงเรียนบ้านหินดาด 238
13 5.46
16 6.72
24 10.08
5 2.10
0 0.00
180 75.63
58 24.37%
55  โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น 37
3 8.11
0 0.00
6 16.22
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
56  โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1719
79 4.60
39 2.27
287 16.70
3 0.17
3 0.17
1308 76.09
411 23.91%
57  โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง 67
6 8.96
4 5.97
4 5.97
2 2.99
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
58  โรงเรียนบ้านตะแกรง 109
3 2.75
2 1.83
9 8.26
0 0.00
12 11.01
83 76.15
26 23.85%
59  โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 157
9 5.73
4 2.55
15 9.55
5 3.18
4 2.55
120 76.43
37 23.57%
60  โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 51
2 3.92
3 5.88
4 7.84
3 5.88
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
61  โรงเรียนบ้านดอน 64
1 1.56
4 6.25
10 15.63
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
62  โรงเรียนบ้านสวนหอม 96
7 7.29
5 5.21
4 4.17
4 4.17
2 2.08
74 77.08
22 22.92%
63  โรงเรียนบ้านหนองแมว 53
2 3.77
0 0.00
10 18.87
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
64  โรงเรียนบ้านหนองไทร 53
1 1.89
1 1.89
9 16.98
1 1.89
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
65  โรงเรียนบ้านบุวังหว้า 142
5 3.52
9 6.34
9 6.34
9 6.34
0 0.00
110 77.46
32 22.54%
66  โรงเรียนบ้านหนองกก 215
7 3.26
0 0.00
34 15.81
6 2.79
1 0.47
167 77.67
48 22.33%
67  โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 191
3 1.57
8 4.19
11 5.76
18 9.42
2 1.05
149 78.01
42 21.99%
68  โรงเรียนชุมชนดอนไพล 136
4 2.94
9 6.62
16 11.76
0 0.00
0 0.00
107 78.68
29 21.32%
69  โรงเรียนบ้านปอพราน 200
5 2.50
6 3.00
28 14.00
1 0.50
2 1.00
158 79.00
42 21.00%
70  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 110
4 3.64
2 1.82
16 14.55
1 0.91
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
71  โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ 125
6 4.80
4 3.20
12 9.60
2 1.60
2 1.60
99 79.20
26 20.80%
72  โรงเรียนบ้านหนองบอน 106
3 2.83
0 0.00
16 15.09
1 0.94
2 1.89
84 79.25
22 20.75%
73  โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ 146
1 0.68
8 5.48
21 14.38
0 0.00
0 0.00
116 79.45
30 20.55%
74  โรงเรียนวัดสลักได 59
5 8.47
0 0.00
7 11.86
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
75  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 266
29 10.90
7 2.63
18 6.77
0 0.00
0 0.00
212 79.70
54 20.30%
76  โรงเรียนบ้านโนนพะไล 144
3 2.08
3 2.08
7 4.86
6 4.17
10 6.94
115 79.86
29 20.14%
77  โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 314
15 4.78
5 1.59
38 12.10
2 0.64
0 0.00
254 80.89
60 19.11%
78  โรงเรียนบ้านหนองพลอง 96
2 2.08
0 0.00
11 11.46
5 5.21
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
79  โรงเรียนชาติวิทยา 241
2 0.83
1 0.41
24 9.96
3 1.24
15 6.22
196 81.33
45 18.67%
80  โรงเรียนหนองพลวงพิทยา 118
6 5.08
0 0.00
16 13.56
0 0.00
0 0.00
96 81.36
22 18.64%
81  โรงเรียนบ้านถนนหัก 82
3 3.66
1 1.22
11 13.41
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
82  โรงเรียนวัดหินมงคล 82
0 0.00
2 2.44
12 14.63
1 1.22
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
83  โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก 77
3 3.90
3 3.90
5 6.49
2 2.60
1 1.30
63 81.82
14 18.18%
84  โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว 66
0 0.00
3 4.55
5 7.58
3 4.55
1 1.52
54 81.82
12 18.18%
85  โรงเรียนบ้านบุกระโทก 206
16 7.77
4 1.94
17 8.25
0 0.00
0 0.00
169 82.04
37 17.96%
86  โรงเรียนชุมชนวัดรวง 304
7 2.30
6 1.97
38 12.50
1 0.33
0 0.00
252 82.89
52 17.11%
87  โรงเรียนบ้านยอกขาม 53
1 1.89
0 0.00
8 15.09
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
88  โรงเรียนบ้านดงพลอง 183
6 3.28
5 2.73
19 10.38
1 0.55
0 0.00
152 83.06
31 16.94%
89  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 30
2 6.67
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
90  โรงเรียนบ้านเมืองรัง 81
1 1.23
1 1.23
11 13.58
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
91  โรงเรียนบ้านสระมะค่า 44
0 0.00
0 0.00
7 15.91
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
92  โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 151
3 1.99
0 0.00
21 13.91
0 0.00
0 0.00
127 84.11
24 15.89%
93  โรงเรียนเทียมนครวิทยา 234
2 0.85
9 3.85
24 10.26
2 0.85
0 0.00
197 84.19
37 15.81%
94  โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 273
12 4.40
12 4.40
18 6.59
1 0.37
0 0.00
230 84.25
43 15.75%
95  โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก 113
8 7.08
0 0.00
9 7.96
0 0.00
0 0.00
96 84.96
17 15.04%
96  โรงเรียนบ้านบิง 67
3 4.48
0 0.00
5 7.46
0 0.00
2 2.99
57 85.07
10 14.93%
97  โรงเรียนบ้านโคกพลวง 55
0 0.00
0 0.00
8 14.55
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
98  โรงเรียนบ้านช่องโค 77
0 0.00
2 2.60
6 7.79
0 0.00
3 3.90
66 85.71
11 14.29%
99  โรงเรียนบ้านกันผม 107
4 3.74
1 0.93
8 7.48
1 0.93
1 0.93
92 85.98
15 14.02%
100  โรงเรียนบ้านห้วยแคน 103
7 6.80
3 2.91
4 3.88
0 0.00
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
101  โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 134
5 3.73
2 1.49
11 8.21
0 0.00
0 0.00
116 86.57
18 13.43%
102  โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 32
2 6.25
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
103  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 32
0 0.00
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
104  โรงเรียนวัดเหมสูง 120
3 2.50
0 0.00
10 8.33
0 0.00
2 1.67
105 87.50
15 12.50%
105  โรงเรียนบ้านจอมศรี 33
1 3.03
1 3.03
1 3.03
0 0.00
1 3.03
29 87.88
4 12.12%
106  โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน 50
0 0.00
1 2.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
107  โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 125
5 4.00
2 1.60
5 4.00
3 2.40
0 0.00
110 88.00
15 12.00%
108  โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 67
0 0.00
5 7.46
3 4.48
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
109  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 53
0 0.00
0 0.00
4 7.55
0 0.00
2 3.77
47 88.68
6 11.32%
110  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 81
2 2.47
1 1.23
5 6.17
1 1.23
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
111  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 73
2 2.74
0 0.00
5 6.85
0 0.00
1 1.37
65 89.04
8 10.96%
112  โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 59
2 3.39
1 1.69
3 5.08
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
113  โรงเรียนบ้านตะโก 99
1 1.01
1 1.01
4 4.04
4 4.04
0 0.00
89 89.90
10 10.10%
114  โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 50
0 0.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
115  โรงเรียนพิมานประชาสันต์ 50
1 2.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
116  โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 206
7 3.40
0 0.00
5 2.43
5 2.43
3 1.46
186 90.29
20 9.71%
117  โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 83
2 2.41
2 2.41
2 2.41
2 2.41
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
118  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ 66
0 0.00
1 1.52
5 7.58
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
119  โรงเรียนวัดหนองจอก 94
0 0.00
0 0.00
8 8.51
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
120  โรงเรียนบ้านหนองสาย 154
5 3.25
0 0.00
7 4.55
0 0.00
0 0.00
142 92.21
12 7.79%
121  โรงเรียนบ้านโนนทอง 91
0 0.00
0 0.00
7 7.69
0 0.00
0 0.00
84 92.31
7 7.69%
122  โรงเรียนบ้านดะแลง 40
1 2.50
2 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
123  โรงเรียนบ้านห้วยปอ 98
2 2.04
0 0.00
5 5.10
0 0.00
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
124  โรงเรียนบ้านตูม 107
2 1.87
0 0.00
5 4.67
0 0.00
0 0.00
100 93.46
7 6.54%
125  โรงเรียนชุมชนพลับพลา 63
1 1.59
0 0.00
1 1.59
2 3.17
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
126  โรงเรียนบ้านสารภี 275
7 2.55
5 1.82
3 1.09
0 0.00
0 0.00
260 94.55
15 5.45%
127  โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 64
0 0.00
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
128  โรงเรียนวัดพะโค 44
1 2.27
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
129  โรงเรียนวัดหนองนา 67
2 2.99
0 0.00
0 0.00
1 1.49
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
130  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 141
0 0.00
0 0.00
3 2.13
3 2.13
0 0.00
135 95.74
6 4.26%
131  โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 127
2 1.57
0 0.00
2 1.57
0 0.00
1 0.79
122 96.06
5 3.94%
132  โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
57 96.61
2 3.39%
133  โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 77
0 0.00
0 0.00
2 2.60
0 0.00
0 0.00
75 97.40
2 2.60%
134  โรงเรียนบ้านซ่าเลือด 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.56
0 0.00
38 97.44
1 2.56%
135  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
136  โรงเรียนบ้านหนองจาน 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนบ้านโนนทะยุง 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,822 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,057 5.62
เตี้ย  649 3.45
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,214 11.76
ผอมและเตี้ย  481 2.56
อ้วนและเตี้ย  528 2.81
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,893 73.81
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,929 คน


26.19%


Powered By www.thaieducation.net