ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครนายก
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 131 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 101 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 77.10
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 146
23 15.75
2 1.37
27 18.49
7 4.79
17 11.64
70 47.95
76 52.05%
2  โรงเรียนวัดเข็มทอง 109
13 11.93
3 2.75
11 10.09
16 14.68
11 10.09
55 50.46
54 49.54%
3  โรงเรียนวัดทองจรรยา 126
17 13.49
6 4.76
36 28.57
2 1.59
1 0.79
64 50.79
62 49.21%
4  โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 172
31 18.02
11 6.40
30 17.44
8 4.65
4 2.33
88 51.16
84 48.84%
5  โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ 47
8 17.02
6 12.77
2 4.26
5 10.64
1 2.13
25 53.19
22 46.81%
6  โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 133
15 11.28
11 8.27
18 13.53
11 8.27
1 0.75
77 57.89
56 42.11%
7  โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 105
0 0.00
2 1.90
22 20.95
2 1.90
18 17.14
61 58.10
44 41.90%
8  โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 96
12 12.50
1 1.04
27 28.13
0 0.00
0 0.00
56 58.33
40 41.67%
9  โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม 41
9 21.95
1 2.44
4 9.76
2 4.88
1 2.44
24 58.54
17 41.46%
10  โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 201
18 8.96
12 5.97
28 13.93
20 9.95
0 0.00
123 61.19
78 38.81%
11  โรงเรียนบ้านคลอง 30 75
6 8.00
3 4.00
17 22.67
2 2.67
1 1.33
46 61.33
29 38.67%
12  โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 306
23 7.52
16 5.23
17 5.56
30 9.80
30 9.80
190 62.09
116 37.91%
13  โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 726
50 6.89
56 7.71
162 22.31
0 0.00
0 0.00
458 63.09
268 36.91%
14  โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม 101
15 14.85
12 11.88
8 7.92
1 0.99
1 0.99
64 63.37
37 36.63%
15  โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) 92
9 9.78
14 15.22
10 10.87
0 0.00
0 0.00
59 64.13
33 35.87%
16  โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ 104
7 6.73
7 6.73
9 8.65
12 11.54
2 1.92
67 64.42
37 35.58%
17  โรงเรียนบ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี) 45
4 8.89
5 11.11
2 4.44
2 4.44
3 6.67
29 64.44
16 35.56%
18  โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) 185
22 11.89
0 0.00
42 22.70
0 0.00
0 0.00
121 65.41
64 34.59%
19  โรงเรียนวัดหนองรี 189
18 9.52
2 1.06
36 19.05
3 1.59
3 1.59
127 67.20
62 32.80%
20  โรงเรียนวัดหุบเมย 28
0 0.00
0 0.00
8 28.57
0 0.00
1 3.57
19 67.86
9 32.14%
21  โรงเรียนวัดพรหมเพชร 78
10 12.82
1 1.28
13 16.67
0 0.00
0 0.00
54 69.23
24 30.77%
22  โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 78
9 11.54
0 0.00
14 17.95
0 0.00
0 0.00
55 70.51
23 29.49%
23  โรงเรียนวัดวังตูม 28
4 14.29
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
24  โรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) 96
19 19.79
1 1.04
6 6.25
1 1.04
0 0.00
69 71.88
27 28.13%
25  โรงเรียนวัดโคกสว่าง 62
4 6.45
2 3.23
5 8.06
2 3.23
4 6.45
45 72.58
17 27.42%
26  โรงเรียนบ้านคลอง 23 70
0 0.00
1 1.43
18 25.71
0 0.00
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
27  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) 105
2 1.90
2 1.90
13 12.38
10 9.52
1 0.95
77 73.33
28 26.67%
28  โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ 64
2 3.13
0 0.00
15 23.44
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
29  โรงเรียนวัดบ้านพริก 278
11 3.96
0 0.00
47 16.91
7 2.52
5 1.80
208 74.82
70 25.18%
30  โรงเรียนวัดท่ามะปราง 36
4 11.11
0 0.00
4 11.11
0 0.00
1 2.78
27 75.00
9 25.00%
31  โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร 69
4 5.80
0 0.00
13 18.84
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
32  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 61
6 9.84
1 1.64
8 13.11
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
33  โรงเรียนวัดเกาะพิกุล 131
3 2.29
0 0.00
19 14.50
1 0.76
9 6.87
99 75.57
32 24.43%
34  โรงเรียนวัดบางหอย 86
3 3.49
0 0.00
18 20.93
0 0.00
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
35  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 87
2 2.30
7 8.05
8 9.20
1 1.15
3 3.45
66 75.86
21 24.14%
36  โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 79
2 2.53
3 3.80
13 16.46
1 1.27
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
37  โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1314
130 9.89
0 0.00
183 13.93
1 0.08
1 0.08
999 76.03
315 23.97%
38  โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 643
20 3.11
25 3.89
109 16.95
0 0.00
0 0.00
489 76.05
154 23.95%
39  โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 117
5 4.27
4 3.42
19 16.24
0 0.00
0 0.00
89 76.07
28 23.93%
40  โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) 42
3 7.14
0 0.00
7 16.67
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
41  โรงเรียนวัดเกาะกระชาย 73
0 0.00
0 0.00
15 20.55
2 2.74
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
42  โรงเรียนวัดธรรมปัญญา 52
4 7.69
0 0.00
8 15.38
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
43  โรงเรียนวัดจันทร์เรือง 48
1 2.08
3 6.25
5 10.42
2 4.17
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
44  โรงเรียนวัดหนองทองทราย 127
12 9.45
6 4.72
6 4.72
4 3.15
1 0.79
98 77.17
29 22.83%
45  โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 163
4 2.45
11 6.75
21 12.88
1 0.61
0 0.00
126 77.30
37 22.70%
46  โรงเรียนวัดโพธิ์ 177
5 2.82
4 2.26
31 17.51
0 0.00
0 0.00
137 77.40
40 22.60%
47  โรงเรียนวัดสบกเขียว 73
3 4.11
1 1.37
4 5.48
1 1.37
7 9.59
57 78.08
16 21.92%
48  โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ 23
1 4.35
1 4.35
3 13.04
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
49  โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 230
22 9.57
1 0.43
24 10.43
0 0.00
3 1.30
180 78.26
50 21.74%
50  โรงเรียนวัดอรุณรังษี 97
5 5.15
4 4.12
10 10.31
2 2.06
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
51  โรงเรียนวัดท่าชัย 52
4 7.69
0 0.00
7 13.46
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
52  โรงเรียนวัดวังปลาจีด 139
6 4.32
3 2.16
15 10.79
4 2.88
1 0.72
110 79.14
29 20.86%
53  โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม 63
3 4.76
2 3.17
8 12.70
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
54  โรงเรียนวัดวังไทร 49
3 6.12
1 2.04
6 12.24
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
55  โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย 40
2 5.00
1 2.50
5 12.50
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
56  โรงเรียนวัดดอนยอ 166
13 7.83
0 0.00
20 12.05
0 0.00
0 0.00
133 80.12
33 19.88%
57  โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ 97
3 3.09
0 0.00
16 16.49
0 0.00
0 0.00
78 80.41
19 19.59%
58  โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ 57
1 1.75
0 0.00
10 17.54
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
59  โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 198
8 4.04
11 5.56
6 3.03
5 2.53
7 3.54
161 81.31
37 18.69%
60  โรงเรียนบ้านคลอง 14 183
3 1.64
7 3.83
24 13.11
0 0.00
0 0.00
149 81.42
34 18.58%
61  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 125
4 3.20
6 4.80
12 9.60
1 0.80
0 0.00
102 81.60
23 18.40%
62  โรงเรียนวังดอกไม้ 33
2 6.06
1 3.03
2 6.06
0 0.00
1 3.03
27 81.82
6 18.18%
63  โรงเรียนบ้านหัวหมอน 116
6 5.17
3 2.59
6 5.17
2 1.72
4 3.45
95 81.90
21 18.10%
64  โรงเรียนวัดท่าด่าน 91
2 2.20
1 1.10
5 5.49
1 1.10
7 7.69
75 82.42
16 17.58%
65  โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 104
2 1.92
0 0.00
16 15.38
0 0.00
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
66  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) 83
4 4.82
3 3.61
7 8.43
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
67  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 137
13 9.49
0 0.00
10 7.30
0 0.00
0 0.00
114 83.21
23 16.79%
68  โรงเรียนวันครู 2504 66
1 1.52
0 0.00
8 12.12
2 3.03
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
69  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 137
0 0.00
6 4.38
15 10.95
1 0.73
0 0.00
115 83.94
22 16.06%
70  โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 128
1 0.78
1 0.78
16 12.50
0 0.00
2 1.56
108 84.38
20 15.63%
71  โรงเรียนบ้านคลอง 33 91
4 4.40
0 0.00
7 7.69
0 0.00
3 3.30
77 84.62
14 15.38%
72  โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 92
7 7.61
6 6.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
73  โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 170
3 1.76
2 1.18
18 10.59
0 0.00
0 0.00
147 86.47
23 13.53%
74  โรงเรียนวัดท่าทราย 125
5 4.00
1 0.80
10 8.00
0 0.00
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
75  โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 212
8 3.77
4 1.89
13 6.13
2 0.94
0 0.00
185 87.26
27 12.74%
76  โรงเรียนวัดเกาะกา 106
4 3.77
1 0.94
7 6.60
1 0.94
0 0.00
93 87.74
13 12.26%
77  โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง 61
2 3.28
2 3.28
3 4.92
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
78  โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) 81
3 3.70
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
79  โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 128
0 0.00
1 0.78
12 9.38
0 0.00
0 0.00
115 89.84
13 10.16%
80  โรงเรียนบ้านชวดบัว 53
2 3.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.66
48 90.57
5 9.43%
81  โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1569
26 1.66
21 1.34
34 2.17
29 1.85
38 2.42
1421 90.57
148 9.43%
82  โรงเรียนวัดเนินสะอาด 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
83  โรงเรียนบ้านคลอง 31 151
3 1.99
0 0.00
9 5.96
0 0.00
1 0.66
138 91.39
13 8.61%
84  โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 71
0 0.00
2 2.82
0 0.00
2 2.82
2 2.82
65 91.55
6 8.45%
85  โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) 138
5 3.62
2 1.45
3 2.17
0 0.00
1 0.72
127 92.03
11 7.97%
86  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 79
1 1.27
0 0.00
2 2.53
0 0.00
3 3.80
73 92.41
6 7.59%
87  โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 84
1 1.19
1 1.19
3 3.57
0 0.00
1 1.19
78 92.86
6 7.14%
88  โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา 88
2 2.27
0 0.00
4 4.55
0 0.00
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
89  โรงเรียนบ้านปากคลอง31 133
1 0.75
0 0.00
8 6.02
0 0.00
0 0.00
124 93.23
9 6.77%
90  โรงเรียนวัดนาหินลาด 60
0 0.00
0 0.00
3 5.00
1 1.67
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
91  โรงเรียนวัดพราหมณี 136
1 0.74
0 0.00
8 5.88
0 0.00
0 0.00
127 93.38
9 6.62%
92  โรงเรียนวัดโคกลำดวน 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
93  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 80
2 2.50
0 0.00
0 0.00
2 2.50
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
94  โรงเรียนวัดหนองคันจาม 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
95  โรงเรียนหัวเขาแก้ว 87
0 0.00
0 0.00
3 3.45
0 0.00
0 0.00
84 96.55
3 3.45%
96  โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 67
1 1.49
0 0.00
1 1.49
0 0.00
0 0.00
65 97.01
2 2.99%
97  โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 198
0 0.00
0 0.00
4 2.02
0 0.00
0 0.00
194 97.98
4 2.02%
98  โรงเรียนบ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 173
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
173 100.00
0 0.00%
99  โรงเรียนวัดกุดตะเคียน 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 100.00
0 0.00%
100  โรงเรียนวัดคีรีวัน 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 100.00
0 0.00%
101  โรงเรียนวัดบางปรัง 174
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
174 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,386 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  762 5.30
เตี้ย  337 2.34
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,559 10.84
ผอมและเตี้ย  212 1.47
อ้วนและเตี้ย  204 1.42
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,312 78.63
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,074 คน


21.37%


Powered By www.thaieducation.net