ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครนายก
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 131 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 131 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 146
23 15.75
2 1.37
27 18.49
7 4.79
17 11.64
70 47.95
76 52.05%
2  โรงเรียนวัดเข็มทอง 109
13 11.93
3 2.75
11 10.09
16 14.68
11 10.09
55 50.46
54 49.54%
3  โรงเรียนวัดทองจรรยา 126
17 13.49
6 4.76
36 28.57
2 1.59
1 0.79
64 50.79
62 49.21%
4  โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 172
31 18.02
11 6.40
30 17.44
8 4.65
4 2.33
88 51.16
84 48.84%
5  โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ 47
8 17.02
6 12.77
2 4.26
5 10.64
1 2.13
25 53.19
22 46.81%
6  โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 133
15 11.28
11 8.27
18 13.53
11 8.27
1 0.75
77 57.89
56 42.11%
7  โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 105
0 0.00
2 1.90
22 20.95
2 1.90
18 17.14
61 58.10
44 41.90%
8  โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 96
12 12.50
1 1.04
27 28.13
0 0.00
0 0.00
56 58.33
40 41.67%
9  โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 12
2 16.67
0 0.00
3 25.00
0 0.00
0 0.00
7 58.33
5 41.67%
10  โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม 41
9 21.95
1 2.44
4 9.76
2 4.88
1 2.44
24 58.54
17 41.46%
11  โรงเรียนบ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 231
28 12.12
14 6.06
47 20.35
0 0.00
2 0.87
140 60.61
91 39.39%
12  โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 66
4 6.06
2 3.03
19 28.79
1 1.52
0 0.00
40 60.61
26 39.39%
13  โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 201
18 8.96
12 5.97
28 13.93
20 9.95
0 0.00
123 61.19
78 38.81%
14  โรงเรียนบ้านคลอง 30 75
6 8.00
3 4.00
17 22.67
2 2.67
1 1.33
46 61.33
29 38.67%
15  โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 306
23 7.52
16 5.23
17 5.56
30 9.80
30 9.80
190 62.09
116 37.91%
16  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง 24
0 0.00
0 0.00
7 29.17
2 8.33
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
17  โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 726
50 6.89
56 7.71
162 22.31
0 0.00
0 0.00
458 63.09
268 36.91%
18  โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม 101
15 14.85
12 11.88
8 7.92
1 0.99
1 0.99
64 63.37
37 36.63%
19  โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว 272
2 0.74
7 2.57
38 13.97
7 2.57
45 16.54
173 63.60
99 36.40%
20  โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) 92
9 9.78
14 15.22
10 10.87
0 0.00
0 0.00
59 64.13
33 35.87%
21  โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ 104
7 6.73
7 6.73
9 8.65
12 11.54
2 1.92
67 64.42
37 35.58%
22  โรงเรียนบ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี) 45
4 8.89
5 11.11
2 4.44
2 4.44
3 6.67
29 64.44
16 35.56%
23  โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) 185
22 11.89
0 0.00
42 22.70
0 0.00
0 0.00
121 65.41
64 34.59%
24  โรงเรียนบ้านปากคลอง 17 97
11 11.34
5 5.15
12 12.37
5 5.15
0 0.00
64 65.98
33 34.02%
25  โรงเรียนวัดหนองรี 189
18 9.52
2 1.06
36 19.05
3 1.59
3 1.59
127 67.20
62 32.80%
26  โรงเรียนวัดหุบเมย 28
0 0.00
0 0.00
8 28.57
0 0.00
1 3.57
19 67.86
9 32.14%
27  โรงเรียนสาริกา 144
5 3.47
4 2.78
28 19.44
9 6.25
0 0.00
98 68.06
46 31.94%
28  โรงเรียนวัดพรหมเพชร 78
10 12.82
1 1.28
13 16.67
0 0.00
0 0.00
54 69.23
24 30.77%
29  โรงเรียนวัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) 142
21 14.79
11 7.75
6 4.23
3 2.11
2 1.41
99 69.72
43 30.28%
30  โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) 77
5 6.49
4 5.19
10 12.99
4 5.19
0 0.00
54 70.13
23 29.87%
31  โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 78
9 11.54
0 0.00
14 17.95
0 0.00
0 0.00
55 70.51
23 29.49%
32  โรงเรียนบ้านคลอง 1 35
3 8.57
1 2.86
5 14.29
1 2.86
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
33  โรงเรียนวัดวังตูม 28
4 14.29
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
34  โรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) 96
19 19.79
1 1.04
6 6.25
1 1.04
0 0.00
69 71.88
27 28.13%
35  โรงเรียนวัดโคกสว่าง 62
4 6.45
2 3.23
5 8.06
2 3.23
4 6.45
45 72.58
17 27.42%
36  โรงเรียนบ้านคลอง 23 70
0 0.00
1 1.43
18 25.71
0 0.00
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
37  โรงเรียนวัดศรีจุฬา 182
28 15.38
11 6.04
10 5.49
0 0.00
0 0.00
133 73.08
49 26.92%
38  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) 105
2 1.90
2 1.90
13 12.38
10 9.52
1 0.95
77 73.33
28 26.67%
39  โรงเรียนบ้านคลอง 24 173
10 5.78
2 1.16
28 16.18
6 3.47
0 0.00
127 73.41
46 26.59%
40  โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ 64
2 3.13
0 0.00
15 23.44
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
41  โรงเรียนวัดบ้านพริก 278
11 3.96
0 0.00
47 16.91
7 2.52
5 1.80
208 74.82
70 25.18%
42  โรงเรียนวัดท่ามะปราง 36
4 11.11
0 0.00
4 11.11
0 0.00
1 2.78
27 75.00
9 25.00%
43  โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ 146
10 6.85
6 4.11
10 6.85
6 4.11
4 2.74
110 75.34
36 24.66%
44  โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร 69
4 5.80
0 0.00
13 18.84
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
45  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 61
6 9.84
1 1.64
8 13.11
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
46  โรงเรียนวัดเกาะพิกุล 131
3 2.29
0 0.00
19 14.50
1 0.76
9 6.87
99 75.57
32 24.43%
47  โรงเรียนวัดบางหอย 86
3 3.49
0 0.00
18 20.93
0 0.00
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
48  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 87
2 2.30
7 8.05
8 9.20
1 1.15
3 3.45
66 75.86
21 24.14%
49  โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 79
2 2.53
3 3.80
13 16.46
1 1.27
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
50  โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1314
130 9.89
0 0.00
183 13.93
1 0.08
1 0.08
999 76.03
315 23.97%
51  โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 643
20 3.11
25 3.89
109 16.95
0 0.00
0 0.00
489 76.05
154 23.95%
52  โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 117
5 4.27
4 3.42
19 16.24
0 0.00
0 0.00
89 76.07
28 23.93%
53  โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) 42
3 7.14
0 0.00
7 16.67
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
54  โรงเรียนวัดเกาะกระชาย 73
0 0.00
0 0.00
15 20.55
2 2.74
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
55  โรงเรียนวัดธรรมปัญญา 52
4 7.69
0 0.00
8 15.38
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
56  โรงเรียนวัดจันทร์เรือง 48
1 2.08
3 6.25
5 10.42
2 4.17
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
57  โรงเรียนวัดหนองทองทราย 127
12 9.45
6 4.72
6 4.72
4 3.15
1 0.79
98 77.17
29 22.83%
58  โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 163
4 2.45
11 6.75
21 12.88
1 0.61
0 0.00
126 77.30
37 22.70%
59  โรงเรียนวัดโพธิ์ 177
5 2.82
4 2.26
31 17.51
0 0.00
0 0.00
137 77.40
40 22.60%
60  โรงเรียนวัดสบกเขียว 73
3 4.11
1 1.37
4 5.48
1 1.37
7 9.59
57 78.08
16 21.92%
61  โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ 23
1 4.35
1 4.35
3 13.04
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
62  โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 230
22 9.57
1 0.43
24 10.43
0 0.00
3 1.30
180 78.26
50 21.74%
63  โรงเรียนวัดอรุณรังษี 97
5 5.15
4 4.12
10 10.31
2 2.06
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
64  โรงเรียนวัดท่าชัย 52
4 7.69
0 0.00
7 13.46
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
65  โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) 43
5 11.63
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
66  โรงเรียนวัดวังปลาจีด 139
6 4.32
3 2.16
15 10.79
4 2.88
1 0.72
110 79.14
29 20.86%
67  โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 281
7 2.49
8 2.85
14 4.98
12 4.27
17 6.05
223 79.36
58 20.64%
68  โรงเรียนบ้านชะวากยาว 63
2 3.17
0 0.00
10 15.87
1 1.59
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
69  โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม 63
3 4.76
2 3.17
8 12.70
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
70  โรงเรียนวัดสันตยาราม 355
21 5.92
8 2.25
39 10.99
5 1.41
0 0.00
282 79.44
73 20.56%
71  โรงเรียนวัดวังไทร 49
3 6.12
1 2.04
6 12.24
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
72  โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 202
6 2.97
0 0.00
21 10.40
0 0.00
14 6.93
161 79.70
41 20.30%
73  โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย 40
2 5.00
1 2.50
5 12.50
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
74  โรงเรียนวัดดอนยอ 166
13 7.83
0 0.00
20 12.05
0 0.00
0 0.00
133 80.12
33 19.88%
75  โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 152
0 0.00
9 5.92
11 7.24
10 6.58
0 0.00
122 80.26
30 19.74%
76  โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ 97
3 3.09
0 0.00
16 16.49
0 0.00
0 0.00
78 80.41
19 19.59%
77  โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ 57
1 1.75
0 0.00
10 17.54
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
78  โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 198
8 4.04
11 5.56
6 3.03
5 2.53
7 3.54
161 81.31
37 18.69%
79  โรงเรียนบ้านคลอง 14 183
3 1.64
7 3.83
24 13.11
0 0.00
0 0.00
149 81.42
34 18.58%
80  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 125
4 3.20
6 4.80
12 9.60
1 0.80
0 0.00
102 81.60
23 18.40%
81  โรงเรียนวังดอกไม้ 33
2 6.06
1 3.03
2 6.06
0 0.00
1 3.03
27 81.82
6 18.18%
82  โรงเรียนบ้านหัวหมอน 116
6 5.17
3 2.59
6 5.17
2 1.72
4 3.45
95 81.90
21 18.10%
83  โรงเรียนวัดท่าด่าน 91
2 2.20
1 1.10
5 5.49
1 1.10
7 7.69
75 82.42
16 17.58%
84  โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 104
2 1.92
0 0.00
16 15.38
0 0.00
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
85  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) 83
4 4.82
3 3.61
7 8.43
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
86  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 137
13 9.49
0 0.00
10 7.30
0 0.00
0 0.00
114 83.21
23 16.79%
87  โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม 72
1 1.39
0 0.00
11 15.28
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
88  โรงเรียนวันครู 2504 66
1 1.52
0 0.00
8 12.12
2 3.03
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
89  โรงเรียนวัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์) 24
0 0.00
0 0.00
3 12.50
1 4.17
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
90  โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 212
8 3.77
0 0.00
27 12.74
0 0.00
0 0.00
177 83.49
35 16.51%
91  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 137
0 0.00
6 4.38
15 10.95
1 0.73
0 0.00
115 83.94
22 16.06%
92  โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 128
1 0.78
1 0.78
16 12.50
0 0.00
2 1.56
108 84.38
20 15.63%
93  โรงเรียนบ้านคลอง 33 91
4 4.40
0 0.00
7 7.69
0 0.00
3 3.30
77 84.62
14 15.38%
94  โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 92
7 7.61
6 6.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
95  โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 170
3 1.76
2 1.18
18 10.59
0 0.00
0 0.00
147 86.47
23 13.53%
96  โรงเรียนวัดท่าทราย 125
5 4.00
1 0.80
10 8.00
0 0.00
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
97  โรงเรียนวัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร) 47
2 4.26
2 4.26
2 4.26
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
98  โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 212
8 3.77
4 1.89
13 6.13
2 0.94
0 0.00
185 87.26
27 12.74%
99  โรงเรียนวัดเกาะกา 106
4 3.77
1 0.94
7 6.60
1 0.94
0 0.00
93 87.74
13 12.26%
100  โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง 61
2 3.28
2 3.28
3 4.92
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
101  โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) 81
3 3.70
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
102  โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 128
0 0.00
1 0.78
12 9.38
0 0.00
0 0.00
115 89.84
13 10.16%
103  โรงเรียนบ้านชวดบัว 53
2 3.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.66
48 90.57
5 9.43%
104  โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1569
26 1.66
21 1.34
34 2.17
29 1.85
38 2.42
1421 90.57
148 9.43%
105  โรงเรียนบ้านคลองหกวา 103
6 5.83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.91
94 91.26
9 8.74%
106  โรงเรียนวัดเนินสะอาด 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
107  โรงเรียนบ้านคลอง 31 151
3 1.99
0 0.00
9 5.96
0 0.00
1 0.66
138 91.39
13 8.61%
108  โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 71
0 0.00
2 2.82
0 0.00
2 2.82
2 2.82
65 91.55
6 8.45%
109  โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) 138
5 3.62
2 1.45
3 2.17
0 0.00
1 0.72
127 92.03
11 7.97%
110  โรงเรียนวัดลำบัวลอย 64
0 0.00
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
111  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 79
1 1.27
0 0.00
2 2.53
0 0.00
3 3.80
73 92.41
6 7.59%
112  โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 84
1 1.19
1 1.19
3 3.57
0 0.00
1 1.19
78 92.86
6 7.14%
113  โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ 58
0 0.00
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
114  โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา 88
2 2.27
0 0.00
4 4.55
0 0.00
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
115  โรงเรียนบ้านปากคลอง31 133
1 0.75
0 0.00
8 6.02
0 0.00
0 0.00
124 93.23
9 6.77%
116  โรงเรียนวัดนาหินลาด 60
0 0.00
0 0.00
3 5.00
1 1.67
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
117  โรงเรียนวัดพราหมณี 136
1 0.74
0 0.00
8 5.88
0 0.00
0 0.00
127 93.38
9 6.62%
118  โรงเรียนวัดโคกลำดวน 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
119  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 80
2 2.50
0 0.00
0 0.00
2 2.50
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
120  โรงเรียนบ้านดงแขวน 161
0 0.00
0 0.00
7 4.35
0 0.00
0 0.00
154 95.65
7 4.35%
121  โรงเรียนวัดหนองคันจาม 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
122  โรงเรียนหัวเขาแก้ว 87
0 0.00
0 0.00
3 3.45
0 0.00
0 0.00
84 96.55
3 3.45%
123  โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 67
1 1.49
0 0.00
1 1.49
0 0.00
0 0.00
65 97.01
2 2.99%
124  โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศลวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)) 69
0 0.00
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
125  โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 198
0 0.00
0 0.00
4 2.02
0 0.00
0 0.00
194 97.98
4 2.02%
126  โรงเรียนวัดวังยายฉิม 111
0 0.00
1 0.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
110 99.10
1 0.90%
127  โรงเรียนบ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 173
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
173 100.00
0 0.00%
128  โรงเรียนวัดกุดตะเคียน 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 100.00
0 0.00%
129  โรงเรียนวัดคีรีวัน 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 100.00
0 0.00%
130  โรงเรียนวัดบางปรัง 174
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
174 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,038 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  949 5.26
เตี้ย  432 2.39
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,942 10.77
ผอมและเตี้ย  285 1.58
อ้วนและเตี้ย  291 1.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,139 78.38
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,899 คน


21.62%


Powered By www.thaieducation.net